NY LØN - Halinspektørforeningen

halinspektorforeningen.dk

NY LØN - Halinspektørforeningen

Medlemsblad for halinspektører

H llen

Nr. 195 december 2005

Alle vore læsere og annoncører ønskes en glædelig jul og et godt nytår

NY LØN


Indhold

2 H llen nr. 195 december 2005

Fuld opbakning til børneattester

Side 5

Oplysning redder liv…

Side 8

Nyt fra områderne

Side 22

Studietur til Køln

Side 28

Lønninger

Side 32

Kunstgræs – er det fremtiden

på danske fodboldbaner

Side 38

Alle deltagere i årsmødet

kan lære at jodle

Side 40

Wellnesskursus

Side 53

Nyt om Grøn Nøgle

Side 62

Dette blad er sendt til postvæsenet i uge 50 og er udsendt til medlemmer

samt abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 8 - stof og annoncer skal være

indleveret senest 20.01 2006.

Artikler med dette mærke, er produktinformation

indsendt af det i artiklen nævnte fi rma. Hallen

påtager sig intet ansvar for indholdet.

I dette nummer indstik fra Masterfood

Produkt

information

Halinspektørforeningen

Solrød Center 57,1 • 2680 Solrød Strand

Organisation for ledende medarbejdere i fritidssektoren

Ansvarshavende redaktør:

Otto Skak, Tiufkærvej 145, 7000 Fredericia

e-mail: otto@ssbad.dk

Redaktionssekretariat:

Redaktionssekretær Anita Primdahl

Halinspektørforeningen

Solrød Center 57, 1, 2680 Solrød Strand

Tlf: 56 14 74 44, Fax: 56 14 53 72

E-mail: ap@h-i.dk, http://www.h-i.dk

Redaktør og annonceansvarlig:

Per Arild

Aktæons Alle 4

2650 Hvidovre

Tlf. 36 49 33 23

E-mail: pa@h-i.dk

Layout, repro og tryk:

Elbo Grafi sk A/S

Forretningsudvalg:

Formand

Jørgen Mosbæk

I/S Vestbad

Nykær 26, 2605 Brøndby

E-mail: jm@h-i.dk

Næstformand

Ole Østergaard

Helle Hallerne

Hellevej 27, Vrenderup, 6818 Årre

E-mail: ooe@h-i.dk

Økonomiansvarlig

John Sørensen

Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Postboks 107, 5800 Nyborg

E-mail: js@h-i.dk

Formand for Forhandlingsudvalg

Bjarne Hundahl

Frøvænget 14

5700 Svendborg

E-mail: bjarne.hundahl@mail.dk

Formand for Blad

og Informationsudvalg

Otto Skak

(Slotssøbadet Kolding)

Tiufkærvej 145, 7000 Fredericia

E-mail: otto@ssbad.dk

Formand for Uddannelsesudvalg

Tommy Erik Thomsen

Sæby Fritidscenter

Bækken 17

9300 Sæby

E-mail: sabyfri@internord.dk

Formand for Teknik og Miljøudvalg

Karl-Åge Søltoft

Solrød Idrætscenter

Tingryds Alle 27, 2680 Solrød Strand

E-mail: ks@h-i.dk

Formand for Seniorudvalg

Svend Kristiansen,

Østerbyvej 32, Østerby, 6280 Højer

E-mail: sv.kristiansen@mail.tele.dk

ISSN 0907-6700

Bladet


Leder

Leder

Om ganske få dage er endnu et år forbi. Vi skal dog først

fejre julen på behørig vis.

Nytårstid er også tid for eftertænksomhed: hvad bragte

egentlig året der svandt?

2005 gav svar på mange ting – men har måske i endnu

højere grad stillet spørgsmål om endnu fl ere ting, som

fremtiden vil bringe.

Ved indgangen til 2005 havde vi hængende en fortsat

frygt for vold og terror. Desværre blev ”forventningerne”

indfriet. Meningsløs vold og terror er ikke mere kun

noget man kan opleve i den fjerne del af verden. Den er

desværre blevet en del af vores hverdag. Vi har set terrorens

grufulde ansigt midt i vores Europa – der hvor så

mange af os har rejst og været på besøg.

Og et eller andet sted inde i os, er der en frygt for at

terroren også vil vise sig i vores land. Vi har været vidne

til, at midt i vores eget samfund optrevles grupper, som

har til hensigt at planlægge og udføre terror.

Dertil kommer at 2005 har haft 2 meget store naturkatastrofer,

hvor alt på få sekunder forvandles fra oplevelsen

af næsten paradisiske forhold til et sandt helvede.

Næste blad

udkommer i uge 8

deadline er 20.01.2006

annoncer kan aftales med Per

Arild på telefon 36 49 33 23

Redaktionen

ønsker alle en rigtig

glædelig jul og et

godt nytår.

En god bekendt arbejder indenfor kriminalpolitiets

specialkorps med opklaring

af drab som speciale. Han var i Thailand for at

hjælpe med at identifi cere de mange døde efter Tsunamien.

På trods af at han har set de mest grufulde forbrydelser,

var det syn han så i Thailand så overvældende, at det

oversteg alt andet.

Vi er i øjeblikket vidne til en endnu større katastrofe i

Pakistan, hvor vinteren vanskeliggør mulighederne for

overlevelse for de mange nødstedte. Et helt ufatteligt

antal mennesker er ramt af denne katastrofe. Her er der

også brug for vores hjælp.

2005 har vist os, at fred, frihed og fredelig sameksistens

ikke er noget vi én gang for alle har tilkæmpet os. Det er

noget vi fortsat må forsvare og arbejde, for uanset hvor

vi er og hvad vi beskæftiger os med. Tager vi det blot for

givet, vil vi miste det. Der har måske aldrig været så god

grund til at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et

godt og fredfyldt nytår.

Jørgen Mosbæk.

Tak till alla mina

Danske Kunder och vänner

för årets samarbete!

Jag önsker Er

God Jul och ett Gott nytt 2006

Sven Nilsson

HANTVERKARGATAN 9 • S-332 31 GISLAVED • TEL +46 371 125 36

nr. 195 december 2005 H llen 3


TEKST: Jørgen Mosbæk

Det er med dyb beklagelse, at vi har modtaget meddelelse

fra Jens Christian Olesen om, at han øjeblikkeligt

ønsker at stoppe som formand for HIs uddannelsesudvalg,

og dermed også i Forretningsudvalget og i Hovedbestyrelsen.

Jens Christian Olesens begrundelse er, at han er skuffet

over at nogle medlemmer i HI har samarbejdet med

Selandia – Teknisk skole i Slagelse – om etablering af en

græsuddannelse for vore medlemmer og ansatte, uden

at HIs uddannelsesudvalg har været direkte involveret

i planlægningen.

Kurset er d.d. overtegnet med 3 hold.

Forretningsudvalget drøftede dette på sit sidste møde

og alle – også Jens Christian Olesen - var enige i, at vi

hurtigst muligt skulle optage dialogen med de involverede.

Begrundelsen for dialogen er naturligvis, at vi

4 H llen nr. 195 december 2005

Jens Christian Olesen

stopper som formand for HI’s uddannelsesudvalg

Jens Christian Olesen har siden 1984 været medlem

af HIs ledelse. De sidste mange år har det været som

formand for Uddannelsesudvalget. Alle der har

deltaget i de mange kurser kender Jens Christian

som ham, der ved kursusstart og – slut står i front

og byder velkommen. Hans engagement har været

enormt - og han har om nogen været HIs mand.

Jens Christian har igennem disse mange år og

med diverse jobskift, senest til et meget ”stort” job

i Gladsaxe, skabt et fantastisk stort personligt netværk.

Dette har HI haft stor glæde af.

Det er blevet til kurser indenfor alle vore specialer:

det våde, det tørre og det grønne.

Der har været med gode kontakter til Den

Kommunale Højskole i Grenå, utallige studieture

til de store sports- og bademesser i Køln, Düsseldorf

og Stuttgart.

Han har igennem årene haft mange poster i HI.

Det har været i de fl este stående udvalg og en periode

som næstformand. Han har været med i HIs

fortsat ønsker, at HI og HIs uddannelsesudvalg er krumtappen

omkring uddannelse i vores branche. Dette møde

fi nder sted som planlagt den 30. november. Det er

derfor beklageligt, at Jens Christian Olesen alligevel ikke

bakker op om denne beslutning, og fi nder det for ham

nødvendigt at nedlægge sit mandat. Dette kan jeg kun

beklage og tage til efterretning.

Ifølge vedtægterne er stedfortræderen – valgt på

Årsmødet - for udvalgsformanden nu indtrådt som

formand for Uddannelsesudvalget.

Stedfortræderen er Tommy Thomsen fra Sæby

Fritidscenter. Tommy har tidligere været medlem af

Forretningsudvalget, og har de sidste mange år været

medlem af Uddannelsesudvalget. Jeg skal byde Tommy

velkommen i arbejdstøjet i såvel Forretningsudvalg og

Hovedbestyrelse.

jubilæumsfonds bestyrelse. Men det største engagement

har altid været som formand i kursusudvalget

/ uddannelsesudvalget, som han har beklædt

siden 1990.

I tidens løb har han også været med i fl ere ad hoc

udvalg, eksempelvis i strukturudvalget, da HI i 2000

ændrede struktur til sin nuværende.

Det var derfor naturligt og fortjent, at Jens Christian

Olesen sidste år som blot den anden person i foreningens

historie blev æresmedlem af Halinspektørforeningen.

Som kollega og ven er jeg naturligvis meget ked

af, at Jens Christian har følt dette skridt nødvendigt,

ikke mindst fordi, at han i Forretningsudvalget

tidligere havde meddelt, at han ønskede at stoppe

til førstkommende årsmøde. Jeg håber dog, at vi

fortsat ser Jens Christian i vores kollegiale fællesskaber.

Jørgen Mosbæk


KLAR MELDING FRA HI-FORMAND JØRGEN MOSBÆK:

Fuld opbakning til børneattester

Fuld opbakning til børneattester

TEKST: Geert Madsen

– Ingen skal være i tvivl om, at vi bakker fuldt op om

børneattester. Vi har en lige så stor forpligtigelse til at

undgå seksuelle overgreb mod børn som alle andre. Så når

vi ansætter personale i idrætshaller og svømmehaller bør

vi undersøge alle forhold.

