Nummer 3 - November 2007 - Hellerup Sejlklub

hs.diskos.dk

Nummer 3 - November 2007 - Hellerup Sejlklub

Medlemsblad for Hellerup Sejlklub. Nummer 3. november 2007

Generalforsamlingsindkaldelse side 6-7

Kapsejlads-initiativer side 12

Dommerkarriere, noget for dig? side 18


Dine fremtidsplaner er vores hjertebarn

For år tilbage gjorde vi op med krej-

leriet og indførte faste og gennemsigtige

priser, som er helt til din fordel. For-

delsprogrammet giver dig automatisk

de bedste priser og vilkår – uden at

Hellerup Afdeling

Strandvejen 159

39 61 12 00

nordea.dk

du skal forhandle om dem.

Kom ind til os og få et bud på,

hvordan du kan realisere dine fremtids

planer, eller læs mere på vores hjemme-

side.

Gør det muligt

A


Leder

Jeg gerne udtrykke min tak til de mange, som har bidraget med materiale til dette nummer af

Team Hellerup. Der er flere sider i dette blad end der plejer at være, det er fordi redaktionen

ikke kunne få samlet stof fra medlemmerne til en sommerudgave, men ved ihærdigt arbejde

er der nu meget at viderebringe.

I dette nummer findes rigtig mange tilbud til dem der ikke helt ved, hvordan

man får taget hul på det ene eller det andet. Seniorafdelingen løfter sløret for et ambitiøst

kapsejladstiltag, der gerne skulle få mange flere “nye” ud på kapsejladsbanerne, interne såvel

som eksterne.

HSJ har taget fat i de gamle pokalsejladser, Mitra , Elin, Svea m.fl. og interessen hos juniorerne

er stor.

Junior afdelingen har ikke haft ret mange førere i de senere år, men det går nu endelig fremad,

og førerne bliver mere og mere opmærksomme på, at der er noget ved sejlsport der er godt,

og ikke mindst bliver ved med at være det.

Men det er ligesom både seniorer og juniorer, næsten skal hentes for at komme ud at sejle

kapsejlads. Jeg ved godt at der en frekvens hvor der er flere år, hvor tursejlads er det man kan,

og er god til, og så nogle år hvor alt handler om kapsejlads. Men det giver stof til eftertanke

at HS har en flåde af de nyeste 606’erer, at HS afholder Klassemesterskab og kun 3-4 af klubbens

både deltager.

Vi skal se fremad, og bestyrelsen er opmærksom på spørgsmålet om klubbens flåde af større

fartøjer er det optimale. Skal vi have et par både der kan danne symbiose mellem HSJ og SBU,

og måske derigennem kunne indgå en eller anden form for samarbejde med naboklubber som

vi er kulturelt fortrolige med.

I dette nummer finder du også dit medlemskort. Kortet er dit bevis på at du er medlem.

Jeg vil slutte her, jeg har lovet redaktøren at gøre dette kort, redaktionen har ønske om en

note i dette nummer.

Formanden

Team Hellerup er medlemsblad for Hellerup Sejlklub.

Redaktion: Katrine Bertelsen DJf. (Ansvh. red.)

E-mail: katrine@katrine.dk

Niels Kjøng. E-mail: kjoeng@get2net.dk

Niels Moldrup. E-mail: nielsmo@gmail.com

Annoncer: Katrine Bertelsen

Forsidefoto: Per Heegaard

Layout: Katrine Bertelsen

Oplag: 850 stk. Tryk: Kailow Graphic A/S

Forsidefoto: Søren Andreasen vandt overbevisende DM i Contender.

Hellerup Sejlklub. Hellerup Lystbådehavn,

Strandparksvej 36 - 38, 2900 Hellerup

www.hellerupsejlklub.dk

Kontoret har åbent onsdag 17.30 -19.00.

Tlf.: 39 62 29 34

Fax: 39 62 18 81

E-mail: kontor@hellerupsejlklub.dk

Regattakontor (Sydfløj): 3962 2936

E-mail: regatta@hellerupsejlklub.dk


Redaktøren be’r om ordet

Som formanden skriver i sin leder, har jeg bedt om ordet. Jeg vil også gerne benytte

lejligheden til at takke de mange, gode kræfter der har bidraget til dette nummer.

Især vil jeg fremhæve Per Heegaard, som opfylder enhver redaktørs drøm om, at

kunne vælge på danmarks bedste sejlsportsfotografs hylder.

I dette nummer har vi valgt at fokusere på kapsejlads. Igennem hele sæsonen har vi

gennemført en del kapsejladser i HS, og det er med glæde vi ser mange HS’ere på

banerne. Men der kunne være mange flere. På side 12 og 13 fortæller seniorafdelingen

om nogle nye tiltag, der gerne skulle få flere igang med kapsejlads for alvor.

Vores kapsejladschef, Søren Ebsen skriver om alt det der ligger bag en kapsejlads,

og Anders Rosenstedt Nielsen guider dig igennem bådsmandsjunglen.

Christian Lerche beretter om, hvordan han fik gang i en internationel dommerkarriere,

og Bjørn Anker Møller, vores regelmand om nogen, fortæller om vigtigheden

af at kunne sine kapsejladsregler.

Jørgen Boisen Møller skriver om, hvordan man sætter sig op til at vinde en OL-medalje

– og gør det...

Vi fortsætter i de følgende numre af Team Hellerup med at skrive en del om kapsejlads.

Vores klub har igennem mange årtier bidraget til dansk sejlsports bedste

resultater, og det skulle vi gerne blive ved med.

Tursejlerere; dem er der mange af. I må meget gerne bidrage til bladet. Vi vil utrolig

gerne høre om jeres oplevelser og erfaringer, og bringe dem i Team Hellerup.

Det kniber for klubben at få hjælp til de mange aktiviteter. Derfor kan du på side 9

se de mange „jobopslag” med ledige stillinger. For at HS skal kunne hænge sammen,

er det vigtigt, at vi alle giver et nap med. Vi er jo et travlt folkefærd, men netop

derfor er det så dejligt at have en sejlklub, der giver mulighed for en meningsfuld

fritid. Og den fritid kan også bruges på, at lære andre det som lige netop du er god

til. Alt dette og meget mere kan du læse om i dette nummer.

Husk generalforsamlingen d. 27. november. Læs dagsorden på side 6 og 7.

Traditionen tro er der andespil d. 30. november. God fornøjelse.

Venlig hilsen

Katrine Bertelsen, redaktør Team Hellerup


Butik Sisse åbner

dørene og byder

på dansk designet

tøj til kvinder i

alle størrelser

str. 36-58

Samt børnetøj

str. 2-16 år

Kom og gør

en god handel

Ved fremvisning

af gyldigt medlemskort

til Hellerup

Sejlklub, gives

rabat på udvalgte

varer

ClaMal Shop

Nyåbnet tøjbutik i Hellerup

Butik Sisse

Strandvejen 138 C (om hjørnet) • 2900 Hellerup

Tlf.: 4038 7739 • www.butik-sisse.dk


Klubnyt

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. november

2007 kl. 20:00 i klubhuset, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

a) Formanden aflægger beretning

b) Juniorudvalget aflægger beretning

c) Kapsejladsudvalget aflægger beretning

d) Seniorbådsudvalget aflægger beretning

e) Klubudvalget aflægger beretning

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og

meddelelse af decharge.

3. Valg af formand

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Gottschalck-Andersen.

4. Valg til bestyrelsen

4a) Efter tur afgår Per Heegaard, Thorkild Pedersen og Bo Strange.

Alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

4b) Valg af kasserer. Efter tur afgår Vibeke Varnes.

Vibeke Varnes er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

5. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Behnke og

Helge Dreyer Jørgensen.

6. Drøftelse af sager som bestyrelsen eller medlemmer ønsker behandlet

6a) Bestyrelsen har ikke modtaget sager til drøftelse fra medlemmerne.

6b) Fastsættelse af kontingent samt indskud fra 1. oktober 2008.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Eventuelt

NB!

Det reviderede regnskab vil være klart fra onsdag den 14. november 2007 og kan

afhentes på klubbens kontor på onsdage mellem kl. 17:30 og 19:00.➧➧➧➧➧➧➧➧


Klubnyt

Opmærksomheden henledes på paragraf 20: ”Stemmeret og taleret på generalforsamlingen

har ethvert aktivt medlem af gruppe A og L og gruppe J, hvis medlemmet

er over 18 år, har været medlem mindst 2 måneder af klubben og har betalt sit

kontingent.” Der udleveres kun stemmesedler indtil kl. 20:00.

