(Microsoft PowerPoint - 5, PMB i asfaltbel\346gninger DK - PHJ.pptx)

nvfnorden.org

(Microsoft PowerPoint - 5, PMB i asfaltbel\346gninger DK - PHJ.pptx)

Modificeret Modificeret bitumen

bitumen

i i asfaltbel asfaltbelægninger

asfaltbel gninger

Anvendelse, krav og

erfaringer i Danmark

Poul Henning Jensen

Pankas A/S


Internationalt

Pankas Pankas A/S

A/S

• Dansk ejet koncern med hovedkvarter i KBH

• Omsætning i 2008 ca. 1 mia. DKK

• Asfalt og emulsionsfabrikker i DK, DE, PL

• Entreprenøraktiviteter i DK, Tyskland,

Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn,

Rumænien og Ukraine

Danmark

• Produktion og udlægning af

varmblandet asfalt (Pankas)

• Remix, koldrecycling, fræsning,

stabilisering (Inreco)

• Overfladebehandling, koldasfalt (DOB)

• Produktion af emulsioner og

modificeret bitumen (SE)


Anvendes til

Sj Sjællands Sj

llands llands Emulsionsfabrik Emulsionsfabrik I/S

Produktion af polymer modificeret bitumen

på moderne high-shear Siefer anlæg

• Emulsioner baseret på modificeret bitumen til:

- overfladebehandling,

- tyndlags-kombibelægninger,

- koldasfalt

- koldrecycling af asfalt

• Overfladebehandling med modificeret bitumen

PMB i varmblandet asfalt


Det Det danske danske asfaltmarked

asfaltmarked

asfaltmarked

7 asfaltentreprenører

Tilsammen har de udlagt ca. 3 mio. tons

asfalt i 2008 produceret på 42 asfaltværker


Det Det danske danske asfaltmarked

asfaltmarked

asfaltmarked

Bestillere/Kunder

• Vejdirektoratet

- 3.800 km Statsveje

• 98 Kommuner

- 69.400 km Kommuneveje

• Private

- entreprenører

- industri, landbrug

- grundejerforeninger

- etc


Modificeret Modificeret bitumen

bitumen

i i i varmblandet varmblandet varmblandet asfalt asfalt

asfalt

”Forud fremstillet modificeret bitumen” - PMB

• Modificeringsanlæg hos Sjællands Emulsionsfabrik

og hos enkelte andre asfaltentreprenører

PMB levering direkte fra bitumenleverandøren

”In-situ modificering” - Foretages på asfaltværket

• Anvendes på mange asfaltværker i DK

• Tilsætning af latex, elastomerer, plastomerer, voks


Fordele Fordele som som ønskes nskes opn opnået opn

et ved

at at anvende anvende modificeret modificeret bitumen

bitumen

Resistens mod sporkøring

• ved hård trafikbelastning

• langsom kørende tung trafik

• kanaliseret trafik (eks. kryds, sving- og busbaner)

Udmattelsesegenskaber

• nedbrydning forsinkes

Forlænget levetid/holdbarhed

Fleksibilitet

• mindre revnedannelse ved lave temperaturer

Kohæsion

• sejhed og sammenhængskraft


Forud Forud Forud fremstillet fremstillet fremstillet modificeret modificeret bitumen

bitumen

sammenlignet sammenlignet med

med

in in-situ in

situ modificeret modificeret bitumen

bitumen


Forud Forud fremstillet fremstillet vs. vs. in in-situ in situ

Fordele Fordele ved ved forud forud fremstillet

fremstillet

modificeret modificeret bitumen bitumen i i i forhold forhold til til in in-situ in in situ

• Homogen og komplet i blanding af polymer i bitumen

• Flere typer af polymerer kan anvendes

(skræddersyet recepter)

• Kvalitetskontrol og kvalitetssikring er muligt

• Entydigt leverandøransvar


Forud Forud fremstillet fremstillet vs. vs. in in-situ in situ

Ulemper Ulemper ved ved ved forud forud fremstillet

fremstillet

modificeret modificeret bitumen bitumen i i i forhold forhold til til in in-situ in situ situ

• Kræver planlægning (bestilling, minimumsmængder etc)

• Kræver ofte ekstra tank på værket med omrøring

• Koster lidt mere


Bindemiddel

Bindemiddel

Forud Forud fremstillet fremstillet vs. vs. in in-situ in situ

Pris på den færdige asfaltmasse

Standard

Standard

Bitumen

Bitumen

In In-situ In

situ

modificeret

modificeret

Forud Forud Forud fremstillet

fremstillet

PMB PMB PMB (lav)

(lav)

Kvalitet af belægningen

Forud Forud fremstillet

fremstillet

PMB PMB (h (høj) (h j)

Prisindex 100 105 110 115


Anvendelse Anvendelse af af modificeret modificeret bitumen

bitumen

i i henhold henhold til til danske danske danske vejregler

vejregler

* Den anvendte emulsion skal være baseret på modificeret bitumen

• Asfaltbeton og Skærvemastiks slidlag på P-arealer til lastbiler

• Asfaltbeton-binderlag (ABB) ved Æ 10 > 500


DK DK Vejregler Vejregler for

for

bitumin bituminøse bitumin bitumin se se bindemidler

www.vejregler.dk


DK DK Vejregler Vejregler for

for

bitumin bituminøse bitumin se bindemidler

Forud fremstillet In-situ

Ingen krav til in-situ

modificeret bitumen


Asfaltbranchens Asfaltbranchens retningslinier retningslinier retningslinier for

for

dokumentation dokumentation dokumentation for for forbedring forbedring af

af

asfaltmassen asfaltmassen ved ved anvendelse anvendelse anvendelse af

af

modificeret modificeret modificeret bitumen

bitumen


Modificeret Modificeret bitumen bitumen i i Danmark

Danmark

• Almindelig anerkendelse af at modificeret bitumen

forbedrer den færdige vejbelægning

• Flere ”in-situ” produkter på markedet med stor succes,

anvendes især til mindre veje

• Ind i mellem upræcise krav i udbudsmateriale

• For få krav til hvordan og med hvad der modificeres

• Behov for bedre differentiering mellem ”Forud fremstillet” og ”In-situ”

More magazines by this user
Similar magazines