Frivillig November 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Frivillig November 2012 - Beredskabsforbundet

FRIVILLIG 2012

November

PARADE I PARIS

Sammen med over 200

frivillige fra

Frankrig og Italien

deltog 5 medlemmer af

Beredskabsforbundet i

Paraden i Paris i

starten af oktober.

Læs og se billeder.

FORLIG OM

BEREDSKABET

Et bredt flertal har

indgået en aftale om

redningsberedskabet i

2013 og 2014.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 1 / 23

Parat til Parade i Paris

Beredskabsforbundet er inviteret til

at deltage i paraden ”Ceremonie de la

Flamme”, der bliver afholdt en gang årligt

for at hylde frivillige og frivilligheden i

Europa.

FOLK & FORSVAR

BERETTER OM BF

Vi fik besøg af mange

samarbejdspartnere

til Landsstævnet i

Frederikssund i år.

Heriblandt Folk &

Forsvar, der skrev en

stor artikel - læs

den i FRIVILLIG.


FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT

NYHEDSBREV FRA ALLE

FRIVILLIGE I

BEREDSKABSFORBUNDET

Frivillige fra Beredskabsstyrelsen på øvelse REFOX i

Sverige - læs mere i denne udgave af FRIVILLIG

Det frivillige arbejde skal styrkes i 2013 og 2014

Vi har netop fået besked om den indgåede aftale om

Og det er netop de opgaver vi har i planerne for 2013 og frem - planer som

Redningsberedskabet i 2013 og 2014, og pånær forandringerne, der

betyder reduktioner på Bornholm, og nedlæggelse af de

er til høring i regioner og kredse i disse måneder.

kommunale Støttepunkter, så må vi glæde os over resultatet.

Vi har længe afventet afklaringen omkring

Beredskabsforbundets økonomi. Den har vi nu. Og vi

Beredskabsforbundet har fået en fast rolle i det samlede

Husk Region kan nu se, at det bliver nogle spændende år, hvor vi

danske redningsberedskab. Vi er sammenhængskraften for Hovedstadens styrker det frivillige arbejde og det frivillige arbejdes

det frivillige redningsberedskab og videndeling på tværs af Nytårsgudstjeneste synlighed og samfundsværdi.

landet og vi er en slagkraftig styrke både når det gælder den den 9. januar 2013

operative indsats, hvor vi er ofte indgår som støtte og

Jeg ser frem til at løse opgaven sammen med jer! Læs

supplement til det daglige beredskab, og i arbejdet med at øge

befolkningens selvhjulpethed - det robuste beredskab og det

mere om aftalen på næste side og via linket.

robuste samfund. Det vil sige, at vi skal arbejde med stor indsats såvel på

Per Junker Thiesgaard,

det operative opgaver, som på befolkningsuddannelsen i forebyggelse.

Landschef

FRIVILLIG - November 2012 - Side 2 / 23

Vi ses til Nytårsgudstjenesten!

Sæt datoen i kalenderen,

og kom og vær med:

Region Hovedstadens

højtidelige

Nytårsgudstjeneste i

Holmens Kirke:

9. januar 2013 kl. 19.00

Per Junker Thiesgaard

Landschef

KORT NYT RB PRISEN FOREBYGGELSE DIALOGMØDE HOLMENS KIRKE

Den 5.oktober

2012 uddeltes

Redningsberedskabsprisen

2011.

Læs mere i

BEREDSKAB, der

snart kommer

på gaden.

De fleste

kredse har nu

instruktører.

Hver kreds

skal forsøge

at afholde

mindst ét

kursus inden

jul. Giv det

en ekstra

indsats!

Den 7.

november 2012

holdt Folk &

Forsvar

Dialogmøde i

Aalborg om

Frivillighed.

Vi viste

flaget på

værdig vis!

Tak!

9. januar 2013

kl. 19.00

inviteres alle

til Region

Hovedstadens

Nytårsgudstjeneste

i

Holmens Kirke.


Hovedpunkter for det frivillige

beredskab

For redningsberedskabets frivillige og

Beredskabsforbundet er de vigtigste punkter,

at:

• Rekruttering og uddannelse af

kommunale frivillige styrkes

• Enhedstimebetalingssystemet

fastholdes og udvides til at omfatte

ungdomsbrandkorps

• Befolkningsuddannelsen i

forebyggende sikkerhed styrkes

• Rekrutteringsaktiviteterne for

deltidsansatte og frivillige sønderjyske

brandfolk videreføres i forligsperioden

• De 9 kommunale støttepunkter

nedlægges

– Generelt er Beredskabsforbundet

positive over for og kan tilslutte sig aftalens

hovedelementer. Under de givne

omstændigheder med besparelser for øje

mener vi, at aftalen generelt er udtryk for det

bedst opnåelige resultat. Det er glædeligt, at

enhedstimebetalingen bliver bevaret, så

kommunerne fortsat får støtte til at uddanne

frivillige brand- og redningsfolk til

operationelle opgaver. Samtidig kommer

Beredskabsforbundet som organisation

styrket ud af forliget, så vi fremover vil have

ressourcer til at arbejde for en styrkelse af

frivilligområdet, som der nu i endnu højere

grad bliver brug for grundet støttepunkternes

nedlæggelse, samt informere og uddanne

befolkningen i forebyggelse, fortæller

præsident for Beredskabsforbundet Bjarne

Laustsen, MF (S).

