Bryggens Virkelighed 2012 - Bryggebladet

bryggebladet.dk

Bryggens Virkelighed 2012 - Bryggebladet

Bryggens Virkelighed 2012 Af Steen Nørgaard Islands Brygges Lokalråd Dette særnummer er lavet i anledning af BV 12, Bryggens Virkelighed, Bryggen under forandring. Det er en sensommerfestival, som fi nder sted nu på fredag samt lørdag og søndag, den 25. og 26. august 2012. Islands Brygge har forandret sig meget her i begyndelsen af det 21. århundrede. Tænk bare på de mange nye boligområder, Bryggebroen og Havnevigen. Det hele så meget anderledes ud for bare 10 år siden. Det er dette forandrede Bryggen, lokalrådet gerne vil forsøge at samle i BV 12. Befolkningstallet er mere end fordoblet, og her bor i dag over 12.000 mennesker. Så også på det område har Bryggen ændret karakter. BV12 I mange år var det en fast tradition, at der blev afholdt en sommerfestival her på Bryggen under overskrif- Frede åbner BV12 Af Jean Gauthier redaktion@bryggebladet.dk BV12 åbner offi cielt fredag eftermiddag klokken 16. Ud over et par taler og præsentationen af projektet »Grønt Byrum« er der et intimt soloshow med Frede Norbrink. Her bliver mulighed for at høre en bred vifte af sange fra Fredes repertoire, som spænder over 50 år i musikbranchen. Sætlisten er ikke fastlagt endnu, men mon ikke der bliver spillet et par klassikere fra Frede Fuppladerne, heriblandt »Kaj og Stjernerne«, visesange fra den danske musikskat og sikkert en eller to sange fra den nye Frede Fupskive »Det er skønt at være smuk«, som er på gaden om en lille måneds tid. Mit kvarter Bryggebo Frede Norbrink er nok mest kendt som frontfi gur i bandet Frede Fup, men på Bryggen er han også velkendt i lokalrådsregi. Han har andel i opstarten af projekt »Grønt Byrum« tilbage i 2009, hvor han var lokalrådsmedlem. På den baggrund er det næsten en selvfølge, at han skal være med til at åbne BV12. – Alt foregår på Bryggen for mit vedkommende, siger Frede, så det er kedeligt, når jeg skal sige farvel til en af butiksindehaverne, som skal lukke biksen, fordi han ikke kan få det til at hænge sammen. – Man skal gøre noget for at gøre det attraktivt at spadsere nede ad de små gader i kvarteret og bruge den lokale biks i stedet for de store indkøbscentre, siger Frede. At man prioriterer biler frem for en grøn bydel er en byplanlægningsbrøler der er nemmere at få øje på end kælderforretningerne. Så hurra for lokalrådet somarbejder benhårdt for at gøre Bryggen til et federe sted at være. »Mit kvarter«. Bryggebo Frede Norbrink elsker sit kvarter. Hør ham på fredag ved indvielsen af BV12. Arkivfoto: Ricardo Ramirez BV12 program BV12 Bryggens Se programmet for BV12 på midtersiderne. Brug de tre dage til at møde en masse mennesker overalt på Bryggen. 24.–26. Genopdag din bydel. Virkelighed august 2012 LÆS SIDE 5-8 Legepladsen Den bemandede legeplads i Leifsgade holder åbent hele weekenden. Se også tidsplanen for renovering af legepladsen og byrummet i Leifsgade. LÆS SIDE 10 ten: Bryggens Virkelighed. En festival der strakte sig over fl ere dage og både havde karakter af en festival og en markedsplads. Denne tradition forsøger vi at genoplive med BV 12 her i den sidste weekend i august. Islands Brygges Lokalråd har taget dette initiativ, fordi vi mener, at der er behov for at samles som bryggeboere på det forandrede Bryggen. Vi har forsøgt at fastholde ideerne fra de tidligere år med Bryggens Virkelighed, for eksempel ideen om at der er fri entré til alle arrangementer. Det gælder også koncerten med Billy Cross Band lørdag aften i skolens nye hal. Men også ideen om, at de deltagende selv bestemmer, hvad de vil bidrage med, og hvordan de vil tilrettelægge det, har vi holdt fast i. De er selv ansvarlige for deres projekter, og strukturen er fl ad. Det gælder både torvedagen i Reykjaviksgade, boldspillet i Hekla Park og politiet i Havneparken. Projekt »Grønt Byrum« Islands Brygges Lokalråd præsenterer »Projekt Grønt Byrum« for bryggeboerne og hører gerne din mening. LÆS SIDE 4 Brug p-kælderen Der er altid 200 ledige parkeringspladser i den underjordiske p-kælder. Ved at nedlægge ppladser på gadeniveau, kan man lave et mere attraktivt gademiljø. LÆS SIDE 3 Ja, det gælder samtlige arrangementer, som alle er beskrevet i dette særnummer af Bryggebladet, og vi er meget glade for bredden i aktiviteterne. Det er klart, at vi ikke har kunnet lave dette uden sponsorer. Derfor skal der også her lyde en stor tak til dem alle. Lokalrådet arbejder for et bedre og derfor også grønnere Bryggen. Vi håber med BV 12, at rigtig mange bryggeboere vil møde op til både det ene og det andet Af Jean Gauthier redaktion@bryggebladet.dk Københavns Kommune vurderer, at der er omkring 15.000 ladcykler i byen, og der er endnu ikke fundet en god løsning på, hvordan man parkerer sådan en tingest uden at være til gene for fodgængere. Ladcykler fylder meget på fortovet, de kan ikke bæres ned i de fl este cykelkældre, i de fl este københavnerejendomme er de bandlyst i gårdene, og på gaden er de et eftertragtet mål for cykeltyve. – Det er noget, vi gerne vil gør noget ved, siger Jørgen Thyregod fra Islands Brygges Lokalråd. Projektet »Grønt Byrum« skulle gerne tilgodese parkering af ladcykler. Vi hører gerne forslag fra beboere, som ejer ladcykler, om hvad vi kan gøre. – Ladcyklen er en fantastisk mulighed, siger Claus Knudsen fra Miljøpunkt Amager. På mange måder er den bedre end en bil. Men det er rigtigt, at der er problemer med at SÆRNUMMER 20. AUGUST 2012 20. ÅRGANG og få en go’ weekend. Vi glæder os. Et grønnere Bryggen Hvordan gør vi Bryggen mere grøn? Dette er også et temanummer omkring miljø, både den naturmæssige side af sagen og miljøet for bryggeboerne. Derfor kan man læse om Lokalrådets projekt »Grønt Byrum«, skybrud og diverse andet miljørelevant i dette Bryggeblad. Ladcykler søges fi nde steder, hvor de kan parkeres. Til indvielsen fredag eftermiddag inviteres ejere af ladcykler til at give deres besyv med. LADCykLEr n 6 procent af alle husstande i København har en ladcykel. Det svarer til mere end 15.000 ladcykler i byen. n Hele 25 procent af tobørnsfamilierne i København har en ladcykel. n 50 procent af de københavnere, der ejer en ladcyklen, benytter den til transport af børn. n Kun 2 procent af de københavnske cyklister føler sig særligt generede af ladcyklerne. n 22 procent af de københavnske ladcykelejere har en ladcykel som erstatning for en bil. n 24 procent har ladcyklen som et supplement til bilen. n Kilde: kk.dk Hvordan kan vi gøre Bryggen bedre? Der er enighed om at Bryggen er god nok, men der er plads til at gøre bydelen endnu mere levende. Læs kommentarerne. LÆS SIDE 2 Gamle idéer kan bruges Bryggebladet har kigget i lokalråds arkivet og fundet et par idéer som kan bruges i dag. LÆS SIDE 11


