Klik her for at se hele programmet - Åbner i PDF - Haderslev ...

haderslev.jaegerforening.dk

Klik her for at se hele programmet - Åbner i PDF - Haderslev ...

program

2013

HADERSLEV JÆGERFORENING

DANMARKS JÆ GERFORBUND

www.haderslev-jaegerforening.dk


Indhold

Bestyrelsen ...............................................4

Schweisshunderegistre .....................................6

Riffelskydning 2013........................................8

Flugtskydning. ............................................9

Sol op og ned i Haderslev ..................................10

Vildtkonsulenter..........................................11

Regulering af skadevoldende vildt ......................... 11

Riffelprøve. ..............................................12

Hundetræning .......................................... 12

Jagttegn ................................................13

Hertug Hans Blæserne ....................................13

Månedsaktiviteter / Arbejdsdag .......................14 + 21

Generalforsamling/ jagthorn / Lokal jagttider. ................21

Østerstur ................................................22

Klar til Tyskland / Hygiejnekursus ...........................23

Jagttabel ................................................24

Jagtparole ...............................................26

Vildtparade ..............................................28

Simple grundregler for riffelpibens rengøring. ................30

www.haderslev-jaegerforening.dk

3


Bestyrelsen

Formand

Lars Lykke Kristensen

Tlf.: 73 52 15 30 / 40 63 74 18

formand@haderslev-jaegerforening.dk

Næstformand

Jesper Lindgaard

Tlf.: 50 85 71 23

naestformand@haderslev-jaegerforening.dk

Flugtskydning

Carsten Winther

Tlf.: 74 57 12 85 / 20 46 31 09

flugtskydning@haderslev-jaegerforening.dk

Aktiviteter

Steen Thielsen

Tlf. 25 15 90 94

aktiviteter@haderslev-jaegerforening.dk

4


Sekretær Riffelskydning

Ejler Kyhl

Tlf.: 30 62 19 16

riffel@haderslev-jaegerforening.dk

Hundetræning

Henry Pedersen

Tlf. 74 52 54 56

hund@haderslev-jaegerforening.dk

Kasserer

Morten Mosegaard

Tlf.: 75 52 78 88 / 71 71 19 65

kasserer@haderslev-jaegerforening.dk

Nye medlemmer

bedes tilmelde sig hos kassereren.

5


Schweisshunderegistre

Haderslev

Vojens

Sommersted

Gram

6

Vagn Rasmussen

Ladegårdsvej 37, 6100 Haderslev

Tlf.: 74 52 73 70 / 20 98 35 62

Jørgen Duus

Simmersted Bygade, 6500 Vojens

Tlf.: 74 50 62 63 / 21 62 46 12

Hans H. Henningsen

Vadstedvej 18, Oksenvad, 6560 Sommersted

Tlf.: 74 50 47 97 / 40 43 11 44 / 70 20 13 20

Herman Jørgensen

Skaftkær Skov,

Brændestrupvej 23, Fole, 6510 Gram

Tlf.: 74 82 02 63 / 40 21 02 63


Toftlund

Tønder

Vamdrup

Christian Kjær-Andersen

Rundbjergvej 9, 6535 Branderup J.

Tlf.: 74 83 53 53 / 60 89 78 53

Hans P. Boldt

H. C. Davidsens Vej 10, 6270 Møgeltønder

Tlf.: 74 73 83 12 / 21 44 33 87

Freddy Jensen

Gammelgårdsvej 4, 6580 Vamdrup

Tlf.: 75 58 38 20 / 21 64 74 10

7


Riffelskydning 2013

Haderslev Jægerforening har kun skydetider i Vesterskoven.

Jvf det annoncerede i dette program og jvf. hjemmesiden.

Skydning på banen udenfor disse tider er ikke længere muligt.

Ved de annoncerede tider er pris for skydning kr. 50,00 for

ikke medlemmer og kr. 40,00 for medlemmer af Haderslev

Jægerforening pr. gang.

Der kan skydes med al lovlig riffelkalibre.

Ved skydningerne vil der være mulighed for at købe øl og vand

ved ventelinien.

Riffelskydning:

Ejler Kyhl

Tlf.: 30 62 19 16 eller på

riffel@haderslev-jaegerforening.dk

8


Flugtskydning

Foreningen råder over tre mobile skydevogne, hvoraf den ene er med

en nikkedukke. Ved disse mobile skydevogne har du muligheden for at gøre

en indsats for at forbedre din skydning, samtidig med at vi har det sjovt.

Ta’ gerne en kammerat med.

Vi begynder i april. Se månedskalender.