BESTYRELSEN

Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i bestyrelsesværelset

samme dag kl. 19:30.

Andespil

Fredag d. 30. november

Mellem kl. 17 og 18.30 serveres flæskesteg med det der hører til.

Prisen er 78 kr uden drikkevarer.

Tilmelding til spisning foretages hos Hovmesteren.

Kl. 19.00 starter spillet. Der spilles 8 til 12 spil. Antallet er ikke endeligt

vedtaget af Andespilsudvalget, og afhænger bl.a. af antallet af sponsor

gevinster. HUSK, vi spiller i røgfrit miljø. Der vil blive indlagt rygepauser.

Bordreservation er som altid ikke muligt ved andespillet. Først til

mølle princippet gælder her.

Arrangement er for Hellerup Sejlklubs voksne medlemmer.

Børni kort snor i følge med voksne, kan i begrænset omfang deltage,

hvis de kan tåle tonen.

Andespilsudvalget består i 2007 af Per H., Pia, Catia og Thorkild.


Klubnyt

HS Vintertræning

Kære alle Sejlere

Så er der vintertræning!

Er du klar til at røre musklerne, så mød

op i styrketræningslokalet fredage mellem

16 - 18. Fredag den 9. 11. er jeg klar

til at instruere i maskinerne og lægge

programmer. Hvis ikke du har nøgle, og

vil være sikker på, at jeg er der, så kom

mellem 16.30 og 17.30. Efter træningen vil

der være SAUNA og SPISNING for dem,

der har lyst.

Jeg glæder mig til at se så mange som

muligt i løbet af vinteren

Helle Lehto

Svømning

Der er svømning i Kildeskovshallen hver

onsdag fra kl. 20.00 fra den 10. oktober.

Omklædningen kan starte fra 19:45 i fællesomklædning

med indgang lige til venstre

ved kassen. Det er gratis for

medlemmer af Hellerup Sejlklub, så husk

derfor dit medlemskort. Der er ikke mu

lighed for at få låst dine ting ind, så lad

derfor værdigenstande blive hjemme.

Svømningen foregår i 25 meterbassinet

på bane 1 + 2

Restaurantens

åbningstider i vinter

Mandag: Lukket

Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 11.30 - 21.00

Fredag: kl. 11.30-20.00

Lørdag og søndag: kl. 11.00 - 17.00

Køkkenets åbningstider:

Frokost fra kl. 12-15. Aften fra kl. 18-21.

Husk vores frokostbuffet om søndagen. Der er

stadigvæk ledige fredage og lørdage til selskaber

og julefrokoster for klubbens medlemmer!

Sejladsforbud i sundet

Den herunder viste efterretning fra Farvandsvæsenet,

som også er indtegnet i

søkort nr. 131, har ifølge observationer,

ikke været overholdt af visse lystfartøjer.

Sidste weekend var det meget tæt

på en ulykke idet HH-færgen måtte slå

fuld kraft bak for at undgå en sejlbåd,

der åbenbart mente at færgen skulle

vige for sejlbåden. Sejlere opfordres til

at overholde sejladsforbudet.

havnefoged, Per Schiøttz

Forbud mod sejlads med fritidsfartøjer

og dykning

Forbud mod sejlads med fritidsfartøjer

og dykning: § 18. Ud for Helsingør Havn

er der på grund af den intense færgetrafik

etableret et forbudsområde, inden

for hvilket al uautoriseret dykning og

sejlads med fritidsfartøjer er forbudt.

Stk. 2. Undtaget fra forbudet i § 18, stk.

1, er fritidsfartøjer over 15 meter, der har

fået havnens tilladelse til anløb samt

dykning, der finder sted med havnens

tilladelse.


Jobmarked

Instruktører søges!

Der kommer stadig nye medlemmer i

klubben, som gerne vil lære at sejle. Vi

har 70 på ventelisten til sommerkurset,

hvor der normalt er plads til ca. 55 elever!

Derfor beder vi klubbens medlemmer

med duelighedsbevis overveje, om de i

sommeren 2008 kan hjælpe til som instruktører,

eventuelt også med egen

båd!

Der er brug for nye censorer

Klubben har for tiden kun een censor,

der er bemyndiget af Søfartsstyrelsen,

og som i øvrigt har virket for klubben i

mere end 30 år. Men nu er der snart behov

for, at friske kræfter træder til - og

i øvrigt er klubben stærkt interesseret i,

at vi har to censorer.

Altså: Har du lyst til at hjælpe din klub

med at være censor til klubbens duelighedsprøver

for juniorer og seniorer -

den teoretiske i foråret og den praktiske

i efteråret - så er du meget velkommen

til at henvende dig. Vi kan henvise dig til

vores nuværende censor for yderligere

praktiske oplysninger.

Seniorsejlerskolen søger nye ledere

Vi vil gerne udvide sejlerskoleledelsen

med et eller flere yngre medlemmer, der

har lyst til at blive indført i ”arbejdet”

med Seniorsejlerskolen - og med tiden

tage over. Her er der mulighed for at flere

af klubbens medlemmer kan hjælpe

med at uddanne næste generation af

sejlere Er du interesseret i at være en

del af sejlerskoleledelsen med opgaver

og ansvar hører vi gerne fra dig.

Kontakt Seniorsejlerskolens ledelse:

Ring til Morten Jørgensen på 39 66 09 89

eller Hans Baarregaard på 39 62 12 35.

Venlig hilsen Sejlerskoleledelsen

Skribenter søges

Prestige og fotos i Billedbladet kan jeg

ikke love. Men Team Hellerup kan godt

bruge et par skrivende hænder mere.

Du behøver ikke at være en ørn på et tastatur

eller være heelt vildt kreativ. Men

du skal være i besiddelse af god fantasi,

og evne til at se en god historie, hvadenten

den er lille eller stor. Arbejdet er

overkommeligt, lønnen lig nul.

Ring til Katrine Bertelsen hvis du vil høre

mere på 29 25 04 74 eller e-mail på

katrine@katrine.dk

Instruktørkursus 2008

Lørdag den 2. marts 2008 kl. 10 – kl.

20 afholder Dansk Sejlunion kursus for

sejlerskoleinstruktører i Idrættens Hus i

Brøndby.

Seniorsejlerskolen vil gerne sende nogle

(både gamle og nye) instruktører på

dette kursus.

Tilmeldingsfristen er midt i november

2007; hvis du vil med, så kontakt Morten

Jørgensen eller Hans Baarregaard.

Kurset vil evt. senere kunne kombineres

med et praktisk kursus, hør nærmere i

foråret 2008.


Seniorbåde

Gør karriere i HS…

Begynd som bådsmand m/k på en

606’er.

Ingenting kommer som bekendt af sig

selv. Det gælder også opgaven med

at skabe og vedligeholde et netværk

i klubben. Især når man

har fulgt sejlerskolen i et

par år, bestået den lange

række af prøver og eksaminer,

og står med sit

duelighedsbevis i hånden,

og føler at nu er nirvana

nået, er man først for alvor

i farezonen. I farezonen for

at miste kontakten til de

ugentlige sejlture, og mødet

med de kendte ansigter

på havnen, og i klubben.

Der er heldigvis en oplagt

mulighed for at bringe sig

selv i sikkerhed mod at havne i denne

situation, og samtidig få en række andre

fordele med ved samme lejlighed. Fidusen

går ud på at blive bådsmand på en

606’er.

Til hver af Hellerup Sejlklubs i alt ti

606’ere er tilknyttet 2 bådsmænd. Bådsmændenes

opgaver er at pleje den lille

606’er igennem sæsonen og efter standerstrygningen,

tage båden på land,

rengøre den, og placere den i Hal 1.

Når vinterklargøringen starter i begyndelsen

af februar, er bådsmændenes

fornemste opgave, at introducere og en

10

gagere sejlerskolens elever til arbejdet

606’erne. Til hjælp for dette arbejde har

vi udarbejdet et skema, der angiver de

enkelte opgaver. Desuden hjælper man

hinanden, bådsmændene indbydes, med

de tekniske detaljer. Det er altså langt

vigtigere, at man som bådsmand er engageret

i opgaven, har lyst til at sætte sig

ind i nye ting, og instruere eleverne, end

at man kan de tekniske discipliner i forvejen.

Dem kan man lære hen ad vejen.

