Frugt, grønt og helbred - Alt om kost

altomkost.dk

Frugt, grønt og helbred - Alt om kost

Resumé - 29. oktober 2007

Frugt, grøntsager og sundhed

- En opdatering af vidensgrundlaget for mængdeanbefalingen, 2002-2006

Hjertekarsygdomme

Med 2007 rapporten bestyrkes konklusionen fra 2002 rapporten, idet der fortsat ses en markant

reduktion i risiko for hjerte-kar-sygdomme ved en kost med et højt indhold af frugt og grønsager.

Således er sammenhængen mellem et højt indtag af frugt og grønsager og nedsat risiko for hjertekar-sygdom

fortsat stærk inden for det undersøgte interval mellem 3 og 10 portioner om dagen.

Ved højt indtag af frugt og grønsager (600-900 gram/dag) findes risikoreduktioner for

hjertesygdomme på mellem 30 og 70 %. Desuden konstateres, at hver ekstra portion frugt og grønt,

man spiser, nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdom med 5-10 %.

Kræft

Opdateringen giver ikke anledning til at ændre på billedet fra opdateringen i 2002 om

sammenhængen mellem frugt og grønt og kræft, selvom de nyeste undersøgelser ikke viser så

konsistente sammenhænge mellem indtaget af frugt og grønt og udviklingen af kræftsygdomme,

som beskrevet i 1998 rapporten.

2007 rapporten peger desuden på, at den største beskyttende effekt i forhold til kræft ligger i at løfte

indtaget af frugt og grønsager i den del af befolkningen, som spiser under 300 gram frugt og

grønsager om dagen.

Fedme og diabetes

Et højt indhold af frugt og grønt har en naturlig plads i befolkningens kostvaner for at forebygge

overvægt, fedme og type 2 diabetes. At spise mere frugt og grønt kan bidrage til at nedsætte

indtaget af andre energitætte fødevarer og derved undgå en vægtøgning. Men ikke alle

undersøgelser viser entydigt denne effekt.

De nyeste undersøgelser tyder foreløbigt ikke på, at frugt og grønsager i sig selv nedsætter risikoen

for type 2 diabetes.

Allergi

En stigende andel - ca. 5-10 % af den voksne befolkning - har allergiske reaktioner, når de spiser en

række frugter, grønsager og nødder. Symptomerne er overvejende milde, men får ofte de

pågældende til at undlade at spise disse frugter og grønsager i rå tilstand. Dog kan mange, som er

allergiske over for bestemte frugter og grønsager, spise dem efter varmebehandling.

Andre sygdomme

En række undersøgelser tyder på, at frugt og grønt også kan have betydning for udviklingen af gigt,

grå stær, demens og andre kognitive forstyrrelser samt galdesten og astma. Der er dog ikke på

nuværende tidspunkt publiceret tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser til at anbefale 6 om

dagen for at nedsætte risikoen for disse sygdomme.


Konsekvenser for 6 om dagen-anbefalingen

Som konsekvens af 2007 rapporten har bestyrelsen for 6 om dagen-kampagnen den 29. oktober

2007 besluttet følgende:

Anbefalingen fastholdes

2007 rapporten giver grundlag for fortsat at anbefale den danske befolkning over 10 år at spise 600

gram frugt og grønt dagligt. For børn 4-10 år er anbefalingen også uændret. De bør spise 300–500

gram/dag.

Rapporten fremhæver desuden den sundhedsmæssige gevinst i forhold til hjerte-kar-sygdomme og

kræft ved at øge indtaget af frugt og grønt i den del af befolkningen, som kun spiser lidt frugt og

grønt - også selvom man ikke når helt op på 600 gram om dagen.

Variation i indtaget er vigtig

Flere undersøgelser har de seneste år forsøgt at beskrive sammenhængen mellem indtaget af

bestemte frugter og grønsager og risikoen for sygdom, men disse sammenhænge er endnu ikke

tilstrækkeligt belyst. Man kan således ikke fremhæve nogle frugter og grønsager som de sundeste,

og det anbefales derfor stadigvæk at spise en varieret kost med mange forskellige frugter og

grønsager.

Der er grund til at fremhæve, at danske beregninger viser, at mindst halvdelen af den anbefalede

mængde grønsager bør bestå af grove grønsager, hvis kosten skal leve op til anbefalingerne om

kostfibre.

