Download - Mission Aviation Fellowship

maf.dk

Download - Mission Aviation Fellowship

Skolebus

med vinger

MAF reddede vores

eksamen, se side 4 – 5

6

MAF på

spejder lejr

8

Mission Aviation Fellowship • Nr. 3 2012

Flysikkerhed

på højt niveau


Farvel og goddag

”Træk din gamle sweater på”.

Sådan lyder en gammel dansk

schlager. Jeg ved ikke, om du

har det som jeg. Har du også

en trøje, skjorte, kjole eller et

par bukser, som er din absolutte

favorit?

For år tilbage købte jeg en

khaki-safari-skjorte i Afrika.

Jeg kom til at holde så meget

af den, følte mig rigtigt godt

tilpas med den. Jeg havde

den næsten altid på, indtil

den blev så falmet og laset, at

MAF skifter logo – m

"En organisation som

MAF må altid se

fremad og være klar

til at møde de nye udfordringer,

som Gud

vil lægge foran os.

Vores nye logo vil

gavne dette på flere

måder; det forener os

som fællesskab og

understreger vores

formål. Logoet øger

også genkendeligheden

over for alle dem, som vi ønsker at

nå ud til."

MAF's stifter Stuart King

MAF arbejder nu

globalt under et nyt

fælles logo og

bringer hjælp med

130 fly til mennesker

i de mest isolerede

områder i 30 u-lande

i 4 verdensdele.

Efter 67 år med forskellige logo på

tværs af MAF-familien, er Mission Aviation

Fellowship nu blevet genkendelig

som den samme internationale organisation.

I mange år har MAF USA haft

en due som symbol, mens MAF Danmark

og andre europæiske MAF-grupper

såvel som MAF Australien har

brugt Bibelen med vinger som udtryk

for, at MAF giver evangeliet vinger.

Med udformningen af det nye logo

har vi ønsket at forblive tro mod vores

rødder. MAF's centrale formål har ikke

ændret sig. Vi er fortsat forpligtet på

vores vision om at nå isolerede mennesker

med effektiv hjælp til deres fysiske

og åndelige behov.


min søde kone forbød at vise

mig offentligt i den. Suk, jeg

måtte sige farvel til min yndlings

skjorte!

Sådan har jeg det også med

det gamle MAF logo, som ikke

er blevet falmet og laset:

Hvorfor ændre?

Siden oprettelsen i 1947 har MAF lokalt

haft mange identiteter på trods af det

fælles formål.

Nu deler vi et fælles bomærke, som

forener os i hele verden. I de 30 u-lande,

hvor MAF opererer, vil vores 130 fly

snart se ens ud og være genkendelige

som MAF.

Det nye logo er en vigtig milepæl i

MAF’s historie.

Kristent symbol

Som kristent symbol forestiller duen

Helligånden og er blevet valgt til at repræsentere

vores nye fælles logo. Duen

som fugl udtrykker også flyvning, som

er et passende kendetegn for vores luftfartsorganisation.

Linjen gennem indikerer

aktivitet og bevægelse fremad.

Den åbne Bibel med vinger!

Det er blevet min favorit, et

godt og enkelt bomærke, der så

fint udtrykker MAF’s formål:

At give evangeliet vinger!

Jeg kommer til at savne det

lidt, men siger også med glæde

De valgte farver har

endvidere symbolsk

betydning:

Blå kommunikerer

sikkerhed og troværdighed,

Rød dynamik, fremdrift

og aktivitet,

Grå formidler pålidelighed

og professionalisme.

Symboler bruges

ofte i Bibelen: fåret,

træet, duen og ikke

mindst korset. I den tidlige kirke brugte

de kristne tegnet af en fisk til at identificere

sig selv som værende af samme tro

og forenet med Jesus Kristus.

Symboler på skilte kan redde liv, pege

os i den rigtige retning, informere og

goddag til det nye. Jeg synes, det

er rigtigt flot, enkelt, internationalt

og tidssvarende. Jeg skal

nok bare lige vænne mig til det!