Ifølge Bjarne Laustsen bliver det

fremadrettet nu et hovedfokusområde for

Beredskabsforbundet at arbejde for, at de

frivillige, der har været tilknyttet

støttepunkterne, fortsat vil være tilknyttet

beredskabet.

– Vi har her en stor gruppe frivillige, som

i krisesituationer har ydet et stort stykke

arbejde til gavn for samfundet. Dem må vi

ikke miste, og derfor skal vi nu sikre, at de i

FRIVILLIG - November 2012 - Side 3 / 23

en eller anden form stadig er en vigtig

ressource, som der kan trækkes på, siger

Bjarne Laustsen.

De kommunale støttepunkter ligger i:

Esbjerg, Greve, Aarhus, Aalborg, Odense,

Kalundborg, Nykøbing Falster, Fredensborg

og Fredericia.

Redningsberedskabets frivillige yder

årligt mere end 200.000 timer til gavn for

samfundet. I 2012 har de frivillige blandt

mange større hændelser været med til

pumpeopgave ved oversvømmelse af Den

Gamle By i Aarhus, indsats ved

brandslukning på Avedøreværket, Giro

d’Italia i Herning, indsats ved

boligblokbranden i Kolding, samaritter ved

Zulu Djævleræs, Spejdernes Lejr 2012 i

Holstebro samt indsats ved brandslukning i

Bazar Vest Aarhus. Herudover løser frivillige

flere gange dagligt mangeartede opgaver til

gavn for lokalsamfundet. Læs mere:

http://beredskab.dk/presse/nyheder/

nyhed/article/ny-politisk-aftalefor-2013-2014-indgaaet/


TAKKEBREV MODTAGET I

FREDERIKSSUND FRA HILLERØD

KOMMUNE

Vedlagt kopi af mail fra Hillerød Kommune til de frivillige

efter vores assistance i torsdags, den 1. november 2012 ifb.

med forureningsuheld på Nødebo Vandværk

Se nyheden på www.bf-frsund.dk

Peter Agerholm - 1. Vicekredsleder

FRIVILLIG - November 2012 - Side 4 / 23

LEDER I BF

Gør en forskel som leder

Beredskabsforbundet er

organiseret i 75

kredse, der dækker de

fleste af landets

kommuner. Kredsene er

omdrejningspunktet for

Beredskabsforbundets

virke.

Kredsen ledes af

frivillige ledere, der

udpeges på Årsmøderne.

Kredsene har mange

opgaver og som en del

af ledelsen har du

mulighed for at være

med til at præge

kredsens arbejde.

Spørg din kredsleder

om mulighederne i din

kreds - der er altid

brug for aktive

frivillige i kredsarbejdet

- og med

tiden kan du måske

blive en af lederne?

Du finder navne på

kreds- og

regionsledere på

forbundets web-site

under punktet

“kontakt”

www.beredskab.dk


REGION HOVEDSTADEN

Det vil glæde Beredskabsforbundet Region Hovedstaden at se dig og din ledsager til

NYTÅRSGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 9. JANUAR 2013 KL. 19.00

i Holmens Kirke, Holmens Kanal 2, 1160 København K.

Holmens Kirkes Kor medvirker ved gudstjenesten, der forrettes af præst ved Flintholm Kirke,

Peter Skov Friis.

Efter nytårsgudstjenesten vil der være forfriskninger i kirkens sideskib inden aftenens hovedtaler:

Formand for Kommunale Beredskabschefer Niels Mørup

Forud for nytårsgudstjenesten vil der være fakkelvagt ved mindestenen

for de brand-og redningsfolk, som er omkommet under udførelsen af deres

tjeneste.

Uniformeret personel anlægger store dekorationer.

Vi håber at se dig!

Med venlig hilsen

Carsten Lind Olsen

Regionsleder

Regionsleder Carsten Lind Olsen 0 Helsingør

-mail: regionsleder@bfrh.dk www.bfrh.dk

FRIVILLIG - November 2012 - Side 5 / 23

Dato: 26. oktober 2012

Husk at give Region

Hovedstaden besked om

jeres deltagelse.

Kontakt info findes via

www.beredskab.dk


REGIONSSEMINAR I REGION SYDDANMARK

Så har vi afholdt

Regions seminar i

Region Syddanmark..

Marianne Kjær

Regionsleder Region

Syddanmark

25 kredsledelsesmedlemmer har været

samlet på Middelgrunden i Middelfart.

