Download som pdf 2,0 Mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som pdf 2,0 Mb - Esbjerg Havn

ESBJERG HAVN NR. 1 · 2011

DONG Energy viser muskler

Milliardprojekter i Nordsøen vil smitte af på Esbjerg Havn

Den nye Svarrer på

broen

Tredje generation har taget over

Havnen center for

grøn energiklynge

Green Offshore Center stiftes

Nu får vi plads nok

Blue Water Shipping har sagt

farvel til krisetiderne


Leder

Vi forbereder os på ny vækstperiode

2010 BLEV ET GODT ÅR for Esbjerg Havn. Både omsætning og resultat ligger

omtrent på samme niveau som i 2009, som var vort hidtil bedste år. Vi

har dog ikke i 2010 set de tocifrede vækstrater, som kendetegnede perioden

2006-2009. Den mere afdæmpede vækst har indlysende årsager.

For det første blev de betydelige anlægsopgaver på havvindmølleparken

Horns Rev 2 færdiggjort i 2009. Det indebar, at de fl ere end 50 fartøjer, som

var beskæftiget i dette projekt, ophørte med at anløbe havnen, idet de blev

overfl yttet til andre opgaver.

For det andet besluttede vi at forny og fremrykke Tauruskaj med en investering

på ca. 40 mio. kr. Det indebar, at kajen var ude af brug i hele 2010 og

først i januar 2011 blev genåbnet for normal trafi k.

Men der er ingen grund til at tro, at vi ikke får fornyet vækst allerede i år

på havnens tre store forretningsområder: Installation af havvindmølleparker,

offshore olie og gas samt færgetrafi k med uniteret gods (containere og

trailere).

Allerede i marts indledes udskibningen af 88 3,6 MW Siemens-vindmøller

til offshoreparken Sheringham Shoal ud for den engelske østkyst. Til juli følger

installationen af første etape af London Array, der bliver verdens største

havvindmøllepark, når etapen med 175 vindmøller og en samlet kapacitet på

630 MW står færdig inden udgangen af 2012. I 2012-2013 gælder det blandt

andet havvindmølleparken DanTysk på 288 MW nord for ferieøen Sild.

Vi har også i 2010 haft god vækst i container- og trailertrafi kken. Vi håber

og forventer, at denne vækst fortsætter i de kommende år i takt med, at de

økonomiske konjunkturer fortsat forbedres. SeaCargos helt nye rute mellem

Esbjerg og Egersund i Norge med første afgang den 25. februar 2011 er et godt

eksempel på, at der atter er optimisme i transportbranchen

Generelt sætter vi vores lid til, at den danske konkurrenceevne forbedres,

således at virksomhederne igen kan få gang i hjulene. Det vil resultere i øget

råvareimport og øget eksport af færdigvarer, hvilket vil give mange afl edte

effekter på havnen.

Det tredje forretningsområde, offshore olie og gas, er begunstiget af stigende

dollarkurs kombineret med en høj oliepris, og det er sød musik for

offshoreindustrien. Samtidig er der gjort nogle nye mindre fund i Nordsøen,

senest DONG Energys lovende Solsort-1, og fl ere operatører har skruet op for

investeringsniveauet. Det lover godt for ikke bare havnen, men også for alle

de virksomheder, som servicerer olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen.

For Esbjerg Havn er det vigtigt at skaffe kapacitet til de forretningsmuligheder,

som dukker op i de kommende år. Havnens milliardstore investering

i den nye Østhavn vil give både nye og nuværende virksomheder på havnen

plads til udvidelser af deres forretninger. Første etape af denne udvidelse

sendes i EU-udbud i første halvdel af 2011, og anlægsarbejdet indledes senere

på året.

Vi ser lyst på fremtiden, og vi er overbevist om, at vi står med enestående

muligheder for at skabe fornyet vækst og aktivitet - til gavn for Esbjerg Havn,

lokalområdet og hele regionen.

Ole Ingrisch

Havnedirektør

Udgiver: Esbjerg Havn Ansvarshavende: Havnedirektør Ole Ingrisch Redaktionelt arbejde: FMK Presse og Tekst ApS

Foto: MEDVIND/Bent Sørensen Layout og produktion: Reese Grafi sk Oplag: 1000 stk

2 hav&kaj nr. 1 · 2011

»Havnens milliardstore

investering i

den nye Østhavn

vil give både nye

og nuværende

virksomheder på

havnen plads til

udvidelser af deres

forretninger.«


Sikkerhed

Siemens sikrer

værdierne i Esbjerg

Vindmøller fra Siemens Wind Power til tre store projekter ved

britiske kyster vil blive udskibet fra Esbjerg Havn i 2011.

Et nyt overvågningssystem skal sikre de store arealer på havnen.

FÆRDIGE VINDMØLLER OG KOMPONENTER for

millioner af kroner til offshoreprojekter og eksport

ligger på Siemens Wind Powers store arealer på

Esbjerg Havn, og snart tages den nyeste teknologi

i brug for at overvåge værdierne. Siveillance SiteIQ

hedder systemet.

- Security-afdelingens hovedopgave er at sikre

alle globale driftssteder, så vi kan passe på værdierne.

SiteIQ-systemet bruges i blandt andet USA,

og nu skal Site Security implementeres på Siemens

Wind Powers arealer på Esbjerg Havn, hvor systemet

bliver det største af sin art i Danmark, siger

Security Project Manager Ulla Tranbjerg Juhl,

Siemens Wind Power A/S.

Siemens råder samlet over ca. 400.000 m 2 på

Esbjerg Havn, og i de kommende måneder vil der

blive rejst master til at bære de kameraer, der 24

timer i døgnet visuelt skal mandsopdække hele

arealet og forsyne overvågningscentralen i Brande

med 2D-billeder. En af fordelene ved SiteIQ er, at

hele pladsen kan overvåges på en skærm, og at

kameraer og sensorer gør det muligt at reagere

proaktivt på enhver usædvanlig hændelse.

