Når verden - Codan Forsikring A/S

codan.dk

Når verden - Codan Forsikring A/S

INSIDE

Codans medarbejdermagasin

Når Når verden

verden

udvider udvider sig

sig

side side 6

6

Tryghed Tryghed i

i

tandlægestolen

tandlægestolen

side side 12

12

10 • 5/2002

24 24 timer

timer

med med Poul

Poul

side side 8

8


inside

Adresse:

Codan Forsikring A/S

Gammel Kongevej 60

1790 København V

Tlf. 33 55 55 55

Redaktion:

Birgitte Boers

(ansvarshavende redaktør)

Tlf. 33 55 24 82

bbo@codan.dk

Redaktionsudvalg:

Codan: Ann Seemann,

Frank Pedersen, Kim Møller,

Jette Naur, Carsten Fischer,

Bent Søegaard, Jørgen Rovsing

Skov, Louise Rasmussen,

Jens Juul Madsen og Birgitte

Boers.

Trekroner: Henrik Hein.

Forslag, kritik og gode idéer

sendes til:

Jørgen Rovsing Skov

Tlf. 33 55 23 59

jsk@codan.dk

Tryk:

Paritas Grafik

Layout og produktion:

Esben Bregninge Design

Redaktionel tilrettelæggelse:

Jøp, Ove & Myrthu A/S

Redaktionel deadline:

10. juni 2002

Skribenter:

bbo – Birgitte Boers

jsk – Jørgen Rovsing Skov

amh – Anne Hasselholm

eh – Esben Høstager

jm – Jesper Mehlsen

kaf – Katja Kafling

lgh – Line Grove Hermansen

tjw – Trine Juul Wengel

ISSN-nr. 1600-6283

2

indhold

Aktuar

Andersens adjø 3

Når verden

udvider sig 6

24 timer

med Poul 8

Hedder din

nye kollega

Jönsson? 11

Tryghed i

tandlægestolen 12

Personalia 14

Frokost

med udsigt 16

Lov med

konsekvenser 19

Populært at

forblive rask 20

Forsidefoto:

Mikal Schlosser

God service

går aldrig af mode

Vi er gode til kundeservice – det kan vi sige

uden at rødme. Alligevel kunne følgende lille

tidsrejse måske være inspirerende:

Vi skal tilbage til tusindårsstaden Roskilde

og det herrens år 1908. Her fødes

frk. Elisabeth Hansen – frøken og

roskildenser blev hun ved med at

være, og trofast forsikringskunde var

hun også hele sit voksne liv. Fra Hånd

i Hånd over Hafnia til Codan til hun

i efteråret 2001 lagde de blå nethandsker

og hatten på hylden for sidste

gang. Hun var ingen nem dame at

gøre tilpas – assurandør Bent

Østergård husker tilbage:

“Hun var charmerende på sin

egen bestemte måde: Egentlig skulle

hun slet ikke have været i min portefølje

i så mange år, da jeg faktisk blev

erhvervsassurandør for flere årtier siden,

men typisk for hende fik hun altid

trumfet sin vilje igennem, når hun

ringede til hovedkontoret og hundsede

med dem: ”Vil De straks sørge

for, at jeg bliver betjent af hr.

Østergård… ”

“Hun boede jo i et meget gammelt

hus, som blev fredet i 1990’erne, men

som gav mange skader – og indimellem

måtte jeg sige “nej, der dækker

forsikringen altså ikke”, husker Bent

Østergård – men sådan legede man

ikke med frk. Hansen. Fik hun nej,

kom hun direkte ind på kontoret og

fik skadedirektøren i tale – og så

måtte cheferne hjem på adressen til

æbletrifli, kaffe og portvin: “Og det

endte altid med, at vi dækkede skaden

alligevel”.

Selv i sin høje alder tog hun kampen

op – da Hovedkontoret flyttede

fra Hestetorvet til Havnevej, fik hun

længere vej at gå, men det forhindrede

ikke de gamle ben i at tage turen,

hvis der var noget, hun var utilfreds

med:

“En gang var hun dog for træt til

hjemturen og henvendte sig til skadechef

Jens Aage Nielsen: Kan De ikke

lige køre mig hjem! Og det blev hun”,

husker Østergård.

“I foråret 2001 ringede hun mig

pludselig op: Kan De ikke lige køre

mig i Roskilde Bank – De har jo så

god tid”, fortæller Bent Østergård:

“Hun kunne formentlig mærke, hvor

det bar hen og skulle afslutte sine

bankforretninger – og selvfølgelig

kørte jeg hende i banken. Hun var

speciel og krævede en speciel behandling,

men kan vi give kunderne i

dag den fornemmelse – at der er tid

til dem, og at de hver især er noget

særligt, så bliver de hos os. Elisabeth

blev i over 60 år”.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


Mogens Andersen:

”Om jeg

ved, hvad grunden

er til, at folk

bliver aktuar?

Tjah, det handler

for de flestes

vedkommende

nok om, at de

egentlig ville

have været bogholder,

men at de

ikke kunne tåle

spændingen…”

Aktuar

Andersens

Han har stået fadder til G82-grundlaget. Været

rådgiver for Shahen af Iran. Haft en finger

med, da Codan som et af de første selskaber

fik en skadeaktuar, og ufrivilligt stået på hænder

til et bryllupsselskab. Hans kolleger siger

han er “distræt”, “knagende dygtig” og “et

utrolig sødt menneske”. Nu fylder Mogens

Andersen 60. Alligevel tyder intet på, at det

bliver “helpension”, han går på den 1. juni,

når han efter 39 år forlader Codan

adjø

M

Liv & Pension

ogens Andersens bornholmske oprindelse

fornægter sig ikke, når han

åbner munden. Og så hævder folk, der har

fulgt ham gennem årene endda, at man – i

hvert fald sammenlignet med dengang –

“stort set ikke kan høre det på ham i dag…”

Egentlig skulle han vist have været landmand,

men det var ikke lige det, han så sig

selv som. I de sidste skoleår var det snarere

en uddannelse som ingeniør, der trak. Alligevel

blev det aktuargerningen, der kom til

at præge hans ganske tilværelse – i øvrigt

stærkt tilskyndet af matematiklæreren fra

gymnasiet i Rønne, der nok mente, at Mogens

fra Grødby kunne klare det. ”Selv om

du skal vide, at det er en af de sværeste uddannelser,

man kan tage, Mogens.”

Syv ansatte i Liv

Da Mogens Andersen kom til Codan, var

Livselskabet et lille foretagende. Meget

lille, faktisk ret ubetydeligt, husker han:

”Jeg tror, vi var det 17. største selskab – ud

af 18 selskaber i alt…”

”Så vi fik lov til det hele og lidt til. F.eks.

kom jeg til at stå i spidsen for den allerførste

uddannelse for assurandører. Dengang

blev der ikke ofret mange ressourcer

på assurandørerne. Liv og pension tegnede

de stort set kun, når de ikke kunne undslå

sig”, husker han.

”Næste!”

I slutningen af tresserne og begyndelsen af

1970’erne stod han og kollegerne fra afdelingen

klar med det, der skulle vise sig at

blive en af livs- og pensionsforsikringsbranchens

største succeser: Aktieliv, som med ét

fik Codans livsalg til at eksplodere.

