Læs mere i denne folder (pdf) - Tøjhusmuseet

thm.dk

Læs mere i denne folder (pdf) - Tøjhusmuseet

Bryghus

projektet


2

Vision for

Bryghusprojektet

Med Bryghusprojektet skabes et nyt og

ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen.

Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye

broforbindelser, der bliver skabt på tværs og på

langs af havnen. Forbindelser, der binder byen

og havnen sammen. Forbindelser, der skaber

sammenhæng.

Bryghusprojektet danner rammen om rekreative udendørs byrum,

legepladser, boliger og cafeer, samtidig med at det bliver et unikt sted

for det byggede miljø, hvor der skal arbejdes, udstilles, forskes og tænkes.

Det bliver et ekstraordinært sted. Et sted, der rummer det folkelige og det

professionelle. Et sted med en faglighed, der er rettet mod de kreative erhverv

for byudvikling, byggeri, arkitektur og design.

Et sted, der er åbent for alle og fyldt med gode tilbud – fra udstillinger over foredrag

og workshops til restaurant og boghandel.

Bryghusprojektet – en aktør og et aktiv for byen og for hele landet.


Byen og de nye broer

Bryghusgrunden ligger både centralt og

befærdet. Nærmest klos op ad Langebro,

800 meter fra Rådhuspladsen, med Vester

Voldgade til den ene side, Frederiksholms

Kanal til den anden side og Ring 2 og havnen

til den tredje side. Her kommer byens nye rum.

Et sted, der inspirerer, når man går forbi. Og et

sted, der inviterer til, at man stopper op og slår

sig ned og nyder omgivelserne. Enten fordi

man vil opleve arkitektur, bruge legepladsen,

indtage mad og drikke eller bare nyde udsigten

over havnen.

Nyt liv og sammenhæng

Bryghusprojektet bringer nyt liv til denne del af

byen. Projektet skaber sammenhæng mellem

Københavns centrum og Københavns Havn.

Projektet indeholder nye broforbindelser over

og omkring havnen og vil skabe forbindelse de

steder i havnen, hvor det i dag er vanskeligt

at promenere. Bryghusprojektet kommer til

at ligge centralt i forhold til de nye broer og

Christiansborg Ridebane, 5 min.

forbindelseslinjer, som Københavns Kommune

og Realdania har i støbeskeen. I kraft af dets

placering gødes jorden for en ny kulturrute.

Den nye bygning – med Dansk Arkitektur

Center – møder det historiske Slotsholmen

og kulturinstitutioner som Nationalmuseet,

Tøjhusmuseet, Det Kongelige Bibliotek og

Ny Carlsberg Glyptotek.

3


4

et samlingssted et aktiv for byen

Bryghusprojektet og nabohusene “Fæstningens

Materialgård” skal bebos af virksomheder,

der beskæftiger sig med byudvikling, byggeri,

arkitektur og design. Dansk Arkitektur Center

bliver omdrejningspunktet og vil tiltrække andre

aktører inden for det byggede miljø. Ambitionen

er, at huset bliver et kraftcenter, der kan samle

og styrke de kreative kræfter inden for området.

Både nationalt og internationalt.

Bygningen bliver en arkitektonisk seværdighed

i sig selv. Den internationalt anerkendte

hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans

tegnestue, OMA, tegner Bryghusprojektet.

Sammen med de nye pladser skaber Bryghusprojektet

sammenhæng og plads mellem nyt

og gammelt – mellem de historiske bygninger

og nye oplevelser og ny arkitektur.

Bryghusprojektet vil både skabe nye og bedre

forbindelser for cyklister og gående, aktive og rekreative

offentlige pladser og blive en bygning, der

huser og samler branchefolk inden for byudvikling,

byggeri, arkitektur og design.

Bryghusgrunden er den sidste ubebyggede grund

ved havnen.

Bryghusgrunden er skåret igennem af Christians

Brygge/Ring 2, hvor der dagligt kører mere end

20.000 biler.

Bryghusprojektet bygges hen over – og under vejen,

så trafikken på Ring 2 går igennem bygningen.


Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) bliver hjertet

i den nye bygning. Hovedindgangen til huset

sker gennem en offentlig passage – DAC’s

passage – der samtidig er DAC’s foyer. Udstillingslokalerne

er flettet ind mellem husets

øvrige lejere og beboere med udsyn til byen

omkring.

en kulturattraktion

DAC bliver som Danmarks nationale arkitekturcenter

både en kulturattraktion for det

brede publikum og et professionelt mødested

for videndeling, netværk og udvikling blandt

byggeriets og byudviklingens parter.

