Hjertet og Solar Plexus - heart-gallery

heart.gallery.dk

Hjertet og Solar Plexus - heart-gallery

Hjertet og Solar Plexus

Jes Dietrich


WWW.HEART-GALLERY.DK


”Som mennesker er

vi mere eller mindre

opspændt mellem

Solar plexus og

Hjertet, hvilket er

vor tids største

udfordring”.

Hjertet og Solar Plexus

”Jordmennesket er

ikke noget dyr i

renkultur, men det

er heller ikke et

færdigudviklet

menneske. Det er

en såret flygtning

mellem to riger”.

(Martinus , Livets

Bog 1, stk. 82)


Hjertet og Solar Plexus

1. Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

2. Hjerte og Solar Plexus opgaver

3. Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

4. Når Egoet bliver usynligt

5. Afslutning


Analytisk og esoterisk psykologi

Jeg’et/Egoet

Individualitet

Selvet

Individuation

Solar Plexus

Individualitet

Hjertet

Hjerte bevidsthed

”Kun i den esoteriske psykologi tjener psyken med dens

bevidsthedsfunktioner et formål der rækker ud over dem selv – ud mod

realiseringen af den åndelige dimension af tilværelsen/os selv”.


Fra Solar Plexus til Hjertet


1. Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Grundlæggende kendetegn – den bedste handling

de handlinger hvis

konsekvenser synes gode

for Solar plexus er dem

som synes at styrke

egoet.

Solar Plexus udregner konsekvenser – og

dem som er gode styrker/bekræfter Egoet

Solar Plexus motto: ’det som ikke kan

forudsiges avler utryghed, mens det som kan

forudsiges leder til tryghed’.

Hjertet udregner også konsekvenser – men

den vigtigste er dem der har den mest

gunstige indflydelse på din udvikling, og ikke

det som medfører en umiddelbar og her-ognu

tilfredsstillelse af egoet


Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Grundlæggende kendetegn – fortid og fremtid

Solar plexus er konstant optaget af fortiden,

og fremtiden, og alle livets situationer og

erfaringer bliver målt og vejet op imod

denne fortid, samt det billede som Solar

plexus har af en gunstig fremtid.

Solar plexus er optaget af at skabe det som

det mener er ’gode’ erfaringer, mens det på

samme side grundlæggende frygter livet på

grund af dets uforudsigelighed.

I Hjertet eksisterer ikke ”gode eller dårlige

erfaringer”. Hjertet er derved uden frygt, og

er fuldstændigt frit, og har som følge af dette

en forstærket lyst til nye erfaringer og til nye

livsoplevelser..


Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Grundlæggende kendetegn

Solar plexus og Hjertet har derfor to meget

forskellige tilgange til livet.

Og ligeså meget som deres tilgange til livet er

forskellige, ligeså meget vil din egen

oplevelse af livet ændre sig, hvis der sker en

ændring i den grad hvorved de påvirker dig.

Hvad er den

drivende kraft i

Solar Plexus?


Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Den indre ensomhedsfølelse i Solar Plexus

I det eksisterer en grundlæggende

ensomhedsfølelse

Solar plexus opfatter sig selv som

grundlæggende alene i denne verden, og at

det derfor kun har sig selv at regne med.

Solar plexus har behov for at vide at ’det lever’

men ingen tillid til (eller tro på)

at det selv kan imødekomme dette behov

og fordi Solar Plexus vælger at bruge

omgivelserne til at opfylde sit behov

må det leve på omgivelsernes nåde

og dermed i afmagt til omgivelserne.


Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Den indre ensomhedsfølelses mange ansigter

• En følelse af meningsløshed, som i sin kerne er delvist (eller helt)

eksistentialistisk.

• En mistillid til livet – og til at det vil dig det godt.

• At føle sig alene i verden, eller forladt.

• Afhængighed, af hvad andre synes om dig, eller af din status i samfundet.

• At sætte mål for dit liv – hvis altså målet er motiveret ud af en ikke-accept af

det liv som du har lige nu og her (og en ikke-accept af den person som du er

lige nu og her). Sådanne mål har nemlig dybest set til formål at komme hen et

sted hvor du tror at du vil blive fri for den indre ensomhedsfølelse. Sådanne

mål kender vi vist alle til.