”Sundt slik” anbefales ud over 6 om dagen

Nødder

2007 rapporten fremhæver, at indtaget af nødder er forbundet med en beskyttende effekt på

udviklingen af især hjerte-kar-sygdomme. Der ses en gavnlig effekt, hvis man spiser 30-50 gram

dagligt. Der er derfor grundlag for at anbefale danskerne dagligt at spise en portion nødder på ca. 30

g svarende til ca. ½ dl. Man skal dog være opmærksom på, at et stort indtag af nødder medfører et

øget energiindtag på grund af nødders høje fedtindhold. Derfor bør det nye råd suppleres med, at

nødder bør spises med måde og/eller erstatte andre fødevarer for at undgå overvægt. Det skal

desuden præciseres, at der skal være ubehandlede nødder. Saltede eller olierede nødder/mandler og

kokosnødder er ikke med. Kokosnødder har en anden fedtsyresammensætning end nødder i øvrigt

og er ikke undersøgt i de pågældende studier.

Tørret frugt

I mange undersøgelser er tørret frugt slået sammen med frisk frugt. Derfor er sammenhængen

mellem indtag af tørret frugt og risiko for sygdom ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Samtidig ved

vi, at tørret frugt har et energi- og sukkerindhold, som typisk er 5-6 gange højere end i frisk frugt,

hvorfor tørret frugt skal spises med måde for at forebygge overvægt.

Tørret frugt har hidtil været en del af anbefalingen med ca 1/2 dl eller 30 gram, efterfulgt af

oplysning om, at tørret frugt indeholder mange kalorier.


Justering af anbefalingen for nødder og tørret frugt

6 om dagen-anbefalingen justeres med virkning fra 1. januar 2008, således at nødder og tørret frugt

ikke længere indgår i de anbefalede 600 gram.

Justeringerne for nødder og tørre frugt begrundes i bl.a. følgende hensyn:

1) Hvis nødder og tørret frugt indgår i 6 om dagen-anbefalingen kan det misforstås som en

opfordring til at spise 100 gram nødder eller tørret frugt dagligt.

2) Vi ønsker ikke differentierede portionsstørrelser

3) Vi ønsker ikke at skabe usikkerhed omkring målet på 600 gram

4) Mange forbrugere associerer ikke umiddelbart nødder eller tørret frugt som en del af de

anbefalede 600 gram "frugt og grønt", ligesom de kun i begrænset omfang substituerer nødder

/tørret frugt og frisk frugt og grønt med hinanden.

5) Vi ønsker ikke et øget forbrug af energirige fødevarer, bl.a. fordi de har mindre evne til at tage

plads op for og erstatte andre energitætte og mindre sunde madvarer i kosten

I den fremtidige kommunikation om tørret frugt og nødder bør det understreges, at de er et godt

alternativ til slik og andre søde sager. Men at de fleste skal holde igen med indtaget og spise

maksimum 30 gram = ca. ½ dl af hver.

Drik højst 1 om dagen

Juice fastholdes i anbefalingen

Der er ikke publiceret væsentligt ny litteratur, der belyser sammenhængen mellem indtaget af juice

og risiko for sygdom. Der er på nuværende tidspunkt derfor ikke belæg for at tage juice ud af 6 om

dagen-anbefalingen. Men juice "deler" som beskrevet nedenfor loftet på maksimum 1 drikbar frugt

og grønt om dagen med smoothies.

Siden lanceringen af 6 om dagen-anbefalingen i 1998 er der kommet flere smoothies og

koncentrerede eller fortyndede frugt- og grønsagsdrikke på markedet. Der har fra producenterne af

sådanne produkter været stor interesse for at lægge sig tæt op af 6 om dagen-anbefalingen, og der er

derfor behov for at præcisere reglerne.

Præcisering for juice, smoothies mv.

6 om dagen-anbefalingen præciseres, således at smoothies og andre frugt- og grønsagsdrikke skal

regnes som juice og dermed er underlagt det fælles loft på maksimalt 1 af de 6 om dagen for drikbar

frugt og grønt.

Forbrugere, som selv fremstiller smoothies ved at blende frugt og grønsager, kan dog medregne den

anvendte mængde frugt og grønt.

Endelig bør man være opmærksom på, at smoothies kan være tilsat store mængder sukker, honning,

mælk eller flødeis, og at smoothies kan være fortyndet med vand og isterninger. Sådanne drikke

tæller ikke med.