Mogens Andersen husker stadig, hvor-

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 3


Liv & Pension

Aktuar

Andersens

dan kunderne stod i kø for at få fat i en af

de eftertragtede forsikringer. Så lang var

køen, at man måtte indrette et decideret

venteværelse på 15. sal i Codanhus. Her

var kravene til kunderne i øvrigt ikke til at

misforstå:

”Havde de ikke inden for en halv time

besluttet sig for at tegne en forsikring, veg

vi ikke tilbage for med høj stemme at forkynde

ud i lokalet ’Næææste’”, erindrer

Mogens Andersen.

Shahen af Iran

Op gennem sin karriere har Mogens Andersen

altid været tæt på topledelsen. Og

at chefen fra de unge år, Hermann Zobel,

satte pris på den unge Andersen, viste sig

både i antallet og karakteren af de opgaver,

han blev betroet.

Som f.eks. i 1972, hvor Hermann Zobel

var blevet gift for anden gang. Bryllupsrejsen

gik til Seychellerne, hvor parret mødte

Shahen af Iran og hustruen Farah Diba. De

to par var begge passionerede hestesportsfolk,

så Zobel og hans nye hustru blev

hurtigt inviteret ned at bese Shahens heste.

Da de kom hjem, kaldte Zobel Mogens

Andersen til sig: ”Shahen har brug for vores

hjælp til at få moderniseret det statslige

pensionssystem, og jeg har lovet, at De tager

derned. Lægen kommer i dag og vaccinerer

Dem.”

Det blev til ”i hvert fald ti” ture til oliestaten,

frem til man i 1977 valgte at opgive

projektet.

Grundlagsfadder

En anden milepæl, Mogens Andersen

spontant nævner fra sine mange år i Codan,

er hans medlemskab af det såkaldte

Grundlagsudvalg, som førte til G82-grundlaget,

der er i brug den dag i dag.

Udvalget ”sad” fra 1974 til 1981, hvor

Mogens Andersen sammen med Jørgen

4

adjø

Tofte, Statsanstalten for Livsforsikring, Andreas

Kühle, PFA, Ebbe Vagn Christensen,

Nye Danske, Jørgen Steen Larsen, Tryg,

Tage Olesen, Baltica, og Dann Mortensen,

Hafnia, udviklede det beregningsgrundlag,

som han i dag ikke tøver med at betegne

som ”revolutionerende” og med ”en

hidtil uset fleksibilitet”, hvad en enorm interesse

fra udlandet da også vidnede om.

Op å då…

I 1968 var Mogens Andersen medstifter af

den Tolvmandsforening i Codan, han stadig

er et aktivt medlem af. Her handler det om

at skabe og vedligeholde kontakter på tværs

af Codan. ”Og det fungerer”, siger en kilde,

der har kendt Mogens Andersen i mange år:

”Vi mødes, spiser og drikker. Og konkurrerer.

Men en gang gik det galt for Mogens.

Vi var på restaurant oppe på Strandvejen

nord for Klampenborg. Et af de steder, hvor

man både kunne komme ind fra gaden og

spise à la carte, og som samtidig havde selskabslokaler.

Og netop et selskab løb vi ind i

denne aften. Vi havde fået ’nok’ at drikke,

og Mogens mente, det var tid til at stå på

hænder. Op ad en dør, som desværre gik op.

Ind faldt Mogens Andersen – midt i

bryllupsselskabet. Givetvis en uforglemmelig

oplevelse for brudeparret …”, mindes kilden.

På delpension

Talrige er de tillidshverv, Mogens Andersen

har haft både i og uden for Codan. Han sidder

fortsat i bestyrelsen for både det norske,

det litauiske og det lettiske selskab – positi-

Reception

Fakta

Mogens Andersens pensionering

markeres med en reception

i Codanhus fredag den 31. maj mellem

14 og 16.


Kunderne stod i kø for at købe vores

nye Aktieliv-forsikringer. Tonen

var en anden dengang: Havde man

ikke inden for en halv time besluttet

sig for at tegne en forsikring,

blev der kort og godt råbt

“Næste”.

Købet af Lietuvos

Draudimas har i alle

henseender været et

godt køb for Codan

Mogens Andersen.


oner, han indtil videre beholder, selv om

han altså har sidste arbejdsdag den 31. maj.

”Det bliver da mærkeligt at stå uden job

– det har jeg jo aldrig prøvet før. Ikke fordi

jeg regner med at komme til at kede mig.

For dels står den på golf, som jeg gik i gang

med sidste år, dels fortsætter jeg mit

bridgespil, og så er der jo skiferierne og

rejserne til Frankrig, som både jeg og min

kone holder meget af.”

I det hele taget har familien altid fyldt

meget i Mogens Andersens tilværelse. Fru

Lone er selv inkarneret matematiker

(cand.scient.) med et lektorjob på Danmarks

Tekniske Universitet. Sammen har

parret to voksne sønner og en datter – den

ældste, Søren på 34, er også aktuar, og i dag

partner i Nordea Asset Management. Den ét

år yngre Helle er cand.mag. i fransk og økonomi.

Og endelig er der lillebror, Peter på

24, som er i fuld gang med… – aktuarstudiet.

Han har et deltidsjob i AP Pension.

Vi lader en af dem, der kender Mogens

Andersen bedst, få det sidste ord, nemlig

hans sekretær siden 1986, Pina Tang-Holbek:

”Mogens har den gode egenskab, at

han altid prøver at finde det bedste i folk.

I de 16 år, jeg har været hans sekretær, har

vi aldrig vekslet et ondt ord. Det synes jeg

er ganske unikt. Vores gode forhold kan

helt klart tilskrives Mogens’ altid gode humør

og hans søde og rare væsen.

Jeg kommer virkelig til at savne ham.”

– eh

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 5


T rekroner

Når verden

Integrationen mellem Trekroner

og Codan forløber planmæssigt

O

mkring nytår købte Codan Trekroner

Forsikring – og siden har der været

arbejdet på højtryk med integrationen af

personale, systemer, forretningsområder

og strategier. Nu er tingene ved at falde

på plads – her er to medarbejderes syn på

nye udfordringer og en kort status:

Nye udfordringer

Henrik Rosenberg, it-supporter, har

været i Trekroner siden 1998 – han ser positivt

på sit nye liv med Codan og glæder

sig til at lære nyt:

”Man skal kun blive glad, når verden udvider

sig – jeg ser i hvert fald frem til at

komme over i Borgergade ca. fra 1. juli og

arbejde med noget helt andet, end jeg plejer.

Jeg kan godt lide forandringer – tidligere

var jeg automekaniker, men tog så en

it-uddannelse.” Det skift har Henrik ikke

fortrudt – der er konstant fart på, og hver

dag bringer nye opgaver, som skal løses, og

helst hurtigt: ”Folk har krav på et klart svar,

når der er knas med systemerne – der sidder

jo kunder og venter i den anden ende.”

Henrik har let ved at falde ind i et nyt

miljø og glæder sig til at få nye kolleger –

og så glæder han sig især til at deltage i

Codans klubliv:

Når en virksomhed plejer sit personale,

får den også noget igen – så giver

man lige det sidste. Personligt løber jeg

marathon og skal i hvert fald meldes ind i

Codans sportsklub – og vin går jeg også

meget op i, så der venter også et medlemskab.