Fredag den 2 november kl 17.00

mødtes regionsledelsen for at afholde

regionsledelsesmøde og gøre klar til alle de

andre som ankom lørdag kl ca 9.30.

Emnet var Ledelse... Og underviseren

var Per Junker Thiesgaard.

En rigtig god dag, med en masse nye

gode redskaber, god mad og selvfølgelig

socialt samvær og hygge lørdag aften.

Søndag startede vi kl 08.00 med

morgenmad. Og kl 9.00 var vi klar til nye

input - overskriften var her " Handlekraftig

ledelse " og underviseren var Frivillig

konsulent Psykolog Anders Amstrup. Meget

inspirerende.

Regionsseminar 2012

D. 3. – 4. november i Spejderhytten Middelgrunden,

Middelgrundvej 14, 5500 Middelfart

Lørdag den 3. november:

Kl. 9.30 – 10.00 Ankomst

Kl. 10.00 Aktuelt nyt fra Beredskabsforbundet og hovedpunkter i strategi-arbejdet.

Kl. 10.45 Pause.

Kl. 11.00 Alle ønsker udvikling, ingen kan lide forandring!

Kl. 12.30 Frokost.

Kl. 13.15 Hvordan får vi folk med?

Kl. 14.45 Kaffe og herefter en lille rask gåtur.

Kl. 15.45 Grundlæggende coaching.

Kl. 18.30 Aftensmad.

Kl. 19.30 Social hygge.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 6 / 23

Søndag den 4. november:

Kl. 8.00 – 8.45 Morgenmad.

Kl. 9.00 Handlekraftig ledelse.

Formiddagen er opdelt i 4 moduler.

Kl. ?.?? Pause.

Kl. 12.30 Frokost.

Kl. 13.30 Rengøring.

Kl. 14.30 Kaffe og afsked.

Invitationen er til hele kredsledelsen og tilmelding er nødvendig

senest den 15. oktober til Marianne Kjær på 21435040 eller mksyddanmark@gmail.com

Medvirkende:

Lørdag: Landschef Per Junker Thiesgaard.

Søndag: BF-Psykolog Anders Amstrup.

Husk at medbringe:

Udendørs tøj der passer til årstiden, lagen, sovepose/dyne, uniform, civilt tøj til

lørdag aften og vigtigst af alt GODT HUMØR!

Best Practice

Region Syddanmark

gennemfører hvert år et regions-

seminar med efteruddannelse af

kredsledelsesmedlemmer fra

regionen.


Kl 12.30 var der så fælles frokost,

rengøring og farvel knus til alle...

Igen i år en rigtig god weekend, med

en masse nyt puttet ind "på tavlen" og en

masse dejlig snak og udveksling af ideer fra

en folk frivillige, som bare vil det... :-)

På regionsledelsens vegne, vil

jeg gerne takke jer alle for en

super weekend

Marianne Kjær

FRIVILLIG - November 2012 - Side 7 / 23


BEREDSKABSFORBUNDET TIL PARADE I PARIS

Charlotte Lund

Fem deltagere fra

Beredskabsforbundet står i stiveste puds

foran Triumfbuen. Det risler os alle koldt ned

ad ryggen – ikke alene på grund af

temperaturen, men det er en helt speciel

oplevelse at stå i uniform ved det

imponerende og så velkendte monument

og vide, at lige om lidt er det vores opgave

at repræsentere det danske beredskab på

bedste vis.

Triumfbuen er et 50 meter højt

bygningsværk, som Kejser Napoleon lod

igangsætte i 1806 efter sin sejr ved

Austerlitz for at hylde den franske hær.

Triumfbuen var færdigbygget i 1836.

Beredskabsforbundet er inviteret til at

deltage i paraden ”Ceremonie de la

Flamme”, der bliver afholdt en gang årligt

for at hylde frivillige og frivilligheden i

Europa. Sammen med over 200 frivillige fra

Frankrig og Italien samt krigsveteraner og

franske ”blå baretter” skal vi udgøre

paraden. Paraden starter et stykke nede af

den imponerende Champs Elysees ikke

langt fra Det danske Hus. Det er med en hel

del ærefrygt, at vi tager opstilling stort set i

front og lige bag den franske Tricolore. Ikke

uden stolthed lader vi

Beredskabsforbundets danske fane vaje frit

i den friske vind i spidsen for det

imponerende optog.

Marchen op ad Champs Elysees er

kort, men meget stemningsfyldt. Vi kunne

ønske os, at der er et musikkorps i front –

som vi er vant til i Danmark – men det er en

oplevelse at gå der. Så stor en oplevelse, at

det er meget vanskeligt at beskrive.

Marchen slutter ved Triumfbuen og den

ukendte soldats grav. Her brænder den

evige flamme.

