2009-09

tranegaard.gentofte.skoler.dk

2009-09

Nr. 1

Årgang 2009

Vingesuset

75 år i fuld fart

Alt om fødselsdAgen

3. klAsse i skole som i 50’erne

Besøg fra kultutskolerne

de små - og de store synger

morgensang er et hit

trAnefonden

Hvad er der sket – hvad skal der ske?

godt nyt frA

skoleBestyrelsen

1. skoledag


Linds Leder

Vingesuset

Vingesuset er i luften igen i en forbedret udgave.

Vi har igennem en periode arbejdet

på at få Vingesuset til

at fremstå i en mere indbydende

form. Ikke mindst trykkvaliteten

og layout har været et problem.

Bladet er nydesignet og

nytænkt.

Når det har været muligt skyldes

det ikke mindst gode forældres

store indsats. Der skal her fra

derfor lyde en stor tak til Pernille

Jakobsen og Jes Dorph-

Petersen, som har arbejdet med

hele konceptet og designet.

Nogle af de vigtigste overvejelser

har gået på:

• Nyt layout og bedre trykkvalitet.

• Opstramning af struktur.

• Bedre udfoldning af informationer,

da ”læserne

grundlæggende ikke ved

noget som helst”.

• Forsiden skal have variation i

billede og tekst. Der skal være

mere reklame - noget der

lokker.

• Vi skal bevare bladet på papir,

det er ikke nok at være på

nettet.

• Bladet skal være nærværende

for primært forældre og elever.

• Debatemner som madordninger,

sikker skolevej, mobning

mv.

• Klasserne bør nævnes

regelmæssigt.

• Der laves en mini-redaktion

Det er vigtigt at have en god

kommunikation med sine

interessenter. Nogle af de

vigtigste interessenter for

Tranegårdskolen er forældre

og elever på den ene side

og lærere og pædagoger på

den anden side. Men vi har

også vores opmærksomhed

rettet mod vores forvaltning

og politikere samt omgivende

samfund.

trAnegårdskolens

Vision og Værdier

Vores vision er at ligge fast i top

2 % bedste danske folkeskoler.

Der er 1542 folkeskoler, så det

betyder, at vi arbejder på at ligge

blandt de 30-40 bedste skoler i

Danmark.

Vores målepunkter tager

udgangspunkt i vores 3 værdier:

Faglighed, ordentlighed og fællesskab.

I faglighed måler vi os

i karakterer, læsning og optaget

på en ungdomsuddannelse, i

ordentlighed måler os i respekt

og tolerance, selvværd og livsduelighed

og livsglæde og ansvar

mens vi i fællesskab måler

os i sociale relationer, læring

og kompetencer, trygge og

velkendte rammer og venskab,

tryghed og nærhed.

Det er ukompliceret at måle sig

i karakterer, læsning og optaget

på 2-3 mand, der står for hvert

nummer.

• Vingesuset udkommer 4 - 6

gange om året.

• Faste sider for Torben Lind.

forældre-repræsentanter,

skolebestyrelse, elevråd og

Tranefonden

Alt dette vil vi søge at indarbejde

i løbet af skoleåret. Nu er vi i

hvert fald i luften igen.

Torben Lind

Vores vigtigste skriftlige

kommunikationskanaler er

Vingesuset, hjemmesiden

og forældreintra.

Vingesuset henvender sig

især til forældre og elever

generelt, mens intra især

henvender sig til forældre/

elever i klassen. Hjemmesidens

målgruppe er mere

blandet: Alle med en interesse

for Tranegårdskolen.

på en

ungdomsuddannelse.

Mens de

er mere kompliceret

at måle os i værdierne

ordentlighed

og fællesskab. Vi

tror på, at det er muligt at måle

på værdierne, og vi arbejder

på sammen med forældrene at

finde en form, der gør dem målbare.

75 år

– og stAdig fuld Af liV og

mod og lyst på fremtiden

Den 1. september fyldte Tranegårdskolen 75 år.

Det blev fejret med et brag af en fest.

Eftermiddagen igennem fejrede

børn og voksne fødselsdagen

med indslag, boder,

musik, sange og taler samt

gaveoverrækkelse. Borgmester

Hans Toft holdt fødselsdagstale

og forærede skolen en

bronzeelefant af Bernhard Lipsøe.

Elefanten er et symbol på

styrke, klogskab, energi og god

dømmekraft. To elever tog i mod

den fine gave og takkede for

den på skolens vegne.

Klasserne optrådte og havde

slået boder op, hvorfra der var

indslag og salg. På scenen var

der optræden, musik og taler.

Der blev sunget godt igennem

både ved de mange indslag og

ved fællessange, men da de

nåede til Tranesangen, aftenens

højdepunkt, kunne det høres i

hele Hellerup.

Tranegårdskolen blev ”født” den

1. september 1934, hvor den

blev oprettet som selvstændig

skole med eget skoledistrikt.

Allerede fra starten var der

stor søgning til skolen. På det

tidspunkt var der indskrevet

463 elever på skolen, fordelt

på 16 klasser, hvilket svarer

til en klassekvotient på ca. 29,

næsten det samme som 75 år

senere.

Skolen bestod dengang af den

gamle hovedbygning og gymnastiksalen,

men siden er der

blevet bygget både etager, bygninger

og nye faglokaler samt

multihal til, så Tranegårdskolen

i dag fremstår som moderne og

funktionel skole.