Jeg tror, vi kan få meget ud af ”at

komme i familie” med hinanden – Codan

har selvfølgelig en masse tilbud til os, og

6

udvider sig

omvendt er vi vant til at arbejde på tværs

og udfylde flere funktioner på grund af

vores overskuelige størrelse.”

Søren Pedersen har været 7-8 år i Trekroner

og arbejder med både ejendomsadministration

og med overordnede viceværtfunktioner.

Han er en af de første,

der officielt starter i Codan:

”Jeg er tilfreds, fordi jeg i mit nye job

også skal lave forskellige ting – jeg er ikke

typen, der skal sidde ned otte timer om

dagen. Jeg skal ud at møde folk. Det kommer

jeg til ude i Teknikerbyen i Virum,

hvor Codan har kontorarealer til udlejning

– og så skal jeg stadig passe administrationen

af Trekroners ejendomme på

halv tid. Jeg har selv været med til skrue

stillingen sammen, så jeg har fået det,

som jeg gerne vil have det.”

– jsk

Personalegoder

Her er nogle af de personalegoder,

Trekroner-medarbejderne får adgang

til:

• Sommerhusordning: Codan har

25 sommerhuse i ind- og udland.

• Klubberne: Kultur- og idrætslivet

blomstrer i Codan – flagskibene

hedder Codan Sport, Vinklub-

Fakta

ben og Kunstforeningen. Derudover

findes et væld af mindre

”private” klubber.

• Den årlige juletræsfest for hele familien.

• Fridage ved f.eks. bryllup og sølvbryllup.

• Aktieoptionsplan i R&SA.

• Frisør- og massageordning.

• Rabat hos Q8 på fyringsolie og

benzin.

Kort status på integrationen

Personale

Alle kender nu deres fremtidige placering

og jobindhold – de medarbejdere,

der fysisk flytter job til Codan

i løbet af sommeren, er alle

orienteret, og der har været fokus

på at involvere medarbejderne

Fakta mest muligt i udarbejdelsen af

deres evt. nye jobfunktioner. Alle

indendørs medarbejdere kommer

under Codans flexaftale og er omfattet

af Codan Care fra 1.4.2002 og

Codans pensionsordning fra

1.1.2003 – assurandørerne bliver

dog på Trekroner-kontrakt, indtil en

ny fælles kontrakt er forhandlet på

plads.

It

It-området er klart med hensyn til

opdateringer og udskiftninger – Trekroners

medarbejdere har længe

haft adgang til Inside Online, og

alle vil i uge 22 kunne anvende Lotus

Notes.

Implementeringen på skadeområdet

løber over hele året – ved udgangen

af 2002 vil hele Trekroners

skadeforretning kunne administreres

i VIPS, HANS, HABS m.fl. –

samtidig skal salgsværktøjer tilpasses

håndtering af Trekroners produkter.

I Liv er konverteringsstrategien

klar – konvertering til CLIPS

sker pr. 1.1.2003.

Strategier

Med hensyn til brand-, produkt-,

salgs- og prisstrategier er alt overordnet

på plads.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


It-support er ikke så langt fra mekanikerjobbet, som man skulle tro

– det drejer sig om fejlfinding og service.

Fakta om Trekroner

• Trekroner Forsikring er grundlagt i 1918

og har i øjeblikket 118 medarbejdere

målt i heltidsstillinger. Fordelingen er

Fakta 65 indendørs medarbejdere, 43 assurandører

og 10 kundebetjenere. 1.

maj øges antallet af assurandører til 50.

• Selskabet dækker hele Danmark.

• Hovedkontoret ligger i Jens Kofods

Gade i København – desuden salgskon-

torer i Hillerød, Roskilde, Odense, Herning,

Århus og Kolding.

• Trekroner er markedsførende inden for

campingområdet og har desuden specialiseret

sig i andelsboligforeninger.

• Markedsandel er ca. 1%.

• Combined ratio 2001: 97,5.

• Samlet præmieindtægt 2001: Godt 400

mio. kr.

Sexchikane

Vi stiller

skarpt

på vores

holdninger…

Hvornår en situation udvikler sig fra at

være kammeratlig og venlig til at være

egentlig sexchikane, er ikke altid entydigt.

Men ingen skal være i tvivl om, at vi

ikke tolererer sexchikane i Codan.

Vi opfatter sexchikane som en grov

form for mobning, hvor en person

krænkes af en anden. Det kan være alt

fra lette berøringer og seksuelle hentydninger

til egentlige fysiske overgreb.

Den fulde definition kan læses i Codans

lederhåndbog.

Hvis du kommer ud for en situation,

du opfatter som sexchikane, vil der altid

blive lyttet til dig. Og det vil aldrig få

konsekvenser for dit ansættelsesforhold,

hvis du vælger at søge hjælp inden for

Codan.

For at beskytte den krænkede part

har Codan indgået et samarbejde med

DMC (Dansk Mentalhygiejnisk Center),

hvor alle i Codan frit og anonymt kan

henvende sig. Her er det også muligt at

søge hjælp i forbindelse med for eksempel

skilsmisse og alkoholproblemer.

DMC er beskrevet i personalehåndbogen

og kan kontaktes på tlf. 70 10 11 02.

Det er også muligt at få hjælp og vejledning

i Codans afdeling for Rekruttering

og rådgivning.

– bbo

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 7

Foto: Jesper Ludvigsen/Alfa Press


Portræt

8

24 timer

med Poul

Vi sætter Poul Mortensen

stævne onsdag den 17. april for

at høre, hvad Codans danske

skadedirektør har i kalenderen

det næste døgns tid

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


Kl. 8.00-9.00:

Interview med Inside

Poul har været oppe siden kl. 5.45, fordi

hans kone, Inge, der er vuggestueleder, i

dag var med til at åbne kl. 6.30.

At stå tidligt op er ikke usædvanligt, for

Poul er en ivrig motionsløber og træner

for tiden fem kilometer hver anden morgen

plus en del mere i weekenden. Målet

er at gennemføre en halv-marathon i maj.

I dag var der dog ikke tid til træning, for

med bopæl i Himmelev ved Roskilde har

Poul cirka tre kvarters bilkørsel til Gammel

Kongevej.

Idræt er Poul Mortensens store fritidsinteresse.

Han dyrker badminton og

løber flere gange om ugen. Når der er

fodboldkamp på Brøndby Stadion, betragter

han det som en kær pligt at

møde op, hvis tiden tillader det.

Familien bor i

Himmelev ved

Roskilde og har

badminton som

fælles interesse.

Om sommeren

går bilferierne

næsten altid til

Frankrig.

Integrationen

mellem Codan

og Trygg-Hansa

var et af dagens

emner.

Kl. 9.00-12.00:

Nordisk koncernledelsesmøde

Her deltager Jens Erik Christensen, Håkan

Danielsson og en gruppe nøglemedarbejdere.

Øverst på dagsordenen er den aktuelle

situation for Codan og Trygg-Hansa

med særlig fokus på kvartalsregnskabet.

Senere skal de diskutere en række projekter

vedrørende integrationen mellem

selskaberne. Derpå er der gennemgang af

en international arbejdsgruppes rapport

om, hvordan Codan kan nå ”World Class”

inden for skadebehandling. Et forestående

møde med Bob Gunn (group

chief operating officer i RSA) skal forberedes.