2 BRYGGEBLADET BV12 20. AUGUST 2012 Er Bryggen da ikke god nok? Hvorfor nu gøre store foranstaltninger for at lave om på Bryggen? – Og er der virkelig brug for at samle Bryggen i et BV12-arrangement? – Er Bryggen da ikke god nok, som den allerede er? Ingen tvivl om, at Bryggen er et dejligt sted at bo, men det er den kun fordi, der hele tiden har været stærke kræfter i befolkningen, der har villet ændre til det bedre. Uden lokalt forankrede forandringer havde vi i dag ikke haft en havnepark, men kontorbygninger som ovre på den anden side af havnen. Vi havde heller ikke haft et Bryggeblad. Der er stadig plads til forbedringer, der tager afsæt i bryggeboernes ønsker og behov, og måske samtidig tager de miljømæssige hensyn, som væksten kræver. Skybruddet med oversvømmede kældre og nedlagte butikker til følge. Bilos der betyder, at københavnernes levealder er ringe, og at mange dør før tid på grund af luftvejssygdomme. Lokalrådet har i samarbejde med AVLU lavet en plan, som både vil give miljømæssige fordele og forbedre beboernes gademiljø. Det kan man læse om her i bladet. Kravet er bare, at der bliver nedlagt 100 parkeringspladser. Umiddelbart skulle man ikke tro, at det var et problem, da der er masser af ledig parkeringskapacitet – allerede før p-kælderen var der overskud. Men bilismen er hellig – næsten en menneskeret – man må ikke nedlægge parkeringspladser til biler i København. Mon ikke flertallet af bryggeboere kan se det fornuftige i projektet? Det er svært at argumentere imod et mere attraktivt gademiljø, der fjerner cykler fra fortovene, giver barnevogne og gangbesværede bedre forhold, forbedrer forholdene for kælderbutikkerne, som vi alle giver udtryk for, at vi gerne vil have, giver mulighed for grønne gader samtidig med at miljøet tilgodeses. For at opnå disse mål er det nødvendigt at vise, at Bryggen stadig kan stå sammen, når det er brug for det. Blandt andet derfor er det vigtigt med sammenhold i det nye Bryggen. Det giver mulighed for at påvirke politikerne, så vi fortsat kan arbejde for et bedre Bryggen. Derfor er et arrangement som Bryggens Virkelighed (BV12), hvor rigtig mange foreninger, butikker og andre viser, hvad de kan, en nødvendighed. Jørgen Thyregod Bryggebladet · Beboerhjørnet Leifsgade 7 · 2300 København S Tlf.: 32 96 28 15 · www.bryggebladet.dk redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk Redaktør: Jørgen Thyregod (vic) (ansvarshavende) Redaktion: Dette nummer redigeres af Islands Brygges Lokalråd i samarbejde med lokale foreninger, erhvervsdrivende og Bryggebladet. Webmaster: William Gauthier DTP: Jean Gauthier og Jens Burau (supergreen.dk) Korrektur: Asger Jeppesen Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos) Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast Oplag: 10.000 Avisen husstandsomdeles på hele Islands Brygge samt i Ørestad Nord og på Havneholmen af Bryggebladets egne bude. Avisen leveres desuden til butikker, cafeer og kontorer i bydelen Næste nummer udkommer den 30. august 2012 Deadline: 24. august 2012 Af Jørgen Thyregod Islands Brygges Lokalråd Det lå ellers ikke lige i kortene, at Løkke skulle stå som ejer af en børnetøjsbutik. Hun er uddannet pædagog, men i forbindelse med sin barsel tog hun en beslutning. Pædagogjobbet var hårdt med et belastende arbejdsmiljø, og så kom beslutningen om at starte for sig selv. Efter et iværksætterkursus var det nærliggende at starte en børnetøjsbutik. Da Løkke bor på Bryggen, foregik jagten på et lokale her. Og det er så grunden til, at Bryggen har en velbesøgt børnetøjsbutik i Egilsgade 10. »dinBabuska«, har nu overlevet over syv år, hvil- ket er et særsyn. Den økonomiske krise og skybruddet sidste år har nedlagt mange kælderbutikker, og det resulterer i mange tomme lokaler. Men Løkke har åbenbart ramt rigtigt med sin forretning, der sælger kvalitetsbørnetøj, sko og legetøj. Dejligt at være her – Det er dejligt at være på Bryggen, siger Løkke, der fortæller, at folk er meget positive og venlige. – Jeg oplever kun glade og rare kunder – folk er virkelig søde. Og så kan jeg leve af at have butik. Som pædagog havde jeg en god fast løn, som jeg ikke helt kan opnå her, men forretningen går da så godt, at der også bliver til løn til mig selv. Det jeg nu tjener mindre, opvejes så af glæden ved at være selvstændig med større mulighed for fleksibilitet. På spørgsmålet om, hvordan det lykkes netop for hende at klare sig godt, er der et par kunder, der bryder ind og siger, at det er fordi, hun har nogle rigtig gode varer, og ikke mindst at hun er enormt sød. Til det skal der tilføjes, at der også er en del snusfornuft indover. Under sidste års skybrud led »din Babuska« ikke så stor skade. Løkke havde nemlig allerede året før fået lukket afløb, så vandmængden indenfor blev ikke stor. Derudover er forretningen også forsikret, så det ikke kan gå helt galt. Til sidst en lille anbefa- Velbesøgt. Løkke Christensen foran sin velbesøgte børnetøjsbutik i Egilsgade 10. Foto: Laila Mortensen Historien om en succes Helt imod alle odds er det lykkedes for Løkke Christensen at gøre sin børnetøjsbutik i Egilsgade til en stor succes. Butikken besøges af forældre og bedsteforældre fra både Bryggen og omegn. Bryggen kan blive endnu bedre Af Søren Bald sekretær i Andelsboligforeningen Saga G Ejendommen Saga-G har tilhørt Lærerstandens Brandforsikring. Det gør den ikke mere. Nu er den ligesom en masse af naboejendommene blevet en andelsboligforening med mere end 70 procent tilslutning fra de 276 lejere. Det betyder, at vi nu selv kan bestemme. Vi kan ikke ophæve tyngdeloven, men vi kan gøre en masse for at gøre ejendommen til endnu en grøn oase på et grønt Bryggen. Vi har en masse muligheder, som selvfølgelig skal bruges. Vi har for flere år siden fået gennemført en gårdrenovering, der gør, at hele vores gård er både grøn, børne- og legevenlig og et fint sted til beboernes udendørsliv om sommeren. Og rundt om huset har vi forsøgt at få begrænset den nærmest canceragtige vækst af »levende og døde« cykler, som forurener by- og gademiljøet. Vi har faktisk selv opsat vores egne cykelstativer. Lidt civil ulydighed, men såre praktisk! Vi ved, at kommunen normalt snorksover. Vi ved, at den tidligere ejer var nærmest ligeglad, men nu er det op til os selv at få skabt et bedre byrum, hvor der er grønt og plads til en masse. Vi skal have flere bilister til at bruge »kælderen«. Vi skal have flere cykelstativer, og vi skal med gode – eller grumme! – midler have de lokale hundejere til at forstå, at byrummet ikke er til deres hundes efterladenskaber. Gunløgsgade 35 til 43 er især udsat, så husk at tage poser med! Og brug dem! I Saga G er husdyr i øvrigt ikke tilladt. Der er gjort meget for at skabe rammerne for et livligt, grønt og fredeligt Bryggen. Der er masser af opgaver, som vi i fællesskab skal løse. Kommunen er sleeping partner, men mere sleeping end partner. Så det er op til os selv. Og det betyder, at det også er vores eget ansvar, at der sker noget. Vi har chancen. Fra kajkanten til Artillerivej, fra broen til Nokken er der masser af gode steder. Vi skal give plads til liv, leg og glæde, men vi skal ling fra denne artikels forfatter: Sidste år skulle der købes en flyverdragt i julegave. Det skulle være den helt rigtige, havde forældrene pålagt. Jagten gik ind: Alle centre blev besøgt, så Illum, og endelig i Magasin var den, desværre i forkert størrelse. Fire timers jagt uden resultat – men på vejen hjem kom vi til at tænke: Det kunne jo være, at den lokale, der ligger 10 meter fra min gadedør, havde noget. Ganske rigtigt! Hos Babuska var flyverdragten i det rigtige mærke og i den rigtige farve og størrelse – og ikke dyrere end i Magasin. Morale: Prøv de lokale først! også huske at beskytte de bryggeboere, som udsættes for støjende forurening fra både organiserede og ikke mindst uorganiserede grupper, der sætter decibelniveauet over hensynet til de fastboende. Og med en sløv kommune og et passivt politi som rene statister! Vi kan gøre en masse. Vi kan sammen med Islands Brygges Lokalråd skabe kreative rammer for et: »Bedre Bryggen«. Vores ejendom Saga-G er nu ikke hæmmet af en lidt doven ejer. Vi kan nu sammen med andre andelsboligforeninger og Bryggens ildsjæle sætte dagsordenen for et: »Gør Bryggen bedre«. P.S.: Måske skulle vi snart se at få det nye postnummer: 2301!


