Hvorfor "dælen´sagde de nej?" (pdf)

organdonation.dk

Hvorfor "dælen´sagde de nej?" (pdf)

Regionsmøde 2012

Hvorfor sagde de nej?

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Hændelsesforløb

• Mand, 52 år gammel, rask, fuldtidsjob

• Har været lidt utilpas de sidste dage

• Udvikler voldsom hovedpine efter en

løbetur. Lægger sig.

• Findes af familen en tmes tid senere,

ukontaktbar med rallende respiration .

• Hentes af lægeambulancen, intuberes og

køres til hospitalet.

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Hændelsesforløb

• CT scanning viser stor intracraniel blødning

• Blodtrykket er højt

• Reagerer på sugning

• Venstre pupil er dilateret

• Familien informeres om, at det er meget

kritisk

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Nogle timer senere

• Ingen reaktioner, dilaterede pupiller

• Fortsat højt blodtryk en kort tid

• Begyndende store diureser

• Begyndende vigende blodtryk

• Der gives tynde væsker og der opsættes

Noradrenalin

• Po2 19,8 på 35% ilt og 5 PEEP

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Koordinatoren kontaktes

• Donorregisteret checkes – er IKKE

registreret. Familien overvejer

organdonation

• Familien siger ja til multiorgandonation

• Der laves hjernedødsundersøgelser og

patienten erklæres død

• Transplantationslægerne kontaktes

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


TX-lægernes informationer

• 52-årig mand, blodtype 0, 180 cm, 78 kg,

anamnese, aktuelle forløb, blodtryk,

diureser, medicin, Po2 19, 8 på 35% ilt,

kreatinin 78, carbamid 3,4, blank urinstix

fraset et + for blod, CRP 15, leukocytter og

hgb normale

• Hvilket svar får jeg mon fra nyre-, lever-,

hjerte-, og lungelægerne ;-)

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling I

• Efter apnoetesten er der stigende behov for

ilt.

• Der skrues op til 50% og Po2 forbliver

omkring 10

• Forskellige tiltag iværksættes, men Po2 er

fortsat omkring 10 – 11

• Rtg af thorax : ingen infiltrater

• Hvad siger TX-lægerne – især lungelægerne

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling II

• Der laves ultralydsscanning af hjertet

• EF vurderes til 45 – 50%

• Let hypertrofi

• Normale klapper

• Der gives stadigt store doser Noradrenalin

pga labilt blodtryk

• Hvad siger TX-lægerne, især hjertelægerne

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling III

• Natrium er steget til 158 pga de store

diureser

• ALAT, bilirubin, LDH, PP, basisk

phosphortase, trombocytter indenfor

normalområdet

• CRP 48 (steget), leukocytter 20,8 (steget)

• Hvad siger TX-lægerne, især leverlægerne

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling IV

• Det viser sig, at patienten fik konstateret

Hypertension 5 år tidligere og har været i

behandling de sidste 4 år.

• Stoppede selv behandlingen for nogle

måneder siden, uvist hvorfor.

• Urinstix viser alligevel ++ for protein

• Hvad siger TX-lægerne nu?

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling V

• Efter Solu-Medrol retter han sig

fuldstændigt ;-)

• Blodtrykket ligger stabilt , MAP omkring

85. Noradrenalindosis reduceres lidt.

• Fio2 kan reduceres til 35% med Po2 på 17.8

• Timediureserne omkring 75 ml/time

• Alle blodprøver ligger i normalområdet

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling V

• Hvad siger TX-lægerne hvis følgende

ændres?

• Alderen er i stedet 62 år ….

• Hvis der er URGENT CALL lever /hjerte

lunger

• Hvis alderen er 82, tidligere rask, kreatinin

75, karbamid 4,8, ingen proteinuri

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling VI

• Det er igen en 52-årig mand, stabilt forløb,

men han har type 2 diabetes gennem et par

år. Højden er 174, vægten 92 kg

• Pt er PCI behandlet for nogle måneder

siden.

• Har et vist dagligt alkoholforbrug

• Er ryger - 20 cigaretter dgl i mange år

• Hvad nu?

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Udvikling VII

• Hvad siger TX-lægerne, hvis følgende

ændres?

• Der er svar på virusundersøgelserne og det

viser sig ,at HCV er positiv. Hvad hvis der

er Urgent Call

• Samleveren er en mand, de er begge

jævnligt testet negativ for HIV

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


• Ny ændring

Udvikling VIII

• Det er stadig en 52-årig mand, tidligere rask

• Indlagt aftenen forinden på mistanke om

Meningitis

• Der er samme morgen svar , det drejer sig

om Pneumococ meningitis

• Der er startet antibiotikabehandling

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram


Transplantationsresultater

• Kort indlæg fra transplantaionslægerne

• Hvordan går det recipienterne

• Hvilke overvejelser gøres inden marginale

donortilbud anvendes

• Er der opgørelser over resultaterne ved brug

af marginale donorer

..Regionsmøde Nord/Midt 2012..

Else Marie Tram

More magazines by this user
Similar magazines