Endelig fremlægges en rapport om

fremtidens kundetilfredshedsundersøgelser

i Danmark og Sverige til debat.

Kl. 12.00-14.00:

Styregruppemøde

Møde i styregruppen vedrørende integrationen

med Trekroner, som siden januar har

været en del af Codan. Her rapporterer

forskellige arbejdsgrupper om integrationen

– dagens tema er en it-konverteringsplan

om, hvordan man skal overflytte policer

mv.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 9


Portræt

Utraditionel

baggrund

Det var ikke lige forsikring, Poul tænkte

mest på, da han begyndte at læse samfundsfag

på Odense Universitet. Planen

var at blive gymnasielærer, men under

arbejdet med sit speciale blev han i 1981

fristet af det private erhvervsliv:

På anbefaling af den senere koncernchef

i Falck, Lars Nørby Johansen,

som var universitetslektor og Pouls specialevejleder,

fik han job i Handelsbanken,

som skulle bruge unge medarbejdere

til en strategi- og analyseafdeling.

I 1989 flyttede han til Baltica Bank

som underdirektør, og fire år senere blev

han direktør i Danica Pensionsbank.

Springet til Codan i 1995 føltes stort

– og det gjaldt ikke mindst forskellene i

virksomhedskultur. Men springet har

han aldrig fortrudt, og i dag føler Poul

sig godt tilpas ved at være ansvarlig for

Codans danske skadeforsikringer.

Dagens første møde i den nordiske

koncernledelse trækker ud – resten

af dagen går som planlagt.

10

Kl. 14.00-16.00:

Nordisk ledermøde i Human Resource

Ud over at være øverste ansvarlige for

dansk skadeforsikring er Poul Mortensen

fungerende direktør for nordisk it og nordisk

HR. På dage med nordiske koncernledelsesmøder

arrangerer han derfor samtidig

et møde om enten it eller HR. På

dagsordenen er et nordisk lederudviklingsprogram,

et nordisk stillingsvurderingssystem

og nogle fællesnordiske uddannelser.

Kl. 16.00-16.30

Her er der et hul i kalenderen til samle op

på telefonbeskeder, e-mails og andet, som

sekretær Else Schott har taget sig af i dagens

løb.

Kl. 16.30-17.30:

Møde med konsulent fra IBM

Codans account manager hos IBM, Niels

Trzecieski, kommer for dels at blive opdateret

om Codans it-situation, dels at orientere

om nyheder. De skal også forberede

nogle møder i forbindelse med en it-konference

i Berlin, hvor Poul deltager sammen

med Jens Erik Christensen.

Kl. 19.00:

Møde på Himmelev Skole

De fleste dage er Poul først hjemme på et

tidspunkt mellem 19 og 20, men i dag må

Badmintonfamilien

Poul Mortensen ”lever med virksomheden”

ugens fem første dage. Til gengæld

prøver han at holde weekenden delvis fri

for møder, så familien kan være sammen

– med især badminton som den store fælles

interesse.

Lige fra deres ungdom, hvor de læste i

Odense, har Poul og Inge dyrket denne

sport. Desuden har Inge i en årrække som

ungdomsleder rejst rundt i landet med

unge elitespillere.

han køre lidt tidligere, fordi datteren Pernille

skal have sine forældre med til den

halvårlige skole-hjem-samtale.

Kl. 19.30:

Fodboldlandskamp

Venskabsfodboldkampen mellem Danmark

og Israel er en vigtig opvarmning før

VM, så Poul vil tænde for fjernsynet, så

snart Inge, Pernille og han selv er hjemme

igen. Og mon ikke Kasper kigger med?

Status torsdag morgen

Onsdagens møder var tilrettelagt, så det

ene skulle afløse det andet. Men nåede

Poul det hele? Ja – delvist:

”Allerede det første møde efter interviewet

trak ud, så jeg slet ikke nåede at deltage

i styregruppemødet vedrørende Trekroner.

Det blev holdt alligevel, men uden

min deltagelse. Koncernledelsesmødet varede

lige til kl. 14.00, hvor det nordiske

HR-møde startede. Resten af dagen gik til

gengæld som planlagt”, fortæller Poul,

som dermed også nåede hjem, så han

kunne følges med Inge og Pernille til mødet

på skolen.

Med andre ord en hverdag der er travlere

end de flestes – men også et ganske almindeligt

liv med stor fokus på familien

og fritiden.

– jm

Pernille på 13 går i 6. klasse, og hun har

alene i år vundet to sølv- og en bronzemedalje

ved DM. For tiden rangerer hun som

landets 3. bedste i sin aldersgruppe.

Thomas på 17 år går for tiden på Oure

Idrætsefterskoles badmintonlinje. Ud

over badminton spiller han fodbold.

Kasper er 19 år og går på handelsgymnasiet.

Efter et år i USA og mange år med

badminton på eliteniveau har han nu

valgt at koncentrere sig om fodbolden.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


Nordisk forretningsudviklingschef Klaus Berentsen på udkig efter gode idéer fra Sverige til Danmark – og omvendt.

Oppe på 15. sal, hvor Klaus Berentsen

har sit kontor, kan man

på en klar dag se næsten helt til

Sverige. Og det er ikke kun udsigten,

som er ”svensk”. Inden

længe vil Klaus støde på svenske

kolleger på gangen og i kantinen,

og det ser han frem til: ”Vi

kan lære en masse af vores

svenske kolleger – og omvendt!

Vores opgave er nu at finde ud

af, hvordan vi gør det bedst mu-

S

iden Codan i 1999 købte Trygg-Hansa i

Sverige, har ledelsen i begge virksomheder

arbejdet på at udnytte de synergier, man

ønskede at opnå ved sammenlægningen.

Ifølge Klaus Berentsen, nordisk forretningsudviklingschef,

har man nu høstet ”de lavthængende

frugter”, altså de første og åbenlyse

fordele ved samarbejdet som f.eks.

etablering af fælles datacenter.

Som næste skridt har Codans og Trygg-

Hansas ledelse 1. marts i år etableret en ny

nordisk organisation, som har til formål at

knytte de nordiske lande endnu tættere

sammen i en fællesnordisk enhed. Siden

har medarbejdere fra begge sider af sundet

arbejdet på at afdække både fælles-

Hedder din nye kollega

Jönsson?

nævnere og forskelle, i første omgang fra

Sverige og Danmark. Projektets arbejdstitel

er ”Vi udvikler os sammen”, som er beskrevet

i folderen ”Nordiske initiativer”.

Hvad får Codan ud af det?

Men hvordan smelter man to lande sammen

i en fælles kultur, og hvad betyder det i praksis

for medarbejdere og kunder? Klaus Berentsen

mener, at det er afgørende, at man

ikke går for hurtigt frem. Historien viser adskillige

eksempler på fusioner og andre integrationsprojekter,

som er gået i vasken,

fordi ledelsen forsøgte at føre en masse idealistiske

idéer ud i livet. De glemte bare at få

resten af organisationen med.

Derfor er Klaus Berentsen ikke i tvivl

om, at projektet skal gennemføres i et

tempo, hvor alle kan følge med:

”Vi skal ikke bare ud at score hurtige resultater

på bundlinjen. Vi bruger den nødvendige

tid på at finde synergier, og vi leder

kun der, hvor det er økonomisk og

markedsmæssigt forsvarligt.”