20. AUGUST 2012 BV12 Masser af plads – biler søges Parkeringskælderen i Leifsgade er stadig halvtom. Altid 200 pladser under jorden. Statistik fra Københavns Kommune viser, at belægningsprocenten fra april til juni aldrig overstiger 50 procent. Illustration: Københavns Kommune Af Jørgen Thyregod Islands Brygges Lokalråd Der er stadig plads til flere biler i p-anlægget under legepladsen i Leifsgade. Tal fra Københavns Kommune viser, at belægningsprocenten ikke er imponerende. I ugerne fra april til juni var der altid mindst halvdelen af de 408 pladser ledige – det vil sige, at der var plads til flere end 200 biler yderligere i kælderen. Laila Mortensen fra Islands Brygges Lokalråd ser det som et tegn på, at man sagtens kan nedlægge nogle flere parkeringspladser i gadeplan til fordel for andre trafikformer: – Lokalrådet har et pro- jekt »Grønt Byrum«, der regner med nedlæggelse af p-pladser for at skaffe plads til diverse andre formål, (se andetsteds i avisen – red.) – I en tid, hvor der arbejdes på mange af ejendommene – og p-pladser nedlægges midlertidigt – er der alligevel ikke nær optaget i p-kælderen. Det viser jo, at det godt kan lade sig gøre at fjerne nogle p-pladser i gadeniveau, så der for eksempel kan blive plads til ladcykler, og fortovene kan ryddes for cykler, der kan parkeres på nogle nedlagte bil-p-pladser. Større belægning i vinterperioden Der er dog flere, der har fundet ud af, at p-kælderen kan være rigtig god i vinterperioden. Fra januar til påske lå belægningsprocenten på mellem 50 og 60 (i uge 6 helt oppe på 70). Laila Mortensen er selv bilejer: – Det er jo helt fantastisk, at man ikke om vinteren skal stå og skrabe is og sne af bilen. Når man får den op fra kælderen, er den isfri, og temperaturen inde i bilen er også o.k. Jeg kan godt forstå, at der er flere, der benytter sig af det, og vil opfordre andre til at prøve. – Jeg kan dog godt se, at der kan være visse irritationsmomenter for folk, der skal bruge bilen hver morgen. Det kan tage lang tid, hvis der er mange i køen. Men for sådan nogle som mig, der ikke skal bruge bilen hver morgen, er pkælderen det helt rigtige. Min bil bliver stort set altid sat dér. Det kan godt være, at der er en lidt lang »ekspeditionstid«, når man skal have sin bil, men mange mener, at det opvejes af fordelene. At have bilen i kælderen betyder i sommertiden, at man ikke skal sætte sig ind i en brandvarm bil. Man slipper for buler fra andre bilister, hærværk og tyveri af nummerplader, og man behøver ikke fjerne alt fra bilen, når man forlader den. BRYGGEBLADET En nødvendig baggrund for indflydelse Interview med lokalrådsformand Birger Pedersen. Af Jørgen Thyregod Islands Brygges Lokalråd – Der er stadig behov for, at vi på Bryggen holder sammen for at få indflydelse, så derfor vil jeg opfordre alle til at ofre den 50’er, det koster at melde sig ind i borgerforeningen, siger Birger Pedersen. Bryggens Borgerforening – det lyder frygtelig gammeldags, men er basis for lokalrådet på Islands Brygge. For på borgerforeningens årlige generalforsamling vælges lokalrådet. Formand Birger Pedersen har været med i mange år, men synes, at der stadig er rigtig meget på Bryggen, der er værd at slås for at gøre bedre: – Vi på Bryggen er kendt for at kunne holde sammen for at få gennemført forbedringer. I gamle dage handlede det om stillegader med bump, Havneparken og forsamlingshus (i dag: kulturhus), hvilket altsammen blev gennemført. I dag er det trafikforhold, legepladsen og forandringen til 3 1984: Da bryggeboerne anlagde en park på en weekend. På en stige og med en megafon styrede Birger Pedersen, der også dengang var lokalrådsformand, en gruppe på 300 til 400 bryggeboere. Arkivfoto: Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv Cafe Haraldsborg uddeler 50 gavekort til en værdi af én genstand. Gavekortet skal indløses i løbet af weekenden. Efter aftale med Lokalrådet bliver gavekortene uddelt til de første 50, der melder sig ind i Borgerforeningen i løbet af weekenden. Dette kan ske fredag under åbningen fra klokken 16.00 ved Leifsgade 7 og hele lørdagen på torvedagen i Reykjaviksgade. et grønnere Bryggen, der trænger sig på. Birger Pedersen fortsætter: – Lokalrådet har indflydelse på rådhuset, men den indflydelse har absolut basis i, at der er en folkelig opbakning. Derfor er det så vigtigt, at borgerforeningen har mange medlemmer. Vi vil også gerne i fremtiden kunne vise, at bryggeboerne sammen vil noget med deres bydel. Som formand for lokalrådet er Birger Pedersen også tovholder for BV12. Men hvorfor bruger lokalrådets tid på at lave et sådant arrangement – det har jo ikke meget med lokalpolitik at gøre? – Bryggen er under så stor forandring, at det er på tide at få lidt samling igen. BV12 er et arrangement, der viser, hvad Bryggen kan. Foreninger og butikker er med. Institutioner viser, hvad de kan. Vi vil godt vise, at Bryggen stadig kan, slutter lokalrådsformanden med stor entusiasme. Islands Brygges Lokalråd/ Bryggens Borgerforening Du kan blive medlem for 2012 ved at betale 50 kr. på en af disse måder: Girokonto nr.: 2145545 (kortart 1) Bankoverførsel konto: 3148 0002145545 (Danske Bank) Husk at anføre ved betalingen: Bryggens Borgerforening – kontingent 2012 Hvis du oplyser din mail-adresse ved betaling eller via lokalrådets mail, får du en påmindelse om næste kontingentbetaling. www.islandsbryggeslokalraad.dk


4 BRYGGEBLADET Af Jørgen Thyregod Islands Brygges Lokalråd I mange af gaderne på det »gamle« Bryggen er der en meget tæt parkering af biler og cykler, der flyder alle vegne. Det vil lokalrådet gerne lave om på. Der skal være meget bedre plads på fortovene til gående og beplantede pletter. Forholdene for de mange små kælderbutikker, der har det svært efter finanskrise og skybrud, skal bedres. Det kan ifølge lokalrådet ske ved at fjerne cirka 100 p-pladser fra gaderne, hvilket giver mulighed for at få rykket en stor del af parkeringen af cykler ud, hvor bilerne før var. Det giver også mulighed for at placere områder med planter/buske/ træer og etablere helt nye p-pladser til ladcykler, som mange børnefamilier har valgt som deres transportmiddel. Fotoet øverst på siden viser Egilsgade, som den kan komme til at se ud. Der er kun parkering i den enes side af gaden – den anden side er beplantet og med cykelparkering væk fra husmuren. Der er god plads til barnevognsførere, (det myldrer med babyer på Bryggen), og folk med gangbesvær kan let komme til og fra deres opgang. Projektet omhandler i første omgang særligt gaderne Egilsgade, Gunløgsgade, Isafjordsgade, Leifsgade og Thorshavnsgade, men Grønt Byrum er et dynamisk projekt, der udvikler sig hele tiden. For eksempel er problematikken om ladcykler kommet til siden opstarten. En fordel for Bryggens forretninger? Der findes mange kælderforretninger, især i de ovennævnte gader. De har trange kår efter finanskrisen, der begrænser folks købelyst, og sidste års skybrud har kostet mange butikker livet. (Gå en tur i Gunløgsgade, så vil det klart fremgå!) Lokalrådet ønsker at forbedre deres muligheder, også til glæde for alle os andre. Når bilerne fjernes fra gaden ved butikkerne, og cyklerne derved BV12 Bryggen i fremtiden. Lokalrådet vil med »Grønt Byrum« flytte biler til fordel for et mere attraktivt gademiljø for beboerne. Illustration: Islands Brygges Lokalråd Projekt Grønt Byrum Sæt bilerne i p-kælderen og gør bedre plads til et aktivt gadeliv og et grønnere Bryggen. Det er i korte træk, hvad lokalrådets plan om et »Grønt Byrum« går ud på. LokALråDET – HVAD Er DET? Lokalrådet er et lokalpolitisk organ uden partipolitiske interesser, der arbejder for at bedre forholdene for Islands Brygge og dets beboere. Lokalrådet på Islands Brygge vælges på den årlige generalforsamling i oktober og har eksisteret i årtier. Historisk set er lokalrådet blevet respekteret på rådhuset, og resultaterne er bl.a. tilblivelsen af Havneparken, kulturhusets placering, Bryggebladet blev »født« på en lokalrådskonference. Det nye er projektet »Grønt Byrum«. For at være med til at vælge Trist. Med cykler opad butiksfacaderne og parkerede biler på begge sider af gaden er det svært, at få øje på kælderbutikkerne. Illustration: Islands Brygges Lokalråd lokalråd skal man være medlem af Bryggens Borgerforening – det koster 50 kr. årligt. En gammel bestemmelse siger nemlig, at på Islands Brygge vælges lokalrådet på borgerforeningens årlige generalforsamling. Jo større medlemstilslutning – jo større er indflydelsen på de politiske beslutninger på rådhuset. Om medlemskab: Se www. islandsbryggeslokalraad.dk – eller annonce her i bladet – eller betal kontant ved åbningen af BV 12 i Beboerhjørnet eller på torvedagen i Reykjaviksgade! fjernes fra facaden, giver det langt bedre mulighed, for at forbipasserende kan se butikkernes udvalg, og butikkerne kan også bedre skilte med deres sortiment. Andre butikker er bange for, at færre p-pladser vil give færre tilkørende kunder. Det er der taget højde for i planen, idet der projekteres med p-pladser med tidsbegrænsning i de områder, hvor det er mest nødvendigt. Eksempelvis i Isafjordsgade, hvor der ligger større butikker som Njal Foto, Smyks og farvehandel. Det bør betyde bedre mulighed, for at kunder holder ind, at man kun må parkere en halv eller hel time i butikkernes åbningstid. Bryggen har en del cafeer med udendørsservering. Ved at fjerne p-pladser gives der bedre mulighed for, at disse områder udvides, så bryggecafeerne får en bedre omsætning. Det kan kombineres med beplantning, så cafeerne fremstår endnu hyggeligere. Folk, der har været i Berlin, vil kunne se, at der er hentet inspiration derfra. Et problem at nedlægge p-pladser Det er ikke særlig populært at nedlægge p-pladser, og kommunen har en politik, der ikke tillader det. Derfor er det en svær proces at skulle nedlægge hele 100 ppladser. Der er dog forhold, der taler for, at det netop kan ske på Bryggen. Laila Mortensen fra lokalrådet siger: – Der er jo en åbning i kommunens parkeringsstrategi, der giver mulighed for, at områder med nok ppladser kan få nedlagt nogle. Allerede før etableringen af p-kælderen var Bryggen et af de få områder, hvor der var flere p-pladser end biler, og p-kælderen har plads til 408 biler. Så Bryggen har ppladser nok til, at man kan nedlægge de cirka 100, som vi foreslår. Kommunens parkeringsstrategi kan vise sig at være den værste forhindring for en gennemførelse af projektet. I byen som helhed er der problemer med for mange biler, og hvis man ikke vælger at se på, at Bryggen har p-pladser nok, kan det blive svært. Men lokalrådet håber, at fornuften får lov at vinde. Som Laila Mortensen siger: – Det er jo et projekt, der giver så mange fordele for beboerne, at det strider mod al sund fornuft at lade nogle p-pladser være afgørende. Her er rigelig med ppladser, så hvorfor skal der være ekstra fordele for de få, når det sker på bekostning af flertallet af bryggeboerne, der ikke har bil? Fremtidsudsigten for et grønnere Bryggen Projektet med at lave et mere attraktivt gademiljø, der samtidig vil have en effekt i skybrudstilfælde – mere grønt og mere jord giver en bedre afledning af vandet – er lavet af lokalrådet i samarbejde med AVLU (Amager Vest Lokaludvalg). For øjeblikket er planen til høring i kommunen. SF 20. AUGUST 2012 ForMåL MED ProjEkT – GrønT ByruM / HELHEDS- PLAn For ISLAnDS BryGGE n At forbedre forholdene for cyklister med flere cykelstier og bedre cykelp-forhold n At bedre færdselsforhold for ældre/gangbesværede, når cykler ikke mere fylder op på fortovene n At opsætte flere bænke, så især ældre/gangbesværede får mulighed for hvilepladser n At fjerne p-pladser, der er til gene for udsyn for andre bilister, cyklister og gående n At øge trafiksikkerheden på Islands Brygge n At bedre forholdene for de forretningsdrivende ved blandt andet at fjerne parkeringer (bilister og cyklister) ud for deres kælderforretninger n At øge mulighederne for cafeernes udeservering n At bedre miljøet med hensyn til luftforurening n At afhjælpe skybrudstilfælde n At sikre adgangsforholdene til skole og institutioner n At etablere flere lommeparker n At ændre Njalsgade til miljøprioriteret indkøbsgade n At få flere træer/grønt på Bryggen HVor kAn jEG SE MErE? Under BV12 kan brochuren fås: Fredag ved åbningen kl. 16.00 ved Beboerhjørnet, Leifsgade 7 Lørdag ved torvedagen i Reykjaviksgade På biblioteket Ellers på: www.avlu.dk har fremsat planen og ønsker at få den på kommunens budget for det kommende år, og hvordan det så går, er lidt uklart. Umiddelbart ser det ud som om, at kommunen går ind for at se nærmere på planen, men bare på den betingelse at der ikke nedlægges p-pladser. Det er ikke helt logisk, men betyder dog, at forslaget er under behandling. Den lokale SF-politiker Klaus Mygind, der sidder i Borgerrepræsentationen, er meget ihærdig med at følge op på sagen, og borgmester Ayfer Baykal er positivt indstillet. Derfor har lokalrådet stadig tiltro til, at projektet kommer i gang. Når kommunen går videre med Grønt Byrum, vil endnu en proces med høringer gå i gang, således at beboere på Bryggen kan få indflydelse på den endelige udformning.


