Samlede høringssvar fase 2 - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Samlede høringssvar fase 2 - Guldborgsund Kommune

Notat: Samlede høringssvar

2. Høringsrunde for Marielyst Helhedsplan.

Hej Nina

Efter at have studeret den nye visionsplan ryster jeg en del på hovedet.

Der er helt klart en række tiltag, der trænger sig på i Marielyst-området.

Men der er meget der ikke er nævnt.

Og da der - som i alle andre kommuner - formentlig er begrænsede ressourcer, bør man opstille en prioriteringsliste.

I min verden er der 3 grupper på denne liste:

1. De ændringer der er absolut nødvendige, for at undgå naturkatastrofer og ulykker.

2. De ændringer, der fremmer miljøet inde i selve Marielyst

3. De ændringer, der tilføjer hele området nye turistmæssige kvaliteter

Den første gruppe hører vi forbavsende lidt om. Er der overhovedet nogen, der tænker på dem?

De vigtigste temaer her er:

Forstærkning af digerne.

Ifølge miljøfolk vil vandstanden stige med 2 meter de næste 100 år, og heraf kommer hovedparten i første halvdel af de 100 år.

Ud fra vurdering af vejrliget de sidste år forekommer prognoserne ikke helt urealistiske.

Men dette betyder at vandstanden vil stige mindst 20 cm hvert 10. år.

Mig bekendt er digekronen ikke forhøjet de sidste 60 år!!

Hvor skal der kommes jord fra til dette kæmpeanlægsprojekt, og er der afsat penge til det?

Forbedring af afvandingsforholdene på Sydfalster.

Sommerens oversvømmelser er næppe de sidste.

Der er behov for bedre afvandingskanaler og større pumpekapacitet i Marrebæk.

Er der penge til dette?

Forlængelse af cykelstier langs ringvejen.


I rigtig mange år har vi sukket efter cykelsti langs med ringvejen, og det var særdeles positivt, at de blev etableret fra Aldi til

Godthåbs Allé.

Men hvad med resten af stykket? Fra Godthåbs Allé til Bøtø-skoven og fra Aldi til Sillestrup?

Der er både i og uden for sæsonen dagligt farlige situationer for cyklister.

Der må være mange ulykker .

Hvad er planerne?

Den anden gruppe er ændringer, der umiddelbart vil fremme miljøet inde i selve Marielyst.

Og her skinner det kraftigt i øjnene, at trafikken er uudholdelig.

Fjernes Netto og undlades Rema 1000 vil det umiddelbart betyde mere end en halvering af trafikken.

Hvorfor der ikke er gjort tiltag til at fjerne Netto, og hvordan Rema 1000 har kunnet få byggetilladelse står hen i det uvisse.

Men det grænser til at være pinligt.

Den lavest rangerende gruppe er de tiltag, der tilføjer området nye turistmæssige kvaliteter.

En badebro (strandpier) bør være en naturlig ting i et badeområde.

Det kan kun undre, at man ikke har fundet på det før.

Og er der penge til det, bør vi have det.

Men en udsigtshøj placeret lige ved indkørslen til Marielyst midt i et landskab, der karakteriseret ved at være ekstremt fladt !!!

Og der skal også være et amfiteater; området er gammelt havbund med grundvand lige under jordoverfladen.

Der kan altså ikke graves ned, så amfiteatret må skabes ved hjælp af jordvolde.

Tanken om disse store jordarbejder forekommer ubegrundet og uigennemtænkt!

Det vil kun komme til at misklæde området.

Hvis der var tale om enorme mængder spiljord, som man havde problemer med at slippe af med, kunne der selvfølgelig være et

argument; men det er der mig bekendt ikke.

På grunden for udsigtshøjen vil der alternativt være mulighed for helårsaktiviteter, hvilket vil have stor potentiel betydning for hele

området.

Og når Femern-forbindelsen inden for de næste 5-10 år er en realitet, skal der nok komme forslag og investorer på bordet.


Det kunne være interessant at høre, hvorledes kommunen prioriterer.

Jeg tror, de fleste foretrækker at undgå oversvømmelser, sikrere veje, og mindre trafik i bycentrum fremfor en ny udsigtshøj.