Trompeteren spiller fanfarer, og der

bliver lagt kranse, hvorefter vi ærer den

ukendte soldat med 1 minuts stilhed og

sænkede faner. Det er meget, meget

højtideligt og bliver afsluttet med den

FRIVILLIG - November 2012 - Side 8 / 23

Delegationen under ledelse af

Erik Petersen og Hanne

Buchholdt, der er forbundets

frivillige konsulenter for

internationale anliggender,

bestod desuden af Vibeke

Petersen, Jean Abecassis, Kim

Nørgaard og Charlotte Lund

franske nationalhymne, som vi desværre

ikke kan synge med på – blot nyde.

Den ukendte soldats grav under

Triumfbuen og den evige flamme, som

brænder til minde om de faldne i 1.

verdenskrig

Og pludselig og i løbet af halvanden

time er det hele slut. Vi pakker fanen

sammen og tager sammen med vores

franske værter tilbage til Protection Civile de

Paris 12, der er én ud af mange afdelinger

af det parisiske beredskab. Her er vi

sammen med de italienske gæster inviteret

til kammeratskabsaften.

Kommandant Guy Méral og hans

frivillige havde forberedt en rigtig hyggelig


TIL PARADE I PARIS

aften. En aften fuldstændig, som vi danske

frivillige ville have lavet den, og dermed

beviset på, at vi på trods af forskellige

nationaliteter har den samme opfattelse af

frivillighed; nemlig, at der skal ydes en

indsats, og at vi holder på formerne, når det

kræves. Men det er også beviset på, at vi så

sandelig også kan hygge os og dyrke det

sociale samvær, når der er lejlighed til det.

En rigtig god aften og en stor oplevelse.

Inden paraden havde vi været en tur

rundt til nogle af Paris’ mange

seværdigheder, og vi havde også besøgt

Protection Civile de Paris 12, der holder til

under en metro-station, og som - udover og

til forskel fra dansk frivilligt beredskab -

også består af et flod-beredskab. Det fik vi

vist ved en øvelse, hvor 2 af deres både fik

turbådene på Seinen til at gynge en del…

Protection Civile de Paris 12 råder over 6 af

disse hurtigtgående gummibåde

Kommandanten fortalte om det

parisiske civile beredskab og fortalte bl.a., at

de havde 2.000 person-redninger om året til

lands og til vands – de er således noget

mere integreret i det daglige beredskab, end

vi kender det fra Danmark.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 9 / 23

Søndag var rejsedag, og en helt

fantastisk weekend fyldt med indtryk og et

indblik i frivilliges verden uden for Danmark

var slut. Jeg tog af sted med stolthed og

ydmyghed over at være valgt til

delegationens fanebærer. Det er virkelig en

ære og en oplevelse, som for altid er

brændt ind på nethinden og puttet i livets

bagage.

Charlotte Lund


TIL PARADE I PARIS

Delegationsleder Erik Petersen

overrækker gaven – en bog om Danmark –

til kommandant Guy Méral.

Vi håber at få invitation igen i 2013.

I 2013 vil Beredskabsforbundet bede

regionerne om at udpege deltagere til

Paraden i Paris i efteråret, som en

særlig hæder for ekstraordinær

indsats. Hvordan deltagerne findes, og

hvor mange, vil blive besluttet af

Landsledelsen i foråret 2013.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 10 / 23


FAGLIG LEDER - KREDSLEDER-UDDANNELSE 2012

Her er holdet og instruktører, der 8-9-10. november 2012 mødtes på Beredskabsstyrelsens

Højskole i Snekkersten for at gennemføre Beredskabsforbundets uddannelse for kreds- og

vicekredsledere i beredskabsfaglig ledelse. Forud for kursus-dagene havde deltagerne læst et

større pensum og arbejdet med e-learning. Og nu er endnu et godt hold af ledere klar til at

løfte beredskabsforbundets fornemste opgave - Det aktive kredsarbbejder, der skaber

sammenhængskraften for de frivillige og det frivillige arbejde rundt om i landet. Tak til

alle for en fin oplevelse.

TO NYTTIGE WEBSITES I KREDSARBEJDET

Ny!

www.hjemmetsplan.dk

FRIVILLIG - November 2012 - Side 11 / 23

http://hvervfrivillige.dk/


ØVELSE REFOX

Eksperter, mandskab -

herunder frivillige - og materiel

fra Beredskabsstyrelsen deltog

i en omfattende international

radiologisk terrorøvelse i

Sverige 23.-28. september

2012.

BRS Pressemeddelelse

(redigeret)

Scenariet for øvelsen var, at en række

farlige radioaktive kilder var blevet stjålet fra

Universitetet i Lund, hvorefter

myndighederne igangsatte en omfattende

eftersøgning med målinger af ioniserende

stråling via helikoptere, køretøjer og

mandskab til fods i Skåne-området.