BV12 Bryggens 24.–26. Virkelighed august 2012 I samarbejde med vores sponsorer PROGRAM FRI ENTRÉ TIL ALT


FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 kl. 16 – 17 Leifsgade 7 ÅBNING AF BV12 BV 12 »åbner officielt« ved Legepladsen i Gunløgsgade med tema Grønnere Byrum/ Ladcykelprojekt. Taler og musik (Frede Norbrink solo). Plancheudstilling og nøjere information sker i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, st. 8 kl. 10 – 17 Legeplads i Gunløgsgade LEGEPLADS Den Bemandede Legeplads i Gunløgsgade er bemandet. kl. 13 – 18 Brodøsens værksted i Isafjordsgade 13 BRODØSEN Hvordan arbejder en brodøse? Og hvordan skaber man mon et tekstilt maleri? Her kan du både følge processen og se Brodøsens håndlavede tasker og tekstile malerier. Læs mere på www.bettinaandersen.dk 5 kl. 17 Havneparken PETANQUE Petanque i Havneparken. 4 kl. 18 – 20 kulturhuset INDIE BLUES FEST The First annual Alt./indie blues fest 2012 starter op med udendørs DJ og livemusik. Det er foran kulturhuset, hvor der er gratis adgang kl. 18 – 20. BV12’s musikalske højdepunkt er Billy Cross Band, der spiller i skolens nye flotte hal lørdag aften. All Stars, oprindelig født i Gimle som Old Stars, var en epoke, en æra. Men Billys nye band, der har fået Aske Jacoby med, bringer virkelig guitarerne i front. Et rigtigt Rock’n’Roll Band. Billy Cross Band består nu af Billy Cross, Aske Jacoby, Flemming Ostermann og Henrik Askou. Med denne besætning udkom i marts en ny cd, The Dream Hasn’t Changed, der samtidig markerer Billy’s 50-års jubilæum som musiker. Han har spillet med alt og alle, stjerner som bl.a. Bob Dylan og Jimi Hendrix, siden 1962! Billy siger om pladen: Vi har bestræbt os på at indspille pladen, så den afspejler, hvordan vi lyder live. Der er skruet op for rocken. Den nye plade er mere usminket, og samarbejdet med Aske har åbnet nye døre for mig. Han har gjort mig musikalsk mere frigjort. På to tredjedele af numrene er leadvokalen indspillet live. I det hele taget har bandet fornyet min spilleglæde. Nu er alle advaret om nogle rigtige Rock’n’Rollers på skolen. Glæd jer! 6 kl. 11 – 16 reykjaviksgade TORVEDAG Torvedag i Reykjaviksgade, »Lille Torvet«. Boder i massevis, sang og musik med Luffe. 7 kl. 10 – 15 Biblioteket, njalsgade 15 TRYLLERI MED MERE Årets knipledag. Trylleundervisning for alle. Forelæsning med Thomas Aagaard Skovmand. 1 kl. 11 – 17 Hekla Park, Artillerivej (Lossepladsvej) FODBOLD Fodbold, underholdning og grill. 10 kl. 10 – 14 B.B.u. Artillerivej 71C ÅBENT HUS Åbent Hus i Bryggens Børne- og Ungdomscenter Klatretårnet er åbent med instruktion. Dyreafdelingen er åbent med heste og smådyr. Der kan købes lidt i cafeen. 8 kl. 10 – 17 Legeplads i Gunløgsgade LEGEPLADS Den Bemandede Legeplads i Gunløgsgade holder åbent hus. kl. 10 – 12 Sommer-tigertræning på skolen TIGERTRÆNING Støttet af Amager Vest Lokaludvalg Hvad er tigertræning for familier? Tigertræning for familier er et koncept udviklet af idrætspædagog Lise Steffensen, hvor børn og forældre er aktive sammen. Der indgår børneyoga, familieakrobatik, kamplege og andre bevægelseslege. 3 kl. 10 – 15 Amager regatta ved roklubberne REGATTA God udsigt fra Nokkens strandeng. kl. 10 – 12 Irma, Islands Brygge 79E KAFFE OG KAGE Irma serverer som opvarmning kaffe og kage på pladsen overfor Irma (Sojakagen). 5 kl. 10 – 18 Havneparken PETANQUE OG YOGA Petanque og yoga i Havneparken hele dagen. kl. 11–16 Brodøsens værksted i Isafjordsgade BRODØSEN Brodøsens værksted og galleri er åbent, Isafjordsgade 13. 11 kl. 12 – 14 Thorolf Spejder Artillerivej 67 SPEJDER FOR EN DAG Thorolf familiespejder. Artillerivej 67. Alle børn fra børnehave til og med 2. klassetrin og deres voksne. 11 kl. 12 – søndag kl. 12 Thorolf Spejder Artillerivej 67 SPEJDER FOR EN WEEKEND Kom på Spejderlejr hos Thorolf – med overnatning for de modige! Fra 3. klassetrin med eller uden forældre. kl. 21 Idrætshallen på skolen BILLY CROSS BAND Koncert med Billy Cross Band i skolens nye hal. Døre åbner kl. 20 8 kl. 10 – 17 Legepladsen i Gunløgsgade ÅBENT HUS Den bemandede legeplads i Gunløgsgade holder åbent hus med snobrød kl. 14. 5 kl. 10 – 18 Havneparken PETANQUE OG YOGA Petanque og yoga i Havneparken hele dagen. 4 kl. 12 – 15 kulturhuset JAZZ OG SILD Frokostjazz og sildebord i kulturhuset 11 kl. 12 – 14 Thorolf Spejder Artillerivej 67 SPEJDER FOR EN DAG Thorolf familiespejder. Artillerivej 67. Alle børn fra børnehave til og med 2. klassetrin og deres voksne. 4 kl. 12.30 kulturhuset CIRKUSWORKSHOP Cirkusworkshop v. Cirkus Panik foran kulturhuset. 4 kl. 13 kulturhuset CIRKUS Cirkusforestilling v. Cirkus Panik kl. 13 – 16 Idrætshallen på skolen BADMINTON Islands Brygge Badminton holder indvielse og åbent hus i skolens nye hal. 5 kl. 14 – 15 Havneparken HUNDE OG HESTE Heste- og hundedressur i Havneparken. Politiet er fremme i hesteskoene. 5 kl. 15 – 16 Havneparken BRANDVÆSENET Københavns Brandvæsen fremviser materiel. Specialtjenesten viser dykkerfærdigheder. 2 kl. 11 – 17 Havneparken / nokken MOTORBÅD Motorbådssejlads til Nokken fra Havneparken – og retur. Mulighed for noget underholdning.


