Marts 2006 (2.220KB) - Grøndalslund Kirke

groendalslundkirke.dk

Marts 2006 (2.220KB) - Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 4. ÅRGANG • NR. 1 • MARTS-APRIL-MAJ • 2006

Grøndalslund Kirke


2

Onsdag den 8. marts

”Mozart og kirken”

med organist Niels Bekkevold

Det er næppe overgået nogens

opmærksomhed, at Mozart i år

fylder 250. Og det bliver med

god grund fejret over det meste

af jorden. Musikforedraget om

Mozart og kirken vil, som navnet

siger, især beskæftige sig

med Mozarts kirkemusik. Det

Niels Bekkevold

Eftermiddagsmøder i Sognegården onsdage kl. 14-16

har man ikke fundet så forfærdelig

meget af. Men en hel del

værker er det dog blevet til

også udover det berømte Requiem.

Foredraget vil navnlig

give mulighed for at lære noget

af denne musik at kende. Der

vil altså blive mange musikeksempler

og ikke et langt biografisk

foredrag.

Foredragsholder er organist Niels

Bekkevold fra Mørdrup kirke

i Espergærde. Han har kirkemusikalsk

diplomeksamen

fra Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Han har desuden

en fortid som biolog og universitetslærer

og en nutid som freelancejournalist

efter journalistisk

uddannelse på Journalisthøjskolen

i Århus.

psl

Onsdag den 15. marts

Trafikant i den tredje alder

Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd

har lovet at give os en,

ikke blot informativ, men også

sjov og spændende eftermiddag,

med gode råd om hvordan

man kommerigennemtrafikken

selv

om man

ikke mere

er en vårhare

der

springer for

livet mellem

busser og cykler.

Kom og få nogle gode fiduser

over kaffen og kagen.

bh

Onsdag den 22. marts

Så hut jeg visker!

Birthe Hallbäck præsenterer

MARTHA. Men det er ikke

den Martha, vi hører om fra

Det Nye Testamente! Martha

er en særpræget kvindefigur –

og hun er frem for alt ikke kedelig!

Så er du bare lidt nysgerrig,

og kan du lide et godt grin,

så kom og hør om Martha og

få samtidig et lille indblik i,

hvad hjælpepræster også kan,

når de holder fri fra kirke.

bh

Onsdag den 12. april 2006

Sicilien rundt med Johan

Bender

- i historiens vingesus Sicilien -

Middelhavets største ø har altid

tiltrukket sig opmærksomhed.

Først var det grækere og fønikere,

der sloges om indflydelse.

Grækerne

efterlod sig

mere imponerende

spor,

end man kan

finde i selve

Grækenland.

Johan Bender

Så kom romerne,

navnlig deres

mosaikker i Villa Casale ser vi

nærmere på. Under den muslimske

dominans blev Palermo

”Vestens Medina”, hvor vore

forfædre, normannerne, byggede

prægtige paladser.

Siden blev øen præget af fremmede

fyrstehuse, navnlig spanierne

efterlod sig flotte barokke

bygninger. Og så er der Mafiaen

og de moderne politiske

problemer - vi tager et overblik

over det hele.

psl


Onsdag den 19. april

Sebastopol og Krim - en

familiehistorie

Leif May, tidligere præst i

Kongens Lyngby, har før gæstet

Grøndalslund. Denne gang

vil Leif May vise lysbilleder og

tage os med til en ganske anderledes

verden, når han fortæller

om sin rejse til Rusland.

Rejsen var også et dyk i Leif

Mays familieverden, idet han

genoptog forbindelsen med

sine aner efter et brud på 175

år.

bh

Påskefrokost

Palmesøndag den 9. april

kl. 11.30

Efter gudstjenesten kl.10, vil

der stå påskepyntede borde klar

i Sognegården.

Her serverer vi lammekølle

med flødestuvede kartofler og

rødvinssauce.

Vi slutter af med en kop kaffe.

Påskefrokosten er gratis, og

kræver ikke tilmelding.

Aktivitetsudvalget

Kommende begivenheder

Børnegudstjeneste

2. Påskedag - Mandag den

17. april kl. 11

Vi begynder inde i kirken med

en gudstjeneste.

Morgengymnastik og hjernegymnastik

– go’e sange og en

go’ historie!

Det er ik’ forbudt for voksne!

Men helt på børnenes præmisser.

Og det kan vi andre godt blive

klogere af!

Efter gudstjenesten fortsætter

vi i Sognegården ved et festligt

påske-frokost-bord med herlige

retter til både små og store maver.

Aktivitetsudvalget

/B&U-udvalget/bh

Grænsen mellem Klassisk

og Rytmisk Musik

Søndag den 23. april kl. 16

Forårskoncert med ensemblet

”π” med Julie Pi på blokfløjte,

Rasmus Hedeboe på El-guitar

og Nikolaj Wolf på El-bas og

Moog (synthesizer).


3


4

Af Kirsten Petersen,

formand for kirkegårdsudvalget

Kirkegårdsudvalget, der i samarbejde

med kirkegårdslederen

drøfter kirkegårdens drift og

vedligeholdelse, har nu været i

gang i godt et år. Det første og

vigtigste problem, vi fik orientering

om af kirkegårdsleder

Jan Nordholm efter valget, var

behovet for udvidelse af gravpladser.