Fordelene ved at være bådsmand er

naturligvis, at man lærer mange af de

andre sejlere at kende, og dermed får

nemmere ved at komme med når der

sker noget i forskellige sejladsmæssige

sammenhænge. Desuden har man som

bådsmand fortrinsret til at reservere sin

606’er til tirsdagsmatcher og kapsejladsstævner.

Med andre ord står man som bådsmand

med nøglen til at danne et kapsejlads-


team omkring båden. Som

bådsmand slipper man ligeledes

for at betale det årlige gebyr for

at sejle i 606’erne.

Hvis du har lyst til at høre nærmere

om opgaven som bådsmand

på en 606’er eller bare

gerne vil noteres på listen over

interesseret bådsmandsaspirant

m/k er du meget velkommen til

at kontakte den til enhver til

siddende bådsmandstalsmand.

Information om hvem det er,

kontaktinformation mv. findes

på klubbens hjemmeside, www.

hellerupsejlklub.dk

Anders Rosenstedt Nielsen

Talsmand for 606-bådsmændene

Tekst: Anders Rosenstedt Nielsen Fotos: Katrine Bertelsen

Julefrokost

Julefrokosten for brugere af seniorbådene afholdes traditionen tro i den anden

weekend i december, i år bliver det nærmere bestemt søndag den 9. december

kl. 12.30, hvor vi mødes om hovmesterens veldækkede julefrokostbord.

Bagefter drager vi ud i Dyrehaven, til den årlige julevandring i skoven, husk derfor

varmt tøj og travesko. I slutningen af skovturen går vi ind i varmen på en af

Dyrehavens restauranter, hvor vi får varm kakao og kage.

Tilmelding sker til hovmesteren (tlf. 39 62 88 03) senest onsdag d. 6. december.

11


Seniorbåde

Kapsejladstræning, aftenmatcher og kapsejlads i 2008

Sommeren 2007 bød på en del gode aftenmatcher

– hvis man altså var med på

en båd. Hvis man var nybegynder, var

det meget svært at komme i gang med

at kapsejle, da de ”gamle“ teams er meget

sammentømrede.

De, der så var med på en båd, havde det

svært med at få fart i den, og sejle den

rigtige vej i forhold til vinden. Og når der

så var et stævne som Klassemesterskabet

for 606’ere, der oven i købet fandt

sted i HS, kunne det pludselig være svært

at få besætninger til alle bådene.

12

Nogle af de problemer vil vi sætte ind på

at løse i 2008.

Tirsdagsmatcher i 2008

De seneste par år har vi ikke blandet nye

og gamle kapsejlere de første 3 tirsdage

til aftenmatch. Det har haft det resultat,

at det har været svært for nye at komme

med på en båd. Det prøver vi nu at råde

bod på, ved at genindføre systemet med

blandede besætninger.

I 2008 starter vi aftenmatcherne tirsdag

d. 6. maj. Der kommer tilmeldingslister


Af Jan Cramer, Niels Kjøng og Katrine Bertelsen. Foto: Per Heegaard

op på opslagstavlen i begyndelsen af

april, hvorefter fordelingsgruppen vil ryste

posen og sammensætte nogle hold

bestående af nye og gamle.

Efterfølgende kan alle, som tidligere,

søge om at få tildelt en fast båd. Men

håbet er selvfølgelig, at nye hold vil opstå,

med nye og gamle kapsejlere i skøn

samdrægtighed. Fordelingsgruppen vil

prioritere, at de sejlere der får tildelt

en fast båd også har lyst til at deltage i

stævner rundt om i landet.

Kapsejladsteori

Igennem fire aftener i marts vil vi prøve

at klæde, især de nye kapsejlere på til

opgaven. Vi satser på to aftener med en

gennemgang af de regler og principper,

der styrer en kapsejlads. En aften om

trim og boathandling, og en aften om

teamwork, strategi og taktik. Da vi ikke

har taget nogen oplægsholdere i ed på

nuværende tidspunkt, står spørgsmålet

om lærerkræfter stadig åbent. Men

sejlklubben råder over flere ”skrappe“

drenge og piger som vi selvfølgelig vil

inddrage.

Indtil videre satser vi på undervisning på

onsdage, idet restauranten har åben på

den ugedag. Undervisningen vil sandsynligvis

finde sted på 1. sal i sydfløjen.

Kapsejladspraktik

Som en opfølgning på teorien starter vi

i april med praktiske øvelser på vandet.

Det bliver tirsdage og torsdage, så man

kan vælge. Det retter sig især mod nye

kapsejlere. Hovedvægten vil blive lagt på

1

trim og spilersejlads. I april måned vil der

ikke være en dommerbåd på vandet.

I maj måned begynder tirsdagsmatcherne.

Men som en særlig service for de

nye kapsejlere, bliver der lagt en meget

kort op/ned bane, 3 - 4 onsdage i hele

maj måned. Her er træningen baseret på

start, start og atter start. Topmærkerundinger

og topmærkerundinger. Bundmærkerundinger

og målgang. Hvis vi har

energi til det kan vi evt. afslutte maj med

en mini weekendkapsejlads.

Træning for de mere erfarne

Stig Munchaus, formand for 606-klubben

og andre hurtige 606-sejlere fra Esrum vil

gerne hjælpe os med at få mere fart i vores

både, fx. ved at tage en tur på vandet

med en Esrumsejler og to Hellerupsejlere

ombord. Det kan gøres en eller to onsdage

i maj. Vi arbejder på at få lavet nogle

konkrete aftaler med dato på.

Nu kommer slutspørgsmålet:

Er I til mere rent kapsejladsmæssigt end

bare et par timer til tirsdagsmatchen?

Det skal forstås sådan, at når der gøres

et stort arbejde for at tilbyde kapsejladstræning,

så vil vi være meget kede af

det, hvis ingen gider deltage i en rigtig

kapsejlads, fx. På Esrum sø. Vi vil gerne

viske pletten væk, som kom da kun 4

både stillede op til Klassemesterskabet

i Hellerup.

Har du kommentarer eller konstruktive

forslag så send dem til Fordelingsgruppen/Niels

Kjøng på kjoeng@get2net.dk


Seniorsejlerskolen

Praktisk førerprøve 2007

Lørdag den 7. oktober 2007 kl. 10 – 13

afholdtes der praktisk duelighedsprøve

for medlemmer fra juniorafdelingen, seniorafdelingen

og fra Tuborg Havn Sejlklub,

i alt 16 aspiranter.

Der var fine vejrforhold og alle aspiranter

bestod. Sejlklubben ønsker til lykke.

Heraf havde 10 seniorer og 2 fra Tuborg

allerede bestået den teoretiske duelighedsprøve

og bliver dermed færdige som

førere. Tag godt imod de nye førere, når

I møder dem på havnen og til søs næste

sommer. Vi ønsker til lykke til:

Alt godt fra havet

„Sømandskab og Tovværk” hedder

Hellerup Sejlklubs klassiske introduktionskursus

for nye elever i Seniorsejlerskolen.

Det løber over det meste af

vinterhalvåret, og kursisterne i det ofte

fyldte undervisningslokale bag restauranten

kommer vidt omkring.

Kurset er kendt og berygtet for den nødvendige

disciplin at splejse tovværk og

binde knuder, ligesom aftener går med

at lære de mange begreber om bord på

et skib og til søs i det hele taget.

For landkrabber er her muligheden, at

lære om ikke bare bagbord og styrbord

og vigeregler, men også mere eksotiske

begreber som lig, barme, vanter, stag og

halse, samt hvad det egentlig vil sige,

når man taler om en halv vind og gå i

bekneb. Kurset udvider også horisonten

med mere vidtløftige emner.

Det gælder bl.a. sikkerhed til søs, hvor

det meget håndgribeligt demonstreres,

hvor vigtigt det er ikke at falde overbord

1

Sophie Aller-Christensen

Torben Arent

Jan Cramer

Trine Fabienke

Jacob S. Kristensen

Johan A. Løvengreen

Robert Warren Paulsen

Lars Ravn-Larsen

Leni Schroll

Charlotte Stephansen

Tilmelding til vinterkurser 2007-2008

Få alle tider og detaljer på

www.hellerupsejlklub.dk

i de kolde måneder. Pointen

understreges ved, at

kursisterne kan prøve at

se, hvor længe de kan

holde ud at have en arm

nede i en spand vand

– lige hentet fra Hellerup

Havn. Kurset hæver

sig også over tovværksniveau,

når meteorologi

står på programmet.