”For medarbejderne vil det nordiske

samarbejde blive synligt på en række meget

konkrete områder”, fortæller Klaus Berentsen

og nævner et par eksempler: ”Det

er vores plan at tilbyde sommerhuse i både

Sverige og Danmark, som kan benyttes af

medarbejderne på tværs af Øresund. Den

fælles kultur skal også styrkes ved en årlig

nordisk koncern-olympiade, ligesom vi

hvert tredje år vil holde fest for koncernen,

hvis vi når vores mål”.

Samme ansigt udadtil

Det er kunderne, som vil mærke mindst til

de ”nordiske tilstande”, fortæller Klaus Berentsen:

”Vi ændrer intet på virksomhedernes

fremtræden udadtil i de enkelte lande.

Trygg-Hansa hedder fortsat Trygg-Hansa,

og i Sverige vil kunden som altid få en

svensk stemme i røret, når han eller hun

ringer – og tilsvarende i Danmark. På produktsiden

vil kunderne på sigt opleve et

bredere udbud af ydelser, fordi Codans og

Trygg-Hansas koncepter nu kan deles på

tværs af landene. Og kunderne behøver jo

i princippet ikke vide, om idéen bag f.eks.

et nyt kernekunde-koncept oprindelig er

svensk eller dansk.

Du kan finde inspiration og flere oplysninger

i folderen ”Nordiske initiativer” og

på Inside Online.

– tjw

Fakta Klaus Berentsen har været hos

Codan siden 1. juni 2001. Han

brænder for at forbedre det nordiske

samarbejde – en af hans kæpheste er,

at det skal ske uden ekstra bureaukrati.

Klaus Berentsen har en

fortid i konsulentbranchen og har

senest været partner hos Accenture

med ansvar for Financial Services.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 11

Foto: Jesper Ludvigsen/Alfa Press


Erhverv

Tryghed

De private tandlæger og

deres patienter er forsikret til

tænderne. Codan har været

med til at sætte en ny standard

på området

H

vad gør man som patient, når man

har fået en følelsesløs tungespids som

følge af et indgreb hos tandlægen, og når

der samtidig er tale om ”noget, der bare

sker nogle gange”, uden at tandlægen

kunne have gjort noget for at undgå det?

På den ene side er tandlægen ”uskyldig” og

derfor ikke forpligtet til at yde patienten

erstatning. På den anden side er patienten

kommet til skade og bør have erstatning.

Det var hårdknuder som denne, der

sidst i 1980’erne fik regeringen til at fremsætte

et lovforslag om patientforsikring for

hele sundhedssektoren. Man ville sikre tilskadekomne

patienter i de tilfælde, hvor

det var umuligt at bevise, at deres behandler

var skyld i uheldet.

Regeringens udspil fik Dansk Tandlægeforening

til at rette henvendelse til

Hafnia, der som bekendt senere blev en

del af Codan. Resultatet blev et helt specielt

samarbejde:

”Oprindelig skulle tandlægerne have

været en del af Sundhedsministeriets patientlov,

men i sidste ende kom loven kun til

at omfatte offentlige sygehuse. Derfor fortsatte

vores samarbejde, og i dag kører ordningen

parallelt med det offentliges”, siger

kontorchef i Codans afdeling for Administrativ

udvikling og support, Jens Ole

Grønnebæk, og tilføjer:

”I 1997 fastslog Sundhedsministeriet, at

Codans patientforsikring giver en bedre

erstatning end det offentliges, og at vi har

12

i tandlægestolen

Foto: Søren Wesseltoft Fotografi/udlånt af Jahn Legarth

den største ekspertise på tandlægeområdet.

Det er vi da stolte af, for det betyder, at

vi har dannet praksis i et tæt samarbejde

med fageksperterne – tandlægerne.”

Halvdelen ville ikke få erstatning uden

Patientforsikringen er del af en større forsikring,

der hedder Praksisforsikringen, og

som dækker alle, der har deres gang i en

tandlægeklinik – patienter, medarbejdere

og arbejdsgivere. Alle privatpraktiserende

tandlæger er omfattet af forsikringen. Det

betyder, at Codan og tandlægerne har fået

opbygget en stor erfaring om de mest almindelige

ulykker – en viden som er med

til at forebygge nye.

Jahn Legarth, der er privatpraktiserende

tandlæge og formand for Praksisfor-

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


Tandlægerne har forsikringsmæssigt

bedre

vilkår end de privatpraktiserende

læger –

her er Jahn Legarth i

gang med en patient.

sikringsudvalget, er glad for samarbejdet

med Codan:

”De har været utroligt gode til at lytte

efter, hvad vi ønskede os af en forsikring.

Det betyder for eksempel, at patienterne

får dækket alt, der koster over

1.000 kr. I det offentlige er tallet 10.000

kr. Vi har faktisk lavet en undersøgelse,

der viser, at halvdelen af patienterne

ikke ville få nogen erstatning, hvis vi

ikke havde Codans ordning”, siger han.

Jahn Legarth understreger også, at

tandlægerne har bedre vilkår end for

eksempel de privatpraktiserende læger,

der ikke er dækket af det offentliges

ordning og derfor kun har deres egen

erhvervsansvarsforsikring.

Flere opgaver til Codan

Undervejs har det gode samarbejde

med tandlægerne kastet nye opgaver af

sig til Codan. Det har udmøntet sig i Klinikforsikringen,

som er kommet til i

samspil med Dansk Tandlægeforenings

Tryghedsordninger. Den omfatter erstatning

af inventar i klinikken i tilfælde

af for eksempel brand, hærværk, tyveri

eller vandskader.

Annette Teglers er privatpraktiserende

tandlæge og formand for bestyrelsen

i Tryghedsordningerne. Hun arbejder

derfor tæt sammen med Codan:

Codan giver os stor indflydelse på

indholdet i ordningen, og det er vi

”Halvdelen af patienterne ville ikke

få erstatning, hvis vi ikke havde

Codans forsikring”, siger tandlæge

og formand for Praksisforsikringsudvalget

Jahn Legarth.

glade for. Der kommer jo hele tiden nye

spørgsmål. Tidligere var det for eksempel

ikke nødvendigt at tage højde for

forsikring imod edb-virus”, siger hun og

understreger forsikringens konkrete

fordele:

”Over halvdelen af tandlægerne er

med. Og jeg er lige ved at sige, at det må

skyldes uvidenhed, hvis man ikke er.

Godt nok koster Klinikforsikringen en

smule mere end en almindelig forsikring.

Til gengæld får du fuld dækning

for dine ting. Det vil sige, at du får helt

nye stole, borde og så videre, selvom det

stjålne har mange år på bagen. Det betyder

virkelig en forskel, når du står

med en klinik, der er blevet tømt af

tyve.”

– kaf

Foto: Mikal Schlosser

Annette Teglers arbejder

tæt sammen

med Codan.

Fakta

I 1997 skrev Sundhedsministeriet følgende

om Codans Praksisforsikring: ”Ordningen giver

en bedre erstatningsdækning end loven, og

eftersom den har fungeret i flere år, er der i forsikringsselskabet

og Praksisforsikringsudvalget

oparbejdet en betydelig ekspertise og erfaring i

behandlingen af tandlægesager. Hvis sagsbehandlingen

flyttes til Patientforsikringsforeningen,

vil denne erfaring gå til spilde.”