Arne Puggaard,

formand

n ikke målsætning

hjælpe os. Sådan også med det nye logo

på MAF’s fly. Det vil fremover blive set -

fra Angola til Arnhemland, Kenya til Kalimantan,

Madagaskar til Mozambique -

og folk vil straks genkende det og blive

mindet, om at MAF flyver for livet.


Skjult i en dalsænkning

højt oppe i Papua New

Guineas regnskove ligger

landsbyen Tekin.

Ingen veje fører hertil, men MAF’s Twin

Otter fly P2-MFT med pilot Michael Duncalfe

cirkler sikkert ind mellem stejle klippesider,

og vi lander på den kun 500 meter

lange airstrip med 10 % hældning. Dette

besøg åbner mine øjne for den forskel, MAF

gør, i at støtte børns og unges uddannelse i

dette isolerede samfund.

Philip Minmin - en af passagererne på

flyet - har været udstationeret på grundskolen

i Mitikanap for at undervise i fysik og

matematik. Philip fortæller, at helt tilbage i

1970'erne har MAF været her. «MAF har udført

et meget stort arbejde i mange år!»

Ved ankomsten følges jeg ned ad Tekins

stejle landingsbane med Pastor James, en

lokal mand, der gik på den første primærskole,

som blev oprettet her af missionærer i

4 Flight Mission september 2012

Skolebussen

har vinger

1967. Han var den første elev, der gik videre

på high school.

Partnerskab

Senere kom Pastor James på bibelskole.

«MAF og kirken er partnere», fortæller han.

«Uden dette partnerskab tror jeg ikke, at kirken

ville vokse. MAF har ydet et stort bidrag

til fællesskabet her ved at sørge for lægehjælp,

forsyninger og uddannelse».

For enden af landingsbanen drejer vi til

venstre, svupper gennem dybt mudder, pas-

Ved skolens dimissionsfest

havde den 17-årige elev Flora

Kabieng MAF med i sin tale.

Hun nævnte den store forskel,

MAF gør for eleverne i

Tekin, som kun er én af de

mange isolerede landsbyer,

MAF hjælper i PNG’s regnskove.

«Det er virkelig meget

svært at drive Oksapmin

High School i denne del af

højlandet, men takket være

MAF’s evne og vilje til at

flyve for os, så er det blevet

muligt for os at gennemføre

10. –klasse-uddannelsen»,

sagde Flora Kabieng.

–Det så ud til, at eksamens -

opgaverne ikke kunne nå

serer nogle mænd, der slår græs med le, og

når frem til en lille gruppe traditionelt udseende

bygninger - Oksapmin High School.

Glenda Giles (billedet) er rektor

på kostskolen i Oksapmin.

Hun kom oprindeligt fra New

Zealand og har nu i 70-års alderen

tilbragt det meste af sit liv i

PNG. Hun har været i Tekin i

seks år. Tidligere var der kun en grundskole

her. Større børn måtte rejse væk til gymnasiet

hvert år. Men de lokale folk ønskede

MAF reddede vores eksamen

frem til tiden, men MAF forstod

vores store problem og

løste det.

– Jeg er grædefærdig, når

tingene ikke vil lykkes for

mig, så jeg kan næsten ikke

finde ord for, hvor taknemmelig

jeg er nu. Tak, kære

MAF piloter, for jeres

hjælp.


ikke, at deres børn var borte i længere perioder.

Så de henvendte sig til de lokale myndighed

for at få deres egen high school og

bad Glenda om at blive deres første rektor.

Glenda beskriver starten: «Alt, hvad vi

trængte til, blev fløjet hertil af MAF - skriveborde,

stole, printere, batterier, mad, bøger,

vinduer, plader til tagdækning, søm og vandtanke».

Lærere, post, madvarer og bankvirksomhed

– alt bringes af MAF - selv forsøgskaniner

til skolens landbrugsprojekt og fisk til

dammene! «Hver gang vi ønsker at købe

noget, er vi nødt til at kontakte MAF. Vi kan

kalde op over HF-radioen og tjekke, om vi

kan få det bragt med flyet».