Et illegalt laboratorium til fremstilling af

radioaktive stoffer indgik i scenariet, og der

blev lagt mindre radioaktive kilder ud på et

område på omkring 5.000 kvadratmeter,

som naturligvis var lukket for offentligheden

under øvelsen.

Myndigheder fra hele Norden

Øvelsen var den hidtil største af sin art i

Sverige og involverede omkring 400

personer fra forskellige myndigheder i

Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark

og observatører fra 10 lande, heriblandt USA.

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for

planlægning og ledelse af det nukleare

beredskab i Danmark og deltager i øvelsen

med følgende:

• Eksperter fra styrelsens nukleare og

kemiske beredskaber

• To målebiler

• To landmobile målehold

• To rensehold til forureningskontrol og

evt. rensning af indsat personel,

materiel og køretøjer

• Et HazMat-team.

Beredskabsstyrelsen vil bruge øvelsen

til at træne styrelsens kapaciteter inden for

måling, teknik og taktik ved eftersøgning,

håndtering og risikovurdering af radioaktive

kilder. Til øvelsen anvendes strålekilder

beregnet til øvelsesformål og af samme type

som er kendt fra sygehuse og industrien.

Fra dansk side deltager Statens Institut for

Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen

og Forsvarets CBRN kompagni i Skive også i

øvelsen.

- Vi vil prøve at få en beretning fra de

frivillige, der deltog, i en kommende udgave

af FRIVILLIG.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 12 / 23

Nukleart Beredskab

Beredskabsstyrelsen har

det overordnede ansvar

for planlægning og

ledelse af det nationale

nukleare beredskab i

tilfælde af uheld i

nukleare anlæg

(kernekraftværker). I

beredskabet indgår bl.a.

en lang række

myndigheder, hvis

deltagelse i beredskabet

bygger på

sektoransvarsprincippet.

Det er

Beredskabsstyrelsens

opgave at varetage og

udvikle de

organisatoriske og

ledelsesmæssige rammer

for et sektorbaseret

beredskab.

http://brs.dk/beredskab/

eksperter/

nukleart_beredskab/

Pages/


Praktiske oplysninger:

Dato: 17. november 2012

Sted:

Gildbroskolen, Gildbrovej 39 2635 Ishøj

Dagens Program:

08:30: Velkomst af Landschefen

09.30: Modul 1

12:30: Frokost

13:30: DMI foredrag om Vejret

ved/ Søren Olufsen

14.30 Modul 2

16:30 Foredrag Søren Benthin

17:30 Evaluering

17:45 Afslutning

Deltagere: Alle frivillige

Tilmelding på www.bfrh.dk

Påklædning:: Uniform

Best Practice

Region Hovedstaden gennemfører

hvert år efteruddannelse for regionens

ledere og alle frivillige i regionen. I år er

Region Sjælland inviteret med - og der

er sikkert også plads til deltagere fra

de andre regioner.

Kursusleder:

Mette Meyer

Mobil: 30 36 88 02

uddannelsesassistent@bfrh.dk

Kære frivillige og medlem af Beredskabsforbundet

Din region vil gerne invitere dig til at deltage i en

uddannelsesdag, hvor vi har lagt os i selen for at lave

netop det du kunne tænke dig.

Vi gennemfører en slags ”kursus i kursus”. Der er 6

moduler, hvor du frit kan vælge de to, som du har brug

for.

Din kreds optjener point, når du deltager på de

forskellige moduler. På næste side kan du se det antal

point de enkelte moduler giver. I løbet af dagen vil der

også være mulighed for at optjene point i forskellige

konkurrencer.

Vi glæder os til at se dig og din kreds.

På regionens vegne og med venlig hilsen

Carsten Lind Olsen

Regionsleder

Økonomikursus / Kredsrevision 10 point

Målgruppe: Kasserer, revisorer, revisorsuppleanter, kredsledelse m.m.

Risikobaseret dimensionering 10 point

Det er da ikke for frivillige. Kom og hør hvordan frivillige kan være en del af

beredskabet og hvorfor vi bør støtte op om de akutte beredskab.

Foredrag og debat om Katestrofer 10 point

"Hvad er en katastrofe?" Beskrivelse: "Mediedækningen af

fyrværkerieksplosionen i Seest viste, at det ikke er antallet af døde, der

afgør, hvornår en ulykke bliver til en katastrofe. Men hvordan definerer man

så katastrofen? Hvordan kunne det frygtelige jordskælv i Lissabon 1755

blive en inspiration for Immanuel Kant til at udvikle seismologien og Voltaire

til at rejse en omfattende debat om guds retfærdighed, der fik afgørende

betydning for fremtiden? Hvordan kunne Halifax-katastrofen i 1917 lægge

grunden til den moderne socialpsykologi? Og er det i virkeligheden slet

ikke katastrofen, der slår mennesker ihjel - men den samfundsmæssige

sårbarhed, der blotlægges, når voldsomme hændelser indtræffer?