Bag disse ansigter eksisterer der en endnu mere grundlæggende

ensomhedsfølelse (som det ikke er nemt at få direkte kontakt med).


Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Den ydre identitet – og Dracula..

Identitetsfølelsen er placeret uden for det selv (hos omgivelserne), hvilket umuliggør at

svaret kan komme fra dets indre (det selv). Derfor har Solar plexus et behov, som det ikke

selv kan dække, og som derfor per definition er umuligt at dække (i Solar plexus) - og dette

er altså essensen af afmagten og spliden, som Solar plexus konstant må leve med


Komplekser (som

forstærker

ensomhedsfølelsen og

reducerer

Hjertekontakten)

Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Den indre ensomhedsfølelse i Solar Plexus

Evner som reducerer

ensomhedsfølelsen og

forøger Hjertekontakten

Hjertet

Solar Plexus

(det bevidste

ego)

Det ubevidste


Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Den indre ensomhedsfølelse og tillid til livet

ensomhedsfølelse

behov metode

opleve at det lever

og ikke er alene

forflytte identitetsfølelse

fra det indre til det ydre

Det er forfærdeligt ensomt at have det sådan

med livet, og det er en uløselig konflikt hvis

din identitetsfølelse er placeret i det liv, som

du har så meget mistillid til...


Solar Plexus

Hjertet

'tillid' i denne sammenhæng, er

det som skal give dig tryghed i

en handling (samt i livet).

Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Tilliden til livs-handlingers rigtighed i Hjertet og Solar Plexus

Tillid

Identitet

Identitet

Tillid


Hjertet

Solar Plexus

Kendetegn ved Solar Plexus og Hjertet

Opsummering

Grundlæggende følelse Retning for tillid Mål Centrum for identitet

Enhed

Ensomhed

Udadrettet

Indadrettet

Total enhed

Mere udviklet og

mere rummelig

næstekærlighed.

Personlig

udvikling.

Næstekærlighed.

En mere forfinet

egoisme.

Startende uselvisk

medfølelse.

Uforfinet egoisme.

Personlig

tilfredsstillelse.

Alt (incl. dig selv)

Det indre (dig selv)

Det ydre

(Social status,

penge, m.m.)


Opsummering

Kendetegnet for Solar plexus er at bekæmpe en ufrivillig afmagt, mens kendetegnet for Hjertet er at give

magten fra sig i tillid og hengive sig til en frivillig overgivelse. Derfor er disse to chakraer i kontrast til

hinanden.

Kun via denne tillid kan du integrere Hjertet i dit liv.

Solar plexus tilliden (at udregne en konsekvens for en handling) er en slags følelsesmæssig/mental magt,

som vil manifestere sig i form af en manipulation med de ydre omgivelser (inklusiv personerne i dem).

Denne magt over den ydre verden giver Solar plexus en oplevelse af at det er til og at det lever.


Opsummering

Frivillige overgivelse handler om at du lever dit liv i svøbet af noget, som er større end dig selv, at du er

del af noget som er større end dig selv, og at du har tillid til at dette større, uden undtagelse, vil tildele dig

det som du har brug for.

At vælge at overgive dig er derfor når du står mellem Solar plexus og Hjertet, mellem kontrol og

overgivelse - og vælger Hjertet.


Udviklingen fra Solar plexus til Hjertet

Opsummering om tillid

Hjertetillid er udadrettet og har derfor ikke sig selv i centrum

(og identitetsfølelsen er indeni Hjertet).

Solar plexus tillid er indadrettet og har sig i centrum

(og identitetsfølelsen er udenfor Solar plexus).

Hjertetillid er at “opgive” sig selv

(udfra en bevidsthed om sig selv).

Solar plexus tillid er at holde på sig selv

(for at komme til at tro på sig selv).

Hjerte tillid er at give los

(velvillig ’afmagt’ - grundet mangel på indre afmagt).

Solar plexus tillid er at udøve kontrol

(at udøve magt - grundet den indre afmagt).