«Lærere og elever betragter piloterne som

deres venner, og de studerende ser dem som

rollemodeller».

MAF betjener Tekin lokalsamfundet én

gang om ugen, men træder også til i krisesituationer,

evakuerer syge elever og ansatte

og hjælper i andre nødsituationer. Der er et

særligt behov, når eleverne skal frem og tilbage

fra kostskolen til de mange små landsbyer

i området. Så fungerer MAF’s fly som

skolebus med vinger.

I 2011 havde skolen problemer med at

fremskaffe opgavepapirerne til de afsluttende

eksaminer.

Børnene bad MAF om hjælp, for det var et

virkelig stort problem for dem.

MAF’s fly kom med papirerne allerede den

næste dag. Det var et direkte svar på bøn.

Tekst: Arne Puggaard

Foto: Kamma Puggaard

og Richard Hanson

– Alt, hvad vi havde brug for, blev bragt

hertil af MAF, siger Glenda Giles

! Svær take-off

ll MAFs Twin Otter-fly (P2-MFT)

take-off fra Tekin: Tekin har en af de

vanskeligste landingsbaner i PNG

med en akavet vinkel hen over toppen

af en lille dal - ofte med uforudsigelige

vindstød. Airstrip’en ligger på

en temmelig stejl skrænt med to forskellige

niveauer adskilt af en endnu

stejlere midterste sektion. Twin Otteren

undlader den nederste del, lander

og letter kun på den øverste del.

En Cessna 206 må bruge hele landingsbanen

på ca. 500 meter.

Flight Mission september 2012 5


1000 nye piloter

I samarbejde med Y’s Men Region

Danmark havde MAF opstillet

et hangartelt med 4

flysimulatorer. Hver dag var der

stor tilstrømning, og flere end

1.000 piger og drenge satte sig i

et cockpit med styregrej og forsøgte

sig som MAF-piloter.

En flok MAF-instruktører hjalp

de små og store ”piloter” med at

lave simuleret take-off og landing

med et Kodiak 100 fly på en landingsbane

ved Port Au Prince i

Haiti.

På denne måde fik de et klart

indtryk af, hvordan MAF ydede

en stor indsats med nødhjælpsflyvninger

under jordskælvskatastrofen

i 2010.

MAF foretog dagligt rundflyvninger

over lejren, og der var mulighed

for at vinde en flyrejse – et

gavekort doneret af UNITAS Rejser

til en værdi af 10.000 kr.

Mere end 1.000 deltog i lodtrækningen,

og den heldige vinder blev

den 19-årige spejder Hjalte Rasmussen

fra Fyn.

6 Flight Mission september 2012

MAF på

Lejr 201


Spejdernes

2

I den sidste uge i juli måned satte

33.000 spejdere hinanden stævne på

en kæmpestor teltlejr ved Holstebro.

Spejdernes Lejr 2012 er den hidtil

største i Danmark bl.a. med 4.000

internationale deltagere fra 40 forskellige

lande.

MAF Danmark deltog på lejren i et samarbejde

med Y’s Men Region Danmark.

Holstebro fik fordoblet sit indbyggertal

til 70.000, da de fem spejderkorps etablerede

Danmarks største spejderlejr i den

nordvestlige udkant af byen. På et 2,5 km2

stort areal (335 gange fodboldbanen i Parken)

skød den enorme teltby op på få

dage.

Det blev en stor succes - ikke mindst

fordi det danske sommervejr tilsmilede lejren

med sol og varme. De mange børn og

unge fik mange spændende oplevelser og

aktiviteter bl.a. ved at prøve MAF’s flysimulatorer.

Tekst og foto: Arne Puggaard

Vejrhanen

MAF’s vartegn på lejren var en model af et MAF-fly, der

skabte stor opmærksomhed placeret som vejrhane højt til

vejrs i et stilladstårn.

Modellen af GA8 Airvan flyet P2-MKK er lavet af Niels Kr.

Grove Sørensen, som tidligere var i MAF’s bestyrelse.

Det er en tro kopi 1:4 af det fly, som Kirk Kapital donerede

til MAF Danmark i 2010, og som nu er indsat som nødhjælpsfly

på Papua New Guinea.