DAC får i Bryghusprojektet udstillingsrum med

plads til at skabe store oplevelser med internationalt

format, der kan tiltrække et bredt dansk

og internationalt publikum. De topmoderne

konferencefaciliteter og det store auditorium

bliver rammen om netværk, debatter og foredrag

– og skal være med til at gøre DAC til et

naturligt mødested i byen og i branchen.

kreativ læring og caféhygge

Educatoriet bliver stedet, hvor byens børn går

til arkitektur, og hvor familierne kommer for at

være sammen om at bygge by i LEGO eller

andre former for kreativ læring. Cafeen får tre

DAC’s faciliteter fletter sig ind mellem husets øvrige lejemål.

tagterrasser med havneudsigt. Et skønt sted

at nyde en frokost. Design- og bogshoppen

bliver med sit unikke udvalg af designobjekter

og bøger det rigtige sted at lede efter gaver til

sig selv eller dem, man holder af.

et aktivt oplevelseshus

DAC og Bryghusprojektet deler visionen om

at bringe forskellige mennesker, fagligheder

og formater sammen – og på den måde skabe

noget nyt. Det vil både blive et naturligt samlingspunkt

for branchen og et sted, man søger

hen, når man besøger København.

5


6

Byliv i

Frederiksholms kanal

Bryghusprojektet viser nye muligheder for

bylivet i Frederiksholms Kanal. Københavns

Kommune fjerner dele af parkeringen mellem

Stormgade og Bryghusgrunden. Håbet er, at

Frederiksholms Kanal med tiden kan udvikle

sit potentiale, og at flere butikker, cafeer og

restauranter vil spire frem.

solrig udsigt

Restauranten i Bryghusprojektet er placeret

ud mod den nyetablerede Bryghusplads for

enden af Frederiksholms Kanal. Restauranten

er åben for offentligheden. Her er der sol om

eftermiddagen og om aftenen. Og så er der en

skøn udsigt langs kanalen og ind mod byen.

Bygningen danner læ, så der er gode muligheder

for udendørsservering på pladsen. Her

er der også legefaciliteter for børn og barnlige

sjæle.

Restauranten skal betjene gæster på pladsen,

husets brugere, besøgende i Dansk Arkitektur

Center og gæster ved eksterne arrangementer.


Nye parkeringspladser under jorden

Under bygningen bliver der etableret et fuldautomatisk

parkeringsanlæg med plads til

ca. 350 biler.

tryg og sikker parkering

Med en fuldautomatisk løsning undgår bilisterne

selv at skulle køre bilen ned i parkeringskælderen.

Bilen sættes i stedet i en bilelevator, der

parkerer den automatisk.

De fuldautomatiske anlæg er kendt fra mange

udenlandske storbyer. De er populære, fordi de

er pladsbesparende, fjerner overfladeparkering

og skaber større tryghed hos brugerne.

Også i Danmark vinder de fuldautomatiske anlæg

indpas. Realdania Byg laver et tilsvarende

anlæg i Urban Mediaspace Aarhus.

• Nuværende overfladeparkering på Bryghusgrunden:

190 pladser, som nedlægges i forbindelse med

byggeriet.

• Kapacitet i det kommende anlæg: 350 biler.

• Parkering i tre etager under jorden.

• Parkeringsafgiften vil være på samme niveau som

i resten af byen.

7


8

1

2

3

4

5

6

Bryghuspladsen

Der bliver flere områder til leg og ophold omkring

Bryghusprojektet. Områder med stor variation og appel

til flere aldersgrupper.

restaurant og café

Restauranten er placeret ud til den nyetablerede Bryghusplads.

Her er plads til udeservering og udsyn langs

Frederiksholms Kanal. Den er åben for offentligheden.

Fæstningens Materialgård

Bryghuspladsen er rammet ind af Fæstningens Materialgård

på den ene side og den nye bygning på den anden.

Fæstningens Materialgård ejes af Realdania Byg og blev

færdigrestaureret i 2012.

hovedindgang og passage

Indgangen til alle bygningens funktioner – Dansk Arkitektur

Center (DAC), kontorer, boliger, cafeer osv. går ind

under og igennem bygningen. Dette er aldrig tidligere

set i Danmark.

