Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening

hornbaekif.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening

Naturprojektet Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening

INFORMERER

Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 1


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H. H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

lf@hfjensen.dk

Suppleant

Betina Porsgaard

Tlf.: 49 70 11 78

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

betina.porsgaard@danbolig.dk

– samt Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91

fax: 49 70 25 03

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Birthe Larsen, tlf.: 49 70 07 45

Jette Møbius, tlf.: 49 70 44 94

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside:

www.3100.dk

jb@3100.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Schultz Grafi sk

Tlf.: 43 22 52 15

Claus Bjørneboe, Schultz Grafi sk

Tlf.: 43 22 74 94

Annoncer:

H. H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Schultz Grafi sk, 2620 Albertslund

Forsidefoto: Harry Duus

Oplag: 3.920

2 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Alle afdelinger har nu afviklet deres generalforsamlinger, og det er mit

indtryk, at det går godt i de fl este afdelinger i Hornbæk Idrætsforening.

Enkelte afdelinger holder sig helt ude fra fællesskabet, og man kan godt

undre sig over hvorfor de overhovedet er medlem af Hornbæk Idrætsforening.

En afdeling har skiftet formand, idet Mogens Lorentzen er blevet afl øst

som formand for Skytteforeningen, hvor ny formand er blevet Nicolaj Westergaard.

Også håndboldsafdelingens formand Frank Fager har valgt

at stoppe efter 4 år som formand – det er dog meget bekymrende at

man endnu ikke har kunne fi nde en ny formand som afl øser for Frank

Fager. Jeg vil kraftigt opfordre bestyrelsen til hurtigst mulig at fi nde en

ny formand for håndboldafdelingen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til

at takke de to afgående formænd for deres store arbejde for henholdsvis

Skytteforeningen og Håndboldafdelingen og samtidig ønske Nicolaj

Westergaard til lykke med valget samt velkommen i hovedbestyrelsen i

Hornbæk Idrætsforening, hvor jeg glæder mig til et godt og konstruktivt

samarbejde.

Ved redaktionens deadline den 17. april 2007 var hovedgeneralforsamlingen

endnu ikke afholdt, men der kommer i næste nummer af klubbladet

et resumé af generalforsamlingen samt offentliggørelse af Hornbæk

Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2007.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske damernes 1. hold i håndbold

til lykke med oprykningen til serie 2 samt held og lykke til herrerne,

som har indgået holdfællesskab med Espergærde I. F.’s håndboldafdeling,

hvilket indebærer, at 1. holdet i dette holdfællesskab i sæsonen

2007/2008 skal spille i sjællandsserien og 2. holdet i serie 1.

Vinterens mange aktiviteter er ved at være slut, og forårets kan begynde

– det bliver spændende at følge fodboldens 1. hold for første gang nogensinde

i serie 1 og fortsat med trænerduoen John Larsen og Dan Engelsted

ved rorpinden.

HIF-Informerer 2007

Deadlines:

Juni Deadline tirsdag den 22. maj

August Deadline tirsdag den 24. juli

September Deadline tirsdag den 21. August

Indlæg sendes til:

E-mail: hafniagrafi sk@hafniagrafi sk.dk

Post: Schultz Grafi sk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Gymnastikafdelingen havde lørdag den 31. marts

deres traditionsrige gymnastikopvisning i hallen

og der var 500 tilskuere og knap 300 gymnaster

til den fl otte opvisning. Gymnastikopvisningen

og fodboldens indtog på græsbanerne markerer

overgangen fra vinter til forår, og i den forbindelse

skal der lyde en stor tak til alle afdelinger for deres

indsats i den forgangne sæson samt held og

lykke til alle med den nye sæson.

Peter Poulsen

Hovedformand

Annoncepriser for 10 x annoncering

i HIF Informerer:

1/8 side 1900 kr.

1/5 side 2950 kr.

1/4 side 3700 kr.

1/2 side 7200 kr.

Farvetillæg:

1 farve 100 kr.

4 farve 250 kr.

HORNBÆK INSTALLATIONSFORRETNING A/S

Havnevej 6 · Hornbæk

www.hornbaek-inst.dk

Fødselsdagsinvitation

25 år – 25 timer – 25 tilbud!

El

Tele

IT

Alarm

Radio

TV

Antenne

Hvidevare – salg & service

Den 17. maj er det 25 år siden Hornbæk Bibliotek åbnede. Det fejrer vi ved at holde åbent i 25

timer og have (mindst) 25 gode tilbud. Festlighederne starter Kristi Himmelfartsdag d.17. maj

kl.16.00 og fortsætter til fredag d.18. maj kl.17.00. Vi byder blandt andet på Sweet Charlie 5,

aftensang v. Hornbæk Koret, turistquiz, godnathistorier for store og små, Hornbækfilm, natsuppe,

gyserfilm, lokalhistorisk udstilling, morgenkaffe, jazzmusik, ”Power Gym” opvisning

og klovneforestilling med Benny Schumann.

Du kan få programmet på Hornbæk Bibliotek, Vestre Stejlebakke 2A

eller se det på www.helsbib.dk

Hornbæk Bibliotek – lille og vågen

49 70 01 75

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 3


4 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

StrandPavillionen

ITALIENSK BUFFET

199,-

(UD AD HUSET 179,-)

INKL. VELKOMST DRINK, ØL & VIN

AD LIBITUM I 4 TIMER

KAFFE OG DAGENS DESSERT

549,-

BARNEDÅB, BRYLLUP,

KONFIRMATIONER, FØDSELSDAGE

ELLER EN TUR I BYEN MED VENNERNE

RING OG FÅ ET SVEDENT TILBUD

VI SES PÅ

STRANDPAVILLIONEN

BORD RESERVATION ANBEFALES

STRANDPAVILLIONEN

A.R. FRIISVEJ 10, 3100 HORNBÆK

INFO@STRANDP.DK - WWW.STRANDP.DK

49 2000 12

OBS! Ny adresse:

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård


Badminton

Landsmesterskaber 2007 i Fredericia

Hornbæk havde i løbet af sidste måned diverse ungdomsspillere og seniorspillere

til LM i Fredericia. LM afvikles over fl ere weekender, hvor hver

årgang afholder LM i en weekend.

Det var nogle vellykkede weekender for alle deltagende børn og seniorer.

Bedst gik det for seniorerne, hvor Peter Drachmann gik hele vejen med

sin makker og hjemtog LM-guldet i herredouble. Finalen blev en særdeles

spændende kamp, som efter 3 tætte sæt, gik til Hornbæk. En kamp

hvor to rutinerede herrer måtte bukke under for ungdommen.

Peter havde også chancen for at hjemtage single-sejren, men tabte en

velspillet 3-sætter i sin pulje til den senere fi nalist. Ellers var det lige ved

og næsten for Hornbæk i resten af LM, hvor de velkendte små marginaler

ikke var med Hornbæk denne gang.

Så er badminton sæsonen slut for i år

Jeg vil gerne sige tak for hjælpen til trænere, frivillige leder og hjælpsomme

forælder, der har hjulpet mig i denne sæson. Sæsonen har desværre

budt på for få arrangementer, da der ikke har været god nok opbakning

fra forældrenes side og det går desværre ud over jeres børn. Vi

fortsætter med det fi ne informations mail system, som forhåbentlig bliver

en meget bedre succes til næste sæson. Mail systemet blev indført på

forældrenes foranledning, for at sikre en bedre kontakt mellem forældre

og ledere.

Vi starter efter sommerferien den nye sæson onsdag den 15. august

kl. 15.00 til 17.00. Intro weekenden bliver den 14-15-16 september.

Glæder mig til at se jer alle til en ny sæson efter ferien.

Sommer hilsner fra ungdomsformanden

Christine Bogattke (Tudse)

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 07 73

E-mail: badminton@3100.dk

Næstformand

Morten Røn

Harboesvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 24 05 / 20 45 27 55

E-mail:Morten@Fin-Tek.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

Tlf. 28 90 69 14

E-mail: Gokart@os.dk

Lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Havreholmvej 25,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 40

E-mail:

kasserer.badminton@3100.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Holmevænget, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Suppleant

Ninna Juellund Sørensen

Toftemosevej 7A,

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 18 83

E-mail: juellund@forum.dk

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30 / 26 30 60 81

E-mail: su.badminton@3100.dk

Seniorformand

Peter Drachmann

Søvej 9, 3100 Hornbæk

Tlf. 40 51 77 76

E-mail: ssu.badminton@3100.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Sct. Olaigade 9b, 2.,

3000 Helsingør

Tlf. 22 54 43 21

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 22 30

E-mail: usu.badminton@3100.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 5


HER FÅR DU særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505

6 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD

www.flugger.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Flügg Flügger er farver farv er

støtter

sporten

Malermester Flemming F lemming Larsen La rsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

0051R03


Hornbæk bådeklub

Nyt fra Formanden

Standeren er nu skudt op, og der er nu fuld gang i både kølbåde, Hobie-

Cat’erne og vor nye FEVA XL joller. Dvs. masser af sejlbåde på vandet alle

ugens dage. Nedenfor kan I læse om kølbådsmatcherne og om Hobi-

Race-Teams træningslejr ved Gardasøen ultimo marts. Det er en årligt

tilbagevendende elitetræningslejr for alle jolletyper, hvor samlet mere end

1000 både deltager forskellige steder rundt om denne store sø.

I klubbaren har vort aktive byggeudvalg skiftet alle køkkenelementerne

med nye og bedre samt opstillet 3 ekstra underskabe i underetagen til

afdelingernes grej.

Sidste år havde vi i sommerhøjsæsonen 3 meget succesrige og velbesøgte

grillaftener, hvor man selv kommer med de rå madvarer, og klubben

sørger så for resten inklusiv godt selskab. Disse aftener er fastsat til

den 23/6, 21/7 og den 11/08. Jeg kan kun anbefale dem som ikke har

prøvet til at dumpe ned her.

Som noget nyt vil vi i år i samarbejde med Adelaide fra Fiskehuset Hornbæk

arrangere 3 skaldyrsaftener, hvor der serveres varm moule mariné,

samt et overfl od af pil selv rejer, krebs, krabbeklør, jomfruhummer og laks

samt lækkert brød og kold smør til. Det hele leveres til kun kr. 150,- pro

persona. Hertil leverer klubben kold fadøl og havnevin til klubbens lave

priser samt helt gratis Sjællands bedste udsigt. Datoerne for skaldyrsaftenerne

er pinselørdag den 26/5, 07/07 samt den 01/09 alle dage fra kl.

19.00. Af hensyn til råvarernes holdbarhed bedes man reservere pladser

hos Nis i klubhuset eller på telefon 49702398/49701276.