Foto: Mikal Schlosser

Som formand for bestyrelsen

i Tryghedsordningerne understreger

Annette Teglers de

konkrete fordele.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 13


insidepersonalia

personalia

14

Nyansatte

01.03.2002

Afdelingschef

Anne Hansson

Business Intelligence

Analytiker

Maibritt Pedersen

Business Intelligence

Assistent

Ceyda Metin

Liv Kundeservice Telefon

Assurandør

Anders Lisberg Schmidt

LPC Roskilde

Assurandør

Henrik Christensen

LPC Aalborg

Assurandør

Jens J. Lauritsen

Gruppeaftaler

Assurandør

Jesper Petersen

LPC Kolding

Assurandør

Lars Andersson

LPC Roskilde

Assurandør

Mark Baumgarten

LPC Århus

Fuldmægtig

Charlotte Grønberg

Liv Kundeservice Fyn

Konsulent

Hans Jørgen Andresen

Økonomi Skadeakt.

Konsulent

Helle Simonsen

Erhverv Global Adm.

Systemudvikler

Asbjørn Skou

IT Forsikringssystemer

Telekonsulent

Gry Christensen

Privat outbound

Telekonsulent

Henrik Gimbel

Privat outbound

Telekonsulent

Henrik Schmidt

Privat outbound

Telekonsulent

Jacob Lynggaard

Privat outbound

Telekonsulent

Morten Christensen

Privat outbound

01.04.2002

Analytiker/Konsulent

Allan Nilausen

LPC Salg Ledelse

Fuldmægtig

Birte Nemholt

Erhverv Landbrug

Kampagnekoordinator

Michael Bangholz

Erhverv Kampagne

Kok

Inge Faurschou Jensen

FSP Kantine

Overassistent

Betina R. Haugaard

Pension Salg Øst

Systemudvikler

Lau Kjærsgaard

IT kunde- og betalin.

Systemudvikler

Torben Westen

IT Forsikringssystemer

Telekonsulent

Camilla Christensen

Privat outbound

Telekonsulent

Kim Rasmussen

Privat outbound

Telekonsulent

Mikkel Bennetsen

Privat outbound

Telekonsulent

Rasmus Munch Pedersen

Privat outbound

Telekonsulent

Tina Flintholm Jensen

Privat outbound

Jubilæer

25. juli: 25 år,

Driftsassistent

Lili Sander, tidl.

Print og Efterbehandling,

CSC

1. august: 40 år,

Kontorchef

Karl Klausen,

Privat Produktudvikling

1. august: 25 år,

Afdelingschef

Kirsten Hesselkilde,

Erhverv Skade Brand

1. august: 25 år,

Kontorchef

Jytte Nielsen Tørngren,

Erhverv Adm.

Udv. & Support

1. august: 25 år,

Ingeniør

Kjeld Henriksen,

Erhverv Uw C&E Ingeniør

1. august: 40 år,

Fuldmægtig

Annelice Schønecker,

Erhverv Uw Prof. Ansvar

1. august: 25 år,

Fuldmægtig

Marianne Persson,

Liv Ulykke Police

1. august: 40 år,

Overassistent

Lise Klausen,

Liv Kundeservice Liv Tlf.D.

1. august: 25 år,

Overassistent

Susanne Ernemann,

Liv Århus LPC

15. august: 25 år,

Fuldmægtig

Jan N. Jørgensen,

Erhverv Skade Brand

22. august: 25 år,

Bygningskonsulent

Uffe Hilding Rasmussen,

Privat Teknik Bygning

Nord

1. september: 40 år,

Overassistent

Annie Lautrup,

Øko Kreditorbogholderi

1. september: 40 år,

Regnskabskonsulent

Jørgen Mortensen,

Codan Ejendomme Edb

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


1. september: 40 år,

Afdelingsdirektør

Erik Vilstrup,

Erhverv Skade Ledelse

Runde

fødselsdage

10. juni: 50 år,

Overassistent

Solveig Norup Jorsø,

Privat Teknik Stab

10. juni: 50 år,

Fuldmægtig

Anette Underlien,

Erhverv Glostrup

11. juni: 50 år,

Fuldmægtig

Kirsa Kreutzfeldt Hansen,

Erhverv Storknd.Midt/Nordj.

13. juni: 50 år,

Trykkerimedarbejder

Jens Larsen,

Decentral Service

10. juli: 50 år,

Personalekonsulent

Sonja Filbert,

Personaleadministration

11. juli: 50 år,

Assurandør

Bent Ketelsen,

Erhverv Århus

11. juli: 50 år,

Overassistent

Elo Westi Lundin

Christensen,

Liv Kundeservice Støtte

27. juli: 60 år,

Ejendomsassistent

Connie Allis Nielsen,

Opnæsgård

7. august: 50 år,

Underdirektør

Hans Peter Hansen,

Nordisk Forretningsudvikling

9. august: 60 år,

Løsøretaksator

Hans Jørgen Mejdahl,

Privat Teknik Løsøre

12. august: 60 år,

Konsulent

Jørgen L. Nielsen,

Adm./Indkøb

18. august: 50 år,

Fuldmægtig

Lisa Larsen,

Erhverv Storkunde

Sjælland/Hørsholm

25. august: 60 år,

Konsulent

Jens Preben Dubgaard,

Erhverv Uw Erhvervskunder

12. september: 50 år,

Overassistent

Karin Juul,

Liv Aalborg Pension

27. september: 50 år,

Overassistent

Birgith Bertelsen,

Erhverv København

Pension / afsked

Direktør

Mogens Andersen

Liv Ledelse

Afskedsreception

den 31. maj kl. 14-16,

GK, Bestyrelsesværelset

Kør bil

på nettet

Nyt kampagnesite på codan.dk

I øjeblikket sætter KerneKundekampagnen sit

præg på det danske mediebillede – og som en

spændende nyhed understøtter det særlige KerneKundesite

på codan.dk kampagnen i stil og

tone:

”Man kan se sitet som en forsmag på en kommende

relancering af codan.dk – designet er lyst

og venligt, og kunderne har mange flere muligheder”,

siger Jan Madsbøll fra e-Business:

”Blandt andet kan kunden melde sig som KerneKunde

– eller teste sin kundestatus, hvis man

er i tvivl. Du kan også prøve en lille biltest, i forbindelse

med tilbuddet om køreteknisk kursus –

eller se en førstehjælpsfilm og derefter melde

dig til et kursus. Sitet får dermed nettet, telefonen

og servicerådgivning til at smelte sammen

– og det vil være en god ide, hvis vi internt kender

sitet ud og ind. Sitet er en del af vores ansigt

udadtil, og kunderne skal nok komme ind at

kigge.”

Som noget nyt kan man kortlægge kundernes

rute på sitet – ud over at se, hvor mange der besøger

siden, kan vi nu følge trafikken, fra kunden

logger på og videre frem:

”Det giver mulighed for at vurdere kundernes

mønster og kultur på nettet – og den viden kan

vi bruge i det videre arbejde med sitet og codan.dk

i det hele taget, forklarer Jan Madsbøll,

der gerne modtager ris, ros og spørgsmål om det

nye kampagnesite.

– jsk

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 15


Codans kantiner

Alle har en holdning til mad – og de fleste til Codans kantiner.