Det kunstneriske højdepunkt nås dog,

når de agtværdige kursusledere optræder

med maritimt modeshow. Det demonstreres

helt praktisk, hvilken slags

sejlertøj, sejleraspiranter bør investere i,

inden sejlerskolen bliver dejlig håndgribeligt

til foråret. Og så er der lige en ting

mere: Første del af sejlerskolen er også

tiden og stedet, hvor man skal grundlægge

sit netværk og sine venskaber i

sejlklubben. Det er trods alt en klub og

ikke bare et aftenskolekursus.

Torben Arent


Kapsejlads Af Bjørn Anker Møller. Foto: Per Heegaard

Hvorfor kapsejladsregler?

En topmærkerunding kan godt være temmelig nervepirrende, som her i et stort felt af Farr 40.

En af de første udfordringer som møder

nye kapsejlere er reglerne. Det kan godt

være overvældende at få en bog på næsten

150 sider i hånden. Heldigvis kan

nye kapsejlere klare sig med at sætte sig

rigtig godt ind i afsnittene „Definitioner”

(3 sider) og „Når både mødes” (6 sider)

– og gennemlæse „Hovedregler” og „Ledelse

af en kapsejlads”. Så kan man senere

efter behov læse de øvrige dele af

reglerne.

Hvorfor nu ikke bare bruge søvejsreglerne,

når vi sejler kapsejlads?

1

Kapsejlads indebærer mange tætte situationer,

først og fremmest i starter

og mærkerundinger. Søvejsreglerne har

som et hovedprincip at tætte situationer

skal undgås. Angreb og forsvar for at

forbedre eller holde sin plads i sejladsen

er helt ukendte begreber.

Derfor har vi et særligt regelsæt for kapsejlads.

Og fordi sporten udvikler sig

med nye sejladsformer (fx. matchrace)

og nye bådtyper (fx ”high performance”

joller som 49’er) er der et behov for lø-


Kapsejlads

bende at justere reglerne. Det internationale

sejlsportsforbund, ISAF, udgiver

derfor en ny regelbog hver 4. år, sådan

at der året efter et OL kommer en ny

regelbog.

Alle medlemslande i ISAF kan indsende

forslag til ændringer i kapsejladsreglerne.

Forslagene bliver så behandlet i Racing

Rules Committee, der har 20 medlemmer,

deriblandt undertegnede. Her

laves indstillinger til ”ISAF Council”, der

træffer de endelige beslutninger.

Få styr på reglerne

Når man som begynder i kapsejlads skal

sætte sig ind i reglerne, er det oplagt

at melde sig til et kursus i kapsejladsregler.

Ofte holdes der regelkurser i HS,

og Dansk Sejlunion oplyser om kurser i

andre sejlklubber på www.sejlsport.dk.

Når man så møder op på kurset vil man

opdage, at mange deltagere er erfarne

kapsejlere, der flere gange tidligere har

været på kursus. De har oplevet nogle

situationer, som de gerne vil have forklaret

for derved at blive bedre til regler-

Lidt om klasseregler og sikkerhed

Oveni kapsejladsreglerne er der klasseregler,

også for 606’ere. Når en 606’er bordfylder kan

det være svært at rejse den op, og tømme den for

vand. Især hvis man har „glemt” sin spand eller,

at spanden ikke er fastgjort, og forsvinder i horisonten

sammen med den redningsvest du ikke

havde på, og madpakken. Men til en kapsejlads

skal klassereglerne følges, og udrustningen skal

derfor være i orden.

Her et uddrag i original, desværre på svensk.

Læs de samlede klasseregler her: http://www.606.

dk/606/Klasseregler.php

1

ne – samt have en generel repetition.

Som begynder skal man fokusere på de

basale regler. Er der mulighed for det,

skal man deltage i introduktions-sejladser

hvor man i et lille felt øver starter,

(en udfordring i sig selv) og sejler en

simpel bane, fx et kort krydsben og læns

tilbage til startlinien (som nu er mållinie).

Det væsentlige er, at banen er udformet

uden for mange mærkerundinger

og at feltet ikke er for stort. Starter og

mærkerundinger i større felter kan være

ganske nervepirrende, også for erfarne

kapsejlere.

Hver gang man oplever en situation på

vandet hvor man er i tvivl om sine rettigheder

og pligter bør man tage fat i

regelbogen (og måske en regelkursusbog)

så snart man kommer på land for

at få situationen belyst, så man er bedre

forberedt næste gang. Det er den optimale

måde at lære reglerne på – eller i

det mindste blive forvirret på et højere

plan.

Lös utrustning

C.3.1 SOM FÅR ANVÄNDAS

(a) Obligatorisk

(i) Två hinkar, vardera med minst 8 liters volym, på

ett betryggande sätt fastsatta i båten.

(ii) Ett flytplagg med en flytkraft om minst 50 N för

varje besättningsmedlem. Uppblåsbara flytvästar

godkända enligt CE-norm är också tillåtna.

(iii) Ett ankare som väger minst 3.5 kg och minst

20 meter lina med min. diameter 8 mm.

Ankarlinan får ej användas för något annat ändamål

vid segling. Ankare och lina får ej förvaras i

en flyttank.


Kapsejlads

Hvorfor svarer dommeren ikke - er hun sur?

Mange sejlere lægger vejen forbi dommerbåden

for at spørge om mange forskellige

ting: Er det min start? Hvad betyder

det blå flag? Hvilken bane er det?

Er det mit klasseflag? Er jeg gået i mål?

Nogle gange svarer vi, andre gange svarer

vi ikke. Hvorfor det?

Det skyldes at kapsejladsreglerne siger,

at under visse omstændigheder må

vi ikke svare. Når Klarsignalet er givet

(normalt 4 min. signal. Flag P, I, Z eller

sort flag) kapsejler de både, der er med i

sejladsen. Og når man kapsejler må man

HJÆLP UDEFRA

En båd må ikke modtage hjælp af nogen

art udefra, undtagen:

(a) hjælp som beskrevet i regel 1,

(b) hjælp til et sygt eller tilskadekommet

besætningsmedlem,

(c) efter en kollision, hjælp fra besætningen

på den anden båd til at komme

fri,

(d) hjælp i form af informationer, som

er umiddelbart tilgængelige for alle

både,

Regel 41 siger:

1

Af Katrine Bertelsen

ikke få hjælp udefra. (Regel 41). Får man

hjælp udefra, bryder man reglen, og kan

blive diskvalificeret.

Så der er en rigtig god grund til, at vi af

og til ikke svarer. Og nej, vi er ikke sure.

Det er ene og alene for sejlernes egen

skyld, at vi ikke svarer.

Derfor er det en god idé at kunne sine

regler, og have læst sine sejladsbestemmelser.

Så er der ikke så meget tvivl om,

hvad man må og ikke må.

(e) uopfordrede informationer fra en

kilde uden særlige interesser, hvilket

kan

være en anden båd i den samme kapsejlads.

Regel 41.a. henviser til regel 1

som lyder:

1 SIKKERHED

1.1 Hjælp til de, der er i fare

En båd eller deltager skal yde al den

hjælp, den kan, til enhver person eller

ethvert fartøj, der er i fare.


Kapsejlads

Dommer – for alvor, måske er det noget for dig?

49’er DM & Contender klassemesterskab i Hellerup. På trods af vindstille lørdag, fik Baneleder Lerche

afviklet ialt 18 sejladser på en weekend.

Da jeg som vel 16-17 år gammel første

gang mødte op på ”bureauet” for at

høre, om der var en plads på en af følgebådene

til weekendens kapsejlads,

anede jeg ikke, at kapsejlads skulle

blive min måske livslange hobby, og at

jeg skulle få internationale stjerner på

skuldrene undervejs i min ambitiøse

dommerkarriere.

Dengang var det bare for sjov – for at

ha’ en god undskyldning for at slippe

væk fra familien og lektierne. Ingen havde

vist bedt mig komme, men der var altid

plads – først på Goliath og senere på

dommerskibet. Jeg kom på god fod med

de andre, ældre hjælpere og mærkede

1

begejstringen ved, at HS igen og igen

var i stand til at levere en første klasses

kapsejladsoplevelse til kapsejlere fra

ind- og udland.

Vores styrke lå på vandet, mens andre

klubber var bedre til de glitrende tryksager

og receptioner i jakke og slips. Det,

der drev mig de første år, var bestemt

fællesskabet, men også viljen til at yde

noget for den klub, der gav mig selv så

meget. Værdier, opdragelse, venner, muligheder

og oplevelser.