Rødovre har 2 kirkegårde, Rødovre

kirkegård, der næsten

ikke har flere gravpladser og

Grøndalslund kirkegård, der

heldigvis har gode udvidelsesmuligheder.

Rødovres befolkning

er sådan sammensat, at vi

har flere ældre end yngre mennesker,

da Rødovre havde en

stor tilvækst i begyndelsen af

50’erne, hvor der blev bygget

meget nyt. Af den grund har vi

brug for flere gravpladser, end

der hjemfalder. Tendensen er

også, nu hvor det er blevet mere

almindeligt med gravpladser

med en sten i græs, at pårøren-

Udvidelse af gravpladserne på Grøndalslund kirkegård

de forlænger perioden, fordi

det ikke kræver så meget vedligeholdelse.

Da afdelingen O, der blev indviet

i 2000, blev fyldt i løbet af

4 år, har

vi besluttet

at udvide

med

et dobbelt


stort område,

nemlig

de 2 plæner,

der

ligger i

det nordøstlige

hjørne af

kirkegården.Vi

har været

ude at se

på flere

forskelligekirkegårde

for

at se, hvad der rører sig inden

for kirkegårdsmiljøet og hvad

de forskellige landskabsarkitek-

ter står for.Vi har valgt at bede

landskabsarkitekterne Jane og

Jonas Schul komme med forslag

til udvidelsen og menighedsrådet

har besluttet, at vi

skal fortsætte samarbejdet. Det

kræver

meget

planlægning

og

overvejelser

og

for øjeblikket

venter vi

på, at

provstiudvalgetgodkender

vores

projekt.

Udover

kirkegårdsudvidelsen

har vi i

udvalget

deltaget

sammen med et ad hoc udvalg

i undersøgelser om muligheden

for at åbne den lukkede del af

kirkegården. Som det er bekendt,

åbnede vi området Skt.

Hans aften, hvor mange kom

og havde en dejlig aften i den

skønne natur.

I mens vi venter på at kunne gå

videre med den egentlige planlægning

af kirkegårdsudvidelsen,

er gartnerne i gang med at

fælde træer, der enten er gået

ud eller er blevet for store.

Det kræver store lifte og specialuddannelse,

men vi har heldigvis

et par gartnere, der har

taget kursus og trods sne og

kulde klarer arbejdet.

I vintertiden er det jo mest beskæring

og snerydning gartnerne

er i gang med, men ind

imellem får de også tid til at

gennemgå sikkerhedsregler for

både værktøj og kemikalier, så

de er klar, når forårets travlhed

sætter ind.

Vi er glade for vores kirkegård

og håber, at mange også udover

gravstedsbesøgende vil

nyde at gå en tur på det fredelige

område.


Afsked med Hanne Vejs Christensen

Søndag den 11. december

holdt Hanne Vejs Christensen

sin afskedsprædiken i Grøndalslund

Kirke inden afrejsen

til London og sit nye embede

som sømandspræst og præst

for udlandsmenigheden.

Efter gudstjenesten holdt menighedsrådet

en afskedsfrokost

i Sognegården. Det blev en

meget hyggelig og velbesøgt

sammenkomst med både taler

og overrækkelse af gaver.

Billedet viser menighedsrådets formand Jann Larsen der siger farvel

til Hanne Vejs Christensen og ønsker hende held og lykke i det nye job.

Kommende begivenheder

Viseaften med fællessang

Torsdag den 2. marts kl.19

Irlinds Visetrio

Lilian Irlind Guitar og sang

Søren Friis Klarinet

Leif Larsen Bas

Trioen spiller og synger viser,

som er tilsat lidt jazzificerede

klange og rytmer.

Repertoiret rummer både nye

og gamle danske viser.

Indimellem høres tillige enkelte

instrumentale numre, hentet

fra jazz - evergreen - højskolesangbogen.

Endvidere bliver der også plads

til fællessang.

Hvad er så en vise ?

En inderlig kærlighedserklæring,

en

poetisk beskrivelse,

et smukt digt sat i

musik, en fortællende

historie, en historie

med pointe, en skæg

sang, en sang med

omkvæd, eller en

musikalsk oplevelse.

Aktivitetsudvalget

5


6

Som årene går, og barndommen

kommer på afstand, sker

der noget med hukommelsen.

Man behøver ikke at blive ret

meget voksen, før man husker

barndommen helt anderledes,

end den måske var.

Julen var altid hvid med masser

af sne.Vores far havde et år selv

snedkereret kælke til min søster

og mig.Vi blev ført ned i kælderen,

efter at vi havde danset

om juletræet, og dér stod de, to

flotte kælke duftende af dejligt

nyt træ.Vi måtte prøve dem

med det samme, og så gik det

ned ad den lokale kælkebakke,

som vi havde for os selv på

denne højhellige juleaften, hvor

alle andre puttede sig i varmen

om juletræet.

Jeg husker min far som en

overstadig knægt, der var lige

så vild med at kælke som mig

og min søster.

Fastelavn kom altid med snestorm,

og vi skulle jo altid være

prinsesser i lyserødt tyll. Min

mor insisterede på de lange

uldne gamacher – og tro mig,

Fra liv til evigt liv Af Birthe Hallbäck

det var helt kikset til strutskørterne.Vi

stred os så af sted

med raslebøsser og plastikposer.