Arrangementet var fyldt med

glade børn og voksne, der synligt

er stolte over deres skole. Og

som ikke bare er glade og stolte

over de første 75 år, men som

er fulde af håb og forventning til

fremtiden for Tranegårdskolen.

Den første linje i Tranesangen

lyder: ”Trane, flyv højt på himlen,

trane, du vort symbol”. Tranen

er et symbol på livsglæde, langt

liv, visdom og intelligens. Den

gamle trane flyver så højt som

nogen sinde.

Tillykke med de 75 år,

Tranegård.


en skole er et fællesskAB

Torsdag d. 3. september var en hektisk dag, hvor

vi fejrede skolens fødselsdag.

Dagen lang var elever, pædagoger

og lærere optaget

af at forberede en bod eller en

aktivitet til aftenens fest i skolegården.

Der var livlig aktivitet

på gangene, i klasselokalerne

og i skolens faglokaler, hvor der

blev bagt, malet, snedkereret

og pakket præmier ind. Skolens

billedkunstlokale var omdannet

til fælles maleværksted, hvor

man kunne få malet skilte og

dekorationer til aftenens bod.

Indimellem blev der skævet

nervøst til himlen udenfor og de

skyer, der truede i horisonten.

Holder vejret mon? En udendørs

fest bliver alt andet lige mere

festlig i tørvejr end i regnvejr.

Da regnen så endelig kom lige

over frokost, kunne nogle glæde

sig over, at deres boder var

sikret med plastik – andre måtte

ile ud og dække til. Men efterhånden

trak skyerne sig tilbage

og midt på eftermiddagen kunne

vi ånde lettet op med udsigten til

en solrig eftermiddag og aften.

Knap 1.000 børn og voksne

havde tilmeldt sig festen.

Gæsterne udefra mødte op til

en skolegård, der summede af

liv: jazzmusik fra scenen, duften

af grillpølser, bagværk og

kaffe. Overalt, var boderne i

gang – modige elever lagde

krop og ansigt til flødebollekast.

3.b’s modeshow førte os på

en rejse i mode og stil op gennem

de sidste 75 år med stor

charme og opfindsomhed – lige

fra påklædning og catwalk til

musikvalg.

På vej over til den gule villa var

det svært ikke at lade sig friste

af duften af grillpølser. Heldigvis

kunne man få ”tilgivelse” i

4.klasses TE-tempel, hvor man

blev indhyllet i en stemning af

god karma til duften af røgelse

og krydret te. Med en pose

karma-knas i hånden fortsatte

turen rundt til fiskedam, dåsekast

og andre fornøjelser. En

kop kaffe med en pandekage

satte prikken over i’et.

Glade ansigter, genlyd af stemmer,

der hilser og taler sammen.

Nogle kom for at genopfriske

gamle minder – både tidligere

elever og tidligere ansatte. For

nogle var der tale om et kært

gensyn – for andre en førstegangsoplevelse

af et fællesskab,

man selv eller ens børn

skulle til at være en del af de

næste mange år.

Den fælles fødselsdagssang

med det store kor af elever oppe

foran scenen og de efterfølgende

taler gav dagen og festen

fælles mål og retning.

Her kunne vi få oplevelsen af,

at en skole er et fællesskab. Det

blev synligt for enhver med al

ønskelig tydelighed. De aktiviteter,

der var forberedt i løbet

af dagen, var nu en del af den

fælles fest. Vi kunne se hinanden,

gå rundt mellem hinanden

– se dét, de andre klasser havde

forberedt og tage del i det. Det er

ved sådan en lejlighed, at man

virkelig fornemmer, hvor stort et

fællesskab en skole er – for det

var den følelse, man gik rundt

med: Dette her er Tranegård,

og vi hører sammen; vi er fælles

om denne skole, og vi er med

til at skabe den – både børn og

voksne. Og det gav god mening

med alle de glade mennesker.

Mange gav efterfølgende udtryk

for, hvor vigtigt det er med den

slags samlende arrangementer.

Det er ofte dem, der huskes, når

man mange år efter ser tilbage

på sin skolegang, men også det,

der giver energi i hverdagen og

minder os om, hvorfor vi er her.

Rie Rask, afdelingsleder

fødselsdAgstAlen

Af skoleleder Torben Lind

75 år har Tranegård vist sin

I livskraft og levedygtighed og

leveret flotte resultater i et fantastisk

samspil mellem dygtige

pædagoger, lærere og elever

og deres store og engagerede

indsats. Vi kan være stolte af os

selv, og det vi står for.

Jeg vil benytte min tale til et

øjebliks refleksion over, hvad vi

er, og hvad vi står for.

Tranegård er en unik skole. Et

godt sted at være og et godt

sted at lære. I en tid, hvor alle i

deres iver efter at være forskellige

kommer til at ligne hinanden,

har Tranegård igennem

75 år haft modet til at være sig

selv og holde fast i de værdier

og holdninger, der præger os

den dag i dag.

Vi kalder os selv for modern

classic. Andre har i tidens løb

kaldt os noget andet. Men

uanset hvad vi eller andre kalder

os selv, har resultaterne altid

talt for sig selv.

Vi er styret af værdier som faglighed,

ordentlighed og fællesskab

i en tro på, at man lærer

bedst et sted, hvor man trives.

Vi er med til at udvikle livsglade

mennesker med mod på livet.

