DGI Sydøstjylland - Hedensted Cykelklub

hedenstedcykelklub.dk

DGI Sydøstjylland - Hedensted Cykelklub

2013

Aktiviteter

DGI Sydøstjylland

Løb, Cykling, Havkajak og

Friluftsliv

SÆRUDGAVE


II

Velkommen

til sæsonen 2013

DGI Sydøstjylland – Løb, Cykling, Havkajak og Friluftsliv byder

hermed velkommen til aktivitetsfolderen 2013. Folderen

indeholder en lang række arrangementer, som alle tager

udgangspunkt i naturen. Se de mange tilbud i folderen og få

inspiration til aktivitet i 2013. Husk, at der hele tiden udbydes

nye tilbud løbende igennem sæsonen, som alle kan ses

på hjemmesiden www.dgi.dk/sydoestjylland/motion eller i

Udspil.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

DGI Sydøstjylland – Løb, Cykling, Havkajak og Friluftsliv

Indholdsfortegnelse

Intro

Velkommen og indholdsfortegnelse II

DGI Sydøstjylland

– Løb, Cykling, Havkajak og Friluftsliv III

Oversigt – kurser IV

Oversigt – andre aktiviteter IV-V

Løb VI

Cykling

Mountainbike XIV

Landevejscykling XVII

Havkajak XXIV

Andre aktiviteter XXX

Herunder CrossGym og Friluftsliv

nr. 9 2012


DGI Sydøstjylland

– Løb, Cykling, Havkajak

og Friluftsliv

ÅbnInGStIDer

Mandag 09.00-16.00

Tirsdag 09.00-16.00

Onsdag 10.00-16.00

Torsdag 09.00-18.00

Fredag Lukket

DGI Sydøstjylland

Konsulent – løb og cykling

Søren H. Mikkelsen

Langmarksvej 45

8700 Horsens

Tlf. 79404411/29216371

Mail: soeren.mikkelsen@dgi.dk

DGI Sydøstjylland

Konsulent – cykling, havkajak

og friluftsliv

Morten Bundgaard Holm

Langmarksvej 45

8700 Horsens

Tlf. 79404416/23829530

Mail: morten.bundgaard.holm@dgi.dk

Kontaktperson i bestyrelsen

Jørgen Roed

Østervej 4, Harte

6000 Kolding

Tlf. 25240915

Mail: j.roed@stofanet.dk

Praktiske oplysninger

Tilmelding til aktiviteterne foregår via din forening

(foreningsservice) eller via det link som

står i forbindelse med beskrivelserne. Det er

muligt at tilmelde sig efter sidste tilmeldingsfrist,

hvis der er flere ledige pladser. Kontakt DGI

Sydøstjylland hvis du skal eftertilmeldes.

Du modtager en skriftlig bekræftelse på din tilmelding.

Afbud efter tilmeldingsfristen, fritager

ikke for deltagerbetaling.

Husk, at der løbende oprettes nye arrangementer.

Følg med på www.dgi.dk/sydoestjylland/

motion.

Spotkurser

Alle medlemsforeninger kan via DGI lave lokale

spotkurser, hvor DGI giver tilskud, således at

foreningen kun betaler et mindre beløb pr.

deltager. Spotkurser kan omhandle specifikke

områder i trænergerningen eller have et mere

overordnet tema, som f.eks. motivation eller

ernæring. Foreningen bestemmer selv emnet,

som dog skal være relateret til videreformidling.

Herudover skal der minimum være 8 tilmeldte

kursister. Flere foreninger må gerne samarbejde

om oprettelse af spotkurser.

Kurserne vil typisk vare 3-8 timer. Der kan både

være praktisk og teoretisk undervisning.

Foreningsbesøg

Alle medlemsforeninger kan få et gratis besøg

af DGI Sydøstjylland. Besøgene kan omhandle

konkrete emner eller mere overordnede emner

indenfor løb, cykling, havkajak eller friluftsliv.

Ønsker du flere oplysninger så kontakt

konsulent Søren H. Mikkelsen eller konsulent

Morten Bundgaard Holm.

nr. 9 2012 III


IV

Oversigt

Kurser

Kursus Dato Sted Tilmelding

Løb

Basiskursus 3. februar 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063001

Løb & Crossfitness 24. februar 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063011

Kursus 1 10. marts 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063002

Pose Running – niveau 1 16. marts 2013 Atletica Horsens www.dgi.dk/201310063007

Pulskursus 24. marts 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063009

Planlægning af motionsløb 7. april 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063003

Intervalkursus 21. april 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063010

Pose Running – niveau 2 11. maj 2013 Atletica Horsens www.dgi.dk/201310063008

Basiskursus 8. september 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063004

Løb & Crossfitness 15. september 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063012

Kursus 1 6. oktober 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063005

Begyndertræning 3. november 2013 Pejsegården www.dgi.dk/201310063006

Cykling

Basisinstruktørkursus MTB 14. april 2013 Bygholm Sø www.dgi.dk/201310313001

MTB - Teknik og leg 1 23. marts 2013 Bygholm Sø www.dgi.dk/201310313002

MTB - Teknik og leg 2 6. april 2013 Bygholm Sø www.dgi.dk/201310313003

MTB - Teknik og leg 3

Landevejscykling – Indstillinger, place-

20. april 2013 Bygholm Sø www.dgi.dk/201310313004

ring og gruppekørsel 7. april 2013 Horsens www.dgi.dk/201310323001

Landevejscykling - Intervaltræning 20. april 2013 Horsens www.dgi.dk/201310323002

Landevejscykling – Pulstræning 5. maj 2013 Horsens www.dgi.dk/201310323003

Landevejscykling – Bakketræning og

andre træningsformer

19. maj 2013 Horsens www.dgi.dk/201310323004

Havkajak

Bliv klar til vinterroning 20. januar 2013 Juelsminde www.dgi.dk/201310513004

Kursus i begynderrul 3. marts 2013 Uldum Højskole www.dgi.dk/201310513005

Klubinstruktør 24. – 26. maj 2013 Juelsminde www.dgi.dk/201310513001

Kend din kajak 29. maj 2013 Snaptun www.dgi.dk/201310513006

Havkajakroer 1 1.- 2. juni 2013 Juelsminde www.dgi.dk/201310513002

Kursus i styretag og roteknik 25. august 2013 Snaptun www.dgi.dk/201310513007

Klubinstruktør 6. – 8. September 2013 Juelsminde www.dgi.dk/201310513003

Kursus i begynderrul 3. november 2013 Uldum Højskole www.dgi.dk/201310513008

Bliv klar til vinterroning 24. november 2013 Juelsminde www.dgi.dk/201310513009

Frigivningskursus Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Andre aktiviteter

Inspiration til CrossGym Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Andre aktiviteter

Aktivitet Dato Tilmelding

Løb

Foredrag – ”Kom godt i gang med løb – og bliv ved!” 14. marts 2013 www.dgi.dk/201310068001

Løb med DGI og Danish Crown 14. april 2013 www.dgi.dk/201310064003

Uldum Kær Løbet 2013 11. maj 2013 www.dgi.dk/201310064002

nr. 9 2012


Andre aktiviteter (fortsat)

Aktivitet Dato Tilmelding

Løbeinspiration på Club La Santa 24. maj til 31. maj 2013 www.dgi.dk/201310064001

Foredrag – ”Har du fokus på din løbestil?” 14. november 2013 www.dgi.dk/201310068002

Løb med DGI Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Coopertest Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Foredrag om løb Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Inspiration til løbetræningen Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Cykling

Træningsplanlægning og MTB 17. jan 2013 www.dgi.dk/201310318001

MTB Fællestræning – Lottrup Skov 24. marts 2013 www.dgi.dk/201310314001

MTB Fællestræning – Rørbæk Sø 21. april 2013 www.dgi.dk/201310314002

MTB Fællestræning – Hvinningdal 26. maj 2013 www.dgi.dk/201310314003

MTB Fællestræning – Stouby 16. juni 2013 www.dgi.dk/201310314004

MTB Fællestræning – Marselisborg 25. august 2013 www.dgi.dk/201310314005

MTB Fællestræning – Bjerre Skov 8. september 2013 www.dgi.dk/201310314006

Harzen på MTB 18. – 22. september 2013 www.dgi.dk/201310316001

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 16. februar 2013 www.dgi.dk/201310324001

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 2. marts 2013 www.dgi.dk/201310324002

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 16. marts 2013 www.dgi.dk/201310324003

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 30. marts 2013 www.dgi.dk/201310324004

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 13. april 2013 www.dgi.dk/201310324005

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 27. april 2013 www.dgi.dk/201310324006

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 11. maj 2013 www.dgi.dk/201310324007

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 25. maj 2013 www.dgi.dk/201310324008

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 8. juni 2013 www.dgi.dk/201310324009

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 22. juni 2013 www.dgi.dk/201310324010

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 6. juli 2013 www.dgi.dk/201310324011

Fællestræning til vorespuls.dk – cykelevents 2013 20. juli 2013 www.dgi.dk/201310324012

vorespuls.dk cykler til Landsstævnet 2013 4. juli 2013 www.dgi.dk/201310324013

Skagen – København. Vorespuls.dk touren 2013 31. juli – 4. august 2013 www.dgi.dk/201310324014

Vedligeholdelse af din cykel 24. januar 2013 www.dgi.dk/201310328101

Vedligeholdelse af din cykel 21. november 2013 www.dgi.dk/201310328102

Inspirationsuge på Club La Santa 24. maj til 31. maj 2013 www.dgi.dk/201310324101

Udlejning af MTB-Trailer med instruktør Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Havkajak

Kajaktur til den svenske Skærgård 8. – 12. maj 2013 www.dgi.dk/201310516001

Købsguide til havkajak 6. juni 2013 www.dgi.dk/201310518001

Kajaktur til Møn 10. – 11. august 2013 www.dgi.dk/201310516002

Challenge Tour – 40 km 1. september 2013 www.dgi.dk/201310514001

Udlejning af Havkajak-Trailer Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Andre aktiviteter

Kanosafari på Gudenå 22. – 23. juni 2013 www.dgi.dk/201310516101

Aktivitetsdag i Vestbirk 17. august 2013 www.dgi.dk/201310028101

Landsdelsmesterskab i Put and Take 25. august 2013 www.dgi.dk/201310024401

Ture med Børge Lund Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Udlejning af testudstyr Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

Fest, Fart og Motion Hele året Ring til DGI Sydøstjylland

nr. 9 2012 V


Løb

Basiskursus

Arrangement nr. 201310063001

Tidspunkt: 3. februar 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Søren H. Mikkelsen og Jacob Just

Hansen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til erfarne som

uerfarne, der har lyst til at være instruktør

i løb med videreformidling for øje.

HEnSIGT

Videregive hel basal viden om løb, og

hvordan man kommer godt i gang.

InDHoLD

Basiskurset indeholder grundlæggende

elementer om løb og trænerrollen:

• teori om opvarmning: Hvorfor varmer

vi op, og hvordan ser en god opvarmning

ud? Vi arbejder med et socialt og

fysiologisk fokus.

• Mere end fysiologi?: Indføring i løbets

psykologiske og sociale dimensioner.

Vi ser på trænerens rolle og vigtigheden

af at arbejde med mål og målsætning.

VI

nr. 9 2012

• Gruppearbejde: Der arbejdes med

cases om målsætning, fastholdelse af

medlemmer, udligning af niveauforskelle

og opstart af løbeklub.

• Løb i praksis: Vi afprøver forskellige

opvarmningsøvelser, laver teknik/

koordinationstræning og arbejder med

sociale intervalformer, der kan udligne

niveauforskelle blandt løbere.

PRIS

Kursuspris 1.350,-

DGI tilskud 420,-

Din pris 930,-

TILMELDInG

Senest den 3. januar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063001

Løb & CrossFitness

Arrangement nr. 201310063011

Tidspunkt: 24. februar 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Jane Skytte og Klaus Kildemand

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til erfarne som

uerfarne, der har lyst til at være instruktør

i løb med videreformidling for øje.

HEnSIGT

Målet er at give instruktører inspiration

og værktøjer til at kombinere løb og

styrketræning af hele kroppen. Kurset

tilbyder udligning af forskelle, så flere

niveauer kan træne sammen og få sved

på panden på en sjov måde.

Kurset indeholder funktionelle øvelser

fra cirkeltræning og crossfit-verdenen.

Dette giver både pulstræning, styrke,

stabilitet og spændende variation i træningen,

og der sker en udvikling af motivationen

for løbetræningen.

Øvelserne kan gennemføres primært

udendørs, og som primitiv træning –

dvs. med naturen eller asfaltjunglen

som træningsarena. Der vil i et mindre

omfang indgå løft af vægte, således kan

træningen også blive hård, på den fede

måde.

Kurset sigter mod en bred gruppe af

løbemotionister, der ønsker at få hele

kroppen med i træningen.

InDHoLD

• Motivation.

• Gennemgang af funktionelle øvelser.


• Et træningspas i løb og crossfitness.

• Gruppearbejde, udvikling af nyt træningspas.

• Opmærksomhedspunkter i træningen.

PRIS

Kursuspris 1.350,-

DGI tilskud 420,-

Din pris 930,-

TILMELDInG

Senest den 24. januar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063011

Kursus 1

Arrangement nr. 201310063002

Tidspunkt: 10. marts 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Erik Jønsson og Heidi Rosengren

MåLGRUPPE

Kursus 1 henvender sig til personer, der

har deltaget på basiskurset eller personer,

der har et vist kendskab til løb i

teori og praksis.