Med venlig hilsen

Hans Olsen

Marielyst Strandvej 22

4873 Marielyst

Så vidt jeg kan se i forslaget til Marielyst helhedsplan, er der ikke taget højde for

vores taxaholdepladser.

Som det er nu har vi en plads ved den venstre busbane ved torvet såledse at vi

kan køre begge veje afhængig af hvilken vej kunderne skal, bussen køre højre

om, eller taxa´erne kører højre om torvet og slutter op bag bussen, det fungerer

godt.

Vi har også en plads ved DR. Emil - kan ikke lige finde ud af om det stadig er

meningen, men vi har holdeplads til tre biler lige før Diskoteket i køreretning ind

mod torvet.

Hvis vi igen er blevet glemt, frygter vi at der oprettes nødpladser som ikke

fungerer særlig godt for hverken kunder, (længere ture hvis vi skal køre en

omvej for og komme til bestemmelsessted, synlighed O.S.V), eller Chauffører,

og jeg håber og ser frem til at vi kommer med i den endelige plan,

Med Venlig Hilsen

Daniel Kimer - 41887400

Fmd. Dantaxi Guldborgsund.


Fra: peter@askholm.com [mailto:peter@askholm.com]

Sendt: 28. oktober 2011 12:57

Til: Ahlqvist, Tom (TAH004)

Emne: vedr.: Bogermødet.

Hej formand.

Tak for mødet i går aftes.

Det er altid sjovt og inspirerende at høre på de mange forskellige bemærkninger og holdninger til Marielyst

og områdets udvikling.

Jeg vil allerførst give stor ROS til kommunens oplæg med en stillevej ved Marielyst Torv. Det tror jeg faktisk

bliver meget flot og jeg er også glad for, at vores tidligere bemærkninger omkring en permanent afspærring

af Torvet er blevet taget til efterretning.

Jeg har idag talt med bl.a. brdr. Schou, og det kunne være ønskeligt, hvis der kunne etableres et fælles skilt

ved indkørslen til "stillezonen" både på Marielyst Strandvej og Bøtøvej, hvor skilltene angiver de enkelte

erhvervsdrivende indenfor zonen.

Det ville også være ønskeligt, hvis kommunen kunne tage "Tannhäuser" ejendommen med ind i projektet,

idet jeg kunne frygte at der går temmelig lang tid, førend en privat investor viser sig på banen, for ikke at

sige, at private investorer faktisk ikke findes i markedet på nuværende tidspunkt, og hvornår vender dette

marked ??

God arbejdslyst og god week-end og held og lykke med de store udfordringer.

mvh

Peter Askholm.

29 .oktober 2011


Vedrørende P-pladser i og ved Marielyst Torv.

Jeg vil blot tillade mig, idet jeg ikke kan se at der er taget højde for det i helhedsplanen trods angivet i

vedhæftede, at henlede opmærksomheden på at det fortsat er muligt for Guldborgsund Kommune at

erhverve Storkevej 3 til P-pladser. Denne matrikel, er jeg tinglyst ejer af og med grundens beliggenhed netop

bag Perlen vil den være unik som Marielyst Torvs nærmeste, i bogstaveligste forstand, P-plads og velegnet i

forhold til strand og torv samtidig.

Med venlig hilsen

Jesper Henriksen

www.marielystfotografen.dk

Marielyst, den 26. oktober 2011.

Guldborgsund Kommune

Vej, projekt & ejendom

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

Vedr. Holmegårdsvej, Marielyst, 4873 Væggerløse.

Ideen med at gøre den midterste tredjedel af Holmegårdsvej til 30 km. Zone var udmærket, hvis

arbejdet havde været ordentligt udført .

Hvordan man kunne finde på fra den østlige side at starte 30 km. Zonen umiddelbart efter et

uoverskueligt sving er svært at forstå. De minimale hastighedsdæmpende foranstaltninger ligeså.

Ideen med 30 km. Zonen er efter min mening god, og det er ganske let at lave det igen, og denne

gang meget meget bedre.


Holmegårdsvej er igennem de seneste år blevet stærkt trafikeret året rundt dag og nat. Der køres

på vejen med helt uacceptable hastigheder.