Torvedag i reykjaviksgade og gode tilbud i kælderbutikkerne Af Steen Nørgaard Islands Brygges Lokalråd Lørdag er den store markedsdag i BV 12. Der er stader, boder, borde og stole og sang og musik i Reykjaviksgade, som er omdannet til et livligt torv. Musikken leveres af Luffe, der er kendt som en festlig, folkelig og fornøjelig guitarist og sanger. Foodshop no 26 har et specielt tilbud på cupcakes. Deleuran’s Blomster tilbyder bundtevarer, salg af lakrids og tilbud om ansigtsmaling, hvortil der serveres popcorn, og Genbryggen har de sædvanlige gode tøjpriser. Lokalrådet har et bord, hvor der er information om dets arbejde. Københavns Fødevare- Information fra Roklubben SAS Hvert år den sidste lørdag i august afholder roklubberne på Amager en regatta. Deltagende klubber er: Roklubben SAS, Amager Ro og Kajakklub, B&W roklub, Roklubben Øresund og Dra- selskab har smagsprøver, og Vinterbad Bryggen sælger T-shirts. Hos Hiko Pizza er der et godt tilbud på et stykke pizza, og hertil kan man nyde en fadøl fra Isbjørnen, også til en go’ pris. Hos Ö er der et udvalg af interiørvarer fra butikken med rabat samt gaveartikler til salg. JagBeauty har tilbud på hårfjerning og retning af øjenbryn. Vinothek Marquart tilbyder såvel en fl aske som et glas vin til nedsat pris og rådgivning om vin. De fi re fødevarebutikker Sushiya, Charcuteriet, Wokaway og Fiskebørsen i Thorshavnsgade har gode weekendtilbud, og hos Shhhy vi Sy’r er der tilbud på smykker, bælter, tasker og tørklæder. Workshop Cph gør Roklub. Løbene afvikles på en bane fra Metropolis Bygningen med mål ved roklubben SAS. Der dystes i fl ere bådtyper: Inriggere med plads til to eller fi re roere og single scullere hvor der kun sidder en roer med to årer. Der dystes i forskellige alderskategorier. Kom har også gode tilbud, og der er arbejdende kunstnere til stede. Det gør sig også gældende i FORMverk, hvor smykkekunstnerne laver særudstilling. Salon Halo har hånd- og fodmassage til rabatpris, og café Nose Wise har kaffe til halv pris. Café Haraldsborg, værtshuset med Bryggens bedste udsigt, donerer 100 gavekort hver til en værdi af én almindelig genstand. Kortet omdeles på Torvedagen, og det gælder til og med søndag den 26. august. Kl. 11-16 Reykjaviksgade Torvedag i Reykjaviksgade, »Lille Torvet«. Boder i massevis, sang og musik med Luffe. regatta hos roklubben SAS ade Teglholmsgade s Vej e Støberigade Alliancevej en Websters Vej n Vasbygade Teglholmens Vestkaj Teglholms Østkaj Oscar Pettifords Vej Ved Slusen Elværksvej Vasbygade Vasbygade Kalvebod Brygge Kalvebod Brygge Hf. Sønderbro Skibbroen Tømmergravsgade gerne ned til roklubben SAS og oplev den specielle stemning og det strejf af kaos, der hersker på en sådan eftermiddag. Første løb er omkring kl. 13 og sidste løb cirka kl. 17. Vasbygade Kalvebod Brygge Tjæregade Hf. Sønderbro Hf. Sønderbro Ved Slusen Ved Slusen Vejlands Allé Skibbroen Tømmergravsgade Landvindingsgade Vasbygade Kalvebod Brygge Tømmergravsgade Tjæregade Havneholmen Fiskerihavnsgade Enghave Brygge Enghave Brygge 2 3 Nokken Strandvej Nokken Forgaden Fiskerihavnsgade gge Nokken Hovedgaden Havneholmen Nokken For gaden Havneholmen Nokken Hovedgaden Islands Brygge Nokken Strandvej Hf. Sønderbro Nokken Hovedgaden Thorvald Borgs Gade Hf. Sønderbro Artillerivej Havneholmen Brygge broen Islands Brygge Thorvald Borgs Gade 1 Artillerivej Lossepladsvej Artillerivej Artillerivej Thorvald Borgs Gade Islands Brygge Artillerivej Jens Otto Kr age Gade Drechselsgade Ny ArtillerivejNy Artillerivej Brygge broen Vejlands Allé s Brygge Bernstoffsgade Islands Brygge Axel Heides Gade Axel Heides Gade Artillerivej Islands Brygge Jens Otto Kr age Gade Drechselsgade Erik Eriksens Gade Poul Hartlings Gade Hf. Bryggen Islands Brygge H. C. Hansens Gade J. C. Christensens Gade Kalvebod Brygge Hans Hedtofts Gade Søndagssejlads til og fra nokken Af Birger Pedersen Islands Brygges Lokalråd Søndag sejler nogle af Nokkens motorbåde til Nokken fra Havneparken klokken 11 til 17 i pendulfart. Sejlads på eget ansvar, men redningsveste forefi ndes sammen med erfarne skippere. Ellers kan man cykle, gå eller tage bussen ud til Nokken. Der er i forhold til vejret og dagsformen mulighed for lidt lettere improviseret underholdning under træerne ved Nokkens bådebro. Carl Th. Zahles Gade Bernstoffsgade Islands Brygge Axel Heides Gade Axel Heides Gade Artillerivej Artillerivej Erik Eriksens Gade Poul Hartlings Gade Hf. Bryggen Snorresgade Islands Brygge H. C. Hansens Gade J. C. Christensens Gade Islands Brygge Kalvebod Brygge Hans Hedtofts Gade Carl Th. Zahles Gade Artillerivej Ved Langebro Weidenkampsgade Thorshavnsgade Klaksvigsgade Egilsgade Egilsgade Gunløgsgade Gunløgsgade Men tag endelig på tur i området, der snart er det sidste selvgroede grønne område i hele København Havn. Se for eksempel det nye boligkvarter ved roklubberne, og besøg roklubberne. Begge er områder, der sammen med Nokken trues af en ny supercykelsti direkte i vandkanten. En sti som ingen af de berørte ønsker. Sid ned ude på bænkene på Bellevue under de store træer i starten af Nokken Strandvej, nyd det grønne og det blå og udsigten til alle sider. Gå en tur igen- Snorresgade Islands Brygge nem de slyngede grønne stier og veje på smukke Nokken – og kig måske ind til Lille Nok eller op til de nye omkringliggende haveforeninger på vejen op til H/F Sønderbro. Sønderbro kan man også komme til ad stien langs vandet foran Sønderbros strandeng. Alt gror, der er smukt derude. Kl. 11-17 Havneparken / Nokken Motorbådssejlads til Nokken fra Havneparken – og retur. Mulighed for noget underholdning. Ved Langebro Weidenkampsgade Thorshavnsgade Klaksvigsgade Egilsgade Egilsgade Gunløgsgade Gunløgsgade Langebrogade Weidenkampsgade Myggenæsgade Islands Brygge NjalsgadeNjalsgade Njalsgade Sturlasgade Halfdansgade Halfdansgade Snorresgade Langebrogade Kigkurren Weidenkampsgade Myggenæsgade Islands Brygge NjalsgadeNjalsgade Njalsgade Sturlasgade Center Blvd. Halfdansgade Halfdansgade Snorresgade Kigkurren Langebro Bergthorasgade Bergthorasgade Leifsgade Gullfossgade Artillerivej Vejlands Allé Ørestads Blvd. Leifsgade Klaksvigsgade Weidenkampsg. 5 Artillerivej 10 Amager Blvd. Hf. Faste Batteri Hf. Faste Batteri Ørestads Blvd. 4 Ørestads Blvd. Artillerivej Svend Aukens Plads Ørestads Blvd. Ørestads Blvd. Langebro Bergthorasgade Bergthorasgade Leifsgade Gullfossgade Artillerivej Ørestads Blvd. Tom Kristensens Vej Ørestads Blvd. 6 7 Ørestads Blvd. Digevej Ørestads Blvd. Digevej Vejlands Allé Amager Blvd. Leifsgade Digevej Njalsgade Ørestads Blvd. Nordre Digevej 8 9 11 Klaksvigsgade Weidenkampsg. Artillerivej Karen Blixens Vej Emil Holms Kanal Emil Holms Kanal Amager Blvd. Hf. Faste Batteri Njalsgade Rued Langgaards Vej Kaj Munks Vej August Schades Vej Nordre Digevej Gammelgang Hf. Røde Mellemvej Grønjordsvej Hegningen Gændebred Fælledfold Topasgangen Rubingangen Oldensti Vogtervej Diamantgangen Hf. Sundbyvester Vestermarksvej Safirgangen Jadegangen Kongelundsvej Stenlandsvej Røde Mellemvej Røde Mellemvej Ved Stadsgraven Røde Mellemvej Amager Blvd. Hf. Faste Batteri Vejlands Allé Peter Vedels Gade Ørestads Blvd. Amagerfælledvej Amagerfælledvej Artillerivej Ørestads Blvd. Røde Mellemvej Svend Aukens Plads Ørestads Blvd. Amagerfælledvej Tom Kristensens Vej Ørestads Blvd Ørestads Blvd.