2. Hjerte og Solar Plexus opgaver

For at styrke din udvikling af Solar

Plexus og bevidstgørelsen af Hjertet

‘sender’ livet dig opgaver som kan

kræve brug af enten Solar Plexus

eller Hjertet.


Hjerte og Solar Plexus opgaver

”Jeg stod foran et vandløb, som jeg skulle krydse. Jeg kunne se at det ikke var

bredere end at jeg kunne krydse det ved at skræve over det på den måde at jeg

først satte min fod på den modsatte bred og derefter slap fodfæstet på den

bred som jeg kom fra. Men da jeg på denne måde var kommet over på den

modsatte bred mærkede jeg ingen forskel. Det forvirrede mig noget. Da kom en

gammel mand hen til mig og fortalte mig at på denne måde gik det ikke. Han

fortalte at jeg først skulle miste fodfæstet fra den gamle bred og derpå lande

med begge fødder på den nye bred - dvs. jeg skulle springe. Jeg mærkede at

dette var angstprovokerende, men indså at det var den eneste måde. Jeg gik

derfor tilbage til den gamle bred og (efter at have taget mig sammen) tog jeg

springet, mærkede at jeg mistede fodfæstet, mærkede vægtløsheden, mærkede

afmagten, og landede på den anden bred. Og nu skete der noget, for da jeg

vendte mig om så jeg at vandløbet blev større, udvidede sig, og at den bred

som jeg kom fra langsomt forsvandt ud af syne. Og da vågnede jeg.”


Solar Plexus

krydsning

Hjerte

krydsning

Hjerte og Solar Plexus Opgaver

At krydse vandløb med Solar Plexus eller Hjertet

Først efter at have undersøgt den nye bred

og eventuelt fundet at der er rart at være

(for egoet) vil Solar plexus slippe taget i den

gamle bred og nu stå med begge fødder på

den nye, hvilket altså først sker når Solar

plexus har udregnet konsekvensen for dette.

Sådan krydser Solar plexus et vandløb

Hjertet gør derimod brug af tilliden og har

derfor ikke brug for at bevare det gamle

fodfæste idet tilliden fortæller Hjertet at det

vil blive grebet, at der vil være en bred at

lande på

Kun Hjertet kan levere

fuldstændig tryghed i den

vægtløse tilstand.

Tilliden er en naturlig del

af Hjertet


Hjerte og Solar Plexus handlinger

Typer af vandløb

1. Der er dem hvor vandløbet kan krydses

uden at du på noget tidspunkt mister

fodfæstet.

2. Der er dem hvor krydsningen kræver at

fodfæstet mistes (at du springer), men hvor

den anden bred er synlig.

3. Der er de livssituationer som optræder

enkelte gange i vores liv og som kun kan

klares ved at miste fodfæstet og derpå

hengive sig HELT til tilliden, idet den anden

bred ikke kan ses.

Når en krydsning af et 'Hjerte-vandløb'

ikke lykkedes,

da er det altid fordi

du ikke mistede fodfæstet.


Hjerte og Solar Plexus handlinger

At lære at krydse Hjerte vandløb

Kun når Solar plexus udelukkes kan du miste

fodfæstet, og kun når konsekvensen af en

handling er ukendt kan Solar plexus

udelukkes - og tilbage står nu Hjertet, og

Hjerte tilliden.

Formålet med 'Hjerte-vandløb'

er ikke springet,

eller der hvor du springer hen,

men din brug af tilliden i selve springet.


Hjerte og Solar Plexus handlinger

Hjerte vandløb og Nærvær/overgivelse

Panik – eller overgivelse/nærvær

Hjertehandlinger kræver nærvær – hvilket udelukker

Solar Plexus!

Livet øver i nærværet gennem Hjertehandlingers

uforudsigelighed / fordi forøget Hjerte bevidsthed

kræver nærværs evne.

Fortid Nutid

Fremtid


Hjerte og Solar Plexus handlinger

Når Hjertet når dig får du nye livsopgaver

Når du kommer i bevidst kontakt med Hjertet,

da ændrer dine livs opgaver sig

Og da begynder de store rutsjeture..