HEnSIGT

Kurset giver deltagerne en teoretisk

og praktisk indsigt i løb, samt indsigt

i hvordan man udarbejder træningsprogrammer

til forskellige grupper af

løbere.

InDHoLD

• træningslære: Hvad sker der i kroppen

når vi træner? Vi har et fysiologisk

fokus på kroppens processer under og

efter træning. Præsentation af forskellige

træningstyper som intervaltræning,

tempoløb, restitutionsløb og

LSD-løb.

• træningsplanlægning: Hvordan skal

et træningsprogram se ud? Vi ser på

forskellige træningsprogrammer og

diskuterer deres indhold.

• Løb og ernæring: Hvad skal en løber

drikke og spise? Vi ser bl.a. hvordan kosten

bør se ud før og efter træning og

konkurrence.

• Gruppearbejde: Vi udarbejder træningsprogrammer

til forskellige grupper

af løbere.

• Løb i praksis: Med et fysiologisk fokus

afprøver vi forskellige intervalformer.

PRIS

Kursuspris 1.310,-

DGI tilskud 420,-

Din pris 890,-

TILMELDInG

Senest den 10. februar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063002

Pose Running – niveau 1

Arrangement nr. 201310063007

Tidspunkt: 16. marts 2013 kl. 10.00 – 17.00

Kursussted: Atletica, Hattingvej 2 8700 Horsens

Undervisere: Ole Stougaard og Jane Skytte

MåLGRUPPE

Alle løbeinstruktører, som vil bruge Pose

Running som løbestil i deres instruktørgerning.

HEnSIGT

At deltagerne får kendskab til Pose Running

som løbestil, og kan videreformidle

denne viden.

InDHoLD

Deltagerne får kendskab til Pose Running

i både teori og praksis. Du får en

introduktion til teorien bag Pose Running

og så bliver der rig mulighed for at

afprøve teknikken på egen krop. Du får

videofilmet dit løb og lavet en løbestilsanalyse

• Introduktion til teorien bag Pose Running

• Præsentation af de grundlæggende

elementer i Pose Running

• Praktisk træning med fokus på teknikøvelser

• Videooptagelse og løbestilsanalyse

Der vil være både teoretisk og praktisk

undervisning, hvorfor man skal have

omklædningstøj med. Der er mulighed

for bad og omklædning efter den praktiske

del af undervisningen. Medbring

kuglepen og papir, samt vand til løbeturen.

Der serveres en sandwich og sodavand

undervejs.

PRIS

Kursuspris 1050,-

DGI tilskud 275,-

Din pris 775,-

TILMELDInG

Senest den 16. februar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063007

Pulskursus

Løb

Arrangement nr. 201310063009

Tidspunkt: 24. marts 2013 kl. 10.00 – 15.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Underviser: Erik Jønsson

MåLGRUPPE

Alle løbeinstruktører, som vil undervise

i at finde sin maxpuls, og som ønsker

at bruge den i forbindelse med løbetræning.

HEnSIGT

At deltagerne finder sin maxpuls, og tilegner

sig grundlæggende viden i forhold

til at bruge pulsværdier i forbindelse

med løbetræning. Hensigten er, at deltagerne

herefter kan virke som instruktør/

vejleder i forbindelse med pulstræning.

InDHoLD

• Grundlæggende viden om puls.

• Praktisk information i forbindelse med

at finde maxpuls.

• Løbetur, hvor vi finder maxpuls.

• Omklædning og bad.

• Beregninger i forhold til maxpuls.

Der vil være både teoretisk og praktisk

undervisning, hvorfor man skal have

omklædningstøj med. Der er mulighed

for bad og omklædning efter den praktiske

del af undervisningen. Medbring

pulsur, kuglepen og papir, samt vand til

løbeturen. Der serveres en sandwich og

sodavand undervejs.

Deltag IKKE i den praktiske undervisning,

hvis du er sløv eller har været syg i

dagene op til dette kursus.

PRIS

Kursuspris 685,-

DGI tilskud 200,-

Din pris 485,-

TILMELDInG

Senest den 24. februar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063009

nr. 9 2012 VII


Løb

Planlægning af motionsløb

Arrangement nr. 201310063003

Tidspunkt: 7. april 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Søren H. Mikkelsen og Klaus

Egedesø

MåLGRUPPE

Temakurset Planlægning af motionsløb

henvender sig til erfarne som uerfarne

løbere, der ønsker viden om planlægning

og afholdelse af motionsløb.

Personer som er i gang med at tage DGI

motions løbetræneruddannelse skal

have 2 selvvalgte temakurser.

HEnSIGT

At gøre kursisterne i stand til at planlægge

og gennemføre større eller mindre

motionsløb. Temakurserne giver

kursisterne muligheden for at fordybe

sig. Da temakurserne er specialmoduler,

forventes det, at man har gennemgået

basiskurset og kursus 1, eller at man kan

dokumentere tilsvarende kompetencer.

InDHoLD

• Intro til motionsløb, målgruppe, økonomi,

tidsplan, kommunikation, arbejdsopgaver;

herunder stævneledelse,

rute, hjælpere, tidtagning, forplejning,

information, rekvisitter osv.

• Praktisk øvelse i planlægning og udførelse

af et motionsløb, evaluering.

PRIS

Kursuspris 1.365,-

DGI tilskud 425,-

Din pris 940,-

TILMELDInG

Senest den 7. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063003

Intervalkursus

Arrangement nr. 201310063010

Tidspunkt: 21. april 2013 kl. 10.00 – 15.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Underviser: Erik Jønsson

MåLGRUPPE

Alle løbeinstruktører, som ønsker at

bruge intervaltræning i deres instruktørgerning.

HEnSIGT

At deltagerne får kendskab til intervaltræning,

herunder fysiologi.

VIII

nr. 9 2012

InDHoLD

• Teori om intervaltræning

• Motivation i forbindelse med intervaltræning

• Praktiske øvelser

• Ideudveksling

Der vil være både teoretisk og praktisk

undervisning, hvorfor man skal have

omklædningstøj med. Der er mulighed

for bad og omklædning efter den praktiske

del af undervisningen. Medbring

pulsur, kuglepen og papir, samt vand til

løbeturen. Der serveres en sandwich og

sodavand undervejs.

PRIS

Kursuspris 685,-

DGI tilskud 200,-

Din pris 485,-

TILMELDInG

Senest den 21. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063010

Pose Running – niveau 2

Arrangement nr. 201310063008

Tidspunkt: 11. maj 2013 kl. 10.00 – 17.00

Kursussted: Atletica, Hattingvej 2, 8700 Horsens

Undervisere: Ole Stougaard og Erik Jønsson

MåLGRUPPE

Alle løbeinstruktører, som vil bruge Pose

Running som løbestil i deres instruktørgerning.

HEnSIGT

At deltagerne får kendskab til Pose Running

som løbestil, og kan videreformidle

denne viden.

InDHoLD

På dette kursus bygger vi næste lag på

Pose Running. Vi går et skridt videre på

det teoretiske plan og du får en endnu

bedre forståelse af Pose Running teorien.

I den praktiske træning lærer du

nye og mere avancerede teknikøvelser,

som bygger videre på de teknikøvelser

du lærte på første kursus. Vi gennemgår

også video og løbestilsanalyse.

• Pose Running teori

• Præsentation og gennemgang af mere

avancerede teknikøvelser i Pose Running

• Videooptagelse og løbestilsanalyse

Der vil være både teoretisk og praktisk

undervisning, hvorfor man skal have

omklædningstøj med. Der er mulighed

for bad og omklædning efter den praktiske

del af undervisningen. Medbring

kuglepen og papir, samt vand til løbeturen.

Der serveres en sandwich og sodavand

undervejs.

PRIS

Kursuspris 1050,-

DGI tilskud 275,-

Din pris 775,-

TILMELDInG

Senest den 11. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063008

Basiskursus

Arrangement nr. 201310063004

Tidspunkt: 8. september 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Søren H. Mikkelsen og Jacob Just

Hansen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til erfarne som

uerfarne, der har lyst til at være instruktør

i løb med videreformidling for øje.

HEnSIGT

Videregive hel basal viden om løb, og

hvordan man kommer godt i gang.

InDHoLD

Basiskurset indeholder grundlæggende

elementer om løb og trænerrollen:

• teori om opvarmning: Hvorfor varmer

vi op, og hvordan ser en god opvarmning

ud? Vi arbejder med et socialt og

fysiologisk fokus.

• Mere end fysiologi?: Indføring i løbets

psykologiske og sociale dimensioner.

Vi ser på trænerens rolle og vigtigheden

af at arbejde med mål og målsætning.

• Gruppearbejde: Der arbejdes med

cases om målsætning, fastholdelse af

medlemmer, udligning af niveauforskelle

og opstart af løbeklub.

• Løb i praksis: Vi afprøver forskellige

opvarmningsøvelser, laver teknik/

koordinationstræning og arbejder med

sociale intervalformer, der kan udligne

niveauforskelle blandt løbere.

PRIS

Kursuspris 1.350,-

DGI tilskud 420,-

Din pris 930,-

TILMELDInG

Senest den 8. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063004


Løb & CrossFitness

Arrangement nr. 201310063012

Tidspunkt: 15. september 2013 kl. 09.00 –

19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Jane Skytte og Klaus Kildemand

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til erfarne som

uerfarne, der har lyst til at være instruktør

i løb med videreformidling for øje.

HEnSIGT

Målet er at give instruktører inspiration

og værktøjer til at kombinere løb og

styrketræning af hele kroppen. Kurset

tilbyder udligning af forskelle, så flere

niveauer kan træne sammen og få sved

på panden på en sjov måde.

Kurset indeholder funktionelle øvelser

fra cirkeltræning og crossfit-verdenen.

Dette giver både pulstræning, styrke,

stabilitet og spændende variation i træningen,

og der sker en udvikling af motivationen

for løbetræningen.

Øvelserne kan gennemføres primært

udendørs, og som primitiv træning –

dvs. med naturen eller asfaltjunglen

som træningsarena. Der vil i et mindre

omfang indgå løft af vægte, således kan

træningen også blive hård, på den fede

måde.

Kurset sigter mod en bred gruppe af

løbemotionister, der ønsker at få hele

kroppen med i træningen.

InDHoLD

• Motivation.

• Gennemgang af funktionelle øvelser.

• Et træningspas i løb og crossfitness.

• Gruppearbejde, udvikling af nyt træningspas.

• Opmærksomhedspunkter i træningen.

PRIS

Kursuspris 1.350,-

DGI tilskud 420,-

Din pris 930,-

TILMELDInG

Senest den 15. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063012

Kursus 1

Arrangement nr. 201310063005

Tidspunkt: 6. oktober 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Erik Jønsson og Jane Skytte

MåLGRUPPE

Kursus 1 henvender sig til personer, der

har deltaget på basiskurset eller personer,

der har et vist kendskab til løb i

teori og praksis.

HEnSIGT

Kurset giver deltagerne en teoretisk

og praktisk indsigt i løb, samt indsigt

i hvordan man udarbejder træningsprogrammer

til forskellige grupper af

løbere.

InDHoLD

• træningslære: Hvad sker der i kroppen

når vi træner? Vi har et fysiologisk

fokus på kroppens processer under og

efter træning. Præsentation af forskellige

træningstyper som intervaltræning,

tempoløb, restitutionsløb og

LSD-løb.

• træningsplanlægning: Hvordan skal

et træningsprogram se ud? Vi ser på

forskellige træningsprogrammer og

diskuterer deres indhold.

• Løb og ernæring: Hvad skal en løber

drikke og spise? Vi ser bl.a. hvordan kosten

bør se ud før og efter træning og

konkurrence.

• Gruppearbejde: Vi udarbejder træningsprogrammer

til forskellige grupper

af løbere.

• Løb i praksis: Med et fysiologisk fokus

afprøver vi forskellige intervalformer.

PRIS

Kursuspris 1.310,-

DGI tilskud 420,-

Din pris 890,-

Løb

TILMELDInG

Senest den 6. september 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063005

Begyndertræning

Arrangement nr. 201310063006

Tidspunkt: 3. november 2013 kl. 09.00 – 19.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Undervisere: Søren H. Mikkelsen og Jane

Skytte

MåLGRUPPE

Temakurserne henvender sig til nuværende

og kommende løbetrænere samt

løbere, der ønsker inspiration og viden.

Personer som er i gang med at tage DGI

løbetræneruddannelsen skal have 2 selvvalgte

temakurser.

HEnSIGT

Temakurserne giver kursisterne muligheden

for at fordybe sig i 2 selvvalgte

emner i forlængelse af basiskurset og

kursus 1. Da temakurserne er specialiseringsmoduler,

forventes det, at man har

gennemgået basiskurset og kursus 2, eller

at man kan dokumentere tilsvarende

kompetencer.

InDHoLD

• Hvad gør løb ved kroppen?

• Typiske begynderfejl

• Opvarmning af begyndere

• Træningsprogrammer og tilretninger

• Motivation

PRIS

Kursuspris 1.365,-

DGI tilskud 425,-

Din pris 940,-

TILMELDInG

Senest den 3. oktober 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310063006

nr. 9 2012 IX


Løb

Løb med DGI og Danish

Crown

Arrangement nr. 201310064003

Søndag den 14. april 2013 indbyder Horsensrun

og DGI Sydøstjylland til Løb med

DGI og Danish Crown.

Horsensrun og DGI Sydøstjylland er indgået

i et unikt samarbejde om afholdelse

af et Løb på Danish Crown i Horsens.