For mange af de handlende

i nabolaget var glade givere af

naturalier den dag. Bager Nielsen

gav fastelavnsboller, købmand

Jensen

et kræmmerhus

med

bolcher og

grønthandleren

på hjørnettilkastede

os appelsiner,

når vi

troppede op

med øjensminke

kørt

i ét med læbestift

og

vådt klasket

hår under en lige så sjasket

prinsessekrone og snøftende

fremførte den om fastelavn og

boller og ballade. Orv! Hvor vi

frøs, når vi kom hjem. Men belønningen

var varm kakao til

alle godterne!

Så skete der ikke noget i lang

tid. Eller det syntes man i hvert

fald. Man gik i skole, havde fri

om søndagen og sov længe.

Men rundt om i haverne begyndte

sneen at trække sig tilbage,

og en morgen på vej til

skole fik man pludselig øje på

nogle små gule pletter inde

under hækken

ind til

frk. Petersens

have, og

så blev der

ledt og holdt

øje hver dag,

for når erantis

begyndte

at dukke

frem, så varede

det ikke

længe før

vintergækkerne

kom

op, og så var det gækkebrevtid,

og så kom påsken.

Hvis jul og fastelavn var kold

og hvid, ja, så var påsken en hel

uges ferie i solskin. Måske kom

der familiebesøg, og så fik vi

påskeæg. Men ellers var påskedag

dagen. Om morgenen havde

påskeharen gemt chokolade-

æg i stuen, og så var det om at

finde dem. Og så var der frokost:

en overdådighed i grønt,

hvidt og gult og påskeliljer alle

vegne.

Det er mærkeligt med påsken.

Egentlig burde den være en lige

så stor begivenhed som julen,

men det er den aldrig blevet.

Og på en måde er det godt sådan.

Julen er ved at drukne i

fråds og overforbrug. Og alle

ræser rundt med vilde øjne og

stress for at nå det hele. Med

påsken er det anderledes. Åh jo,

vi skal nå at købe ind til alle

helligdagene, men der er ikke så

meget stress på alligevel.Og hvis

vi har helt check på, at julen

drejer sig om Jesu fødsel, selv

om vi pynter op med et sammensurium

af hedensk og kristent,

så er det lidt mere usikkert,

hvor meget vi ved om den

kristne påske.Vi gør ikke så meget

ud af den. Måske er den

heller ikke så nem at forholde

sig til som julen. Et lille barn,

der bliver født af fattige forældre

i en stald og derefter må

flygte, fordi kongen vil slå det

ihjel. Se, det er en god historie.


Men at det lille barn bliver

voksen og udsættes for tortur

og justitsmord og henrettes på

en yderst bestialsk måde, det

går ikke så godt i spænd med

påskebryg, chokoladeæg og nu

er det lige ved at være sommer!

At denne unge mand så opstod

– eller at man i hvert fald fandt

hans grav tom om søndagen, se

det kan vi ikke forholde os til,

for det kan vi ikke forstå, så det

kører vi helt elegant henover.

Men det er ellers den begivenhed

- om nogen - der gjorde os

til kristne. Det er ikke fødslen

eller døden men opstandelsen,

der satte skub i forkyndelsen

om Jesus som Guds søn, og det

er lige præcis den begivenhed,

der skiller os fra jøder og muslimer,

for vi har egentlig den

samme forhistorie. Jøderne troede

ikke på Jesus som messias,

den konge, der skulle befri dem

fra overmagtens åg. Muslimer

anerkender Jesus som profet

men ikke andet.Vi bekender, at

Jesus er Guds søn, og at han

opstod fra de døde, og at han

nu sidder lyslevende oppe hos

Gud, og derfor er påsken vigtig

for os som kristne. Det var påsken,

der gav os håb om tilbagekomst

til Paradis, fordi vi følger

i Jesu fodspor gennem døden

til livet.

Det er egentlig mærkeligt, at en

religion,

som kristendommen,

der er blevet

til langt

borte fra os

i et helt andet

klima,

kan tilpasses

så godt til

os heroppe i

det kolde

nord. Lyset,

der blev

tændt i

mørket: Jesu

fødsel, solhverv i Danmark. Solen

vender tilbage. Og død og

opstandelse til foråret, hvor de

tilsyneladende døde træer, buske

og marker pludselig myldrer

af liv, af grønne spirer, der folder

sig ud imod lyset. Påskeliljer

der eksploderer i gult, gan-

ske som den døde Guds søn,

der sprang ud af graven søndag

morgen.

Når vi ikke kan forholde os til

det, er det måske fordi, vi har

fjernet os fra landet.Vi lever

ikke med naturen, som vi gjorde

engang.

Hvis vi vil

have lys, så

tænder vi

på kontakten.

Hvis vi

vil have

varme, så

skruer vi

op for fyret.

Hvis vi

vil have

blomster,

så køber vi

dem oppe i

centeret.

Men vi ved da godt, at solen er

ved at blive mere varm, og at

sommeren kommer, selv om

det ser håbløst ud om vinteren

i mørke og kulde. Og vi ved

godt, at hvis vi sætter tørre grene

i vand indendørs, så kommer

der pludselig lysegrønne

blade ud. Selvfølgelig er der en

naturlig forklaring, men dybest

set er det da forunderligt, at

naturen er indrettet som den

er!