Dansk Arkitektur Center

DAC er hjertet i huset. Alle DAC’s udstillingssale og

faciliteter i øvrigt fletter sig ind i alle bygningens etager.

Legepladser

En del af legeområdet bliver indhegnet, så institutionerne

i området kan bruge det i dagtimerne. Og så der er trygt

og sikkert – også for de mindste.

oVersigt oVer

Bryghusprojektet

3

2

1

4

5


6

7

8

9

10

12

11

7

8

9

10

11

12

kontorer

Bryghusprojektet skal være et samlingssted for byggebranchen

– alt erhverv lejes ud til virksomheder og

organisationer, som arbejder med byplanlægning,

byggeri, arkitektur og design.

Lejligheder

Lejlighederne ligger i den øverste del af Bryghusprojektet.

De har alle store altaner med plads til masser af grønt.

parkeringsanlæg

Det fuldautomatiske parkeringsanlæg placeres under

bygningen. Man kommer til det fra Vester Voldgade –

ad en rampe, der løber langs Fæstningens Materialgård.

Christians Brygge/ring 2

Den befærdede trafikåre, hvor der dagligt kører mere

end 20.000 biler, løber igennem huset. Gående behøver

ikke at krydse vejen, da man kan spadsere gennem

huset og komme ud til havnepromenaden.

pladsen langs havnefronten

Fra bygningen og til Langebro anlægges et uderum, hvor

der også er aktiviteter for de større børn. I forbindelse

med dette anlæg bliver et flydende boldbur fortøjret.

træbryggen

Mod vandsiden kommer en træbrygge i hele husets

længde, så tæt på vandet, at man kan dyppe fødderne

i det. Og hvor også kanoer og kajakker kan lægge til.

9


10

De nye pladser

Bryghusprojektet fokuserer også på livet uden

for huset. I alt bliver der mere end 5.000 m 2

med offentlige pladser, passager og legearealer.

sammenhæng og plads til leg

Bryghuspladsen er med til at skabe sammenhæng

i forhold til det historiske miljø langs

Frederiksholms Kanal, til Søren Kierkegaards

Plads og til det byrum, der etableres mellem

bygningen og Langebro. Bryghuspladsen lukker

Bryghusgade for trafik, så der bliver optimale

muligheder for ophold og leg.

Legeplads og amfiscene

På Bryghuspladsen ligger den nye indhegnede

bylegeplads. Legepladsen er et stort terrasseret

område, hvor der både er et overdækket

og mere lukket legeareal og en åben og

udadvendt del. Legepladsen får store elastiske

net, rutsjemuligheder, lukket boldbur, sand og

vand og flytbare legeelementer. Når der ikke er

legeplads, fjernes hegnet, og der skabes en ny

udendørs amfiscene, som kan danne ramme

om kulturelle begivenheder.

Pladsen er på størrelse med Vor Frue Kirkeplads.

Trafikken i Bryghusgade lukkes af, og pladsen er

bilfri. Projektets uderum samt legearealer dækker

ca. 5.000 m 2 , hvoraf de 1.400 m 2 er sikret legeplads.

Den tidligere legeplads på grunden var på

ca. 2.300 m 2 .


havnefronten bindes sammen

Langs havneløbet fra udstillingsbygningen og

frem til Langebro bliver etableret en havnepromenade.

Promenaden er med til at binde havnefronten

sammen. Med realiseringen af Københavns

Kommunes plan om at skabe forbindelse ved

Knippelsbro bliver der nu sammenhæng fra

Sydhavnen til Langelinie.

Nærhed til vandet

Mod vandsiden kommer en stor nedsænket

træbrygge i hele husets længde. Her kan

man komme helt tæt på vandet, og kanoer og

kajakker får et nyt sted at lægge til.

Promenaden samler inderhavnen, og med de

nye broer skabes en samlet løberute i inderhavnen,

der kan konkurrere med den tilsvarende

omkring Søerne.

Byrummet langs havnen bliver et opholds- og legerum,

som er designet med forskellige udfordringer

til de større børn, herunder et flydende boldbur,

som er tøjret til molen. Legepladserne er udviklet

i et samarbejde mellem arkitekter, borgere og de

nærliggende børneinstitutioner og Den Classenske

Legatskole.