(Opstart finder sted ved køreteknisk anlæg, Tøndervej 99, Marstrup,

6100 Haderslev. Se skiltning).

Der skydes fra kl. 18 til ca. 21 (solnedgang).

Der er endvidere mulighed for at leje skydevognene ud til foreninger og

private med eller uden skydeinstruktør (iflg. loven skal der forefindes

en person med gyldigt instruktørbevis ved hver skydning). Der skal

minimum købes 20 serier og ved leje af instruktør, koster dette kr. 600,00.

Evt. spørgsmål kan rettes til Carsten Winther på tlf.: 20 46 31 09.

+ flugtskydning@haderslev-jaegerforening.dk

Du kan også se mere på vores hjemmeside:

www.haderslev-jaergerforening.dk

9


Sol op og ned i Haderslev

Januar

7 08.45 16.11

13 08.41 16.21

20 08.33 16.34

27 08.23 16.48

Februar

3 08.12 17.00

10 07.58 17.15

17 07.42 17.30

24 07.25 17.45

Marts

3 07.08 18.01

10 06.50 18.15

17 06.33 18.29

24 06.15 18.43

31 06.57 19.58

April

5 06.44 20.07

12 06.26 20.21

19 06.09 20.35

26 05.53 20.48

10

Maj

5 05.34 21.05

12 05.20 21.19

16 05.12 21.25

21 05.04 21.34

26 04.57 21.42

Juni

2 04.49 21.52

9 04.44 21.59

16 04.42 22.04

23 04.42 22.06

30 04.46 22.05

Juli

7 04.52 22.01

14 05.00 21.53

21 05.11 21.45

28 05.22 21.34

August

4 05.35 21.20

11 05.48 21.06

18 06.01 20.50

25 06.14 20.33

September

1 06.26 20.16

8 06.41 19.58

15 06.54 19.40

22 07.07 19.22

29 07.21 19.04

Oktober

1 07.23 18.58

6 07.34 18.46

13 07.47 18.28

20 08.01 18.11

30 07.22 16.49

November

3 07.30 16.41

10 07.44 16.27

17 07.58 16.15

24 08.12 16.06

December

1 08.24 15.58

8 08.35 15.53

15 08.42 15.52

22 08.47 15.54

29 08.49 15.59


Vildtkonsulenter

Naturstyrelsen

Sydjylland: Klaus Sloth tlf. 74 65 14 64

Vadehavet: Svend Hansen tlf. 74 82 61 05

Randbøl: Peter Bjerremand tlf. 75 88 31 99

Regulering af skadevoldende vildt

Der er kommet nye regler om regulering af skadevoldende vildt.

Vi henviser til Vildtskadebekendtgørelsen af 1. januar 2010 på

Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk

Yderlige oplysninger ved Naturstyrelsen på e-mail:

nst@nst.dk. Jagttider ses på DJ og NST.

11


Riffelprøve

Der afholdes følgende riffelprøver i år 2013:

Dato

Lørdag den 11. maj. kl. 9.00 ved Ejner Gubi.

Lørdag den 22. juni. kl. 9.00 ved Jesper Lindgaard.

Lørdag den 14. sept. kl. 9.00 ved Lars Kristensen.

Tilmelding www.jaegerforbundet.dk Ovennævnte datoer afholdes riffelprøverne

på skydebanen i Vesterskoven.

Hundetræning

Start tirsdag den 26. marts 2013. Ved køreteknisk anlæg kl. 18. Der bliver

trænet socialisering for hvalpe fra 8 ugers alder. Hvis der er interesse for

det, vil der torsdag blive træning for hvalpe med fordressur samt unghunde.

Tilmelding til Henry Pedersen tlf 74 52 54 56 eller på e-mail:

hund@haderslev-jaegerforening.dk

Til alle med hund - husk ! Kærlighed - respekt - konsekvens.

Med venlig hilsen Henry Pedersen

12


Jagttegn

Individuelt kursus i Natur- og vildtpleje med henblik på den

obligatoriske jagtprøve tilbydes.

Nærmere oplysning ved: Lars Lykke Kristensen tlf. 73 52 15 30

eller 40 63 74 18. www.jagt-tegn.com

Haderslev Jægerforenings Blæsergruppe

Jagthornsblæsning og kammeratligt samvær hver tirsdag aften

i hele vinterhalvåret på Marstrup Skole.

Velkommen til vinterens opstart

tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00

Nybegynderhold opstartes ved tilstrækkelig interesse.