Den klare melding kommer for HIs formand, Jørgen

Mosbæk. Hans udtalelse skal ses i forlængelse af det store

arbejde, der for øjeblikket gøres i Danske Gymnastik- &

Idrætsforeninger (DGI), mod at børn bliver seksuelt misbrugt

i forbindelse med idræt. Fra 1999 til 2002 blev der i

24 tilfælde rejst sigtelser mod personer inden for idrætsverdenen,

og det er 24 tilfælde for meget. Derfor skal HI

også på banen for at yde sin del af den vigtige indsats.

– For øjeblikket verserer der en pædofi lidebat over hele

landet, og indholdet i den bør vi forholde os til. Vi har

drøftet problematikken i Forretningsudvalget, og vil derfor

nu klart melde ud med, at vi som organisation må tage

vores del af ansvaret, lyder det med fasthed i stemmen fra

Jørgen Mosbæk, der samtidig tilføjer, at på hans arbejdsplads,

I/S Vestbad i Brøndby, vil kravet om børneattest

blive indført i forbindelse med nyansættelser.

– Den enkelte halinspektør må i det enkelte anlæg, ganske

grundigt overveje med sig selv og sin bestyrelse at

lave en politik på området. Man kunne jo komme i den

situation, at den lokale idrætsforening havde sagt nej til

hr. P. Jensen som træner, hvorefter han blev ansat i idrætshallen.

Det kunne der komme meget ”sjov” ud af.

– Mange af de mennesker, som er ansat rundt om i hallerne,

har meget med børnene at gøre, og de har adgang

alle vegne. Derfor er det vigtigt, at man som leder af en

idrætshal forholder sig til problematikken. Gør man det

ikke, risikerer man bare pludselig at stå med en sag, hvor

man kan blive voldsomt bebrejdet, at man ikke har gjort

sit benarbejde. Jeg kan ikke forestille mig, at en bestyrelse

for et idrætsanlæg vil sige nej til børneattester, men skulle

det ske, kan halinspektøren i hvert fald henvise til, at problematikken

er blevet rejst af den pågældende.

Der er ca. 400.000 voksne frivillige i landets idrætsforeninger.

Og der er ca. 235.000 børn og unge i 12-17 års alderen

i foreningerne. Det viser en rapport fra 2002 fra

Institut for Folke-sundhed. Rapporten fortæller endvidere,

at 15,9 % af pigerne og 6,7 % af drengene havde haft seksuelle

erfaringer, som er strafbare efter den danske straffelov.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at nogle børn

og unge ikke selv opfattede deres erfaringer som strafbare.

4,5 % af pigerne og 1,1 % af drengene svarede, at de havde

haft seksuelle erfaringer, der klart eller måske var et overgreb.

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger er den organi-

sationen, der har gjort mest ud af at orientere

om børneattester og brugen af dem.

På baggrund af de unges seksuelle erfaringer

har DGI opfordret sine medlemsforeninger

til at lave en samværspolitik, og

på DGIs hjemmeside ”www.dgi.dk” kan

man under rubrikken ”service” hente masser

af informationer om emnet, ligesom

det er muligt at fi nde artikler om pædofi li

og børneattester. Hjemmesiden giver også

svar på oftest stillede spørgsmål, f. eks.

”Hvor får vi blanketter til indhentelse af

børneattest”.
– Ingen skal være i tvivl om

vores holdning. Vi går 100

% ind for børneattester,

siger HIs formand, Jørgen

Mosbæk.

– Vi henviser meget gerne i denne sag til DGI og organisationens

hjemmeside. DGI har lavet et fantastisk fl ot

stykke arbejde, som ikke alene kan komme foreningerne

til gode, men i høj grad også de mange ansatte i landets

idræts- og svømmehaller. Ingen skal være i tvivl om HIs

holdning i denne sag: - Vi bakker 100 % op om brugen af

børneattester. Vi skal fremover undgå seksuelle overgreb

på børn og unge, lyder den klare melding fra HIs formand.

nr. 195 december 2005 H llen 5


VANDLEG

RODECO skumplast

Svømmehallens ”Radiobiler”

ⓦ Automatiske

bundsugere

ⓦ Kæmpe badedyr

ⓦ Klatrevægge

ⓦ Bassinudstyr

ⓦ Svømmetøj

ⓦ Opbevaringsvogne

og reoler til våde

og tørre haller

ⓦ Artikler til

videresalg

Rekvirér venligst materiale eller klik ind på

www.badedyr.dk

SVØMMESPECIALISTEN ®

JB Sport

Tlf. 3672 0707

Rødovrevej 155

DK 2610 Rødovre

E-mail info@jbsport.dk

6 H llen nr. 195 december 2005

Kvalitets net

til alle formål

• fodboldnet

• håndboldnet

• Tennis net

• Badminton net

• Volleyball net

• Basketball net

• Hockey net

• spærrenet

Vi fremstiller gerne net

til specielle formål og

størrelser.

Ring evt. og aftal

uforpligtende

konsulentbistand.

Nørvo Sportsnet A/S

Toosholmvej 9

7700 Thisted

Tlf: 97 93 84 50

Fax:97 93 83 94

Besøg også vor

hjemmeside:

www.norvosportsnet.dk

Bestil aktuel sæson tilbud.

Email:norvo@

norvosportsnet.dk


MOVE`N EAT

TEKST: Hanne Vig Flyger

Det nye, sunde cateringkoncept: Move´n eat testmarkedsføres

i disse måneder i en række cafeterier over hele landet.

Her kommer en beretning fra en af de haller, der har

prøvet de nye produkter.

Sund mad på prøve i Smidstruphallen

Ved første øjekast ligner cafeteriet i Smidstruphallen ved

Vejle et hvilket som helst andet halcafeteria fra 70´erne.

Men ved nærmere eftersyn, kan man se, at der er sket

noget nyt. Bordryttere i stærke farver og nye menuskilte

sat frem foran disken fortæller, at her føres Move´n eat - de

nye, sunde cateringprodukter.

Stemningen i cafeteriet er uformel og afslappet. Stedet

bærer præg af forpagterens holdning til stedet; her skal

være hyggeligt at være, lave priser er at foretrække, frem

for kunder der ikke køber noget, fordi det er for dyrt.

Cafeteriet fungerer som opholdssted for de lokale unge,

og der er etableret et sofahjørne, hvor man bl.a. mødes for

at se landskamp på cafeteriets storskærm.

Brian Bust har siden 1. januar 2005 været halinspektør

og forpagter sammen med sin kone cafeteriet. De har valgt

at tage produkter fra move´n eat konceptet med i cafeteriasortimentet.

Priserne på move´n eat produkterne i Smidstruphallen

er holdt på et niveau, hvor de er konkurrencedygtige med

det øvrige sortiment.

Forpagter Brian B. giver udtryk for, at det har været en

personlig ambition for ham og hans kone at øge tilgængeligheden

af sunde madvarer, som er målrettet de unge.

Han vil, som han siger, gerne gøre sit til at ændre de unges

spisevaner.

Brian har faktisk allerede forsøgt sig med sunde madvarer

i cafeteriet. - Blandt andet sportsboller og fl utes og

lignende, men det var der desværre ikke marked for: ’Det

var som om folk kom for at få Pommes Frittes og Franske

Hotdogs’.

Tankerne om sundere alternativer blev lagt på hylden

igen, indtil forpagteren blev opmærksom på produkterne

fra Move’n eat.

I første omgang har de valgt produkter, de synes, er

nemme at have med at gøre.

Produkterne er stadig ’på prøve’ for at se om de kan

sælge, men målet er helt klart, at indføre samtlige produkter

i cafeteriet.

Har du lyst til at prøve move`n eat?

Så kontakt projektleder Hanne Vig Flyger:

hav@cancer.dk.

i praksis

Det er forpagterens opfattelse,

at de unge har en del

penge på lommen, og at de

ikke er blege for at bruge

dem. Brian understreger, at

smagen er mere afgørende

for, hvad de unge vælger at

købe, end prisen. Desuden

afhænger det i høj grad af,

om det er ’de rigtige’ kammerater,

der kan lide det. –

Dvs. de unge, som andre

børn/unge ser op til, da det

kan medføre et mersalg. Brian

mener derfor, at man skal

forsøge at henvende sig til de unge, som andre ser op til.

Det er godt, hvis man kan få en af de populære på tomandshånd,

og få ham/hende til at sige at det smager

godt.

Det er Brians opfattelse, at de unge i bund og grund

godt lide det, men de vil ikke købe noget, med mindre de

ved, at de kan li´ det.

Derfor er det en god idé at uddele smagsprøver. Brian

lod to unge drenge smage Pizzabollen, og de var med det

samme helt vilde med den, og det rygtes hurtigt, når

noget smager godt. Han overvejer også at uddele smagsprøver

af suppen, som er mere populær, når det bliver

koldt.

Der er ingen tvivl hos forpagteren, om at produkterne

fra Move’n eat er kommet for at blive. Men forpagteren

mener, at man lige skal se tiden an mht. forventninger til

salgstal. Produkterne har trods alt kun været en del af det

øvrige sortimentet ganske få uger. Forpagteren er også i

tvivl om, om man allerede 1. januar kan vurdere om projektet

har været en succes. Smidstruphallen har muligvis

brug for et halvt år mere: ’Det er jo en lille fl ække, som

ikke kan sammenlignes med store byer’, siger BB.

Men han er overbevist om, at sunde madprodukter vil

blive mere og mere populære i tiden fremover: ”De unge

bliver også påvirket af mediernes megen fokus på sundhed.

De er meget bevidste om sundhed, og ved udmærket godt,

hvad der er sundt”.

Allerede inden produkterne blev en del af sortimentet,

var der fl ere forældre til børn i hallen, der efterspurgte

sunde alternativer i cafeteriet. Så der var på forhånd efterspørgsel.

Brian mener dog, at det er nødvendigt med politisk

opbakning, hvis det sunde for alvor skal slå igennem.

Han har selv forsøgt at få kommunen til at give et økonomisk

tilskud til de sunde produkter, men foreløbig har der

ikke været interesse fra de lokale politikeres side.

nr. 195 december 2005 H llen 7


Oplysning redder liv

og begrænser ulykker og skader

Mere information om forebyggelse og aktiviteterne i landets haller

Rådet for Større Badesikkerhed, Halinspektørforeningen og Helse – Familiens

Lægemagasin samarbejder om nyt info-system med TV, brochureservice og go-cards.

Næsten 40 danskere omkom ved drukneulykker herhjemme

og i udlandet i 2004, og talløse er de små og

store skader, der året igennem sker ved idræts- og motionsudøvelse.

Der gøres meget for at forebygge ulykker

og skaders omfang. Mange af de tragiske ulykker kunne

være undgået, hvis de, der bader, dyrker idræt og motionerer,

kendte mere til de gode råd og anvisninger, som

fi ndes, men som måske ikke umiddelbart er tilgængelige

den dag, man har brug for dem.

Det vil Rådet for Større Badesikkerhed og Halinspektørforeningen

i samarbejde med det gamle sygekasseblad

Helse nu gøre noget ved. I en forsøgsperiode på et halvt

år fra januar 2006, vil større centre med svømmehaller

kunne komme med i et forsøg, der skal gøre baderåd,

forebyggelse af ulykker og skader mere nærværende og

tilgængeligt for publikum.

Info-stander

I forsøgsperioden vil et antal haller med svømmefacili-

8 H llen nr. 195 december 2005

Skal din hal være med?

Forsøget begynder i januar 2006. Det sker samtidig

med, at kommunerne skal i gang med at tilrettelægge

deres politik på forebyggelsesområdet,

som bliver deres fulde ansvar fra januar 2007

ifølge kommunalreformen.

De haller, der ønsker at være med, skal meddele

deres interesse til Halinspektørforeningens sekretariat

senest den 15. januar 2006. Derefter vil Helse

sammen med Blad- og Informationsudvalget

foretage en udvælgelse efter geografi ske hensyn.

Alle vil få svar på, om de kommer med fra starten

eller senere. De, der er med fra starten, vil blive

kontaktet og få nærmere oplysninger.

teter få tilbudt info-standere fra Rådet for Større Badesikkerhed

og Helse. Info-standerne er med en TV-fl adskærm,

hvor der dagen igennem løber en række spots

om gode baderåd, råd om forebyggelse af idrætsskader

og andre sundhedsråd. Spottene er blandet med sponsorindslag,

foromtaler af ”Lægens Bord” på DR1, og hvad

man kan læse om i månedens udgave af Helse.

Aktivitetskalender

De deltagende haller, vil få tilbudt en kalender vist på

skærmen over aktiviteter i hallen eller andre aktiviteter,

der tilbydes brugerne og kommunens borgere. Hvad der

vises på TV-skærmen, kan suppleres med brochurer og

foldere, der er anbragt i holdere på info-standeren.

Kommuner, der abonnerer på Helse, vil kunne få månedens

udgave af det populære sundhedsblad. Dertil kommer

gratis postkort - de såkaldte Helse-kort med sundhedsråd

eller reklamer.

Sponsorstøtte

For hallerne er der kun få udgifter forbundet med arrangementet.

Der skal udpeges en kontaktperson til Helse,

som modtager månedens CD-rom fra Helse og lægger

den i computeren. Computeren styrer systemet og er

programmeret til at tænde og slukke på aftalte tider. Der

skal fyldes brochurer, blade og kort på info-standeren et

par gange om ugen.

Økonomien sikres ved støtte fra sponsorer og reklame

med undtagelse af en mindre udgift til de lokale spots.

Det kan være informationer om åbnings- og lukketider,

henvisninger og oplysning om nye aktiviteter i hallen

eller andre steder i kommunen.

Forsikringsforhold

Info-standeren er Helses ejendom, men er ifølge de almindelige

forsikringsregler omfattet af hallens forsikringer.

Reglen er, at lånte eller lejede genstande er omfattet

af lånerens forsikringer, hvis ikke andet er aftalt.


Helsestanden som nogle vil få mulighed for at få opstillet.

I denne søde juletid…

TEKST: Peter Jensen

Giver garvesyre hovedpine?

– Jeg drikker ikke rødvin med garvesyre i, for så får jeg

hovedpine. Dette er en påstand, som mange, især kvinder,

fremsætter. Men er det ikke en myte?

Jo, det er en myte. Nogle mennesker får kort tid efter

at have drukket rødvin en tung trykkende hovedpine,

som ikke er tømmermænd – i litteraturen beskrevet som

Red Wine Headache. Man ved ikke rigtigt, hvad den

skyldes, men årsagen er næppe garvesyre. Som regel er

det de lidt tunge og dermed garvesyreholdige vine, der

forårsager denne type hovedpine, men det er ikke vinenes

garvesyre, der er synderen – man får jo heller ikke

hovedpine af at drikke te, der indeholder betydelige

mængder garvesyre. Hvis der er meget garvesyre i en

rødvin, mærker man en astringerende virkning på mundens

slimhinder – de tørrer ud og synes at trække sig

sammen. Og hvis der er for meget svovl, vil nogle få

mennesker opleve en allergisk reaktion. Hovedpine er

derimod som oftest en væsentlig del af tømmermænd

– at man altså simpelt hen har drukket for meget.

Hvis man har anlæg for hovedpine, er det ifølge Erik

Skovenborgs bog ”Vin og helbred” (Forlaget Klim) en

god idé – så snart hovedpinen melder sig – at tage et par

hovedpinetabletter sammen med den alkoholiske væske.

Har hovedpinen først bidt sig godt fast, er den nemlig

svær at slippe af med.

Det samlede forbrug af piller vil ofte blive betydeligt

mindre, hvis pillerne tages i rette tid. Men man skal

altså ikke bare belaste kroppen med piller i forventning

om en hovedpine, som måske slet ikke kommer. Parcetamol

hjælper mange, men ikke alle har glæde af dette stof. De

kan så i stedet tage et præparat med acetylsalicylsyre,

gerne i form af brusetabletter som Treo eller Idotyl. Og

så lige noget for en garvet og gammel halinspektør…

Øl øger risikoen for podagra

Podagra er en gigtsygdom, der opstår ved at store mængder

urinsyre ophobes i blodet for til sidst at afl ejre sig

som krystaller i leddene. Nu har et hold forskere fra

Harvard School of Public Health i Boston fundet frem

til, at visse former for alkohol kan øge risikoen for denne

ophobning af urinsyre. Forskerne har ifølge lægetidsskriftet

Arthritis and Rheumatism haft mere end 14.000

forsøgspersoner under luppen og har sammenlignet

deres indtagelse af forskellige former for alkohol med

indholdet af urinsyre i deres blod.

Det viste sig, at øl er den helt store skurk, mens brændevin

kun er en lille synder. Et moderat forbrug af vin

gør derimod overhovedet ingen skade.

nr. 195 december 2005 H llen 9


10 H llen nr. 195 december 2005


Armbånd er med til at dæmpe druk

til halbal

TEKST: Geert Madsen

– Først og fremmest skal forældrene tage et større medansvar.

Så skal udbuddet af drikkevarer skæres drastisk

ned. Og endelig skal alle over 18 år forsynes med et

farvet bånd om håndleddet. Så ved barpersonalet, at det

er i orden at sælge spiritus til vedkommende.

Der er gang i den, når der er halbal

i Outrup Kunst- og Idrætscenter. Ved

det seneste bal mødte der ikke færre

end 750 unge op.

Erfaren mand er værd at gæste, hedder et gammelt

ordsprog. Når det gælder afvikling af halballer er halinspektør

Claus Harding Hansen fra Outrup Kultur- og

Idrætscenter bestemt værd at lytte til. Det seneste år har

han gjort en række erfaringer med afvikling af netop

halballer for områdets unge, og de erfaringer deler han

gerne med ”Hallens” læsere.

Claus Harding Hansen fortæller, at det nye tiltag med

farvede armbånd til alle over 18 år, er blevet til i et samarbejde

med misbrugskonsulenterne i Ribe Amt. De

mener, at de unge drikker i en for tidlig alder, og derfor

har fl ere halinspektører været til et møde, hvor misbrugskonsulenterne

kom med forslaget om at indføre brugen

af armbånd. Det forslag er blevet bakket op i bl.a. Outrup

Kultur- og Idrætscenter.

Ordningen fungerer på den måde, at alle deltagere i

halballerne, der ved hjælp af f.eks. deres kørekort kan

legitimentere, at de er fyldt 18 år, kan få udleveret et

bånd. Kun med det bånd om håndleddet kan de købe

spiritus i baren, og det gør det let for personalet at se, om

den pågældende nu er gammel nok til at købe spiritus

eller ej, fortæller Claus Harding Hansen.

– Naturligvis kan vi ikke helt undgå det velkendte

fænomen med, at nogle af de ældre køber spiritus til dem

under 18 år, men opdager vi det, slår vi hårdt ned. Det

vil vi ganske enkelt ikke have. Og skulle vi få kontrolbesøg

af politiet, kan vi i hvert fald med god samvittighed

sige, at vi kun skænker spiritus ud til dem over 18 år.

Ved vores seneste halbal havde vi netop politiet på besøg,

fordi der var lidt uro i rækkerne, men vi fi k alligevel ros

for vores måde at håndtere salget af spiritus på.

– Vores erfaring med båndordningen er god, fordi vi

bl.a. af omsætningen kan se, at der ikke længere er så

mange, der køber spiritus. Ved det seneste halbal var der

750 deltagere i hallen, og her købte hver enkelt for kun

23 kr. Det er fi nt nok, for vi satser ikke på at skulle tjene

en masse penge på salg af spiritus, men på at tiltrække

mange unge, som kan være sammen og have en sjov

aften med musik.

Claus Harding Hansen har været halinspektøren i

Outrup i 10 år. Han forstår ikke, at der i mange år er

blevet snakket om, at de unge drikker som gale, når de

er til halbal. Sådan er det i hvert fald ikke hos ham, for

da det gik ”vildest” for sig, var omsætningen pr. næse

kun på 48 kr.

– Det er ikke her i huset, de unge drikker. Det har de

mange gange gjort, når deres forældre sætter dem af

uden for hallen. Så har de enten fået rigeligt i forbindelse

med, vi her i området kalder før-hal-ballet, eller

også har de en pose med spiritus med, som så bliver

indtaget udenfor, fortæller halinspektøren, der gerne vil

slå et slag for, at udbuddet af spiritus skæres ned ved

halballerne.

Efter Claus Harding Hansens mening bør der kun

sælges øl og f.eks. Barcardi Breece i forbindelse med

– De unge skal have lov til at hygge

sig, når de er til halbal. Men unge

under 18 år skal ikke drikke spiritus.

Det forsøger vi ved at undgå ved

hjælp af et farvet bånd om håndleddet,

siger halinspektør Claus Harding

Hansen.

halballer. Shots som ”Sort svin”, Ga-Jol” og ”Spunk”

burde ikke fi ndes på hylderne, for det er ikke mindst den

form for spiritus, der sætter sine uheldige spor hos de

unge.

– Drikker en 15-årig gut tre bajere, sker der ikke det

helt store med ham. Men får han en masse af de små

skarpe genstande, kan det gå rigtig galt. Det skal vi for

alt i verden undgå, siger halinspektøren fra Outrup, som

går meget op i, at der også til halballer er ordnede forhold.

Og det mener han er muligt ved hjælp af omtanke og en

smule justits.

nr. 195 december 2005 H llen 11


Der er stadig ledige uger i sommerhuset tilbage, som

man kan søge om at leje, ved at gå ind på foreningens

hjemmeside www.h-i.dk eller via e-mail kb@h-i.dk

Lejeperioder

Følgende uger udlejes kun som hele uger:

Påskeugen

Ugerne 22 - 35

Uge 42

Juleugen

Ugen omkring nytår

Er ugerne ikke udlejet 2 måneder før ovennævnte, kan

der også udlejes i weekends og enkelt dage samt

i 2 ugers sammenhængende.

Resten af året kan lejes som enkelt dage, som weekends

12 H llen nr. 195 december 2005

HI’s feriehus

i Bønnerup Strand

(fredag kl. 12.00 - søndag kl. 12.00) eller som hele uger

(lørdag kl. 15.00 - lørdag kl. 11.00).

Priser

Hovedferie: 2.500 kr.

Uden for hovedferie: 1.250 kr.

Weekend: 600 kr.

Ekstra dage: 200 kr.

El-pris kostpris (pt.1,75 kr.)

Telefon efter tæller, pr. tællerskridt 4,50 kr.

Lejen er inkl. slutrengøring.

Hvis der kommer fl ere ønsker på samme periode i hovedferien,

bliver der lavet en lodtrækning i uge 7.

Udlejning herudover fi nder sted i den rækkefølge bestillingerne

indløber, og videreudlejning er ikke tilladt.


Verdens bedste testhold!

– Vore kunder –

Østerbro Stadion Horsens Stadion

Esbjerg Stadion Farum Park Lyngby Stadion Gentofte Stadion

Prøvehallen Valby Hallen Bellahøj Hallerne Slangerup Hallen

Lennart Funch

(dir. NorthStar)

Vil du også være en del af testholdet – så kontakt vor spillende træner Lennart

Funch på 4495 0662, og lad os se om vi kan lægge en strategi sammen.

NorthStar er professionelle leverandører af lyd og billede til dit fodboldstadion

og din sportshal. Kontakt os for en inspirerende og uforpligtende snak om

lydoplevelser.

Julekonkurrencen: De 3 heldige vindere i ”Köln-busserne” den 26. oktober

blev nr. 5, 79 og 38. Skynd jer at kontakte os, så kvitterer vi med en dejlig

købmandskurv inden jul.

Vi ønsker samtidig alle ”Hallen’s” læsere en rigtig glædelig jul samt et godt

nytår og på ”genlyd” i 2006.

NorthStar – når kun det bedste er godt nok...

nr. 195 december 2005 H llen 13


Nyt

Fritstilling og dagpenge

TEKST: kommunikationschef Claus Brask, FTF-A

Det er blevet mere almindeligt, at virksomhederne fritstiller

fyrede medarbejdere, der i nogle tilfælde kan få løn i

adskillige måneder uden at skulle møde på arbejde.

Fritstillede oplever, at de befi nder sig i en gråzone mellem

arbejde og ledighed. Nogle søger om dagpenge, men

lovgivningen på området er krystalklar: så længe man får

løn fra sin arbejdsgiver, bliver man betragtet som ansat.

Det er først, når man ikke længere får løn, at man har ret

til dagpenge, fordi dagpengene skal kompensere for den

normale indtægt. Og reglerne om dagpenge er indrettet,

så de forhindrer, at man får dobbelt indtægt.

Hvis man fx er foretagsom i fritstillingsperioden og

har arbejde hos en anden arbejdsgiver end den, man er

fritstillet fra, så bliver lønnen fra den nye arbejdsgiver

betragtet som ”overskydende timer” i de sidste tre måneder

af fritstillingsperioden. Man får jo sin normale løn

for de timer, man er fristillet. Når man også har andet

arbejde, får man økonomisk dækning for mere end 37

timer. De overskydende timer bliver trukket fra dagpen-

TEKST: Claus Brask

Medlemmerne i FTF-A er mere tilfredse med deres akasse

end gennemsnittet af medlemmerne i de 32 danske

a-kasser. 89 % af FTF-A’s medlemmer er meget tilfredse

eller tilfredse med deres a-kasse, mens gennemsnittet ligger

på 87 %. Det fremgår af Arbejdsdirektoratets nye

store undersøgelse af tilfredshed, kvalitet og effektivitet i

a-kasserne.

Undersøgelsen ranglister a-kasserne efter medlemmernes

tilfredshed. Her har FTF-A en lille tilbagegang i forhold

til den samme undersøgelse i 2003, hvor FTF-A lå helt i

toppen. FTF-A’s score giver en 12. plads, men FTF-A

opnår lige så mange point som nummer 8.

Som noget nyt måler direktoratet denne gang også

medlemmernes loyalitet over for deres a-kasse. 87 % af

FTF-A- medlemmerne oplyser, at de ikke har nogen grund

til at skifte a-kasse, mens tallet på brancheplan er 80%.

Undersøgelsen måler også a-kasserne kvalitet på 4

områder: antallet af klagesager, direktoratets omgørelser

af a-kassens afgørelser, fejl i rådighedstilsynet med de

ledige og kvaliteten i sager om tilbagebetaling. FTF-A

klarer sig bedre end gennemsnittet på 3 af de 4 under-

gene, hvis man er ledig og søger om dagpenge, når

fritstillingen er ovre.

Når man melder sig ledig, går a-kassen rutinemæssigt

tre måneder tilbage og tjekker, om den ledige har haft

overskydende timer. Har man fået honorar for et arbejde,

som ikke er fastsat til et bestemt antal timer, bliver honoraret

omregnet til timer efter en fast sats, der i år er på

168,85 kr. De overskydende timer kan maksimalt svare til

fem uger.

Hvis man som overenskomstansat får udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse,

når arbejdsgiverens lovpligtige

opsigelsesvarsel udløber, giver godtgørelsen ikke fradrag

i dagpengene. Loven skelner nemlig mellem godtgørelse

og løn.

Regelsættet om dagpenge bliver fortolket stramt for at

undgå overkompensation. Hvis arbejdsgiveren ”tilbyder”

en fratrædelsesordning, gør du derfor klogt i at kontakte

dit regionskontor, så du er klar over konsekvenserne for

din dagpengeret.

Stor tilfredshed med FTF-A blandt medlemmerne

Ni ud af ti medlemmer i FTF-A er meget tilfredse eller tilfredse med den behandling,

de får i a-kassen. Det fremgår af Arbejdsdirektorates nye undersøgelse af a-kasserne.

14 H llen

nr. 195 december 2005

søgte områder, men ligger til gengæld under gennemsnittet

i tilbagebetalingssager, men netop på dette område har

FTF-A for nylig iværksat en plan for at rette op på kvaliteten.

Med et årligt administrationsbidrag pr. medlem på 984

kr. i 2005 er FTF-A meget billigere end a-kasserne som

helhed, hvor gennemsnittet er 1.375 kr. om året. Fordelingen

mellem medlemmer og medarbejdere viser, at hver medarbejder

i FTF-A løser opgaver for 684 medlemmer, mens

gennemsnittet for alle a-kasser er 1 medarbejder for 479

medlemmer. Et andet af undersøgelsens nøgletal, pris for

såkaldt vægtet transaktion, understreger FTF-A’s administrative

effektivitet. FTF-A er 6. billigst, når man ser på,

hvad en transaktion – eller arbejdsopgave – koster, hvis

alle a-kasser havde den samme arbejdsbelastning

”Vi er glade for, at medlemmerne værdsætter vores

service og net af regionale kontorer. Det forpligter os til

at fastholde en høj kvalitet og samtidig have et skarpt blik

på omkostningerne, for vi tager anerkendelsen som udtryk

for, at der er en fornuftig balance mellem pris og serviceniveau”,

siger FTF-A’s formand Allan Bang.


Nyt fra Lokale og Anlægsfonden

Ny Tribune: Anlæg for kvinder

I dag dyrker lige så mange kvinder som mænd idræt.

Men langt de fl este idrætshaller tilgodeser ikke de ’bløde’

kvindeidrætter. Lokale- og Anlægsfonden sætter nu

fokus på problematikken i det nye nummer af sit blad,

Tribune.

”Mange af de faciliteter, der fi ndes i de klassiske haller,

er lavet til boldspil. Men på top 10-listen over de mest

dyrkede kvindeidrætter, er der kun én, der foregår i en

idrætshal. Kvinderne er ofte nødsaget til at dyrke f.eks.

dans, gymnastik eller yoga i privat regi, hvor de må

betale for det, eller i lokaler, der ikke er egnede til det,”

Nyt fra KTO

4 mia. kr. i årlig besparelse ved effektivisering i kommunerne – ren hokus pokus!

Finansministeren har d.d. i Børsen peget på, at han forventer,

at kommunerne kan spare op imod 4 mia. kr. om

året ved at indføre øget produktivitetskrav i kommunerne.

Ifølge fi nansministeren skal kommunerne dog selv

have lov til at beholde de 4 mia. kr., og anvende dem til

andre formål.

Kommunerne står i forbindelse med den forestående

kommunalreform umiddelbart over for meget store ekstraudgifter

– det gælder udgifter i forbindelse med edb,

fl ytninger osv. Kommunerne forventer at bruge 1 mia. kr.

ekstra i driftsudgifter til arbejdet med reformen. Det svarer

til næsten halvdelen af den budgetterede udgiftsvækst

i 2006 i kommunerne.

Også på længere sigt vil der være et stigende pres på at

udbygge og forbedre velfærdsydelserne i kommunerne.

Det gælder ikke mindst på ældreområdet, hvor antallet

af ældre vil stige betydeligt i de kommende år. Men også

på andre områder vil der blive et øget udgiftspres.

”I kommunerne tages der bl.a. hånd om vores ældre, vores

børn og vores handicappede medborgere. Der er derfor grænser

for, hvor meget mere effektivt den omsorg mv. kan gøres.

siger konsulent i Lokale- og Anlægsfonden, Mette

Mogensen, der er med i den arbejdsgruppe, som Lokale-

og Anlægsfonden har nedsat for at sætte fokus på kvinders

brug af idrætsfaciliteter og på hvilke behov og krav,

faciliteterne bør opfylde, så de fremmer kvinders lyst til

at dyrke idræt og samtidig falder i mændenes smag.

Lokale- og Anlægsfondens arbejdsgruppe har gennemført

en række work-shops, interviews og stikprøveundersøgelser,

der bekræfter problematikken, og en større

undersøgelse af emnet er nu iværksat i samarbejde med

Syddansk Universitet.

Finansministeren kan derfor ikke sammenligne med effektiviseringer

opnået på det private arbejdsmarked. Selvfølgelig kan der

også effektiviseres i kommunerne – fx gennem øget brug at ny

teknologi. Men at tale om effektiviseringer i den målestok, som

lanceres af fi nansministeren, er helt ved siden af. Konsekvensen

af ministerens forslag vil være, at der vil blive væsentlig mindre

tid til den enkelte ældre, klassekoeffi cienten i skolerne skal sættes

kraftigt op, der skal presses fl ere børn ind i børnehaverne osv.

For de ansatte vil forslaget indebære en øget nedslidning og

et forringet arbejdsmiljø, som ikke just er med til at skabe et

attraktivt kommunalt arbejdsmarked, som kan tiltrække og

fastholde den arbejdskraft, som der i de kommende år vil være

så stor brug for i kommunerne.

Effektiviseringer alene kan ikke løse det udgiftspres kommunerne

er sat under i forhold til gennemførelsen af kommunalreformen,

og det kan heller ikke på længere sigt dække udgifterne

til at kunne imødekomme borgernes serviceefterspørgsel.

Finansministerens udmelding er simpelthen ikke realistisk”,

udtaler Dennis Kristensen, formand for forhandlingssamarbejdet

KTO - Kommunale Tjenestemænd og

Overenskomstansatte.

nr. 195 december 2005 H llen

15


16 H llen nr. 195 december 2005

OP

NYE MEDLEMMER

Anne L. Falkedal

Herlevbadet

Finn H. Møller

Ishøj Svømmehal og Centersal

Alex Nergård Rasmussen

Vrå-Hallen

Erik Nielsen Kielsen

Qaqortup Timersortarfi at

John Kjeld Street

Rønne Svømmehal

Tom Høyen Andersen

Brinckmann

Gentofte Stadion

Henning Westi

Slagelse Hallen

Tommy Kim Olsen

Farum Tennisklub

Fritz Kofod

Molshallen

slags tavlen

RUNDE DAGE

50 ÅR

02.01.56

Jakob H. Sander

Vejen Idrætscenter

05.01.56

Leif Christensen

Klejtrup Kultur og Multicenter

02.02.56

Jens Erik Justesen Nielsen

Stenstrup Hallen

15.02.56

Mikael Jacobsen

Barrit Kultur- og Idrætscenter

22.02.56

Kristian Bendtsen

Marskhallen

60 ÅR

01.01.46

Per Jørgensen

Stigehallen

01.02.46

Karl-Erik Andersen

Bakkeskolehallen

11.02.46

Per Huus Nielsen

Tidl. Tjele-Hallen

65 ÅR


09.01.41

Anders Sørensen Kristensen

Tidl. Bøvling Hallen

04.02.41

Arne P. Rømer

Tidl. Avedøre Idrætscenter

12.02.41

Folmer Lauritsen

Morsø Ungdomsgård

70 ÅR

23.01.36

Vagn Jørgensen

Tidl. Holberghallen

75 ÅR

01.03.31

Henning Pedersen

Århus

Vores dirigent gennem fl ere år

Ejvind Næsborg, fylder 70 år

den 20. december 2005.

Vi ønsker Ejvind hjertelig tillykke.


Aqua Spinning cykel super,

3 plader og 12 forskellige

modstande

980892 pr. stk. ....................... 11.343,-

Aqua Spinning cykel super,

4 plader og16 forskellige

modstande

980897 pr. stk. ....................... 11.740,-

Modstandsgruppe med 4 plader

981111 pr. stk. ......................... 5.400,-

Aqua Spinning cykel, 3 plader

og 12 forskellige modstande

Højden på pedalerne justeres

individuelt

980893 pr. stk. ....................... 11.600,-
aqua spinning cykel
Svømmefl åde EXTREME

- en lege- og fl ydeø

- lavet af PLASTAZOTE skum

- kan bære mange børn uden

at synke

- et HIT rigtig mange steder

- str. 200x100x14,5 cm

920172 pr. stk .....................3.800,-

...og andre gode nyheder

Byggebrikker - skum

- sæt med 21 stk.

- lavet af PLASTAZOTE skum

- klæber også til bassinkanten

950354 pr. sæt .......................180,-

Alle priser er excl. moms

2005-2007

svømme

KATALOG

Jernet 3-7 • 6000 Kolding • Telefon 75 50 60 11 • info@presenco.dk •www.presenco.dk

nr. 195 december 2005 H llen 17


hjemmeside

18 H llen nr. 195 december 2005


Kolding-Hallen sat til salg

Ved vedtagelsen af Kolding Kommunes budget for

2005 besluttede politikerne i Kolding Byråd at sætte

Kolding-Hallen til salg. Siden har KIF Elite (håndbold)

arbejdet med forskellige projekter, som i den sidste

ende skal munde ud i et køb. Klubben har således på

nuværende tidspunkt fundet 13 af 16 nødvendige

investorer, som skal hjælpe til med at fi nansiere købet

og en planlagt udbygning. Selve hallen ventes at

komme til at koste 15 mio. kr.

KIF Elite har planer om at lave området ved Kolding-

LÆSERBREV

Hvor ofte bliver vi snydt eller vildledt…

TEKST: Peter Jensen, Ishøj Svømmehal

I det nr. af Hallen som jeg fi k i uge 33 var der et indstik

fra Masterfood – med en ”fed” fidus, og så var den

endda med anbefaling af en yderst troværdig kollega, så

hvorfor ikke tro på det der står i indstikket, om hvordan

Masterfood har sikret at kunderne har kunne få en god

service når kiosken er lukket. Så vidt så godt. I indstikket

står der også, at det eneste der kræves er et areal på 1 m 2 ,

at der ingen risiko er, inden investering og intet ansvar

– og så oven i købet omkostningsfri service…

Et hamrende godt tilbud, troede vi i Ishøj Svømmehal,

lige indtil vi kontaktede fi rmaet for at få del i denne

gode fi dus. Desværre viste indstikket fra Masterfood sig

ikke at holde vand, det passer simpelthen ikke det der

står i annoncen. Der er en investering, siger fi rmaet, vi

skal nemlig leje maskinen og ikke nok med det, så siger

konsulenten som der henvises til at det indstik er fra først

på året og slet ikke gælder mere. Nu er det en konsulent

i den jyske afdeling der står på indstikket, og det der

Svar på Peter Jensens læserbrev

Masterfoods er et fi rma, der har en høj forretningsmoral

– og vi har altid haft et ønske om at kunne se vore kunder

i øjnene.

Masterfoods har været leverandør til de danske idrætshaller/svømmehaller

i alle årerne, vi har været på det

danske marked – og dette har vi et ønske om at fortsætte

med (MARS – BOUNTY – TWIX – SNICKERS –

M&M’s – MILKY WAY).

Vi har været med på Halinspektørmessen gennem

mange år – og til fælles glæde for alle parter.

Med automaterne i markedet er der åbnet for en mulighed

for en ekstra indtjening:

1. Før/efter kiosk/cafeteria åbner/lukker (24 timer i

døgnet)

2. Ved store stævner

3. Til forbrugere der ikke vil stå i kø ved disken etc.

KORT NYT

Hallen til en egentlig idrætsbydel, som alle borgere

i Kolding skal have et ærinde i mindst en gang om

måneden. Der skal bygges en idrætsefterskole med

plads til 90 elever, hallen skal udbygges med 1200

pladser, så den kan rumme 4000 tilskuere til håndboldkampe

og 5000 til koncerter, Endvidere skal faciliteterne

til sponsorer, tilskuere og udøvere moderniseret,

bl.a. med 345 nye p-pladser.

I forvejen er der en idrætsbørnehave på stedet.

jyske borger jo normalt for troværdighed og ærlighed,

men ikke denne gang. Da vi kontakter fi rmaet i den

Sjællandske afdeling, så kender man intet til dette indstil

og når man så kontakter den jyske konsulent, så siger

han at det er en gammel sag og nu er der andre forhold

der gør at man skal betale for at få maskinen.

Nu er det så at jeg undrer mig – for det indstik som jeg

refererer til er altså fra August nummeret af hallen og vi

havde kontakt med den jyske afdeling i september og

der var det altså noget fra foråret - så jeg må spørge – hvor

ofte bliver vi snydt eller vildledt, og hvor ofte hopper vi

på den reklame kære kollega pas på, hvem du siger ja

til, det kan bliver dyrt.

PS. Vi hoppede ikke på den med at leje automaten, vi

ville ikke komme til at tjene ret meget som vores gode

kollega i Helsinge ellers fortæller – jeg håber han har

fået den gratis.

Problematikken består i, at vi på et tidligere instik i

”Hallen” har skrevet ”ingen investering”.

Dette kan opfattes på fl ere måder (Masterfoods udlægning

af ” ingen investering ” er at selve investeringen i

automaten er et Masterfoods anliggende), men der er en

mindre leje på automaten.

En leje på automaten kan også opfattes som en investering,

og derfor har Masterfoods allerede taget Peter

Jensen`s kritik til efterretning, og i ”Hallen” uge 50 er

teksten ændret til ”en mindre leje”.

Masterfoods undskylder denne formulering, og ser

frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde til fælles

glæde.

Vi ønsker samtidig alle en rigtig glædelig jul samt en

godt og succesrigt nytår.

Med venlig hilsen

Masterfoods, John Hansen

nr. 195 december 2005 H llen 19


guld

Her er de der fi k guld og sølv!

sølv TEKST:

Hos SCANBOND A/S får du

kvalifi ceret hjælp og sparring, inden

for reparation og vedligeholdelse

af bygningskonstruktioner.

SCANDBOND A/S har en bred

vifte af kompetencer, som giver den

faglige ballast du har brug for. Lad

derfor SCANDBOND A/S blive

din entreprenør til alle opgaver

inden for bl.a.:

20 H llen nr. 195 december 2005

Per Arild

Som nævnt i sidste nummer af

HALLEN, blev der på Kølnmessen

under forsæde af IOC/IAKS

uddelt årets arkitekturpris for

2005.

Ved et festligt arrangement

hvori der deltog et par hundrede

mennesker, fi k de glade vindere fra de 93 nominerede anlæg fra 25

forskellige lande, overrakt deres beviser for fl ot byggeri. Også de danske

deltagere, nemlig Malik svømmehal i Nuuk, Grønland, og DGI huset i

Aarhus, fi k overrakt deres fortjente guld og sølvmedaljer for fl ot byggeri

og fremragende arkitektur.

På billedet ses de to modtagere af h.h.v. sølvplaketten, Direktør Troels

Knudsen, DGI Huset i Aarhus, og modtageren af guldplaketten Ove

Neumann, (tidligere KHR Arkitekter) der i dag er teknisk direktør i

Nuuk Kommune.

HALLEN ønsker hjertelig til lykke med de fornemme priser.

SCANBOND A/S

scanbond a/s

danish structural bonding compaby

Betonrenovering

Overfl adebehandling

Vandtætning

Epoxymembraner

Specialfuger

Epoxyfuger

Injicering

Undervandsarbejde

Renovering og

ombygning

af vandrutschebaner

Svømmehaller

Epoxy gulve m.m.

Katodisk beskyttelse

Alle opgaver udføres med nyeste tenologi og materialer.

Postboks 145 Lundegårdsvej 22 DK-3450 Allerød

www.scanbond.dk

tlf. vest 98 25 56 04 tlf. mobil 22 17 42 22

tlf. øst 48 17 51 86 mobil 40 32 92 61


Du skal være 100 procent

tilfreds, når jeg har rådgivet

dig

Vi tager det personligt, når vi rådgiver dig. For det er dig og dine ønsker, det

drejer sig om. For os handler en god, individuel rådgivning om, at vi får spurgt

ind til dine ønsker og behov, så vi kan give dig et enkelt

og forståeligt overblik over lige præcis dine mulig-

heder. Kun på den måde kan du tage de rigtige beslut-

ninger, så du er 100 procent tilfreds.

• Vi spørger ind til dine ønsker og behov

• Vi giver dig individuel rådgivning

• Du får overblik over mulighederne i din pensionsordning

• Vi tilpasser din pensionsordning efter dit valg

• Du får den bedst mulige pensionsordning

Kaj Jensen

Kunderådgiver

PFA Pension

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

Telefon 39 17 50 00

Telefax 39 17 59 50

kundecenter@pfa.dk

www.pfa.dk

CVR 13 59 43 76

nr. 195 december 2005 H llen 21


Nyt 22 H llen nr. xxx august 2003

22 H llen nr. 195 december 2005

fra fra områderne

Område 1

Kbh/Køge

Bugt

Referat af områdemøde torsdag

den 6. oktober 2005, Aktivcentret,

Gladsaxe Kommune.

Centerleder Ivan Klitte bød de 20

fremmødte fra område 01 velkommen

og orienterede kort om

Aktivcentres tilblivelse. Centret er

5000 m2 som benyttes af kommunens

borgere til ikke idrætslige

formål.

Orientering fra foreningen blev

givet af Jørgen Mosbæk i Peter

Jensens fravær.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Der er ansat en ny medarbejder på

sekretariatet, blandt andet for at

forstærke den faglige kompetence

på sekretariatet.

Der har i foreningen gennem de

sidste år været medlemsnedgang

på ca. 20 medlemmer i foreningen.

Der var en del debat hvor vidt

kommunesammenlægningen

yderligere kunne nedbringe

medlemsantallet, eller foreningen

ved tiltag kunne få nye medlemmer.

Vi havde en debat om navneskift

for at ramme mere bredt (kulturcentre,

golfbaner m.m.) og et bud

på nyt navn kunne være Organisation

for ledere i Fritid- og Kultursektoren

eventuel med en klingende

forkortelse.

Foreningen opfordrer til etablering

af netværk, specielt i kommuner

der sammenlægges, hvor ikke

foreningsmedlemmer bør inviteres

til netværkssamarbejdet.

Der blev drøftet muligheder for

sammenlægning med andre små

foreninger for at udvide medlemsantallet.

Størrelse kan altid

diskuteres, men det må konstateres

at det ikke altid er størrelsen der er

afgørende når man søger indfl ydelse.

Der foregår en debat i hovedbestyrelsen

omkring foreningens

struktur ved kommunesammenlægningerne,

og hvor vidt det skal

have konsekvenser for foreningen.

Kommuner der lægges sammen

bør tilhøre samme område, men

hvor vidt der skal være færre

områder er i det uvisse. Kommunesammenlægningerne

vil medføre

at foreningen får mulighed for at få

valgt fl ere tillidsmænd end de

nuværende 14.

Orientering fra ERFA

– grupperne i området

Svøm – Gruppen har fungeret i

små 4 år og fungerer godt. Gruppen

mødes 3-4 gange om året og

diskuterer almindelig drift,

arrangerer ture, mindre foredrag

om aktuelle emner m.m.

Grøn – Gruppen er startet i år og

har afholdt 4 møder. Her diskuteres

almindelig drift og erfaringsudveksling,

besøg på anlæg under

udførelse af græspleje.

Gruppen har fået etableret et

uddannelsesforløb for deres

medarbejdere og ledere i samarbejde

mellem Greve Idrætscenter,

AMU uddannelsescenter Slagelse

samt DBU. Stor tak til Claus

Madsen Greve Idrætscenter for et

kæmpe stykke arbejde.

Hal – Har været samlet et par

gange, hvor sidste gang gik lidt i

vasken på grund af mandefald.

Gruppen forsøger at samles igen så

det kan komme op at køre som de

andre.

Det var et ønske fra de fremmødte

om at få lagt informationer

om gruppernes eksistens på

foreningens hjemmeside under

område 01.

Ivan Klitte afsluttede mødet med

en rundvisning på centret inden

frokost.

Referent: Lars Køhler

Område 3

Nordvestsjælland

Referat fra område 03 i Gørlevhallen

den 5.10.2005

Område 3 var repræsenteret med

8 haller på sidste områdemøde hos

Sven Holm, i Gørlevhallen i

oktober måned. Det udsendte

program havde bl.a. lokket med at

foreningens faglige konsulent

Steen Engelund & Anita Primdahl

fra sekretariatet ville give møde.

Men inden da, skulle den obligatoriske

kaffe og morgenbrød – også

her uden gl. dansk – (en skik der

fi nder mer` og mer` indpas) –

indtages. Som sædvanligt, brydes

der meninger på kryds og tværs,

og de sidste sladderhistorier

udveksles. Arne fra Stenlille Hallen

er gået på velfortjent pension og

havde taget sin afl øser Bjørn med

til Gørlev.

For at komme i gang med dagens

program måtte formanden Lasse

Bernth fra Svebølle Hallen skære

igennem den megen ”small talk”

og startede med at byde velkommen

til de to indbudte gæster.

Efter Lasse`s indledende bemærkninger

var altid veloplagte

Steen Engelund klar med det sidste

nye fra foreningen og sekretariatet.

Steen hæftede sig ved de forhandlinger

der foregår i øjeblikket

mellem FOA, KL & HI. Der foregik

en længere diskussion om begreberne,

souschef, afdelingsleder,

assisterende halinspektør. Funktionen

halinspektører er fra politisk

hånd under pres i nogle kommuner.

Vi er jo en lille forening, når

store FOA vil noget andet. Vi kom

ind på strukturreformen og de

udfordringer der medfølger heraf.

Igen lød opfordringen vær med

hvor de politiske meninger kan

påvirkes. Kommunale haller &

selvejende institutioner kan tænkes

at ændre status efter reformen.


Debatten var ikke særlig struktureret,

men det medfører ofte en mere

livlig snak og diskussion.

Dagens tema lød ”uddannelse i

praksis - er vi til personlig og

praktisk udvikling. Anita Primdahl

gennemgik de mange kursustilbud

vi modtager fra foreningen. De

kendte argumenter som

1. ” Hvorfor ligge kursus i vinterhalvåret

- der har vi ikke tid”.

2. ” Hvorfor skal kurserne være så

dyre”.

3. ” Hvorfor så mange kursustilbud

til vådhallerne”.

4. ” Transporten til de enkelte

kursussteder er for lang”.

5. ” Vi kan ikke undvære arbejdskraften”.

blev som sædvanlig fremført.

Alle sammen gode spørgsmål,

men vi kender jo også alle svarene.

Wellness/Spinning er forholdsvis

nye kursustiltag, men ingen

tvivl om fremtiden.

Grøn nøgle - som Svebølle

Hallen lige har fået tildelt, var også

et emne som blev diskuteret og de

kurser som tilknyttes hertil.

Så var det tid igen til Steen

Engelund kunne komme på banen

og fortælle lidt om hans opfattelse

af status på kommunesammenlægningen

og specielt om hvad der

rører sig i forhold til hallerne. I

Holbæk området havde der været

afholdt et møde for halbestyrelser

og halinspektører for at sammenligne

forholdene de enkelte steder.

Det blev oplyst at der var stor

forskel på den måde, læs: ”de

økonomiske forhold”, de enkelte

haller blev drevet på.

Traditionen tro sluttede vi af

med en dejlig frokost.

Bjarne Kongsted

Svinningehallen

Område 11

Nordvestjylland

Halinspektørforeningens medlemmer

i område 11 – Nordvestjylland

har afholdt områdemøde

Onsdag, den 21. september 2005

kl. 09.30 – 12.30 i Morsø Ungdomsgård,

Nykøbing Mors.

Referat

Antal deltagere i mødet: 24.

1. Velkomst ved inspektør Folmer

Lauritsen herunder orientering om

deres kommende nye opvisningshal.

Morsø Ungdomsråd er samlingsstedet

for kultur- og fritidslivet i

Nykøbing Mors, når vi taler om

indendørs aktiviteter, og det er her

Nykøbings dygtige elitehåndboldherrer

har hjemmebane.

Den nye Opvisningshal skal stå

færdig 31. december 2006 og får en

kapacitet på 1000 sidepladser og

500/800 ståpladser. Herudover

bliver der et nyt motionscenter og

fl ere lokaler til alle former for

møder – anlægspris 50 mill. kr.

2. Valg af ordstyrer: Preben

Overgaard, Viborg Svømmehal.

3. Tanker i Thisted kommune i f.

m. kommunalreformen og de

opgaver/problemer det giver i f. t.

egen betaling for halleje m.v. v/

Niels Jeppesen.

Fra 1. januar 2007 bliver Thisted –

Sydthy – og Hanstholm kommuner

lagt sammen til en Storkommune –

Thisted Kommune med ca. 48.000

indbyggere.

I den nuværende Thisted kommune

er Fritids- og Kulturudvalget

et meget aktivt udvalg, der er med

til at skabe et dynamisk klima

indenfor området. Især er politikerne

interesseret i de selvejende

haller/institutioner ”ude på

landet”, hvor fl ere medlemmer også

har deres rødder, men ikke så

interesseret i Thisted Hallerne, som

er centralt placeret inde i byen.

Problemstillingen her og nu er

bl.a. – hvordan fi nder vi en tilskudspris

pr. haltime, som er ens i den

nye storkommune (spænder i dag

fra 185 til 340 kr. pr. time).

Problemstillingen er den samme

over hele landet, ikke kun i Thisted

Storkommune.

Et andet problem i de små

sammenlægningskommuner er, at

de mindre haller koster mere end de

store haller. Det kan føre til besparelser.

Det forventes at alle budgetter vil

blive barberet med 3% og hermed

vil foreningerne komme til at betale

en større andel.

De forslag som ligger klar i dag er

udarbejdet af Thisted kommunes

Kultur- og Fritidsforvaltning, uden

indfl ydelse/medvirken fra interesseorganisationer/foreninger.

Først

efter valget 15. november 2005, når

vi kender valgets resultat, vil

brugerne/foreningerne og interesseorganisationerne

blive inddraget.

Det lyder som en god fremgangsmåde.

Men det vigtigste efter valget

er en god og konstruktiv dialog i

det nye Folkeoplysningsudvalg.

Tak til Niels Jeppesen for et godt

indlæg.

4. HI’s rolle i. f. m. Kommunalreformen

ved Inspektør Ole Østergård,

Helle Hallerne

Helle Hallerne ligger i Varde

Storkommune fra 1. januar 2007. En

kommune med ca. 50.000 indbyggere.

Allerede for 1½ år siden mødtes

de 10 halinspektører, fra sammenlægningskommunerne,

for at tale

om ”hvad gør vi, når vi kommer

sammen”. Der er i dag 5 modeller,

som de ved fælles hjælp nok skal få

skabt en acceptabel ligevægt – det

ser positivt ud.

HI har nedsat et udvalg til

varetagelse af hele strukturreformen

allerede fra i dag.

HI opfordrer til, at vi i alle 99

kommuner får en tovholder, som

kan styre den kommende proces.

Tendensen er nemlig den, at de

fra fra områderne

Nyt

nr. xxx august 2003 H llen 23

nr. 195 december 2005 H llen 23


Nyt 24 H llen nr. xxx august 2003

24 H llen nr. 195 december 2005

fra fra områderne

nuværende halinspektører forsvinder,

hvis vi ikke ændrer signaler til

at være igangsættere i de små

haller. Sker det ikke, bliver de

erstattet af en vicevært, som er

medlem af FOA. Vi skal som HI –

medlemmer slå på, at vi har nogle

kompetencer, som ledere, økonomer,

aktivitetsmedarbejdere, som

FOA medlemmer ikke har i dag.

HI opfordrer til, at få valgt en

tillidsmand i hver kommune, når vi

har over 5 kommunalt ansatte eller i

lignende ansættelsesforhold – her er

souschefer også med.

På HI’s hjemmeside kan vi læse

om den nuværende kommunalreformproces

og hvilke tiltag der

allerede er sat i gang rundt omkring

i landet. At der vil opstå problemer

er klart, men vi skal gå ind til

opgaverne med en positiv holdning

for at få indfl ydelse.

NB! Gå hjem i kommunerne og få

samlet alle hallerne til en dialog.

Tak til Ole Østergård for et

informativt oplæg.

5. Nyt fra/om Kommunalreformen.

Erfaringsudveksling bordet

rundt – hvad er vi i gang med.

Sallinghallerne er gået sammen i et

samarbejde, som der forventes

meget positivt af.

Ballinghallen har sammen med

de andre haller/centre i Skive

kommune startet et konstruktivt

samarbejde op.

Viborg Kommune. Her i efteråret

skal en lille arbejdsgruppe komme

med oplæg til/om, hvad vi kan

gøre for at forbedre kendskabet til

hinanden i den nye Viborg Storkommune,

som får ca. 90.000

indbyggere.

Karup Kommune bliver en del af

Viborg Kommune fra 1. januar 2007.

Her har hallerne allerede været

samlet til møde omkring kommunalreformen.

Generelt. Endelig er der stor

byggeaktivitet omkring udbygning,

omforandring og nybyggeri, så alt

er klar til 1. januar 2007.

6. Orientering fra HI v/Tommy

Borggård

a. Overenskomsten er underskrevet,

men der mangler nogle tilføjelser.

b. Vi slår et slag for at nyansatte

halinspektører kommer med i HI –

den der er nærmest ved er ambassadør

for HI.

c. Det er en god idé, hvis vi kan få

de selvejende – hallers bestyrelser

med på et kursus omkring: Overenskomst,

ansættelse, ledelse,

samarbejde og ansvarsfordeling

mellem inspektør og bestyrelse.

Der har været et forsøgskursus på

Fyn og det gik rigtig godt. Det har

tidligere været benyttet her i

området med succes, så det vil vi se

på snarest.

d. En opfordring til HI om at

være mere synlig i dagspressen.

7. Hvordan går det med vores

faglige/sociale tur med Tress.

Det går ikke. Bestyrelsen vil

snarest prøve at lave et lignende

arrangement med Virklund Sport. –

I hører nærmere.

8. Eventuelt

a. Spøttrup skal have en ny

inspektør og hermed mangler bestyrelsen

en person, som kan klare

områdets gavekasse fremover.

Tages op på næste bestyrelsesmøde.

I hører nærmere.

b. Næste områdemøde afholdes i

Viborg Svømmehal – I hører

nærmere om dato.

Referent Torben Simonsen

Område 15

Bornholm

Møde den 27. september 2005 i

Østermarie hallen

Afbud fra: John Street – Rønne

Svømmehal og Per Clausen – Rønne

Idrætshal

1. Velkomst.

Uffe bød velkommen. Med en

kort orientering om besøg af

fotograf fra avisen p.g.a. overræk-

kelsen af hjertestartere til de 5

haller. De øvrige får dem i januar

2006.

Han læste takkekort op fra Svend

Andersen – Rønne Svømmehal, som

er gået på pension.

Desværre fi k vi ikke hilst på hans

afl øser, John Street.

2. Sidste nyt fra HI ved Uffe

En repræsentant fra Grøn nøgle

vil gerne besøge os. Der var enighed

om, at det var en fi n ide.

Cafeteriakursuset vil vi gerne

have til øen, men som det ser ud nu,

kan det ikke lade sig gøre. Det er

ikke droppet helt endnu, vi får

måske en konklusion af kurset, så vi

håber stadig

Der er en ny lønpulje på 1,25 %,

der frigives den 01..01.06 til de

kommunale haller. Men ingen ved

rigtig hvordan man får indfl ydelse

på den, men det undersøges.

Arbejdspladsvurderingerne er

forhåbentlig ok hos os alle, ellers

var det måske en ide at kigge på

dem. Bare en ”lille” opfordring.

Der kører forsøg på Fyn, for de

selvejende haller, med en temaaften.

Det skal måske udvides til resten af

landet. Årsagen er sammenlægningen

af kommunerne. På landsplan

er ca. 40 % af hallerne ikke medlemmer

af HI.

3. Kommunereform ved Peter

Jørgensen.

Peter er nyvalgt som vores

kontaktperson for kommunereformen

til HI.

4. Sidste nyt fra B.R.K. ved Jens

Mikkelsen

Ikke meget nyt.

Dialogmødet som skulle være

holdt i juni, er endnu ikke afholdt.

Indvendig renoveringsplan af

installationer og energi er der heller

ikke sket noget med endnu.

Vi kender endnu ikke vores

endelige tilskud (2005) fra B.R.K,

det kører stadig efter udbetaling

som i 2004.

Der er stor utilfredshed hos

halinspektørerne. Der har været 1.

behandling af budgettet for 2006.

Efter det bliver der ingen nedskæ-


inger. Der er afsat kr. 685 000,-

ekstra til halrenoveringer. 2.

behandling er den 13. oktober 2005.

5. Hjertestarter ved Michael

Seirup

Der blev afholdt hjertestarterkursus

i Gudhjem Svømmehal den 2.

september 2005. Der var 12 kursister,

halinspektører og personale +5

fra Gudhjem. Resten skal tage

kurset den 10. januar 06

Fem haller har pt. fået opsat

hjertestartere, resten får dem til

januar.

Der bliver kun opsat hjertestartere

i de haller, der har halinspektører

Et rigtigt godt kursus med rigtig

dygtige undervisere. Hjertestarterne

har vi fået sponsoreret af Sparekassen

Bornholm Fond. Tusind tak for

det.

