Din Kirke

immanuelaros.dk

Din Kirke

Immanuels

KIRKEN

Din Kirke

Januar - Februar 2010

LÆS OM:

Kirken - forening og fællesskab!?

små & STORE fællesskaber

Fællesskaber i Immanuelskirken


Velkommen til

FÆLLESSKABET

AF TRINE TOUSGAARD & KRISTIAN MINCK, REDAKTØRER

Fællesskaber findes til alle tider og til alle sider. Nogle opstår og genopstår med jævne mellemrum, og

andre nedbrydes langsomt. Nogle udvikler sig til egentlige venskaber, hvorimod andre mere er bygget

på fællesskabet omkring et fælles behov eller mål. Andre igen er alene virtuelle fællesskaber, der opstår

i et af internettets tilfældige chatrum eller i en gruppe på facebook.

Men fælles er at: Fællesskaber er vigtige for os som mennesker.

Dette gælder ikke mindst i vore kristne fællesskaber og menigheder. Fællesskaber kan måske godt

opstå af sig selv, men de kræver arbejde og pleje, hvis de skal bestå. I Immanuelskirken er fællesskab et

nøgleord, men det er et ”åbent ord”, der indeholder flere betydninger. Vi har flere typer af fællesskaber,

der hver især samler sig om bøn, sang, kaffe, arbejde eller andet, men vigtigst er det store fællesskab,

som inkluderer alle os, der har lyst til at være en del af det liv, der foregår i og omkring kirken.

I dette nummer af Din Kirke kigger vi på fællesskabet. Vi ser på det fællesskab, der foregår i foreninger

og kirker, og på vores egen og på andres opfattelse af fællesskab. Derudover kigger vi på de forskellige

fællesskaber, der er i vores egen kirke.

Brug fællesskabet, deltag i fællesskabet, men frem for alt: Vær velkommen i fællesskabet.

Kirken - forening og

fællesskab!?

AF STEEN RUDOLPH

Det sociale samvær er det vigtigste – siger en

undersøgelse blandt frivillige, derefter kommer

ting som det velgørende formål og ros og

anerkendelse!

Måske og forhåbentlig er kirken ved at få øje på

vigtigheden af det sociale samvær/fællesskabet.

I mine ganske mange år som kirkeengageret

har jeg imidlertid fået det indtryk – og ganske

givet også selv bidraget dertil: at kirke er noget

andet (og bedre) end blot en forening. Kirken

har jo et højere og bedre mål – nemlig at frelse

mennesker. Dermed lægges med en vis arrogance

en afstand til foreningslivet. Igennem mit arbejde

(det lønnede) har jeg et godt samarbejde med

2 Din Kirke

Frivilligcenter Århus, et bekendtskab som fylder

mig med respekt og anerkendelse. Besøgsvenner,

lektiehjælpere, natteravne, bisiddere. Fantastisk

mange mennesker hjælper fantastisk mange

andre mennesker – og alle parter får en oplevelse

af fællesskab og glæde. Når jeg jævnligt kommer

i Frivilligcentrets hus i Mejlgade mærker jeg straks

en glad, positiv dynamik strømme mig i møde.

”Du får ved at give”

I disse utallige foreninger med høje og fine formål

frigøres uendelig megen glæde og energi, såvel

fra de glade givere, som fra de glade modtager.

Her er en lektie at lære for de fleste – inklusive

kirken!

I vores egen lille kirke på Frederiksbjerg torv

findes et pænt antal af foreninger. Man kan

spørge sig selv hvad der ville være tilbage af kirke,

hvis ikke disse foreninger var der. Spejderne,

gospelkorene, seniorklubben m.fl. - forestil dig,


at disse fællesskaber en dag var væk (!)

Man kan vel også påstå at foreningslivet er

Immanuelskirkens fundament.