På spejderlejren fik MAF anledning til at fortælle de mange spejdere

og gæster om flymissionen, og flere end 600 voksne tilkendegav,

at de fremover ønskede at modtage bladet ”Flight Mission”.

Flight Mission september 2012 7


Jeg har altid haft en lidenskab

for elektronik. Da jeg var lille,

plejede jeg at ødelægge min

fars elektriske ting ved at skille

dem ad eller få dem til at eksplodere.

Efter at have ødelagt flere

ting i huset som barn, fik jeg en

uddannelse inden for elektronik,

og til sidst også i avionics (flyelektronik).

– Jeg arbejdede først for Kenya

Airways, og kom derefter til Aircraft

Leasing Services i Kenya.

– I min kirke arbejdede jeg

8 Flight Mission september 2012

som frivillig med en række forskellige

job, og på et tidspunkt

besluttede jeg at forlade flyselskabet

for at tjene Gud på fuld

tid. Mens jeg tænkte over det, fik

jeg et opkald fra MAF's chefingeniør.

– Jeg havde tidligere søgt om

at få arbejde hos MAF, men fortalte

ham så, at jeg ikke længere

ønskede at arbejde inden for

luftfarten. På trods af det insisterede

han på, at jeg skulle komme

og se hvad MAF gjorde, og lidt

modvilligt tog jeg afsted for at

møde ham.

– Jeg tog derfra meget overrasket

over, hvad MAF udretter.

Først nu forstod jeg, at man

kunne tjene Gud i flymissionen.

Her var min mulighed for at

tjene ham på fuld tid, og nu har

jeg arbejdet for MAF i ca. 7½ år.

Test og inspektion

– Jeg udfører non-destruktivetests

(NDT) af MAF's fly. Det er

en teknik, der anvendes til at bestemme

strukturelle beskadigelse

af forskellige dele af flyet

uden at forårsage skade.

NDT teknikken anvendes også

på skibe og atomkraftværker.

– Min uddannelse varede et år,

og jeg var nødt til at rejse til

England for at tage eksamener.

Da jeg var fuldt kvalificeret, rejste

jeg til Uganda, Tanzania,

Tchad og Madagaskar for at inspicere

alle MAF's fly af typerne

Cessna Caravan og Cessna 206.

– NDT-metoden, jeg anvender,

hedder "Eddy Current Testing"

(hvirvelstrømstest). Jeg bruger et

instrument, der hedder Nortec

2000i, til at tjekke for revner i de

områder af flyet, der udsættes

for gentagne belastninger.

Leder du efter revner

– NDT-testen er meget følsom,

og den kan finde revner, du ikke

kan se med det blotte øje. Revnerne

kan være mikroskopiske

eller ligge under overfladen af

materialet. Heldigvis kan mit udstyr

finde revnerne elektronisk.

Flyingeniør Joseph Woiye

fra Kenya forklarer, hvordan

han gik fra at sprænge

ting i luften til at hjælpe

med MAF's flysikkerhed

Flydetektiv

– Vi søger primært efter fejl,

hvor vingerne er fæstnet til

resten af skroget. Dette område

er udsat for mange kraftige påvirkninger,

fordi vingerne som

regel bærer vægten af brændstoffet,

og skroget bærer last og

passagerer. Så det er ret almindeligt

at finde revner her. Understellet

er et andet område, hvor

det er almindeligt at finde revner,

da det bærer hele vægten af

flyet på jorden og bliver udsat

for store belastninger under landing.

Udskiftning

eller reparation

– Når vi har målt længden og

dybden af revner, kan vi afgøre,

om der er noget, der skal udskiftes

eller repareres. Hvis vi ikke

udfører disse inspektioner, og

hvis en revne på landingsstel,

vinger eller fuselage ikke bliver

opdaget, så kan det resultere i

katastrofale ulykker.

– Vi gennemfører forskellige

slags inspektioner afhængigt af

flyets type og tilstand. En inspektion

kan være at kontrollere en

vinges fastspænding. Måske er

det kun 3 bolte, der skal kontrolleres,

det tager en halv time.

Men hvis det er begge vinger og

hele landingsstellet, der skal

undersøges, så tager det ofte fem

dage og nogle gange længere

tid.

Redder liv

Det er lidt af en udfordring at

udføre både NDT-kontrol og avionicsarbejde,

men jeg har fået

en god uddannelse og jeg elsker

at arbejde med flysikkerheden.

Det arbejde, MAF gør, er virkelig

ekstraordinært. Overalt, hvor

der er et behov, er MAF til stede.

En af de situationer, jeg har

været vidne til, var, da en af

vores piloter reddede nogle så-


n

rede flygtninge i Sydsudan. Piloten

sørgede for patientene i

flyet, beroligede dem og fløj dem

til et hospital i Kenya.

Eddy Current Testing

– ECT-test bruger elektromagnetisk

induktion til at opdage fejl i

elektrisk ledende metaller. Variationer

i den elektriske ledningsevne

eller magnetiske

permeabilitet af testobjektet vil

forårsage en ændring i "swirl

flow" og dermed en ændring af

fasen og amplituden af den

målte strøm.

– En revne i materialet vil vise

en sådan ændring, og omfanget

af forandringer vil blive vist på

instrumentet. ECT-testen kan registrere

meget små revner i eller

nær overfladen af materialet.

Måleudstyret er bærbart, det

giver helt aktuelle resultater, og

det gør ingen skade på testobjektet.

! Flysikkerheden har højeste prioritet hos MAF

– I modsætning til de kommercielle

flyselskaber jeg har

arbejdet for, så gør MAF arbejdet

for at redde liv i stedet

for at tjene penge, sier Joseph

Woiye. Foto: LuAnne Cadd

ll For at kunne holde MAF’s 130 fly sikkert i

luften hver dag er regelmæssige tjek og serviceeftersyn

nødvendige.

Cessna Caravan 206

Heikki Saloheimo

– Flysikkerhed

på højt niveau

lHeikki Saloheimo

Flyveinstruktør

hos Finnair.

lB744-kaptajn i Singapore

Airlines Cargo

– At holde et højt flyvesikkerhedsniveau

under de

forhold, som MAF opererer

under, er meget udfordrende.

Da jeg fik

lejlighed til at besøge

MAF i Kenya og Tanzania,

erfarede jeg, hvordan flyvesikkerheden

blev holdt

på et meget højt niveau.

For det første var alle

de piloter, jeg fløj med,

meget professionelle. De

kendte deres fly helt igennem

med dets muligheder

og begrænsninger. Al

planlægning før en flyvning,

brændstof- og vægtberegninger,

blev udført

med stor omhu, og flyene

var veludstyrede med

dobbelt GPS (satellit-navigationssystem)

osv.

– Jeg bemærkede også

den gode vedligeholdelse.

Det er værd at huske, at

hvis flyet er godt vedligeholdt,

så får piloten ikke

behov for at bruge de

evner, han har opøvet

med hensyn til en nødsituation.

Dagligt tjek

Piloten kontrollerer flyet inden den første flyvning.

Brændstof, hjul, propel, flaps osv.

En flymekaniker kontrollerer motorens tilstand via

et computerprogram

Take-off / landing

Inden hver start / landing foretager piloten et omfattende

rutinetjek (jf. flyets checkliste)

For hver 100 flyvetimer

Flymekanikere foretager rutinetjek i hangaren af alle flyets vitale funktioner

For hver 200 flyvetimer

Flymekanikere foretager et detaljeret eftersyn og nødvendige reparationer i hangaren af hele flyet

Efter 3000 flyvetimer (ca. hvert 3 år)

Total renovering og specifikke kontroltjek udføres.

Flymotoren får en hovedreparation, og der foretages opdatering af navigationsudstyret

Flight Mission september 2012

9


Derfor støtter jeg

10 Flight Mission september 2012

Jørgen Nørrelykke Nissen

Praktiserende øjenlæge,

Aabenraa

– MAF blev noget helt særligt for

os i 2003, da vi besøgte vores søn,

som var volontør i Tanzania. Vi

besøgte MAF’s base i Dodoma,

hvor vi mødte en række internationale

medarbejdere, og fik lejlighed

til at flyve med MAF til

Lugala Hospital.

Lige siden har vi ikke rigtig

kunnet slippe dette arbejde.

Sådan

kan du

støtte

MAF

Giv dit bidrag på én af følgende måder:

Netbank – Reg. nr. 9570 – konto nr. 9581162

Kreditkort – Klik ind på www.maf.dk

Check – Kan sendes i vedlagte kuvert, porto er betalt

MAF er internationalt og udfordrende.

Det har for os især været

dejligt at læse om den betydning,

som MAF har i forbindelse med

transport af medicinsk personale

og af patienter, som er i akut

nød.

Med særlig interesse har vi læst

om, hvordan øjenlæger kan gøre

en kæmpe indsats med hjælp fra

MAF.

MAF´s arbejde er grænseoverskridende

på mange måder – og

Du kan hjælpe MAF med at nå

frem med hjælp til mennesker

i utilgængelige områder ved at

fylde brændstof på MAF’s fly.

Benyt gerne det vedlagte

indbetalingsskort.

Testamente

Det er muligt at oprette et

testamente med MAF Danmark

som begunstiget.

MAF er fritaget for arveafgift.

Kontakt MAF’s landskontor

for nærmere rådgivning.

også eventyrligt. MAF har en

overordnet funktion, som har

stor betydning for det lokale missionsarbejde.

Glædeligt at læse

om MAF, som med baggrund i

evangelikale sammenhænge globalt

fastholder sit mål – og gør en

stor forskel.

Vi giver gerne en ekstraordinær

gave til MAF, fordi dette arbejde

har indtaget vore hjerter.

En gave til MAF gør en forskel –

og bliver formidlet direkte.

Skattefradrag

Ethvert bidrag til MAF’s

arbejde giver ret til fradrag på

selvangivelsen efter Ligningslovens

§ 8a. Der kan fradrages

op til 14.500 kr.

Når du oplyser dit cpr. nr.,

informerer vi SKAT om

størrelsen af dit bidrag.


MAF

Rebekka og

Jakob Kragh

Lærer og klejnsmed

fra Vejle

– Vi kommer dels i pinsekirken,

dels i vores lokale

folkekirke i Vejle.

Det er bare så spændende

at følge MAF’s ar-

Mission Aviation

Fellowship (MAF) er en

international, fælleskirkelig missionsorganisation,

som hjælper

lokale kirker, missionsselskaber

og nødhjælpsorganisationer i

30 u-lande med flytransport.

Thomas Kofod Pedersen

42 år, skoleleder på Aulum

Kristne Friskole

– Jeg har kendt til MAF gennem

et par år, efter at have læst en

avisannonce om flymissionen.

– Vi giver bidrag efter en lidt

sjov turnus: Girokort og opfordringer

til at støtte gemmes i en

skuffe, og så trækker vi et kort

hver måned. I denne måned kom

MAF’s e-mail om støtte til radio-

bejde, som vi kun har

kendt til de seneste par år.

MAF udfører et meget

vigtigt hjælpearbejde, ved

at gøre en forskel for de

mennesker som har allermest

brug for det. Derfor

har vi støttet MAF med et

stort engangsbidrag.

Flight Mission

ISSN: 1901-5690

Udkommer 4 gange om året.

Oplag: 4.400 stk.

MAF Danmarks landskontor

Søparken 2

DK-9440 Aabybro

Tlf. 3042 9658

landskontor@maf.dk

CVR Nr. 30026144

Hjemmeside

www.maf.dk

Redaktion

Arne Puggaard

(ansvarshavende)

Marianne Korsholm

(oversætter)

Birgitte Thomasen

(korrektur)

Layout

Leif Magne Gramstad

udstyr lige til "lodtrækningstid",

og det blev derfor det projekt, der

fik penge.