11


12

Vartov

Københavns Rådhus

H.C. Andersens Boulevard

Glyptoteket

Politigård

Polititorv

Nytorv Strædet

Vandkunsten

Dantes Plads

Nybrogade

National Museum

Vester Voldgade

Den Classenske

Legatskole

Otto Mønsteds Plads

Skyen

Kalvebod Bølge

Kalvebod Kalvebod Brygge Brygge

Bølgen

Teatermuseet

Christiansborg

Christians Brygge

Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsens Plads

Frederiksholms Kanal

Bryghusprojektet

Langebro

Christiansborg Slotsplads

Det Kongelige

Biblioteks Have

Tøjhusmuseet Dansk Jødisk Museum

Kgl. Bibliotek

Havnebadet Islands Brygge

Det Kongelige Bibliotek

Søren Kierkegaards Plads

Cirkelbroen

Havnegade Park

Knippelsbro

Eksisterende Key og destination planlagte

gågader og pladser

Pedestrianised street & square

Eksisterende og planlagte forbedrede

fodgængerforbindelser Pedestrian link og sivegader

Forslag til forbedrede Existing and planned pedestrianised

gågader og pladser

street & square

Forslag til forbedrede

Pedestrian link

fodgængerforbindelser og sivegader

Seværdigheder

N

Nye forbindelser

I samarbejde med Københavns Kommune

er der i de kommende år fokus på at udvikle

forbindelser på langs og på tværs af den

centrale del af Københavns Havn. I området

ved Bryghusprojektet foregår der en dialog om

at styrke broer og andre forbindelser for fodgængere

og cyklister. Målet er at skabe større

sammenhæng og adgang til byens vand. En

havn for mennesker.

Københavns Kommune er i gang med at realisere

flere projekter i Københavns Inderhavn. Kalvebod

Bølge er under opførelse, og i de kommende år

åbner adskillige nye broer over havnen og kanalerne

– primært for fodgængere og cyklister. Frederiksholms

Kanal bliver også omdannet fra parkeringsgade

til en gade for bløde trafikanter med plads til

ophold. Men også nye projekter diskuteres. Blandt

andet en forbindelse for cyklister fra Christians

Brygge under Knippelsbro til Havnegade. En bro for

bløde trafikanter over Frederiksholms Kanal. Og en

cykel- og gangbro over havnen fra Islands Brygge

til Christian Brygge, som binder havneparkerne på

begge sider af havnen sammen.


Tivoli

Vor Frue Kirke

Gammeltorv/Nytorv

14

Københavns Rådhus

H.C. Andersens Boulevard

kulturen i området styrkes

Bryghusprojektet forbinder den indre by, den

historiske havnefront og den kulturrige Slotsholmen

i København. Med Dansk Arkitektur

Centers (DAC) placering i Bryghusprojektet

arbejdes der på at få lavet et formelt samarbej-

15

13

12

11 10

Christiansborg

9

7

8

6

de imellem kulturinstitutionerne fra havnefronten

og rundt om Slotsholmen. DAC’s nye placering

vil være med til at forstærke områdets

profil som et kulturelt oplevelsescenter med

flere hundrede tusinde besøgende om året.

4

1

3

Holmens Kirke

5

2

1. Bryghusprojektet

2. Det Kongelige Bibliotek/Den Sorte Diamant

3. Statens Forsvarshistoriske Museum

4. Christian IV’s Bryghus

5. Dansk Jødisk Museum

6. Tøjhusmuseet

7. De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot

8. Teatermuseet i Hofteatret

9. Ruinerne under Christiansborg Slot

10. De Kongelige Repræsentationslokaler på

Christiansborg Slot

11. Thorvaldsens Museum

12. Kunstforeningen Gl. Strand

13. Nationalmuseet

14. H.C. Andersen Eventyrhuset

15. Ny Carlsberg Glyptotek

Og i det hele taget medvirke til at gøre Vester

Voldgade og Frederiksholms Kanal til et nyt

kulturelt strøg, der forbinder Rådhuspladsen

med områdets øvrige kulturtilbud.

13


14

Bæredygtighed

Bryghusprojektet forholder sig til bæredygtighed

– både når det gælder lokale og globale

miljøudfordringer.

Bryghusprojektets strategi for bæredygtighed

favner begrebet i alle dets aspekter. Mere end

75 konkrete mål om bæredygtighed er blevet

formuleret.

et lavenergibyggeri

Et af målene for byggeriet er at bruge

væsentlig mindre vand og strøm blandet andet

via intelligent styring og information, og huset

er koblet til både fjernvarme og det nyeste

fjernkølingssystem i København. Metoderne

varierer fra etablering af solcelleanlæg og

højisolerende facader til en løbende måling

af bygningens indlejrede CO 2 -forbrug.