Underviser :Rasmus Dahlberg

ekstern lektor i katastrofehistorie og -fænomenologi ved Master of

Disaster Management, Københavnsuniversitet. Forfatter til bl.a. "Små

og store ulykker", "100 års katastrofer" og "Solstorm".

HAT: 10 point

Kredsløbsforståelse, halskrave, spindboard

En lille smule teori. Masser af praktik

Underviser :Jesper Marcussen

Førstehjælp vedligeholdelse 10 Point

Nu for du mulighed for at få vedligeholdt din førstehjælp.

Der udstedes førstehjælpsbevis

Underviser : Søren Brandt

Forebyggelses uddannelsen 10 Point

Her får du mulighed for at være elev på den nye forebyggelsesuddannelse

som Beredskabsforbundet skal afholde for befolkningen

Underviser : Rene Andersen

Psykisk 1.Hjælp. 5 Point

Lidt om vigtigheden af briefing og de briefing foredrag om hvordan man gør

det og hvad man får ud af det case udsendelse til internationale opgaver i

beredskabs regi.

Foredrag: Min helikopter Katestrofe 10 point

Foredragsholder: Søren Benthin

FRIVILLIG - November 2012 - Side 13 / 23


Nr. 3 · oktober 2012 · 13. årgang Motto: FRED I FRIHED

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet:

SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL

VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE

Af Claus Arboe-Rasmussen

-”Da krigen sluttede i 1945 var

594.000 danskere eller tolv procent

af den danske befolkning med i det

daværende Dansk Luftværnsforening,

det der i dag hedder Beredskabsforbundet.

Dansk Luftværnsforening

blev etableret allerede i

1934, og startede som Danmarks

ældste frivillige beredskab. I dag er

tallet 7.500 omfattende de frivillige i

stat og kommuner, hvor Beredskabsforbundet

er de frivilliges forening.

Vi vil meget gerne være endnu flere.

De mange frivillige sparer nemlig

samfundet for utallige millioner kroner

gennem deres ulønnede og frivillige

indsats. Det er ganske imponerende.

Den tidligere fokus på beskyttelse

af civile, i dag kaldet Redningsberedskabet

har gjort, at Danmark

i dag har et robust redningsberedskab,

men går man de operationelle

chefer på klingen, får jeg den klare

opfattelse, at beredskabet nok kan

løse de daglige opgaver men, at

der ikke nødvendigvis er meget

ekstra at give

af. Her kommer de frivillige ind, som

kan være med til at sikre, at beredskabet

fortsat er robust. Vi må derfor

vise større synlighed og stå bedre

sammen, så politikerne i de kommende

forligsdrøftelser om en ny

flerårig beredskabsaftale kan se, at

de frivillige skal bruges både operativt

og i forebyggelsesarbejdet”, siger

landschef Per Junker Thiesgaard,

Beredskabsforbundet.

FOKUS PÅ BEFOLKNINGS-

UDDANNELSER

Beredskabsforbundet ser meget

gerne, at der politisk

igen afsættes penge til

en befolkningsuddannelse,

der

FRIVILLIG - November 2012 - Side 14 / 23

udover hjemmets beredskabsplan

også omfatter livreddende førstehjælp

og elementær brandbekæmpelse.

Det er helt centrale brikker for

samfundets robusthed.

Desværre er mange af disse opgaver

under pres på grund af vor samfundsøkonomi.

Flere kommunale beredskaber

har planer om at anvende

frivillige, hvor man før har anvendt

deltidsbrandmænd. Ikke fordi man

er utilfreds med disse, men fordi de

frivillige er billigere. Det

er ingen god

nødløsning,

for de del-

Fortsættes side 4


FOLK & FORSVAR


tidsansatte brandmænd i

forvejen er både billige og

effektive. Landschef Per

Junker Thies gaard opfatter

de mange frivillige

som et godt supplement

til kommunerne

og statens redningsberedskab

og som den

ekstra reserve, der

kan skabe robusthed

ved katastrofer over

længere varighed.

Se blot på indsatsen

under de store

snefald, og ved de

voldsomme skybrud,

der ramte

Danmark sidste

år.

”-Vi er ikke kun

frivillige, fordi

FRIVILLIG - November 2012 - Side 15 / 23

Nr. 3 · Oktober 2012 · 13. årgang

vi skal være den billigste løsning,

hvis det samtidig svækker bemandingen

og ressourcerne i det øvrige

beredskab. Det skaber ikke robusthed,

og det var ikke derfor vi meldte

os. Derfor må hele det samlede

redningsberedskab nu stå sammen

og sikre de rette ressourcer,” siger

landschefen.

ANALYSER SKAL GIVE ET BEDRE

BEREDSKAB

Landschefen vil meget gerne have

politikerne til at fokuserer langt

mere på de fremadrettede opgaver,

der er med til at skabe det robuste

samfund. Er redningsberedskabet

dimensioneret tilstrækkeligt til at

klare udfordringerne? Hvad sker det

med rekrutteringen gennem værnepligten?