Overvågning letter eksporten

Ud over højere master er det særlige ved pladsen

i Esbjerg, at der meget af tiden er livlig trafi k af

projekt- og logistikfolk, hvilket gør det krævende at

overvåge, hvem der får adgang til området. Et andet

vigtigt mål med det nye overvågningssystem er at

opnå et toldcertifi kat, der vil lette den videre

ekspedition af vindmøllerne til kunder i udlandet.

Det kræver adgangskontrol og plomberede

containere for at sikre eksportvarerne.

- Vi bruger pladsen i Esbjerg i forbindelse med

offshoreprojekter, senest Greater Gabbard i England,

og til at oplagre komponenter til vindmøller. Det

hele fungerer lidt som en byggeplads med et område

til hvert projekt, en projektledelse, en skurby og

midlertidige halfaciliteter. Der er altid folk på sitet i

dagtimerne, og vagter runderer i alle døgnets timer,

siger Ulla Tranbjerg Juhl.

Store projekter i 2011

Til sommer vil Siemens Wind Powers Esbjerg-arealer

være endnu bedre sikret mod tyverier og ulovlig

indtrængen, og der bliver mere at passe på allerede

i år. Esbjerg Havn ligger ideelt placeret i forhold til

udskibning af Siemens Wind Powers store 3,6 MW

vindmøller til britiske offshoreprojekter, og i løbet af

2011 vil der bliver udskibet turbiner til blandt andet

projekterne Greater Gabbard, der består af 140 3,6

MW møller, Sheringham Shoal (88 3,6 MW møller)

og til verdens hidtil største havvindmøllepark,

London Array, hvis første fase på 175 3,6 MW møller

skal være gennemført i 2012.

- Siemens Wind Power og Esbjerg Havn har haft

et mangeårigt, tæt samarbejde. Havnen er en af

vores vigtigste partnere og vil også være det i fremtiden,

siger PR-chef Meike Wulfers.

hav&kaj nr. 1 · 2011 3


Generationsskifte

Den nye Svarrer

på broen

Tredje generation har taget over i en af Esbjerg Havns gamle

virksomheder, A/S J. Lauritzen’s Eftf., og han ser stort vækstpotentiale

i både offshorevind, olie og gas samt banetransport.

KRISTIAN SVARRER, 30 ÅR, gik respektfuldt til

opgaven, da han i maj i fjor satte sig i den chefstol,

faderen Knud Svarrer med pondus udfyldte i over 35

år indtil sin død. Som tredje generation overtog han

ledelsen af et af Esbjergs erhvervsklenodier med rødder

helt tilbage til 1884, da Ditlev Lauritzen stiftede

rederiet J. Lauritzen. Men han var ikke i tvivl.

- Jeg er gået til opgaven med glæde, stolthed – og

ambitioner. Med den udvikling, Esbjerg Havn gennemgår

i disse år, ser det rigtig spændende ud, siger

adm. direktør Kristian Svarrer, A/S J. Lauritzen’s

Eftf.

Han hentyder ikke kun til den hæsblæsende udvikling

inden for offshorevind, hvor virksomheden i

år gennemfører sit fjerde havnelogistikprojekt på en

havmøllepark, Sheringham Shoal med 88 af de store

3,6 MW Siemens vindmøller, der skal snurre ud for

den engelske østkyst. Også inden for olie og gas vil

aktivitetsniveauet stige og give travlhed i datterselskabet

Jutlandia Terminal, der beskæftiger op mod

halvdelen af de 55 medarbejdere.

Milliardprojekter i Nordsøen

En stor Schlumberger-kontrakt med ConocoPhillips

på Ekofi sk-feltet i Norge indebærer anløb af to skibe

8-10 gange pr. måned for at hente syre til at stimulere

det aldrende gigantfelt. Hess Danmark skal i gang

med at udbygge Syd Arne-feltet for et milliardbeløb

og har brug for fl ere logistikydelser og mere lagerplads

hos Jutlandia. Desuden byder Jutlandia Terminal

sig til som base for rigoperatører som Transocean

og Northern Offshore, som skal arbejde for Mærsk

Olie og Gas i Nordsøen. Endelig er den mangeårige

håndtering af kemikalier til offshoreformål yderligere

et vigtigt ben.

- Energiområdet udgør omkring halvdelen af vores

omsætning, og jeg ser en kæmpeudvikling foran

4 hav&kaj nr. 1 · 2011

os i de kommende år. Når Siemens er færdig med

at bygge sin fabrik i England om nogle år, tager en

række havmølleprojekter i Tyske Bugt over, og i forhold

til andre havne har vi i Esbjerg fordelen af at

kunne håndtere mange projekter samtidig. Selv har

vi i Seaport Stevedoring fi re medarbejdere med stor

erfaring og gode kunderelationer inden for området,

siger Kristian Svarrer.

Tilfredse medarbejdere

Godstransport med bane fra Padborg til Verona i

Italien har i mange år været en specialitet for A/S

J. Lauritzen’s Eftf. En nyansat direktør i Italien med

snart to medarbejdere og åbningen af et nyt kontor i

Halden ved Oslo er led i en offensiv for at styrke de

intermodale transporter mellem de tre lande.

- Min far var god til lange relationer med kunder,

han var forretningsmæssigt skarp og stod ved, hvad

han sagde. Men han var også af den gamle skole, og

jeg vil nok modernisere ledelsesstilen. Hvis jeg skal

være her i over 40 år som min far, betyder det meget

at have tilfredse medarbejdere. Vi skal stille krav,

men det skal ske i en glad og positiv ånd, så vi kan

bevare det høje serviceniveau, siger Kristian Svarrer.

Kristian Svarrer er

uddannet speditør hos

islandske Samskip i København

og er desuden

logistikøkonom fra Niels

Brock. Han vendte hjem

og blev ansat hos sin

far i september 2007.

Storebror Kasper, 38 år

og Investment Manager

i LD Invest, er nu bestyrelsesformand.