Barnet har evnen til at undres

over naturen. Så lad os ikke

miste det barnesind, vi bliver

opfordret til at have i julen.

Lad os bevare barnesindet til

påske. Lad os bevare troen på

og tilliden til at alt ondt vendes

til godt, og lad os som børn

undres over, at naturen går

amok, når solen skinner, når

erantis og vintergækker trodser

al fornuft og blomstrer. Og

hvorfor skulle det så ikke kunne

lade sig gøre, at Guds egen

søn gør det samme, trodser al

fornuft og går ud af graven.

Det kan godt være, at der er lidelse

og død i påsken – men

sådan er livet – sådan er virkeligheden.

Men med Gud i bagagen

kan virkeligheden få en

happy ending.

GLÆDELIG

OPSTANDELSE!

7


8

Venstres politiske ordfører, Jens

Rohde, meddelte offentligheden

i begyndelsen af det nye år, at

han havde meldt sig ud af Den

danske Folkekirke, fordi – som

han sagde – ”Jeg ønsker ikke at

betale til to politiske partier”.

Senere har jeg dog hørt Jens

Rohde udtale, at det var en privatsag,

som ikke vedkom andre

end ham selv. Men det var kun

tom retorik, eftersom enhver

præst har tavshedspligt og som

følge deraf ikke må bekendtgøre,

hvem der melder sig ind eller

ud. Nej, sagen skulle selvfølgelig

frem, for at en-tilsidesatog-næsten-glemt

politiker på ny

skulle forsøge at profilere sig

selv i medierne.

Begrundelsen for udmeldelsen

var det såkaldte ”præsteinitiativ”,

som bestod i et par hundrede

folkekirkepræsters skriftlige

protest mod regeringens

flygtninge- og indvandrerpolitik

lige før jul. Den protest, som

foregik under mottoet: ”Der er

stadig plads i herberget” og

med en klar hentydning til julens

evangelium.

Kristendom og politik Af Preben Svoldgaard Larsen Meddelelser

Det er klart, at en sådan underskriftindsamling

var en grov

sammenblanding af kristendom

og politik. De pågældende

præster benyttede deres stilling

til at søge politisk indflydelse.

Initiativtager var en sognepræst

i Aarhus stift og vedkommende

var oven i købet formand for

den radikale partiforening i området.

Det er også helt i orden.

Men det er ikke i orden, at den

pågældende sognepræst ikke

kan skelne mellem sin politiske

talerstol og sin prædikestol i kirken.

Det går simpelthen ikke.

Det er det samme som de muslimske

imamer gør. De tror, at

sharia er indført i Danmark.

Men det er den som bekendt

ikke endnu. Religion og politik

skal holdes adskilt. Det er et

hovedprincip i Den danske Folkekirke

som en evangelisk-luthersk

kirke.

Men en regerings politik kan

blive så umenneskelig og umoralsk,

at det simpelthen er nødvendigt,

at en præst i kraft af sit

embede må påtale den fra sin

prædikestol, ikke ud fra et partipolitisk

standpunkt, men ud

fra en evangelisk-kristelig-etisk

holdning.

Jens Rohde havde en god sag,

hvis hans protest ene og alene

gik mod det såkaldte ”præsteinitiativ”.

Men ikke hvis den

også drejede sig om at lukke

munden på den præst, hvis

prædiken har og får politiske

konsekvenser. En prædiken er

ikke et politisk budskab. Den er

evangeliet om syndernes forladelse

for Jesu Kristi skyld. Men

hvad det kan føre med sig af

politiske holdninger, det er ikke

til at vide. Det bliver hver enkelt

menneskes eget ansvar. Jeg

er politisk ateist.

Konfirmationer i 2007

Preben Svoldgaard Larsen

har konfirmation

Store Bededag den 4. maj.

Indskrivning fra Nyager

Skoles 8 A foregår fredag

den 1. september kl. 16-18 i

Sognegården.

Undervisningen finder sted

fredage eftermiddage og

begynder fredag den 6. oktober

2006.

Konfirmander til sognets

anden præst vil få oplysning

i næste nummer af kirkebladet.

Vi afventer at ny præst

ansættes.

Aftenturen i år finder sted

onsdag, den 14. juni.

Omtale sker i næste nummer

af kirkebladet.

Salg af billetter begynder

søndag, den 4. juni efter

gudstjenesten.


Grøndalslundkoret og

Nordsjællands Kammerorkester

Søndag den 19. marts kl. 15

Ugen inden Grøndalslundkorets

koncert her i kirken har koret

været ude og øve sig. Programmet

vil allerede være gennemprøvet

ved en udvekslingskoncert

i Søborg Kirke ved Gilleleje.

Så vi kan garantere

et rutineret og

veloplagt kor med et

stort varieret program.

Først og fremmest

bliver der mulighed

for et genhør med et

af musikhistoriens

største highlights:

Verdenstenoren Mario

Lanza´s berømte

indspilning af "Be My

Love" fra 1949. Mario

Lanza måtte jo

desværre alt for tidligt

indtage sin plads i tenorhimlen

ved siden

af Melchior og Gigli.