Søren Kirkegaard udtrykke det ganske godt:

Hvis du vil hjælpe et menneske, må du dog først

bevæge dig derhen hvor det menneske befinder

sig! Et af de få danske kirkelige ungdomsarbejder

med succes udtaler: Vi tror på det sociale

fællesskab som en af de vigtigste nøgler til at nå

ind til de unge.

Man kan jo spørge sig selv hvor der er lettest at

møde Gud: I kirkens hellige haller? Eller i mødet

mellem den glade giver og den glade modtager?

Jeg tror på, at Gud findes i relationen mellem

mennesker. Jeg tror på, at Gud findes i glæden

hos giveren, og at det er i den glade modtagers

hjerte, at døren åbnes i troen på noget godt.

Ikke at der nødvendigvis gives noget fysisk.

Fællesskab er formodentlig en af de største gaver

vi kan tilbyde – fællesskabets pris kan ikke gøres

Totem

Loppemarked

Er du Opinion Fighter, Heart Helper,

Kids Coach eller ..?

"Jeg tror på, at Gud findes i

relationen mellem mennesker."

op i kroner og måles fysisk. Dermed tror jeg

også, at kirkens mål og mission mere skal ses i

foreningen/fællesskabet/relationen end i nogen

anden form for ”gudstjeneste”.

FAKTA om foreninger:

• Foreninger betegnes som den tredje sektor

• 101.000 foreninger er registreret i Danmark

• 35% af Danmarks befolkning udfører frivilligt

arbejde

• 17.000 personer i Århus kommune udfører

frivilligt socialt arbejde igennem 300

foreninger.

Kilder og links:

www.frise.dk

www.frivilligcenteraarhus.dk

www.frivilligjob.dk

www.heltfrivilligt.dk

Spejderne har fået tildelt det nye loppehus på hjørnet af Lokesvej og Huginsvej til afholdelse

af loppemarked fra d. 30. maj til 19. juni. Reserver dagene til hjælp med afviklingen, således at

overskuddet til kirkens ungdomsarbejde bliver så stort som muligt. Der vil komme nærmere

oplysninger senere.

S P E J D E R N E S

P R O G R A M :

PROGRAMMET

FOR MØDERNE

LIGGER IKKE

FAST I FORÅRET,

DA VI STARTER

FEJDE, HVOR VI

D Y S T E R

MOD ANDRE

PATRULJER I

KORPSET.

Program for både Klynge/Flok og Gruppen:

(Hvert spejdermøde starter kl. 18.30 - mulighed for fællesspisning kl. 18.00)

11/1 Opstart med fælles spejdermøde

18/1: Spejdermøde

25/1: Spejdermøde

1/2: Spejdermøde

Lørdag d. 6/2 holder vi kredsdag/fastelavnsdag

Søndag 7/2: Spejdergudstjeneste

8/2: Førermøde (ikke spejdermøde)

15/2: Vinterferie

22/2: Spejdermøde - tænkedag

Din Kirke 3


Spisning inden aftenbøn

4 Din Kirke

InJoy øver

FÆLLESSKABER i

Immanuelskirken

I Immanuelskirken har vi i løbet af en uge

rigtig mange forskellige aktiviteter, der er

mere eller mindre synlige. Vi har i dette

nummer af ”Din kirke” valgt at sætte

fokus på de forskellige fællesskaber.

Nogle mennesker er af den opfattelse,

at det er søndag formiddag, der er

”rigtig” kirke, hvor andre mener, at

dér hvor der er fællesskab blandt

kristne, er der kirke. Her er i hvert

fald et udpluk af, hvad der foregår i

Immanuelskirken i løbet af en uge.

Gudstjeneste v. Gildet

Småkagebagning


Arne & Birk - hver onsdag!

Menighedens årsmøde

Planlægning af nyt teenagearbejde

Arbejdsfællesskab

Spisning m. spejderne

Hygge m. Goose

Din Kirke 5


LETH &

AF JENS CHRISTENSEN

CHRISTENSEN

Om der findes nogen specifik definition af, hvad et fællesskab er, ved jeg ikke. Men fællesskab er i hvert

fald ikke noget, man kan have kun med sig selv. Der skal mindst to til. Så parforholdet og forholdet

mellem barn og forælder er eksempler på minifællesskaber og absolut vigtige fællesskaber. Lidt bredere

kunne man så sige, at et fællesskab er en gruppe/samling af mennesker, der bindes sammen af noget,

de er fælles om, f.eks. synspunkter eller interesser. Nogle fællesskaber er vi født ind i, andre vælger vi selv.

Hvorvidt kirkens / menighedens fællesskab er et valgt fællesskab eller et ”påtvunget” / medfødt

fællesskab, kan diskuteres. Men efter min mening kan det ikke diskuteres, at det kun bliver fællesskab i

ordets egentlige betydning, når det er et tilvalgt fællesskab – når det er noget, du og jeg vil sammen. Og

det kan være svært at vinde gehør for i disse tider, hvor jeg, mig og mit synes at have retten til at sætte

dagsordenen.

Et fællesskab vil naturligt udfylde nogle af mine behov, men det bæres dybest set af, at fællesskabet er

åbent og tilbyder at mætte nogle af de behov – materielle og åndelige – som andre, der søger fællesskab,

har. Mennesket Jesus viser de bedste eksempler på, hvordan vi hele tiden udfordres til at gøre op med

vore lukkede fællesskaber – religiøst, kulturelt, etnisk og materielt.

Et ægte fællesskab vil altid lukke op – aldrig i!

AF MADS LETH

Kristne og muslimer har svært ved fælleskabet. Det ses med al tydelighed verden over. I skrivende

stund har man ved en folkeafstemning i Schweiz vedtaget at forbyde minareter på alle landets moskéer.

’Det støjer’ var kritikernes væsentligste argument. I Schweiz er 5% af befolkningen muslimer – præcis

som i Danmark, hvor man også aner en tiltagende frygt for ’de fremmede’ og en manglende vilje til at

have fællesskab. Mange danskere har frygteligt meget imod, at nogle muslimske kvinder bærer burka

eller tørklæde. ’Det er kvindenedgørende’, ’Det går ud over trafiksikkerheden’ eller ’Det vanskeliggør

integrationsprocessen’ er nogle af de argumenter, jeg har hørt folk udtale.

Nej – fællesskab med muslimske ’nydanskere’ eller ’nyschweizere’ er besværligt. De er simpelthen for

anderledes. Det er noget andet os kristne imellem. Her er der fællesskab! Netop i Schweiz i Lausanne

samledes i 1974 mere end 4000 kirkeledere fra evangeliske kirker verden over for at definere, hvad man

havde til fælles – dvs. sætte rammer for det evangeliske, kirkelige fællesskab. Man skrev oven i købet en

kontrakt – Lausanne Pagten – for i ord at nedfælde, hvad der var af betydning for fællesskabet.

I praksis er der dog mange evangeliske kirker for hvem Lausanne Pagten er vanskelig at leve op til.

Konservativ, liberal, karismatisk, for/imod barnedåb, pinsevækket, baptist, lutheraner – fællesskab er

svært! Selv i Immanuelskirken er fællesskabet en vanskelig kunst. Er du til Grundtvig, gospel eller Taizé

kl. 19? Røde eller sorte tal på regnskabets bundlinje? Ung eller gammel? Døbt eller overført? SF’er eller

DF’er? Fællesskab er en enorm stor udfordring, men vi er kaldet til det i fastholdelse af Åndens enhed (Ef.

4: 3-6). Så længe leve mangfoldigheden, siger jeg!