»Jeg er gået til opgaven med glæde,

stolthed – og ambitioner. Med den

udvikling, Esbjerg Havn gennemgår i

disse år, ser det rigtig spændende ud«

Adm. direktør Kristian Svarrer, A/S J. Lauritzen’s Eftf.


hav&kaj nr. 1 · 2011 5


Milliardinvesteringer

DONG Energy spiller

med musklerne

Milliardprojekter i den danske del af Nordsøen vil smitte af på Esbjerg

Havn, hvor dansk energikæmpe snart får en langt synligere profi l.

TIL SOMMER fl ytter DONG Energys Esbjergmed

arbejdere fra divisionerne Power Renewables

og Exploration & Production (E&P) sammen i Blue

Water Shippings hovedsæde ved Trafi khavnen,

og der er udsigt til, at de får hænderne fulde.

Mens medarbejderne inden for offshorevind får

travlt med at sende vindmøller til britiske havmølleprojekter

og servicere Horns Rev 2, forbereder

olie- og gaskollegerne i samarbejde med hoved -

kontoret i Hørsholm milliardprojekter i den

danske del af Nordsøen.

6 hav&kaj nr. 1 · 2011

Allerede i år og næste år vil der foregå store

konstruktionsarbejder i Siri-området, hvor strukturen

skal genetableres for at holde felterne i form til

mange års fortsat produktion. Siri, Nini og Cecilie

er felter med høje indvindingsgrader, og DONG

E&P jagter både nye småfund og forbedringer for at

udnytte sin viden om området og den eksisterende

infrastruktur samt producere effektivt.

På feltet Syd Arne forbereder DONG E&P i samarbejde

med operatøren Hess en udbygning for ca. 7,5

mia. kr. med to nye platforme og op til 11 brønde,

Vice President i DONG

E&P Denmark Jesper

Nørrelund var i februar i

Esbjerg for at slå et slag

for olie- og gasindustriens

fortsat vitale rolle

for forsyningssikkerheden

og samfundsøkonomien.


hvoraf de første bores i løbet af 2012, så olien fra de

nye installationer kan fl yde fra udgangen af 2012.

- Syd Arne-projektet vil skabe masser af aktiviteter

Esbjerg Havn: Udskibning af udstyr, fl ere helikopterfl

yvninger og installationsarbejder, siger Vice

President i DONG E&P Denmark Jesper Nørrelund.

Gigantinvestering i Hejre-feltet

I de kommende år er større projekter i vente. I efteråret

ansøgte DONG E&P sammen med licenspartneren,

Bayerngas Norge, Energistyrelsen om tilladelse

til at investere ni mia. kr. i Hejre-feltet i den nordvestlige

del af den danske Nordsø-sokkel. Feltet rummer

både olie og høje forekomster af den værdifulde

NGL-gas, populært fl askegas, der skal behandles på

et nyt landanlæg i Fredericia, når produktionen indledes

i 2015. Projektet befi nder sig nu i FEED-fasen,

hvor ingeniørselskaber giver bud på design og konstruktion

af den udbygningsløsning med en platform

og fem HPHT-brønde (High Pressure High Temperature),

DONG E&P har valgt. Investeringsbeslutningen

ventes taget i slutningen af 2011.

- Hejre-feltet er både efter danske og internationale

forhold et stort projekt, og det er den første

udbygning, hvor vi selv er operatør helt fra bunden

og giver ordre på driftsplatformen. Hidtil har vi

overtaget eksisterende installationer, siger Jesper

Nørrelund.

Selv om produktionen fra Hejre ligger fi re år ude

i fremtiden, arbejder allerede nu en organisation

med ca. 40 medarbejdere på projektet, og centrale

poster i boreorganisation og driftsorganisation skal

snart besættes. Jesper Nørrelund skønner, at alene

driftsorganisationen bliver på 60-70 medarbejdere

fordelt på Esbjerg, Hørsholm og offshore.

Dansk produktion fi rdobles

Når DONG E&P sidst på året har valgt designløsningen

til Hejre-feltet, går konstruktionen af platformen

i gang, og første del af den faste installation vil

være på plads i 2013. Siden monteres topmodulet, og

de første tre brønde i det krævende felt bores. Med

skønnede reserver på 170 mio. tønder olieækvivalenter

er der noget at bore efter, og Hejre designes til at

kunne producere 35.000 tønder om dagen.

- Vi forventer at fi rdoble produktionen i den danske

del af Nordsøen, og væksten skal hovedsageligt

komme fra Hejre og Syd Arne. Den danske organisation

vil opleve en voldsom vækst i de kommende

år, kulminerende når Hejre bliver sat i drift i 2015,

siger Jesper Nørrelund.

Svanen og Solsorten

Endnu mere krævende er Nordsøens potentielle nye

guldfugl, Svane-feltet, der ligger i fl ere sandstenslag

næsten seks km nede i undergrunden. Energistyrelsen

skønner, at feltet kan indeholde mere gas end

selveste Tyra, hvis produktion og reserver overstiger

100 mia. Nm3 svarende til 25-30 års dansk forbrug.

DONG E&P har udsat en planlagt boring sidst på året

og er gået i tænkeboks for at fi nde den rigtige teknologiske

løsning. Investeringsmæssigt vil Svane-feltet

fl yve i samme luftlag som Hejre.

Kort før jul gjorde DONG E&P et løfterigt fund

længst mod vest på den danske sokkel. Selskabet

deler Energistyrelsens vurdering af, at Solsort-1 er

spændende, og vurderer nu fundet. I denne tidlige

fase holdes alle tekniske løsninger - subsea,

wellhead-platform eller en fuldt bemandet platform

- åbne.

Samarbejdet med partneren Esbjerg Havn vil

blive konsolideret i takt med udbygning af eksisterende

felter og opbygning af nye felter i de næste

år. Det 2.500 kvadratmeter store, nye Esbjerg-kontor

med tilhørende nyt pakhus har plads til 60 kontorarbejdspladser,

og ikke meget tyder på ledige

skriveborde – tværtimod.