HobieRaceTeam ON TOUR...

William Leedgaard

Den Europæiske HobieClass Assosiation(EHCA) var vært for et fantastisk

spændende europæisk trænings seminar for Hobiecat 16 med spiler i

påsken på Gardasøen.

Hornbæk sejlerne i HobieRaceTeam, var på “skolebænken” på Gardasøens

krystal klare vand. Bedst som vi gik og mente, at Hornbæk er

verdens bedste Hobie-cat sted, må vi nu erkende, at der fi ndes “Hobie

life” på andre grader…

Gardasøen er fantastisk ! Efter en laaang køretur (27 timer for dem der

trak bådene...) var det skønt at komme i gode hænder på Stickl Sportshotel

i Malcesine. Efter en god kop italiensk kaffe og et bad var vi klar til et

3 dages intensiv Hobicat 16 spiler kursus med den meget erfarne tyske

træner Ulf Hahn. Deltagerne var på nær et belgisk team kun danske,

sjovt nok, men det gav os mulighed for at “plage” livet af sejlerne fra Køge

og Middelfart med vores tekniske spørgsmål.

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Kølbåde

Steen Guttknecht

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22

Uranusvej 22

Saunte

3100 Hornbæk

steen@guttknecht.dk

Kasserer

Tonny Lauritsen

tlf 49 70 37 02 / 51 80 49 30

Pilegårdsvej 25

3100 Hornbæk

tonn@danskebank.dk

Sekretær/fester

Benn Bak

tlf 20 95 82 67

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

bennbak@mail.dk

Ungdom/elite

Hobie-Cat Race Team

Flemming Nilsson

tlf 21 78 22 01

Løvvænget 13

3100 Hornbæk

fl emze@mac.com

Ungdom/bredde

optimister og e-joller

Peter Leander

tlf 20 30 03 04

Søvænget 21

3100 Hornbæk

ple@nybolig.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

Webmaster og redaktør

næstformand Steen Guttknecht

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 7


Dag 1. Efter grundig trimning af bådene gik dagen

med basic boat handling – det var tiltrængt,

da vi jo ikke har haft så mange timer på vandet

inden turen.

Dag 2. Så blev det alvor… der skulle videofi lmes

og sejles små korte baner med gates og derfor

mange vendinger, Her kan man virkelig tabe i en

Hobiecat! Om eftermiddagen var der videogennemgang

med ris og ros – meget effektivt…

Dag 3. Pga. Ulf Hahns kyndige og positive træning

oplevede vi alle fremskridt dag for dag – så

på den sidste dag følte vi os ret skrappe! færre

8 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Hornbæk bådeklub

Onsdagsmatcherne er startet

Onsdag i denne uge startede HBK’s traditionsrige

onsdagsmatcher. Det koster 300 kr. at deltage;

pengene bedes – senest – erlagt første gang båden

deltager. Husk at der til sæsonen 2007 skal

fornys målebreve og klassebeviser. DH i version

2007 betyder for en del både nyt handicap! Hold

øje med det !

Udover rækken af onsdage sæsonen igennem,

som er nemme nok at holde øje med i Kølbådsafdelingens

kalender, er der som bekendt Snapsesejladsen,

krebsekalas-turen m.fl ., som er anført i

kalenderen på web-siden. Hold øje med den !

Der er – som et eksperiment – etableret et online-forum

på web-siden for deltagerne i onsdagsmatcherne.

Her kan man skrive til hinanden

og dommeren og f.eks. meddele, hvis der er

ændringer, afl ysninger etc. til ugens eller dagens

sejlads. Hold øje med den!

Et eksperiment er det til gengæld ikke med det

vel indarbejdede og meget succesfulde arrangement

med fællesspisningen efter sejladsen om

onsdagen. Skriv jer på med en dato, hvor jeres

båd/besætning vil stå for skafningen. Og deltag

i den tilbagevendende spisning under og efter

præmieuddelingen. Arrangementet styrker de

sociale relationer mellem klubbens aktive sejlere

og sikrer god information deltagerne imellem.

Vilma & Tove er også i år klar med den fornødne,

varme indgriben. Hold øje med dem !

“badeture” og god fart.. ingen tvivl -VI HAVDE

LÆRT NOGET!

Alt i alt en kæmpe oplevelse ikke mindst for os

“gamle” der jo ikke må sejle med spiler. DET skal

der bare laves om på hurtigst muligt!! Det er en

fantastisk oplevelse at fl yve “ned af bakke” på et

skrog med den fl otte spiler.

Lad dette være et opråb til alle jer voksne HC16

sejlere: ”OP MED SPILEREN!!!

Have a Hobie day

Flemse

Accent 26

klassemesterskab i august

Accent 26 Klubben har bedt os hjælpe med til afviklingen

af klassens årlige Accent 28 Cup. Det er

et klassemesterskab, men først og fremmest et

træf for ejere og gaster i den velsejlende, svensk

designede og fremstillede kvarttonner. For år tilbage

vandt konstruktøren Peter Norlin Kvart Ton

Cup i Malmø i den oprindelige one-off, fl ush-dæk

udgave af båden.

Accent 26 Cup 2007 afholdes i weekenden 11.

og 12. august, og der forventes deltagelse af 14

– 18 både. Heriblandt nogle fra hinsidan, idet Accent

26 Klubben agter at indbyde Accent-ejere

fra broderlandet også.


Feva Xl jollen

er SUCCES fra starten

De første to Feva Xl joller er ankommet og båret

af forældre og intusiastiske sejlere er de blevet en

succes fra starten.

Lørdag den 7. april arrangerede vi Feva Xl Kick-off

fra den stor strand lige ved havnen, og det kunne

ikke blive en smukkere dag, at vores to første joller

blev søsat. Solen skinnede fra en skyfri himmel

og fremmødet var stort, i alt ca. 40 sejlere og forældre,

der havde mulighed for at prøve jollerne.

De to første joller er sponsoreret af Ilse Jacobsen

Hornbæk og DK Byg v/ Lars Holst Jensen, og

begge sponsorer var også mødt op på stranden.

Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor vi trak den

store grill frem på stranden og der blev grillet pølser

med tilbehør.

Efterfølgende var vi på vandet igen i lørdags, ligeledes

med fi nt solskinsvejr og moderat vind, og

med 11 deltagende børn.

Det var rigtigt godt, og vi tror at alle er enige i at,

de nye Feva XL joller er et hit.

Vi venter på de resterende 6 joller, som formentlig

kommer i midten af maj måned, men inden da,

så husk Standehejsningen den 28. april, hvor vores

sponsorer Ilse Jacobsen og DK Byg døber de

første to joller. Efterfølgende vil der være mulighed

for at komme ud og sejle, hvis vejret tillader det.

I skrivende stund har vi yderligere fået sponsorstøtte

fra NORMA, Strand Pavillonen og Nykredit,

og herudover sponsorstøtte fra fl ere andre fi rmaer

til Hornbæk Bådeklubs ungdomsarbejde.

Mange Feva hilsner

Fanny og Peter

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 9


Fodbold

POSTADRESSE

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B, 3140

Ålsgårde

49 76 39 37 – 36 14 47 51 – 29

23 47 51

kfl yger@csc.com

fl yger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

49 70 45 47 – 23 32 14 75

holse@gribskov.dk

henrik@olsen-mail.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

49 70 33 83 – 49 70 89 00 – 22

55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Peter Østbjerg

Stolemagervej 10, 3100

Hornbæk

49 70 25 36 – 21 20 50 73

p.east@mail.tele.dk

Styregruppe, ungdom

Carsten Nielsen (Ungdomsudvalg,

Sportschef)

Støberens Vænge 8, 3100

Hornbæk

49 70 31 13 - 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Ulrich Hjorth-Moritzsen (Ungdomsudvalg,

Sportschef)

Klokkestøbervej 8, 3100

Hornbæk

Arb. 49 70 01 75 - 25 78 87 51

- 49 70 17 03

fodbold@hjorth-moritzsen.dk

10 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Svær turneringsstart

Seniorspillerne fi k en vanskelig start på sæsonen med nederlag for både

første- og andethold i den første spillerunde. Forberedelserne har mildest

talt ikke været optimale, så det var nok ikke overraskende for så mange,

at førsteholdet måtte indkassere et nederlag i premierekampen mod Ledøje

Smørum. På trods af cifrene 4-1 var det spillemæssigt ikke så tosset,

men det er helt klart, at de mange skader og den manglende træning

hos mange af spillerne bliver straffet på dette højere niveau.

Forhåbentlig får spillerne indhentet det forsømte, så vi kan gøre os gældende

i serie 1.

Køb Målkort

Husk at købe dit målkort til den kommende sæson, f.eks. i forbindelse

med en af førsteholdets hjemmekampe.


Dejlig forårsvejr i Smørum i forbindelse med Hornbæks

første optræden i serie 1.

BYENS BILLIGSTE

BENZIN, DIESEL OG OLIE

MINIMARKED MED ALT HVAD DU

MANGLER AF DAGLIGVARER

FRANSKE HOTDOG

STOR DVD UDLEJNING

BRIKETTER MED HØJ BRÆNDVÆRDI

OG TØRT PEJSEBRÆNDE

Altid friskbagt bagerbrød – skrab – batterier til

bilen – taletidskort – spillehal med 5 maskiner

Bjørn Hoffmann (Ungdomsudvalg,

Piger)

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 – 26 24 66 90

benhoffdk@msn.com

Susanne Prahl (Ungdomsudvalg,

Piger)

Sauntevej 46 B, 3100 Hornbæk

49 70 45 23 – 20 74 45 32

holdleder@fodbold98.dk

Henrik Olsen (Ungdomsudvalg,

Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

49 70 45 47

holse@gribskov.dk

henrik@olsen-mail.dk

Sponsorer

Steen Poulsen

Sennepsbakken 24, 3100

Hornbæk

49 71 11 20 – 27 22 20 33

steen.poulsen@ferrero.com

NDR. STRANDVEJ 312

V/PLANTAGENTLF.49702071

SPONSOR FOR GEDDEN

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 11


Naturprojektet Hornbæk

Naturprojektet Hornbæk

Formand

Ole Raslow

Hornbæk fritidshjem

Næstformand

og sekretær

Ruth Nielsen

Hornbæk Børnehave

Kasserer

Kasser Stig Eir

Fritidsklubben PUK

Bestyrelsesmedl.

Dagplejen

Anne Hansen

Søstjernen

Susanne Prahl

Børnehaven ved Vand tårnet

Tine Knudsen

Viben

Maybritt Nørgaard

Søren Kanne, Cecilie Lourantzen

Hornbæk skole

Julie Carstensen

Ungdomsskolen

Jens Lassen

Skolebestyrelsen

Dorte Fritzen

Fællesforældrebestyrelsen

Peter Andersen

Naturcenteret Nyruphus

Henrik Liberkind

Skovdistriktet

Torben Hoch

12 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Hornbæk Naturprojekt

arrangerer i samarbejde med:

Hornbæk Bibliotek, Naturcenteret Nyruphus, Jagt Foreningen, og Kronborg

Statsskovdistrikt.

En familiedag i det grønne

Søndag den 20 maj kl. 2007 13 –16

Hornbæk Naturprojekt er en andelsforening, som alle daginstitutioner,

dagplejen, skolen og ungdomsskolen er medlem af. Hornbæk Naturprojekt

formål er at skabe gode forhold, som giver børnene mulighed for at

opleve, undersøge, sanse og eksperimentere i den omgivende natur.

Aktiviteter

Fremstilling af skumsværd 2

Fægtning med skumsværd 3

Liverollespil m.m. Vi har materialer og instruktører. Kom og lær at lave et

”gaffavåben” der kan bruges til sikker kampleg, i så det er muligt at lave

et sværd eller lign. til at få med hjem. Dertil vil der være et par erfarne live-

rollespillere, der kan svare på spørgsmål og give et indblik i hvad liverollespil

kan være. Ikke mindst kampsystemet som det oftest tager sig ud.

Så kom ud i skoven og rør dig på en sjov og anderledes måde.

PS det er både for drenge og piger.

Træklatring 4

Se skoven fra oven. Prøv at fl ytte dine grænser opad, for nogle er en meter

nok, andre skal helt til tops. Uddannede instruktører hjælper dig.

Balancer på tove 4

Test din balance, prøv at klatre på tove.

Vildt slagtning 1

Jægerne parterer et stykke vildt, som derefter steges over bål – kom og

smag.

Snobrødsbagning 1

Ved Kåten kan du bage dit eget brød.

Bemærk: Der serveres forfriskninger bestående af vand og

frugt ved Kåten 1


Hvor foregår aktiviteterne?

Se kortet nedenunder. Der vil også være kort ved

Skovløberhuset og nogle af indgangene til skoven.

Da der er begrænsede muligheder for at parkere

biler ved skoven, vil det være en god ide at kombinere

skovturen med en cykeltur.

De, som kommer i bil, bedes parkere bilen på en

af Parkeringspladserne langs Strandvejen.

Bryghuset:

”Bryghuset” vil været åbent, så man kan se vores

dejlige hus. Der vil være information om vores

materialer, som vores medlemmer kan bruge

i dagligdagen med børnene. ”Bryghuset” bruges

kun til naturformidling/undervisning, det er en aftale

vi har med Skov og Naturstyrelsen

Koordinering:

Ole Raslow Hornbæk Fritidshjem 49 28 10 98.

Ruth Nielsen Hornbæk Børnehave 49 28 11 46.

3

4

2

1

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 13


Hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten

i Hornbæk

Lumberjacks

Hornbækvej 708, Abellund

3100 Hornbæk

e-mail: lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

☺ Træfældning

☺ Flishugning

☺ Rodfræsning

☺ Nyplantning

☺ Brænde

☺ Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

Tlf.: 4975 8355

Mobil: 2044 7133

Fax: 4975 8467

14 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Behandlingsformer:

Massage

Zoneterapi

Akupunktur

Hypnose / Hypnoterapi

Posturologi

Kostvejledning

Specialer:

Smerter

Hovedpine

Slanke-koncept

Rygestop-koncept

Angst

Fobier

Velvære

Klinikken Hornbæk

T 49 70 00 54

E post@klinikkerne.dk

W www.klinikkerne.dk


Gedden

Kystfi skeri på Bornholm

I dagene 23. – 30. marts var vi på vor årlige tur til Bornholm for at fi ske

efter havørreder. I år bestod holdet af: Bjørn, Christian, Christoffer og

Thomas. Vi forlod Hornbæk fredag lige efter frokost og efter knap 5 timers

transport, inkl. en særdeles heftig sejltur fra Ystad til Rønne med

2,5 meter høje bølger, ankom vi til Bornholm først på aftenen. Herefter en

hurtig middag og så udpakning og klargøring af grej til de næste 7 dages

kystfi skeri – vild luksus!

Bornholm er berømt for sin bestand af ægte vilde havørreder der i antal

og størrelse er i særklasse sammenlignet med stor set resten af Danmark.

I år oplevede vi det bedste fi skeri i måske 10 år og der var masser

af blankfi sk og kun ganske få farvede fi sk og undermålere til forsigtig genudsætning.

De helt store trofæ fi sk udeblev og vores fi skeoplevelser og

fangster var nøjagtigt det samme som de lokale sportsfi skere oplevede

dette tidlige forår. Resultatet af én uges intensivt fi skeri, inkl. ekstrem

tidlig morgenfi skeri et par dage, var omkring 25-30 havørreder og 10-15

undermålere og farvede fi sk. Største fi sk i vægt var 2,4 kg og snitvægte

var omkring kiloet.

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

yougi-andersen@sol.dk

Kasserer

Lone Nielsen

Tlf.: 49 70 31 58

Plantagevej 17 C

3100 Hornbæk

airam@nielsen.mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Li. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Christoffer Jørgensen

Tlf.: 49 70 20 63

Mobil 40 45 74 94

Holmegårdsvej 19 B

3100 Hornbæk

signeogchristoffer@mail.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 61 33 05 19

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

hwp@mail.tdcadsl.dk

Best. medl.

Thomas Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 35 95

Mobil: 20 14 37 45

Hornebyparken 7

3100 Hornbæk

tba@post6.tele.dk

www.3100.dk/gedden

gedden@post.cybercity.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 15


Gedden

Christoffer var den eneste der fangede en fi sk på

fl uestang. Bjørn havde pæn succes med spinnefi

skeri med wobleren Samba, men den helt store

”killer” dette år var spinnefi skeri med Bombarda

fl åd og fl ue for enden i form af ”Juletræet” eller

andre lignede provokationsfl uer i rød/orange skrigefarver.

Turen i år bød på sol fra en skyfri himmel stort set

hele ugen og med svag til frisk vind fra øst og sydøst

– altså perfekte forhold til fi skeri med fl ue og

spin. Vi fi skede en del på vor egen ”hjemmebane”

Sommerodden, Stenodden og Kødtønden som

kun gav få fi sk. Hvideodde og Levke lige nord for

Rønne var heller ikke den helt store succes, men

det var til gengæld Lufthavnen! Bjørn var den første

som ramte en ”sølvåre” og landede hurtigt 3

fl otte blankfi sk og en del undermålere. Dagen efter

havde jeg heldet med mig og fandt en vaskeægte

hot spot i form af en pæn stor fl ad sten 5

meter ude i vandet. Fra denne sten, nu navngivet

”Thomas’s sten” og 50 – 60 meter ude i vandet,

var der åbenbart en eller anden form for hovedvej

eller mødested for havørreder på jagt efter føde.

Da jeg havde landet et par fl otte blankfi sk, over-

16 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

lod jeg herefter pladsen til Christian, som indtil da

intet havde fangede. Christian fi k også hurtigt fi sk

på land og herefter skiftedes vi de kommende

dage til at fi ske fra denne særlige eksklusive hot

spot som gav mange, rigtig mange fl otte fi sk.

En enkel morgentur til Ypnested på østkysten nåede

vi også, og oplevede her en fantastisk solopgang

– men ingen fi sk!

Dagen før det Cypriotiske fragtskib ”Skarpoe” gik

på grund ved Klympen var vi på formiddagstur

til Pissebækken ved Vang. Stedet er kendt som

landets mest oversete fi skeplads grundet de be-


sværlige adgangsforhold og kyststrækning med

store sten der vanskeliggøre vadefi skeri. Jeg

havde ikke den helt store tro på denne fi skeplads

den dag vi var der, så jeg benyttede lejligheden

til en vandretur gennem Mølledalen op til lige før

Hammershus ruiner. Fabelagtig naturoplevelse

og udsigten fra kysten til Hammershus ruiner og

klipper var denne solskinsdag i det klare forårslys

nærmest eksotisk og sydlandsk i sit udseende.

Nå, en uge på Bornholm i godt selskab og med

masser af fi sk på krogen går lynhurtigt og som

Poul Kjøller synger i Rejsesangen: ”Og når vi

så skal hjem, så er det lige omvendt, altså først

med færge og så med bus…” og vi landede så i

Hornbæk fredag sent på eftermiddagen efter en

super-super tur til Bornholm.

Jerkbait kursus

Thomas Bjørn Andersen

Du vil få mulighed for at prøve forskelligt grej i

form af specielle jerkbait stænger og hjul. Derudover

vil der være en bred vifte af de bedste jerkbaitwoblere

på markedet.

Tidspunkt: 19. maj – kl. 15.00 – 18.00

Sted: Hornbæk Sø, ”Geddens bænk”

V/Malermester H. Vilhelmsen

Hornebyvej 42 – 3100 Hornbæk

Tlf. 21 90 34 47

Tilmelding: Til ”Jan & Bo”, Helsingør, telefon 49

26 26 94

NB! Dette arrangement er et samarbejde imellem

”Jan & Bo”, fi skeshop og ”Gedden”.

Det er GRATIS og åbent for alle. Jørgen Garner

(tidl. Pandion – Hillerød), demonstrerer jerk-baitfi -

skeriet. Tilmelding strengt nødvendigt!

...SALG TIL PRIVATE

Åbent mandag - fredag

fra kl. 15.30 - 18.00 eller efter aftale.

Altid flere gode tilbud på lager

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 17


Golf

Hornbæk Golfklub:

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail:

sekretariat@hornbaekgolf.dk

Klubchef:

Johan Kielland

Tlf: 49 75 95 69

Johan@hornbaekgolf.dk

Web-adresse:

www.hornbaekgolf.dk

Webmaster:

Christian Sørensen

Tlf: 51 60 76 08/44 50 47 41

christian@lappen38.dk

Cheefgreenkeeper:

Benny Jørgensen

Restaurant:

Lone og Luffe

(Lone Åberg og Elof Christiansen)

Tlf: 49 75 95 78

Shoppen:

Lisbeth Worm

Tlf: 49 75 95 72

Formand:

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26/ 25 67 80 54

jens.peter.nielsen@privat.dk

18 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

HUSK din tid – ellers kan det koste bøde

Der er blevet ændret lidt på reglerne vedr. tidsbooking og især bekræftelse

af tider.

Da vi åbnede for tidsbooking og for sommerbanen, ændrede vi samtidig

reglerne for bekræftelse. Det er således nu sådan, at hvor man før kunne

bekræfte som gruppe, skal man nu hver især ind og bekræfte sin tid.

Dette er bl.a. i et forsøg på at få et mere retvisende billede af, hvor mange

der bruger banen, og for at undgå kaos på 1. tee, når nogen glemmer at

bekræfte deres tid, så den fremstår som ledig.

Samtidig er det også et forsøg på at undgå snyd med tiderne, hvor man

før kunne skrive nogle på, man kendte nummeret på, og så bekræfte

hele tiden, og kun gå to ud. Nu skal alle ind og bekræfte individuelt.

Allerede i fjor var der alt for mange, der glemte at bekræfte deres tider.

Der var således over 1500 ubekræftede tider (no-show) i vores system

fordelt på 300-500 unikke golfspillere. Mange havde kun glemt det en

enkelt gang, mens der var nogle ”stor-syndere”.

Derfor indfører vi i år et bødesystem, som betyder, at glemmer man at

bekræfte sin tid mere end tre gange, medfører det en bøde på 50 kr. pr.

gang, man ikke bekræfter eller afmelder sin tid. Dette nye system træder

i kraft den 1. maj. Alle ubekræftede tider (no-show) fra før denne dato vil

blive slettet, så alle starter med en ren tavle.

Som enkelte måske også har bemærket er tidsbooking for Lochers Piger

og Hornbæks Herrer ændret, således at man ikke længere blot skriver

sig på en seddel på opslags-tavlen, men nu selv skal ind og booke tiderne

på Golfbox.

For at det ikke skal være alle og enhver der kan der booke disse tider, er

der tilknyttet en rettighed til booking for de reserverede tider. Det betyder

nu, at vil man have ret til at booke tider hos Lochers Piger og Hornbæks

herrer skal man melde sig ind og betale for hele året, hvor man før kunne

betale fra gang til gang. Tiderne vil dog blive frigivet dagen før, så alle

andre kan bestille de ubookede tider.

Juniorerne skal nu også selv bestille deres tider om fredagen, og bekræfte

dem.

Tiderne med fortrinsret fordeler sig nu således:

Mandag: Seniorer kl. 15-17

Tirsdag: Begynder ? match 37 kl. 15 -17 ? for alle kaniner og medlemmer

med hcp over 37.

Onsdag: Hornbæk Herrer: kl. 15.00+15.10+16.00+16.10+16.50+17.00

Onsdag Turnering kl. 15.30+15.40+16.30+16.40

Eliten kl. 15.20+15.50+16.20

Torsdag: Lochers Piger kl. 15-17

Fredag: Juniorer kl. 15-17

Pr. 1. maj vil onsdagsturneringen og Eliten også skulle booke deres tider

på golfbox. Onsdagsturnering er naturligvis åben for alle klubmedlem-


mer. I løbet af juni og juli vil bestyrelsen vurdere, hvor meget tiderne bliver

udnyttet og muligvis ændre på fordelingen, især om i forhold til onsdagen,

hvor de er mange der deles om tiderne.

Græsset bliver rullet på

Det bliver med rullegræs, at vi opbygger en helt ny green på hul 15 efter

vinterens jordskred. Allerede omkring 1. juli kan den nye green være spilleklar.

Entreprenørfi rmaet M.J. Eriksson, som i sin tid etablerede banen, går

igang med gravearbejdet i begyndelsen af maj. Først skrælles det gamle

greengræs af. Herefter skal der fl yttes en del jord for at etablere en green

på i alt næsten 500 kvadratmeter.

Der bliver tale om en green i to niveauer med det laveste punkt bagerst

til venstre – set fra spilleretningen. Green lægges hen over den nuværende

bunker til højre for den gamle green. Den nye green får rullegræs

– opvokset i Østrig. Rullegræsset skal efter planen ankomme til Hornbæk

den 11. maj.

Holder tidsplanen, kan den nye green tages i brug omkring 1. juli – muligvis

allerede i forbindelse med Ecco-touren den sidste uge af juni.

Græsset fra den del af den gamle green, som ikke er skredet i søen bagved,

bliver i øvrigt genbrugt på græsplænen foran sekretariatet, hvor vi

så for en ny puttinggreen på et fl adt areal og samtidig en såkaldt reparationsgreen,

hvorfra vi kan hente græs til mindre green-reparationer rundt

omkring på banen. Forventet pris for hele projektet: Ca. 400.000 kroner,

som fi nansieres af de budgetterede midler til baneforbedringer i 2007

Kom med din email-adresse

Vi bestræber os på at udnytte alle de funktioner, tidsbestillingssystemet

golfbox tilby-der. Bl.a. funktionerne meddelelser, kalender og Nyheder vil

forsøgt at blive brugt meget mere i den kommende sæson, så husk at

tjekke golfbox jævnligt.

Har du problemer med at bruge golfbox, glemt dit password eller bare

har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kontoret, som meget

gerne vil hjælpe.

Sekretariatet vil også meget gerne kommunikere mere ud direkte via

e-mail. Det går hurtigere, og vi kan spare både porto og arbejde med at

fabrikere breve. Så hvis du har en email-adresse, må du meget gerne

enten selv taste den ind i Golfbox under Min golfbox -> Min forside ->

ret profi l -> stamdata eller henvende dig til kontoret.

Kasserer:

Torben Fritzbøger

Tlf. 40 30 73 14

tfr@dossing.dk

Baneudvalget:

Elsebeth Schibbye

Tlf: 49 13 68 62

schibbye@privat.dk

Næstformand og formand

for Info- og edbudvalg:

Peter Maaløe:

Tlf: 45 80 26 32

ptm@dr.dk

Sponsorudvalg:

Karsten Glahn

Tlf. 49 21 72 10/21 79 72 10

karsten@glahn.guldager.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Anne.thomas@mail.tele.dk

Eliteudvalget:

Jens Peter Nielsen

Tlf: 49 70 20 26/ 25 67 80 54

Eliteudvalg@hornbaekgolf.dk

Bestyrelse i øvrigt:

Torben Iversholt

Tlf: 49 14 42 06/29 66 11 48

iversholt@post.tele.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 19


Golf

Hole in one

Allerede den 31. marts fi k vi årets første hole inone.

Den dygtige var Jette Kjældgaard på hul

17.

Sæsonen er i gang

Traditionen tro havde Shoppen ved Lisbeth og

Steen Worm udsat fl otte præmier i årets første

match, Åbningsturneringen, der blev afviklet søndag

den 15. april i strålende solskin.

Vort greenkeeper-team havde sat banen fl ot op,

og der blev blev kæmpet bravt om topplaceringerne

i de enkelte klasser.

Alle vinderne af de enkelte klasser samt fl ere runner-ups

kan nu se frem til at skulle have reguleret

deres handicap ned!

I Damerækken vandt Aniet Pedersen fl ot fra sit

handicap 11.5 med 37 points, mens Kaj Winther

på trods af streger på såvel Hul 1 som Hul 18

sikrede sig sejren, også med 37 points i klassen

Række 3 og 4.

20 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Ikke mindre end 42 points opnåede Stefan Jensen

i klassen, Række 5 og 6, og det gav dagens

mest sikre sejr med 5 points ned til nummer to,

Poul Hansen med 37 points.

Et fl ot resultat leverede den sikre vinder af klassen

Række 1 og 2, Jesper Martin Jørgensen, der gik

banen rundt i brutto 74, altså to over par. Med

otte slag godtgørelse vandt Jesper klassen med

netto – 6.

Jesper Martin Jørgensen spillede utroligt stabil og

lavede en birdie, 14 par og tre bogeyes.

Nummer to, Jesper Nielsen, der spillede med

seks slag godtgørelse, lavede ikke færre end 4

birdies, havde 9 par, tre bogeys, men to dobbeltbogeys.

Han sluttede på netto – 3.


Damerækken (stableford)

1 PEDERSEN, Aniet 37

2 POULSEN, Jette 34

3 JØRGENSEN, Anne 33

T4 HESSEL-ANDERSEN, Bente 32

T4 HANSEN, Ulla Nuka 32

T4 DYNGBO, Birgitte 32

Række 3 og 4 (stableford)

1 WINTHER, Kaj 37

T2 BØNSDORF, Karsten 36

T2 KNUDSEN, Kasper 36

T4 ANDERSEN, Leif Skovby 35

T4 POULSEN, Henrik Enghusen 35

T4 GLAHN, Emil 35

Række 5 og 6 (stableford)

1 JENSEN, Stefan 42

2 HANSEN, Poul 37

T3 JOHANSON, Ole 32

T3 HANSEN, Max Bjerre 32

Række 1 og 2 (slagspil)

1 JØRGENSEN, Jesper Martin -6

2 NIELSEN, Jesper -3

T3 SCHYBERG, Sebastian Par

T3 REINSTRUP, Finn Par

kb

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 21


22 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Går du i flyttetanker?

Vi er specialister

i salg af helårs-

og fritidshuse

Sten Nielsen Charlotte Sandt

HORNBÆK

Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Gymnastik

Flot 5.plads til SM

Lørdag den 7. april deltog syv gymnaster fra Hornbæk Spring/Rytme hold

i deres første konkurrence, – sjællandsmesterskaberne i Ringstedhallen.

Det blev til en rigtig fl ot 5. plads i rækken Minipiger 6, hvor der i alt var

opstillet ni hold. Stort tillykke til jer.

Feline, Sascha, Mathilde, Amanda, Nanna,

Fiona og Stine

Pigerne viser stolt deres fi ne diplom frem

Opvarmning i træningssalen i Ringsted

Gymnastikopvisning lørdag den 31. marts 2007

Hornbæk IF´s gymnastikafdelings hjemmeopvisning, som blev afholdt

lørdag den 31. marts, blev en dejlig eftermiddag med en masse seværdig,

inspirerende og fl ot gymnastik, understøttet af lyd og lys, som understreger

og giver et fl ot og godt indtryk af, hvad man som gymnast kan få

ud af træningen på de mørke vinteraftener. Alle både “store” og små – i

alt 16 hold, leverede en virkelig fl ot opvisning under vejledning af vores

dygtige instruktører. Det er en stor og dejlig oplevelse at mærke stemningen

af fællesskab, forventning, spænding, nervøsitet, samvær og glæde

blandt både gymnaster, instruktører, hjælpeinstruktører og tilskuere. Det

er en fl ot tradition, som vi gerne vil bevare.