Hjerteopgaver er nemlig særdeles

angstprovokerende på Solar Plexus

Rutsjeturene er et tegn på udvikling,

Men kan være svær at håndtere!


Hjerte og Solar Plexus handlinger

Rutcheturene

Hvis du derfor udsættes for en stærk Solar plexus påvirkning, da forflyttes

dit bevidsthedsniveau (fordi du bevidthedsmæssigt stadig er i kontakt

med Solar plexus) nedefter og (derfor) din identitetsfølelse udefter

1. Du bliver atter afhængig af bekræftelsen

af den ydre identitet

2. De argumenter som Hjertet havde for

handlinger vil ikke have vægt længere


Hjerte og Solar Plexus handlinger

Lær at se vandløbene

Når du lærer at se vandløbene da er du bedre istand

til at indse hvor du skal få dine recourser fra til at

krydse dem.

Det er noget du kan øve dig i hver dag!

Er du i tvivl kan du altid bruge Hjertet

også som hjælp til at bruge Solar Plexus

Søg Hjertet, vis tillid, vær nærværende, stå imod Solar Plexus angsten


3. Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Fra gas-sky til solsystem

Billedmæssigt kan man sige at udvikling

gennem Solar plexus er som når en

gassky fortættes til en planet og på denne

måde bliver en enhed (individualitet),

adskilt fra det omkring den, og

Hjerteudviklingen er der hvor planeten

forfiner sig selv og opdager at den ikke er

en isoleret enhed, men en del af noget

større, i første hånd det ’større’ der udgør

selve solsystemet.


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Ubevidst enhed Bevidst enhed

Adskillelse og

selvbevidsthed

• Adskiltheden er både til omverden og din egen indre verden (det ubevidste)

• Adskiltheden skabes af en grænse til det ubevidste

• Adskiltheden fører til sult om modsatte


Udviklingen fra Solar plexus til Hjertet

Udvikling i Solar plexus leder til to ting:

1. Man bliver en bevidst individualitet

(bevidst om sin individualitet).

2. Man bliver adskilt fra den omverden i

hvilken man lever, hvilket afføder den

grundliggende ensomhedsfølelse.


Udviklingen fra Solar plexus til Hjertet

adskillelsen til den indre og ydre verden

Vores nye reaktion!

Ensomhedsfølelsen er

vores nye reaktion på

adskillelsen og starter med

‘Hjerte perioden’

Adskillelse Reaktion Uforenelig ensomhedsfølelse

Hjertet bringer en kontrast til adskillelsen ind i

vores liv som gør at vi ser den for første gang, og

kommer til at hige efter enhed og overgivelse


Udviklingen fra Solar plexus til Hjertet

adskillelsen til den indre og ydre verden

Ny reaktion

Individualitet

(og forøget sult efter enhed)

Ensomhedsfølelse

skelneevne, erfaring

(dualisme)

Behov om

kompensation

Omgivelserne

intensiveret samværd

med verden


Udviklingen fra Solar plexus til Hjertet

Grænsen til det ubevidste

Adskillelsen er altså en forudsætning for

skabelsen af individualiteten og den kommer

til veje via den grænse, som alle mennesker

besidder til det ubevidste.

Hvis grænsen til det ubevidste var 100%

ubrydelig og Solar plexus havde 100% tillid til

dette, da ville vi kunne gøre ALT, uden at møde

den mindste modstand fra Solar plexus (Solar

plexus-jeg'et).


Udviklingen fra Solar plexus til Hjertet

Grænsen til det ubevidste

Solar plexus jeg’et har derfor dybest set en stor frygt: at

falde i åbenlys afmagt overfor det indre (ubevidste),

miljø.

Når du derfor foretager ændringer i sit liv og Solar

plexus reagerer med modstand derpå, da er det altid

fordi denne store frygt vækkes, frygten for at grænsen

ikke holder, med den konsekvens til følge, at det bliver

mindre i stand til at skelne sig selv fra dette indre eller

ydre.

Svag grænse

Stærk grænse

Afmagt og reduceret individualitet Magt og individualitet


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Tillid til grænsens ubrydelighed – gennem bevidsthed og erfaring.

