Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

folkeskolen.dk

Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Mestring af kommunikative vanskeligheder.

www.retsinformation.dk: Lov om folkeskolen (LBK nr. 998 af 16/8 2010):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133039;

BEK om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 885 af 7/7-2010):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132834 (– sidst set 12.12.2011.)

www.davs.dk: God hjemmeside om stammen og dens hemmeligheder. - (sidst set 10.12 2011)

www.fsd.dk: Forening for stammere i Danmarks hjemmeside. - (sidst set 10.12.2011)

www.blivklog.dk: http://www.blivklog.dk/page13008.aspx?searchString=flow - (sidst set 2.12.2011)

www.norsklogopedlag.no: (http://www.norsklogopedlag.no/tidsskriftet/utgaver/logopeden-1-09-

3/stammen-hos-smabarn) – Beskrivelse af Hans Månssons stammetrekant. (sidst set 10.12.2011)

DVD:

”Dynamics of lived experience and participant learning” (2008) Foredrag med Daniel Stern; Waage

Productions.

”Når ordene ikke vil ud” (2007); Dansk videnscenter for stammen.

TV-dokumentar:

”Livsmestrene ” (2006) - Foreningen for Stammere i Danmark. Trailer til dokumentaren kan ses på

Foreningen for Stammere i Danmarks hjemmeside: ”www.fsd.dk”

Bilag 1. Kilde: Him og Hippe; SMTTE-modellen, LP-modellens fokus på opretholdende

faktorer.

Status og

læringsforudsætninger

Objektiv vurdering af elevens aktuelle udviklingszone, interesseområder

og motivation. Hertil subjektive beskrivelser +

opretholdende faktorer.

Sammenhæng/relationer Familie, klassesammenhæng, venner mv.

Mål Klare, opnåelige og realistiske mål. Evt. delmål.

Rammefaktorer Konkrete rammer, organisation, love, ressourcer mv.

Tiltag/handling/intervention Den praktiske tilgang til undervisningen. Søg bredspektret

handlerepetoire.

Tegn Så konkrete og præcise som muligt.

Evaluering Positiv og anerkendende feedback af opnåede resultater.

Evalueringen danner grundlag for kritisk vurdering af den

tilbagelagte undervisning. Hvilken undervisning profiterer

eleven af. Evalueringen danner grundlag for fremtidig

undervisningstiltag.

Naturvidenskabelig tilgang: Test

Humanistisk tilgang: forståelse og tolkning. Den hermeneutiske

cirkel. (forståelsessammensmeltning): Elev og personerne

omkring eleven er aktive deltagere i evalueringen.

28

More magazines by this user
Similar magazines