Gymnastikafdelingens vandrepokal, som gives for ”at gøre sig positivt

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

kirsten3100@hotmail.com

Kasserer

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Mette Berggreen

Tlf. 49 70 12 24

Bestyrelsesmedlem

og medlemsregistrering

Pia Steenfeldt-Jensen

Tlf. 49 70 37 47

steenfeldt@jensen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 28 12 49 86

Bestyrelsesmedlem

Sofi e Breengård

Tlf. 49 75 85 48

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 23


Gymnastik

bemærket, at udvise træningsfl id og være en god

kammerat”, blev uddelt til Trine Knak Jacobsen

med ordene:

Gymnasten, som i år skal modtage gymnastikafdelingens

vandrepokal, er et ungt menneske,

som opfylder alle betingelserne - og mere til. Vedkommende

har en høj træningsmoral, kommer

altid glad og veloplagt til træning, tager ansvar i

forhold til sine holdkammerater og er utrolig vellidt.

Hun er tilmed en pige, som gennem de 12 år,

hun har været medlem af gymnastikafdelingen,

har udviklet sig til en dygtig gymnast. Vi ønsker

hermed endnu en gang Trine til lykke.

Følgende gymnaster fi k overrakt 5-års-medaljer,

som gives for at have gået til gymnastik i gymnastikafdelingen

fem år i træk: Mads Dixen Munck

(Stjerneholdet), Natalie Sirich ( Tons for Tøser),

Malene Petersen (Tons for Tøser), Freja Tvilling

Jensen ( Tons for Tøser), Emma Skou Andersen

(Tons for tøser), Signe Friis Mikkelsen (Stjerneholdet),

Isabella Kurell (Tons for Tøser), Magnus Andersen

(Piraterne), Jacob Nyborg Petersen (Stjerneholdet),

Laust Dixen Munck (Stjerneholdet),

Christoffer Bruun (Piraterne), Jeppe Jensen (Piraterne),

Julius Ø. Frederiksen (Piraterne), Laura

Panada, Laura Scou Andersen (Pigefræs).

Der blev i år uddelt tre ti-års-medaljer, som gives

for at have gået til gymnastik i gymnastikafdelingen

ti år i træk: Mie Skandov (Spring-rytme piger)

samt Mette Esbensen og Maria Raslow (begge

Tons for Tøser).

24 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Vi ønsker endnu en gang alle til lykke med håbet

om, at I har lyst til at dyrke gymnastik mange år

endnu.

Selvom sæsonens afslutning offi cielt markeres

ved opvisningen, er der hold, der fortsætter.

”Styrketræning for kvinder” fortsætter et par måneder

endnu ligesom Power Gym-pigerne fortsætter

indtil skolens sommerferie starter. Disse

hold er lukkede hold. Lise Skjolds motionister

går på græs og træner hver onsdag formiddag

på græsset ved Hornbæk Hallen, og alle springlystne

børn (og voksne) har mulighed for at træne

spring frem til skolens sommerferie hos Jesper

Appelrod tirsdag og torsdag i den store sal på

Hornbæk Skole fra 17.30 til 19.00. Og endelig

starter ”Skovfræs” med leg og idræt i skoven

for børn fra 1. og 2. klassetrin med Karsten Bo

Baden tirsdage kl. 17.00 til 18.30 med mødested

ved den store sal. Holdet ”Styrketræning

for mænd” fortsætter træningen – faktisk helt til

ny sæsonstart – ved at cykle Nordsjælland tyndt

hver torsdag aften. Så myten om, at gymnastikken

er en vinterbeskæftigelse er hermed manet

i jorden, ligesom det at tænke kreativt udvikles

mere og mere.

Tak til alle for en god, sjov, givende og udviklende

sæson. Vi håber at se Jer alle, når vi starter sæson

2007-08 med opskrivning i Hornbæk Skoles

store gymnastiksal tirsdag d. 21. og onsdag d.

22. august.

Kirsten grønlund - formand


KONFIRMAND

KONFIRMAND

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Barnkob & Danielsen

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89

www.barnkob-danielsen.dk

HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk

Byens største

spillebutik…

Vi forhandler bl.a.

• Tips & Lotto

• Skrabespil

• Varelotteriet

• Landbrugslotteriet

• Radiobingo

Byens største slikbutik…

Hos os kan du bl.a. finde

• Slikmix – 75 varianter

• Børneslik – stort udvalg

• Is fra Frisko

• Sv.Michelsens hjemmelavede

chokolader

• Rigtige flødeboller

Byens største bladbutik…

Vi har blade om alt – bl.a.

• Mode

• Sport

• Indretning

• Biler/motorcykler

• Erotik

• Hobby

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Byens største servicebutik…

Vi kan hjælpe dig med bl.a.

• Renseriservice

• Kopiservice

• Faxservice

• Fotoservice

• Taletidskort

• HT-kort

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 25


4F Foreningen for forhenværende formænd

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Ungdomsafdeling

Best. Medlem

Peter Storminger

Tlf: 49 70 02 15

Vestre Stejlebakke 1

3100 Hornbæk

www.4xf.dk

26 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Referat af generalforsamlingen i 4F

den 15. april 2007 i Hornbækhallen.

Næstformanden bød velkommen og konstaterede, at der var fremmødt

25% af foreningens medlemmer (9). Men Peter Poulsen så man ikke noget

til.

1.

Herefter foreslog næstformanden Dan Lipczak som dirigent, og han valgtes

med stor applaus (dog ikke stående).

Efter at have overstået det formelle (tak for valget, konstatering af generalforsamlingens

”næsten” lovlige indvarsling m.m.) gav dirigenten ordet

til næstformanden under pkt. 2, næstformandens beretning for 2005.

2.

Ellen fortalte at det er 4F’s 11. generalforsamling der afholdes, og at vi

havde haft følgende arrangementer i årets løb. Beretning vedlagt i uddrag.

Næstformanden sluttede med at takke alle som hjælper til i 4F og

alle medlemmerne fordi de gider deltage i de afholdte arrangementer.

3.

Kassererens havde som sædvanlig en festlig regnskabsafl æggelse, det

er jo ikke alt han forstår, så han får lidt hjælp fra forsamlingen.

Regnskabet viste et mindre underskud på ca. kr. 700,-. Bankbeholdning

(ca. 15.000,- kr) men dårlig forrentet ( 1,05 kr ). Enkelte medlemmer

havde betalt 2 gange. Men alt i alt var der også ros til regnskabet, især

til hans kone. Herefter blev regnskabet vedtaget med stor applaus (dog

ikke stående).

4.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 100,- blev vedtaget.

5.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: ”bestyrelsen udvides med ét

medlem, grundet det store ungdomsarbejde” stemte 3/3 af de fremmødtes

medlemmer for, og da vedtægtsændringer kun kræver 2/3 majoritet

for at blive vedtaget, er forslaget nu at læse i vedtægternes §7 & 8.

6.

Nyt bestyrelsesmedlem blev Peter Storminger (ungdomsafdelingen) Velkommen.

Ellen Jørgensen – Michael Kørner – Lone Bruun blev alle genvalgt.

Jørgen Haagen og Ralf Nielsen genvalgtes til henholdsvis revisor

og revisorsuppleant.


7.

Eventuelt kom næsten kun til at dreje sig om Lokalt

Samvirke (LS). Michael Kørner foreslog at

Peter Storminger skulle være 4F’s repræsentant

i Samvirket. Det blev vedtaget.

Næstformanden sluttede (efter at have fået ordet

af dirigenten) generalforsamlingen med at takke

dirigenten for kyndig ledelse og forsamlingen for

god ro og orden.

Herefter udråbtes der 3 hurraer + det lange for

foreningen (stående).

Uddrag af Årsberetning – 4F

Generalforsamling den 15. april 2007

Så kom vi til den 11. generalforsamling i foreningens

historie. Og når jeg læser de gamle beretninger

igennem, kan jeg se, at det mere eller mindre

er det samme, vi har lavet igennem årene.

Lidt kulturelt – lidt sjov – lidt golf. Men altid noget

socialt, hvor alle kan være med, hvis man har

lyst.

HA & sekretæren

Selv om vi hele tider bestræber os på at prøve

noget nyt, ender vi med nogenlunde det samme.

Vi ved jo, hvornår der kommer fl est tilmeldinger,

og det må jo tyde på, at det er det, medlemmerne

helst vil deltage i.

Og sådan har det også været i året, der er gået.

Alligevel fi k vi prøvet noget nyt – nemlig noget

maritimt.

I april måned havde Ole Fritzen inviteret til rund-

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 27


4F Foreningen for forhenværende formænd

visning på veterandamperen Bjørn i Helsingør

Havn. Hvis der er nogen, der ved noget om skibe

og motorer, er det Ole, så det blev en meget lærerig

dag for de fremmødte.

Dagen blev afsluttet med en rundvisning på færgerne,

og som sædvanligt endte dagen med frokost.

Og så igen golf

En søndag i maj mødte en lille trofast skare op for

at kæmpe om pokalen. Nogle tager det meget

alvorligt, mens andre bare synes, det er hyggeligt

at være med. Jeg tænker somme tider på, om

der er nogle, der bevidst taber for at undgå at få

pokalen til at stå hjemme i vinduet! Den pynter

just ikke. Men denne gang blev det Jørgen Haagen

der fi k æren af at have den stående i vinduet

i borgmesterlogen.

Så er der et af vore store tilløbsstykker – nemlig

Store Legedag. Der er altid stor tilslutning. Denne

gang var vi 30 deltagere. Strålende solskin fra

start til slut – den første rigtige sommerdag. Og

så med brudevals fra morgenstunden. Det er ikke

noget der sker så tit i 4F´s historie. Vandretur omkring

søen – gættekonkurrence – frokost – 4Pturnerig

– grillmad – hygge. Det er vist sådan man

kan beskrive en Store Legedag. Som sædvanligt

højt humør og god stemning i vores klubhus.

Men man skal passe på, hvad man siger til Store

Legedag. Igen var det Thomas og Anne, der

lagde hus og have til dagen. Godt at de gider og

har plads. Tak for det.

Oktober

Golf – igen – igen – igen.

Også på Havreholm. Næsten med de samme

deltagere. Igen endte dagen med frokost og præmieuddeling.

28 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Juleafslutning i november trak fulde huse. Næsten

40 deltagere. Det er jo også et af vores ældste

arrangementer. Det har vi haft lige fra starten.

Og der er ikke ændret noget ved indholdet. Bankospil

og gættekonkurrence. Det er måske derfor,

der altid kommer så mange. Der er ingen

overraskelser, så man risikerer ikke at blive udsat

for at skulle lave noget selv. Man skal bare underholdes.

Og det bliver man. Henning er en eminent

opråber, og han er fantastisk til at fi nde præmier.