Det er derfor Rødovres

kendte smørtenor

Kommende begivenheder

Ole Erdman-Dahl som synger

solopartiet. Det gør han sammen

med Grøndalslundkoret til

akkompagnement af det velklingende

Nordsjællands Kammerorkester.

Nummeret findes

kun på gamle lakplader, men

korets dirigent Tommy Østerlind,

som også er musikhistoriker,

har ved at lytte sig frem

skrevet alle noderne ned igen.

Der vil også blive lejlighed til at

høre den smukke sopransolist

Ditte Knoblauch i Sebastians

nye udgave af " I Danmark er

jeg født."

Nordsjællands Kammerorkester

vil levere instrumentale indslag

under ledelse af den kendte

færøske violinist og dirigent

Üli-Jakup Gaard-Hansen.

Orkestrets program byder bl.a.

på en dansk uropførelse af en

violinkoncert af den russiske

komponist Natalja Baklanova.

Men ikke nok med det. Grøndalslundkoret

har besluttet at

nu vil de også til at lære og

synge! Så kun en uge efter koncerten

holder de inspirationsog

mesterkursus med kgl. operasangerinde

Anne Kleinstrup.

Dagens kursusprojekt er "Time

To Say Goodbye" .

psj

Forårskoncert

Søndag den 28. maj kl. 15

Man kan allerede nu begynde

at glæde sig til denne koncert i

kirken. Her vil Grøndalslundkoret,

Grøndalslund Børnekor

og Verdensmusikorkestret (dem

med harpen ja!) opføre uddrag

af ”The Sound of Music”. Fra

musicalen "Chess" vil vi bl.a.

høre ”I Know Him So Well”.

Alt sammen under musikalsk

ledelse af Naima Sørensen og

Tommy Østerlind

psj

9


10

Af Jann Larsen, formand

for menighedsrådet

Hver måned – bortset fra juli

og december – holder Grøndalslund

Sogns Menighedsråd

møde. Møderne er offentlige,

og alle der har lyst til at følge

med i, hvad der foregår omkring

vores kirke, er velkomne

til at overvære møderne. Tidspunktet

for de enkelte møder

bliver bl.a. annonceret her i kirkebladet.

Der er som regel mange sager

på dagordenen for menighedsrådets

møder, hvor der skal

træffes beslutninger, så der bliver

ikke tid på møderne, - der

kan tage 2 - 3 timer, - til en

bredere, almen drøftelse af

større og mere principielle emner.

For at få tid til at debattere

holdninger og strategier i principielle

sager har menighedsrådet

derfor holdt nogle interne

halvdagsmøder, som vi kalder

”mini-seminarer”. Det seneste

”mini-seminar” blev afholdt

Brug af mini-seminarer

lørdag den 25. februar i år. I

2005 blev der holdt 2 ”mini-seminarer”.

Hvad er det så, rådets medlemmer

drøfter på sådan et seminar?

Det vigtigste punkt på seminaret

i februar var ansættelse

af en præst i den ledige stilling

efter pastor Hanne Vejs Christensen.

Kirkeministeriet har

opslået den ledige stilling med

en ansøgningsfrist, der udløb

27. februar. Herefter sendes

alle ansøgningerne til menighedsrådet,

som skal komme

med en indstilling til biskoppen

med forslag til to mulige emner

til den ledige stilling. Biskoppen

afgiver herefter sin indstilling

til Kirkeministeren, som

træffer den endelige afgørelse

om, hvem der skal ansættes

som ny præst ved Grøndalslund

Kirke.

Der er jo en meget vigtig, men

også meget vanskelig beslutning,

som menighedsrådet skal

træffe om, hvem af ansøgerne,

der er bedst. Da præster ikke

ansættes på åremål, vil beslut-

ningen jo også kunne få betydning

for sognet rigtig mange år

frem i tiden.

Menighedsrådet har derfor på

”mini-seminaret” nøje drøftet,

hvilke kriterier der skal lægges

vægt på i forbindelse med udvælgelsen

af en ny præst, og

hvordan vi bedst ved samtaler

og prøveprædikener kan finde

ud af, hvem af ansøgerne, der

vil være bedst egnet som præst

i vores sogn. Det er en stor og

vidtrækkende beslutning, at

komme med en indstilling om,

hvem der skal være vores nye

præst. I det næste nummer af

kirkebladet vil vi forhåbentlig

kunne fortælle, hvem den nye

præst er.

På ”mini-seminaret” i februar

havde vi også andre væsentlige

emner til drøftelse, herunder

målsætningen for det ungdomsarbejde,

der allerede foregår

ved kirken, samt hvilke ønsker

vi har til udvikling af ungdomsarbejdet.Menighedsrådets

Børne- og Ungeudvalg

havde som inspiration til mødets

drøftelser udarbejdet et 5siders

oplæg, som blev grundigt

gennemdrøftet i arbejdsgrupperne

på seminaret.

Da denne artikel er skrevet

inden afholdelsen af seminaret,

er det desværre ikke muligt at

fortælle, hvilke konklusioner,

der kom ud af drøftelserne.