Løbet afholdes ved Danish Crown slagteriet

i Horsens, som er Europas næststørste

og verdens mest moderne slagteri.

Ved sin indvielse i 2005 havde det kostet

den nette sum af 2 milliarder kr.

RUTEn

Der løbes på en rundstrækning rundt om

slagteriet, som er 1363 meter. Ruten er

fuldstændig flad og der løbes på asfalt.

Der er tale om et lukket område, hvorfor

der skal foretages ind/udskrivning

ved indgangsporten før start. Se mere

om dette i forbindelse med tilmelding.

Ruten er DAF-opmålt, således at evt.

rekorder vil kunne anerkendes. Der er

elektronisk tidstagning!

DIPLoM oG PRÆMIER

Diplom vil kunne printes ud fra løbets

hjemmeside umiddelbart efter løbet er

overstået.

Der er præmier til vinderne på alle distancer.

FoRPLEjnInG

Under løbet forsynes man på et godt depot,

med væske og ernæring. Efter løbet

er der mulighed for at nyde en pølse og

kaffe/kage i hyggelig stemning sammen

med de andre løbere og tilskuere.

X

Søndag den 14. april 2013

nr. 9 2012

BAD oG oMKLÆDnInG

Der er mulighed for bad og omklædning

i forbindelse med løbet.

TILSKUERE oG MULIGHED FoR

RUnDVISnInG

Hvis du ønsker at medtage tilskuere på

dagen eller ønsker at få en rundvisning

på slagteriet, skal du tilmelde dig på forhånd

til mose@danishcrown.dk

Det skyldes de veterinære krav, som

der er på et moderne slagteri. I mailen

skal du derfor notere antal tilskuere du

medbringer. I mailen skal du også markere,

om du ønsker en rundvisning på

slagteriet (varer ca. 1 time). Der vil dog

ikke være nogen form for produktion på

den pågældende dag. Der er et begrænset

antal pladser til rundvisningen, så

tilmelding er efter først til mølle princippet.

AnDET

Overskud fra arrangementet går til

Dansk Handicap Idræts-Forbund.

MERE InFoRMATIon

Se meget mere på www.horsensrun.dk

OBS. Navne på stafetdeltagere sendes til

mose@danishcrown.dk

TILMELDInG

Senest den 31. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310064003

Foredrag

Kom godt i gang med løb –

og bliv ved!

Arrangement nr. 201310068001

Tidspunkt: 14. marts 2013 kl. 19.00 – 21.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Foredragsholder: Søren H. Mikkelsen

InDHoLD

Foredrag med udgangspunkt i bogen af

samme navn.

Foredraget indeholder emner som:

• Hvorfor løbe?

• Den gode start – herunder motivation

• Alene eller sammen med andre?

• Typiske begynderproblemer og skader

• Det første mål er nået – hvad så?

• Tid til spørgsmål

Alle får bogen ”Kom godt i gang med løb

– og bliv ved!” ved indgangen.

PRIS

200 kr. incl. bogen ”Kom godt i gang

med løb – og bliv ved!” samt kage og

kaffe.

TILMELDInG

Senest den 7. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310068001

Foredrag

Har du fokus på din

løbestil?

Arrangement nr. 201310068002

Tidspunkt: 14. november 2013 kl. 19.00 – 21.00

Kursussted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740

Brædstrup

Foredragsholder: Søren H. Mikkelsen

InDHoLD

Foredraget indeholder emner som:

• Hvorfor interessere sig for løbestil?

• Hvad er løbestil – og hvad betyder det?

• Kan jeg med held ændre min løbeteknik?

• Hvordan kommer jeg i gang?

• Pose Running, CHI Running, barfodsløb

– hvad skal jeg tro og mene?

• Skovalg

• Tid til spørgsmål

PRIS

125 kr. kage og kaffe.

TILMELDInG

Senest den 7. november 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310068002


Uldum Kær Løbet 2013

Arrangement nr. 201310064002

DGI Sydøstjyllands landsdelsmesterskab i løb 2013.

Uldum IF, DGI Sydøstjylland og Uldum Lokalråd

byder velkommen til

Oplev sundhed & trivsel i Uldum

TILMELD

DIG

SENEST

5. MAJ

Lay-out Uldum Lokalråd/I.Esborg

Nyt

Uldum Kærløb 2013

11. maj kl.14

Der bliver kamp til stregen

Løb i det unikke Uldum Kær

Mindst 50 flotte præmier

Medaljer til alle børn

Gratis kaffe & kage kupon

Besøg Vikingefest-teltet

...og meget mere

Ruter

2 km - 5 km - 10 km - KærWalk 5 km.

Ruterne starter og slutter v/fritidscenteret.

Der løbes i et fantastisk naturskønt område, hvor Landsdelsmesterskabsruten

(DGI) på 10 km er lagt ind. Alle ruter

er afmærkede. Ruterne på 5 km og 10 km er DAF-opmålt,

dvs. rekorder anerkendes. Elektronisk tidstagning.

Et klik og du er tilmeldt

på www.dgi.dk/201310064002

Du betaler ved tilmeldingen på hjemmesiden.

Der er mulighed for eftertilmelding på dagen (+ 25 kr.).

Dog ikke til landsdelsmesterskabet.

Tilmeldingsgebyr

Voksne (født før 1998) - 5 km eller 10 km: Kr. 95

Børn (født senere end 1998) - 5 km eller 10 km: Kr. 35

2 km eller 5 km KærWalk: Voksne Kr. 50. Børn Kr. 35

Der er kun 500 pladser.

Gavepose til forhåndstilmeldte voksne.

uldum7171.blogspot.com

Tak til

Løb

www.uldum-if.dk

Uldum Kærløb

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Diplomer og præmier

Diplomer til alle og medaljer til børn uddeles efter løbet.

Der er præmier til vinderne, M/K, på alle Kærløbsdistancer.

Der er pokaler fra DGI Sydøstjylland til vinderne af landsdelsmesterskabet

M/K.

Endvidere er der mindst 50 flotte lodtrækningspræmier, som

bliver udtrukket blandt alle forhåndstilmeldte.

Sikkerhed og forplejning

Du løber på eget ansvar. I målområdet finder du Samaritterne.

Her er der også frugt, brød og vand. Der er vandposter på ruten.

Efter løbet er der i Hallen mulighed for at overvære Uldums

Kagekonkurrence. Med din gratis kupon kan du nyde kaffe &

kage med andre løbere og gæster i Hallen.

Parkering, bad og omklædning

Der er P-pladser i nærheden af stævnepladsen og der er

mulighed for bad og omklædning i forbindelse med løbet.

GOD VIND! Kærløbskomiteen

www.uldum-if.dk Uldum Lokalråd www.dgi.dk

Tørring

nr. 9 2012 XI


Løb

Løb med DGI

Løb med DGI bygger på fem elementer:

• løbetræning i syv niveauer. Træningen

er særligt tilpasset begyndere og lettere

øvede løbere

• løbeprogrammer der tilpasses den enkeltes

niveau

• en fælles opvarmning og fællestræning

en dag om ugen

• hver løbegruppe har tilknyttet hjælpetrænere

der guider fra start til slut

• løbeprogrammet varer typisk 24 – 30

uger, så den enkelte sikres udvikling og

fremgang

FoRMEn BESTEMMER DIn GRUPPE

Begyndere, lettere øvede og erfarne

løbere kan alle finde en gruppe og et

niveau, hvor de kan føle sig hjemme i

løb med DGI's løbeprogrammer. Find din

gruppe her:

XII

Løbeinspiration på Club La Santa

– en uge med løb, hygge og sol

Fredag den 24. maj til fredag den 31. maj 2013

Nu får du muligheden for at kombinere

løb med hygge, solskin og andre

idrætstilbud på Club La Santa som

ligger på Lanzarote. Club La Santa er

kendt for sit store udbud af forskellige

idrætsgrene kombineret med fantastiske

omgivelser og godt vejr.

Du vil få inspiration til din løbetræning,

men der vil også være mulighed

for at nyde solen, ligge ved poolen

eller måske cykle en tur med de andre

deltagere. Mulighederne er mange J

• Niveau 0: Gang/hurtig gang: Du har

aldrig løbet eller motioneret tidligere

og skal langsomt i gang

• Niveau 1: Din form er ikke noget at

prale af og du tager måske bilen 300 m

til bageren

• Niveau 2: Du tager cyklen til bageren,

går nogle ture og har måske løbet lidt

for længe siden

• Niveau 3: Du motionerer 1­2 gange om

ugen eller du kan løbe 3-4 km med en

enkelt pause

• Niveau 4: Du spiller bold 3­4 gange om

ugen eller løber 5-7 km et par gange

om ugen

• Niveau 5: Du løber 8­10 km to til tre

gange om ugen

• Niveau 6: Du har allerede løbet længere

ture som en ½ marathon

Kontakt konsulent Søren H. Mikkelsen

på tlf. 79404411 eller via

soeren. mikkelsen@dgi.dk, hvis du og/

eller din forening vil vide mere om Løb

med DGI. Se også www.loebmeddgi.dk

Coopertest

Arrangement nr. 201310064001

PRIS

5.995 kr. inkl. T-shirt + evt. tillæg for

enkeltværelse og forplejning.

TILMELDInG

Tilmelding skal ske på www.dgi.dk/

201310064001 senest den 1. februar

2013

Oplysninger kan indhentes hos

Idrætskonsulent Søren H. Mikkelsen

på tlf. 79404411

PRoGRAM

Dag/tidspunkt Morgen* 10.00-11.00 (teori/træning) 15.00-16.00 (praktisk)** 18.00 20.00

Fredag Afrejse Gåtur Infomøde

Lørdag Morgenløb Velkommen og program Inspiration til intervaltræning Gåtur

Søndag Morgenløb Løbestil Løbestilsøvelser Gåtur

Mandag Morgenløb Fridag Gåtur

Tirsdag Morgenløb Mål og motivation Testløb Gåtur

Onsdag Morgenløb Kvalitetstræning Bakketræning Gåtur

Torsdag Morgenløb Alternativ træning Afsluttende konkurrencer Gåtur Fælles afslutning

Fredag Hjemrejse

*Morgenløb er ikke obligatorisk

** Husk vandflaske og skiftetøj til den praktiske undervisning

nr. 9 2012

DGI Sydøstjylland tilbyder Coopertest til

alle foreninger, skoler, virksomheder og

private, som ønsker et 2 timers arrangement

med en praktisk Coopertest under

de rigtige forhold samt efterfølgende

analyse af resultaterne.

Kontakt konsulent Søren H. Mikkelsen

på tlf. 79404411 eller via

soeren. mikkelsen@dgi.dk, hvis du vil

vide mere om Coopertest.


kan Foredrag voksne om og løb børn

løbe sammen?

DGI Sydøstjylland tilbyder foredrag til

Kursus nr. 201110023009

alle foreninger, skoler, virksomheder og

Tidspunkt: private, som 19. marts ønsker 2011 et kl. foredrag 10.00 – med 15.00

Kursussted: løberelaterede MotionsForum, emner. Langmarksvej 45,

8700 Horsens

Undervisere: Eksempler Søren på foredrag H. Mikkelsen og Erik Jønsson

• Løbeteknik

målGRUppE:

• Pose Running

Alle • Kom løbeinstruktører, godt i gang med som løb ønsker – og bliv at ved! lave

fælles • Inspiration løbetræning, til den eller daglige deletræning heraf, for

voksne • Intervaltræning og børn.

• Kost og ernæring

HEnSIGt:

At Kontakt deltagerne konsulent får kendskab Søren H. til problematikken

Mikkelsen omkring på tlf. børn 79404411 og løb, eller herunder via

fysiologi soeren. mikkelsen@dgi.dk, og motivation. hvis du vil

vide mere om løberelaterede foredrag.

InDHolD:

• Børns fysiologi i forhold til løb

•Inspiration Muligheder for til fælles løbetræning

løbetræningen

(voksne og børn)

• Motivation i forbindelse med fælles

DGI løbetræning Sydøstjylland (voksne tilbyder og børn) inspiration til

•alle Løbelege foreninger, skoler, virksomheder og

•private, Træningsprogrammer

som ønsker inspiration til den

•daglige Ideudveksling løbetræning.

pRIS: Eksempler på inspiration

Kursuspris • Løbeteknik 545,-

-• DGI Pose tilskud Running 230,-

Din • Intervaltræning

pris 315,-

• Løbelege

Tilmelding senest den 19. februar 2011 via din

forening Kontakt eller konsulent www.dgi.dk/201110023009

Søren H.

Mikkelsen på tlf. 79404411 eller via

soeren. mikkelsen@dgi.dk, hvis du vil

vide mere om løberelaterede foredrag.

maxpulskursus

Kursus nr. 201110023010

Tidspunkt: 30. april 2011 kl. 10.00 – 15.00

Kursussted: MotionsForum, Langmarksvej 45,

8700 Horsens

Undervisere: Søren H. Mikkelsen og Erik Jønsson

målGRUppE:

Alle løbeinstruktører, som vil undervise

i at finde sin maxpuls, og som ønsker

at bruge den i forbindelse med løbetræning.

HEnSIGt:

At deltagerne finder sin egen maxpuls,

og tilegner sig grundlæggende viden

i forhold til at bruge pulsværdier i forbindelse

med løbetræning. Hensigten

er, at deltagerne herefter kan virke som

instruktør/vejleder i forbindelse med

pulstræning.

InDHolD:

• Grundlæggende viden om puls.