– Jeg kan godt lide idéen bag

MAF, nemlig at vi som kristne

mennesker har en forpligtigelse

til at hjælpe der, hvor vi kan. Det

er et dejligt konkret bevis på næstekærlighed.

– Jeg vil gerne støtte MAF, fordi

det giver en høj udnyttelse af de

indsamlede midler. De mennes-

Birte Fich

Pensionist,

Værløse

– Jeg bad mine

venner om at

støtte MAF i stedet

for gaver til

min ”runde” fødselsdag.

Jeg savner

jo ikke noget,

så jeg vil meget

hellere give en

hjælpende hånd

til MAF’s arbejde,

som jeg

sætter stor pris

på og beder for.

Der var 5.300 kr.

i sparebøsserne.

Hvis det kunne

anspore andre, så

vil det glæde

mig.

Helle Pedersen, Nyborg

– MAF er bare helt fantastisk, så

derfor støtter jeg flymissionen på

min egen måde.

Jeg tømmer tit min pung for

alle ”småmønter” - altså 50-ører,

1-kroner, og somme tider nogle

af de lidt større - og putter dem i

en ”MAF sparebøsse”, som jeg

MAF Danmark har et halvt hundrede ”Maffisparebøsser”,

som udstationeres til interesserede.

Det kan være enkeltpersoner, klubber,

foreninger eller menigheder, som i en kortere

eller længere periode vil foretage indsamling til

MAF.

Kontakt MAF’s landskontor for en aftale.

Trykkeriet Friheden

Tlf. 9798 1641

www.trykkerietfriheden.dk

Kontingent pr. år

Medlem, enkelt: 200 kr.

Medlem, par: 300 kr.

Netbank

Danske Bank Reg.nr. 9570

Konto nr. 9581162

Girokonto 958-1162

har stående i køkkenet. Nu er

den er lige blevet tømt. Den

vejede 2,5 kg, og da jeg fik talt

mønterne op i banken, så var der

443 kroner. Det beløb har jeg

sendt til MAF’s landskontor – og

nu kan jeg så begynde på en

frisk!

Det kan andre måske også?

ker, der bliver hjulpet, får en

håndfast, mindeværdig hjælp,

som måske kan være med til at

føre dem til Jesus som deres

frelser - ikke kun fra alminnelige

sygdomme, men fra synd og død.

– Samtidig må jeg også erkende,

at hele idéen med små fly,

der bringer hjælp rundt i verden,

giver et lille "kick" til en teknikinteresseret

fysiklærer...

Maffi sparebøsser

MAF er medlem af

Indsamlingsorganisationernes

Brancheorganisation

- din garanti for en

god indsamlingsetik

•Gaver til MAF er fradragsberettiget

jf. ligningslovens §8a

Yderligere information på

www.maf.dk

Flight Mission mars 2011

11


MAF er Vores lokale

missionsprojekt

Jeg har kendt MAF’s arbejde i 30 år og altid haft stor respekt for det.

Da jeg som 25-årig studerede et halvt år i Tanzania, fløj jeg med et MAF-fly

over Victoriasøen. Fantastisk!

I foråret 2012 fik jeg igen MAF tæt ind på livet, da menighedsrådet i Jakobskirken

overvejede hvilket indsamlingsprojekt, der kunne række tværs over generationerne,

så både familier med børn og de ældre i menigheden ville involvere

sig i det.

Valget faldt på MAF, og menighedsrådet besluttede at øremærke søndags-kollekterne

i det næste halvandet år til flymissionen.

MAF’s ønske om at nå ud til mennesker i isolerede områder med hjælp til både

sjæl og legeme virkede overbevisende. Samtidig er der noget spektakulært over

det med flyvning, som appellerer til

drenge og mænd. Jeg besluttede derfor at

melde mig ind i MAF for at støtte arbejdet

og blive informeret, så jeg kan holde mine

konfirmander og deres familier orienteret.

Jeg glæder mig meget til, at vi i Jakobskirken

kan være fælles om at støtte MAF.

www.maf.dk

Hilsen Mogens Ohm Jensen

Sognepræst ved Jakobskirken

i Roskilde

More magazines by this user
Similar magazines