Der er altså to måder Solar plexus kan have

tillid til at grænsen holder:

1. Ved at gøre grænsen så stor og stærk at

den bliver “ubrydelig".

Egentlige skabelse af individualiteten

2. Ved at “fjerne” det som bag grænsen ville

kunne forårsage en brydning af den.

Videre udvikling af individualiteten

Hvad sker der når

grænsen ikke holder?

Et svagt Jeg

Et stærkt Jeg

Solar Plexus/adskillelse

Hjerte/enhed


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Når Solar Plexus virkelig lider

Hvis en affekt tilstand bryder

grænsen og får lov at starte en

negativ spiral da bliver din

‘depression’ mere og mere

eksistentialistisk og din vilje større og

større til at blive i den.

Der eksisterer i dig en

eksistentialistisk depression med en

modvilje på livet selv.


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Når Solar Plexus virkelig lider

Depression er en bevidsthedssænkning

mod det niveau hvor Solar plexus egoet

konstant reagerer på meningsløsheden

og ensomheden.

Og hvor langt du når ned bestemmer

den metode som Solar Plexus vil gøre

brug af for at komme ud af smerten


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Når Solar Plexus virkelig lider

Jo længere du kommer ned i Solar

Plexus lagene, jo mere bliver metoden

til at blive smertefri anti-kompensation

- fordi der er en vilje til ’ikke-livet’, og en tro

på at vejen ud af smerten er at sige nej til livet


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Når Solar Plexus virkelig lider - komplekser

Kompleksaktivering bringer dig

i tæt kontakt med komplekset,

men kan endvidere åbne op til de lag i Solar plexus hvor den

eksistentialistiske ‘depression’ (ensomhed) eksisterer

– i ethvert menneske.

Anti-kompensation

Kompensation

Hjertet

Interaktionen med livet

Grænsen er nødvendig

Overtrædelsen af grænsen er

nødvendig (bevidstgørelse)

-samt Hjertet

Viljen til livet

Hvorfor reagerer vi så stærkt i disse lavere regioner?


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Når Solar Plexus virkelig lider ;

Grunden til at det er for smertefuldt at være i de mørke regioner af Solar Plexus

Bliver manglen på Hjertekontakt for stor,

da er reaktionen

en manglende vilje til at ville livet,

idet smerten over den manglende Hjertekontakt

er for uudholdelig.

Viljen til ’ikke-livet’ er derfor affødt ud af

at vi er begyndt at blive influeret af

Hjerte energierne - som har gjort

adskillelsen til Hjertet selv, til livet,

smertefuld i en grad der kan være

uudholdelig at bære.

At vælge ikke-livet kan være at

du begynder at fravælge livet

(personer, livsmuligheder, osv),

fordi du nu altså styres af viljen

til ‘ikke-livet’


Hjertet har

induceret

smerten

Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Der eksisterer kun et problem

En oplevelse af en livssituation som et problem

er det direkte manifest af en indhylning

i Solar plexus energier (særlig de lavere energier).

Problem-oplevelsen opstår som den direkte følge af

den brudte forbindelse til Hjertet, og er vores

reaktion på denne isolation.

Så dybest set eksisterer der kun et eneste problem -

mistet Hjertekontakt -

og derved kun en eneste løsning på 'alle' problemer

- og det er at genoprette kontakten til Hjertet.

Hjertet er

årsagen og

løsningen


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

4 ledtråde i arbejdet med Solar Plexus


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

4 ledtråde i arbejdet med Solar Plexus

Ledtråd 1. Problemets meningsløshed

Ledtråd 2. Manglende kontakt til Hjertet

Ledtråd 3. Manglende nærvær

Ledtråd 4. Manglende kontakt til det

lidende Solar plexus

Problemer er pr definition meningsløse

Ingen mening ingen udvikling ingen

vilje

Bring mening ind i smerten

Solar Plexus indhylning ingen

Hjertekontakt

Dette leder til meningsløshed

Bring Hjertet ind i processen

En negativ spiral, negative tanker og fantasier,

umuliggør at du kan nærværende.

Det gør ondt ikke at være tilstede i livet.

kombiner en psykologisk proces med nærvær

Solar Plexus lider og har brug for kontakt,

anerkendelse og kærlighed og dets reaktion vidner

om hvor smerteligt det er ikke at have

Hjertekontakt og være ensom.

kombiner en psykologisk proces med en dialog

med Solar Plexus


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

4 ledtråde i arbejdet med Solar Plexus

Ledtråd 1. Problemets meningsløshed

Ledtråd 2. Manglende kontakt til Hjertet

Ledtråd 3. Manglende nærvær

Ledtråd 4. Manglende kontakt til det

lidende Solar plexus

Smertefuld indvikling

forløsende udvikling

Often stopper man ved ledtråd 4 fordi smerten er lindret (og

ledtråd 4 kan være særlig svær). Men da vender smerten tilbage.

Andre overfokuserer på ledtråd 4, hvilket kan forøge smerten

eftersom de kommer i kontakt med årsagen til fortrængningen

og ikke kan komme videre.


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

4 ledtråde i arbejdet med Solar Plexus

En årsags behandling handler tillige om at bringe både

nærværet og Hjertet ind i processen som ligeværdige

partnere.

Nærværet "Et menneske og Hjertet kan kun er en rense forudsætning sine lunger for

en årsags

den dårlige luft ved at fylde dem med den rene

behandling.

og ikke ved at tømme dem fuldstændigt".

"Den inviede".

Uden disse kan et arbejde med et lidende Solar plexus nemlig ikke føre til en stabil

årsags behandling, og ydermere er der fare for at processen blot fører til at grænsen til

det ubevidste bliver svagere – uden at du er klar til det.


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Opsummering på grænsen og adskillelsen

Uden grænsen til det ubevidste er der ingen individualitet,

og individualitet er målet for Solar plexus udviklingen.

Jeg’et har en eneste grundlæggende frygt : at falde i afmagt overfor det ubevidste

at miste sig selv og sin individualitet til dette ubevidste,

hvilket sker hvis grænsen til det ubevidste brydes.

Tryghed for Solar plexus jeg’et er at have tillid til at denne grænse holder.

Nærværet og Hjertet er ligeværdige partnere i en psykologisk proces

Der findes kun et problem – mistet Hjertekontakt


Udviklingen fra Solar Plexus til Hjertet

Husk at passe på din grænse!

”Vores lyst til at

nedbryde grænsen til

det ubevidste er en

projektion af vores

frustration over

vores manglende

evne til at overtræde

den – to vidt

forskellige ting”.


4. Når Egoet bliver usynligt

Illusion – erkendelse - transformation

Solar Plexus egoet

gør drømme til virkelighed,

ved at få os til at tro

at drømmen er virkeligheden”


Når Egoet bliver usynligt

Ligesom Narcissus, er der for os 3

vigtige faser som vi alle gennemgår:

1. Illusion : Vi styres af vores ego

men vi ved det ikke.

2. Erkendelse/opvågen : Vi ser

vores ego og erkender at vores

liv tildels handler om at dyrke

vores ego, og at vi blandt

bruger livet som et middel

dertil.

3. Transformation : Vi forsøger nu

at frigøre os fra egoet, og

reducere dets styrende rolle i

vores liv.


Når Egoet bliver usynligt

Hvis du har oplevet Hjertet nok til at det er blevet

genstand for din higen i livet,

da er det også dominerende i egoets billed af dig selv

som et menneske med Hjertekontakt

Mister du derfor den egentlige Hjertekontakt

da tager Solar Plexus egoets billed af dig selv over

og din Hjertekontakt er nu blot en illusion

holdt i live af Solar Plexus egoet

ALT hvad der er vigtigt for dig er og

afspejlet i dit Ego.

At komme ud af en

indhylning man ikke

er klar over er en

speciel udfordring…

- Særligt når man

ikke ønsker at afsløre

indhylningen.


Et Ego-spektre

’Maximal’ indhylning.

Din vilje er et med egoet.

Egoet oplever smerte.