6 Din Kirke


små & STORE

fællesskaber

AF BENT BOJER HARREGAARD, SOGNEMEDHJÆLPER VED SØBORGMAGLE KIRKE

Det er mandag aften, og der er travlhed i køkkenet – og

en lille antydning af forvirring. Nå ja, det med forvirringen

er det måske ikke alle, som lige opdager. Men jeg er

altså helt sikker på, at jeg for et øjeblik siden stillede

kopper og tallerkener til min ungdomsklub frem på et

rullebord – og nu er både rullebord og tallerkener væk

…! Ingen af de tilstedeværende damer kender noget til

mit rullebord, til gengæld gør de mig opmærksom på,

at mit tevand koger. De har tilmed fundet kander frem

til mig, ser jeg – og mens jeg hælder vand på kanderne,

dukker rullebordet op igen – i selskab med Elisabeth på

80, som grinende konstaterer, at det er et forstyrret hus.

Da hun nåede op på første sal, så hun, at der allerede

var sat kopper på bordet – og så måtte det jo være mit

rullebord, hun var kommet til at snuppe. Men det trøster

hende at se, at jeg i mellemtiden har taget hendes vand

og tekander – for så er det vel ikke bare hende, der er en

forvirret gammel kone!

Det var mandag aften – men det kunne snildt ha’

været mange andre tidspunkter i ugens løb. For et af

kendetegnene ved Søborgmagle Kirke er en vifte af

vidt forskellige aktiviteter og grupper, som har til huse

i kirken.

Nogen kender hinanden ganske godt på tværs af

grupperne, – måske fordi de hver især deltager i mere

end én aktivitet. Andre deltager trofast i deres egen

aktivitet, men møder stort set kun de andre i køkkenet

eller på gangen, når rulleborde og tekander cirkulerer

rundt i mandagsforvirringen! Nogle føler sig hjemme

ved søndagens mere traditionelle gudstjeneste, andre

kender hinanden fra børne-/familie gudstjenesterne.

Nogle kommer ofte til gudstjeneste, andre sjældnere –

eller slet og ret sjældent. Nogen kender mange, andre

kender kun få. Nogen lyser op i glade smil, når kirken

summer af liv og mange mennesker – og de forskellige

grupper hver især bidrager med deres til f.eks. julestue

og forårsfest, hvor lokalerne er fyldt af

mennesker. Andre trives bedst i de nære og

mere overskuelige sammenhænge, hvor de

føler sig trygge ved dem, de kender i forvejen.

Nogle grupper er aktive og larmende, andre

stille og indadvendte. Nogle er for børn eller

unge, nogle er for voksne eller ældre – og

nogle er for dem, som ellers ville sidde alene

hjemme i stuen overladt til minderne om

det, som var engang. Men hver for sig og

tilsammen udgør de det fællesskab – eller

de fællesskaber – som danner folkekirkemenighed

i vores lille hjørne af ”2860 Søborg”.

Når arbejdet lykkes, har de forskellige grupper

det tilfælles, at de alle opfatter og omtaler

kirken som ”vores kirke”. Fordi de føler sig

hjemme. Fordi de forskellige fællesskaber

og det, de henter dér, har betydning i

deres hverdag. Som små dryp eller som en

underliggende strøm. Med ord, der giver

dybde – eller med den varme, som ord

alene ikke kan formidle. Med evangeliet som

ramme og fortegn er det kirke – hvad enten

det er søndagens gudstjeneste, tirsdagstræfs

måltidsfællesskab, minikonfirmandernes

skøre og fantasifulde genfortællinger

af bibelhistorier – eller fredagshjørnets

stilfærdige samvær og gymnastik for lemmer

og led, som har båret vægten af et langt liv.

Når vi taler om forkyndelse af evangeliet

fokuserer vi ofte på ordene – måske fordi de

er nemmest at måle og vurdere? Men der

ligger en sandhed gemt i formuleringen, at

”evangeliet skal forkyndes, om nødvendigt

med ord”. For ord kan sjældent stå alene.

Såvel fællesskabernes små dryp som den

underliggende strøm bidrager til havet.