DagmøDe

410 kr.

pr. deltager

Kaffe med 2/2 rundstykker

Konferencefrokost

Kaffe med kage

Prisen er inkl. mødelokale, gruppe-

rum, av-udstyr og internet.

Løb

KursusDøgn

1.250 kr.

pr. deltager

Konferencefrokost

Kaffe med kage

Middag – to retter

Overnatning enkeltværelse

Morgenbuffet

Formiddagskaffe

Prisen er inkl. mødelokale, grupperum,

av-udstyr og internet.

nr. nr. 9 9 2012 2010 XIII

IX


Cykling

Basisinstruktørkursus MTB

Arrangement nr. 201310313001

Tidspunkt: 14. april 2013 kl. 10.00 – 16.00

Kursussted: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Undervisere: Morten Holm og Esben Mølsted

Ibsen

MåLGRUPPE

Målet er, at deltagerne tilegner sig

grundlæggende metoder og færdigheder

i relation til mountainbikekørsel, både

som bruger og som underviser.

HEnSIGT

Deltagerne vil med baggrund i dette

kursus være i stand til at varetage

begynder-instruktion (videreformidling)

og afvikle inspirations- og infoarrangementer

i foreningen.

InDHoLD

• Leg og spil på mountainbike. Tilpasning

og tilvænning. Opvarmning

• Teknik ( bremseteknik, gearskift, siddeposition,

balance m.m.)

• Træningssløjfer i skoven præsenteres

og bruges i den konkrete undervisning.

Der gives eksempler på forskellige

sværhedsgrader.

• Gruppeledelse (herunder enkel signalgivning­

”SE OP” m.m.!)

• Sikkerhed og ansvar

• Naturhensyn og hensyn til andre brugergrupper

– ”mountainbike færdselsregler”

• Mountainbikens opbygning, indstilling,

justering og vedligehold samt

enkel nødreparation (lapning og kædeskift)

• Udstyr i øvrigt (hjelm, påklædning, sko

m.m.).

Kurset lægger vægt på masser af praksis.

PRIS

Kursuspris 694,-

DGI tilskud 464,-

Din pris 230,-

TILMELDInG

Senest den 14. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310313001

XIV

nr. 9 2012

MTB Skole – Teknik og leg 1

Arrangement nr. 201310313002

Tidspunkt: 23. marts 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: Bygholm Sø, 8700 Horsens

Underviser: Morten Holm

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan udvikle deres

tekniske formåen på mountainbiken.

FoRMåL

At give MTB rytteren øvelser og lege,

som udvikler balancen på cyklen.

InDHoLD

Når vi kører mountainbike i skoven er

balance uhyre vigtig. Når vi modvilligt

må en tur i jorden, skyldes det oftest et

forkert gear eller manglende balance

En god balance på cyklen gør dig mere

sikker, og du tør helt automatisk flere

ting i skoven.

På dette 3 timers kursus får du øvelser

og lege, som alle udvikler din balance

på cyklen. Du kan tage øvelserne med

hjem, og træne dem igen og igen – og

på den måde blive endnu bedre ude i

skoven.

PRIS

250,-

TILMELDInG

Senest den 9. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310313002

MTB Skole – Teknik og leg 2

Arrangement nr. 201310313003

Tidspunkt: 6. april 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: Bygholm Sø, 8700 Horsens

Underviser: Morten Holm

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan udvikle deres

tekniske formåen på mountainbiken.

FoRMåL

At give MTB rytteren øvelser og lege,

som udvikler bremse- og svingteknikken

på cyklen.

InDHoLD

På dette kursus kigger vi nærmere på

bremse­ og svingteknik. En forudsætning

for at køre på lidt mere krævende

strækninger i skoven, er at du har din

bremse- og svingteknik i orden.

På dette 3 timers kursus får du øvelser

og lege, som alle udvikler din bremse-

og svingteknik på cyklen. Du kan tage

øvelserne med hjem, og træne dem igen

og igen – og på den måde blive endnu

bedre ude i skoven.

PRIS

250,-

TILMELDInG

Senest den 23. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310313003

MTB Skole – Teknik og leg 3

Arrangement nr. 201310313004

Tidspunkt: 20. april 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: Bygholm Sø, 8700 Horsens

Underviser: Morten Holm

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan udvikle deres

tekniske formåen på mountainbiken.

FoRMåL

At give MTB rytteren øvelser og lege,

som udvikler deres evne til at køre på

op- og nedkørsler i skoven.

InDHoLD

Jo mere sikker du bliver på cyklen, jo

nemmere vil du have ved at tage de

svære op- og nedkørsler. For at blive

sikker på mountainbiken, kræver det at

du ved hvad du skal gøre når du møder

en udfordring du ikke tidligere har stået

overfor.

På dette 3 timers kursus kigger vi nærmere

på, hvad du skal være opmærksom

på ved op- og nedkørsler. Vi indøver forskellige

teknikker og kombinere det vi

har lært på de foregående kurser.

PRIS

250,-

TILMELDInG

Senest den 6. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310313004


Træningsplanlægning og

Fællestræningen starter med en kort

MTB

information om turen og området. Herefter

deles deltagerne Arrangement opnr. i 2201310318001 eller 3 hold

efter niveau.

Tidspunkt: 17. januar 2013 kl. 18.00 – 21.00

Det er muligt at leje en mountainbike

Kursussted: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

for 90 kr., hvis man ikke har en til rådig-

45, 8700 Horsens

hed. Bestilling af cykel skal ske sammen

Underviser: Kenn Lundum

med tilmelding. Der er 12 cykler til udlejning

pr. arrangement (først til mølle).

Hvor lang tid skal jeg træne? Hvor tit

skal jeg træne? Og hvad skal jeg træne?

Der cykles i den dejlige natur ved Rør-

Spørgsmålene står i kø, når du skal

bæk Sø. I området har Gudenåen og

lægge en plan for din træning.

Skjernåen deres udspring. Endvidere vil

Spild ikke din tid! Lav en træningsplan,

turen gå forbi Hærvejen og Tinnet Krat,

der tager afsat i dit mål, din tid, din

der er landets største egekrat. Området

form, dit mål. Med andre ord: DIG!

er kendetegnet ved et utal af naturskøn-

Du behøves ikke nødvendigvis bruge

ne rutemuligheder.

oceaner af tid på cyklen for at opnå en

god cykelform. Med den rigtige træ-

pRIS:

ningsplanlægning opnår du langt større

Gratis

effekt, end ved blot at tonse derud af

Maks. 30 deltagere

dag efter dag.

Denne aften giver vi dig gode råd til,

Tilmelding senest den 27. marts 2011 via din

hvordan du opnår den mest effektive

forening eller www.dgi.dk/201110024001

træningsplanlægning til mountainbike

kørsel.

PRIS

karpenhøj

200,-

201110024002

TILMELDInG

Tidspunkt: 29. maj 2011 kl. 10.00 – 15.00

Senest den 3. januar 2013 via din for-

Mødested: Karpenhøj, Dragsmurvej 12, 8420

ening eller www.dgi.dk/201310318001

Knebel. (N 56 11,00 – E 10 31,45)

Instruktører: Carsten Meyer, Tommy Rybka,

Esben Mølsted Ibsen, Bent Tougaard og Søren

H. MTB Mikkelsen Fællestræning –

Lottrup Skov

Alle er velkomne Arrangement (uansetnr. niveau). 201310314001 Tempoet

tilpasses deltagerne (begyndere og

Tidspunkt: 24. marts 2013 kl. 10.00 – 13.00

øvede). Forplejning undervejs.

Mødested: Parkeringspladsen ved Bugten (ligger

tæt ved Gludvej 2, 7130 Juelsminde)

Fællestræningen starter med en kort

Instruktører: Jess Robert, Kim Mikkelsen,

information om turen og området. Her-

Klaus Holgersen og Bent Tougaard

efter deles deltagerne op i 2 eller 3 hold

efter niveau.

Alle er velkomne, men der kræves

Det er muligt at leje en mountainbike

et minimumskendskab til kørsel på

for 90 kr., hvis man ikke har en til rådig-

mountainbike. Endvidere skal der bæres

hed. Bestilling af cykel skal ske sammen

cykelhjelm på turen. Tempoet tilpasses

med tilmelding. Der er 12 cykler til ud-

deltagerne (begyndere og øvede).

lejning pr. arrangement (først til mølle).

Fællestræningen starter med en kort

information om turen og området.

Turen foregår i Mols Bjerge, hvor natu-

Herefter deles deltagerne op i flere hold

ren er fantastisk. Om formiddagen køres

efter niveau.

en lille tur, hvorefter frokosten indtages.

Turen foregår i Lottrup Skov ved Juels-

Herefter fortsætter vi i det flotte og kuminde.

Naturen er fantastisk og der er

perede terræn.

lagt op til en god dag på årets første fællestræning.

pRIS:

Kom frisk og få en god oplevelse med

(incl. frokost og drikkevarer): 110,andre

MTB ryttere.

Maks. 30 deltagere

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Tilmelding senest den 22. maj 2011 via din

Kontakt konsulent Morten Holm

forening eller www.dgi.dk/201110024002

på tlf. 2382 9530 eller via mail

Stouby

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

201110024003

PRIS

Tidspunkt: 19. juni 2011 kl. 10.00 – 13.00

Gratis

Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10-12,

Maks. 30 deltagere

7140 Stouby

Instruktører: Klaus Holgersen, Vibeke

TILMELDInG

Holgersen og Søren H. Mikkelsen

Senest den 20. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310314001

Alle er velkomne (uanset niveau). Tempoet

tilpasses deltagerne (begyndere

og øvede).

MTB Fællestræning –

Rørbæk Sø

Fællestræningen starter med en kort

information om Arrangement turen ognr. området. 201310314002 Herefter

deles deltagerne op i 2 eller 3 hold

Tidspunkt: 21. april 2013 kl. 10.00 – 13.00

efter niveau.

Mødested: Ballesbækgård Besøgscenter, Rør-

Det er muligt at leje en mountainbike

bækvej 5, 7323 Give. (N 55 55,46 – E 09 21,31)

for 90 kr., hvis man ikke har en til rådig-

Instruktører: Michael Berggren, Kenn Lundum,

hed. Bestilling af cykel skal ske sammen

Klaus Holgersen og Bent Tougaard

med tilmelding. Der er 12 cykler til udlejning

pr. arrangement (først til mølle).

Alle er velkomne, men der kræves

et minimumskendskab til kørsel på

Turen foregår i den flotte natur omkring

mountainbike. Endvidere skal der bæres

Stouby. Vi skal køre på kuperede grus-

cykelhjelm på turen. Tempoet tilpasses

veje i skovene omkring Stenhøj Strand

deltagerne (begyndere og øvede).

m.v. Turen går også forbi Rosenvold

Fællestræningen starter med en kort

Gods. Området er meget naturskønt, så

information om turen og området.

puls og naturoplevelser går hånd i hånd

Herefter deles deltagerne op i flere hold

på denne tur. Der vil være mulighed for

efter niveau.

at køre ekstra sløjfer på ruten til dem

Der cykles i den dejlige natur ved Rør-

med gode ben. Turen er ikke teknisk

bæk Sø. I området har Gudenåen og

svær, men kræver en god form.

Skjernåen deres udspring. Endvidere vil

turen gå forbi Hærvejen og Tinnet Krat,

pRIS:

der er landets største egekrat. Området

Gratis

er kendetegnet ved et utal af naturskøn-

Maks. 30 deltagere

ne rutemuligheder.

Tilmelding senest den 12. juni 2011 via din

YDERLIGERE InFoRMATIonER

forening eller www.dgi.dk/201110024003

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 2382 9530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

Cykling

PRIS

Sondrup Strand

Gratis. Maks. 30 deltagere

201110024004

TILMELDInG

Tidspunkt: 4. september 2011 kl. 10.00 – 13.00

Senest den 17. april 2013 via din forening

Mødested: Sondrup Strand, 8350 Hundslund.

eller www.dgi.dk/201310314002

(N 55º 52.779 - E 010º 03.450)

Instruktører: Esben Mølsted Ibsen, Tommy

Rybka og Bent Tougaard

MTB Fællestræning –

Hvinningdal

Alle er velkomne (uanset niveau). Tempoet

tilpasses Arrangement deltagerne nr. (begyndere 201310314003 og

øvede).

Tidspunkt: 26. maj 2013 kl. 10.00 – 13.00

Mødested: Hvinningdal Skole, Eidervej 50,

Fællestræningen starter med en kort

8600 Silkeborg

information om turen og området. Her-

Instruktører: Bent Tougaard og Klaus Holgersen

efter deles deltagerne op i 2 eller 3 hold

efter niveau.

Alle er velkomne, men der kræves

et minimumskendskab til kørsel på

Det er muligt at leje en mountainbike

mountainbike. Endvidere skal der bæres

for 90 kr., hvis man ikke har en til rådig-

cykelhjelm på turen. Tempoet tilpasses

hed. Bestilling af cykel skal ske sammen

deltagerne (begyndere og øvede).

med tilmelding. Der er 12 cykler til ud-

Fællestræningen starter med en kort

lejning pr. arrangement (først til mølle).

information om turen og området.

Herefter deles deltagerne op i flere hold

Turen foregår i den flotte natur omkring

efter niveau.