Faglighed betyder meget her.

Men vi har blik for hele mennesket.

Uddannelse skal ses

sammen med dannelse. Hvad

hjælper det at komme ud med

et flot karaktergennemsnit, hvis

man ikke er et ordentligt menneske?

For os er opgaven ikke

lykkedes, hvis der ikke er en balance

mellem kravet til faglighed

på den ene side og kravet til ordentlighed

på den anden side.

Og det sker i et forpligtende

fællesskab. Det er ikke kun den

enkelte elev og individet, der er

i centrum, men også klassen og

fællesskabet. Det er ikke altid

mig og mine behov, der er styrer.

Nogle gange er det os og

vores.

Det er i hverdagen, vi skaber

vores resultater. Vi er et hold,

og vi er afhængige af hinanden.

Når eleverne afslutter 9. klasse,

har alle del i resultatet. Ingen

kan undværes.

Vi er rammesættende. Vi har

valgt at tage udgangspunkt

i klassen, klasseværelset og

klasselæreren. Hvor andre bryder

ned, er vi ikke bange for at

bygge op. Vi mener, at den enkelte

elev trives i en overskuelig

ramme, hvor klasselæreren er

det centrale omdrejningspunkt

både for den enkelte elev og

klassen men også for de øvrige

lærere omkring klassen og klassens

forældre.

Vi har holdninger og tør have forventninger

og stille krav. Både til

os selv men også til vores samarbejdspartnere

ikke mindst

vores elever og deres forældre.

Når rammen er klar, skabes der

ro og overblik. En skole med

klare grænser og klare holdninger

og meninger trives. Når rammen

tydeliggøres, kan energien

formålsrettes.

Vi er en skole fast forankret

i tradition, men med mod på

fornyelse. Morgensang, tranedage

og skolekomedie betyder

meget i vores hverdag.

Tilfredshedsundersøgelser synliggør

en meget stor tilfredshed

med Tranegårdskolen. Det ses

også i, at søgningen til skolen

er stor, uanset om det gælder

elever eller lærere. Det er vi

stolte over. Det er godt at være

ønsket. Selvom det kniber med

pladsen.

Alt dette har kun været muligt i

kraft af dygtige og engagerede

medarbejdere. Både de, der har

været her, de der er her, og de

der kommer. Tiden har vist, at

forskellen ikke ligger i bygninger

og fysiske rammer, men i

de mennesker der er her. Det er

dem, der dagligt skaber vores

resultater, og dem der tegner

billedet af Tranegård. Det

Tranegård, vi holder så meget

af.

Tranen – vores symbol – er et

symbol på livsglæde, langt liv,

visdom og intelligens. Den er et

sendebud fra guderne og ikke

mindst, så opfattes den som en

amulet mod slaphed. Den og

det vil vi gerne kendes ved.

Med 75 år på bagen har vi en

solid historie og står på ryggen

af en fortid, vi kan være stolte

over. Men med kig på nutiden,

er der ikke en mindre tro på, at

vi også vil gøre det strålende i

fremtiden. Vi kan og vi vil.

Jeg er stolt og glad over at stå

som repræsentant for de mange

mennesker, der har og har haft

deres gang her. Det føles godt

at være en af Tranerne fra

Tranegård.

Med de ord synes jeg, vi skal

udbringe et 3-foldigt leve for

Tranegård…


trAfik

Trafiksituationen om morgenen

har igennem lang tid

været en udfordring. I forbindelse

med oprydning i mine mapper,

har jeg kunnet finde papirer,

der diskuterer forældrenes kørsel

og parkering omkring Lindorffs

Allé og Gruts Allé samt

Gersonsvej fra kl. 7.45-8.15 helt

tilbage i 1992.

Vi har nu valgt at omsætte nogle

af de mange ideer til konkrete

indsatser for at regulere

trafikken om morgenen.

Vi arbejder på at gøre trafiksituationen

bedre, da det må være i alles interesse, at

Tranegårds elever kan komme sikkert i skole.

På Gruts Allé er der absolut stopforbud

fra hjørnet af Lindorffs

Allé og et stykke til højre ned

ad Gruts Allé, hvorefter stopforbuddet

har en undtagelse for

afsætning ud for Øregård Gymnasium

i et mikroskopisk øjeblik.

Døren ind til GFO’en er låst, og

skolepatruljen har uddelt sedler

fra Tranefonden med trafikale

opfordringer.

Vi arbejder på at få malet kantstenen

gul, dels ud for hjørn-

erne på Lindorffs Allé og Gruts

Allé, og dels ud for indgangen

mellem cykelskuret og Øregård

Gymnasium. Ligesom vi mangler

at få et indkørsel forbudt

skilt til Lindorffs Allé.

Tanken er, at forældre og børn,

der kommer fra Gruts Allé, skal

benytte indgangen fra Lillegård.

Vi kan se, at nogle af de mange

tiltag virker, da vi nu har fået et

øget pres på vores cykelstativer,

men det er en anden snak.

Torben Lind

t-sHop åBner den 4. jAnuAr 2010

Trane-shoppen åbner den 4.

januar og er Tranegårdskolens

nye webshop. Her kan man

købe T-shirts, Sweatshirts,

Hættesweatshirt, Polos, træningstrøjer,

Caps, og jakker

I løbet af foråret vil der komme

forskelligt andet tilbehør såsom

tasker, nøglering, kopper,

drikkedunke og meget mere

Så kik ind på www.trane-shop.

dk den 4. januar

ekstrABlAdsfodBold

Tranegårdskolen deltager i en række sportsbegivenheder hen over

skoleåret. I flæng kan nævnes: Traniade, Nykredit Cup, atletik og volleyball.

