Opgaven

silo.nu

Opgaven

Typografi og ombrydning

Opgaven

Min opgave gik ud på at lave et katalog til Clio

Online, som er en præsentation af Clio Online

og af Clio Onlines produkter. Kataloget uddeles

på messer til eksisterende og potentielle kunder

samt interessenter.

Opgavefordeling

Jeg fik til opgave at lave et design til kataloget

samt udkast til to dummy sider til hvordan siderne

kunne se ud med tekst. Det skulle herefter videregives

til en redaktør, som skulle stå for indsættelse

af tekst samt opsætning af siderne med udgangspunkt

i disse dummy sider. I starten gik det

fint, men det blev hurtigt noget rodet for redaktøren,

som stod for arbejdet. Jeg kunne ikke bidrage

mere til dette arbejde pågrund af tidsmangel og

prioritering af øvrige opgaver. Dog skulle jeg un-

dervejs i processen løbende træffe designvalg.

Farver

Clio rød farve

C: 0%

M: 100%

Y: 100%

K: 10%

Masterside

Jeg var fra start af klar på ikke at sætte faste

kolonner eller lave et grid system, således at jeg

kunne sikre mig at designet kunne blive kreativt

og ikke fastlåst i faste rammer.

Jeg satte grundlinjenettet op og gjorde det fast, så

redaktøren ikke kunne ødelægge de lige linjer.

Skrifttyper

Vitesse slab serif opentype font

ABCDEFGHIJKLMNOPQR-

STUWVXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwvxyzæøå

1234567890

Teknik

Indesign - til opsætning af siden.

Photoshop - til at klippe og redigere de udvalgte

billeder.

Kvalitetsvurdering

Jeg syntes, at redaktørerne brugte mine redskaber

konstruktivt. Der var nogle elementer jeg ville lave

anderledes, f.eks. deres citationstegn.

De brugte ” ”, jeg ville derimod have brugt ” „ eller

de franske » «.


Typografi og ombrydning

Clio Online magasin

• Type: Katalog

• Format: A4 ( 297 x 210 )

• Omfang: 36 sider

• Farve: CMYK 4+4

• Farveprofil: ISO Coated V2

Dummy template

Med indhold

Similar magazines