Det skal i denne forbindelse i

øvrigt oplyses, at menighedsrådet

ikke træffer endelige beslutninger

på seminarerne. Alle beslutninger

i rådet træffes på de

åbne menighedsrådsmøder som

nævnt ovenfor.


Juleafslutning i Kirken

Mandag før jul havde vi inviteret

de yngste klasser på Nyager

Skole til gudstjeneste og julehygge.

Der var ca. 200 børn

samt lærere, som havde en hyggelig

formiddag i kirken, hvor

pastor Svoldgaard Larsen fortalte

om juleevangeliet og der

blev sunget julesalmer.

Inden turen gik tilbage til skolen,

sluttede børnene af med

juice og pebernødder i Sognegården.

B&U-udvalget

Julefest i Sognegården

Afholdte arrangementer

Den 29. december holdt vi for

2. gang julefest i Sognegården

for børn og voksne. Trods en

forrygende snestorm var der

mødt 25 børn med forældre

op, og vi havde en hyggelig

eftermiddag.

Claus Edlev spillede for os på

harmonika, og der var dans

omkring juletræet, højtlæsning

og kaffe med hjemmebag. Julemanden

kom også forbi med

slikposer til børnene.

B&U-udvalget

Julekoncerten

Ved julekoncerten i kirken søndag

den 4. december var Grøndalslundkoret

og Børnekoret

midtpunkt i en ny musikalsk

event. Og den blev helt ud over

det sædvanlige. Godt nok var

det ved at være jul, men korene

havde meget andet end julemusik

på programmet: Der blev

lejlighed til at høre tegnefilmsmusik

af Elton John, folkesange,

børnesange, dansk gospel, julesange

og sidst men ikke mindst,

det berømte "Anthem" fra

ABBA-musicalen ”Chess” i

specialarrangement med kor,

orkester og solister.

Foruden Grøndalslundkoret

medvirkede det nystartede

Grøndalslund Børnekor v/ NaimaSørensen,Verdensmusikorkestret

fra Rødovre Musikskole

og Rosenborgsolisterne samt

Svend Hjartbo ved klaveret. Solister

var sopranen Ditte Knoblauch

og tenoren Ole Ertmann-Dam.

Koncertproduktion

og musikalsk ledelse Tommy

Østerlind

psj

11


12

Tirsdag den 7. februar meget

tidligt om morgenen

(kl. var 8!) samledes 19

halvsøvnige mennesker på

parkeringspladsen foran

Grøndalslund Kirke. Det

var 17 konfirmander, deres

præst og en medhjælper,

der trodsede mørket, kulden

og regnen for at drage på

langfart.

Bussen ankom som planlagt kl.

8, og vi fordelte os på den rigelige

plads. Der var mest rift om

bagsædet! At dømme efter støjniveauet

sov mange stadigvæk,

imens bussen arbejdede sig ned

gennem Sjælland og tværs over

til broen. Det var blevet lysere

udenfor, og solen tittede lidt

forsigtigt frem. Broen var flot,

og udsigten over Storebælt var

frisk og stor.

Ved Vissenbjerg ca. midt på Fyn

gjorde vi holdt, så alle kunne få

frisk luft, strakt benene og købt

lidt ind. Så fortsatte vi over Lillebæltsbroen

og senere over Vejlefjordbroen.Vi

kørte gennem

det bakkede landskab, som i

Konfirmandudflugt til Jelling

den strålende sol var helt forårsgrønt,

efter regnskyllen om natten

havde vasket al sneen væk.

I Jelling blev vi sat af ved museet

”Kongernes Jelling” . Det

flotte museum blev bygget ved

årtusindskiftet, samtidig med at

kirken ovre på den anden side

af vejen mellem de to høje blev

renoveret totalt indvendigt.

På museet spiste vi frokost, og

så var der teater.Teaterselskabet

”Trekanten” opførte ”Ragnarok”.Vi

fik historien om Thors

og Lokes rejse til Jætten Udgårdsloke.

Menneskedrengen

Tjalve var deres følgesvend og

det er Tjalve, der fortæller historien

til sin søn Edda. Efter besøget

hos Udgårdsloke lokker

Loke Tjalve til at modtage dolken

”Tidens tand”. Med denne

dolk dræber Tjalve Thor og

frembringer hermed begyndelsen

til Ragnarok og de gamle

guders endeligt. Kong Haralds

nye gud Hvidekrist er ved at

indtage landet. Edda bliver vred

over at det er hans far der har

dræbt Thor og dræber sin far,

og således ender stykket med

Tjalves sidste dag og Hvidekrists

sejr.

Efter denne oplevelse

fortsatte vi

op i museet med

museumsinspektør

Hans Ole, som tog

os med på en forrygende

rejse i Vikingernes

Jelling.

Hvor Thyra muligvis

blev gravsat på

hedensk vis i en

stor skibssætning,

der lå hvor højene

og kirken nu ligger.

Her satte

Gorm den Gamle

en runesten over

sin kone, og her

forekommer for

første gang Danmarks

navn på

dansk grund, ristet

med runer for

mere end 1.000 år

siden! Vi hørte om frie mænd

og trælle, der slæbte sten, og

hvordan man fik sine døde med

hjem fra udlandsrejser!

Vi hørte om Gorm der først

blev gravlagt i Nordhøjen

(som i dag af uudgrundelige

årsager hedder Thyras høj!)