Olie i årtier endnu

Den øgede synlighed i Esbjerg giver samtidig Danmarks

næststørste operatør mulighed for at slå et slag

for en olie- og gasbranche, der både har vital betydning

for det danske samfund og forsøger at arbejde så

effektivt og skånsomt over for miljøet som muligt.

- Det er enormt svært at tiltrække nye studerende

til en branche, som af nogle fejlagtigt betragtes som

hendøende, og som er oppe mod en politisk agenda

med grøn energi. Men selv hvis de mest optimistiske

skøn over udbygningen af vedvarende energi

følges, vil der være behov for olie og gas i årtier

endnu, og den skal vi producere miljømæssigt forsvarligt.

Vi geninjicerer næsten alt det vand, vi får

med op på Siri-feltet, og vi har netop opgraderet vores

kompressor på samme felt, så vi næsten undgår

fl aring (afbrænding af gas), siger Jesper Nørrelund.

Fakta om DONG E&P i Esbjerg

I 2010 bidrog energikoncernen med ca. 200 skibsanløb og 41.000

ton over kajerne på Esbjerg Havn. DONG E&P havde 35-40

personer beskæftiget med at håndtere de mange skibsanløb,

hvortil kommer aktiviteterne inden for offshorevind i divisionen

Power Renewables. De to divisioner rykker i sommeren 2011 ind

i Blue Water Shippings nuværende hovedsæde på 2.500 m 2

ved Trafi k havnen.

hav&kaj nr. 1 · 2011 7


8 hav&kaj nr. 1 · 2011


Nyt domicil

Et helt særligt miljø

Voksende arbejdsmiljøvirksomhed rykker ind i Sømandshjemmet på

Esbjerg Havn og får et markant domicil i et stærkt erhvervsområde.

SØMANDSHJEMMET I AUKTIONSGADE bliver ikke

til at kende igen, når 10 medarbejdere fra ARBEJDS-

MILJØEksperten i løbet af marts rykker ind – og dog.

- Jeg er opvokset i det, der nu hedder Willemoesgade,

og betragter Sømandshjemmet som en markant

Esbjerg-bygning. Vi tilstræber at være tro mod

det oprindelige, blandt andet ved at søge gamle effekter

som bøjer og lanterner til dekorative effekter

og anvende sejl til rumadskillelse. Men der vil også

være moderne udstyr som elektronisk energistyring

af el og varme, siger adm. direktør Henrik Gliese.

Ambitiøs vækstplan

ARBEJDSMILJØEksperten var syv år om at vokse ud

af de hidtidige lokaler i Sæddings industrikvarter, og

projektet til nær seks mio. kr. fl erdobler kontorarealet.

Men det stopper ikke her. Datterselskaber i fem

jyske byer og Odense suppleres i løbet af foråret med

to afdelinger øst for Storebælt, så der er autoriserede

arbejdsmiljørådgivere over hele landet, og den aktuelle

stab på 17 medarbejdere øges.

- Inden fi nanskrisen havde vi en plan om at være

landets største selvstændige virksomhed i branchen

i 2015. Det er nok rykket lidt, men vi skal op på

40-50 medarbejdere og en omsætning fi re gange den

nuværende på godt 10 mio. kr. Nu rykker vi ind i

et stærkt erhvervsområde på Esbjerg Havn, hvor vi i

forvejen har mange kunder, siger Henrik Gliese.

- Vi er stolte af bygningen og glæder os til at

rykke ind, siger adm. direktør Henrik Gliese,

ARBEJDSMILJØEksperten, om Sømandshjemmet

fra 1927.

De bløde områder

Af de ca. 1.000 m 2 skal andensalen på 230 m 2 udlejes.

Der bliver albuerum nok, blandt andet til et af

vækstområderne, uddannelse og kursusvirksomhed,

hvor op til 30 personer ad gangen kan undervises i et

lokale på åbne eller skræddersyede kurser.

Hvor sikkerhed og støj tidligere var hovedområderne,

er paletten nu langt større: Arbejdsmiljø, sikkerhed,

trivsel, samarbejde, kommunikation og ikke

mindst nedbringelse af sygefravær hos kunder.

»Jeg er opvokset i det, der nu

hedder Willemoesgade, og betragter

Sømandshjemmet som en markant

Esbjerg-bygning.«

Adm. direktør Henrik Gliese, ARBEJDSMILJØEksperten

- De bløde arbejdsmiljøområder er i vækst, og røg,

støj og møg er på vej ned. Når vi ansætter medarbejdere,

kigger vi på både faglige kvalifi kationer og

menneskelige egenskaber, og tendensen gør sig også

gældende hos kunderne, der arbejder stadig mere i

teams, siger Henrik Gliese.

hav&kaj nr. 1 · 2011 9


Offshorevind

Havnen center

for grøn energiklynge

I juni stiftes Green Offshore Center, der skal afsætte Danmarks styrker

inden for offshorevind både i Nordsø-området og globalt. Kickoff-mødet

foregik på Esbjerg Havn.

ESBJERG HAVN FÅR EN CENTRAL PLACERING i

en national klynge af virksomheder inden for havvindmøller,

som skal udvikle Danmarks førerposition

på viden og teknologi og skabe tusinder af nye

arbejdspladser.

Det var således ikke tilfældigt, at Esbjerg Erhvervsudvikling

i samarbejde med Region Syddanmark

lod Esbjerg Havn være vært for det

kick off-møde, der indledte processen frem mod at

etablere Green Offshore Center (GOC) i juni 2011.

GOC er et strategisk samarbejde mellem virksomheder,

uddannelser og offentlige myndigheder om

at opnå global succes inden for projektering, installation,

drift og vedligehold af havvindmølleparker,

og knudepunktet for den del af værdikæden ligger i

Esbjerg.

- Konkurrencen bliver stærkere – også i et skræmmende

omfang – inden for offshorevind. Skal vi

have fat, skal det være nu, og efter at have været

10 hav&kaj nr. 1 · 2011

med inden for havvindmøller siden 2001 er det på

tide, at vi får et videncenter, sagde havnedirektør Ole

Ingrisch på kickoff-mødet.