år stillede vi med et drenge-

I hold til Ekstrabladsfodbold.

Holdet nåede til 7 runde og var

tæt på at spille finalekamp om

København. Undervejs var der

spændende kampe og opgør

både på banen og udenfor

banen. Sammenlagt kan det

fastslås, at drengene gjorde det

flot. Det gælder både deres spil

og opførsel.

Tranefonden skaffede trøjer,

bukser og strømper til holdet, så

de kunne spille i samme dragt.

Trøjen og strømperne er blå

og bukserne er sorte. Desuden

skaffede Tranefonden holdet en

stor taske, bolde og drikkedunke.

Det er værdsat og allerede

brugt med stort held, da drengene

efter en noget omtumlet

start vandt 2-1 over Grantofteskolen

og samtidig indviede

tøjet med en sejr. Det gør

noget ved et hold at stille i

samme kampdragt.

Spiller kampe mål

alexander Baungaard rasmussen 4 0

aske emil dall 5 3

Carl Christian riberholdt Winther 4 0

Christian Johan rosenlund agesen 6 6

daniel Fenstrup 5 1

emil leander nielsen 6 0

Frederik Philip Schmidt 6 2

gustav andreas arnesen 5 0

gustav Ole grimm dyrhauge 3 0

Johan Sølling 5 0

Jonathan domenici 4 1

Julius klitgaard 6 2

marc Tørper 3 0

marcus Freiesleben Hjort 1 0

nicolai Vedel rasmussen 3 2

Phillip dam Olesen 6 0

Sofus Peder Faber laursen 6 1

Willian riparbelli rasmussen 6 7

Trænerne er morten Poulsen og rasmus dvinge


nye i ledelsen

Tranegårdskolen har søgt og

fået to dynamiske, livsglade

og dygtige pædagogiske afdelingsledere,

der i samarbejde og

dialog vil skabe de bedste rammer

og betingelser for skolens

elever, forældre og ansatte, så

vi sammen kan nå vores mål. De

er blevet lovet masser af arbejde

og udfordringer, muligheder

for udvikling og indflydelse og

ikke mindst godt selskab, engagement

og vilje og lyst til at

lave god skole.

ledelsens

AnsVArsområder

Tidligere bestod ledelsen af

en skoleinspektør og en

viceskoleinspektør. Det blev i

første omgang ændret til en skoleinspektør,

viceskoleinspektør

og en administrativ økonomisk

leder. Men da vi i højere grad

ønsker at være en del af dagligdagen

og kommen nærmere

på dem, der har med vores

primære kerneydelse at gøre,

lærere og pædagoger, så har vi

fået lov til at ændre i forståelsen

af viceskoleinspektøren, der er

ændret til to afdelingsledere.

Vi har nu haft afdelingsledere i

et halvt år og har evalueret på

strukturen og opgavefordelingen.

Det fører til, at vi laver nogle

ændringer i opgavefordelin-

Rie Rask vil især skulle arbejde

med børn med særlige

behov, relationer og trivsel

foruden arbejdet med

klasserne.

Vi har ændret i ledelsesstrukturen for at

tilføre ledelsen energi og kraft.

gen og ansvarsområderne for at

skærpe fokus og engagement.

Målet er, at vores elever skal

blive fagligt dygtige, men at det

ikke må ske på bekostning af det

personlige og sociale, der skal

vægtes lige så højt. Vi søger

en balance mellem faglighed på

den ene side og ordentlighed på

den anden side. Vi har vist, at vi

kan placere os i blandt de bedste

2 % af de danske folkeskoler

ud fra en snæver faglig vinkel

på karakterer, men vi vil også

gerne sikre, at værdier som ordentlighed,

livsglæde og trivsel

optones.

Værdierne er stadig: Faglighed,

fællesskab og ordentlighed.

Anne Bunch vil især skulle

arbejde med kvalitets- og

kompetenceudvikling,

classroommanagement og

evaluering.

“Det er ikke, fordi

ting er vanskelige,

vi ikke tør. Det er

fordi, vi ikke tør,

ting er vanskelige.”

Seneca

Vores overordnede strategi er:

Ledelsesnærvær og social kapital.

Vi vil fremover have to ledere

tilknyttet klassetrin: Anne Bunch

vil i den fremtidige struktur tage

sig specielt af 0.-6. klassetrin,

mens jeg vil tage mig af 7.-9.

klassetrin.

Rie Rask vil have hele sit fokus

på trivsel og implementering af

værdier på alle årgangene.

Vi vil snarest fremlægge vores

indbyrdes opgave- og ansvarsområder

på intra.

morgensAng

Tranegårdskolen har en lang tradition med at

synge morgensang. Traditionen har været skudt

lidt i sænk på grund af vores byggeri, der har

vanskeliggjort muligheden for at samles. Men fra

i år mødes vi igen hver dag for at synge morgensang

i fællesrummet.

Morgensang er en vigtig begivenhed,

hvor vi samles som

skole samt nyder fællesskabet

og glæden ved at synge.

Til morgensang ser vi nogle af

vores vigtigste værdier i spil.