Birthe Hallbäck foran Jelling Kirke.

men senere blev flyttet ind i

den kirke Harald byggede, da

han var blevet kristen.Vi hørte

om den store runesten, som


Harald rejste, og som udover

runer også bærer en ristning af

Fenrisulven og Midgårdsormen

på dagen for Ragnarok og en-

Konfirmanderne besøger museet “Kongernes Jelling”

delig den kendte ristning af den

ældste Kristusfigur i norden.

Den som er afbildet i vores pas!

Til sidst fik vi kongerækken

med Gorm, Harald og Svend,

der myrdede sin far for at blive

konge, og dernæst myrdede de

næste konger og konger in spe

hinanden på

kryds og

tværs for at

få magten.

Yndige

mennesker

vi alle er

rundet af!!

Til slut

Dronning

Margrethe

II, og så

måtte vi ud

at trække

frisk luft i

det klare

solskin på

højen, hvor

himlen var

så blå, som

den ellers

kun er på

postkort.

Konfirmanderne havde øjne

som tekopper og ører som elefanter

under hele Hans Oles

foredrag. Det var bestemt ikke

kedeligt! Og der var stille

blandt tropperne. Men oppe på

Sydhøjen, hvor der aldrig har

været nogen begravet, måtte

lidt af livsglæden slippes løs, og

der blev kastet med de sidste

kedelige, grå sneklatter. Dog

uden at ramme nogen!

Og så blev det kirketid!

Kirken er virkelig et besøg

værd. Den er lys og smuk.Vi

gik lidt rundt og løste lidt opgaver

på må og få – trætte i

hovederne over alt det vi havde

oplevet – så satte vi os, sang et

vers af ”Hil dig frelser og forsoner”,

sagde trosbekendelsen og

bad ”Fadervor”. Det var hyggeligt

med denne lille andagt.

Så var der ”fri leg” _ time,

inden vi samledes ved bussen,

og så gik turen hjem.Vi ankom

til Grøndalslund Kirke i mørke

kl. ca.19. Det var en rigtig god

tur. En tak skal lyde til konfirmanderne

for deres interesse,

lydhørhed og disciplin. Der var

ikke én der blev væk eller kom

for sent!

bh

Foredrag

Den 16. februar holdt eventyreren

Einar Gade-Jørgensen

et dejligt rejseforedrag i

Sognegården.

Han havde vandret fra Vancouver

til Calgary i Canada

med sin datter og to slædehunde,

som trak en vogn med deres

bagage. Under foredraget

vistes et lysbilledshow fra turen

med de mest fantastiske landskabsbilleder

fra området, de

vandrede igennem. Turen begyndte

i februar, og vi fik et

glimrende indtryk af hvad det

vil sige at sne inde i Rocky

Mountain’s bjerge. Bagefter

blev der besvaret spørgsmål,

bl.a. om hvordan det var at

transportere hundene med flyvemaskine

så langt. Billederne

gav virkelig lyst til at tage på

yderligere opdagelse i det

pragtfulde område som British

Columbia og Alberta er. Selvom

det nok ikke bliver med

hunde som Einar Gade-Jørgensen

har gjort det!!

gph

13


14

Marts

Grøndalslundkoret øver tirsdage

fra kl. 19.45 – 21.45 i Sognegården,

dog ikke øveaften

den 21. marts.

Grøndalslund Børnekor øver

mandage fra kl. 16.30 – 17.45

i Sognegården.

Torsdag den 2. kl. 19

Viseaften med fællessang

v. Irlinds Visetrio.

Onsdag den 8. kl. 14

Mozart og kirken

v. organist Niels Bekkevold

Onsdag den 15. kl. 14

Trafikant i den tredje alder

v. Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd.

Søndag den 19. kl. 15

Grøndalslundkoret og Nordsjællands

Kammerorkester giver

koncert i kirken.

Onsdag den 22. kl. 14

”Så hut jeg visker” Birthe Hallbäck

præsenterer MARTHA.

Torsdag den 23. kl. 19

Menighedsrådsmøde i Sognegården.

Mødet er offentligt.

April

Grøndalslundkoret øver tirsdage

fra kl. 19.45 – 21.45 i

Sognegården, dog ikke øveaften

den 11. april.

Grøndalslund Børnekor øver

mandage fra kl. 16.30 – 17.45

i Sognegården, dog ikke øveaften

den 10. og 17. april.

Palmesøndag den 9. april

efter højmessen.

Påskefrokost i Sognegården.

Onsdag den 12 kl. 14

Sicilien rundt med Johan Bender

2 Påskedag den 17. kl. 11

Børnegudstjeneste med efterfølgende

frokost

Onsdag den 19 kl. 14

”Sebastopol og Krim” Leif May

fortæller en familiehistorie.

Kirkekalender

Søndag den 23. kl 16

Koncert med Ensemblet ”Pi”

i kirken.

Mandag den 24. kl. 19

Menighedsrådsmøde i Sognegården.

Mødet er offentligt.

Maj

Grøndalslundkoret øver tirsdage

fra kl. 19.45 – 21.45 i

Sognegården.

Grøndalslund Børnekoret øver

mandage fra kl. 16.30 – 17.45

i Sognegården.

Tirsdag den 23. kl. 19

Menighedsrådsmøde i Sognegården.