Jeg vil kort skitsere hvordan det ser ud med en kørerlæres øjne,

En bil kommer op ad Holmegårdsvej fra Marielyst Torv, den kører i adstadigt tempo rundt i det

skarpe sving ved Pensionisthøjskolen. Føreren ser et stykke lige vej foran og træder speederen

ned, med alt for høj fart køres der lige frem mod et uoverskueligt sving lige efter kommer den

første af mange sideveje, hvor man skal overholde højre vigepligt, hvilket selvfølgeligt ikke kan

lade sig gøre med den høje fart.

Det har og vil altid være vanskeligt at få trafikanterne til at afpasse hastigheden efter forholdene.

Derfor må der gøres noget. En almindelig hastighedsbegrænsning på hele Holmegårdsvej kunne

måske også bruges, der er altid flere muligheder. Jeg kan kun sige efter min bedste overbevisning,

at forholdene på Holmegårdsvej er direkte ulovlige i forhold til færdselsloven.

Jeg håber der vil blive set med velvilje på sagen.

Ole Skov, tidl. Kørerlærer

Holmegårdsvej 16, Marielyst, 4873 Væggerløse

Helhedsplanen er et fornemt arbejde, der på mange måder vil skabe den nødvendige

og tiltrængte sammenhæng i området. Tillykke med det.

Helhedsplanens kunne styrkes yderligere ved at indarbejde nedenstående forslag for

området mellem torvet og Bøtø skoven.

Bøtøvej ensrettes fra torvet frem til parkeringspladsen ved Bøtø skoven. Der

etableres kombineret gang og cykelsti på Bøtøvej mod strandsiden.

Begrundelse: I sommerperioden er der en voldsom trafik på vejen, og der opstår ofte

farlige situationer for gående og cyklister.

Der etableres cykel og gangsti langs hele Bøtø ringvej.

Begrundelse: Trafikken på ringvejen er i de senere år øget meget, særlig cyklende og

gående er derfor udsatte grupper.


Forslag om byggeskik i sommerhusområderne konkretiseres og indarbejdes i

en lokalplan.

Begrundelse: Med den stærke udbygning har sommerhusområdet ændret karakter, og

særligt området mellem Bøtøvej og diget har en tendens til at blive parcelhusområde.

Det er MEGET vigtigt at fastholde dette områdes karakter og forhindre opsætning af

”barrikader”, der ændre det basale landskabsmiljø.

Det kan anbefales, at der udarbejdes yderligere planer for aktivitetsområder omkring

Lupintorvet og stranden ud for, måske med yderligere en pier.

Med venlig hilsen.

* * * * * * * * * * *

Gustav Lysholt Hansen

Ærenprisvej 6

4873 Væggerløse

Telefon: 3391 3757

E.mail: glh@privat.dk

En fantastisk plan, god vind med det!

Med venlig hilsen / Kind regards

Claus Linde

Granvænget 8

BOTVED Vaskerimaskiner A/S

Metalgangen 16

DK-2690 Karlslunde

Dir. tel. +45 4485 0518

Mob. +45 2164 6357

Fax. +45 4492 2722

Fax. dir. +45 4485 0528

E-mail cli@botved.com


Web www.botved.com

Hej

Jeg har lige talt med Peter Holm (lokal VVS-mand) i anden anledning. Han har boet hele sit liv på Marielyst,

og kender en del til Østersøen.

Han siger, at det lille slæbested på tegningerne skal flyttes om på sydsiden af pieren, da bølgerne i

Østersøen for det meste kommer en smule nordligt og dermed vil det give store bølger på det sted det pt. er

tænkt slæbested. Der vil derimod være læ på den anden side.

Jeg synes vi skal overveje det kraftig at flytte det. Han står gerne til rådighed for spørgsmål på 54 85 06 66

Med venlig hilsen

Jeff Hansen

Direktør

E-mail: jh@msferieby.dk

Mobil: 40 15 63 22

Marielyst Strandpark 3

4873 Væggerløse

Telefon: 54 16 12 10

Fax: 54 16 13 10


psa


mli


Opsamling borgermødet d.27 oktober: