KIRKE SOGN

1429.dkm.dk

KIRKE SOGN

Kliplev

&

&

KirKe Sogn Kliplev

KirKe Sogn

enSted

Juni · JuLi · August · 2011

Konfirmandindskrivning

enSted Årets udflugt

Renovering

Pinsegudstjeneste

Kliplev

Kliplev


enSted

KirKe Sogn Kliplev

&

enSted KirKe Kliplev KirKe

Hjemmeside: www.enstedkirke.dk Hjemmeside: www.kliplevkirke.dk

Sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen

Wais 1, Stubbæk · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613306

E-mail: amdl@km.dk

Mandag er præstens fridag

Graver og kirketjener Bo Nissen og

gravermedhjæler Heidi Meier

Graverkontoret

Gl. Tinglevvej 116 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613804 - telefontid: 9.00-9.30

E-mail: bni@km.dk

Organist Kirsten Dahlgaard

Kolstrup 58 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74625410

E-mail: dahlgaards@tdcadsl.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen

Strandfrieden 32 · 24944 Flensborg

Telefon: 0049-46120295

E-mail: vian500@gmail.com

Menighedsrådsformand Kjeld Sørensen

Buen 284 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613297

E-mail: ks9022@yahoo.dk

Kirkeværge Kirsten Vigen Clausen

Dyssevej 7, Hostrupskov · 6200 Aabenraa

Telefon: 74614125

E-mail: kirstenvigen@dlgmail.dk

Kasserer Niels Rossen

Sdr. Hostrup Bygade 64 · 6200 Aabenraa

Telefon: 74613357

E-mail: biniro@mail.dk

Kirkebilen

Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og

arrangementer i Ensted Kirke. Bestilles dagen før på

tlf: 74 68 78 27, gerne mellem kl. 15 og 17. Gratis.

Sognepræst Eva Wiwe Løbner

Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7625 - e-mail: ewl@km.dk

Graver og Kirketjener Maria Anker Jessen og

Gravermedhjælper Johnni Jensen

Kirkegårdsvej 16, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 2177 7272 - e-mail: graver@kliplevkirke.dk

Organist Kirsten Dahlgaard

Kolstrup 58, 6200 Aabenraa

Tlf. 7462 5410 – e-mail: organist@kliplevkirke.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen

Strandfrieden 32, 24944 Flensborg

tlf. 0049-4612 0295

e-mail: kirkesanger@kliplevkirke.dk

Service-medarbejder Susan Ries

Kliplev Toftevej 8, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 6146 1708 - e-mail: sries34@gmail.com

Menighedsrådets formand:

Marianna Lundsteen Jacobsen

Sdr. Landevej 18, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7622 - e-mail: formand@kliplevkirke.dk

Kasserer: Svend Erik Lorenzen

Heldbjergvej 23, Bjerndrup, 6200 Aabenraa

tlf. 7440 3238 - e-mail: kasserer@kliplevkirke.dk

Kirkeværge: Karin Møller Hansen

Potterhusvej 7, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf. 7468 7475 - e-mail: kirkevaerge@kliplevkirke.dk

Kirkebilen

Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og

arrangementer i Kliplev Kirke. Dette er gratis. Kontakt

Lundtoft Taxi dagen før på Tlf. 7465 9320

Gudstjenestetider

Gudstjenestetiderne for Ensted og Kliplev Kirker skifter lidt, fordi der er fælles organist og kirkesanger. Man kan

orientere sig på bagsiden af kirkebladet og kirkernes hjemmesider:

www.enstedkirke.dk og www.kliplevkirke.dk


enSted

interview med Konfirmanderne

Har du ikke noget voks?

- spørger Emil fra Søgård, da han en onsdag

morgen kommer ind i konfirmandstuen. For

han havde lige glemt, at han netop denne dag

sammen med Tatjana fra Kliplev og Ditte og

Kristian fra Ensted Sogn var sat stævne af præstene

til et interview til kirkebladet.

Så med præstens voks i håret er Emil, Tatjana,

Ditte og Kristian klar til at lade sig fotografere

og interviewe omkring de tanker, de gør sig

omkring snart at skulle konfirmeres. Alle fire

skal konfirmeres St. Bededag i hhv. Ensted og

Kliplev Kirker.

Hvordan har du det i maven med, at du snart skal

konfirmeres?

Emil: – Jeg håber allermest på, at det bliver en

god dag.

Tatjana: – Jeg har det fint nok og glæder mig

rigtigt meget.

Ditte: – Jeg er helt vildt spændt. Har lige været

til en konfirmation og set hvor fantastisk, det er,

så jeg kan næsten ikke vente.

Kristian: – Jeg er så spændt – jeg vågner nogle

gange op og tænker på, hvordan det bliver.

Jeg har lige prøvet mit konfirmationstøj, skulle

være sikker på, at det stadig passede.

Hvad bliver det bedste ved dagen?

Emil: – At være sammen med familien, for vi

ser ikke hinanden så tit. På selve dagen er vi

kun min nærmeste familie derhjemme; men om

lørdagen holder vi et brag af en fest.

Kristian: –At se alle gæsterne inde i kirken, og

fejre dagen sammen med dem.

Ditte: –At gå ind i kirken, og så blive konfirmeret.

Og bagefter holder jeg en fest med familien.

Jeg synes, det er stort, at mine forældre gør så

meget for mig.

Tatjana: – Det bedste er at blive konfirmeret –

og så festen bagefter. Gaverne er selvfølgelig en

del af det, men jeg glæder mig allermest til at

være sammen med dem, jeg holder af.

Hvorfor vil du konfirmeres?

Ditte: – Fordi troen betyder meget for mig.

Emil: – Fordi jeg gerne vil holde fast i min tro

og føre traditionen videre.

Kristian: – For at holde en fest for familien.

Tatjana: – Fordi det er en rar tanke, at både jeg

og de personer man måske ikke selv synes så

godt om, har én at gå til.

Hvad har du fået ud af at gå til præst?

Emil: – Nye venner og så’n. Og så har jeg lært

lidt mere om det at tro.

Tatjana: – At det at tro på Gud, ikke behøver

KirKe Sogn Kliplev

&

være helt

så bogstaveligt

efter bibelen, men at

det er en livstolkning.

Ditte og Kristian: – Vi har lært

noget om tro og kristendom.

Bliver du voksen af at blive konfirmeret, tror du?

Emil: – Øøøøh nej, ha ha, men jeg træder lidt

frem og tager det næste skridt videre i mit liv.

Tatjana: – Nej, jeg bliver ikke decideret voksen,

men går et skridt videre i livet.

Kristian: – Jo, man får sat et kryds ved den

rubrik, der hedder ”voksen” – nu har jeg fået

konfirmationen med, så er jeg mere voksen i

hvert fald.

Ditte: – Jo lidt – det hedder jo at gå ind i de

voksnes rækker.

Hvad synes du er en god gudstjeneste?

Emil: – Når det hele går som planlagt, og der er

salmer, som man kender, og alle synger med.

Tatjana: – Når man bliver fanget af det, og præsten

taler på nudansk, for så bliver det mere

personligt.

Ditte og Kristian: – Det er godt, at alle er velkomne

i kirken. Det er godt, når der er altergang.

Hvad kunne du bedst lide ved konfirmationsundervisningen?

Emil: – At læse tegneserien Menneskesønnen

og se filmen Den kroniske uskyld.

Ditte og Kristian: – Det bedste var, da vi allesammen

var på tur til Ribe. Der var vi med i et

GPS-løb.

Tatjana: – At vi hyggede os med at spise kage

– nej ha ha, det må du ikke skrive, for det er

faktisk det altsammen, for det har været meget

varieret.

Præsterne siger farvel til de 4 spændte konfirmander.

De er klar til deres konfirmationsdag,

og det bliver en stor festdag både for dem og

deres familier, men også for os præster.

Det er dejligt med festdage i livet; dage som

vi kan glæde os til, og når festen er slut, kan

vi tænke tilbage på den, og lade os fylde af de

mange gode minder. Festdage kaster et særligt

lys ind over de travle hverdage. Festdage handler

også om at sige tak. Tak for at vi kan fejre

livet sammen med mennesker, vi holder af, og

vi retter derfor også tak til livets skaber.

God sommer

Eva og Anne-Mette


enSted

nyt fra enSted menighedSråd.

KirKe Sogn enSted

&

Vi håber, I alle har nydt foråret med den varmeste april måned i 106 år.

På kirkegården er der plantet blomster, så alt tog sig flot ud til konfirmationen, og til daglig glæde for

kirkens og kirkegårdens besøgende.

Inde i kirken er lysekronen i koret blevet løftet 1 meter for at gøre motivet i alterbilledet mere tydeligt,

og gulvet foran alteret er blevet udskiftet på grund af råd i træværket.

Af større projekter har menighedsrådet påbegyndt arbejdet med at få bygget et nyt kirkehus ude ved

kirken ved siden af kapellet.

Kirkehuset skal indeholde:

• Et nyt præstekontor med offentlig handicapvenlig adgang.

• Et større undervisningslokale til konfirmander.

• Et toilet som opfylder de nye krav til adgangsforhold for handicappede.

• Tekøkken, garderobe, brandsikret rum til it-udstyr og et depot.

Vi regner med, at huset bliver på ca. 180-190 m².

Baggrunden for dette er de nye krav, som fordrer adskillelse mellem præstens privatbolig og den

del af præstegården, som menigheden har adgang til. Som vores præstegård er indrettet, ville en

ombygning blive nødvendig og meget dyr. Derfor har menighedsrådet og præsten skønnet, at et nyt

kirkehus ude ved kirken er den bedste og billigste løsning.

Desuden vil et kirkehus så tæt på kirken give mange flere muligheder for forskellige arrangementer.

Kjeld Sørensen.

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder i konfirmandstuen tirsdag d. 14. juni kl. 19 og tirsdag

d. 9. august kl. 19.

beSøg af Kor fra himmerland

gudStjeneSte under åben himmel – 2. pinsedag den 13. juni kl. 10.30

2. pinsedag kl. 10.30 holder vi fælles gudstjeneste for Ensted, Felsted,

Kliplev og Varnæs Sogne ved Søgård Sø. Der er mulighed for at låne en

stol dernede, men du kan også tage et tæppe med.

Medbring gerne madkurven og kaffe til en gudstjeneste under åben

himmel. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i Søgårdlejren.

fortælleaften for Store og Små

Søndag d. 5. juni kl. 10.30 får vi besøg af Aalestrup Kirkekor.

Koret består af 20 sangere, og de vil synge lidt for os til

gudstjenesten.

Tirsdag d. 21. juni kl. 19 på Sdr. Hostrup Bygade 64, og tirsdag d. 16. august kl. 19 i Ensted Præstegård

vil vi mødes til hyggeligt samvær og nyde de lyse sommeraftener i Ensted Sogn. Vi skal høre

et par historier, og vi kan få drøftet stort og småt på kryds og tværs af sognet. Alle er velkomne til to

skønne sogneaftner.


enSted

det’ for børn

litteraturKredS

beSøg af præSten

KirKe Sogn enSted

&

Konfirmand-indSKrivning – den 21. august kl. 14.00

De nye konfirmander og deres forældre inviteres

til gudstjeneste d. 21. august kl. 14.

Umiddelbart efter gudstjenesten holder vi et

lille møde i kirken, hvor der er indskrivning til

undervisningen.

Legestuesalmesang begynder onsdag d. 24. august kl. 9.30 i Ensted Kirke. Her er fokus på fagtesange,

salmer og bevægelse, nysgerrighed og nærvær. For børn fra 12-36 måneder og deres forældre.

Dagplejemødre er også velkomne.

Onsdag den 24. august kl. 10.45 starter babysalmesang. Vi synger salmer og børnesange, vi danser

og vugger børnene. Babysalmesang er for babyer indtil 11 måneder og deres forældre. Vi mødes i

kirken i alt 8 gange.

Tilmelding til organist Kirsten Dahlgaard. Begrænset deltagerantal.

dåbSlørdag – den 27. august kl. 11.00

Ensted Kirke tilbyder en særlig dåbsgudstjeneste lørdag d. 27. august kl. 11.

En dåbsgudstjeneste er lidt kortere end den almindelige søndagsgudstjeneste, og fokus

for salmer og tekster er dåbsfamilien. Hvis du ønsker at få dit barn døbt d. 27. august, så

kontakt præsten.

åretS udflugt – Sæt x i Kalenderen

Søndag d. 4. september inviterer Ensted Menighedsråd

på sogneudflugt til Sejs-Svejbæk Kirke

ved Silkeborg. Her deltager vi i gudstjenesten

kl. 10.30 og bagefter er der rundvisning ved sognepræst

Marianne Vigen Smolarz. Efter frokost

er der sejltur på Silkeborgsøerne.

Afgang med bus fra Enstedhallen kl. 7.45. Hjemkomst

ved 18 tiden.

Pris: 150,- kr pr. person.

Indskrivningsblanketten bliver sendt ud til de

nye konfirmander i løbet af juni måned.

Konfirmationerne finder sted d. 4. og 6. maj

2012.

Læs mere om Sejs-Svejbæk Kirke på:

www.sejs-svejbaek-kirke.dk

Vi mødes igen i litteraturkredsen om spændende bøger, vi har læst og nye læsere

er velkomne.

Vi starter onsdag d. 21. september kl. 19 i præstegården, hvor vi vil drøfte Anne Lise

Marstrand-Jørgensens bog ”Hildegaard af Bingen”. Hildegaard var en af middelalderens

store skikkelser, som både skrev bøger og komponerede musik. Kontakt

sognepræsten for tilmelding eller spørgsmål.

Hvis du gerne vil have besøg af præsten, er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail.

At få besøg af præsten vil i høj grad foregå på dine præmisser. Det handler om, hvad du har brug for

at tale om. Det kan være en snak om livets gang, eller en svær periode i livet, vi kan bede en bøn eller

holde altergang. Præsten har tavshedspligt, så hvad du fortæller, bliver ikke sagt videre.


Kliplev

renovering af Kliplev KirKe

Konfirmander 2011/2012

KirKe Sogn Kliplev

&

Nu er det ganske vist: Kliplev Kirke står overfor en indvendig renovering. Kirken er derfor lukket

fra 15. juni 2011 og til 25. november 2011.

Renoveringen er nødvendig pga. træværkets beskaffenhed. Altertavle, knæfald og døbefond

skal restaureres og bænkene males. Renoveringen indeholder også indvendig kalkning samt et

nyt varmeanlæg, der efter planen skal nedbringe udgifterne til opvarmning af kirken.

Der er et budget på 4,1 mio. kr. til denne renovering. Sognets egenkapital udgør 2,9 mio.kr; det

resterende lånes af Provstiet til forrentning over 15 år. På den afholdte Sogneaften den 28. feb.

2011 blev renoveringen præsenteret af Arkitekt Peter Bech Jensen, Århus. Budgettet blev præsenteret

af menighedsrådet.

Det er en lang periode i uvante omgivelser, og vi beklager den ulejlighed, der kan forekomme

i forbindelse med kirkens lukning. Men vi glæder os til at tage vores nyistandsatte kirke i brug

ved en festlig gudstjeneste, 1. s. i advent 2011.

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Under renoveringen vil gudstjenester blive afholdt i konfirmandstuen, der indrettes som kirkerum.

Elever fra Kliplev Skole har sammen med lærer Karen Lund fremstillet en meget smuk

altertavle. Der vil være altergang een gang i måneden. Dåb kan ske i konfirmandstuen ifm.

gudstjenester, mens vielser og begravelser/bisættelser vil finde sted fra nabokirker eller kirkegårdskapellet

i Aabenraa.

Konfirmandstuen tages først i brug til august. Indtil da og ellers i øvrigt i forbindelse med

præstens ferie og frisøndage er der ingen gudstjenester, hvor vi i stedet henviser til nabokirker,

sådan som det vil fremgå af gudstjenestelisten.

ANDRE AKTIVITETER

De fleste af kirkens øvrige aktiviteter vil i sagens natur holde pause i renoveringsperioden.

Baby- og Legestue-salmesang vil dog blive tilbudt i Ensted Kirke – også for Kliplev Sogn.

Legestuesalmesang begynder d. 24. august kl. 9.30 i Ensted Kirke. Her er fokus på fagtesange, salmer

og bevægelse, nysgerrighed og nærvær. For børn fra 12-36 måneder og deres forældre.

Dagplejemødre er også velkomne.

Babysalmesang begynder den 24. august kl. 10.45. Vi synger salmer og børnesanger, vi danser og

vugger børnene. Babysalmesang er for babyer indtil 11 måneder og deres forældre. Vi mødes i kirken

i alt 8 gange.

Tilmelding til organist Kirsten Dahlgaard.

Der er konfirmation i Kliplev Kirke St. Bededag, fredag den 4. maj 2012. Undervisningen finder

sted på onsdage i konfirmandstuen og begynder i uge 36. Kommende konfirmander vil få tilsendt

brev herom i løbet af juni måned.


Kliplev

KirKe Sogn Kliplev

&

Kliple’ mærKen: KonCert i Kliplev KirKe med viS voCal

- onSdag den 8. juni Kl. 19.30

Årets Kliple´ Mærken skydes igang med en brag af en koncert i Kliplev Kirke.

Vokal-gruppen Vis Vocal består af ca. 30 håndplukkede og dynamiske sangere fra hele Sønderjylland,

der synger: gospel, spirituals, pop/rock og klassiske sange. En fantastisk musikalsk

oplevelse ud over de sædvanlige.

Fri entré. Dørene åbnes kl 18.30.

pinSegudStjeneSte under åben himmel – 2.pinsedag den 13. juni kl. 10.30

Pinse er den sidste af kirkeårets store højtider.

Desværre er pinsen en lidt overset højtid, som

mange ikke husker indholdet af. Vi har ingen

særlige traditioner, spisevaner og pynt ved

pinsetid som til jul og påske, endda pinseliljerne

er næsten forsvundet fra haverne. De fleste

mener dog, at pinsen nok ’har noget med Jesus

at gøre’. Og så ved de det altså alligevel; de er

selv en del af pinseunderet! For pinse betyder,

at vi husker og fortæller hinanden noget om

Jesus. Efter opstandelsen påskemorgen fik disciplene

mod til at gå ud i verden og fortælle

om Jesus som Guds søn. I Det nye Testamente

fortælles det, at Helligånden kom over dem

med tunger af ild og fyldte dem med kraft og

mod til at give kærligheden videre i ord og gerning.

Godt 2000 år efter er den her stadig. Helligånden kan man ikke se, men man kan se og høre, hvad

den gør: Den bringer forståelse mellem mennesker, den samler os til bøn og lovsang, den svæver

over døbefonten, når børnene døbes. Den giver trøst og styrke i angst og nød. Pinse-ånden gør det

muligt at sætte ord på og tale med hinanden om, hvad kristendommen betyder. Derfor kalder vi også

pinsen for kirkens fødselsdag. Den kirke, som bygges af levende sten, når vi får fortalt om Jesus og

bliver fortalt af ham.

Nu er det efterhånden ved at blive en pinse-tradition, at vi sammen med vore nabosogne har en fælles

gudstjeneste ved Søgård Sø for Ensted, Felsted, Kliplev og Varnæs Sogne. Så vel mødt - børn og

voksne i alle aldre - til en dag, hvor der tales om stort og småt. Vi begynder med en gudstjeneste og

efterfølgende byder menighedsrådene på kaffe og hele familien er velkommen til at nyde sin medbragte

madkurv. Skulle pinse-solen danse helt på afveje, går vi indenfor i Søgårdlejren.


enSted

Andagter på Borgen:

1. juni kl. 14.30

Gudstjenester i Ensted Kirke

DATO KL. JUNI PRæST

2. 9.00 Kristi Himmelfartsdag

(Mark. 16,14-20)

5. 10.30 6.s.e.påske

(Joh. 15,26-16,4)

KirKe Sogn Kliplev

&

AMDL

AMDL

12. 10.30 Pinsedag (Joh. 14,22-31) AMDL

13. 10.30 2. Pinsedag

Gudstjeneste

v/Søgård Sø

19. 10.30 Trinitatis Søndag

(Joh. 3,1-15)

26. 9.00

10.00

1.s.e.trin (Luk. 16,19-31)

Tysk gudstjeneste

Præster

fra 4

sogne

AMDL

AMDL

KK

DATO KL. JULI PRæST

3. 10.30 2.s.e.trin. (Luk. 14,16-24) EWL

10. 10.30 3.s.e trin. (Luk. 15,1-10) EWL

17. 10.30 4.s.e.trin (Luk. 6,36-42) EWL

24. 10.30 5.s.e.trin (Luk. 5,1-11) AMDL

31. 10.30 6.s.e.trin (Matt. 5,20-26) AMDL

DATO KL. AUGUST PRæST

7. 10.30 7.s.e.trin (Luk. 19,1-10) AMDL

14. 9.00 8.s.e.trin (Matt. 7,15-21) EWL

21. 14.00 9.s.e.trin. (Luk. 16,1-9)

Konfirmand-indskrivning

AMDL

28. 10.30 10.s.e.trin (Luk. 19,41-48) AMDL

Gudstjenester i Kliplev Kirke

Efter Pinse er kirken er lukket mhp. indvendig renovering. Fra august holder vi

gudstjenester i konfirmandstuen. A = Altergang

DATO KL. JUNI PRæST

2. 10.30 Kristi Himmelfartsdag

(Mark. 16,14-20)

5. 9.00 6.s.e.påske

(Joh. 15,26-16,4)

Gudstjeneste på Kliplev Plejecenter:

Torsdag den 7. juli kl. 15

Torsdag den 4. august kl. 15

EWL = Eva Wiwe Løbner · AMDL = Anne-Mette Damkjær Larsen · KK = Kirstin Kristoffersen

EWL

EWL

12. 10.30 Pinsedag (Joh. 14,22-31) EWL

13. 10.30 2. Pinsedag

Gudstjeneste

v/Søgård Sø

19. Ingen gudstjeneste.

Der henvises til nabo-

26.

kirker

Præster

fra 4

sogne

DATO KL. JULI PRæST

3.

10.

17.

24.

31.

Ingen gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

DATO KL. AUGUST PRæST

7. Ingen gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

14. 10.30 8.s.e.trin (Matt. 7,15-21) EWL

21. 10.30 9.s.e.trin. (Luk. 16,1-9) EWL

28. 10.00 Tysk gudstjeneste

Ingen dansk gudstjeneste.

Der henvises til nabokirker

KK

More magazines by this user
Similar magazines