Værdier som tradition, fællesskab,

ramme og struktur samt ikke

mindst får kendskab til vores

sangskat.

I år har vi valgt at prøve at lægge

morgensangen mellem 2. og 3.

lektion, for at se om det giver

os nogle fordele. Morgensang

består dels nogle sange dels

nye toner

Kim Ottesen har skænket

sin fars fine, gamle flygel

til Tranegårdskolen.

nogle beskeder. Sangene

hentes fra vores sangkanon,

der især er sammensat af ældre

sange. Ud over de ældre sange

synger vi også nyere og nye

sange samt har optræden af forskellig

art. Optræden kan være

en klasse, en gruppe af elever

eller én elev, der synger, spiller

eller fremfører et drama, et digt

osv. Arrangementet tager ca.

5-10 minutter 4-5 gange om

ugen og evt. lidt længere 1-4

gange om måneden.

trAnesAngen

Tranegårdskolen har sin helt

egen sang, som vi synger ofte

og gerne. Sangen har melodi af

Elo Lindhardsen og tekst af Anette

Storm Erichsen. Den blev

skrevet til vores 50 års fødselsdag

og er blevet en fast del af

vores sangskat.

Trane, flyv højt på himlen.

Trane, du vort symbol.

Lad vort mål med fremtids liv og

gerning

Følge dig – følge din flugt!

Ungdom og lærdom og lykke

Er dine svingfjers kraft og

styrke.

Børn gi’r din opvind varme.

Tag dem med på livets

himmelflugt!

Trane, flyv højt på himlen.

Trane, du vort symbol.

Lad vort mål med fremtids liv og

gerning

Følge dig – følge din flugt!


0. klasse

BørneHAVeklAssernes 1. skoledAg

skoledag er noget gan-

1. ske særligt. Uanset

hvilken klasse det drejer

sig om. Men for børnehaveklasserne

er der tale om

noget særligt ud over det

sædvanlige. I flere år har de

glædet til sig til dette øjeblik.

Nu skal de i skole. Inden de

starter her, har de allerede

været på skolen i forskellige

sammenhænge. Introduktionsmøder,

kiggeture med

børnehaven og måske er

der ældre søskende, der har

kunnet fortælle om skolen.

Mange af børnehaveklassebørnene

starter i vores GFO

tidligere end de starter i skolen.

På den måde skabes der

allerede tidligt en vis afdram-

atisering og indkøring inden

det store øjeblik.

På dagen mødtes vi i skolegården

til en fælles

velkomst. Klasserne blev

samlet og gik af sted sammen

med deres lærere.

Forældrene blev tilbage

og blev ”underholdt” med

informationer om skolen.

Da klokken blev 11.00 gik

forældrene ud i klasserne

og fik lejlighed til at se deres

børn i klassen samlet for

første gang. Det var et stort

øjeblik, der kaldte på kamera

og stolte blikke.

Nu starter et livslangt forløb

fyldt med oplevelser og opdagelser.

Besøg Af kulturskolernes

frk. jensen og fru Henriksen

På Tranegårdskolen benytter vi ofte Gentofte

kommunes Kulturpakke tilbud. Kulturpakkerne

er en samling kreative undervisningsforløb og

oplevelser inden for musik, billedkunst, dans,

drama og litteratur samt lokal kulturarv formidlet

af professionelle kunstnere.

Eleverne har indfundet sig på

deres pladser. Da det banker

på døren, stiller de sig hurtigt

bag deres stole. Der er

helt stille i klasselokalet og

Frk. Jensen, og Fru Henriksen

kommer ind i 2.b. De har

spanskrør under armen og

marcherer på høje hæle ind

i klassen med knold i nakken

og brillerne på næsen. Ved

kateteret gør de hold, og siger

med høj og skinger stemme.

God morgen 3.b. Eleverne i

3.b svarer i kor, som om det

altid har været sådan, ”God

morgen Frk. Jensen og Fru

Henriksen”. Herefter få eleverne

besked på at sætte sig

ned.

Dagens første programpunkt

er afkrydsning, hvorefter

eleverne stiller op på to

rækker, for at marchere ned

til morgensang. Pigerne har

knæstrømper på og flet-

ninger, mens drengene er

i skjorte og har vandkæm-

met hår. Eleverne fniser en

smule, fordi situationen er

så meget anderledes, end

de er vant til, men de lytter

opmærksomt og synger godt

med.

Tilbage i klassen er tonen

også hård. De dygtige elever

får meget ros, mens der

bliver slået hårdt ned på dem,

der ikke kan kongerækken.

Eleverne indlever sig i en

skoledag i 1950’erne med

morgensang, disciplin, madpakker,

march i lige rækker

og klasseundervisning som

på mormors tid. Der undervises

i Skrivning, Historie,

Gymnastik og Naturhistorie.

Nu har 3.b ikke kun hørt om

skolen i 50´erne, de har faktisk

været der.


Vi Vil gøre lidt ekstrA for

Vores skole. Vil du Være med?

En designer viser, hvordan man arbejder med trends og ender med tøj og

tasker i butikkerne. En ørelæge fortæller børn om høresans og høreapparater.

En foredragsholder underviser de store elever i præsentations teknik.

Eksempler på frivillig arbejdskraft

fra forældre og en drivkraft

bag Tranefonden.

Tranefonden, skolens nye

forældreforening, blev etableret

i juni 2009.