Kapløb mellem havne

Selv om Esbjerg Havn i de næste år lægger yderligere

650.000 m 2 og 1.000 m nye kajer til i et nyt havneafsnit,

Østhavnen, rækker investeringen på ca. 500

mio. kr. ikke til at klare de kommende års efterspørgsel.

Havnen har således måttet sige nej til at håndtere

vindmøller til fl ere nye havvindmølleparker i 2012.

Med en forventning om at være udskibningshavn for

fem-seks projekter på samme tid næste år, er kapaciteten

fuldt udnyttet.

- Vi kan se, at der bliver opbygget kapacitet i

andre lande, og at Esbjerg Havn ikke bliver alene

om dette marked. Men der er masser af projekter

i pipelinen, blandt andet tyske offshoreparker, og

Regionsdirektør Mikkel

Hemmingsen ser frem

til en ansøgning til

Syddansk Vækstforum,

og det kan havnedirektør

Ole Ingrisch og de

øvrige medlemmer af

styregruppen levere.


Ca. 40 deltagere fyldte Esbjerg Havns kantine

til kickoff-mødet i Green Offshore Center.

Frankrig er også på vej med et kæmpeprogram,

siger Ole Ingrisch.

Markedet vil i de kommende år bevæge sig fra

at være projektorienteret til øget industrialisering.

Virksomhederne på Esbjerg Havn skal deltage i at

effektivisere hele værdikæden, så prisen på at installere

og drive havvindmølleparker kan reduceres

væsentligt.

Nordsøen og det globale marked

Til at lede processen frem mod GOC’s stiftende generalforsamling

i juni er nedsat en styregruppe bestående

af: Adm. direktør Steen Brødbæk, Semco Maritime

A/S, adm. direktør Kurt Skov, Blue Water Shipping

A/S, direktør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn, adm. direktør

Lars Wigant, SubCPartner A/S, salgsdirektør

Kaj Lindvig, A2Sea A/S, og professor Flemming Just,

Syddansk Universitet.

En af styregruppens opgaver bliver at samle de

første 15 virksomheder i et tæt strategisk samarbejde

om at udnytte mulighederne på både nærmarkedet,

Nordsø-området, hvor GOC satser på at opnå

en markedsandel på 20 procent, og globalt med

afsætning af viden og teknologi. I 2015 er målet 40

medlemsvirksomheder.

Green Offshore Center vil fysisk blive todelt

med et internationalt viden- og innovationscenter i

campusområdet ved Esbjergs universiteter og udstilling/showroom

Esbjerg Havn, hvor medlemsvirksomhederne

kan præsentere sig over for fagfolk fra

ind- og udland. Driften af GOC vil over fem år koste

60 mio. kr., som ventes fi nansieret af virksomheder,

fonde og Syddansk Vækstforum.

Thulesen Dahl kom tæt på

Esbjergs energiklynge

Det socialdemokratiske folketingsmedlem fra Esbjerg,

Kim Mortensen, viser gerne sin by og Esbjerg Havn

frem for politiske ledere på Christiansborg. Senest var

en af landets mest magtfulde politikere det seneste

årti, Dansk Folkepartis gruppeformand og formand

for Finansudvalget, Kristian Thulesen Dahl, på besøg

for at danne sig et indtryk af erhvervsklyngen inden

for offshoreenergi. Kim Mortensen er som medlem af

Folketingets Energipolitiske Udvalg stærkt engageret

i Esbjergs udviklingsmuligheder inden for energisektoren

og lægger vægt på, at politiske beslutninger om

den fremtidige politik på området sker på basis af de

arbejdspladser og klynger, der fi ndes i forvejen – ikke

mindst i Esbjerg.

Fakta om offshoremarkedet

Den årlige installation af havvindmølleparker vil vokse med rekordfart

i årene frem mod 2020, fremgår det af de handlingsplaner,

EUs 27 medlemslande afl everede til EU-kommissionen i 2010.

Hvert år vil der gennemsnitligt blive installeret 3.750 MW vindmøller

svarende til en aktuel markedsværdi på 75 mia. kr.

Det svarer til en fi rdobling hvert år i forhold til de 880 MW, der

blev installeret på havet i 2010.

Især de nordeuropæiske lande fører an i udbygningen af offshorevind.

England har således planer om at installere 1.100 MW årligt,

Tyskland 900 MW i gennemsnit, og også Frankrig og Holland forventes

at udbygge kraftigt frem mod 2020. Det samlede europæiske

vindmøllemarked, både til lands og til havs, forventes at blive

på 12.700 MW om året. Det svarer til 160 mia. kr. årligt.

hav&kaj nr. 1 · 2011 11


Domicilbyggeri

Kurt Skov:

Nu får vi plads nok

Blue Water Shipping A/S får et nyt hovedsæde, der næsten er fi re

gange så stort som det nuværende, og til sommer rykker over 200

medarbejdere ind. I 2010 sagde koncernen farvel til krisetiderne.

FOR SYV ÅR SIDEN indviede Blue Water Shipping

A/S sit nye, fremtidssikrede hovedsæde på Trafi khavnskaj

Esbjerg Havn. To pavilloner ved domicilet

vidner om, at udviklingen for længst har overhalet

forventningerne i 2004.

- Dårlig planlægning, konstaterer adm. direktør

og stifter Kurt Skov med et skævt smil.

Til sommer er det atter fl yttedag, når Blue Water-

12 hav&kaj nr. 1 · 2011

medarbejdere fra fl ere adresser på Esbjerg Havn

rykker ind i et næsten fi re gange så stort, seks

etagers nybyggeri lige ved siden af. Det 9.800 m 2

store etageareal bør være mere langtidsholdbart,

og hensigten er da også at udleje to etager til andre

havnerelaterede virksomheder. De over 200 egne

medarbejdere på adressen Trafi khavnskaj 9 vil få

rigeligt albuerum.

Blue Water Shipping

A/S nye hovedsæde

rager hele seks etager

op over Trafi khavnen.