Bryghusprojektet bliver et af de første store

danske byggerier, der opfylder det samlede

lavenergikrav, som det er formuleret i Bygningsreglement

2010.

Øget biodiversitet og mangfoldigt byliv

Når byggeriet og dets omgivelser står færdigt,

skal projektet også bidrage til et bedre lokalt

miljø: Det betyder blandt andet, at biodiversiteten

skal være øget markant på stedet.

Byggeriets øverste etager indeholder lejligheder

med meget store altaner, og de mange

omkringliggende rekreative by- og uderum

bliver beplantet og grønnet i et omfang, som

ikke tidligere er set i området.

Bæredygtighed handler i Bryghusprojektet

også om det liv, der leves i byen. Målet er at

skabe enkle, overskuelige og sikre ruter for

fodgængere, så de sikkert kan komme fra by til

havn. Langs med havnen åbnes nye rekreative

muligheder, med stor mangfoldighed. Man kan

forvente en mangedobling af antallet af

mennesker, der vil benytte promenaden. Og i

det hele taget at generobre denne del af byen.

Bryghusprojektet skal rumme bæredygtighed i

alle dets aspekter. Det er store ord, men målet

er et byggeri, som kan bruges i mange

generationer ud i fremtiden og stå som et

eksempel på, hvordan et byggeri kan bidrage til

at gøre byen og bygninger mere bæredygtige.


Bryghusgrundens historie

Bryghusgrunden opstod i 1660’erne, da man

påbegyndte opfyldningen af havnen og

Frederiksholm.

Allerede fra 1767 blev der brygget øl på

grunden. Fra 1772 og frem til 1923 var

Bryghusgrunden hjemsted for Kongens

Bryghus. Her er der altså blevet brygget øl

til kongen og til folket i mere end 150 år. Bryg-

huset brændte i 1960. I de seneste 50 år har

området fungeret som både midlertidig

legeplads og parkeringsplads.

Langebro og Bryghusgrunden anno 1931

Ørestadsselskabet fik i 1994 overdraget

grunden af staten. Realdania Byg købte

Bryghusgrunden i 2005 med henblik på at

skabe et nyt hus og en plads af exceptionel

arkitektonisk kvalitet, som kan styrke området og

være med til at binde byen og havnen sammen.

15


16

partnerne bag Bryghusprojektet

Realdania finansierer realiseringen af

Bryghusprojektet.

Realdania Byg er bygherre og ejer grund og

bygning, som skal udlejes til blandt andet

Dansk Arkitektur Center.

Dansk Arkitektur Center er en tæt samarbejdspartner

i hele projekterings- og

byggefasen. DAC i Bryghusprojektet bliver

som Danmarks nationale arkitekturcenter

både en kulturattraktion for det brede

publikum og et professionelt omdrejningspunkt

for byggeriet og byudviklingens parter.

Den internationalt anerkendte hollandske

arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue,

OMA, har tegnet Bryghusprojektet. Det er

første gang, Rem Koolhaas bygger i

Danmark.

Københavns Kommune og Realdania samarbejder

om at udvikle hele området omkring

Bryghusgrunden, og kommunen bidrager

blandt andet med nedlæggelse af parkering,

nye promenadeforbindeler langs havnen og

midlertidig legeplads i byggeperioden.


et sted med mange funktioner

Bryghusprojektet er tænkt som et dynamisk sted med

mange funktioner. En folkelig plads og et mødested for

mennesker i alle aldre. Et arbejdssted og et sted, der

kan huse et branchefællesskab for det byggede

miljø. Et udstillingssted for Dansk Arkitektur

Center. Et bosted for private. Et indendørs

og udendørs mødested. En forbindelseslinje,

hvor byen møder havnen, og hvor trafikken

krydser bygningen. Et sted, hvor cyklister

og gående kan færdes trygt. Et sted,

hvor arbejdet møder fritiden.

Bryghusprojektet forventes at være klar

til ibrugtagning i løbet af 2017.

Følg med i Bryghusprojektet på

www.bryghusprojektet.dk.

Tilmeld dig vores elektroniske

nyhedsbrev, og følg med i

udviklingen på byggepladsen

via webcam.

Bryghusprojektet

Fæstningens Materialgård

Frederiksholms Kanal 30, 1. sal

1220 København K

Bryghusprojektet – et Realdania Byg projekt

More magazines by this user
Similar magazines