Formålet er at forøge glæden

ved at gå på skolen for elever,

personale og forældre. Det gør

vi - som forældre - ved at engagere

os med frivilligt arbejde,

et økonomisk bidrag og hjælp til

at søge om midler hos virksomheder

og sponsorer.

-for en

endnu

bedre

skole

et fællesskab, der kan rykke

Der er 530 elever på vores

skole og cirka 800 forældre. Vi

er mange, og i fællesskab kan vi

udrette spændende ting. Vi kan

sætte gang i mange af de gode

skoleprojekter, der ellers aldrig

bliver til noget – pga. mangel på

tid, penge og kræfter.

Tranefonden ønsker at være

med til at give eleverne et positivt

og udbytterigt skoleforløb

Du kan læse mere om vores

aktiviteter, ideer og arbejdsform

på næste side, eller på tranefonden.dk

Vi AfliVer lige et pAr myter….

• Tranefondens indsamlede midler bliver ikke modregnet af

kommunen i skolens budget. kommunen bakker desuden op

og er positiv overfor forældreforeningens mission og engagement

• Tranefonden blander sig ikke i den pædagogiske linje, undervisning

eller andre af skolens traditionelle arbejdsgange

• Tranefondens midler og ressourcer kommer alle børn på

skolen til gode på lige vilkår

• donationer til Tranefonden sker anonymt

trAnefonden

erstAtter den gAmle forældreforening

Tranegårdskolen har i mange år haft en forældreforening, som

alle forældre blev bedt om at støtte med 100 kr. hvert år. Formålet

var bla.:

- at støtte skolepatruljen med årspræmier og en årlig fest som

tak for deres indsats.

- at yde tilskud til forældre, som ikke havde økonomisk råderum

til deres børns skoleture.

De senere år har foreningen hverken særlig synlig eller særlig

aktiv. Derfor har Tranefonden overtaget forpligtelserne og midlerne,

og den gamle forening er ophørt.

indtil nu ….

Se her et udpluk af, hvad aktive forældre har nået

indtil nu:

• Arrangeret et amerikansk lotteri på skolens fødselsdag.

Vi fik indsamlet 19.000 kr.

• Givet de nye børn i 0.-klasserne en velkomstpakke med

GYM T-shirt, drikkedunk og postkort.

• Sørget for nyt udstyr til skolens hold i Ekstra Bladets

fodboldturnering. Et flot fodboldsæt, der naturligvis går i

arv til næste års team. De vandte 7 kampe. kanon!

• Grafisk, redaktionelt og trykmæssig opgradering af

skolebladet ’Vingesuset’. Mange gode kræfter har lagt

energi i det arbejde.

• Et professionelt præsentationskursus på engelsk over to

hele lørdage for vores 9.klasser. (Se i øvrigt oplæg på

Tranefonden.dk)

• Fået trykt diverse bannere, post-go-cards, t-shirts til

løbende brug.

• Uddelt 2 “trafik-skriv” til billister for at forbedre parkeringssituationen

om morgenen.

• Doneret penge til Skolepatruljen

Tusinde tak til alle forældre som har bidraget – det

skaber en masse glæde og motivation for andre.

mere på Vej ….

der er mange gode ideer og nok at tage fat på. Se nedenfor

nogle af de aktiviteter, vi arbejder med lige nu:

• Vi støtter skolens langsigtede motions/kost projekt. Vi vil

kæmpe for at få Chris Macdonald som motions inspirator

• Etablering af drivhus ved GFO’en. Børnene kan plante

frø og se det hele gro. Måske ender krydderurterne

endda i den store suppegryde på bålpladsen.

• Vi arbejder for flere drikkevandssteder med koldere vand

på skolen.

• Aktiviteter for de ældste elever, så de får nogle praktiske

oplevelser om fællesskab i det kommende voksne liv.

Emile van Hauen holder bl.a. foredrag om det at have et

fællesskab.

• Foredragsrække for voksne og elever. Vi starter ud med

Thomas Uhrskov:” Hvad vi voksne kan lære af de unge”

• Velkomstgave til nye elever, som starter på skolen i løbet

af skoleåret. Plus et velkomstbrev til forældrene.

• Og så vil vi gerne støtte skolens kor og skolekomedie,

der skaber glæde og sammenhold på tværs af aldre og

klasser.

Sig til, hvis du også har en ide

eller et projekt, som kunne

være et godt supplement til

det fine arbejde, som skolen

selv laver.

Du kan også se vores brutto-

liste med ideer på tranefonden.dk.

Måske har du selv

lyst til at deltage.

du kan skrive til os på ide@

tranefonden.dk

tAk!

Når vi kigger tilbage på Tranefondens

fødsel, er der grund til at

sige tak til en masse mennesker:

Til Torben Lind. Fordi han hele

vejen igennem har lyttet og

været positiv.

Til lærere og GFO personalet.

De spiller med og forsøger

at tænke ideerne ind i en

skolemæssig sammenhæng.

Og til skolebestyrelsen. Der har

været opbakning hele vejen

igennem.