Stemningen er høj, og det er svært at få folk til

at gå hjem. Det gik dog meget smertefrit denne

gang, da Peter Anderskou var kørt med alle drikkevarerne.

Så havde man da heller ikke ondt i hovedet

næste dag. Igen en rigtig festlig aften med

hyggelige og rare mennesker.

Og så kom årsfesten

Den havde vi jo måttet afl yse året før p.g.a. for

få tilmeldinger. Så det var med spænding vi imødeså,

hvordan man ville modtage vores oplæg til

festen. Der skulle holdes sølvbryllup efter gammeldags

opskrift. Og det blev der.

Det er vist den bedste årsfest, vi har holdt til dato.

Alle legede med og gik ind i de roller, de havde

trukket. Det var næsten som at være til et rigtigt

sølvbryllup. Selv giro 413 spillede vores indsendte

melodi. Aldrig før har vi fået takkebreve og gaver

efter en fest. Det var dejligt, og det takker vi for.

Det var året, det gik.

Jeg vil slutte med at sige tak til medlemmerne for

deres opbakning og et stort tak til min bestyrelse.

Uden dem ville det ikke være så sjovt. Tak for iderigdom

og stort arbejde.

April 2007

Ellen næsten formand


Åbningstider

Mandag 06.30 - 08.00 og 14.30 - 20.00

Tirsdag

20.00 - 22.00

06.30 - 08.00 og 08.00 - 17.00

Onsdag 06.30 - 08.00 og 13.00 - 20.00

20.00 - 22.00

Torsdag 06.30 - 08.00 og 14.00 - 17.00

Fredag 06.30 - 08.00 og 08.00 - 17.00

Lørdag 09.00 - 10.30 og 10.30 - 16.00

Søndag 09.00 - 10.30 og 10.30 - 16.00

Fremhævede tider = motionssvømning

Pensionistsvømning kun for pensionister

bosiddende i Helsingør Kommune

Mandag 13.30 - 14.30 og

Torsdag 13.00 - 14.00

Billetsalget lukker en time før de

anførte sluttider.

Badetiden kan begrænses til en

time inkl. af- og påklædning.

Priser:

Helsingør

Svømmehal

Voksne 24,- kr.

Barn (0 - under 16) 12,- kr.

Rabatkort

(10 klip voksne) 200,- kr.

(10 klip børn og pensionister) 100,- kr.

Årskort voksne 1.500,- kr.

Årskort børn og pensionister 700,- kr.

Borgmester P. Christensensvej 14

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 12 80

www.svommehallen.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 29


Hornbæk Scenen

Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail: scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@

hotmail.com

Bestyrelses medlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail:

Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen

Tlf. 49 75 00 65

E-mail: idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

30 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Gensyn....

Hornbæk passerer revy”

Mandag d. 14.maj kl. 19.00 på Bertrams

vises videoen “Hornbæk passerer revy” på storskærm.

Det er nu 10 år siden, så lad os mødes om gode minder og få et godt

grin.

Vi glæder os til at se jer.

Mange forårshilsner

Hornbæk Scenen

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84


Stengade 63 · 3000 Helsingør · Tlf. 33 52 52 20 · www.forbank.dk

Få et gratis formuetjek

I Forstædernes Bank tager vi udgangspunkt i dig

og din økonomi. Når du kommer til os for at tale

om erhverv, bolig, pension og investering, møder

du ikke alene en høj faglig ekspertise, men

også en forståelse for, at hver eneste kunde er

unik og har individuelle ønsker og behov.

Susanne Kjær

Formuechef

Tlf. 33 52 54 64

susanne.kjaer@forbank.dk

I Helsingør Erhvervs- og Investeringscenter

giver vi dig gerne et gratis formuetjek og ser

på hvordan din samlede formue passer til dine

ønsker om risiko og tidshorisont. For som vi siger

i Forstædernes Bank: Kontakt os og få

bedre råd.

Jørn W. Rasmussen

Kundechef, investering

Tlf. 33 52 54 72

joern.w.rasmussen@forbank.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 31


Petanque

Président

DPF og licensansvarlig

Henning Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

mums1@stofanet.dk

Næstformand

Ansvarlig for RT

Irene Serup

Tlf. 49 70 30 26

Kasserer

Alice Ibsen

Tlf. 49 70 22 99

Bestyrelsesmedlem

Gitte Pedersen

Tlf. 49 70 15 90

Bestyrelsesmedlem

Runa Brokjær

Tlf. 48 30 37 83

Suppleant

Lasse Christensen

49 70 12 12

DGI hold 1

Ingrid Korsholm

Tlf. 49 70 12 12

DGI hold 2

Inger Skaarup

Tlf. 49 70 28 99

Petanque

Hornbæk

32 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Danmarksserieholdet godt i gang

Med 5 ud af 6 mulige point kom DS holdet rigtig godt fra start i årets

landsturnering.

Vi lagde ud med at besejre Høng, som jeg på forhånd havde frygtet lidt

med 5-3, dernæst Skovlunde 8-0 (hvordan f— er de kommet i DS?) og

i sidste kamp lykkedes det efter at vi havde været bagud 1-2 i triplerne

at få uafgjort mod Køge, som viste sig at være en endog meget svær

modstander, men en sejr til Gerda og Ingrid, en forbilledlig indsats af Erik

i singlen samt en stædig vilje hos Lasse og Rasmus reddede det ene

point hjem, Sådan.

Det har på den ene side været et luksusproblem at stille hold, men på

den anden side også været rigtig svært, når man nu har sådan ca. 15-17

potientelle spillere og kun skal bruge 10 (tænk hvis de havde det sådan

i elite 3000 håndbold), så det har altså været kanon at se , at de spillere

der ikke er blevet udtaget bakker op om holdet og giver dem kamp til

stregen når vi træner. Se det er holdånd.


HUSK

Så nærmer tiden sig årets Strandpetanqueturnering.

I år er datoen LØRDAG DEN 30 JUNI.

Husk, denne turnering er for alle. Der kræves

ingen medlemskab af en petanqueklub, ingen

licens, ingen nærmere kendskab til petanque.

Det eneste der kræves er et hold på 6 personer

der har lyst til at bruge en Lørdag på stranden i

Hornbæk. Så lav et hold af: Naboer, søskende,

familie, kolleger, venner hvad ved jeg!! der er på

den led ingen grænser. Nærmere oplysning hos

en fra bestyrelsen.

Husk der er klubmesterskab i single

den 2. juni.

RØDVINSTURNERING

Jeanne Simonsen 6

Erik Helmer 5

Erik Ibsen 5

Anni Poulsen 5

Niels Serup 4

Irene Serup 3

Grethe Brandhøj 3

Janne Bubandt 2

Alice Ibsen 2

Bob Emmonds 2

Hanne Serup 2

Henning Serup 2

Rasmus Christensen 2

Runa Brøkær 2

Gitte Jørgensen 1

Gitte Pedersen 1

Grethe Wiedemann 1

Henning Jørgensen 1

Inge Pedersen 1

Ingrid Korsholm 1

Joe Johnson 1

Jytte Jensen 1

Kaj Pedersen 1

Lasse Christensen 1

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 33


34 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

www.hornbaek-helse.dk

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

Advokat

Jeannette Eilertsen

MØDERET FOR HØJESTERET

A.R.Friis vej 9, 3100 Hornbæk

Tlf.: 48 79 66 11· Fax: 48 79 42 16

Hjemmeside: www.advohelsinge.dk

Email: je@advohelsinge.dk

Møde efter aftale

Kvalitets sommerhuse

i alle prislag udlejes

Havnevej 20, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 20 08 · fax 49 70 20 53

www.hornbaek.net


Hornbæk Skytteforening

Generalforsamling

Hornbæk Skytteforening har afholdt generalforsamling den 19. marts

2007. Mogens Lorentzen afl agde beretning og meddelte, at han ønskede

at fratræde som formand. Som ny formand blev valgt – Nicolaj

Westergård.

Vi holder afslutning den 30. april, og opstart efter sommerferie bliver den

3. september 2007.

Der er skydning hver mandag aften.

Junior – kl. 19.00-20.00

Senior – kl. 20.00-21.00

Pistolafdeling har skydning hver tirsdag aften.

www.parkoghave.dk

STUBFRÆSNING FLISHUGNING

TRÆFÆLDNING GRUNDRYDNING

TOPKAPNING HÆKKEKLIPNING

BESKÆRING BAMBUS FJERNES

STORMFALD AFFALD BORTKØRES

Tlf. 23 96 10 10

E-mail: post@parkoghave.dk

PBV.

Kirsten Jørgensen

Sekretær

Hornbæk

Skytteforening

14. Skyttekreds Hornbæk

Formand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Næstformand

Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

kirsten-vagn@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Rørsangervej 92

3080 Tikøb

tlf. 25 34 08 60

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 35


Tennis

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

49702104

www.hornbaektennis.dk

Formand

Claes Thielke

Ole Piisvej 6

49703503

formand@hornbaektennis.dk

Kasserer og

medlemsregistrering

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

49709706

medlem@hornbaektennis.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

49704545

info@hornbaektennis.dk

Anne Marsengo

Holmevænget 3A

49701507

ungdom@hornbaektennis.dk

Jørgen Boberg

Kleinsmedevej 9

49701581

junior@hornbaektennis.dk

Suppleanter

Peter Martin Pedersen

Plejeltvej 7

49761419

suppleant1@hornbaektennis.dk

Rasmus Anberg

Holmevænget 20

49704656

suppleant2@hornbaektennis.dk

36 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Kom Frit Frem Turneringen 12. maj kl. 10:00

Husk, der er ”Kom Frit Frem Turneringen” lørdag, den 12. maj kl. 10:00.

Mød op til en sjov og hyggelig turnering, hvor du kan møde nye medlemmer.

Vi opfordrer alle både nye og gamle medlemmer til at prøve

dette tilbud.

Venskabskampe 9. juni og 17. juni

Som noget nyt har vi i år venskabskamp mod Gentofte. Det sker lørdag,

den 9. juni kl. fra kl. 10.00. Vi gentager succesen med venskabskamp

mod Snekkersten. Der sker søndag, den 17. juni fra kl. 10.00. Kom og

hep på Hornbæks hold, som forhåbentlig kan vise, at vi også i Hornbæk

kan spille tennis.

En lille forsmag på Familieturneringen 16. juni

Familieturneringen holdes lørdag den 16. juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tilmeldingen til turneringen sker ved opslag i klubhuset sidst i maj

måned. Du kan læse mere om turneringen i næste nummer af bladet.