Sondrup. Vi skal køre på grusveje til ud-

Turen går igennem Hvinningdal bakker,

sigtshøjene ved Trustrup. Endvidere skal

Lysbro Ådal og Funder Krat, som mest

vi køre i skoven ved Sondrup Plantage.

består af smalle singletracks. Området

I plantagen ligger Uldrup Bakker, hvor vi

er uhyre naturskønt og kuperet, så alle

vil bestige et par af de højeste punkter,

får sved på panden.

f.eks. den gamle bronzealderhøj, Blakshøj,

som med 74 m.o.h. har en fanta-

YDERLIGERE InFoRMATIonER

stisk udsigt over Horsens Fjord, Alrø og

Kontakt konsulent Morten Holm

Samsø i horisonten.

på tlf. 2382 9530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

pRIS:

Gratis

PRIS

Maks. 30 deltagere

Gratis. Maks. 30 deltagere

Tilmelding senest den 28. august 2011 via din

TILMELDInG

forening eller www.dgi.dk/201110024004

Senest den 22. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310314003

Claus Cortsens Gade 29 • 8700 Horsens • tlf: 7625 3259 • karlscykler.dk

nr. 9 2012 XV

nr. 9 2010 XIII


Cykling

MTB Fællestræning –

Stouby

Arrangement nr. 201310314004

Tidspunkt: 16. juni 2013 kl. 10.00 – 13.00

Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10-12,

7140 Stouby

Instruktører: Klaus Holgersen og Bent Tougaard

Alle er velkomne, men der kræves

et minimumskendskab til kørsel på

mountainbike. Endvidere skal der bæres

cykelhjelm på turen. Tempoet tilpasses

deltagerne (begyndere og øvede).

Fællestræningen starter med en kort

information om turen og området.

Herefter deles deltagerne op i flere hold

efter niveau.

Turen foregår i den flotte natur omkring

Stouby. Vi skal køre på kuperede grusveje

i skovene omkring Stenhøj Strand

m.v. Turen går også forbi Rosenvold

XVI

nr. 9 2012

Gods. Området er meget naturskønt, så

puls og naturoplevelser går hånd i hånd

på denne tur. Der vil være mulighed for

at køre ekstra sløjfer på ruten til dem

med gode ben. Turen er ikke teknisk

svær, men kræver en god form.

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 2382 9530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 12. juni 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310314004

MTB Fællestræning –

Marselisborg

Arrangement nr. 201310314005

Tidspunkt: 25. august 2013 kl. 10.00 – 13.00

Mødested: Restaurant Varna, Ørneredevej 3,

8000 Århus (N 56 07,90 – E 10 12,56)

Instruktører: Kenn Lundum, Morten Bundgaard

Holm og Klaus Holgersen

Alle er velkomne, men der kræves

et minimumskendskab til kørsel på

mountainbike. Endvidere skal der bæres

cykelhjelm på turen. Tempoet tilpasses

deltagerne (begyndere og øvede).

Fællestræningen starter med en kort

information om turen og området.

Herefter deles deltagerne op i flere hold

efter niveau.

Der cykles i det dejlige terræn i Marselisborgskoven.

Vi skal køre på den officielle

MTB-rute i skoven. Turen er ca. 25 km.

og varierer mellem singeltrack og brede

skovstier.


YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 2382 9530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 21. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310314005

MTB Fællestræning –

Bjerge Skov

Arrangement nr. 201310314006

Tidspunkt: 8. september 2013 kl. 10.00 – 13.00

Mødested: Parkeringspladsen på Bjerre Skovvej

– 8700 Hornsyld.

Instruktører: Kenn Lundum, Morten Bundgaard

Holm og Klaus Holgersen

Alle er velkomne, men der kræves

et minimumskendskab til kørsel på

mountainbike. Endvidere skal der bæres

cykelhjelm på turen. Tempoet tilpasses

deltagerne (begyndere og øvede).

Fællestræningen starter med en kort

information om turen og området.

Herefter deles deltagerne op i flere hold

efter niveau.

Syd for Horsens, midt i Bjerre Herred,

ligger Bjerge Skov højt hævet over det

omkringliggende landskab. Skovens

kuperede terræn er et ideelt sted at køre

på MTB. På denne fællestræning får du

mulighed for at kombinere fysisk udfordring

med naturoplevelser i den smukke

Bjerge Skov.

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 2382 9530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 4. september 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310314006

Harzen på MTB

Arrangement nr. 201310316001

Tidspunkt: 18. – 22. september 2013

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktører: Tommy Rybka og Esben Mølsted

Ibsen

Tag med på årets mountainbiketur til

Harzen og oplev bjerge, skove og hyggelige

landsbyer med tysk charme. Turen

strækker sig over 5 dage, og inkluderer 4

overnatninger, halvpension, danske guider

samt en masse gode oplevelser.

Sammen med danske guider opleves

området, der byder på alt fra små skovstier

til kørsel langs brusende bække.

Der køres i 2 niveauer. Hold 1 kører ca.

60-90 km og 1.600-2.000 højdemeter pr.

dag, mens hold 2 kører ca. 40-60 km og

1.200-1.800 højdemeter pr. dag.

Vi bor på Kurhotel ”Wolfs-Hotel” i byen

Clausthal-Zellerfeld, hvor vi har halvpension

og mulighed for at smøre en let

madpakke til dagens udfordringer.

Inden afrejse, vil der blive arrangeret

fællestræninger i Danmark, hvor formen

og teknikken kan blive pudset af. Datoer

for dette fastlægges senere, og sendes

direkte til deltagerne.

VIGTIG InFo

For deltagelse på denne tur, er det en

forudsætning at du inden afrejse er øvet

i mountainbikekørsel. Formen skal være

god, og turen er ikke for nybegyndere.

Der vil dog inden afrejse være god mulighed

for at deltage på DGI Sydøstjyllands

fællestræninger, hvor både teknik

og form kan udvikles.

Prisen inkluderer ikke transport til Harzen.

DGI Sydøstjylland sørger dog for

koordinering af fælleskørsel, hvilket aftales

på fælles informationsmøde inden

afrejse.

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 2382 9530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

PRIS

2.175 kr.

TILMELDInG

Senest den 1. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310316001

Cykling

Landevejscykling –

Indstillinger, placering og

gruppekørsel

Arrangement nr. 201310323001

Tidspunkt: 7. april 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Underviser: Kenn Lundum

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan blive bedre

cykelryttere.

FoRMåL

At give rytteren øvelser, teknikker og

viden indenfor landevejscykling.

InDHoLD

På dette kursus gennemgår vi cyklens

funktioner og indstillinger. Du lærer

hvordan du indstiller cyklen bedst, samt

hvordan du skal være placeret på cyklen,

for at opnå mindst mulig vindmodstand.

Det har nemlig stor betydning, hvor

meget du ”fylder i vinden”, når du cykler

– uanset om du cykler alene eller i en

gruppe med andre ryttere.

Vi kigger ligeledes også på hvad du skal

være opmærksom på ved gruppekørsel.

Det er sjovt at cykle sammen med andre

på landevejen, men du skal lære at ligge

på hjul og at give tegn om forhindringer.

Det lærer du her!

PRIS

250,-

TILMELDInG

Senest den 31. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310323001

Landevejscykling –

Intervaltræning

Arrangement nr. 201310323002

Tidspunkt: 20. april 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Underviser: Kenn Lundum

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan blive bedre

cykelryttere.

FoRMåL

At give rytteren øvelser, teknikker og

viden indenfor landevejscykling.

nr. 9 2012 XVII


Cykling

InDHoLD

Sæt fart på med intervaltræning! Intervaltræning

i cykling forbedrer din form

og skærper din evne til at accelerer, hvilket

er vigtigt i cykelløb. Hvis ikke du har

planer om at stille op til cykelløb, kan

intervaltræning give dig rigtig meget

til din form på cyklen alligevel – men på

den legende måde. Træningen er ofte

både sjov og udfordrende, og så behøves

du ikke bruge så lang tid på træningen,

for at se gode resultater.

På dette kursus får du inspiration til intervaltræning,

så du kan få det optimale

ud af træningen derhjemme.

PRIS

250,-

TILMELDInG

Senest den 13. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310323002

Landevejscykling –

Pulstræning

Arrangement nr. 201310323003

Tidspunkt: 5. maj 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Underviser: Kenn Lundum

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan blive bedre

cykelryttere.

FoRMåL

At give rytteren øvelser, teknikker og

viden indenfor landevejscykling.

InDHoLD

Vil du have stor effekt af din træning og

vide mere om, hvordan din krop reagerer,

så er pulstræning et godt redskab.

Alle, der træner kondition, kan drage

fordel af at bruge pulstræning. Nogle

tror, det udelukkende er supermotionister

eller meget seriøse atleter, der

træner med pulsur, men pulsmåling kan

være et rigtigt godt styringsredskat, både

hvis du vil have stor effekt af din træning,

men også som motivationsfaktor.

På dette kursus får du gode råd til hvordan

du arbejder med pulszonerne. Pulszonerne

bruges til at sikre den rigtige intensitet

og derved kvalitet i træningen.

PRIS

250,-

XVIII

nr. 9 2012

TILMELDInG

Senest den 28. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310323003

Landevejscykling –

Bakketræning og andre

træningsformer

Arrangement nr. 201310323003

Tidspunkt: 19. maj 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Underviser: Kenn Lundum

MåLGRUPPE

Begyndere og let øvede, som ønsker inspiration

til hvordan de kan blive bedre

cykelryttere.

FoRMåL

At give rytteren øvelser, teknikker og

viden indenfor landevejscykling.

InDHoLD

Det kræver energi at bevæge sig fremad.

Men hvis du samtidig bevæger dig opad,

kommer der en helt ny dimension i spil.

Så skal du nemlig også kæmpe mod

tyngdeloven. Og det kan gøre din træning

både hårdere og sjovere.

Få inspiration til hvordan du udnytter

bakketræning optimalt i din træning, og

lær også om andre træningsformer, der

kan være med til at forbedre dine præstationsevner

på cyklen.

PRIS

250,-

TILMELDInG

Senest den 12. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310323004

Fællestræning til

vorespuls.dk –

cykelevents 2013

Arrangement nr. 201310324001

Tidspunkt: 16. februar 2013 kl. 10.00 – 12.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 25 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 23829530 eller via mail

morten. bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 10. februar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324001

Fællestræning til

vorespuls.dk –

cykelevents 2013

Arrangement nr. 201310324002

Tidspunkt: 2. marts 2013 kl. 10.00 – 12.00

Mødested: DGI Huset Vejle, Willy Sørensens

Plads 5, 7100 Vejle

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 30 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Vejle.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

på tlf. 23829530 eller via mail

morten. bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest d. 26. februar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324002


Cykling

nr. 9 2012 XIX


Cykling

Fællestræning til

vorespuls.dk –

cykelevents 2013

Arrangement nr. 201310324003

Tidspunkt: 16. marts 2013 kl. 10.00 – 12.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 40 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 10. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324003

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324004

Tidspunkt: 30. marts 2013 kl. 10.00 – 13.00

Mødested: Kolding Storcenter, 6000 Kolding

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 50 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Kolding.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm

XX

nr. 9 2012

på tlf. 23829530 eller via mail

morten. bundgaard.holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 24. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324004

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324005

Tidspunkt: 13. april 2013 kl. 10.00 – 13.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 60 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 7. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324005

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324006

Tidspunkt: 27. april 2013 kl. 10.00 – 14.00

Mødested: Fredericia Idrætscenter, Vestre

Ringvej 100, 7000 Fredercia

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 70 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Fredericia.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 21. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324006

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324007

Tidspunkt: 11. maj 2013 kl. 9.00 – 13.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 80 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 5. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324007


Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324008

Tidspunkt: 25. maj 2013 kl. 9.00 – 14.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 90 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 20. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324008

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324009

Tidspunkt: 8. juni 2013 kl. 9.00 – 14.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 100 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 2. juni 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324009

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324010

Tidspunkt: 22. juni 2013 kl. 9.00 – 15.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 110 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 16. juni 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324010

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324011

Tidspunkt: 6. juli 2013 kl. 9.00 – 15.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Cykling

Fællestræningen er på 120 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 30. juni 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324011

Fællestræning til

vorespuls.dk – cykelevents

Arrangement nr. 201310324012

Tidspunkt: 20. juli 2013 kl. 9.00 – 15.00

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

Fællestræningen afvikles som et led

i træningen frem mod cykeleventen

"Skagen – København" og ”vorespuls.dk

cykler til Landsstævnet 2013”, men alle er

velkomne.

Fællestræningen er på 130 km og der køres

med en fart på 20 – 22 km i timen.

Der køres mest på asfalt, men der kan

være strækninger med grus. Alle cykeltyper

kan anvendes.

Turen afvikles i det dejlige og kuperede

terræn omkring Horsens.

Husk hjelm og vand!

YDERLIGERE InFoRMATIonER

Kontakt konsulent Morten Holm på

tlf. 23829530 eller via mail morten.

bundgaard. holm@dgi.dk

PRIS

Gratis

Maks. 30 deltagere

TILMELDInG

Senest den 14. juli 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324012

nr. 9 2012 XXI


XXII

Cykling

Skagen-København

vorespuls.dk touren 2013

Tidspunkt: 31. juli til 4. august 2013

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej 45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

For 3 år i træk arrangerer vorespuls.

dk og DGI Sydøstjylland cykelløbet

Skagen-København – vorespuls.dk

touren 2013.

De sidste år har deltagerne ikke været

i nævneværdig god form inden

træningen til løbet indledes i februar

måned. Det behøves man heller ikke

i år. Fra det tidlige forår træner hver

deltager selv 3-4 gange om ugen, og

distancen øges konstant. Hver 14.

dag er der fællestræning, hvor man

starter med at køre 20 km i februar

indtil juli, hvor der køres 120 km.