Det første dommerkursus

Hurtigt fik jeg tilbudt det første dommerkursus,

og flere fulgte efter. Efterhånden


Tekst: Christian Lerche. Foto: Per Heegaard og Flemming Gernyx

stod der Kapsejladsleder 3 på diplomet

– som en af landets yngste – kun overgået

af to af mine gode venner fra, ja,

HS selvfølgelig.

Det hele og meget mer’

I kapsejladsudvalget må jeg have gjort

mig fordelagtigt bemærket eller også

forstod de andre bedre end jeg, at sige

nej. Under alle omstændigheder blev jeg

hurtigt kapsejladschef og bestyrelsesmedlem,

og fik ansvaret for, at klubbens

10-12 årlige kapsejladser blev planlagt

og gennemført. Jeg var som regel selv

både dommer og stævneleder ved sejladserne.

En tåbelig kombination kan jeg

se i dag, men en blanding af umodenhed,

ambitioner og en høj selvvurdering,

gjorde mig blind over for fornuften ved

at uddelegere. På dommerskibet stod

jeg weekend efter weekend med ledelsesansvar,

pistol, stopur, radio og båndoptager.

Hvorfor bede andre, når jeg

kunne det hele selv? Hvis man spurgte

mig dengang, hvorfor jeg brugte så meget

tid på at være dommer, svarede jeg,

at jeg gjorde for at hjælpe andre til en

god kapsejladsoplevelse; jeg skyldte

måske klubben og sporten noget efter

min egen gode juniortid.

Men jeg kunne også fortælle, at rollen

som frivillig idrætsleder med ansvar for

store arrangementer, ledelse af mange

andre frivillige og iscenesættelse af topsejladser

på vandet gav mig en ledelseserfaring,

som nok skulle blive et nyttigt

supplement til min uddannelse fra

Handelshøjskolen, når jeg senere selvfølgelig

skulle søge stillinger i toppen af

dansk erhvervsliv.

1

Efterhånden blev jeg kaldt ud til kapsejladser

i andre klubber. Min erfaring fra

en af landets dengang mest kapsejladsaktive

sejlklubber blev værdsat rundt

omkring i landet. Efterhånden kom jeg

også ind under huden på mange klasser

og kapsejlere. Vi mødtes igen og

igen, og af og til kom der anerkendende

ord om, at når jeg var dommer, vidste

de, at sejladserne var i gode hænder.

De begyndte endda at efterspørge mig

på dommerskibet, når de indgik aftaler

med klubber om deres mesterskaber.

I mange år var det en gennemgående

drivkraft, at ville hjælpe andre i sporten.

Et argument, som også driver mange

andre frivillige ledere og hjælpere. Men

som ikke er nok til at sikre udvikling og

perfektion.

International dommer

Jeg fik mulighed for at supplere min

danske dommeruddannelse med en international

overbygning på ISAFs race

management seminar. Kombinationen

af en bestået test, mange års erfaringer

fra mesterskaber på topniveau og personlig

kapsejladserfaring (selvom det

ligger langt tilbage) – gav mig som en af

de første danskere titlen ”International

Race Officer, IRO”. For tiden er vi kun to

aktive af slagsen i Danmark.

Med den internationale titel fulgte de

rigtig gode stævner i Danmark, nemlig

de internationale mesterskaber og de

mest interessante Danmarksmesterskaber.

Men det var også udslagsgivende

for et afgørende skift i min motivation.

Ambitioner (og en høj selvvurdering)


Kapsejlads

Diktafonen er aldrig langt væk. Den er uundværlig til at

dokumentere starter og målgange.

har altid fulgt lysten til at hjælpe, men

det var først med den internationale titel,

at jeg erkendte, at dommergerningen

var blevet min personlige hobby. Jeg

var blevet dommer for alvor. Slut med

undskyldningen om at gøre det hele for

andres skyld. Jeg gør det for min egen

skyld. Lige som de bedste sejlere, gav

den erkendelse mig mod på at sætte mål

om hele tiden at blive bedre, at raffinere

mine metoder, måden at kommunikere

med hjælperne, måden at søge dialog

med og respekt blandt sejlerne, måden

at observere startlinien, osv. Jeg satte

20

mig endda som mål at komme til

OL.

Ikke til OL i Kina

Jeg synes selv, at de forandringer

i motivation og seriøsitet har givet

et afgørende løft til kvaliteten

af mit dommerarbejde. Det står

nu klart, at jeg ikke skal til OL i

Kina. Det har været en sur pille at

sluge, at man har valgt en anden

dansker. En super dygtig dommer,

som jeg respekterer meget.

Men bare vent: Der kommer et

OL efter dette.

For mig er dommerrollen blevet

en udfordrende, karakterdannende,

lærerig og spændende

hobby og sekundære karrierevej.

Selvom det hvert år er en umulig

og stressende kamp at fordele

ugerne mellem familie, stævner

og arbejde, er det det hele værd.

Dommer – måske noget for dig

Dansk og international sejlsport mangler

dommere. Hvis min skildring har givet

nogen blod på tanden, så er det om

at komme op af stolen, på kursus og ud

på vandet. Hellerup Sejlklub giver gerne

sine medlemmer den nødvendige uddannelse,

og efterhånden tager Dansk

Sejlunion over. Hvis man vil og kan, så

får man al den støtte, man har brug for.

Du kan læse mere om dommeruddannelsen

på www.sejlsport.dk (under kapsejladsledere)

og på www.isaf.org (under

race officials).


Kapsejlads Tekst: Niels Moldrup. Foto: Per Heegaard

49’er DM & Contender klassemesterskab i Hellerup

weekenden 20.-21. oktober var ramme

om 49’er DM og klassemesterskab i

contender. I alt 54 sejlere på vandet ud

for Hellerup. Det er to krævende klasser:

49’eren der ligger vandret hvis det

blæser lidt, og contenderen der er den

eneste enmands jolle hvor man står i

trapez.

Internationalt stævne

Det var ikke bare danske sejlere der var

kommet til Hellerup for at kæmpe mod

hinanden. Blandt deltagerne var der

også svenskere, tyskere og 2 49’er besætninger

fra Finland. Især finnerne viste

sig at være stærke, og der var spænding

til sidste sejlads, hvor medaljepladserne

faldt på plads for 49’erne. Peter Krüger

og Dennis Dengsø vandt 49’er stævnet,

og blev dermed danmarksmestre, med 2

points afstand til nr. 2.

I Contenderklassen var det “Hellerup

21

banden” der satte

sig på de 5 øverste

pladser, med Søren

Andreasen som vinder.

Meget meget stor

dommerbåd

Hvad siger du til en

dommerbåd der ikke

kan gå ind i Hellerup

havn? Med ca. 20

cm under kølen ved

den yderste røde

bøje turde skipper

Lars ikke føre den

store Swan 46 længere ind. Så turen ind

og ud af havnen foregik i gummibåd

Hyggelig after-sail

Chili con carne til aftensmad? Øl til langt

ud på natten? Da sejlerne efter lørdagens

sejladser kom på land, var Hal 1

lavet om til after-sail corner for sejlerne

og officials. Med billeder fra dagens

sejladser vist på en computer og fast

bemanding ved maden var klokken blevet

24 inden de sidste sejlere “sejlede”

ud for at se nærmere på København by

night.

Søndag bød på lidt mere vind, og vi

overværede da også flere „flotte“ styrt.

Vel i land efter ialt 18 gennemførte sejladser

forgik præmieoverrækkelsen i Hal

1. Sejlerne var meget glade og det var vi

officials også.


Kapsejlads

Baneleder 1 kursus på Dalum højskole, 18. - 19. nov. 2006

Her ses undertegnede på gulvet i selskab med bl.a. Thomas Jørgensen (i den hvide bluse), der skal være

official til OL i Kina. Så man må da sige, at Dansk Sejlunion sørger for den bedste undervisning.

Dalum landbrugsskole. Tog fra København,

ankomst Odense kl. 9.45. Tog

letttere forsinket. Hmm, taxa fra banegård

til skole. Jeg var på vej til mit første

banelederkursus og var ret spændt. Jeg

havde sejlet kapsejlads i en del år, og

var efterhånden var kommet til den konklusion,

at charmen ved at stå på Kobæk

strand en regnfuld og blæsende dag i

oktober iført tørdragt, var til at overse.

Jeg havde assisteret ved flere stævner,

og havde blandt andet været med til et

DM der udviklede sig så rædselsfuldt, at

jeg havde fået lyst til at lære mere om,

hvordan man laver en kapsejlads.

22

Vel ankommet til skolen, og det rette

lokale blev vi budt velkommen af et 4

mand talstærkt lærerhold. På et kursus

med ca. 20 kursister var vi kun 3 kvinder.