Henvendelse vedr. blæsning til: Dietmar Woydowski, tlf. 74 57 58 33 / 20 40

47 46 eller e-mail: woydowski@hotmail.dk

13


MARTS

Veterinærkursus (Se mere på side 23)

Lørdag den 2. marts kl. 10.00 - 14.00

Medl. 650,- / Øvr. 700,- Bispen i Haderslev

Duelighedsprøve i jagthorn

Kreds 4. Lørdag den 23. marts kl. 9.00 - 16.00

Hotel Harmonien, Gåskærgade 19A, Haderslev. Gratis entré.

Hundetræning

Tirsdag den 26. marts kl. 18.00 ved køreteknisk anlæg.

14


APRIL

Østerstur - Alle kan være med til at nyde vadehavet

2. påskemandag den 1. april kl. 9.00 - Hertug Hans pladsen. Læs mere på s. 22

Flugtskydning

Onsdag den 3. april kl. 18.00 - sol nedg.

Ved køretekniskanlæg - 2. skydn.

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 10. april kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 15. april kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 17. april kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Flugtskydning

Onsdag den 17. april kl. 18.00 - sol nedg.

Ved køretekniskanlæg - 3. skydn.

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 22. april 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 24. april kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 29. april kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

15


MAJ

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 1. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 6. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 8. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven -

Riffeltræning for nye jægere.

Riffelprøve v/Ejner Gubi

Lørdag den 11. maj

Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 13. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 15. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

16


MAJ

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 22. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Flugtskydning

Onsdag den 22. maj kl. 18.00 - 21.00

Ved køreteknisk anlæg - 4. skydn.

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 29. maj kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

17


JuNI

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 3. juni kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Flugtskydning

Onsdag den 5. juni kl. 18.00 - 21.00

Ved køreteknisk anlæg - 5. skydn.

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 10. juni kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 17. juni kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Flugtskydning

Onsdag den 19. juni kl. 18.00 - 21.00

Ved køreteknisk anlæg - 6. skydning.

- Riffeltræning for nye jægere.

Riffelprøve v/Jesper Lindgaard

Lørdag den 22. juni

Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 26. juni kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

18


AuGuST

Hjortebane

Tirsdag den 6. august kl. 18.00 - 21.00

Måde skydebane / 150 kr.

Tilmelding Lars Kristensen

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 7. august kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 14. august kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

Riffelskydning 100 m.

Onsdag den 21. august kl. 18.00 - 21.00

Medl. 40,- / øvr. 50,- Skydebanen i Vesterskoven

19


SEPTEMBER

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 9. sept. kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,-

Skydebanen i Vesterskoven

- Riffeltræning for nye jægere.

Riffelprøve v/Lars Kristensen

Lørdag den 14. sept.

Skydebanen i Vesterskoven

Jagthornsblæsning

Tirsdag den 17. sept. kl. 19.00

Marstrup Skole

Riffelskydning 100 m.

Mandag den 23. sept. kl. 18.00 - sol nedg.

Medl. 40,- / øvr. 50,-

Skydebanen i Vesterskoven

Hjortebane

Lørdag den 28. sept. kl. 09.00 - 12.00

Måde skydebane / 150 kr.

Tilmelding Lars Kristensen

20


JANuAR 2014

Generalforsamling

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

På Bispen i Haderslev.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Kom og mød op med ris/ros til

bestyrelsen og få en orientering om arbejdet i det sidste år samt være

med til at præge aktivitetstilbuddene i det kommende år.

Husk at medbringe din danske råbukkeopsats fra 2013 til

konkurrencen om årets buk.

Jagthornsblæsning

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 opstart

Sted: Marstrup Skole.

Til de jægere, gerne med påhæng, som vil overvære jagthornsblæsning,

som det udøves i dag er der flere muligheder.

- Duelighedsprøve: Afholdes af kreds 4 den 23. marts på Hotel Harmonien,

Gårskærgade 19A, Haderslev.

Forbundsmesterskab 2013 afholdes lørdag den 1. juni på Lundbæk

Landbrugsskole Halkærvej 3, 9240 Nibe

Lokal jagttider

Se foreningens hjemmeside www.jaegerforbundet.dk og

www.skovognatur.dk

21


ØSTERSTuR

Tag familien og venner med!

2. Påskedag, mandag, d. 1. april 2013

Afgang: Hertug Hans Pladsen, Haderslev kl. 9.00

Pris pr. deltager 50,-

Sammen med Strandjagtforeningen for Als og Sundeved tager vi med

en tur til Vadehavets østersbanker.

Vi kører fra Hertug Hans Pladsen i egne biler til Rømø. Ved ankomsten til

Rømø, guider Jens Hangaard os ud til østersbankerne. Når vi har samlet

østers nok, kører vi ud til det militære skydeterræn, hvor Kim Åbeling, JKF

formand for Tønder Kommune vil vise os rundt.