Adm. direktør Kurt Skov

forventer da også at

udleje et par etager.


Det gik for hurtigt

- Efter indfl ytningen i 2004 kom vi ind i en periode

med medgang, hvor alting gik for hurtigt. Vi foretrækker

en mere rolig udvikling, hvor der ikke opstår det

pres på leverandører, kapacitet og lønninger, vi har

været ude for. I løbet af kort tid voksede vi fra godt

70 til 170 medarbejdere i vores hovedsæde, hvilket

foruden konjunkturerne også skyldes, at vi satte fl ere

nye aktiviteter i gang. Både den eksplosive udvikling

inden for offshorevind og øvrige havneaktiviteter gav

en række nye job, siger Kurt Skov.

Mens væksten blæste videre, blev der lagt planer

om at bygge til det eksisterende hovedsæde, men

så ramte følgerne af fi nanskrisen som en hammer

i slutningen af 2008, og Blue Water måtte tilpasse

organisationen til en ny virkelighed.

DONG Energy ny lejer

Godt to år senere har koncernen dog forvundet

følgerne af krisen i verdensøkonomien og er tilbage

ved tidligere styrke. I mellemtiden meldte samarbejdspartneren

DONG Energy sig som interesseret

lejer af hovedsædet, idet det ligger ideelt i forhold

til energikæmpens pakhuse, pipeyard og faciliteter

til inspektion af borerør på Trafi khavnen, og Blue

Water-ledelsen måtte i hast få et nyt projekt op at

stå. MT Højgaard afl everer således det ca. 80 mio. kr.

dyre projekt på 9.800 m 2 til indfl ytning til sommer.

Desuden opføres et nyt pakhus på 1.350 m 2 til DONG

Energy ved pipeyarden.

»Det er overraskende, at det hele er

gået så stærkt, men vi har forstærket

vore aktiviteter på Esbjerg Havn inden

for fl ere områder, både ro-ro, olie og

gas, offshorevind og traditionelle

skibsmægleropgaver.«

Adm. dir. Kurt Skov, Blue Water Shipping A/S.

- Det er overraskende, at det hele er gået så

stærkt, men vi har forstærket vore aktiviteter på

Esbjerg Havn inden for fl ere områder, både ro-ro,

olie og gas, offshorevind og traditionelle skibsmægleropgaver.

Vi sender eksempelvis fortsat 20.000 ton

kartofl er årligt til Nordafrika, siger Kurt Skov.

Blue Water investerer massivt i både medarbejdere

med særlige kvalifi kationer, blandt andre

skibsingeniører og medarbejdere med HSEQ- og

it-ekspertise. Virksomheden har således i et tæt

partnerskab med Siemens Wind Power udviklet et

it-terminalsystem og registrerer alle komponenter,

der afskibes fra danske havne, ligesom Blue Water

følger afskibningerne.

Fakta om Blue Water

Blue Water Shipping A/S har ca. 900 medarbejdere på 52 kontorer

i 26 lande. Senest har koncernen åbnet kontorer i Grenaa og ved

Lindø på Fyn for ar være klar til kommende projekter. Efter et par

års krise i verdensøkonomien har Blue Water fået et fl ot comeback i

2010 med en indtjening nær 50 mio. kr. før skat.

hav&kaj nr. 1 · 2011 13


Havnelogistik To nøglepersoner i

NielsWinther Shippings

satsning på offshorevind,

chartering director

Brian Schlosser og

adm. direktør Henrik

Otto Jensen.

Offshorevindpionererne

NielsWinther Shipping har med succes overført årtiers erfaringer fra

olie- og gasindustrien til offshorevind. Esbjerg Havn er vital for

hele den danske vindmølleindustri.

SIDEN 1970’ERNE har NielsWinther Shipping været

agent for den hollandske sværvægter, Heerema, der

er blandt verdens førende inden for transport og installation

af tunge konstruktioner i olie- og gasindustrien.

Kombineret med Esbjerg-virksomhedens egne

marinemæssige kompetencer har de mange års erfaring

med tunge løft på havet skabt et gennembrud på

det internationale marked for havvindmølleparker.

- Vi deltager aktuelt i fem-seks projekter i England

og Tyskland, hvor vi blandt andet udfører befragtning

og havnelogistik. Vores styrke er, at vi som

de eneste i Danmark laver befragtning på offshorevind

på fuld tid, og at vi har en dybtgående viden

om dette nichemarked, siger chartering director

Brian Schlosser.

Allerede fl ere år før etableringen af Danmarks

første store havvindmøllepark, Horns Rev 1, for 10

år siden, blev NielsWinther Shipping kontaktet,

fordi ryet for at levere stærke marineløsninger til

Verdens største fl ydekran ”Thialf” fra Heerema i arbejde ved

det danske Halfdan felt.

Billedtekst

14 hav&kaj nr. 1 · 2011

»Esbjerg Havn spiller en vital rolle

og har ekstrem national betydning for

hele vindmølleindustrien i Danmark.

Uden en havn i Esbjerg havde

industrien ikke fået den bid af kagen

i Nordsø-området, som vi har. «

Adm. direktør Henrik Otto Jensen, NielsWinther Shipping

olie- og gasindustrien havde spredt sig i den nye

offshorevind-branche. Med ikke færre end 179 underleverandører

stod virksomheden for al logistik i

Esbjerg Havn og på sitet, lige bortset fra transformerstationen.

Dengang måtte der kæmpes for kajarealer

til vindmøller, for offshorevind indgik ikke i havnens

strategi.

Jagt på omkostninger

Rygtet om offshorevind-pionererne i Esbjerg bredte

sig, og store udenlandske energiselskaber begyndte

på konsulentbasis at bruge virksomhedens specialister

til at vurdere havnes egnethed som base for at

udskibe vindmøller. Selv er NielsWinther Shipping

nu repræsenteret i tre havne i England som base for

håndtering af offshorevindmøller, og der er fl ere projekter

på vej i både England og Tyskland.