På turen holder gruppen en gennemsnitsfart

på 18-22 km/t. De hjælper

hinanden ved, at de stærkeste

kører forrest og giver læ til dem,

som skal kæmpe lidt mere. Det gælder

ikke om at komme først, men

om at komme frem – sammen.

VIL DU MED?

Tilmeld dig nu, og deltag i fællestræningerne

henover foråret. Du

modtager træningsvejledning og

motivation igennem vores instruktør,

og der vil være mulighed for at

arrangere fællestræning med de øvrige

deltagere.

Turen arrangeres i år i samarbejde

med DGI Østjylland, og der vil derfor

være mulighed for at deltage i

fællestræningerne i DGI Østjylland

også. Disse ligger på modsatte uger

af fællestræningen i DGI Sydøstjylland.

nr. 9 2012

Arrangement nr. 201310324014

TUREnS FoRLøB

1. etape – 31. juli 2013

(Grenen til Nordkraft i Aalborg) – bus

fra Horsens til Grenen. Herefter ca.

115 km

2. etape – 1. august 2013

(Nordkraft til DGI-Huset i Herning)

ca. 145 km

3. etape – 2. august 2013

(DGI-Huset i Herning til DGI-Huset i

Vejle) ca. 100 km

4. etape – 3. august 2013

(DGI-Huset i Vejle til Nyborg) – ca.

130 km

5. etape – 4. august 2013

(Korsør til DGI-Byen i København)

– bus til Horsens ca. 110 km

I alt ca. 600 km

PRIS

4.995 kr. (enkeltværelse + 1.000 kr.)

Prisen inkluderer alt på turen:

Opstartsmøde

Fællestræninger inden løbet

Support vedr. træning inden løbet

4 overnatninger i dobbeltværelse

Fuld forplejning på hele turen inkl.

festmiddag i København

2 sæt cykeltøj i super kvalitet

Følgebus med plads til private ting

Slanger, olie og andet til daglig servicering

af cyklerne

Maks. 25 deltagere

TILMELDInG

Senest d. 1. marts 2013 via din

forening eller

www.dgi.dk/201310324014

Tilmeldingsfrist 1. marts 2013

vorespuls.dk cykler til

Landsstævnet 2013

Arrangement nr. 201310324013

Tidspunkt: 4. juli 2013

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktør: Kenn Lundum

I forbindelse med Landsstævnet 2013 har

vorespuls.dk og DGI arrangeret et større

cykel event. Vi bruger foråret på at træne

op til løbet d. 4. juli 2013, hvor vi cykler i

samlet folk fra Horsens til Vejen og derfra

med de øvrige landsdele til Esbjerg.

Turen er ca. 120 km, men cykles i et

roligt tempo så alle kan følge med. Det

gælder ikke om at komme først, men

om at komme frem – sammen.

Når vi er fremme i Esbjerg vil turen bliver

afsluttet med festmiddag, og der er

naturligvis mulighed for at blive og deltage

i Landsstævnets mange aktiviteter.

VIL DU MED?

Tilmeld dig nu, og deltag i fællestræningerne

henover foråret. Du modtager

træningsvejledning og motivation igennem

vores instruktør, og der vil være

mulighed for at arrangere fællestræning

med de øvrige deltagere.

PRIS

298 kr.

PRISEn InKLUDERER

• Fællestræninger inden løbet

• Cykel T­shirt

• Råd og vejledning vedrørende træning

inden løbet

• Træningsprogram/motivation via

vorespuls.dk

• Depot i Vejen

• Følgebus med plads til private ting

• Slanger, olie og andet til daglig

servicering af cyklerne

• Fællesspisning i Esbjerg

Maks. 50 deltagere

TILMELDInG

Senest den 1. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310324013

Vedligeholdelse af din cykel

Arrangement nr. 201310328101

Tidspunkt: 24. januar 2013 kl. 18.00 – 21.00

Mødested: Karls Cykler, Claus Cortsensgade

29, 8700 Horsens

Instruktør: Stefan Aarup Simonsen


InDHoLD

Sandwich og vand udleveres ved start.

• Basis/daglig vedligeholdelse af cyklen,

herunder smøring.

• Kædeskift og udmåling af korrekt kædelængde.

• Gear: Skiftning af gearkabler og bagskifter

samt justering af gear.

• Bremser: Skiftning af bremseklodser,

justering, smøring.

• Skiftning af kassette

• Skiftning af klinger.

• Skiftning af krankboks.

Det vil være muligt at købe reservedele

til en fordelagtig pris i forbindelse med

arrangementet.

PRIS

100,-

TILMELDInG

Senest den 19. januar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310328101

Vedligeholdelse af din cykel

Arrangement nr. 201310328102

Tidspunkt: 21. november 2013 kl. 18.00 – 21.00

Mødested: Karls Cykler, Claus Cortsensgade

29, 8700 Horsens

Instruktør: Stefan Aarup Simonsen

InDHoLD

Sandwich og vand udleveres ved start.

• Basis/daglig vedligeholdelse af cyklen,

herunder smøring.

• Kædeskift og udmåling af korrekt kædelængde.

• Gear: Skiftning af gearkabler og bagskifter

samt justering af gear.

• Bremser: Skiftning af bremseklodser,

justering, smøring.

• Skiftning af kassette

• Skiftning af klinger.

• Skiftning af krankboks.

Det vil være muligt at købe reservedele

til en fordelagtig pris i forbindelse med

arrangementet.

PRIS

100,-

TILMELDInG

Senest den 16. november 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310328102

Få en sjov oplevelse

i foreningen eller

virksomheden

Tag en tur på MOUNTAINBIKE – Lej cyklerne

hos DGI.

FAKTA

DGI Sydøstjylland har en trailer med 12

kvalitetscykler, som kan bruges til en

lang række tilbud. MTB-traileren udlejes

Cykelinspiration på Club La Santa – en uge med cykling, hygge og sol

Arrangement nr. 201310324101

Fredag den 24. maj til fredag den 31. maj 2013

Nu får du muligheden for at kombinere

cykling med hygge, solskin og andre

idrætstilbud på Club La Santa som

ligger på Lanzarote. Club La Santa er

kendt for sit store udbud af forskellige

idrætsgrene kombineret med fantastiske

omgivelser og godt vejr.

Du vil få inspiration til din cykeltræ-

ning, men der vil også være mulighed

for at nyde solen, ligge ved poolen eller

måske løbe en tur med de andre deltagere.

Mulighederne er mange J

Vi har selvfølgelig booket en god Cannondale

racercykel til dig!

PRIS

5.995 kr. inkl. T-shirt + evt. tillæg for

enkeltværelse og forplejning.

Cykling

til foreninger, virksomheder og enkeltpersoner.

MTB-traileren ledsages altid af

mindst 1 instruktør, som starter arrangementet

med en gennemgang af cyklens

egenskaber. Her vil deltagerne blive orienteret

om cyklens opbygning, herunder

hvordan man betjener gear og bremser

rigtig. Herefter kan der laves øvelser,

konkurrencer eller måske vil man bare

køre en tur i landskabet. Arrangementet

tilpasses til målgruppen.

Kørsel på MTB henvender sig til folk i

alle aldre uanset formtilstand. Herudover

kan aktiviteten udføres på alle lokaliteter,

fra kørsel på asfalt, til kørsel på

kuperede stier i smattede skove.

FoRUDSÆTnInGER

Der kræves ingen specielle forudsætninger

for at leje MTB-traileren.

PRIS (InCL. 1 InSTRUKTøR)

Timepris for DGI medlemsforeninger:

400 kr./time (minimum 3 timer) + kørsel.

Timepris for ikke DGI medlemsforeninger:

500 kr./time (minimum 3 timer) + kørsel.

Leje af cykler: 100 kr./stk.

BESTILLInG

Booking af MTB-traileren kan ske ved

henvendelse til Idrætssekretær Dorthe

Isager på tlf. 79 40 44 11 eller via mail

dorthe.isager@dgi.dk

TILMELDInG

Tilmelding skal ske på

www.dgi.dk/201310324101 senest

den 1. februar 2013

Oplysninger kan indhentes hos

Idrætskonsulent Søren H. Mikkelsen på

tlf. 79404411

PRoGRAM

Dag/tidspunkt Morgen* 10.00-13.00 18.00 20.00

Fredag Afrejse Gåtur Infomøde

Lørdag Morgenløb Cyklens funktioner og indstillinger samt øvelse i gruppekørsel Gåtur

Søndag Morgenløb Inspiration til intervaltræning Gåtur

Mandag Morgenløb Fridag Gåtur

Tirsdag Morgenløb Pulstræning i forbindelse med cykling Gåtur

Onsdag Morgenløb Bakketræning og andre træningsformer Gåtur

Torsdag Morgenløb Lang afsluttende cykeltur Gåtur Fælles afslutning

Fredag Hjemrejse

*Morgenløb er ikke obligatorisk

nr. 9 2012 XXIII


Havkajak

Bliv klar til vinterroning

Arrangement nr. 201310513004

Tidspunkt: 20. januar 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: Juelsminde Sejlklub, Juelsminde

Lystbådehavn, 7130 Juelsminde.

Undervisere: Stig Josefsen og John Rasmussen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til roere, som ønsker

at komme i gang med vinterroning.

HEnSIGT

At give roeren indsigt i hvad man skal

være opmærksom på ved roning om

vinteren, samt hvilket udstyr man som

minimum har brug for.

InDHoLD

Blankt vand og frostvejr. Jo, du kan godt

ro kajak om vinteren, men forbered turen

og ro kystnært og sikkert. På dette 3

timers inspirationskursus får du basal viden

om, hvad du skal være opmærksom

på ved roning i vinterhalvåret. Du får

viden om, hvilket udstyr du skal bruge,

samt viden om kuldepåvirkning mv.

Medbring badetøj, skiftetøj og håndklæde.

Der vil være mulighed (ingen tvang)

XXIV

for at afprøve kroppens reaktioner ved

en dukkert i det kolde vand.

PRIS

495,-

100 A4 sider for kun kr.

199.-

Forfatteren

Jørgen Skovmand har

været med i front i

havkajak udviklingen

i Danmark i 20 år.

TILMELDInG

Senest den 20. december 2012 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513004

Kursus i begynderrul

Arrangement nr. 201310513005

Tidspunkt: 3. marts 2013 kl. 13.00 – 16.00

Kursussted: Hedensted Svømmehal

Undervisere: Klaus Wessmann og Carsten

Nielsen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle der ønsker

at lære hvordan man foretager et alm.

rul i havkajak.

HEnSIGT

At give deltageren de grundlæggende

teknikker indenfor begynderrul i havkajak.

Havkajakken & Friluftsliv ApS • Navervej 18a • DK-7000 Fredericia

TLF.: (+45) 75 95 44 33 • havkajakken@havkajakken.dk • www.havkajakken.dk

nr. 9 2012

Så er den her:

se mere på

www.havkajakkensforlag.dk

InDHoLD

På dette 3 timers kursus, får du lært alle

forudsætningerne for at kunne lave et

alm. rul i havkajakken. Det er meget

forskelligt hvor lang tid det tager at få

et rul ”ind under huden”, men med de

rigtige teknikker skal det nok lykkedes

på et tidspunkt.

Det er en god ide at medbringe en våddragt

(shorty eller 2-3 mm heldragt), da

3 timer i svømmehal godt kan blive lidt

køligt. Medbring også dykkermaske,

hvis du har en, da det gør det nemmere

at se under vandet samt at man ikke får

vand i bihulerne. Kom i god tid. Alle skal

være omklædte og klar med kajakkerne

kl. 13.00, da undervisningen starter her.

Medbring skiftetøj og håndklæde.

PRIS

695,-

TILMELDInG

Senest den 2. februar 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513005

Havkajak

roer

- sikkerhed for bedre oplevelser

af Jørgen Skovmand

Endelig

en bog hvor

uddannelsessystemet gennemgås fra A-Z

opdelt i logiske moduler så du på en let og

overskuelig måde kan se, hvad du kan tillade

dig, med den viden du har og give dig

en viden så du kan komme videre. Kan også

bruges som opslagsværk.

I bogen er der også gode tips til alle

uanset niveau flot illustreret med over

130 farvebilleder.

– rigtig go’ fornøjelse.


Klubinstruktør

Arrangement nr. 201310513001

Tidspunkt: 24. maj 2013 kl. 17.00 – 21.00

25. og 26. maj 2013 kl. 9.00 – 18.00

Kursussted: Juelsminde Sejlklub, Juelsminde

Lystbådehavn, 7130 Juelsminde.

Undervisere: Stig Josefsen og John Rasmussen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig især til nystartede

foreningers hjælpere / undervisere,

(samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker

at arbejde med havkajak og videreformidling

af dette i egen forening.

HEnSIGT

At give hjælpeinstruktøren færdigheder

der gør, at denne kan hjælpe foreningernes

nybegyndere i gang med at ro havkajak

i lokalt farvand, samt være hjælper

til havkajakinstruktører og kunne

opbygge erfaring og færdigheder til at

deltage i fortsatte kursusmodeler til DGI

havkajakinstruktør.

InDHoLD

Kursus i undervisningsmetodikker og

opbygning af et hensigtsmæssigt grundkursusforløb

af nye havkajakroere.