Mødet er offentligt

Søndag den 28. kl. 15

Grøndalslundkorene og

Verdensmusikorkestret

giver koncert i kirken.

Se endvidere gudstjenestelisten på side 16

Juni

Onsdag den 14.

Aftenskovtur. Se side 8


Kirkekontor

Kordegn Rita Schoubye

Medhjælp: Bente M. Larsen

Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 74 00, Fax: 36 70 74 00

e-mail: rsc@km.dk

Åbent mandag-onsdag kl. 10-14

torsdag-fredag kl. 10-13

torsdag tillige kl. 16-18

Sognepræst

(kirkebogsfører og begravelsesmyndighed)

vacant

Kirkelige adresser og oplysninger tilhørende Grøndalslund Kirke

Sognepræst

Preben Svoldgaard Larsen

Schweizerdalsvej 40, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 41 43 37, mobil: 50 72 42 70

Fax: 36 72 78 95, e-mail: psl@km.dk

Træffes bedst mandag, onsdag, torsdag

og fredag kl. 17-18. I øvrigt efter aftale.

Hjælpepræst

Birthe Hallbäck

Tlf.: 20 95 94 89

træffes i Sognegården tirsdag-fredag

kl. 10-11, torsdag tillige kl. 17-18

I øvrigt efter aftale.

Kirketjener

Per Vienberg

Medhjælp: Marianne Støvring

Tlf.: 36 70 54 15, Træffes dagligt kl. 8-10

Organist

Ulla Østergaard

Tlf.: 44 91 30 86, Fax: 44 91 30 88

Menighedsrådets formand

Jann Larsen

Juelsmindevej 2A, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 41 06 13, e-mail: jl@im.dk

FDF Grøndalslund

Oplysninger fås hos:

Evan Rungsted, Tlf.: 36 70 69 49

e.mail: evan@fdf.dk

Hjemmeside

www.groendalslundkirke.dk

Ansvarshavende: Peter Skriver Jensen

e-mail: peterskriver@get2net.dk

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder: Jan Bøje Nordholm

Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre

Bogholder: Kirsten Nielsen

Kontortid: mandag-fredag kl. 9-13

Tlf.: 36 70 26 49, Fax: 36 70 55 84

e-mail:

groendalslundkirkegaard@mail.dk

Kirkelig vejviser

Registrering af fødsel, død, navngivelse,

ændring og anmodning af attester sker

ved henvendelse til kordegnen.

Anmodning om dåb, konfirmation, vielse,

bisættelse eller begravelse sker ved

henvendelse til en af præsterne eller kordegnen.

Kirkebil

Grøndalslund kirkebil, til gudstjenester

eller andre arrangementer i kirke og

sognegård, bestilles ved at ringe på

Tlf. 43 45 45 45

Kirkeblad

Redaktionsudvalg: Hanne Kjærulff

(ansv.) hanne_kjaerulff@net.dialog.dk

Maiken Dencker, Grete P. Hansen,

Dtp og tryk: Thomas A, 3550 Slangerup

Konfirmationer i 2006

Se gudstjenestelisten på bagsiden.

Konfirmationer i 2007

Se omtale inde i bladet – side 8.

Til næste nummer

Bidrag til næste nummer af kirkebladet,

som udkommer i uge 22, bedes være

redaktionen i hænde inden 30. april.

15


Marts

Søndag den 5. kl. 10

1. s. i fasten

P. Svoldgaard Larsen

Søndag den 12. kl. 10

2. s. i fasten *

Birthe Hallbäck

Søndag den 19. kl. 10

3. s. i fasten

P. Svoldgaard Larsen

Søndag den 26. kl. 10

Midfaste *

Birthe Hallbäck

April

Søndag den 2. kl. 10

Mariæ Bebudelsesdag

P. Svoldgaard Larsen

Søndag den 9. kl. 10

Palmesøndag

Birthe Hallbäck

Torsdag den 13. kl. 10

Skærtorsdag

P. Svoldgaard Larsen

Fredag den 14. kl. 10

Langfredag

P. Svoldgaard Larsen

Søndag den 16. kl. 10

Påskedag *

Birthe Hallbäck

Mandag den 17. kl. 11

2. påskedag

Børnegudstjeneste

Birthe Hallbäck

Søndag den 23. kl. 10

1. s. e. påske

P. Svoldgaard Larsen

Gudstjenester

Søndag den 30. kl. 10

2. s. e. påske *

Birthe Hallbäck

Maj

Søndag den 7. kl. 10

3. s. e. påske

P. Svoldgaard Larsen

Fredag den 12. kl. 10

Bededag (konfirmation)

Birthe Hallbäck

Søndag den 14. kl. 10

4. s. e. påske

P. Svoldgaard Larsen

Søndag den 21. kl. 10

5. s. e. påske *

Birthe Hallbäck

Torsdag den 25.

Kr. Himmelfartsdag

kl. 10 (konfirmation)

P. Svoldgaard Larsen

kl. 12 (konfirmation)

P. Svoldgaard Larsen

Søndag den 28. kl. 10

6. s. e. påske *

Birthe Hallbäck

* Der er kirkekaffe i våbenhuset

efter gudstjenesten.

More magazines by this user
Similar magazines