Spil lidt fjerbold med I.B.B. Information fra Islands Brygge Badminton Kom og hils på bestyrelsen og den nye ungdomstræner. Prøv at spille lidt, drik en kop saft eller kaffe og spis et stykke kage. Vi holder indvielse samt åbent hus i klubben fra klokken 13-16, søndag den 26. august. Kl. 13-16 Idrætshallen på skolen Hunde og heste Københavns heste- og hundepatrulje vil også deltage i BV 12. Søndag klokken 14 vil der være opvisning på plænen, der støder op til kulturhuset. Her vil hundeførere vise, hvad deres hunde er i stand til at udføre af sporing med mere. Hestepatruljen vil ride rundt på området, så der bliver rig lejlighed til at se de fl otte dyr tæt på. Kl. 14-15 i Havneparken knipling, trylleri og uhygge på biblioteket Fortiden er inspiration og forståelse for fremtiden. Knipling udvikles hele tiden som håndarbejde og kunst. Benyt jer af denne mulighed for at få et indblik i, hvad man kan med knipling! Bryggebo Addy Elmegaard fortæller og viser sine færdigheder ved kniplebrættet. Klokken 10.30: Trylleshow i børnebiblioteket ved den professionelle tryllekunstner Trylle Michael, der også bor på Bryggen. Trylleundervisning for alle. Billetter udleveres på biblioteket. Trylleundervisningen starter 11.00, 11.20 og 11.40. Klokken 14 til cirka 15: Tør du gå med ned i kælderen og høre oplæsning fra en ny spændingsroman? Et forfatterarrangement. Læs mere om forfatteren nedenunder. Arrangementet er støttet af Statens Kunstråds Litteraturudvalg). Kl. 10-15 biblioteket, Njalsgade 15 Den lokale forfatter Thomas Aagaard Skovmands aktuelle spændingsroman Mågejægeren er skrevet i Københavns Lufthavn og foregår primært i et kældersystem under lufthavnen. Oplev forfatteren forsøge at fange bogens stemning, når han inviterer folk med ned i kælderen under Islands Brygge Bibliotek. Her vil han læse op i mørket via lommelygte og fortælle om den udadvendte skriveproces midt i mylderet af flyrejsende. Medbring gerne selv en lommelygte. Arkivfoto: Ricardo Ramirez Biblioteket, lørdag 25. august, kl. 14 Alt./Indie Blues Fest 2012 The Fried okra Band Det absolutte hovednavn til Alt./Indie Blues Fest 2012 er Louisiana-legenden Lazy Lester. Han var med til at skabe genren Swamp Blues helt tilbage i 1950’erne. Swamp Bluesens dovne, men cool stil Frokostjazz og sildebord Prøv at være spejder FAMILIESPEJD PÅ BRYG- GEN – Har du og dine forældre lyst til at prøve, hvordan det er at være spejder? Hos Thorolf Spejdergruppe kan børn til og med 2. klasse sammen med deres søskende og forældre gå til familiespejd efter sommerferien. Familiespejd er sjove spejderaktiviteter og oplevelser i naturen for børn og forældre i fællesskab. Der bliver familiespejd den sidste søndag i hver måned. Har I lyst til at være med, så kom forbi spejderhytten på Artillerivej 67 til Bryggens virkelighed den 25. og 26. august kl. 12 til 14. Eller kig på vores hjemmeside: www.thorolf.dk SPEJDER FOR EN WEEKEND – overnatning for modige børn. Til Bryggens Virkelighed kan børn fra 3. klasse komme på spejderlejr ved hytten på Artillerivej 67 fra lørdag klokken 12.00 til søndag klokken 12.00. Vi sover i telt, gør Lester til en stadig aktuel kunstner og gi’r Alt./ Indie Blues Fest 2012 en solid grund for de mindre kendte navne fra Australien, Italien og ikke mindst Danmark, der også optræder på aftenen. Alt./Indie Blues Fest 2012 er arrangeret af Bluestribunalet med orkestrene Tutweiler, The Bluesoverdrive og The Fried Okra Band – orkestre, der lægger vægt på at nyfortolke de amerikanske inspirationer i eget materiale. For nogle danskere står bluesinspireret musik for bluesrock med fadøl og lange, lange guitarsoloer – to ting, der sådan set ikke er noget galt med. Men det kan være mere, og det er det på Alt./indie Blues Fest Søndag den 26. august er der frokostjazz og sildebord i kulturhuset klokken 12-15. Så er søndagsfrokosten reddet, og man kan forkæle sig selv med et godt tilbud på en snaps til silden og samtidig lytte til glad jazzmusik. Orkestret er Zebrass, der består af topprofessionelle musikere fra det københavnske jazzmiljø. Saxofonisten er Hans Leonardo Pedersen, der også er leder bygger en lejrplads med raftekonstruktioner, laver bålmad og spejderaktiviteter. Kom og vær med! Jeres forældre er også velkomne. Thorolf er navnet på de blå spejdere på Islands Brygge. Hos Thorolf kan du være juniorspejder fra 3. til 5. klasse eller tropsspejder fra 6. til 9. klasse. Vi vil gerne starte minigen (2. og 3. klasse) og mikrogren (0. og 1. klasse), hvis forældre eller andre kunne tænke sig at blive ledere. 2012, som når jorden rundt på én aften med kunstnere fra tre kontinenter. Program: Lazy Lester (US); The Fried Okra Band (DK) The Blues Overdrive (DK); MC Hansen (DK);Tanny Barbarino (Austr.); Bob – (Dirty Trainload) (IT) Kl. 18-20 i kulturhuset: The First annual Alt./indie Blues Fest 2012 starter op med udendørs DJ og livemusik. Det er foran kulturhuset, hvor der er gratis adgang kl. 18-20. af det kendte band Leonardo Pedersens Jazzkapel. På piano er Hans Knudsen, Tobias L. Pedersen er på trommer, og Thomas Obenhausen på bas og sousafon. Hele Bryggen gynger, når de går i gang. Kl. 12-15 søndag kulturhuset Kl. 12-14 Thorolf Spejder, Artillerivej 67 Thorolf familiespejder. Artillerivej 67. Alle børn fra børnehave til og med 2. klassetrin og deres voksne. (Både lørdag og søndag) Kl. 12 til søndag kl. 12 Thorolf Spejder Artillerivej 67 Kom på spejderlejr hos Thorolf – med overnatning for de modige! Fra 3. klassetrin, med eller uden forældre.