Fokus er lagt på det undervisningsmæssige

i at komme i kajakken, vandtilvænning,

makkerredning, skadesforebyggende

roteknik, de almindeligste

styretag og valg af udstyr samt teori

i, navigation, vejr, risikomomenter og

førstehjælp.

Der udstedes bevis for gennemført kursus!

For at deltage på kurset skal du være habil

kajakroer, og som minimum have de

forudgående færdigheder, som beskrevet

i havkajakroer 1.

PRIS

Kursuspris 2.300,-

DGI tilskud 1.725,-

Din pris 575,-

TILMELDInG

Senest den 24. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513001

Kend din kajak

Arrangement nr. 201310513006

Tidspunkt: 29. maj 2013 kl. 18.00 – 21.00

Kursussted: Snaptun Kajakklub, Snaptun

Havn, 7130 Juelsminde.

Undervisere: Klaus Wessmann og Benny Ballegaard

Mortensen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til nybegyndere

og let øvede som ønsker at udvikle deres

færdigheder indenfor havkajak. Det

kan eksempelvis være folk, som ikke er

medlem af en roklub, men som alligevel

ønsker at blive mere sikker i kajakken.

HEnSIGT

At udvikle deltagernes færdigheder indenfor

havkajak.

InDHoLD

Kom til Snaptun Havn og lær mere om

ind- og udstigning, selvredning og makkerredning,

samt andre gode øvelser

indenfor havkajak. Der er 2 dygtige instruktører

til rådighed, som vil hjælpe

dig med at finpudse teknikken og gøre

dig mere tryg i din havkajak.

Hvis du har så medbring gerne: Egen kajak,

redningsvest, sko, sprayskørt, pagaj,

evt. Våddragt, paddlefloat, øsekar eller

pumpe, vindtæt trøje, solcreme, skiftetøj

og håndklæde.

DGI Sydøstjylland råder over 3 kajakker.

Det er derfor muligt at leje en kajak, pagaj

og redningsvest for 100 kr., hvis man

ikke selv har udstyr til rådighed. Bestilling

i forbindelse med tilmelding. Reserveres

efter først til mølle princippet.

PRIS

495,-

TILMELDInG

Senest den 29. april 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513006

Havkajakroer 1

Arrangement nr. 201310513002

Tidspunkt: 1. og 2. juni 2013 kl. 9.00 – 18.00

Kursussted: Juelsminde Sejlklub, Juelsminde

Lystbådehavn, 7130 Juelsminde.

Undervisere: Klaus Wessmann og Carsten

Nielsen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til nybegyndere

og let øvede med interesse for at lære

de basale ro- og rednings teknikker i

havkajak.

HEnSIGT

At give roeren et brugerniveau, som skal

sætte denne i stand til at færdes fortroligt

og sikkert i havkajak på ture langs

kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret

(maj – oktober).

Havkajak

InDHoLD

I løbet af 2 fulde dage med instruktør

får du mulighed for at lege og lære dig

til fortrolighed med kajakken. Fokus er

lagt på vandtilvænning og undervisning

i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende

roteknik, de almindeligste

styretag og valg af udstyr, samt teori

i navigation, vejr, risikomomenter og

førstehjælp.

Medbring skiftetøj og håndklæde.

PRIS

1.495,-

TILMELDInG

Senest den 1. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513002

Kursus i styretag og

roteknik

Arrangement nr. 201310513007

Tidspunkt: 25. august 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: Snaptun Kajakklub, Snaptun

Havn, 7130 Juelsminde

Underviser: Klaus Wessmann og Carsten

Nielsen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til nybegyndere

og let øvede som ønsker at udvikle deres

færdigheder indenfor havkajak. Det

kan eksempelvis være folk, som ikke er

medlem af en roklub, men som alligevel

ønsker at blive mere sikker i kajakken.

HEnSIGT

At udvikle deltagerens grundlæggende

teknikker indenfor pagajføring og styreteknik

i havkajak.

InDHoLD

Efter den første tid i kajakken opstår der

ofte et behov for at kunne lidt mere – at

blive bedre til at ro og styre sin kajak.

For at få fuldt udbytte af sin kajakroning

er det vigtigt at have en god stabil roteknik.

De helt basale færdigheder, sidestillingen

i kajakken, hvordan man holder på

en pagaj, og dens linje gennem vandet

bliver ofte undervurderes. Derfor har DGI

nu lavet et kursus, hvor du men erfarne

kajakinstruktører kan få finslebet teknikken

og få ny inspiration til at udvikle

dine rofærdigheder i kajakken.

DGI Sydøstjylland råder over 3 kajakker.

Det er derfor muligt at leje en kajak, pagaj

og redningsvest for 100 kr., hvis man

ikke selv har udstyr til rådighed. Bestil-

nr. 9 2012 XXV


Havkajak

ling i forbindelse med tilmelding. Reserveres

efter først til mølle princippet.

Medbring skiftetøj og håndklæde.

PRIS

475,-

TILMELDInG

Senest den 25. juli 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513007

Klubinstruktør

Arrangement nr. 201310513003

Tidspunkt: 6. september 2013 kl. 17.00 – 21.00

7. og 8. september 2013 kl. 9.00 – 18.00

Kursussted: Juelsminde Sejlklub, Juelsminde

Lystbådehavn, 7130 Juelsminde

Undervisere: Stig Josefsen og Carsten Jensen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig især til nystartede

foreningers hjælpere / undervisere,

(samt lærere, pædagoger m.fl.), der ønsker

at arbejde med havkajak og videreformidling

af dette i egen forening.

HEnSIGT

At give hjælpeinstruktøren færdigheder

NYHED

XXVI

ACCENT LANAI/KAUAI SELECT

Tur- og havkajak pagaj med delbart skaft

i carbon. Blade i glasfiber, 794g.

Kr. 999,-

der gør, at denne kan hjælpe foreningernes

nybegyndere i gang med at ro havkajak

i lokalt farvand, samt være hjælper

til havkajakinstruktører og kunne

opbygge erfaring og færdigheder til at

deltage i fortsatte kursusmodeler til DGI

havkajakinstruktør.

InDHoLD

Kursus i undervisningsmetodikker og

opbygning af et hensigtsmæssigt grundkursusforløb

af nye havkajakroere.

Fokus er lagt på det undervisningsmæssige

i at komme i kajakken, vandtilvænning,

makkerredning, skadesforebyggende

roteknik, de almindeligste

styretag og valg af udstyr samt teori

i, navigation, vejr, risikomomenter og

førstehjælp.

Der udstedes bevis for gennemført kursus!

For at deltage på kurset skal du være habil

kajakroer, og som minimum have de

forudgående færdigheder, som beskrevet

i havkajakroer 1.

PRIS

Kursuspris 2.300,-

DGI tilskud 1.725,-

Din pris 575,-

TILMELDInG

Senest den 6. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513003

Kursus i begynderrul

Arrangement nr. 201310513008

Tidspunkt: 3. november 2013 kl. 13.00 – 16.00

Kursussted: Hedensted Svømmehal

Undervisere: Klaus Wessmann og Carsten

Nielsen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til alle der ønsker

at lære hvordan man foretager et alm.

rul i havkajak.

HEnSIGT

At give deltageren de grundlæggende

teknikker indenfor begynderrul i havkajak.

InDHoLD

På dette 3 timers kursus, får du lært alle

forudsætningerne for at kunne lave et

alm. rul i havkajakken. Det er meget

forskelligt hvor lang tid det tager at få

et rul ”ind under huden”, men med de

ACCENT HOS HAVKAJAKKEN & FRILUFTSLIV

ACCENT ZEPHYR/EDGE PREMIER

Tur- og havkajak pagaj med fiberblad i

Tri-axial og delbar Carbon skaft, 794g.

Kr. 2.199,-

ACCENT ZEPHYR/EDGE PRO

Tur- og havkajak pagaj med skaft og

blad i Carbon, 652g

Kr. 2.999,-

Alle modeller findes i varianter af fiber og Carbon ligesom Accent benytter deres unikke Loktite deling af skaftet den

angivet vægt er med dette monteret. Vi lagerføre også pagajer med agronomisk skafter.

Læs mere om accent på www.havkajakken.dk

Havkajakken & Friluftsliv ApS I Navervej 18a I DK-7000 Fredericia I Tlf. (+45) 75 95 44 33 I havkajakken@havkajakken.dk I www.havkajakken.dk

nr. 9 2012


igtige teknikker skal det nok lykkedes

på et tidspunkt.

Det er en god ide at medbringe en våddragt

(shorty eller 2-3 mm heldragt), da

3 timer i svømmehal godt kan blive lidt

køligt. Medbring også dykkermaske,

hvis du har en, da det gør det nemmere

at se under vandet samt at man ikke får

vand i bihulerne. Kom i god tid. Alle skal

være omklædte og klar med kajakkerne

kl. 13.00, da undervisningen starter her.

Medbring skiftetøj og håndklæde.

PRIS

695,-

TILMELDInG

Senest den 3. oktober 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513008

Bliv klar til vinterroning

Arrangement nr. 201310513009

Tidspunkt: 24. november 2013 kl. 10.00 – 13.00

Kursussted: Juelsminde Sejlklub, Juelsminde

Lystbådehavn, 7130 Juelsminde

Undervisere: Klaus Wessmann og Carsten

Nielsen

MåLGRUPPE

Kurset henvender sig til roere, som ønsker

at komme i gang med vinterroning.

HEnSIGT

At give roeren indsigt i hvad man skal

være opmærksom på ved roning om

vinteren, samt hvilket udstyr man som

minimum har brug for.

InDHoLD

Blankt vand og frostvejr. Jo, du kan godt

ro kajak om vinteren, men forbered turen

og ro kystnært og sikkert. På dette 3

timers inspirationskursus får du basal viden

om, hvad du skal være opmærksom

på ved roning i vinterhalvåret. Du får

viden om, hvilket udstyr du skal bruge,

samt viden om kuldepåvirkning mv.

Medbring badetøj, skiftetøj og håndklæde.

Der vil være mulighed (ingen tvang)

til at afprøve kroppens reaktioner ved en

dukkert i det kolde vand.

PRIS

495,-

TILMELDInG

Senest den 24. oktober 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310513009

Havkajak

Frigivningskursus

DGI laver frigivningskurser for foreninger

og klubber, som ønsker at frigive kajakroere.

Ønsker din forening at tilbyde

et frigivningskursus, men råder ikke selv

over instruktører til at varetage undervisningen,

kan DGI hjælpe dig med at

gennemføre kurset.

Vi sender 2 erfarne instruktører, sørger

for tilmelding, udsendelse af information

til deltagerne samt udstedelse af

beviser efter endt kursus.

Kurset henvender sig til nybegyndere

og let øvede med interesse for at lære

de basale ro- og rednings teknikker i

havkajak.

Hensigten er at give roeren et brugerniveau,

som skal sætte denne i stand

til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak

på ture langs kysten i lokalt og

kendt farvand – i sommerhalvåret (maj

– oktober).

I løbet af 2 fulde dage med instruktør får

deltagerne mulighed for at lege og lære

sig til fortrolighed med kajakken. Fokus

er lagt på vandtilvænning og undervisning

i makkerredning, selvredning,

skadesforebyggende roteknik, de almindeligste

styretag og valg af udstyr, samt

nr. 9 2012 XXVII


Havkajak

teori i navigation, vejr, risikomomenter

og førstehjælp.

Kontakt konsulent Morten Holm på tlf.:

2382 9530 eller via morten.bundgaard.

holm@dgi.dk, hvis du vil vide mere om

mulighederne for et frigivningskursus i

din forening.

Kajaktur til den svenske

Skærgård

Arrangement nr. 201310516001

Tidspunkt: 8. – 12. maj 2013

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktører: Stig Josefsen og Torben Balsgaard

InDHoLD

Tag med på en oplevelsesrig kajaktur til

den svenske Skærgård.

Blekinge har Sveriges sydligste skærgård

nær østkysten ved byen Karlskrona. Med

en afstand på ca. 500 km fra Horsens,

gode veje og broer når man området på

5-6 timers kørsel. Tager man en morgenstart,

kan man let nå at ro en tur om

aftenen.

Med hundreder af øer, skær og rev er det

et eldorado for kajakroning. De store oplevelsesmuligheder

byder sig til og bag

hvert et næs og i den næste vig venter

eventyret.

Her et overvældende fugleliv med masser

af ænder, gæs og vadefugle. Havørnen

ser man stort set dagligt, når den

svæver højt til vejrs på udkig efter bytte.

Man kan stort set altid finde læ i området.

Den indre skærgård nær land er

vældig beskyttet og har en karakter som

danske søer med siv, rør og træer.

Den ydre skærgård er lidt mere barsk og

vildmarkspræget med blandingen af hav

og klipper men vældig smuk.

Det er et tilgængeligt farvand hvor letøvede

og øvede kajakroere kan boltre sig.

Gåsefjorden er særdeles smuk og på øen

Oxholm er der en fin overnatningsplads,

der er nem at komme til. Herfra kan

man lave basecamp og nå rigtig langt

omkring i skærgården.

Brænder man for lidt lystfiskeri, kan

man afsætte nogle timer og gå på jagt

efter de lokale gedder. Med lidt held kan

det sagtens lade sig gøre at få lidt fisk til

aftensmaden.

Vi overnatter i telt/sommerhus. Der

er booket mindre sommerhus tæt ved

vandet med muligheder for tilberedning

af mad, toiletbesøg, badefaciliteter mv.

Nogle sover i telt, mens andre sover i

sommerhuset.