Og til alle på kontoret. Forespørgsler

om dit og dat, sider

der skal kopieres og møder, der

skal arrangeres. De hjælper os

troligt og utroligt. Vi er meget

glade for deres hjælp.


sådAn ArBejder Vi

Jo flere engagerede, jo flere skibe får vi i søen. Vores arbejdsform gør det

muligt at have mange projekter kørende på samme tid – og med flere

forskellige aktive, så det ikke bliver Tordenskjolds soldater, der gør det

hele. Se her, hvordan vi arbejder:

1. Tranefonden har en bruttoliste med ideer. (en projektbank,

du kan se på tranefonden.dk)

2. Vi udvælger og konkretiserer ideerne.

3. Skoleledelse/ skolebestyrelse, godkender projekteterne.

4. Hvert projekt får en sjakbajds fra bestyrelsen, som finder de

forældre på skolen, der kan og vil hjælpe med at gøre idé

til virkelighed. Sjakbajdsen sørger også for at økonomien

styres, og at alle relevante skolepersoner er informeret og

bliver holdt a jour.

5. Projektgruppen sørger for løbende relevant information til

Tranefondens hjemmeside.

6. når projektet er afsluttet, bliver arbejdsgruppen opløst.

meld dig ind i dAg

100 forældre er allerede medlem af Tranefonden.

Jo flere vi er, des større gennemslagskraft har vi.

Derfor bør begge forældre registrere

sig. En forening med

en stor medlemsskare får mere

opmærksomhed. Det gælder,

når vi søger virksomheder om

bidrag, men også hvis vi skal

søge om støtte fra kommunen

til vores projekter. Begge steder

har vi brug for at vise, at mange

forældre bakker op.

Vi har også brug for penge

Der er mange projekter der ikke

kan blive til noget uden ekstra

midler. Og der er fx. foreningens

forpligtelser til skolepatruljen.

Vi ved godt, at økonomi er et

følsomt emne i en folkeskole.

Men vi synes, at tiltagene kan

bringe så meget ekstra, at et

lille tilskud kan forsvares. Så vi

arbejder med:

- Frivillige indbetalinger fra

forældre

- Støtte fra firmaer, private erhvervsdrivende

eller organisationer

Vi tror på, at det vil gavne foreningens

forhandlingsevne i

visse situationer, at vi selv vil

bidrage med midler

Så aktivér dit medlemskab på www.tranefonden.dk.

Det tager 2 minutter.

tAk til dem der

HAr støttet

maxim, sportsnutrition

PUlS, løbeudstyr, butik

audi gladsaxe

axelhus lejrskole

liebhaverboligen

Paradis iS

Cafe Sundet, Svanemøllen

livol vitaminer

Vi er virkelig glade for jeres

støtte og interesse for skolen.

Og vi håber, at man vil tænke på

jer, når der skal foretages indkøbsvalg.

Vi foreslår 30 kr. om måneden

pr. barn

= 360 kr. om året pr. barn.

Dette beløb kan du indsætte

på reg. 3336

kontonr. 3336166101 (Danske

Bank, Øregård afdeling).

Hvis alle støtter op, vil det

give 200.000 kr. om året + det

vi kan skaffe andre steder. Så

kan vi altså få udrettet noget!

Større beløb modtages

med kyshånd!

præsentAtionteknik

for 9. klAsse

Chris Rycroft, lærte 9. klasserne at

forstå og strukturere en præsentation

– på engelsk!

am a professional presentation coach and

I have children in both second and fifth grade,

I work for Percepti Global, a danish consultancy and work at all levels

of organizations, from Chief Executives to front line employees.

The objective of this programme was to help the pupil understand

how to structure a presentation and deliver it to maximum effect.

The course would help them …

• Capture their audience within 90 seconds

• Identify the power of the WIIFY (What’s in it for You)

• Handling Nervousness

• Skillful use of Body language

• Develop a more persuasive speaking style

The course ran over 2 saturdays and 2 monday mornings. Each

pupil was filmed and presented a 5 minute presentation with constructive

feedback. 54 pupils got through!

I am pleasently surprised at their command of english and several

of them was exceptionally good at presenting.

HVAd er din Wiify?

Hvordan fanger man publikums

opmærksomhed? Hvad er power

gestures? Hvor længe skal

man kigge en person i øjnene

under et foredrag? Hvordan

skiller man sig ud fra mængden

i en ansættelsessamtale? Svarene

på disse spørgsmål kan

man få ved at spørge eleverne i

9. klasserne. Men det hele handler

om WIIFY.

I begyndelsen af november deltog

begge 9. klasse i et kursus

i præsentationstræning. Kursusleder

var Chris Rycroft. Målet

for kurset var at give eleverne et

indblik i de dynamikker man skal

beherske som foredragsholder,

og de værktøjer man kan gøre

brug at for at holde et publikum

fanget.

Kurset var delt om i en introduktionsdel

og en præsentationsdel.

Introduktionsdelen foregik om

mandagen. Her blev eleverne

præsenteret for en række af

værktøjerne, eksempelvis det

at huske at kigge folk i øjnene,

gestikulere uden at overdrive,

bevæge sig rundt i rummet, og

ikke mindst at huske WIIFY.

Lørdag samme uge fik eleverne

så mulighed for at afprøve disse

værktøjer. Her mødtes eleverne

med Chris til en dag, hvor hver

enkelt elev fik mulighed for at

præsentere et valgfrit emne

foran resten af klassen. En stor

udfordring, som ikke blev mindre

af at det hele skulle foregå på

engelsk. Efterfølgende blev der

givet feedback på præsentationen,

både fra resten af klassen

og fra Chris, på alt fra indhold til

brugen af præsentationsværktøjerne.

Og endeligt fik man lov

til at gense sin præsentation på

video.