- Vi har ventet på en ketchupeffekt, og den er

kommet inden for de seneste to år. Vi ekspanderer

på mange felter, men vi oplever lige nu den kraftigste

vækst inden for havvindmøller, hvor vi udfører


havnelogistik i ind- og udland, stevedoring, befragtning

af alt fra små crewbåde til store installationsfartøjer

samt kabling på vindmøller. Det er kostbart

gods, vi fl ytter rundt med, og med de rigtige valg

af koncepter og tonnage er vi i stand til at bringe

omkostningerne ved at installere offshoremøller

ned, siger adm. direktør Henrik Otto Jensen,

NielsWinther Shipping

Esbjerg er fyrtårnet

Væksten inden for offshorevind er ikke et nationalt

fænomen. Selv om NielsWinther Shipping har

etableret sig i Grenaa Havn med henblik på at deltage

i etableringen af Anholt Havmøllepark, er hovedmarkederne

England og Tyskland, og her spiller hjemhavnen

i Esbjerg en nøglerolle.

- Esbjerg Havn spiller en vital rolle og har

ekstrem national betydning for hele vindmølleindustrien

i Danmark. Uden en havn i Esbjerg

havde industrien ikke fået den bid af kagen i

Nordsø-området, som vi har. Jeg tror, Esbjerg Havn

misundes af havne i England og Tyskland, blandt

andet på grund af beliggenheden i Vadehavsområdet,

hvor hastig heden i at indvinde nye arealer

til at oplagre vindmøller er meget høj, siger

Henrik Otto Jensen.

Esbjerg er således et fyrtårn inden for offshorevind

på Nordsø-markedet, men konkurrencen vil

øges med hidtil uset kraft i de nærmeste år. Jagten

på omkostninger vil blive intensiveret, akkurat som

det er sket inden for olie- og gasindustrien, og virksomhederne

i Esbjerg skal ifølge Henrik Otto Jensen

bygge oven på deres mangeårige viden på det felt til

gavn for vindmølleindustrien og byens udvikling.

Fakta om

NielsWinther Shipping

Etableret i 1931 på Esbjerg Havn. Opererer

inden for tre hovedområder: Havnelogistik

og –agenturer, befragtning og rederidrift

samt linjetrafi k og projektspedition. Koncernen

beskæftiger ca. 60 medarbejdere, heraf

20 i hovedsædet på Nordre Dokkaj, og ejes

100 procent af Henrik Otto Jensen.

hav&kaj nr. 1 · 2011 15


Omstilling

Industriens udfl ytning

presser DFDS

Godsmængderne på ruterne mellem Esbjerg og England er faldet

kraftigt i de senere år, men DFDS ser ikke noget alternativ til Esbjerg,

og kunderne er glade for havnen.

REDERIET DFDS OG ESBJERG HAVN er nærmest

vokset op sammen, og den danske samhandel med

England er rygraden i havnens position som Danmarks

førende ro-ro-havn. Partnerne har indgået en

ny terminalaftale, og rederiet agter at blive i Esbjerg,

men især ruten til Harwich er under pres.

- I perioden 2006-2010 har vi oplevet en alvorligt

nedadgående fragtmængde, og vi ser på ingen måde

rosenrøde skyer forude. Det ser desværre ud som

om, at Danmark i stadig mindre grad fortsat vil være

et produktionsland, idet industrivirksomheder fl ytter

deres produktion til udlandet. Hvor vi tidligere

havde fullloads, hele trailere, med industrivarer,

foregår transporten nu ofte i partloads, siger Senior

Vice President Kell Robdrup, DFDS.

Forretningen skal tilpasses

Kell Robdrup er ansvarlig for DFDS’ samlede Nordsø-trafi

k, der omfatter ruter fra Norge i nord til Belgien

i syd og er rederiets største enkeltaktivitet. Fra

Esbjerg sejler skibene Jutlandia og Fionia med plads

til hver 203 trailerenheder fem gange ugentlig til

Immingham, mens ro-pax-skibet Dana Sirena sejler

passagerer og gods til Harwich. Ofte er Dana Sirenas

fragtkapacitet på 115 trailerenheder kun halvt udnyttet,

og det er en dårlig forretning. Belægningen skal

helst op omkring 80 procent.

- Særligt på Harwich-ruten har vi en overkapacitet,

og i realiteten har DFDS Seaways kapacitet

til sagtens at kunne afskibe den samlede industriproduktion

mellem Danmark og Storbritannien via

Esbjerg, og dermed reducere presset på vejnettet

samt forbedre miljøet. Jeg er dog bange for, at tendensen

til faldende industriproduktion i Danmark

vil fortsætte. Man skal heller ikke undervurdere

svækkelsen af det britiske pund, som har gjort det

dyrere for engelske virksomheder at købe danske

produkter. Vi er nødt til at kigge på vores forretning,

og se på, hvordan vi kan imødegå fl ere års nedgang

16 hav&kaj nr. 1 · 2011

i fragtmængden, så vi kan bevare vores operation og

arbejdspladser i Esbjerg, siger Kell Robdrup.

Kunderne glade for Esbjerg

Den 113.000 m 2 store DFDS-terminal er arbejdsplads

for ca. 60 havnearbejdere og 15 funktionærer, og de

er afhængige af, at englænderne fortsat vil aftage danske

skinker, forbrugsvarer og industriprodukter, og at

danskerne køber britisk.

DFDS er oppe imod, at 15 til 20 procent af godstrafi

kken mellem Danmark og England foregår med

lastbil via Kanaltunnelen, færgeruterne på Den Engelske

Kanal eller med skibsruter fra Holland. Når

tidsfaktoren er afgørende, taber rederiet, for godset

er fremme en dag hurtigere ved at køre sydom via

Kanalen. Desuden belastes rederiet af stigende

omkostninger, og nye miljøkrav vil sende prisen på

brændstof til skibene op med formentlig 20 procent

fra 2015.

- For os er der ikke alternativer til Esbjerg Havn,

når det gælder England, og vore kunder er glade

for Esbjerg, fordi infrastrukturen er så god. Selv er

vi glade for at have fået den nye terminalaftale på

plads, så vi har arbejdsro til at tilpasse vores forretning

til fremtiden, siger Kell Robdrup.