Der vil herefter blive tændt op på Naturstyrelsens grill plads, hvor de

indsamlede østers nydes grillede eller rå.

HUSK:

Gummistøvler og en spand eller bærepose til de indsamlede østers.

Medbring selv dressinger, drikkevarer og andet udstyr hertil.

Bindende tilmelding skal ske via mail:

aktiviteter@haderslev-jaegerforening.dk

Find også nærværende opslag på vores hjemmeside:

www.haderslev-jaegerforening.dk

22


KLAR TIL TYSKLAND?

For at gå på jagt i Tyskland uden fører, kræves at man har et kursusbevis

som “KUNDIGE PERSON.”

Flere og flere steder, også på driv- og trykjagt forlanges dette.

Haderslev Jægerforening udbyder i samarbejde med dyrlæge Ernst Jütting,

dette kursus, som gennemføres efter: Lebensmittelhygiene-Verordnung

VO(EG) 853/2004. (dansk = Levnedsmiddelhygiejnekursus for jægere)

Du får udstedt kursusbevis som dokumentation for gennemførelse.

Kurset gennemføres hovedsageligt på klart og let forståeligt tysk, hvorfor

en rimelig grad af tysk forståelse er en nødvendighed.

(Du har ikke brug for at kunne tale tysk).

Tid, sted og pris: Kurset afholdes på Bispen i Haderslev:

Lørdag den 2. marts 2013 kl. 10.00 – ca. 14.00

Adresse: Bispebroen 3, 6100 Haderslev - lokale nr. 1 (over gården)

Kurset koster alt inkl. 650,- kr. for medlemmer og 700,- kr. for øvrige (ikke

medlemmer)

Tilmelding: skal ske via mail: aktiviteter@haderslev-jaegerforening.dk

og skal indeholde fulde navn og adresse, samt oplysning om medlemskab

eller ej.

Tilmelding er først gældende efter kursusgebyret er indbetalt på:

Reg. nr. 9892 konto nr. 892 56 61245 - husk påfør navn.

Der er maksimalt mulighed for 25 kursister, som fordeles efter ”først til

mølle princip”

Spørgsmål: kan rettes til: Steen Thielsen,

aktiviteter@haderslev-jaegerforening.dk / 2515 9094

23


24

Jagttabel FuGLE

Andefugle:

Grågås

Blishøne

Sædgås

Kortnæbbet gås

Gråand

Atlingand

Krikand

Spidsand

Pibeand

Skeand

Knarand

Ovenstående andefugle

på fisketerritoriet desuden

Canadagåsen

Taffeland

Troldand

Bjergand

Hvinand

Havlit

Ederfugl hun

Sortand

Fløjland

Stor skallesluger

Toppet skadesluger

Hønsefugle:

Agerhøne

Fasanhøne

Fasanhane

Vandhøns:

Blishøne

Vadefugle:

Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

Mågefugle:

Sildemåge

Sølvmåge

Svartbag

Duer:

Ringdue

Tyrkerdue

Kragefugle:

Husskade

Krage

(gråkrage/sortkrage)

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.09-31.12

01.01-31.01

01.09-31.01

01.10-31.01

01.10-31.01

01.10-31.01

01.10-30.11

01.10-31.01

01.10-31.01

01.10-31.01

01.10-31.01

16.09-15.10

16.10-31.12

01.10-31.01

01.09-31.01

01.09-31.12

01.10-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.11-31.01

01.11-31.12

01.09-31.01

01.09-31.01


Jagttabel ANDET

Invasive arter:

Nilgås

Amerikansk

Skarveand

Sort svane

Bisamrotte

Sumpbæver

Vaskebjørn

Mårhund

Mink

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

01.09-31.01

Jagttabel PATTEDYR

Kronhjort

01.09-31.01

kronhind og kalv 01.10-31.01

Dåhjort

01.09-31.01

Sikahjort

01.10-31.01

Sikahind og kalv 01.10-31.01

Råbuk

16.05-15.07

og 01.10-31.01

Rå og lam

01.10-31.01

Muflonvædder 01.09-31.01

Muflonfår og lam 01.10-31.01

Vildsvin, orne 01.09-31.01

Vildsvin, so og grise 01.10-31.01

Rovdyr:

Ræv

Husmår

Støttetandede:

Hare

Vildkanin

01.09-31.01

01.09-31.01

01.10-15.12

01.09-31.01

25


Jagtparole

Da jagtparolen er et vigtigt element for at sikre en god jagt, er her

et forslag til de punkter, som kan medtages på en jagtparole.