Det kan næppe komme som nogen

overraskelse, at der er flest mænd i sejlsport,

både på vandet og på dommerbåden.

Så jeg kan kun opfordre til, at flere

kvindfolk også blander sig i den mere

„administrative” del af sporten.

Startprocedure i klasseværelset

Bænket mellem gamle bekendte fra Svanemøllen

og Skovshoved gik første del

af lørdag formiddag med indføring i kapsejladslederuddannelsen,

og en banele-


ders opgaver og funktioner.

Lidt før frokost gik vi i gang med flag og

signaler, dog uden skud! Meget muntert.

Glimrende øvelse i hvor meget der kan

gå galt, selv i et klasselokale. Især når

underviserne råber „vindspring” og „udsættelse”

midt i en startprocedure. Så

der blev halet flag op og ned og truttet,

og det gik selvfølgelig heller ikke lige

godt hver gang. Efter at have udstået

formiddagens strabadser, gik vi til frokost.

Tilbage i klasselokalet var turen nu kommet

til regler, sejladsbestemmelser og

banetyper. Der slides i det, læses i regelbog

og diskuteres. Kaffe og kage indtages

mens der undervises. Programmet

er meget komprimeret, og tiden skrider

nemt, så hvert sekund udnyttes.

Baneudlægning på græs

Så var tiden kommet til den mere muntre

afdeling: udlægning af bane på

græsplæne. Alt er som til søs, med pejlekompas,

vindpind og pejleskive. Små

dannebrogsflag gør det ud for mærker,

og øvelsen lykkes. Lærerne er tilfredse,

og det samme er vi på denne kolde og

efterhånden meget mørke november eftermiddag.

Således godt fyldt op i hovedet,

var turen nu kommet til maven.

Aftensmaden stod på gigantiske hakkedrenge

med kogte kartofler og tyk sovs.

Det er jo en skole for unge landmænd!

Kapsejlads på gulv

Men skoledagen var ikke ovre endnu. Nu

var det tid for øvelser på gulv.

Banespil: festligt, folkeligt og fornøjeligt.

Tekst: Katrine Bertelsen. Fotos: Mikael Jeremiassen

2

Selv havde jeg æren af at holde øje med

linjen i startøjeblikket. Stærkt obstrueret

af lærerne der hele tiden tyvstartede,

meldte om vindspring, og selvfølgelig

gjorde målgang i klumper. De ønskede

mærkeændringer, og, og, og... Meget

realistisk og lærerigt, for ude i virkeligheden

går tingene også ret hurtigt.

Lørdag aften sluttede med lidt natmad,

socialt samvær og et glas vin.

Søndag morgen 8.30 startes med en

skriftlig test i startprocedurer. Derefter

undervisning i instruktion af officials.

Man kommer ofte ud for, at den arrangerende

sejlklub har uprøvede officials,

så det er vigtigt at sørge for, at alle ved,

hvad de skal gøre, hvornår og hvordan.

Formiddagen fortsatte med „god radiokommunikation”.

Så nærmer vi os afslutningen

på en lærerig weekend. Vi tjekker

hvad Dansk Sejlunion har på nettet

af hjælpemidler til baneledere, og det

er ikke småting. Huskelister, sejladsinstruktioner

og meget mer’.

Den afsluttende prøve skal bestås. Det

gjorde jeg da også. Jeg siger ikke, hvilken

karakter jeg fik. Men jeg lå da i top 10.

Til marts skal jeg på baneleder 2 kursus,

og kan så ansøge om en national licens.

Det betyder, at jeg må være baneleder

ved fx. DM. Men den tid, den glæde! Jeg

føler mig nu stadig som lærling.

Er du interesseret i at starte en karriere

som baneleder, så er du altid velkommen

til at prøve det af ved nogle aftenmatcher

eller som medhjælper til nogle af

de stævner Hellerup Sejlklub afholder.


Kapsejlads

Hvad skal der til for at gennemføre en kapsejlads?

Kapsejladschef Ebsen overvåger, at de rigtige flag bliver sat på, i den rigtige rækkefølge.

Det er en spændende udfordring at sige

ja til gennemførelse af en kapsejlads.

Hellerup Sejlklub siger ja til mange, og

er derfor med til at præge udviklingen

på området både nationalt og internationalt

gennem udvalg i Dansk Sejlunion

og på møder og seminarer.

Kapsejlads som vi kender den nu, har udviklet

sig gennem lang tid, og undergår

stadig udvikling og forandringer både på

regelsiden og den måde der sejles på.

En kapsejlads er meget mere end de få

timer på vandet, hvor bådene konkurrerer

med hinanden. Der er ofte en lang

2

planlægningstid fra en specialklub fremkommer

med et ønske om en sejlads til

dagen for sejladsernes start.

Selve arrangement skal organiseres,

sponsormuligheder undersøges, præmier

findes, og ikke mindst udarbejdelse af

det regelsæt der skal sejles under.

Indbydelsen og sejladsinstruktioner

Regelsættet starter med indbydelsen

der blandt andet angiver nogle vilkår

for antal af sejladser, banetype, dato

og tidspunkt for udlevering af sejladsbestemmelser.

Sejladsinstruktioner er

den næste del af regelsættet, og selv


om Dansk Sejlunion har udarbejdet nogle

glimrende ”kladder” der direkte kan

rettes i, er der flere forhold der kan fastsættes

forskelligt. F.eks. hvornår der er

en fratrækker, hvis der er en sådan.

I nyere tid har der været et ønske om, at

sejle så mange korte sejladser som muligt.

Men nu ser vi igen interesse for lange

sejladser på flere timer. Så der skal til

stadighed findes løsninger

på administrationen af

specialklubbernes ønsker,

og kapsejladskomiteens

mulighed for at administrere

disse.

Procedurer under

forandring

Starten undergår til stadighed

ændringer, og der

kommer nye tiltag. Der

er nærmest frie muligheder,

men reglernes pkt. 26

benyttes ofte som grundlag,

og er en 5 min. procedure. Denne

forlænges på mange forskellige måder,

nogle mere faste end andre. Reglernes

forslag benyttes, men andre løsninger

er ved at overtage. Ikke mindst et ”opmærksomhedssignal”

der sættes minimum

x. min. før varselsignalet. Det er en

god og fleksibel ordning der giver banelederen

luft.

Ved tilmelding udleveres sejladsbestemmelser.

Ved samme lejlighed er der

mulighed for at kontrollere forsikring,

klassebeviser, og andre krævede dokumenter.

Dette er blevet noget kompli-

Tekst: Søren Ebsen. Fotos: Anders Rosenstedt Nielsen

Så er startlinjen næsten på plads

2

ceret, og efter vores mening ansvarspådragende.

Vi er af den mening, at denne

del af et kapsejladsarrangement er ved

at tage unødvendig overhånd. Derfor vil

der arbejdes for at ændre denne administration

gennem møder med DS.

Kapsejladsarrangøren skal også registrere

betalinger, om der er ændringer

i besætningen, forkerte sejlnumre i sejl,

hvor skal jeg bo, og et utal af andre for-

hold der skal tages stilling til.

Undervejs i planlægningen er der indgået

aftaler med officials, dommerbåd og

andre der vil yde deres del til at arrangementet.

Så det kan gennemføres så

professionelt som vi gerne vil gøre det.

Så er vi klar, eller er vi?

Nu skulle det hele vist være klar til at gå

i gang, hvis der ellers er indkøbt brændstof,

patroner, mad, drikkevarer og alt

det andet der er ”brugsvarer” til sejladsen.

Er GPS´eren i orden, er der batterier

og ekstra batterier, pap og skriveredskaber,

og har de forskellige både deres


Kapsejlads

grej på plads. Ekstra ankre og truthorn

findes frem.

Sejladserne sejles, og ud over de tidligere

nævnte regler benyttes nu også kapsejladsreglerne,

der står i regelbogen.

Pølser og protester

Efter sejladserne ringes til protestfolkene

der står på standby. De indkaldes

hvis der er behov efter en midlertidig

resultatliste, og protesttiden er slået op

på den officielle opslagstavle.

Der skal måske serveres øl og pølser,

og følgebådene ryddes op og grej gøres

klar til efterfølgende dag.

Er der protester, indkaldes til møde, og

protestfolkene tager en afgørelse der

skal slås op, og den foreløbige resultatliste

revideres og offentliggøres.

