HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE

ase.medarbejdere.au.dk

HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE

HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE 3

INDHOLD

Forord 5

1. CDIO ved ASE 6

CDIO-akronymet og de 12 standarder 7

ASE-ingeniørprofi l 9

2. Kompetencestyrede uddannelser 11

Kvalifi kationer og kompetencer 11

Beskrivelseshieraki 13

Taksonomi 13

Kompetencematrix 14

Studieopbygning 16

3. Undervisnings- og eksamensformer 18

Undervisning 18

Eksamen 18

Arbejdsgang 19

4. Projekter 20

Arbejdsgang 22

5. Lærerteams, læringskultur, organisation som ”School” 23

Arbejdsgang 23

Organisation som School 23

6. Programevaluering 25

Evaluering af undervisning 25

Evaluering af programmer 25

Arbejdsgang 25

7. Uddannelse, rådgivning, support 26

8. Strategi og handlingsplaner 27

Bilag A: ASE-kompetenceprofi l 28

Bilag B: Eksempel på kompetenceniveau 4 29

Bilag C: Taksonomi 30

Bilag D: Referencer 31

Similar magazines