overlæsning, klassefelter og -metoder (static), konstante felter

matfys.kvl.dk

overlæsning, klassefelter og -metoder (static), konstante felter

else-problemet

Hvad giver dette hvis x er 4:

if (x > 5)

if (y > 5)

System.out.println("gren A");

else

System.out.println("gren B");

Regel: En else-gren knytter sig til den seneste uafsluttede if.

Man kan afslutte en if ved at lukke den inde i en blok:

if (x > 5) {

if (y > 5)

System.out.println("gren A");

} else

System.out.println("gren B");

Brug gerne ekstra { ... } til at gøre meningen med en ordre klar.

Ligesom man bruger ekstra ( ... ) til at gøre meningen med et regneudtryk klar.

Programmering 2004 KVL Side 3-21

Sammenligningsoperatorer

Operator Betydning Eksempel

== Lig med x == 60

!= Forskellig fra x != 60

< Mindre end x < 60

60

>= Større end eller lig med x >= 60

Bemærk: Sammenligningsoperatorerne virker kun for tal, ikke for tegnstrenge og andre objekter.

Resultattypen er boolean, dvs.true eller false.

Sammenligningsoperatorerne har alle samme præcedens og lavere præcedens (binder svagere) end de

aritmetiske operatorer (regnearterne).

Programmering 2004 KVL Side 3-22

Logiske operatorer

Logiske operatorer i præcedensorden fra høj til lav præcedens:

Operator Betydning Eksempel

! Ikke (Negation) !(x == 60)

&& Og (Konjunktion) 0 = 60

Argumenttyperne er boolean og resultattypen er boolean.

! har højere præcedens (binder stærkere) end sammenlignings- og aritmetiske operatorer mens && og || har

lavere præcedens (binder svagere) end sammenligningsoperatorerne.

Udtrykket udregnes fra venstre mod højre.

Hvis udtryk1 er falsk i udtryk1 && udtryk2 så udregnes udtryk2 ikke.

Hvis udtryk1 er sandt i udtryk1 || udtryk2 så udregnes udtryk2 ikke.

Programmering 2004 KVL Side 3-23

Små opgaver i logiske udtryk

Heltallet m er mindst 1 og højst 12.

Tallet h er større end eller lig med nul, og mindre end 24.

x i anden er mindre end 25.

y er mindre end 40 eller større end 100

aar er delelig med 4.

aar er ikke delelig med 100.

aar er delelig med 400.

aar er et skudår: delelig med 4 men ikke med 100, eller delelig med 400.

Programmering 2004 KVL Side 3-24

More magazines by this user
Similar magazines