Sidstedagen i stævnet gennemføres en

præmieuddeling efter alle andre formaliteter

er i orden, og tilbage er „bare”

regnskabet, og evaluering af indsatsen

på vand og på land.

Det store arbejde

bliver til en god oplevelse

hvis det lykkes,

og det gør det

heldigvis de fleste

gange. Og når der

så kommer gode

tilbagemeldinger

fra deltagerne er

det det hele værd,

og officials og andre

hjælpere kan gå

hjem med en god

følelse af at have

2

ydet noget godt til gennemførelsen, og

dermed givet sejlsporten endnu et løft.

En stor tak skal lyde til dem der gør at

deltagerne kan dyrke deres sport.


Kapsejlads

Forberedelse til OL 1992 i Barcelona

Resultater på kapsejladsbanerne er ikke

noget man kommer sovende til. På de

næste sider fortæller Jørgen Boisen-

Møller lidt om hvad han gennem tiden

har gjort for at vinde kapsejladser, og

han har valgt at fortælle om han og fætter

Jens forberedelser til OL 1992 i Barcelona

i Flying Dutchman.

Da forberedelsesperioden startede i

1988 var min (Jørgen Bojsen-Møllers) situation

den, at jeg havde vundet guld

sammen med Christian Grønborg ved OL

i Sydkorea, men Christian var ikke fortsat

i Flying Dutchman. Jeg var i stedet

startet sammen med fætter Jens Bojsen-

Tekst: Jørgen Boisen-Møller. Foto: Per Heegaard

Jørgen Boisen-Møller her med sin bror Jacob Boisen-Møller til VM Flying Dutchman.

2

Møller.

Vi satte fra starten det mål, at vi ville

vinde en medalje ved OL. Gerne af guld,

men succeskriteriet var ”bare” en medalje

af en eller anden slags.

Vejen frem mod en OL-medalje er ikke

så nem:

1. Først skal man vinde sit lands udtagelsessejladser.

Der kommer som bekendt

kun én fra hvert land.

2. Dernæst skal man klare Dansk Olympisk

Komite’s kvalitetskrav. Det var dengang,

at man indenfor de to sidste år op

til OL enten skulle være i top 8 ved EM

eller top 10 ved VM.


Kapsejlads

3. Endelig skal man så slå alle konkurrenterne

ved OL (eventuelt på nær to)

Jens havde ikke sejlet jolle før, så for ham

var alt nyt. Den første vinter gik derfor

med mange timers sejlads ud for Hellerup.

Om aftenen, når det var mørkt, havde

vi en lille lygte i toppen af masten.

Vores første sæson (1989) var præget af

placeringer på det jævne. Det var sådan,

at jeg altid havde sejlet bedst i frisk vind

og det var også i blæsevejr, vi fik de bedste

resultater. I Barcelona forventedes

meget let vejr, men det bekymrede vi

os ikke så meget om. I starten af perioden

fokuserede vi på de to første trin på

vejen mod OL og til det formål er man

nødt til at være all-round. Senere ville vi

så specialisere os til let vejr.

I 1990 havde vi forbedret os meget, men

det var alligevel overraskende, at vi i et

yderst tæt opgør vandt VM i Newport.

Det betød, at vi fik bedre støtte fra Team

Danmark. Vi var startet som ”talenter”

selv om jeg var regerende OL-vinder.

I 1991 startede udtagelsessejladserne.

Op til OL i 1984 og 1988 havde jeg haft

nogle gode opgør med Schönherr/Poulsen

fra Køge, og selv vi ikke havde set

dem til et eneste stævne, var Jens og jeg

alligevel forberedte på, at de ville dukke

op i topform på startlinien ved første udtagelsesstævne.

Det gjorde de nu ikke,

og så var første trin klaret.

Der var tre chancer for at klare næste

trin: EM 1991, VM 1991 og VM 1992.

Vi tog til EM og regnede med at DOK’s

2

kvalitetskrav ville blive ”a walk in the

park”. Vi blev desværre klogere. Efter at

have vundet første sejlads havde vi ikke

en eneste sejlads i top 20, og vi kiksede

derfor kvalitetskravet. Det var en streg i

regningen, for nu var vi nødt til at fokusere

på at få klaret kvalitetskravet i stedet

for at forberede os direkte mod OL.

Nu var der kun to skud mere i bøssen

– uha! Det gik dog ved næste forsøg (VM

1991 i New Zealand). Her sejlede vi med

det eneste mål at komme i top 10.

Der var nu ca. 8 måneder, hvor vi kun

behøvede at fokusere på OL.

Problemet ved OL er, at der er en masse

meget stærke sejlere, men kun tre medaljer.

Dvs. at der nødvendigvis må være

en del ”stjerner” der ikke får medalje.

For at have så stor medaljechance som

muligt, ville vi skaffe os en fordel frem

konkurrenterne på et eller andet punkt.

Samme plan havde Christian og jeg i

1988. Dengang havde vi valgt at fokusere

på ekstremt god boathandling i hårdt

vejr. Det viste sig at være en god ide i

Pusans forblæste farvand.

Jens og jeg valgte at fokusere på bådfart

i let vejr – om nødvendigt på bekostning

af farten i mellem og hårdt vejr.

Først kontaktede vi Ib Ussing Andersen,

som havde boet en årrække i Barcelona.

Han kunne bekræfte, at vejret normalt

var let. Desuden fik vi en idé om indenfor

hvilket interval vi kunne forvente

vindstyrken at være, samt en del andre

nyttige oplysninger.


Kapsejlads

Vi lavede forskellige letvejrsoptimeringer,

men de vigtigste var:

• Er storsejl med meget lidt forkurve og

en meget hul top. Markant anderledes

end alle andre storsejl.

• Et drejesværd, dvs. et sværd der på

kryds automatisk drejer om en lodret

akse, så forkanten kommer ca. 3° mod

luv.

Sværdet gav anledning til nogle søvnløse

nætter inden stævnet startede i Barcelona.

Vi havde lavet nogle meget lovende

tests med hjemmegjorte drejesværd,

men til OL ville vi have et professionelt

bygget. Det blev imidlertid forsinket, og

jeg havde det med under armen i flyveren

derned. Det havde aldrig været prøvet

og det pinte mig.

Under de sidste dages tests inden stæv-

EM 505 1978

EM Flying Dutchman 1982

VM Flying Dutchman 1988

OL guld Flying Dutchman 1988

VM Flying Dutchman 1990

OL bronce Flying Dutchman 1992

VM Flying Dutchman 1993

2

net virkede det ikke alt for lovende, og

jeg var i syv sind om vi skulle vælge det

eller et standardsværd. Vi endte dog

med drejesværdet.

Summa summarum havde vores arbejde

gjort os meget hurtigere end før i let

vejr, men vi kunne også se, at en god

bid af hårdtvejrsfarten var væk.

Vi fik en virkelig dårlig start på OL-stævnet.

Vi lagde ud med noget i retning af

11-10-6. Alle journalister spurgte hvad vi

ville lave om, men vi ændrede ikke en

pind. Når man har eksperimenteret i 4

år, er det ikke sandsynligt, at en panikændring

bringer noget godt. Resten af

stævnet gik også godt og vi sluttede

med bronzemedaljen om halsen. Succeskriteriet

var opfyldt – lige netop.

Jørgen Boisen-Møllers medaljeliste er for lang til, at vi kan få det hele med.

Her er de vigtigste.

EM Flying Dutchman 1994

VM Flying Dutchman 2001

EM Flying Dutchman 2003

VM Flying Dutchman 2005

EM 505 2006

VM Flying Dutchman 2007

EM 505 2007


Tursejlads

Weekendtur med wind

Der stod en wældig wind ude fra west,

da klubbens lille armada skulle hjem fra

Hveen på weekendturen i slutningen af

august.

Dermed var det ikke lige til at gå ud fra

Kyrkbacken, eftersom vinden stod ret

på havnehullet og ifølge havnekontorets

vindmåler lå på 14-16 sekundmeter i

gennemsnit og 18-21 i stødene.

For at gøre det hele mere spændende,

havde færgen Harald Blåtand lagt sig

godt til rette i havneindløbet, som dermed

var reduceret med en tredjedel i

bredden. ”Vi tager ikke af sted, før færgen

er sejlet,” lød konklusionen fra førerne

af 606erne.

Som sagt så gjort. Og da færgen var

gået ind kl. ca. 12 søndag og først havde

tænkt sig at returnere kl. 15, var der dømt

ekstra ophold på Øresundsøen, hvor vejret

trods vindstyrken heldigvis indbød til

ekstra gåture og museumsbesøg. Kendskab

til færgers fartplaner indgår altså i

den ultimative turplanlægning, kan man

0

Tekst og fotos: Torben Arent

lære af

den tur.