Hjemmesiden – www.hornbaektennis.dk

Vi har mange informationer på vores hjemmeside. Her kan du bl.a. se de

mange aktiviteter for hele 2007 og den planlagte træning for hele ugen.

Du kan med fordel tilmelde dig nyhedsmailen på:

www.hornbaektennis.dk, hvis du ønsker aktuel viden om nye aktiviteter eller

andre spændende informationer. Via link til Helsingør Tennis og DGI kan de

se deres tilbud om træning, tennisskoler, turneringer og andre aktiviteter.

TRÆNING 2007

For klubbens medlemmer er der også i år tilbud om træning på alle niveauer.

Vi har mange dygtige trænere og har også i år en aftale med Lars

Chri-stensen om træning til alle klubbens medlemmer – både til unge og

de voksne. På de fl este hold sker tilmeldingen for hele sæsonen. Der er

stor efterspørgsel på træningen, så mød op og tilmeld dig på den første

træningsdag. Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”.


UNGDOM (6-17 år)

Børn og unge (6-11 år)

Der er træning hver mandag kl. 14:00 – 17:00.

Mød op og meld dig til træningen hos Dorrit

Danker 1. gang mandag, den 30. april kl. 14.

Der er træning i alt 10 gange. Træningen starter

mandag, den 30. april og fortsætter til og med

mandag, den 18. juni. Der er træning efter sommerferien

fra mandag, den 13. august til og med

mandag, den 20. august.

Pris: 50 kr. for hele sæsonen, som betales på 1.

træningsdag den 30. april.

Trænere: Dorrit Danker, Dorrit Thielke, Johannes

Faltz, Amalie Mar-sengo og André Sirich

Juniorer (12-17 år)

Der er træning hver tirsdag og torsdag i tidsrummet

14:00 – 17:00. Mød op og meld dig til træningen

hos Lars Christensen 1. gang tirsdag, den

1. maj kl. 14:00. Der er træning i alt 28 gange.

Træningen starter tirsdag, den 1. maj og fortsætter

til og med torsdag, den 28. juni. Der er træning

efter sommerferien fra tirsdag, den 14. august til

og med torsdag, den 13. september.

Pris: 700 kr. for hele sæsonen. Afregning sker efter

tilmeldingen.

Træner: Lars Christensen

SENIORER (Over 17 år)

Begyndere og let øvede

Der er træning hver mandag kl. 19:00 - 21:00

Mød op og meld dig til træningen hos Claes

Thielke 1. gang mandag, den 30. april kl. 19:00.

Der er træning i alt 13 gange. Træningen starter

mandag, den 30. april og fortsætter til og med

mandag, den 18. juni. Der er træning efter sommerferien

fra mandag, den 13. august til og med

mandag, den 10. september.

Pris: 200 kr. for hele sæsonen. Afregning sker efter

tilmeldingen.

Trænere: Claes Thielke og Carsten Rex

Cardio Tennis

Der er træning hver tirsdag kl. 17:00 – 18:00.

Sjov gruppeaktivitet, som bygger op med gode

øvelser, der giver høj ka-lorieforbrænding samtidig

med et forbedret tennisspil. Cardio Tennis er

inden for tennissporten som spinning er indenfor

cykelsporten. Mød op og meld dig til Cardio Tennis

hos Lars Christensen 1. gang tirs-dag, den 1.

maj kl. 17:00. Der er træning i alt 14 gange. Træningen

starter tirsdag, den 1. maj og fortsætter

til og med mandag, den 26. juni. Der er træning

efter sommerferien fra tirsdag, den 14. august til

og med tirsdag, den 11. september.

Pris: 650 kr. for hele sæsonen. Afregning sker efter

tilmeldingen.

Træner: Lars Christensen

Åben Træning

Der er træning hver torsdag kl. 17:00 – 18:30.

Mød op og meld dig til åben træning hos Lars

Christensen 1. gang tors-dag, den 3. maj kl.

17:00. Der vil hænge tilmeldingslister på opslagstav-len

i klubhuset. Der er træning i alt 14

gange. Træningen starter torsdag, den 3. maj og

fortsætter til og med torsdag, den 28. juni. Der er

træning efter sommerferien fra torsdag, den 16.

august til og med torsdag, den 13. september.

Pris: 75 kr. pr. gang (1½ time). Afregning sker efter

tilmeldingen.

Træner: Lars Christensen

Øvede og 1. holdet

Der er træning hver torsdag kl. 18:30 – 20:00.

Det er træning for øvede og klubbens 1. hold.

Mød op og meld dig til træningen hos Lars Christensen

1. gang torsdag, den 3. maj kl. 18:30.

Der er træning i alt 14 gange. Træningen starter

torsdag, den 3. maj og fortsætter til og med

torsdag, den 28. juni. Der er træning efter sommerferien

fra torsdag, den 16. august til og med

torsdag, den 13. september.

Pris: 750 kr. for 1½ time. Afregning sker efter tilmeldingen

Træner: Lars Christensen

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 37


Tennis

Hornbæk Tennis 2007 (måneder)

Maj Juni Juli

1 T

18

1 F

22

1 S

10-16 Herrefrokostturnering

2 O 2 L 2 M 10-12 Kvindetræf 27

3 T 3 S 3 T

4 F St. Bededag 4 M 10-12 Kvindetræf 23 4 O

5 L 5 T Grundlovsdag 5 T

6 S 6 O 6 F

7 M 10-12 Kvindetræf 19 7 T 7 L

8 T 8 F 8 S

9 O 9 L

10-14 Venskabskamp,

Gentofte

9 M

28

10 T 10 S 10 T

11 F 11 M 24 11 O

12 L 10-16 Kom-frit-frem 12 T 12 T

13 S 13 O 13 F

14 M 20 14 T 14 L

15 T 15 F 15 S

16 O 16 L 10 Familieturnering 16 M 29

17 T Kr. Himmelfartsdag 17 S

10-14 Snekkersten

Cup

17 T

18 F 18 M 25 18 O

19 L 19 T 19 T

20 S 20 O 20 F

21 M 21 21 T 21 L

22 T 22 F 22 S

23 O 23 L 23 M 30

24 T 24 S 24 T

25 F 25 M 26 25 O

26 L 26 T 26 T

27 S Pinsedag 27 O 27 F

28 M 2.Pinsedag 22 28 T 28 L

29 T 29 F 29 S

30 O 30 L

10-16 Damefrokostturnering

30 M

31

31 T 31 T

38 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007


August September Oktober

1 O 31 1 L 35 1 M 40

2 T 2 S 2 T

3 F 3 M 36 3 O

4 L 4 T 4 T

5 S 5 O 5 F

6 M Junior CAMP 32 6 T 6 L

7 T Junior CAMP 7 F 7 S

8 O Junior CAMP 8 L 8 M 41

9 T Junior CAMP 9 S 9 T

10 F 10 M 37 10 O

11 L 11 T 11 T

12 S 12 O 12 F

13 M 10-12 Kvindetræf 33 13 T 13 L

14 T 14 F 14 S

15 O 15 L 15 M 42

16 T 16 S 16 T

17 F 17 M 38 17 O

18 L 18 T 18 T

19 S 19 O 19 F

20 M 34 20 T 20 L

21 T 21 F 21 S

22 O 22 L 22 M 43

23 T 23 S 23 T

24 F 24 M 39 24 O

25 L Sommerfest 25 T 25 T

26 S 26 O 26 F

27 M 35 27 T 27 L

28 T 28 F 28 S 10 Afrigning

29 O 29 L 29 M 44

30 T 30 S 30 T

31 F 31 O

Farve defi nationer på næste side…

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 39


Tennis

Salg af ketsjere og bolde

I næste nummer af bladet kan du se, hvornår der er salg af ketsjere og bolde i klubhuset.

Hornbæk Tennis 2007 (uge) Junior

40 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Mandag Tirsdag Onsdag

8-9 8-9 8-9

9-10 9-10 9-10

10-11 10-11 10-11

11-12 11-12 11-12

12-13 12-13 12-13

13-14 13-14 13-14

14-15 14-15 14-15

15-16 15-16 15-16

16-17 16-17 16-17

17-18 17-18 17-18

18-19 18-19 18-19

19-20 19-20 19-20

20-21 20-21 20-21

21-22 21-22 21-22

Torsdag Fredag L S

8-9 8-9 8-9

9-10 9-10 9-10

10-11 10-11 10-11

11-12 11-12 11-12

12-13 12-13 12-13

13-14 13-14 13-14

14-15 14-15 14-15

15-16 15-16 15-16

16-17 16-17 16-17

17-18 17-18 17-18

18-19 18-19 18-19

19-20 19-20 19-20

20-21 20-21 20-21

21-22 21-22 21-22

Træner/ansvarlig

Lars Christensen,

Itay, MarieLouise,

Anders Fritzen

Motionist

Lars Christensen

Senior

Lars Christensen

Cardio/Fitness

Lars Christensen

Begynder +

Let øvede

Claes Thielke,

Carsten Rex

Børn

Dorrit Danker, Dorrit

Thielke, Johannes Falz,

Amalie Marsengo,

Andre Sirich

Dame-træf

Dorrit Danker

(for alle kvinder)

Good old

Ib Hjort

(for alle over 60)

Grill Tennis

Jette Fritzen,

Elin, Margit?

(for alle)


Armani

Gant

Marlboro

Henri Lloyd

Sebago

Tommy Hilfiger

Bitte Kai Rand

Murphy & Nye

Utzon

Eva & Claudi

Max Mara

Rayure

Bumper

Morris

Moncler

www.skibshandlen.dk

Hornbæk Skibshandel

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og

vi har salg af alle typer marinemoterer.

Vi udfører professionel service til din båd

og motor, mekanisk og elektrisk.

Stort lager med mange reservedele og

tilbehør

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.

Vor servicebiler kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 41


Turistforeningen

Formand:

Jeannette Eilertsen

A.R. Friisvej 9

3100 Hornbæk

Tlf. 49 75 85 28 /

48 79 66 11

E-mail: j.eilertsen@mail.dk

Næstformand:

Geert P. Kisum

Ndr. Strandvej 287

3100 Hornbæk

Tlf. 28 34 01 32

E-mail:

9208427m001@stofanet.dk

Sekretær:

Anette Hjuler

Solhøj 6

3100 Hornbæk

Tlf. 22 14 63 64

E-mail: anette@post.com

Kasserer:

Per Thordal

Sofi e Brahes Gade 30

st.mf. 3000 Helsingør

Tlf. 49 26 22 60

E-mail: brittogper@mail.dk

Best.medl.:

Aase Kjær

Ndr. Strandvej 355, 2.