Dagen igennem blev vi præsenteret

for alt lige fra Beyoncé og

TuPac, over Wrestling, snowboarding

og Champions League,

til Walt Disney og Liechtenstein.

Engagementet, variationen og

opfindsomheden var stor, og der

blev gjort flittigt brug af præsentationsværkstøjerne.

Derfor var

det også en tilfreds Chris Rycroft,

som efterfølgende gav udtryk for

at det havde været spændende

at arbejde med klasserne, og at

standarden generelt havde

været høj.

At eleverne også var glade for

kurset kom tydeligt frem under

den efterfølgende evaluering,

hvor kommentarer som

”spændende”, ”grænseoverskridende”

og ”det var noget jeg

kunne bruge” var fremtrædende.

Derfor skal der også lyde en stor

tak til Chris for de mange timer

han lagde i dette projekt. Det var

spændende og lærerigt!

Og hvad WIIFY så er? Det må

man spørge om i 9. klasserne…

Jacob Rützou

Frederik (9.A) synes, at mødet

med Chris var utroligt spændende

og inspirerende.

”Chris’ evne til at tilpasse sig

publikummet, gjorde at man fik

endnu mere ud af det. Jeg fik rigtig

meget ud af undervisningen,

og er sikker på at det kan bruges

til eksamen og i fremtiden”.


nyt fra skolebestyrelsen

godt nyt om klAssekVotienter,

indeklimA og plAds

Indeklima og plads har i længere tid været et stort

problem på Tranegårdskolen.

Alt for mange børn på alt for

lidt plads i varme og indelukkede

lokaler. - Dette giver

ikke det bedste udgangspunkt

for at trives og at præstere.

Det har fyldt meget for alle på

Tranegård. Ledelsen og ikke

mindst skolebestyrelsen har

haft sin fulde opmærksomhed

på elevtal, plads og indeklima.

De sidste 2 år har det været fast

punkt på dagsordenen, uanset

om vi har mødtes i skolebestyrelsen

eller med forældre til

repræsentantskabsmøder og

forældremøder.

Vi har derfor i længere tid ligget i

forhandling med vores politikere

og Skole og Fritid for at finde

løsninger. Vi har ønsket at lave

løsninger, der sikrer os på både

på kort og lang sigt.

På kort sigt har vi ønsket os

løsninger, der sikrer en bedre

trivsel for de elever og ansatte,

der allerede er her. Indeklima,

plads, inventar og delehold er

nogle af de områder, vi har arbejdet

med.

På lang sigt har vi ønsket, at

vores klassekvotient låses på

et lavere elevantal startende

alle-rede i 0-klasserne. Søgningen

til skolen har gennem de

sidste mange år været så stor,

at vi ville ende med at have 28

elever i alle klasser eller klasse-

delinger. Det er skolen ikke

bygget til.

Vi er gået efter at få alle ønsker

på plads, således at vi på kort

og lang sigt kan give vore børn

og lærere de bedst mulige rammer.

Det har været et ambitiøst mål at

sætte sig, og undervejs i forhandlingerne

med vores politikere

og Skole og Fritid, har der da

også været mange muligheder

for at bøje af undervejs. Men

det her er et meget vigtigt punkt

for vores skole og den måde,

vi gerne vil have skole på. Det

er vores børn. Og derfor har vi

valgt at holde fast i hele pakken.

Det er vi glade for nu.

Efter snart 2 års forhandlinger

og benarbejde samt godt støttet

af forældreopbakning har vi

indgået aftale med Frank Andersen,

skoledirektør i Gentofte

Kommune, om følgende:

klassekvotient

Elevtallet låses på 25 på alle

klassetrin pr ultimo november

2009.

Ventilation

Indeklimaet optimeres, renoveres,

forbedres i alle lokaler.

Ventilation/indeklima lever op til

alle gældende lovkrav for nye/

renoverede bygning.

inventar

Eksisterende inventar (stole,

borde, andet) udskiftes med nyt

fleksibelt inventar.

Udskiftningen begynder i klasser

med 25 elever og over primo

2010 og fortsætter med resten

af skolen inden ultimo 2011.

Tranegårdskolens bygninger

Skolen revurderer brugen af

egne lokaler. For at skabe

plads flyttes rundt på klasserne

herunder overvejes inddragelse

af GFO’en til undervisning.

Skolen laver en række større

ændring på fordelingen af klasser,

faglokaler, medarbejderrum,

mødelokaler og GFO og får

tildelt den nødvendige økonomi

for at lave de bygningsmæssige

ændringer. Disse ændringer

foretages medio 2010.

Samtidigt overvejer skolen i

samarbejde med Skole Fritid

mulighederne for at anvende

lokaler i Hellerup Fritidscenter

på Gersonsvej og lokaler i Gruthuset.

delehold og undervisningsdifferentiering

i klasse med mere

end 25 elever

Skolen ansøger om midler til

5 dele/hold timer pr klasse pr

uge i puljen af kompetenceudviklingsmidler.

Skole og Fritid garanterer, at

Tranegårdskolen har første prioritet

på kompetence puljen.

Det er aftalt, at skolens ledelse

og skolebestyrelsen holder

møde med Skole og Fritid indenfor

de næste par uger for at

påbegynde arbejdet på ovennævnte.

Michael C. Jørgensen,

skolebestyrelsesformand

More magazines by this user
Similar magazines