På det seneste har vi kunnet smage ny og spændende

mad – og i Borgergade har de fået et helt nyt koncept! Men

hvordan ville en professionel anmelder opleve kantinerne i

Borgergade og på Gammel Kongevej? Inside har spurgt

Søren Frank

fra Berlingske Tidende – med til historien hører, at prøvespisningerne

foregik i januar/februar

16

rokost

med udsigt

Af Søren Frank

D

et er de færreste beskåret at spise

deres frokost med udsigt over byen

fra 18. sal. Den slags luksus er normalt

forbundet med de absolut eksklusive restauranter,

som er indrettet på toppen af

eksempelvis Rotunden i Hellerup og hoteller

som Scandinavia og Royal.

Selv en halvoverskyet dag lukkes der

så meget lys ind gennem de store vinduer,

at den ellers ganske ordinære

salatbar tager sig ganske indtagende ud.

Codans salatbar udskiller sig nemlig

ikke mærkbart fra gennemsnittet. Jeg

gik forbi bøtten med maskinudstenede

sorte oliven, den kolde, sammenklistrede

pasta og den snittede iceberg. Til

gengæld fyldte jeg skålen med bønnesalat,

kogte kartofler og tomatsalat –

Fotos: Jesper Ludvigsen/Alfa Press

sidstnævnte fik følgeskab af et lille

bæger med tern af noget, der lignede

fetaost.

For nu at starte med det sidste, så

smagte ”fetaosten” af absolut ingenting

sammenlignet med den autentiske

græske variant. Tomat og kartofler var,

uden ligefrem at feje benene væk under

mig, passable. Det samme kan man vel

også sige om de grønne bønner. Selv de

var ganske vandede i smagen – der har

ganske givet været tale om optøede

grøntsager.

Efter salatbaren kom turen til buffeten,

hvor en lun anretning bestående af

skinkesteg og en lasagneagtig konstruktion

med grønne pastaplader og champignonsauce

tog sig ganske fristende

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


ud. Men da jeg fik sat tænderne i skinken,

viste den sig at være temmelig salt og noget

gummiagtig i konsistensen – et eller

andet sted må man have haft gang i saltvandskanylerne.

Så havde jeg mere gavn af gårsdagens

lune indslag, som nu var blevet til et koldt

farsbrød – lyst og let i farve og konsistens.

De to slags pate – den færdigkøbte standardvare,

som kendes fra supermarkederne

– var bestemt også spiselige.

Buffeten nåede pænt rundt om det

hele. Således var der også en lille osteopsats

- og en udmærket gorgonzola gik hen

og blev et af frokostens bedste indslag.

Kantinens smørrebrødsdisk viste et

udpræget flair for farven rød – min medspiser

tog sig, ud over nitritrødt oksebryst

og spegepølse, en meget salt hellefisk

og en uspændende roastbeefmad, af

dagens lune ret og dagens suppe. Sidstnævnte

var formentlig dagens lavdepunkt

– en klæg formentlig meljævnet tomatsuppe

uden nogen form for fyld og med

en karakteristisk konservessmag a la den

tomatsauce, man kender fra dåseravioli.

Finalen på denne frokost på 18. sal

skulle vise sig også at blive dagens bedste

indslag: En god saftig og velkrydret gulerodskage

smagte godt sammen med en

kop af husets udmærkede kaffe.

Dagen derpå drev nysgerrigheden efter

at opleve en anden type kantine mig

til Codans it-afdeling i Borgergade:

Her fandt jeg et stykke højt belagt med

sildesalat med fyld af kryddersild, radiser,

Fakta

Måske den nye buffetordning

kunne have tilfredsstillet den

kræsne anmelder – godt ser det

i hvert fald ud.

kartofler og løg, som var både friskt og

velsmagende.

Salatbaren vil jeg springe let hen over

og i stedet knytte en kommentar til buffetens

såkaldte risotto, der viste sig at

være en gang almindelig kogt ris tilsat

lidt grøntsager. En ret, der var blottet for

smag i en grad, at det formentlig ville

have kostet en italiensk kok knæskallerne.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 17


Codans kantiner

Den danske leverpostej med bacon, som

udgjorde dagens lune ret, var dog ganske

god, og den importerede ost, her roquefort,

blev endnu en gang et af frokostens

højdepunkter. Under indtagelse af den

afsluttende kaffe tænkte jeg således ved

mig selv, hvorfor alle kantiner, inklusive

min egen på Berlingske Tidende, absolut

skal være så kedelige? Kunne man ikke

droppe det brede udvalg og servere en

type brød, en slags kød og en enkelt salat,

som til gengæld kunne skifte fra dag til

dag?

Mad i en måned

N

u er det jo svært at sige, hvad en anmelder

forventer, når han spiser i

en virksomhedskantine”, siger kantineleder

Berit Sand, der ikke tager kritikken så

tungt – det billede, Søren Frank tegner,

ligger langt fra de tilbagemeldinger, hun

typisk modtager:

”Men et par ting vil jeg gerne kommentere:

Vores supper er normalt hjemmelavede,

og tomatsuppen er et klart hit

blandt medarbejderne – om det lige

præcis den dag var en pulversuppe, skal

jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Og med

hensyn til risottoen fungerede den jo

som tilbehør på buffeten – han anmelder

den som en selvstændig ret.”

Berit Sand er til en vis grad enig i, at

man kunne skære ned på udvalget og

opprioritere kvaliteten – hun undrer sig

dog over, at prisen slet ikke er taget i betragtning:

”De hovedretter, Søren Frank anmel-

18

“Selvfølgelig leverer vi ikke haute

cuisine, men generelt får vi positive

tilbagemeldinger”, siger Berit Sand.

for 300 kr.

der, koster snildt det samme som en hel

måneds måltider her i Codan – jeg synes

ikke, at vi har noget at skamme os over.”

Buffeten i Borgergade

Uafhængigt af anmeldelsen har et nyt

koncept allerede fungeret siden 1. marts

i afdelingen i Borgergade i København.

Ideen har netop været at skære ned på

udvalget og lade buffeten være omdrejningspunktet

i tilbudet. Prisen er landet

på 300 kr. om måneden trukket over lønnen

– men så kan man også spise i alle

Codans kantiner.

”Det vil sige, at man for 13-14 kr. om

dagen kan spise 2-3 lune retter, pålæg,

salatbar og ind imellem ost eller kage”,

siger Berit Sand, der er glad for den respons,

hun oplever ovre fra Borgergade.

Fremtidens kantine

I forbindelse med domicilprojektet på

Fotos: Jesper Ludvigsen/Alfa Press

Gammel Kongevej arbejdes der i øjeblikket

på at finde frem til det bedst mulige

kantinekoncept – det ligger allerede

nu fast, at fremtidens kantine

bygges op om et buffetsystem a la det i

Borgergade, og at der kommer en hyggelig

café med boller og kage m.m.:

”Men det er i høj grad op til medarbejderne

at være med til at forme tilbuddene

– i efteråret holdes en kvalitetsmåling/spørgerunde,

og der vil man

f.eks. kunne tage stilling til behovet for

en morgen- og aftensmadsordning mod

egenbetaling”, afrunder Berit Sand.

På buffeten i Borgergade

er der skåret ned

på antallet af retter.