XXVIII

nr. 9 2012

Tag med og få en god oplevelse med

ligesindede.

VIGTIG InFo

For deltagelse på denne tur, er det en

forudsætning at du er en habil kajakroer,

med evner svarende til minimum

havkajakroer 2 eller EPP 3.

Prisen inkluderer guide og instruktør

samt overnatning. Mad og transport er

for egen regning. DGI indkalder til fælles

informationsmøde inden afgang, hvor

fælleskørsel og madordning kan arrangeres.

PRIS

1.750 kr.

TILMELDInG

Senest den 24. marts 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310516001

Købsguide til havkajak

Arrangement nr. 201310518001

Tidspunkt: 6. juni 2013 kl. 17.00 – 20.00

Mødested: Kolding Kajakklub, Trindholmsgade

20, 6000 Kolding

Instruktører: Bent K. Thomsen og Jan Møller

Jørgensen

Havkajaksporten har været inde i en

eksplosiv udvikling de seneste 10 år, og

havkajakken er efterhånden blevet hvermandseje

for mange danskere.

Udbuddet af kajakker og udstyr hertil

er dog enormt, og mange førstegangskøbere

er meget i tvivl om hvad man

skal købe, og hvor meget udstyr man

egentligt behøver for at komme i gang.

Vores kajakinstruktører oplever ofte at

nybegyndere møder op til kurser med en

kajak, som slet ikke passer til deltagerens

behov. Det er tegn på manglende

rådgivning, og det vil DGI nu forsøge at

lave om på!

DGI har derfor lavet en inspirationsaften,

hvor en uvildig kajakinstruktør

giver gode råd til indkøb af ny havkajak.

• Hvilken kajaktype skal man vælge

• Hvilket udstyr skal jeg som minimum

have

• Hvor dyrt skal jeg købe

• Er nogle mærker bedre end andre

• Osv. osv.

Udstyr og havkajakker stilles til rådighed

af havkajakken i Fredericia, og der

vil være mulighed for at stille spørgsmål

til både instruktør og leverandør.

Så ønsker du en seriøs og kompetent

vejledning indenfor køb af havkajak og

udstyr, er dette en oplagt mulighed.

PRIS

50,-

TILMELDInG

Senest den 20. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310518001

Kajaktur til Møn

Arrangement nr. 201310516002

Tidspunkt: 10. – 11. august 2013

Mødested: DGI Sydøstjylland, Langmarksvej

45, 8700 Horsens

Instruktører: Stig Josefsen og Benny Ballegaard

Mortensen

Oplevelsestur omkring Møn i havkajak.

Sydhavsøerne kaldes de i folkemunde,

det lyder besnærende og eksotisk. Øerne

omkring Lolland og Falster er en perlerække

af spændende muligheder for kajakroere,

der gerne vil opleve Danmark

fra søsiden. Den smukkeste perle på

kæden er dog Møn. Langs stenede åbne

kyster nærmer man sig de hvide klinter.

De tårner sig op i over 100 meters højde

og er et af Danmarks mest storslåede

syn. Det er en betagende oplevelse at ro

langs 75 millioner år gamle kridt klinter,

mens havet slikker dem om fødderne.

På en to dages tur med overnatning har

du her muligheden for at komme tæt på

dette spektakulære skue.

Pak kajakken og tag med ligesindede på

tur i den smukke danske natur.

VIGTIG InFo

For deltagelse på denne tur, er det en

forudsætning at du er en habil kajakroer,

med evner svarende til minimum

havkajakroer 2 eller EPP 3.

Prisen inkluderer guide, instruktør samt

koordinering af fælleskørsel, madindkøb,

overnatning mv. Mad, transport til

Møn og overnatning er for egen regning.

DGI indkalder til fælles informationsmøde

inden afgang, hvor disse kan

arrangeres med de øvrige deltagere og

instruktørerne. Forslag til overnatning

vil foreligge.

PRIS

475,-

TILMELDInG

Senest den 25. juni 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310516002


Challenge Tour – 40 km

Arrangement nr. 201310514001

Tidspunkt: 1. september 2013 kl. 9.00

Mødested: Snaptun Kajakklub, Snaptun Havn,

7130 Juelsminde

Instruktører: Stig Josefsen, Benny Ballegaard

Mortensen, mf.

Kom med til årets Challange Tour for

havkajakroere. Turen er arrangeret i

samarbejde med Snaptun Kajakklub,

Juelsminde Kajakklub og Stouby Kajakfællesskab.

Vi mødes på Snaptun Havn, hvorfra vi i

fællesskab roer langs kysten til Juelsminde

Lystbådehavn. Her holder vi en velfortjent

frokost, hvorefter turen fortsætter

langs kysten til Rosenvold.

VIGTIG InFo:

Turen er samlet ca. 40 km, og det forventes

derfor at du er yderst habil kajakroer,

med evner svarende til minimum

havkajakroer 2 eller EPP3. Du skal kunne

ro 40 km i åbent farvand. Dog vil der

være mulighed for at hoppe fra, eller

stige på i Juelsminde, hvilket gør turen

til kun ca. 20 km.

PRIS

50,-

TILMELDInG

Senest den 15. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310514001

Havkajak

Udlejning af havkajak

DGI Sydøstjylland råder over 3 havkajakker

m. redningsvest og pagaj, samt én

kajaktrailer med plads til 8-10 kajakker.

Dette kan lejes til fordelagtige priser.

PRIS

Pris pr. havkajak (1 dag)

inkl. pagaj og redningsvest: 100,-

Pris pr. Havkajaktrailer (1 dag): 300,-

Havkajakkerne skal hentes og afleveres

på Snaptun Havn.

Traileren skal hentes og afleveres i henhold

til nærmere aftale.

BESTILLInG

Booking af havkajakkerne og traileren

kan ske ved henvendelse til konsulent

Morten Bundgaard Holm på tlf. 23 82

95 30 eller via mail morten.bundgaard.

holm@dgi.dk

nr. 9 2012 XXIX


Andre aktiviteter

Inspiration til CrossGym

CrossGym er funktionelle bevægelser

hvor høj intensitet, godt humør, holdfølelse

og musik giver en fantastisk

træningsoplevelse. Kettelbelts, tunge

reb, traktordæk og TRX’ere er nogle af de

redskaber, der tages i brug.

SoM SUPPLEMEnT TIL DIn SPoRT

Ønsker jeres forening at få en yderst effektiv

træningsform, der med garanti

forbedre jeres resultater indenfor den

sportsgren i dyrker nu, så tag et inspirationskursus

i CrossGym

Grundideen i CrossGym er at skabe en

stærk atletisk krop. Målet er altså ikke

at få store muskler, men at opnå en stor

styrke, der kan anvendes funktionelt i

det daglige eller i forbindelse med en

sportsgren. Træningsformen kan indpasses

som fysisk træning i hvilken som

helst aktivitet. Træningen kan således

stå alene som en funktionel træning,

men den kan også bruges som supplement

til andre idrætsgrene.

CrossGym bidrager til både udholdenhed,

kondition, styrke, smidighed,

hurtighed, koordination, bevægelighed,

mobilitet, og ikke mindst balance og

præcision. Træningen kan sammensættes

og varieres på et utal af måder,

hvilket gør træningen afvekslende og

spændende. Træningssystemet indeholder

bl.a. elementer fra gymnastik, vægt-

og styrkeløft, atletikløb, svømning og

derudover mere styrkebetonede øvelser

som f.eks. ”pullups”(kropshævninger),

”kettlebell swings”, ”air squats”,

”burpees”(armstrækning kombineret

XXX

nr. 9 2012

med englehop) osv. osv. Alle øvelser

kan skaleres så de tilpasses alle lige fra

den utrænede begynder til den erfarne

elite idrætsudøver.

Selve træningen er bygget op om en

såkaldt ”WOD”(workout of the day), der

består af en række forskellige øvelser,

som gentages flest mulige gange på tid,

eller det kan være et bestemt antal gentagelser,

som skal gennemføres hurtigst

muligt.

Kontakt konsulent Morten Holm på tlf.:

2382 9530 eller via morten.bundgaard.

holm@dgi.dk, hvis du vil mere om mulighederne

for et CrossGym kursus i din

forening.

Kanosafari på Gudenåen

Arrangement nr. 201310516101

Tidspunkt: 22. – 23. juni 2013 kl. 10.00 – 17.00

Mødested: Åle Kanorasteplads, for enden af

Gudenåvej i Åle, 7160 Tørring

Instruktør: Erik Jønsson

InDHoLD

Kanosafari er en sjov og nær måde at

opleve naturen på langs Gudenåen. Kanosafari

er samtidig en sommeraktivitet

for familier, voksne, børn (min. 6 år),

unge og bedsteforældre. 2 dage med

kanosejlads. I behøver ikke tidligere at

have sejlet i kano for at deltage. Fra DGI

Sydøstjylland – Motion og friluftsliv –

deltager kanoinstruktører, som starter

med at give en instruktion i behandling,

pakning og padling af en kano. Instruktørerne

vil vejlede og guide på hele

turen.

MøDESTED

Vi starter fra Åle Kanorasteplads, for enden

af Gudenåvej i Åle v/Tørring, lørdag

kl. 10.00, og slutter søndag ca. kl. 17.00.

Prisen på 695 kr. dækker overnatning,

leje af kanoer, sejltilladelser på Gudenå

og transport af kanoer samt. Efter arrangementet

sørger vi i fællesskab for

biltransport fra slutsted til startsted

samt kanotransport. Forplejning, ca.

100 kr. pr. person skal påregnes.

MEDBRInG

Telt, personlig udrustning, køkkengrej,

kage og tøj efter vejret.

PRIS

695,-

TILMELDInG

Senest den 21. maj 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310516101

Aktivitetsdag i Vestbirk

Arrangement nr. 201310028101

Tidspunkt: 17. august 2013 kl. 10.00 – 16.00

Mødested: Vestbirksøerne. Parkering umiddelbart

efter Søvejen 29, 8752 Østbirk.

Instruktører: Erik Jønsson og Vestbirk Fritidslaug

KoM oG PRøV

Havkajak, kano, mountainbike på

skovbane, ponyridning, klatring, fodboldbane,

O-løb, bål med snobrød, tur i

hestevogn, hoppeborg, spejderaktiviteter

og meget mere.

AnDET

Det er GRATIS at deltage, og du kan

teste din sundhed hos Sund By. Der kan

også købes pølser og drikkevarer på

stedet.

ARRAnGøR

Vestbirk Kano- og Fritidslaug i samarbejde

med DGI Sydøstjylland.

Vi glæder os til at se dig.

PRIS

Gratis.


Put and Take mesterskab i

DGI Sydøstjylland

Arrangement nr. 201310024401

Tidspunkt: 25. august 2013 kl. 9.30 – 14.30

Mødested: Hedensted Put and Take, Mørtelvej

5, 8722 Hedensted

Instruktører: Søren Mikkelsen og Erik Jønsson

InDHoLD

Tag familien med på fisketur i de skønne

efterårsfarver ved Hedensted Put and

Take. Der vil være instruktører til stede,

som kan guide deltagerne til at fange

nogle af de mange store ørreder i søerne.

Den heldige/dygtige, som fanger dagens

største ørred, kan kalde sig landsdelsmester

i Put and Take fiskeri 2013. Vedkommende

vil også få en præmie. Der er

endvidere præmier til nr. 2 og 3.

PRIS

125,-

TILMELDInG

Senest den 15. august 2013 via din forening

eller www.dgi.dk/201310024401

Ture med Børge Lund

Børge Lund arrangerer en lang række

vandre- og cykelture for DGI Sydøstjyllands

medlemsforeninger, og andre

med interesse i friluftsliv. Hvis man har

spørgsmål til turene, kan man kontakte

Børge Lund på tlf. 75553468 eller via mail

b.lund@me.com

Turene oprettes løbende. Hold derfor øje

med hjemmesiden. Alle er velkommen

til at kontakte Børge Lund vedr. ideer til

nye ture.

Fest, Fart og Motion

Fest, Fart og Motion er et koncept,

som kan bruges af foreninger, skoler,

virksomheder og private, som

ønsker et 3 timers arrangement

med sjove konkurrencer og godt

humør.

Indholdet tilpasses det enkelte

arrangement.

Kontakt konsulent Søren H. Mikkelsen

på tlf. 79404411 eller via

mail på soeren.mikkelsen@dgi.dk,

hvis du vil vide mere om Fest, Fart

og Motion.

Udlejning af testudstyr

DGI Sydøstjylland har nedenstående

testudstyr, som kan lejes til følgende

priser:

HånDSPULSMåLERE (10 stk.)

250 kr. pr. dag for sættet (DGI forening).

500 kr. pr. dag for sættet (andre).

VÆGTE (7 stk. med fedt % måler)

250 kr. pr. dag for sættet (DGI forening).

500 kr. pr. dag for sættet (andre).

MoTIonSCYKLER

250 kr. pr. cykel (DGI forening).

500 kr. pr. cykel (andre).

Andre aktiviteter

STAVE (30 sæt til stavgang)

250 kr. pr. dag for sættet (DGI forening).

500 kr. pr. dag for sættet (andre).

BESTILLInG

Booking af testudstyr kan ske ved

henvendelse til konsulent Søren H.

Mikkelsen på tlf. 79404411 eller via mail

på soeren.mikkelsen@dgi.dk

nr. 9 2012 XXXI


Forlænget weekend

med idræt og fest...

A6 Generelt Go Card.indd 1 07-06-2012 14:32:06

Similar magazines