20. AUGUST 2012 BV12 Cirkus Panik i kulturhuset Forestillingen byder på: Klovnerier, akrobatik, ethjulede cykler, ild og dra- kBHFF Bryggen tæt på start! Den 29. august lyder startskuddet til åbningen af Københavns Fødevarefællesskabs nyeste afdeling, nemlig her på Bryggen! Inden længe kan bryggeboerne hver onsdag hilse hinanden velkommen i den medlemsdrevne butik, som får til huse i en hyggelig garage i Njalsgade nummer 19. matik, keglebold og jonglering med sten, diablo ekvilibrisme, balanceshow, Alle medlemmer skal med tre timers månedlig arbejdsindsats være med til at modtage, pakke, uddele økologiske og lokale grøntsager, indskrive nye medlemmer og kort sagt få sat »hjulene« i gang i det lokale fødevarefællesskab. Alle kan være med til at at drive foreningen – læs om fødevarefællesskabet på ild- og fakirkunst og tempofyldt ethjulet cykelopvisning. Og selvfølgelig bidrager publikum til en stor del af morskaben. Er I blevet nysgerrige? Så kom med op på forreste række og mærk cirkussuset! 12:30 Cirkusworkshop v. Cirkus Panik Unik workshop med artisterne fra Cirkus Panik. Lær at cykle på ethjulet cykel, kom i gang kbhff.dk, eller kom og hør mere i Njalgade 19 på onsdage klokken 16 til 19. Følg med i nyheder på Facebook-gruppen KBHFF Islands Brygge. Du vil kunne møde medlemmer af det kommende fødevarefællesskab på Bryggens Virkelighed i Reykjaviksgade den 25. august. Her vil der være lej- KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE med at jonglere, mærk adrenalinen i kroppen når du går på line og få nogle gode tips til at underholde vennerne. 13:00 Cirkusforestilling v. Cirkus Panik Cirkus Panik er det lille familiecirkus med de store numre i. Det er alle de kendte numre fra det traditionelle cirkus, men altsammen i børnehøjde og serveret med et fantastisk humør. lighed til at høre mere om, hvordan du kan blive medlem, og hvad ideologien bag er – og der vil måske endda være smagsprøver! Lørdag 25. august fra klokken 11 kan I møde Hekla’s ungdomsmedlemmer og deres trænere. Bryggeboerne opfordres til at deltage i træningsøvelserne, der både er for store og små. Klubhuset vil være åbent for salg. Fra klokken 12 bliver der tændt op i grillen. Mellem klokken 13 og 15 BRYGGEBLADET Boldklubben Hekla Boldklubben Hekla inviterer til åbent hus lørdag klokken 11 til 16 9 er der alle-mod-alle-turnering. Klokken 15 spiller klubbens fl agskib sæsonens første hjemmekamp: BK Hekla vs. BK Fix Mød op og støt Bryggens fodboldhold! Tak til Genbryggen som er sponsor for holdet! Kl. 11-16 Torvedag i Reykjaviksgade KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE ISLANDS BRYGGE 18 2300 KØBENHAVN S TLF.:82 33 47 80 WWW.K-I-B.DK MUSIK & KONCERTER KOMIK, MAGI, FOREDRAG & DANS KULTUR I BØRNEHØJDE SKT. HANS PÅ BRYGGEN Søndag d. 26. august LØRDAG DEN 23. JUNI 2012 GRATIS FRA KL.: 17:00 Cirkusworkshop & -forestilling 12:30 Cirkusworkshop v. Vi fejrer Skt. Hans aften ved havnen, med børneunderholdning, musik og hygge. Og så selvfølgelig Skt. Hans bålet, som tændes ca. kl. 21. Cirkus Panik Unik workshop med artisterne fra Cirkus Panik. Lær at cykle på SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.K-I-B.DK 1-hjulet cykel, kom i gang med at jonglere, mærk adrenalinen i kroppen når du går på line og få nogle gode tips til at underholde vennerne. 13:00 Cirkusforestilling v. Cirkus Panik Cirkus Panik er det lille familiecirkus med de store numre i. Det er alle de kendte numre fra det traditionelle cirkus, men alt sammen i børnehøjde og serveret med et fantastisk humør. MUSIK & KONCERTER KOMIK, MAGI, FOREDRAG & DANS KULTUR I BØRNEHØJDE ISLANDS BRYGGE 18 2300 KØBENHAVN S TLF.:82 33 47 80 WWW.K-I-B.DK SKT. HANS PÅ BRYGGEN LØRDAG DEN 23. JUNI 2012 GRATIS FRA KL.: 17:00 Vi fejrer Skt. Hans aften ved havnen, med børneunderholdning, musik og hygge. Og så selvfølgelig Skt. Hans bålet, som tændes ca. kl. 21. FARS LEGESTUE GRATIS UDENDØRS CIRKUS! Åben legestue BRYGGENS SPISEHUS: for babyer og deres fædre ÅBNINGSTIDER K-I-B: Mandag – onsdaghver torsdag kl fra 10.00 kl. – 13:00 23.00 Mandag til 16:00 – fredag kl 08.30 - 16.00 Torsdag – lørdag kl 10.00 – 24.00 i lokalet ”Undergrunden”. Telefontid kl 10.00 - 15.00 Søndag kl 10.00 – 22.00 Torsdage i ulige uger vil der være en sundhedsplejerske Fremvisning til stede KØKKEN: af Lysthuset onsdage kl 16.00 mellem kl. 14:00 og 15:00, som kan hjælpe med gode råd. Mandag – søndag kl 10.30 – 21.30 Du kan også melde dig ind i Facebook gruppen: “Fars Legestue”. Se info om ferielukninger mv. på www.k-i-b.dk Vi afholder atter loppemarked KULTURHUSET ISLANDS på arealet BRYGGE ISLANDS BRYGGE 18 - WWW.K-I-B.DK foran K-I-B. Søndag d. 17. Juni kl. 10 – stande: udsolgt! Næste datoer: SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.K-I-B.DK Det er nu muligt gratis at låne en ladcykel i K-I-B: ❚ Du skal være fyldt 18 for at kunne låne cyklen. ❚ Cyklen skal reserveres i halbooking(kk. halbooking.dk), ligesom når du booker et lokale. ❚ Cyklen skal afhentes kl. 8.30-9.00. I særlige tilfælde kan det ske efter kl. 16.00. Ring og lav en aftale på 8233 4780. ❚ Du skal lægge et depositum på 500 kr. kontant. Du skal også fremvise legitimation - sygesikringsbevis, pas eller kørekort. Pengene får du retur, når du har afl everet cyklen. ❚ Du kan låne cyklen et døgn ad gangen - weekenden undtaget, der har du den fra fredag til mandag morgen. ❚ Du kan godt reservere cyklen ud i fremtiden - du ser på halbooking om den er ledig. Fredag Fredag Fredag d. d. d. 24. 24. 24. august august august kl. kl. 18.00 18.00 18.00 Alt./Indie Blues Fest En række orkestre fra tre verdendele giver deres bud på original, alternativ musik med bluesrødder: Lazy Lester (US) • The Fried Okra Band (DK) • The Blues Overdrive (DK) • MC Hansen (DK) • Tanny Barbarino (Austr.) • Bob – (Dirty Trainload) (IT) Kl. 18.00 Udendørs D.J. og livemusik på pladsen(Gratis) Kl. 20.00 I salen (Entré 100,-) FARS LEGESTUE Åben legestue for babyer og deres fædre hver torsdag fra kl. 13:00 til 16:00 i lokalet ”Undergrunden”. Torsdage i ulige uger vil der være en sundhedsplejerske til stede mellem kl. 14:00 og 15:00, som kan hjælpe med gode råd. Du kan også melde dig ind i Facebook gruppen: “Fars Legestue”. Se info om ferielukninger mv. på www.k-i-b.dk Vi afholder atter loppemarked KULTURHUSET ISLANDS på arealet BRYGGE ISLANDS BRYGGE 18 - WWW.K-I-B.DK foran K-I-B. Søndag d. 17. Juni kl. 10 – stande: udsolgt! Næste datoer: 22. juli, 12. aug., 9. sep kl. 10-17


10 BRYGGEBLADET BV12 20. AUGUST 2012 Den bemandede legeplads Formålet med den bemandede legeplads er at skabe sociale bånd mellem børnene og mellem forældrene. Af Arne Svendsen Den bemandede legeplads i Gunløgsgade Den bemandede legeplads i Gunløgsgade holder åbent lørdag den 25. august og søndag den 26. august, begge dage fra klokken 10 til 17. Lørdag vil vi tage nogle børn med rundt til de forskellige arrangementer. Søndag klokken 14 vil Olfert fra Ballonparken komme og lave snobrød. Vores lokale bager Jan Morell forærer dejen til snobrødene. Vi siger mange tak til Jan og Olfert. Vi håber på at se rigtig mange børn og forældre til weekendhygge, og vi krydser fi ngre for, at vejret bliver godt. Den bemandede legeplads hører under Center for Park og Natur (Teknik- og Miljøforvaltningen). Der er 22 bemandede legepladser i København, Gunløgsgade er én af dem. Vi har ligget på Bryggen i cirka 23 år. Dengang boede der omkring 6000 mennesker på Bryggen, i dag er vi cirka 14.500, og tallet stiger hvert år. Vi er to ansatte på legepladsen: Bjarne Jensen er her fuldtid, han kom til legepladsen helt tilbage i 1989, og jeg, Arne Svendsen, begyndte som vikar i 2003 og blev fastansat i 2010 på deltid. Hvad er formålet med legepladsen, og hvad kan bemandingen bruges til? Ja, formålet er at skabe sociale bånd mellem børnene og mellem forældrene. Det skal være et sted, hvor forældre trygt kan sende deres børn hen, et sted hvor mobning af kammerater er bandlyst, et sted hvor der spilles fodbold, bordtennis, bob, pc-spil, playstation 12 og så videre. Legepladsen bliver besøgt af børn, der kommer fra Ørestaden, Sluseholmen, de kommer faktisk fra det meste af Amager. Vi (bemandingen) hjælper børnene, så godt vi kan, det kan være fi f til en ansøgning om fritidsjob, det kan være sociale problemer. Vi har kontakt til nogle udsatte børn, og dem hjælper vi, så godt vi kan. Vi kan se, det hjælper, så det er alle tiders. Vi har god kontakt til alle de daginstitutioner, der bruger legepladsen. Det er et problem, hvis der kommer to børnehaver om morgenen, for der er simpelthen ikke plads til, at de alle kan cykle og lege på området, fordi det er for småt. Denne sommer har vi på forsøgsbasis udvidet åbningstiden til klokken 17.45. Det har vist sig at være en supergod idé, men igen, legepladsen er lige lille nok til 100 børn. Det er en god nyhed, at renoveringen af legepladsen snart går i gang. Det lille hegn bliver fjernet, det giver væsentlig mere plads; de gule pæle bliver også fjernet. Der kommer nyt boldbur, rutsjebane, borde og bænke. Det bliver så fedt hernede, og i den forbindelse vil vi gerne rette en tak til projektleder Lene Nørgård Rasmussen, som har sat renoveringen i gang, også mange tak til alle de forældre der bakker op om vores legeplads. renovering af legeplads og byrum i Leifsgade Her er kommunens projektbeskrivelse og tidsplan for forbedring af legepladsen og byrummet i Leifsgade. Nu går Københavns Kommune i gang med at forbedre legepladsens sikkerhed og forøge legeværdien. Renoveringen kommer til at foregå fra uge 33 til 37. Dele af området vil være lukket i perioder. Det kommer der til at ske: uge 33-37 Sikringen af lemmen ned til p-kælderen. P-kælderen bliver dækket til med en konstruktion, børnene kan lege på. Der er valgt en løsning, hvor børn kan rutsje i et rør. uge 33, 34 og 35 Lukning af boldbane. Nyt boldbur. Eksisterende bander og net fjernes, og målene nedtages, idet der er mål integreret i det nye boldbur. Der kommer et blodbur med nettag. Der bliver lagt vægt på en løsning, hvor støjen fra buret bliver mindst mulig. Boldburet er af samme type som det på Sønder Boulevard, men får grønne stolper i stedet for de antrasitgrå. Resten af buret er antrasitgråt. uge 34 og 35 Større og indhegnet legeplads. Området ved legepladsen bliver hegnet ind og udvidet, så biler og cykler ikke kan køre igennem området, og små børn ikke selv kan komme ud. Der kommer børnesikrede låger i hegnet. Der bliver også hængt ordensregle-ment op på legepladsen, så det er klart, at området skal bruges som legeareal. Hegnet bliver antrasitgråt og cirka 120 centimeter højt. uge 34 Der kommer 64 nye cykelstativer ved beplantningen i Gunløgsgade og Bergthorasgade. De bliver sat op, så der er taget hensyn til planterne, vandrender og adgang til boliger. uge 35, 36 og 37 Lukning af legepladsen. uge 35 Alle de gule stolper bliver fjernet. Gummiasfalten og asfalten bliver lagt igen. Der bliver optegnet cirkler i belægningen, hvor stolperne før stod, så arealet kan bruges til »jorden er giftig«bane eller til at cykle på. uge 36 Det lave hegn bliver fjernet. Det er et ønske fra brugerne, at det, der er legeplads i dag, ikke skal hegnes ind. Derfor bliver det lave hegn fjernet. uge 35, 36 og 37 Opsætning af legeredskaber. Det har været muligt at overtage et næsten nyt klatreredskab fra Israels Plads. Dette skal nedtages, da et nyt projekt starter op her. Ved at overtage redskabet har det været muligt at efterleve ønsket om flere legemuligheder på området. Der er lige knap plads til hele redskabet, som oprindeligt består af fem sektioner. Dette projekt overtager fire sektioner samt en vippegynge. Under vippegyngen og redskabet etableres der gummiasfalt. Stolperne males gule. Vippegyngen placeres ud mod ganglinjen i nærheden af bænken med lyskunst. Klatreredskabet placeres, hvor pilekrattet med balanceklodser står i dag. Balanceklodserne flyttes til gyngens langside. Gyngen og sandkassen bytter alligevel ikke plads. Gyngens fundament sænkes. Gyngen males gul, og den ene gynge byttes ud med en babygynge. Der opsættes balanceklodser på den ene langside. Derved forhindres cykler i at havne sandet, og at farlige situationer ved gyngen opstår. Sandkassen og gyngen bytter så alligevel ikke plads, som tidligere nævnt. uge 37 Der kommer to bord-bænkesæt i »lunden« ud mod Leifsgade. Disse fastgøres. Der kommer to bordbænkesæt i trærækken ud mod Bergthorasgade. Disse fastgøres. Der kommer to løse bordbænkesæt inden for indhegningen. Endvidere opsættes der løbende flere hundeposestativer og skraldespande. Kilde: kk.dk/Borger/ByOgTrafik/ Anlaegsprojekter