F l o t i l l e n

bestod af

to 606ere,

Berntsen

og formand Gottschalcks egen båd. I

alt 12 søfolk som kunne nyde en weekendtur

med vind ad libitum, sol i rigelige

mængder og behagelige temperaturer.

Hellerup-sejlerne kunne kort efter ankomsten

til Kyrkbacken lade sig underholde

af havnemanøvrerne fra et gigantisk

sejlskib (54 fod vist nok), som kun

bemandet med mand og kone(?) kom i

vanskeligheder, da kablet til ankerets elbetjening

var blevet klipper over under

indsejlingen.

Derfor kredsede kæmpeskibet

for motor i

havnebassinet i en halv

times tid, indtil det

fandt midlertidig hvile

ved en bro, hvor det

viste sig, at skibet stod

på grund. Til sidst lagde

det agterenden ind mod

kajen lige ved siden af

en af 606erne. Sikke en

kontrast.

Om aftenen kokkerede

besætningen fra Berntsen

for hele gruppen

med ypperlig grillmad i strandkanten, og

i havnens beskyttende spisetelt rundede

turleder Charlotte W. af i vanlig sikker

stil med at servere højt belagt lagkage.

Og næste dag var det så, at turen sluttede

med al den vind, man kan drømme

om. I skulle have været med.


Kontaktinfo

Formand: Jan Gottschalck-Andersen.

Tlf.: 39 67 88 18. Fax: 39 67

88 16 E-mail: jan@gottschalck.com

Næstformand: Thorkild Pedersen

Tlf.: 39 63 26 32.

E-mail: thorkildpedersen@mail.dk

Juniorudvalg & Juniorleder:

Bo Strange

Tlf.: 39 90 06 54. Mobil: 26 22 39

67. E-mail: bpstrange@gmail.com

Kapsejlads- og træningsudvalg:

Søren Ebsen Tlf.: 39 40 82 81.

Mobil: 40 20 39 29

E-mail: sebsen@email.dk &

regatta@hellerupsejlklub.dk

Følgebådsudvalg: Per Heegaard

Tlf.: 39 62 04 76. Mobil: 40 33 49

51. E-mail: perheegaard@email.dk

Seniorbådsudvalg: Henrik Groth-

Andersen. Tlf.: 39 40 05 75. Email:

henrik@groth-andersen.com

& senior@hellerupsejlklub.dk

Klub- og haludvalg: Per Heegaard

(Se ovenfor)

Repræsentant i havnebestyrelsen:

Thorkild Pedersen

(Se ovenfor)

Kasserer: Vibeke Varnes

E-mail: vibeke@hoffgaard.net

Special Relations. Catia Löven

E-mail: catiababe@hotmail.com

Sekretær: Kirsten Lyngkvist

Tlf.: 39 61 97 75.

E-mail: kirsten.lyngkvist@jppol.dk

Bladudvalg: Katrine Bertelsen

Tlf.: 45 76 39 61. Mobil: 29 25 04

74. E-mail: katrine@katrine.dk

Seniorsejlerskolen: Hans Baarregaard,

Tlf.: 39 62 12 35. E-mail:

hans@baarregaard.dk & Morten

Jørgensen, Tlf.: 39 66 09 89

E-mail: morten.j@dadlnet.dk

Restaurant Hellerup Sejlklub

Strandparksvej 36, 2900 Hellerup

Tlf.: 39 62 88 03. E-mail: hovmester@hellerupsejlklub.dk

Havnen: Tlf.: 39 62 07 61. Alle

ugens dage kl. 14 - 15. Per Schøittz,

mobil: 26 30 26 11 & Claus

Schrøder, mobil: 26 30 26 13

Bådsmænd:

105, Luffe. Lars Ravn-Larsen.

Tlf: 26 28 14 32

712, Mogens. Palle Sonne.

Tlf: 38 79 23 28 &

Charlotte Wandel. Tlf: 39 40 08 97

900, Trekroner. Lars Glæsel.

Tlf: 44 66 88 98 &

Gitte Herms Pinnau

901, Middelgrunden. Ross Baird.

Tlf: 39 40 19 70 & Thomas Brandmeier.

Tlf: 30 85 14 99

902, Flakfortet. Angelique Espensen.

Tlf: 39 67 44 16 &

Kristina Thulstrup Gedbjerg.

903, Saltholm. Henrik Groth-

Andersen. Tlf: 39 40 05 75 &

Thorbjørn Graungaard.

Tlf: 35 43 46 47

906. Hven. Anders Rosenstedt

Nielsen. E-mail: anders@rosenstedt-nielsen.dk

907, Peberholm. Erik Christensen.

Tlf: 45 76 39 61 &

Peter Krabbe-Christensen.

Tlf: 39 76 00 61

912, Knud Hansen.

Tlf: 22 63 34 86 & Christian Platz

913, Mark Orton.

Tlf: 40 52 60 31 &

Mike Coombe. Tlf: 60 61 09 41

Drabant: Ingrid Stampe Villadsen.

Tlf: 45 88 85 15

Ballad: Jesper Hoffgaard. Tlf: 39

68 03 23 &

Ingrid Stampe Villadsen. Tlf: 45

88 85 15

X-79: Morten Vogelius.

Tlf: 61 30 42 00 &

Tim Bedsted Tlf: 27 21 28 57

Bådsmandstalsmand: Anders

Rosenstedt Nielsen

1

Sejlmester: Thorkild Pedersen

Materialemester: Anders Rosenstedt

Nielsen

Juniorudvalgets medlemmer:

Formand Bo Strange – Anders Stig

Poulsen – Niels Moldrup –

Mogens Birkov – Anders Ejlev

– Marc Gottschalck-Andersen

– Jesper Frost – Jens Christian

– Jacob Bojsen-Møller

Følgebådsudvalgets medlemmer:

Formand Per Heegaard. Bådsmand

Goliath: Henrik Larsen

og Marc Gottschalck-Andersen.

Trippe: Bendt Vejgaard. Tornado

– Gummibåde: Jon Søgaard. David-Mette:

Niels Moldrup.

Klubudvalgets medlemmer:

Formand Per Heegaard - Mikkel

Palludan – Lars Hofmann – Jan

R. Madsen – Marc Gottschalck-

Andersen – Niels Moldrup – Lars

Andreassen – Jon Søgaard – Niels

Møller.

Flagudvalget: Jørgen Stig Larsen

og Kloster.

Seniorbådsudvalgets medlemmer:

Formand SBU: Henrik Groth-Andersen,

Sejlerskole: Hans Baarregaard og

Morten Jørgensen.

606-talsmand: Anders Rosenstedt

Nielsen.

Materialeansvarlig: Anders Rosenstedt

Nielsen.

Bådfordeling: Bjørn Anker-Møller

og Niels Kjøng.

Ture: Henrik Groth-Andersen og

Charlotte Wandel.

Sejlmester: Thorkild Pedersen.

Turgrej: Lene Skadborg.

Drabant 24 ”Grethe”: Ingrid

Stampe Villadsen.

Albin Ballad ”Stæren”: Ingrid

Stampe Villadsen.

X-79 ”Berntsen” Morten Vogelius

Webopdatering: Henrik Groth-

Andersen.


Kalender

November

Tirsdag d. 27. kl. 20.00 Generalforsamling

Fredag d. 30. kl.17.00 - Andespil i Hellerup Sejlklub

Årets traditionsrige andespil afholdes i klubhuset, med store og mange præmier.

Middag med tilmelding før andespillet

December

Søndag d. 9. kl. 12:30 Restauranten Julefrokost og -skovtur

Julefrokosten for brugere af seniorbådene der mødes om hovmesterens veldækkede

julefrokostbord. Bagefter drager vi ud i Dyrehaven, til den årlige julevandring i skoven,

husk derfor varmt tøj og travesko. I slutningen af skovturen går vi ind i varmen på en af

Dyrehavens restauranter, hvor vi får varm kakao og kage.

Tilmelding skal ske til hovmesteren (tlf. 39 62 88 03) senest onsdag den 6. december.

Fredag d. 26. Julestævne

Et stævne hvor julemaden bliver rystet. Alle kan deltage, og bedst udklædte båd præmieres.

Vinderen findes efter omvendt handicap, og der er lidt varmt i pausen.

2

Tryk: Kailow Graphic A/S 1808

More magazines by this user
Similar magazines