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 16 35

Best.medl.:

Jytte Madsen

N.P. Jørgensensvej 15

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 34 90

E-mail: jyttema@get2net.dk

Suppleant:

Jonna Fritzen

Willemoesvej 11

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 23 61

E-mail:

Jonnafritzen@stofanet.dk

Turistinformation:

Lisbeth Jensen

Tlf. 49 28 17 00 / 49 28 17 02 /

48 79 86 75

E-mail: lje68@helsbib.dk

42 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Generalforsamling

Hornbæk Turistforening afholder generalforsamling torsdag den

10 maj kl.19.30 i Havneforeningens Lokaler. Alle er velkomne.


HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU

StainlessCONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 90 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

www.havebrugsmaskiner.dk

Italiensk, håndlavet keramik

og smukke terracottaplastkrukker

Willemoesvej 10 3100 Hornbæk

(det gamle fiskerleje)

Se mere på www.netlux-italia.dk

Tlf. 39 90 40 52 · E-mail: info@netlux-italia.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 43


Håndbold

Bestyrelsen 2006/2007

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf: 25 25 56 26

jol.jorgen@jubii.dk

Kasserer

Jane Pedersen

Sudergade 17, 1.

3000 Helsingør

Tlf: 26824985

janebelvedere@hotmail.com

Sekretær/Ungdomsformand

Urban Braüner

Kirkevej 2

Tlf.: 21 81 19 15

Bestyrelsesmedlemmer

Rune Bjerre

Tlf.: 61 27 77 06

Thomas Juellund-Sørensen

Bjarkesvej 12 st. th.

3000 Helsingør

Tlf: 49 75 13 19

Mobil: 23 32 13 19

juellund@hotmail.com

44 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

Ungdomsafslutning 2007

Årets ungdomsafslutning gik som altid rigtig godt. Der er jo altid spænding

i luften, da vi skal kåre årets spillere på alle ungdoms holdene.

I år spiste vi mini pizzaer og fi k pandekager med is. En kæmpe stor tak til

Lone Jacobsen, som sørger for at der bliver lavet lækker mad til børnene.

Det er super fedt at du gider.

Årets spillere:

Lilleputpiger: Mathilde Henriques

Lilleputdrenge: Jonas Petersen

Puslinge Piger: Mia Borg

Puslinge Drenge: Rasmus Pedersen

Årets Bobler: Frederik Sennefelder

ET KÆMPE STORT TILLYKKE TIL JER ALLE SAMMEN.

DET VAR VELFORTJENT.

Til sidst en stor tak til alle ungdomstrænerne. Det er dejligt at I gider og

bruge jeres tid på at træne klubbens børn. Det er vi rigtig glade for.

En særlig tak til Henriette Welle som har trænet puslinge piger og Malene

Christoffersen, der har trænet vores minier. Begge vælger at stoppe som

trænere efter denne sæson. Vi har været rigtig glade for jer som trænere

og håber at I en dag igen vender tilbage til trænergerningen i Hornbæk

håndbold. Ved at I begge vil satse mere på jeres egen håndbold, så vi

glæder os til at se jer på dameholdet.

En stor tak til alle som har hjulpet til i løbet af sæsonen der er gået. Klubben

kan ikke fungere uden frivilligt arbejde. Til sidst vil vi gerne takke

bestyrelse og trænere for et godt samarbejde. Nu takker vi af for denne

gang. Men forhåbentlig på gensyn.

Ungdomsudvalget

2 x Karina

OBS OBS OBS!!!

Træningstiderne træder i kraft 1. maj, men der vil være forbehold for

ændringer!

Det skal passe sammen med de klubber som vi har samarbejde

med og der er måske nogle nye trænere, der ikke kan træne på de

givne tidspunkter!


Træningstider 2007/2008

Tirsdag Hold Torsdag Hold Lørdag Hold

14.30-16.00 14.45-16.00 lilleput

16.00-17.00 Lilleput 16.00-17.00 Mini

17.00-18.30 Pus drenge 17.00-18.30 Piger

18.30-19.30 Piger 18.30-19.45 Herre Ynglinge

19.30-20.30 DY/Dame senior 19.45-21.00 Herre senior

20.30-21.30 Motionsdamer 21.00-22.00 DY/Dame senior

Hilsen fra EX ungdomsformand

Nu er det slut med bestyrelsesarbejde. Efter ti år i

håndbold bestyrelsen har jeg valgt at stoppe.

Jeg har spillet håndbold i klubben siden jeg var 5

år og det har altid været ”min” klub. Lige nu spiller

jeg lidt på vores dame hold og træner lilleputter i

klubben og det vil jeg fortsætte med.

Jeg har altid holdt af, at Hornbæk er en klub der

sætter de sociale værdier i højsædet. Selvom

jeg altid har været kendt for AT SPILLE FOR AT

VINDE… og jeg hadede virkelig at tabe og gør

det stadig. Så synes jeg det er dejligt at være i

en klub, der sætter fokus på sammenhold og at

der skal være plads til alle. Både blandt medlemmerne

i klubben, men også i bestyrelsen. Det gør

os til noget særligt.

Håndbold afdelingen er ligesom alle andre afdelinger

dybt afhængige af frivillig arbejdskraft.

Der er jo ikke penge i vores lille klub til at afl ønne

folk. Derfor er det tit forældre til børn, der spiller

håndbold, som er trænere i klubben eller sidder

i bestyrelsen. Mennesker der har en relation til

klubben.

Tordenskjolds soldater er et fænomen som vi alle

kender… også i håndbold afdelingen. I alle de

år jeg har været med, er der altid en gruppe af

mennesker, som altid hjælper til og heldigvis… for

uden dem kunne klubben ikke fungere.

I mine sidste år i bestyrelsen synes jeg desværre

at tendensen er at færre og færre har lyst til at

hjælpe. Ved godt at tiderne ændrer sig. Hverdagen

er mere travl. Vi har alle sammen vores eget

at se til. Overskuddet til at hjælpe er der ikke.

Samtidig er det heller ikke så sjovt at lave frivilligt

arbejde mere. Før i tiden var folk lykkelige for at

der var nogen der gad gøre et stykke arbejde.

Man fi k skulderklap og kunne tydeligt mærke

at der blev sat pris på det man gjorde. Tordenskjolds

soldater fi k stor anerkendelse. Sådan er

det ikke mere – jo fra de fl este heldigvis!!!. Men

jeg har i år oplevet fl ere inde for egne rækker som

kritiserer det frivillige arbejde der bliver gjort. Folk

som selv har siddet i bestyrelsen og forældre til

børn der spiller/har spillet i klubben. Det synes

jeg er ærgerligt… Ikke fordi alt skal være ros og

skulderklap. Selvfølgelig er der altid plads til kritik.

Det bliver vi alle sammen kun bedre af. Men

måden man giver kritik på synes jeg virkelig man

skal overveje, især når det drejer sig om frivilligt

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 45


Håndbold

arbejde. Vi har alle sammen job, familie og andre

ting i vores liv, som er vigtigere end håndbold.

Men vi bruger alligevel en stor del af vores fritid

på at gøre så meget godt for klubben som vi kan.

Det mindste man kan gøre, hvis der er noget man

er utilfreds med, er da og komme direkte til os i

bestyrelsen. Kom med konstruktiv kritik i stedet

for at gå bag vores ryg.

46 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

Det var et lille surt opstød som afslutning på en

ellers god tid i bestyrelsen. Jeg håber det vil gå

godt for den nye bestyrelse og jeg vil gøre alt for

at støtte op omkring deres arbejde. Det håber jeg

alle vil gøre.

Håndbold hilsner fra

Karina Nikolajsen

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer og døre med 10 års garanti -


Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Næstformand

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Hornbæk Bridge

Kasserer

Pia KnakJacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Linda Lerche

Festformand

Lars Alexander

49 70 41 17

Formand

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

Tlf.: 49 70 18 83

Mobil: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornbyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

birthelarsen@ofi r.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Is.n@stofanet.dk

Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 49 70 17 23

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Fodbold venner

Krocket

Formand:

Kirsten Bjarnholt

Søhusvej 28

3100 Hornbæk

Tlf.: 43 99 77 17

Mobil:40 50 75 10

e-mail:

hornbaekkrocket@mail.dk

Kasserer:

Arno Kreutz Nielsen

Søndermarken 88, st. th.

3060 Espergærde

Tlf.: 49 13 55 33

Volleyball

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

Tlf.: 25 25 56 26

Lone Jacobsen

Stjernevej 30

Tlf.: 49 70 01 60

lj43@jacobsen.mail.dk

Ulrich Hjorth-Moritzen

Klokkestøbervej 8

Tlf.: 49 70 17 03

fodbold@hjorth-moritzen.dk

Annette Flyger

Ndr. Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

fl yger@pc.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anni Nielsen

Søndermarken 88, st. th.

3060 Espergærde

Tlf.: 49 13 55 33

Bestyrelsesmedlem:

Peter Bjarnholt

Søhusvej 28

3100 Hornbæk

Tlf.: 43 99 77 17

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 49 70 07 07

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 49 70 14 20

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 49 70 17 23

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2007 47


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk - Carl Bødker Nielsens Vej

Superlækker familievilla

Lækkert veldisponeret Trelleborg villa i luksusudgave, attraktivt beliggende i børnevenlig

udstykning tæt ved Hornbæk Idrætsanlæg, men nem adgang til byen og

offentlige transportmidler på velanlagt lys og solrig grund.

Indeholder: Entré, trappe til 1. sal, brusebadeværelse, køkken/alrum med karnap,

udg. til haven, lækkert Invita køkken, opholdsstue med fr. døre, arbejdsværelse,

bryggers/grovkøkken med mange skabe.

1. sal: Opholdsstue, sydvendt altan, fi re soveværelser og brusebadeværelse.

Opholdsrum har asketræsgulve og vådrum har travertin/granitgulve med gulvvarme.

Huset har dobbelt genvex med med god varmeøkonomi.

Kontantpris 5.700.000,-

Udbetaling 285.000,-

Brutto/netto 35.536/27.860

Alternativ fi nanciering, pauselån F1 26.933/20.208

Bolig m² Grund m² Stue/Vær. Opført

177 727 2/5 2006

Hornbæk Afdeling

Ndr. Strandvej 346

49 70 25 11

nordea.dk

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 - 17.00

Fredag 09.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 13.00

Søndag 10.00 - 16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Få mere plads

i økonomien

Er du 18-28 år, kan du få en række

fordele med Check-in-pakken.

Tilmeld dig i filialen eller på vores

hjemmeside, hvor du også kan læse

mere.

Gør det muligt

A

More magazines by this user
Similar magazines