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002


Lov med konsekvenser

Hundrede tusinde breve, oceaner

af kundeopkald – og både

højere erstatninger og præmier

til kunderne. Det er blot nogle

af de konsekvenser, den nye

erstatningsansvarslov har for

branchen

O

p mod to millioner danskere skal informeres

om konsekvenserne af den

nye erstatningsansvarslov. Samtidig giver

lovændringen branchens medarbejdere

nye arbejdsområder. Men hvad er det lige,

der informeres om? Og hvad betyder lovændringen

egentlig?

Historien bag

I løbet af halvfemserne modtog Justitsministeriet

flere breve fra skaderamte, der

følte sig klemt af den gamle erstatningsansvarslov

fra 1984.

”Et af problemerne var, at renten, siden

loven blev indført, er halveret. Derfor giver

de beløb, som udbetales til skadelidte, ikke

tilstrækkeligt afkast til at dække folks udgifter.

Desuden er erstatningsniveauet i

Danmark generelt meget lavt i forhold til

de vesteuropæiske lande, vi sammenligner

os med”, fortæller retschef i Folketinget

Jens Møller.

Det centrale i den nye lov er netop, at

erstatningsniveauet hæves til næsten det

dobbelte.

I 1998 besluttede Justitsministeriet at

nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle

komme med et forslag til ændringer.

Jens Møller blev formand for gruppen,

der bestod af repræsentanter fra Forsikring

& Pension, Socialministeriet, Justitsministeriet,

Advokatrådet, Dommerforeningen

og Københavns Universitet.

Revalidering, ikke erstatning

”Tidligere lænede loven sig op ad definitionen

statisk tilstand. Det vil sige, at man

kunne stoppe udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste,

når tilstanden blev statisk.

For en håndværker, der mister en arm

– hvilket jo er en statisk skade fra dag ét –

betyder det, at han ikke er berettiget til

tabt arbejdsfortjeneste”, fortæller Jens

Møller.

Det ændres med den nye lov samtidig

med, at reglerne for revalidering er strammet,

så en skadelidt er forpligtet til at lade

sig revalidere.

”Det kan selskaberne i sidste ende tjene

på, for når en person revalideres og dermed

får mulighed for at arbejde, betyder

det mindre erstatning. For medarbejderne

i selskaberne betyder den nye lov derfor, at

de fremover skal følge med i genoptræningen

og udviklingen hos en skadelidt – altså

kere sig om modparten”, siger Jens Møller.

Præmiestigning skal forklares

Arbejdsgruppens betænkning blev færdig i

2000 og enstemmigt vedtaget af Folketinget

den 31. maj sidste år.

Hvad den nye lov kommer til at koste,

har forsikringsbranchen regnet på i

månedsvis. Det er op til det enkelte selskab

at afgøre, hvad de forhøjede erstatninger

betyder for kundernes præmier. Og det

skal alle kunder informeres om, inden den

nye lov træder i kraft 1. juli.

I Forsikringsoplysningen har kontorchef

Jørgen Thomsen været med til at udarbejde

det materiale, som skal forklare

danskerne, hvad loven går ud på.

”Vores opgave er at formidle budskabet,

så kunderne forstår, at de præmieforhøjelser,

der kommer nu, ikke skyldes forsikringsselskaberne,

men en lov vedtaget af

Folketinget. I slutningen af maj regner vi

med at køre en større presseindsats via

landsdækkende medier. Der vil også

komme OBS! - indslag og artikler i magasi-

inside-Codan magasinet 10 • 5/2002 19

EAL

ner og specialblade, som skal forklare loven

og baggrunden for præmiestigningerne”,

siger Jørgen Thomsen, som ikke

tror, at branchen har stået over for så stor

en kommunikationsopgave nogensinde

tidligere. – lgh

Fotos: Mikal Schlosser

”Den nye erstatningsansvarslov er et udtryk

for en nødvendig ændring, som betyder, at

skadelidte får højere erstatninger og medarbejderne

i selskaberne nye opgaver”, siger

retschef i Folketinget Jens Møller, der i april

holdt foredrag for Codans medarbejdere om

ændringen.


Codan Care

”Virksomhederne er ved at

få øjnene op for, at det ikke

kun er bygninger og maskiner, de får

noget ud af at forsikre”,

siger Henriette Færge, projektleder

på det nye Codan Careprodukt

”Forbliv rask”.

Populært

F

at forblive rask

orebyggende behandlinger, helbredsundersøgelser

og tværfagligt

samarbejde. Det er nogle af hjørnestenene

i det nye Codan Care-produkt

”Forbliv rask”, som blev lanceret i slutningen

af april.

”Allerede inden vi blev færdige med

det nye ”Forbliv rask”, var der assurandører,

som ringede og spurgte,

hvornår vi var klar”, siger projektleder

Henriette Færge, der har været i gang

med at udvikle ”Forbliv rask” siden november

sidste år.

”Med det nye ”Forbliv rask” har vi sat

fokus på at forebygge. Jo bedre vi er til

det, jo mindre er risikoen for, at folk bliver

syge. Det har både Codan og kunderne

en interesse i – at forblive rask giver

alle en økonomisk fordel og mere

tilfredse medarbejdere hos kunderne”,

siger Henriette Færge, som håber, at

Codan Care med ”Forbliv rask” vil stå

endnu stærkere på markedet.

Ikke kun til kriser

”Forbliv rask” er nu opdelt i en grunddækning

og en udvidet dækning.

Forebyggelse er bedre end sygdomsbekæmpelse. Det sættes

der fokus på med det nye Codan Care produkt ”Forbliv rask”

Grundpakken består af misbrugsrådgivning,

som skal give arbejdspladserne

mulighed for at hjælpe en medarbejder

ud af misbruget.

Ud over misbrugsrådgivningen får

de forsikrede adgang til psykologisk bistand.

Og ikke kun til krisehjælp, men

også i forbindelse med for eksempel

stress og udbrændthed på arbejdspladsen.

De sidste to dækningsområder i

grundpakken er telefonisk rådgivning

til medarbejderne, hvor socialrådgivere

og jurister er parate til at støtte medarbejdere

med personlige problemer,

samt ret til en helbredsundersøgelse eller

sundhedsprofil hvert andet år.

Den udvidede dækning omfatter

derudover adgang til et tværfagligt

team, som kan sikre, at medarbejderne

forbliver raske ved hjælp af både fysioterapi,

kiropraktik, massage og zoneterapi.

Codan udbyder ”Forbliv rask” i samarbejde

med Falck Healthcare, Scanlife,

Musculus og Medicinsk Testcenter.

– lgh

Fakta

Foto: Jesper Ludvigsen/Alfa Press

Fordobling af antallet

af sundhedsforsikringer

120.000 personer har tegnet en sundhedsforsikring

i danske forsikringsselskaber,

heraf 18.000 hos Codan.

Og antallet er i stigning. Ifølge bladet

Forsikring” forventer man, at antallet

fordobles alene i 2002.

Med det nye ”Forbliv rask” har

Codan Care fået nye delelementer.

Sundhed

og helse

Rådgivning

tab af

erhvervsevne

Forebyggende

behandling

Forbliv

rask

Hurtigt

tilbage

Hvis det værste

skulle ske

Kritisk sygdom

Hospitalsbehandling

Alkoholbehandling

Ulykkesforsikring

Alvorlig

tilskadekomst

More magazines by this user
Similar magazines