Fakta om godsmængder

Chefen for DFDS’ aktiviteter i Esbjerg, terminaldirektør

Bjarne Hansen, foran et af fragtskibene

på ruten til Immingham, Tor Jutlandia.

DFDS fragtede i 2010 ca. 93.500 enheder - trailere, containere og lastbiler

- på ruterne mellem Esbjerg og England. Dermed stabiliserede fragtmængden

sig i forhold til de foregående års nedgang. I 2006 lå tallet på 128.600

enheder, og især under fi nanskrisen var tilbagegangen kraftig, idet fragtmængden

fra 2008 til 2009 faldt fra ca. 109.000 til 95.300 enheder.

I 2010 havde Dana Sirena foruden gods ca. 25.000 personbiler og ca.

95.000 passagerer på Harwich-ruten.


hav&kaj nr. 1 · 2011 17


Ekspansion Adm. direktør Kjeld Vogt, Granly Gruppen A/S:

Vi vil være en attraktiv virksomhed på Esbjerg Havn

og blandt andet udnytte 25 års erfaring inden for

vindmølleindustrien til at skabe vækst.

Granly inviterer til

tættere samarbejde

Lumino Fabrikken er fortid, og Granly Gruppen A/S har store planer

med den velbeliggende grund. Datterselskabet Esbjerg Shipyard A/S er

styrket efter fusion.

GRANLY GRUPPEN A/S breder sig på Esbjerg Havn.

Den store underleverandørvirksomhed har overtaget

den centralt placerede grund på Målerhusvej,

hvor Lumino Fabrikken A/S tidligere producerede

fi skeensilage, og inviterer nu andre virksomheder

med aktiviteter inden for havvind eller olie og gas

ind som partnere.

- Granly Gruppen er vokset til en størrelse, hvor

der er behov for mere plads, og grunden ligger perfekt,

både på havnen og i forhold til vores virksomhed.

Men ønsker en anden virksomhed at gøre brug

af grunden og indgå i et partnerskab med os, så vi

kan hente fælles synergier inden for eksempelvis

vindmølleindustrien, er vi klar, siger adm. direktør

Kjeld Vogt.

På den 5.500 m 2 store grund nær Trafi khavnen

ligger en bevaringsværdig administrationsbygning

med 468 m 2 fordelt på tre etager, og den kan blive

til et markant domicil for en eventuel fremtidig

partner. Granly har indgået en aftale på 22 år med

18 hav&kaj nr. 1 · 2011

Esbjerg Havn om grunden, og det giver mulighed for

at planlægge langsigtet.

Kina og Esbjerg

Granly producerer på sin smede- og maskinfabrik

komponenter til de store vindmølleproducenter, og

selv om branchen i 2010 generelt oplevede lavere efterspørgsel,

udgør vindmøller fortsat 30-40 procent af

omsætningen. Foruden Esbjerg foregår produktionen

i Nordic Industrial Park i Ningbo i Kina, hvor Granly

er hovedaktionær i selskabet RMG Steel med nu 42

ansatte. Målet er at nå 150 medarbejdere i 2012, og

produktionsdirektør Brian Vogt fl ytter i marts til Kina

som adm. direktør for det kinesiske selskab.

- Væksten i Kina rokker ikke ved, at vores styrke

er at ligge på Esbjerg Havn, hvis udvikling med nye

kajarealer og andre faciliteter vi følger. I samarbejde

med andre af havnens virksomheder vil vi byde ind

på ombygninger af jack-up-rigge, så vi kan skabe

Den statelige Luminobygning

er bevaret

på grunden og er til

rådighed for en

virksomhed, der vil

indgå i partnerskab

med Granly Gruppen.


nye arbejdspladser til at erstatte dem, byen har mistet

inden for fi skeri og industri, siger Kjeld Vogt.

Travlhed med skibsprojekter

To af Granly Gruppens datterselskaber, Esbjerg

Shipyard A/S og Granly Marine A/S, blev med virkning

fra den 1. januar 2011 fusioneret til et selskab

med førstnævnte som det nye navn. Foruden 40 egne

medarbejdere benytter selskabet en række underleverandører,

så i alt 75 er beskæftiget.

- Vi har fusioneret selskaberne for at opnå større

synergier og satser fortsat på reparationer og ombygninger

for den maritime sektor. Vi har haft fl ydedokken

fuldt belagt siden 15. november i fjor og får for

tiden fl ere forespørgsler, end vi kan efterkomme,

siger marinedirektør Peter Carlsen.

Selskabet er tæt på en ordre på en 20 m lang pejlebåd

til en sandsuger i Mozambique, som skal bygges

i løbet af i år og afl everes i februar 2012. Ordren

er på godt 12 mio. kr.

- Samlet tror vi ikke på den store vækst i 2011,

idet vindmølleindustrien først skal rigtigt op i

omdrejninger igen, men ellers skal vi gerne vokse

omkring 10 procent om året i de kommende år.

Vi satser på at være en synlig virksomhed i Esbjergområdet,

blandt andet også ved et stærkt engagement

inden for fodbold og ishockey, siger Kjeld

Vogt.

Fakta om Granly Gruppen

Koncernen beskæftiger ca. 165 medarbejdere i Danmark og

42 i Kina. Foruden de nævnte selskaber omfatter Granly Gruppen

Granly Diesel A/S, der importerer, sælger og servicerer Cumminsdiesel

motorer, Ceropa A/S i Svendborg, der er et af landets

ældste trykstøberier, og KVK Hydra Klov i Vejen, som fremstiller

hydrauliske klovbokse til landbruget. Koncernomsætningen har

passeret 300 mio. kr.

hav&kaj nr. 1 · 2011 19


Afsender: Esbjerg Havn · Hulvejen 1 · Postboks 2 · 6701 Esbjerg

FRA EN ANDEN VINKEL

Morgenskumring i Esbjerg

More magazines by this user
Similar magazines