Din Kirke 7


Kalender

Januar Februar

Søndag 3/1 10.30 Gudstjeneste m.

Saralystkirken

Tirsdag 5/1 19.00 Glæden ved

fællesskab

Søndag 10/1 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

19.00 Aftenbøn

Tirsdag 12/1 19.30 Menighedsrådsmøde

19.30 Evangelisk bedemøde

Torsdag 14/1 19.30 Living Gospel

Fredag 15/1 18.00 Fredags Kick-in

Vinterhike (spejderne)

Søndag 17/1 10.00 Gudstjeneste

Onsdag 20/1 19.15 InJoy

Torsdag 21/1 14.00 Seniorklub

19.30 Living Gospel

Fredag 22/1 18.00 Fredags Kick-in

Lørdag 23/1 13.00 Småkagebagning

Søndag 24/1 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

Mandag 25/1 14.00 Gildeting

Onsdag 27/1 19.15 InJoy

Torsdag 28/1 19.30 Living Gospel

Fredag 29/1 18.00 Fredags Kick-in

Lørdag 30/1 9.00 Kirkens arbejdsdag

Søndag 31/1 16.00 Gospelgudstjeneste

m. InJoy

GLÆDE

I foråret inviterer Rune Funch og Immanuelskirken til seks aftener med fokus på glæde. Aftenerne

vil bl.a. byde på undervisning, sang og musik. Det vil foregå den første tirsdag i hver måned, og

første gang er 5. januar, kl. 19.00. Temaet for denne aften er ”Glæden ved fællesskab med…”

Immanuels

KIRKEN

Ta’ en folder i kirken eller find mere info på kirkens hjemmeside

Hedemannsgade 1,

8000 Århus C.

Tlf: 86 12 55 24

mail@immanuelaros.dk

Giro: 6 58 83 01

Bank: 3283-4620507881

Menighedsrådets formand:

Lars Møller Jørgensen, Miltonsvej 39, 8270 Højbjerg.

Tlf: 49 19 15 22 lars.moller.jorgensen@gmail.dk

Præst:

Jens Christensen, tlf: 41 56 55 24 jens@immanuelaros.dk

Musikmedarbejder & pedel:

Rune Funch, tlf: 29 92 74 30

rune@immanuelaros.dk

Januar - Februar 2010

Mandag 1/2 Deadline til ”Din kirke”

Tirsdag 2/2 19.00 Glæden ved fællesskab

19.30 Menighedsrådsmøde

Onsdag 3/2 19.15 InJoy

Torsdag 4/2 19.30 Living Gospel

Fredag 5/2 18.00 Fredags Kick-in

Spejderweekend

Søndag 7/2 16.00 Spejdergudstjeneste

18.00 Fællesspisning

19.00 Aftenbøn

Tirsdag 9/2 19.30 Budgetgennemgang -

infoaften

Onsdag 10/2 19.15 InJoy

Torsdag 11/2 19.30 Living Gospel

Fredag 12/2 18.00 Fredags Kick-in

Søndag 14/2 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen) - café

efter gudstjenesten

19.00 Gospelcelebration

Torsdag 18/2 14.00 Seniorklub

Fredag 19/2 18.00 Fredags Kick-in

Søndag 21/2 10.00 Gudstjeneste

m. nadver (Jens

Christensen)

Mandag 22/2 14.00 Gildemøde

Onsdag 24/2 19.15 InJoy

Torsdag 25/2 19.30 Living Gospel

Fredag 26/2 18.00 Fredags Kick-in

Søndag 28/2 16.00 Gospelgudstjeneste

(Rune & Marlene)

For fuldt opdateret kalender

www. immanuelaros.dk

Din Kirke

immanuelaros.dk

Din Kirke udgives af Århus Baptistmenighed.

Bladet udkommer 6 gange årligt og kan

modtages gratis pr. post eller mail. Artikler

og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for

redaktionens eller menighedens holdning.

More magazines by this user
Similar magazines