Betyder det færre hænder,

når det brænder på? Vil den igangsatte

analyse af redningsberedskabet

fortsat sikre os et tidssvarende og

TRE FRIVILLIGE, DER BRÆNDER

Nr. 3 · Oktober 2012 · 13. årgang FOLK & FORSVAR

forsvarligt beredskab uden at man

ukritisk skærer i bevillingerne?

Det samlede budget for redningsberedskabet

i Danmark er på 512,2

mio. kroner.

IMPONERENDE FRIVILLIG

INDSATS PÅ LANDSSTÆVNE

Beredskabsforbundet holdt først i

september sit BF-stævne i Frederikssund.

Lige siden 1978 har man hvert

andet år indbudt de mange frivillige

til at blive testet. I år var temaet: Vi

hjælper beredskabet og Danmark i

ekstreme vejrsituationer”. 501 frivillige

havde revet en fredag, lørdag

og søndag ud af kalenderen for at

konkurrere i opgaver, de til daglig

udsættes for. Det var storm (redning

og rydning), sne (indkvartering, forplejning),

tørke (brand), håndtering

at tilskadekomne samt kombi, hvor


FRIVILLIG - November 2012 - Side 16 / 23


De tre portrætter blev

præsenteret af Folk og

Forsvar under

overskriften: Tre

frivillige, der brænder

for at gøre en forskel

Vi glæder os over den

fine omtale - og dermed

ekstra synlighed - i

Folk & Forsvars

Nyhedsbrev, der

udsendes til alle

organisationens mange

tusinde medlemmer.

Læs mere om foreningen

på www.folkogforsvar.dk

FRIVILLIG - November 2012 - Side 17 / 23


FREDERIKSSUND PÅ ØVELSE -

TURBÅDEN FREDERIKKE BRÆNDER

Jesper Bachmann Marcussen

skriver:

Onsdag den 17. oktober kl. 15:00

indløber melding fra 1-1-2 om brand om

bord på turbåden ”Frederikke”. Der er 30 om

bord, flere er svært forbrændte og folk er

begyndt at springe i vandet. Læs artiklen i

næste BEREDSKAB - her er der fotos fra

øvelsen.

Det Supplerende Frivillige

Beredskab i Frederikssund blev

anmodet om at stille med

Kommandovogn, behandlerplads

samt et terrængående køretøj.

Første køretøj på stedet, fra

det frivillige beredskab, var

kommandovognen.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 18 / 23

Alarmen lød den 17. oktober kl.

15:00, og meldingen gik på brand om

bord på turbåden Frederikke. Der var

30 om bord. Flere var svært forbrændt

og folk begyndte at springe over

bord. Vandtemperaturen var 10 grader.

I starten er alt kaos, og der

er alt for få hænder. Det

kræver sit, at få organiseret

skadestedet, så det fungerer

optimalt og i længst mulig

tid, med de ressourcer der er

til rådighed.


Region Hovedstadens

Akutberedskab deltog i øvelsen

med ”indsatsleder

sundhedsberedskab” samt en

ambulance. Derudover deltog

Nordsjællands Politi med

”indsatsleder Politi”

På grund at den forholdsvis

store afstand mellem vandkant

og behandlerplads, blev der

etableret triageområde ved

vandkanten og nødbehandling

samt observationsområde, ved

ambulancevejen. Dem der blot

var ”kolde”, men ved fuld

bevidsthed, blev pakket ind i

antichok-tæppe og

ambulancetæppe og blev

placeret i det opvarmede telt.

Fra strandkanten og til en

egnet fast vej, var der 300

meter, hvor ambulancerne ikke

var i stand til at køre.

Derfor etablerede frivillige

fra Frederikssund,

behandlerpladsen umiddelbart

der hvor ambulancerne kunne

køre til. Behandlerpladsen

består af et overdækket areal

til triage, en trailer til

nødbehandling, samt et telt,

hvor de tilskadekomne samles

og observeres inden transport

til sygehus

Grundet den lange afstand

mellem vandkanten og

behandlerpladsen, havde det

frivillige beredskab medbragt

et terrængående køretøj, til

transport af tilskadekomne, i

indsatsområdet.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 19 / 23


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

Oktober 2012 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

02.10.2012 - Kolding – Øvelse

Pionertjensten afholder øvelse i pumper og belysning i

Marielundskoven.

10 frivillige,i alt 35 frivilligtimer

03.10.2012 – Greve – Uddannelse

Uddannelse i Kommunikationstjeneste i arbejdet i O-rummet.

7 frivillige, i alt 21 frivilligtimer

04.10.2012 – Esbjerg – Uddannelse

Uddannelse af frivillige tilknyttet Støttepunktet. De

frivillige opstillede personel renseplads på Sydvestjyllands

Efterskole i Bramming. Vi havde 11 elever igennem, som fik et

gratis bad.