Velkomst

• Byd jæger og driver velkommen.

• Kontrollere evt. for jagttegn.

• Meddel hvilke såter og i hvilken rækkefølge såterne skal jages

(gerne med en skitse).

• Meddel hvornår der forventes frokost.

• Meddel hvem der er leder af hundeførerne og hvem der sætter

på post.

Hvad må der skydes?

Der må skydes, hvad jagtloven tillader,

med følgende begrænsninger (eksempler):

• Der må kun skydes 1 stk. råvildt pr. person.

• Der må ikke skydes fasanhøner osv.

Råvildt må kun skydes i rent sideskud og maksimalt på 20 meters afstand.

Der må ikke dubleres råvildt. Hvis der skydes til råvildt, som ikke ligger synligt

forendt, må der ikke yderligere skydes til løbende vildt fra den pågældende

post. Skud til råvildt skal meldes, og anskudsstedet skal afmærkes

således, at flugtretning kan ses. Afmærk posten, hvorfra skuddet er afgivet.

26


Jagtlige regler

• Undlad snak og støj på vej til og mellem såterne.

• Gå stille til og stå stille på posten. Forbliv på posten indtil

såten er færdig.

• Giv tegn til naboposterne.

• Der må lades og skydes, når naboposterne er på plads og

der er givet tegn.

• Patronhylstre opsamles og medbringes.

• Hold rede på, hvor skudt vildt falder, og vent med at hente

skudt vildt til apportørerne kommer frem.

• Maksimale skudafstand til råvildt 20 m, ræv 25 m og

30 m til hare og fuglevildt.

Sikkerhedsregler

• Der må ikke skydes mellem såterne. Geværerne skal føres åbne

og patroner skal være udtaget.

• Skud til flyvende vildt ind i såten skal minimum være

i 40 grader. Vær specielt forsigtige ved snepper.

• Der må ikke svinges forbi i retning mod naboposter.

• Skud der afgives mod stenet vej, frossen jord e.l. 50 grader.

Signaler under jagten

Meddel hvilke signaler, der anvendes under jagten samt signalernes

betydning.

27


Samling

Samlingssted vil blive opgivet inden man sættes på post. Sørg for

at få naboen med. Meddel hvor frokost og vildtparade holdes.

Afslutning

Afslut med at give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål.

Vildtparade

Vildtparaden bør holdes efter enhver jagt, alle deltager bør være tilstede.

Vildtet placeres på dets højres side i følgende rangorden:

1. Sneppe

2. Ræv

3. Kronvildt (hjort før hind)

4. Råvildt (buk før rå)

5. Hare

6. Agerhøne

7. Fasan (hane før høne)

8. And

9. Due

10. Andet vildt

28


Det er i strid med god jægerskik, at smide med vildtet, at skræve over

oplagt vildt eller på anden måde vise mangel på respekt for vildtet.

Nedenfor er et eksempel på, hvorledes opstilling af skytter, blæser og

hjælpere kan være.

29


Simple grundregler for riffelpibens rengøring.

Vil du forlænge riffelpibens levetid og opretholde præcisionen,

er der følgende gode råd.

Før skydning:

Træk piben igennem fra kammeret, enten med wire eller viskestok. Helst af

en kvalitet hvor wire- og eller viskestok er beskyttet med plast el. eller en

messing viskestok med roterende håndtag.

Brug kobberbørste og afslut med pibeklud eller filtpropper, således piben er

tørlagt. På den måde undgås ”olieskud”.

Et superlet hjælpemiddel er en Boresnake, som kan købes i alle gængse

kalibre. Alle glideflader ved lås/bundstykke samt i riflen, smøres med et

let lag olie.

under skydning:

Ved afgivelse af mange skud, kan man trække piben igennem med en ny

klud eller visestok påsat kobberbørste. Brug evt Boresnake og afslut igen

med ren filtprop el, således piben er helt ren og tør.

Oprethold gledefladerne med et let lag olie.

Efter skydning:

Piben trækkes igennem som ved før skydning. Vigtigt er det at bruge messingbørsten

godt, så messing/kobberrester (tombak) fjernes. Der afsluttes

med en filtprop eller pibeklud med at let lag olie. Således piben står med

et tyndt lag olie i piben.

Lås/bundstykke aftørres og indsmøres i et tyndt lag olie.

Med jævne mellemrum bør piben renses med et Nitrosolvent

produkt, der opløser alle krudtpartikler og aflejringer i piben.

Her følges den pågældende producents anvisning.

30


HADERSLEV JÆGERFORENING

DANMARKS JÆ GERFORBUND

www.haderslev-jaegerforening.dk

Similar magazines