20. AUGUST 2012 BV12 Gamle ideer kan få nyt liv Trøstesløs: Sådan kunne man beskrive Islands Brygge anno 1975. Udsigterne i 2012 er lysere, men som flere i dette særnummer af Bryggebladet udtrykker det: »Bryggen kan blive bedre«. Af Jean Gauthier redaktion@bryggebladet.dk Finanskrisen fejrer femårsfødselsdag i disse dage, og påvirkningen af denne influerer på bydelen (og i resten af verden for den sags skyld). På Bryggen betyder det: Tomgang i mange erhvervslokaler, en større arbejdsløshed og en generel usikkerhed blandt befolkningen. Tillige er bydelen bygget få meter ovenover havoverflad og berøres af stormflod og deslige – klimaforandringer rammer også kvarteret. Tilbage midt i 1970’erne var udsigterne heller ikke noget at råbe hurra for. Bryggen dengang var underforsynet med alt, og det er svært at genkende »vores« bydel i denne korte beskrivelse, som Bryggebladets skribent, Karsten Poulsen, skrev om Islands Brygge anno 1975: Dengang i 1970’erne »Vi spoler lige tiden 35 år tilbage: 70 procent af Bryggens lejligheder er toværelses, de fleste af dem uden bad eller centralvarme. Gårdene er ikke egnede til ophold. Der er ingen træer i gaderne. Lugten fra Sojakagefabrikken hænger over bydelen, og togene med farlige kemikalier og Tyngdekraft. Vand finder de lavtliggende områder. Her på hjørnet af Axel Heides Gade/Artillerivej er det Artillerivej, der er oversvømmet. I den gamle bydel trængte vandet ned i rigtig mange kældre. YouTube video 2. juli 2011. kul og koks kører langs med havnen, forbi de øde og forladte oplagspladser med gamle kraner. I kolonihaverne må man ikke spise sine egne grøntsager på grund af kviksølvforurening, og badning i havnen er forbudt. Legepladsen i Gunløgsgade og græsplænen ved Artillerivej udgør Bryggens rekreative arealer. Bryggen har endelig fået sin egen skole, men den går kun til tredje klasse. Der mangler børneinstitutioner, og ældreboliger er der ingen af. Der er ikke noget medborgerhus i ordets moderne forstand. Butikker drejer nøglen om, uden at nye kommer til. Militæret har forladt Ny Tøjhusgrunden, og nogle få af de gode, solide bygninger har takket være lokale aktivister undgået bulldozerne. I et hjørne af grunden er Hotel Scandinavia opført i P-plads til kajakken. Det var ellers meningen, at Københavns Kommune skulle etablere en træplint i havnen, da man anlagde Havneparken. Projektet med træplint blev sløjfet, men stensætning langs kajkanten er etableret til at gøre plads til plinten. Skal vi ikke sørge for at få sådan én? Tegning af arkitekt Poul Jensen. Arkivfoto fra 2000. strid med gældende regler. Det lyder nok mere trøstesløst, end det huskes og oplevedes, men ovenstående er ikke desto mindre et snapshot af Bryggen anno dengang.« Islands Brygges Lokalråd Det var med dette billede af bydelen som baggrund, at der blev dannet en række beboergrupper i protest mod blandt andet farlig og forurenende industri i bydelen, manglende skolebyggeri, dårlige boligforhold og mangel på sociale og kulturelle institutioner. Senere hen kunne disse protestgrupper samles under Islands Brygges Lokalråd. I alle årene var tanken bag lokalrådet grundlæggende at forbedre levevilkårene for bryggeboerne. En del af projekterne fra lokalrådet er blevet gen- BRYGGEBLADET 11 nemført, Havneparken og stillegaderne er nok de meste synlige. Men en del ideer er havnet i glemmebogen. I vores arkiv har vi fundet et par af disse ideer og præsenterer dem her på siden. Grønt byrum Efterdønninger efter skybruddet den 2. juli 2011 kan stadig mærkes. En del kælderbutikker er stadig tomme, og mange steder er man fortsat i gang med genopretning. Nogle få butikker måtte dreje nøglen om, andre har måttet flytte fra bydelen, og en hel del har været lukket i en kortere eller længere periode og har dermed mistede omsætning. Med udsigt til et mere regnfuldt og ekstremt vejr i fremtiden er det glædeligt, at projekt »Grønt Byrum« kan tilføre en del træer, buske og mere jord til bydelen. Men der er behov for mere. – Vi hører gerne fra andelsboligforeninger, ejer- og lejerforeninger om, hvordan vi kan tilføre gode og vedvarende løsninger til afledning af vand, opfordrer Jørgen Thyregod fra Islands Brygges Lokalråd. Listen over mulige tiltag mod oversvømmelse er lang, og Bryggebladet sætter i kommende numre fokus på dette emne. Snorresgade som kanalgade. Kanalen var tænkt som et rekreativt område i 1978. Men i dag kunne en kanal placeret centralt i bydelen sikre afledning af regnvand under et skybrud. Tegning fra Bryggegruppernes "Forslag til Lokalplan for Islands Brygge 1978.


ET GRØNNERE BRYGGEN For et år siden opstillede Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd et midlertidigt grønt byrum på Isafjordsgade. 250 personer deltog, da vi tog pulsen på beboernes holdninger til et grønnere Bryggen. 90% synes, det er en god idé at lave flere grønne byrum på Islands Brygge. Vi arbejder for, at projektet ‘Et Grønnere Bryggen’ kommer med i Københavns Kommunes budget for 2013. Sådan så det ud, da vi spurgte: SYNES DU DET ER EN GOD IDÉ AT LAVE FLERE GRØNNE BYRUM PÅ ISLANDS BRYGGE? 200 150 100 50 0 Ja, det er en rigtig god idé Ja, det er en udmærket idé - JA TAK TIL EN GRØN BYDEL ! Hverken/ eller Nej, det er ikke så god en idé Nej, det er en rigtig dårlig idé For hele undersøgelsen, samt mere information om projektet, se www.avlu.dk eller log på via QR-koden

More magazines by this user
Similar magazines