Når Egoet bliver usynligt

Hvornår Egoet er mest usynligt

Smerte Glæde

Egoet er ’synligt’

’Minimal’ indhylning grundet virkbar

mod-kompensation.

Hjerte kontakt mulig.

Egoet oplever glæde.

Ingen bekræftelse Fuld bekræftelse/kompensation

Egoet bliver usynligt når du indhylles af det.

Både når Egoet fyldes op

med smerte eller glæde

kan du indhylles af det

og miste evnen til at ’se’ det.

Graden af Solar plexus

egoets ”synlighed”


Hjerte-Solar Plexus

rutche-tur

Solar Plexus -Solar Plexus

rutche-tur

Når Egoet bliver usynligt

Mange Hjerte-Solar Plexus rutche-ture er i virkeligheden

et Solar Plexus der har udgivet sig for Hjertet, men som

er kommet til at mangle bekræftelser og derfor atter

befinder sig i smerten.


Når Egoet bliver usynligt

Ligesom Narcissus, er der for os 3

vigtige faser som vi alle gennemgår;

1. Vi styres af vores ego men vi

ved det ikke,

2. Vi ser vores ego og erkender at

vores liv tildels handler om at

dyrke vores ego, og at vi blandt

bruger livet som et middel

dertil og

3. Vi forsøger nu at frigøre os fra

egoet, og reducere dets

styrende rolle i vores liv

Fornægt ikke dit ego fordi du ser hvor

meget det styrer dit liv, incl. dit

åndelige liv (kun egoet kan fornægte

sig selv) – dette vil blot sulte det og

være endnu et ego-spil.

Lær at opdag det, og anerkend det og

dets behov (for det er DIG).

Vær parat til at gøre et par

indrømmelser..!


Når Egoet bliver usynligt

Vores opgave er at opdage egoets rolle i vores interaktion med verden

med henblik på at kunne interagerer direkte med verden,

istedet for at bruge verden som et middel

til at interagere med vores ego

At afsløre en indhylning er som at vågne op til en ny verden; som at

komme ud af en spændetrøje som man ikke vidste man var i…


Afslutning

Solar Plexus og Hjertet har 2 forskellige tilgange til livet.

Kendetegnet for Solar plexus er at bekæmpe en ufrivillig afmagt, mens kendetegnet for Hjertet er at give

magten fra sig og hengive sig til en frivillig overgivelse

En forskel er placeringen af tilliden og identiteten.

At vælge at overgive dig er derfor når du står mellem Solar plexus og Hjertet, mellem kontrol og

overgivelse - og vælger Hjertet – ved at udøve tillid.

Adskillelsen er en forudsætning for egoets udvikling, og med Hjertets indtog giver den anledning til en

grundlæggende ensomhedsfølelse, der forflytter identiteten udefter og starter en intensiveret ”samvær”

med verden – der leder til selvbevidsthed og fører til Hjertet.

Grænsen er altafgørende for opretholdelsen af individualiteten, den frie vilje i Solar Plexus, og dets evne

til at efterleve det nye behov for at vide at det er til (og at opleve kontakt med helheden)

Solar Plexus egoet kan bevæge sig fra ”anti-kompensation” til ”kompensation” som metode til at blive fri

for smerten.


Afslutning

Du udsættes for Hjerteopgaver (der skal øve dig i tilliden) og Solar Plexus opgaver

(der skal styrke egoet). Kend opgaverne for at indse hvorfra du skal hente dine

ressourcer .

Forøget Hjertekontakt kan ske igennem en proces hvor Solar Plexus, Hjertet og

Nærvær er ligeværdige partnere.

Solar Plexus egoet er usynligt når du indhylles i smerte eller ekstaserer i

bekræftelserne – og kan sågar blive din spirituelle vejleder.

Illusion – erkendelse (og indrømmelse) – transformation - Hjertebevidsthed


”For at hjælpe os i denne udvikling

påvirkes vi med nye energier, der blandt

andet vil virke som katalysatorer for

den udrensningsproces, der skal

afstedkomme at den lavere egoismes

bånd slipper sit tag i os”.

Hjertet og Solar Plexus

More magazines by this user
Similar magazines