8 frivillige, i alt 24 frivilligtimer

04.10.2012 – Esbjerg – Skarp indsats

Indsatsleder i Esbjerg fik melding om en brandhane, hvorfra

vandet fossede ud. Indsatslederen valgte at sende 4 frivillige,

da vi allerede var på Beredskabsstation. Brandhanen blev

lukket, og der blev opstillet afspærring, da vandmasserne havde

undermineret fortovet.

4 frivillige, i alt 4 frivilligetimer

[1]

FRIVILLIG - November 2012 - Side 20 / 23


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

Oktober 2012 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

06.10.2012 – Favrskov – Uddannelse

Vedligeholdelsesuddannelse i Beredskabsforbundets

Katastrofeorganisation.

18 frivillige, i alt 522 frivilligtimer

07.10.2012 - Ringkøbing-Skjern – Skarp Indsats

Eftersyn af brandhaner

2 frivillige, i alt 32 frivilligtimer

09.10.2012 – Herning – Uddannelse

Uddannelse i Brand og Redning

12 frivillige, i alt 36 frivilligtimer

13.10.2012 – Region Syddanmark – Uddannelse

Regional uddannelse for kredse afholdt i Esbjerg. Emnet var

oprettelse af hjemmesider i den nye fælles løsning fra A4-Web.

Hjemmesiderne skal f.eks. bruges i det lokale

informationsarbejde og til hvervning i lokalområdet.

19 frivillige, i alt 75 frivilligtimer

[2]

FRIVILLIG - November 2012 - Side 21 / 23


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

Oktober 2012 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

14.10.2012 – Odense - Skarp Indsats

Fylde flasker til redningsdykker og hjælpe med praktiske ting.

3 frivillige, i alt 14 frivilligtimer

22.10.2012 – Kolding - Uddannelse

Viden om CBRN samt vedligehold af brandmandsudd.

14 frivillige, i alt 42 frivilligtimer

25.10.2012 – Esbjerg – Uddannelse

Frivillige ved Støttepunkt Esbjerg var på øvelse hvor vi trænet

eftersøgning, frigørelse, belysning og nødstrømsforsyning.

14 frivillige, i alt 42 frivilligtimer

31.10.2012 – Skive – Forplejning

Kogt og serveret suppe efter Allehelgens gudstjeneste

8 frivillige, i alt 50 frivilligtimer

[3]

FRIVILLIG - November 2012 - Side 22 / 23


HER FINDER DU

BEREDSKABSFORBUNDET

På landsplan:

www.beredskab.dk

Region Nordjylland

www.bfregion1.dk

Region Midtjylland

http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark

http://bf-syddanmark.dk

Region Sjælland

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte

dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets

ledelse og den enkelte frivillige -

og mellem de frivillige.

Landschefen er redaktør - og vil hver måned

udvælge beretninger fra de frivilliges virke

landet over. Du kan selv bidrage - enten

direkte eller via din kreds - Brug den nye BF

http://www.bfrsj.dk/ (Ingen

web-site aktiv p.t.)

Region Hovedstaden

http://bfrh.dk/

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det

danske redningsberedskab, aktivt bruger

Beredskabsforbundet og de muligheder vi

stiller til rådighed for dig - vi er dit

organisatoriske ståsted.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vi ses til Nytårsgudstjenesten!

Sæt datoen i kalenderen,

og kom og vær med. Der er

plads til frivillige fra

hele landet:

Region Hovedstadens

højtidelige

Nytårsgudstjeneste i

Holmens Kirke:

9. januar 2013 kl. 19.00

Reporter App eller send en email med ord og

foto direkte til Landschefen:

pjt@beredskab.dk

Videndeling og best practice

Hjælp os med at videndele på tværs af

landets mange kredse. Fortæl om jeres

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

kan lære af.

FRIVILLIG - November 2012 - Side 23 / 23

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver:

Brug din kreds og

region aktivt -

spørg om aktiviteter

og uddannelse

Har du et eksempel på best Practice

fra jeres kreds eller beredskab?

- så del den med alle de andre tusinde frivillige i

Beredskabsforbundet.

Skriv en kort mail om emnet til e-mail-adressen

angivet nedenfor. Så koordinerer vi i delprojektet “Best

Practice” og bringer en omtale af de bedste forslag.

Du kan også bruge Smartphone App’en BF

Reporter, eller få din kreds info-assistent til at gøre det,

når den i løbet af foråret 2012 bliver udbredt til alle

kredsene.

Husk: Et foto med frivillige igang med best

practice aktiviteten, eller f.eks. et link til en web-site

med jeres medlemsblad etc.

2. Viceregionsleder Flemming Elniff, Region

Midtjylland, direkte:

elniff@webspeed.dk

Landschef i Beredskabsforbundet

Per Junker Thiesgaard

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10

2640 Hedehusene

More magazines by this user
Similar magazines