Peter søger B.R.K. om tilskud til

køb af træningsmodel, så den kan

gå på skift mellem hallerne, så vi

har mulighed for at orientere

halbrugerne om, hvordan de skal

bruges.

Michael Seirup vil gerne være

behjælpelig med undervisningen

6. FTF. Nyt.

Sven Andersen var ikke til mødet,

så det venter vi med.

7. Kontingent ved Inge Jensen.

Alle fremmødte havde eller

betalte deres kontingent.

8. HI senior ved Kjeld Nielsen.

Deres årlige sammenkomst var i

år på Bornholm. Svend Kristiansen

havde arrangeret turen, med gode

råd fra Keld og Uffe.

Forretningsudvalget

Det blev til 3 pragtfulde dage,

med mange gode oplevelser og

dejligt vejr.

Alle rejste hjem med mange gode

minder fra Bornholm.

9. Turen rundt i hallerne.

Søndermarkshallen: Allan;

Svømmehallen kører rigtig godt

pt. Desværre er der ikke mange

penge at hente til renovering, så alle

reparationer bliver lappeløsninger.

Det holder heller ikke i længden.

Nordlandshallen: Uffe.

Har netop lavet motionsrum, som

medlemmerne bruger fl ittigt.

Så er der kommet nyt lys i hallen

med sensor.

Undersøger priser på pillefyr, der

skulle være store besparelser, op

mod 50 %.

Østermariehallen: Jesper.

Meget tilfreds med sit pillefyr, det

kører godt og der er ikke meget

ekstra arbejde med det i forhold til

oliefyr. Har sparet 50 % på varmekontoen.

Øvrige haller:

Alt vel – kører planmæssigt.

10. Evt.

Intet.

Vi sluttede mødet med lidt godt

at spise. Tak til Jesper.

Næste møde afholdes d. 17 jan.

2006 kl. 9.00 hos Inge i Nyvest

Centret. Hvor vi vil prøve at få

besøg af en person ang. Alternativ

energi. Vi slutter med lidt mad.

Referat: Inge Jensen.

ønsker alle medlemmer og

forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul.

Halgulve der

kan tåle det

hele

malerfi rmaet

christiansen’s eftf.

Højbrogade 17a

Nykøbing F.

tlf. 54 85 27 67

Danmarks bedste oplakerings-,

kontrakt, og servicesystem –

også med gulvafslibning.

Gratis konsulentbistand.

Ring og aftal tid.

fra fra områderne

Nyt

nr. xxx august 2003 H llen 25

nr. 195 december 2005 H llen 25


HOVEDBESTYRELSEN

01-København / Køgebugt

Peter Aa. Jensen, Ishøj Svømmehal

og Centersal, Drosselvej 7, 2630

Tåstrup

Telefon: 43 57 71 75

Mobil: 40 32 36 76

E-mail: peteraa@mail.tele.dk

02-Nordsjælland

Hans Jørn Kjøller, Jyllingehallen

Planetvej 35, 4040 Jyllinge

Telefon: 46 78 85 55

Fax: 46 79 09 19

Mobil: 21 78 87 31

E-mail: hjk.kjoeller@webspeed.dk

03-Nordvestsjælland

Lasse Bernth, Svebølle Hallen

Sandåsvej 4, 4400 Kalundborg

Telefon: 59 29 37 68

Mobil: 21 48 14 07

E-mail: sveboellehallen@

bjergsted.dk

04-Sydsjælland / Møn

Peder Stig Jørgensen, Haslev

Svømmehal, Sofi endalsvej 42, 4690

Haslev

Telefon: 56 36 45 70

E-mail: pejo1@haslev.dk

05-Lolland / Falster

Bjarne Simonsen, Væggerløsehallen,

Nyvang 26, 4872 Idestrup

Telefon: 54 17 78 47

Mobil: 23 74 85 82

E-mail: Sika@oncable.dk

06-Fyn

Henrik Wessel, Aunslev Hallen

Kertemindevej 50, 5800 Nyborg

Telefon: 65 36 15 82

E-mail: h.wessel@pc.dk

07-Sønderjylland

Erik Uldall Hansen, Agora

Nyløkke 2, 6200 Aabenraa

Telefon: 74 62 66 24

E-mail: erha@aabenraakom.dk

08-Sydjylland

Jørgen Th. Jepsen, Ribe Fritidscenter

og Svømmebad, Simon Hansens

Vej 8, 6760 Ribe

26 H llen nr. xxx august 2003

26 H llen nr. 195 december 2005

Telefon: 75 42 25 62

Fax: 75 41 01 84

Mobil: 21 63 02 22

E-mail: rfc@stofanet.dk

09-Vestjylland

Jørgen Paulsen, Vestjydsk Fritidscenter,

Bredgade 21, 6990 Ulfborg

Telefon: 97 49 17 56

Fax: 97 49 12 96

E-mail: vfcenter@post.tele.dk

10-Midtjylland

Jørn Juul, Forum Horsens, Langemarksvej

55, 8700 Horsens

Telefon: 76 29 23 23

Fax: 75 62 30 81

E-mail: kujj@horsens.dk

11-Nordvestjylland

Tonny Borggård, Thy-Hallerne

Gyvelvej 48, 7700 Thisted

Telefon: 96 18 65 55

Fax: 97 92 05 85

E-mail: tonny.borggaard@

thisted.dk

12-Østjylland

Niels-Jørn Mogensen, Voldum-

Hallen, Voldum Rudvej 42, 8370

Hadsten

Produkt

information

Water innovation

Telefon: 86 49 15 00

Mobil: 40 81 37 14

E-mail: lene.njm.voldum@

mail.tele.dk

14-Nordjylland

Mogens Lauritsen, Hirtshals

Idrætscenter, Halvejen 4, 9850

Hirtshals

Telefon: 98 94 44 00

Fax: 98 94 52 44

Mobil: 20 21 78 39

E-mail: hallen@internord.dk

15-Bornholm

Uffe Houmann, Nordlandshallen

Strandvejen 1, 3770 Allinge

Telefon: 56 48 12 17

Fax: 56 48 12 17

Mobil: 20 46 12 17

E-mail: u.houmann@

vip.cybercity.dk

Senior-Udvalget

Svend Kristiansen

Østerbyvej 32, Østerby, 6280 Højer

Telefon: 74 78 32 12

Mobil: 21 47 35 97

E-mail: sv.kristiansen@

mail.tele.dk

flytter…

I en pressemeddelelse oplyser Water Innovation at de er fl yttet til

større og egne faciliteter med eget kontor, lager og værksted. Samtidig

har fi rmaet ændret selskabsform til nu at være et aktieselskab.

Den administrerende direktør Lene Bach oplyser, at man har stor

tillid til fremtiden, og tror på en spændende udvikling i de danske

svømmebade, hvor man ønsker at være en aktiv og innovativ partner.

Firmaet glæder sig til at byde velkommen på den nye adresse, og

ser frem til en hverdag i optimale omgivelser, så man fortsat kan

leve op til fi rmaets målsætning, som er +1 = lidt bedre.

Adressen er Vandværksvej 19, Torrild, 8300 Odder.


OLYMPISK

Vinter OL 2006 i Torino!

TEKST: Per Arild

Torino, der i øvrigt

var den første Italienske

hovedstad i

kongedømmet Sardinien,

og som i dag

er Italiens fjerde

største by, og blandt andet kendt for at være hovedsæde

for Fiat fabrikkerne, er blevet valgt som vært ved de 20.

Olympiske vinterlege, der fi nder sted fra den 10. – 26.

februar 2006.

Ikke færre end 2.500 idrætsudøvere fra ca. 85 lande

forventes at deltage, og de bliver placeret i 3 forskellige

byer i regionen, nemlig Bardonecchia, Sestriere og naturligvis

Torino, der som centrum, og med de smukke

Sydtirolske alper som kulisse, vil få den største omtale

af begivenhederne. Det er også her på byens stadion, at

både åbningsceremonien og afslutningen vil fi nde sted,

og det er også her at den olympiske ild vil brænde i de

17 dage legene varer. Her i Torino vil ishockeyturneringen,

skøjteløb med de forskellige grene indenfor denne

sport, speed skating og short track blive afviklet, mens

ski disciplinerne naturligvis afvikles i bjergene rundt

om.

I skrivende stund, ved vi ikke om der vil være dansk

deltagelse ved disse Olympiske lege, men curlingda-

merne, der jo var de første der nogensinde vandt en

medalje til Danmark ved en vinterolympiade, ved at

erobre sølvmedaljer ved legene i Nagano har stadig en

mulighed for at sikre sig billetter til Torino, men det

kræver at holdet bliver mindst nummer 5 ved det forestående

EM der afvikles i december i år. Så foreløbig er

der jo kun at håbe på at det lykkes. Curlingturneringen

afvikles som den eneste gren i byen Pinerolo i byens

smukke curlinghal.

Atleterne skal bo i tre forskellige olympiske landsbyer,

og dette er valgt for man ikke skal bruge for megen tid

på transport mellem de forskellige konkurrencesteder.

Der kæmpes i alt i 7 sportsgrene, med 15 discipliner,

og om 82 medaljesæt, og der vil i alt være 14 konkurrencesteder,

fordelt ud over regionen.

Vinter OL vil være en af årets største idrætsbegivenheder,

måske kun overgået af VM i fodbold, der afvikles

senere på året i Tyskland, og man forventer naturligvis

mange tilskuere, men for de mange der ikke har nogen

mulighed for at være til stede, vil omkring 10.000 journalister

og tv folk sørge for at man kan komme tæt på de

enkelte konkurrencer, og man forventer da også at over

2 milliarder seere vil følge de spændende dage i

Sydtirol.

God fornøjelse foran skærmen.

nr. 195 december 2005 H llen 27


Studietur

TEKST: Poul Bach

Onsdag den 26. oktober kl. 08.15 steg 46 forventningsfulde

personer på bussen ved Fredericia banegård. Mange

havde været med før, men der var også mange nye deltagere.

Der var igen i år en god blanding af leverandører,

kommunalfolk og halinspektører, så det resulterede igen

i en livlig snak om fælles interesser.

Første stop var som sædvanlig ved den tyske grænse,

hvor vi provianterede os med både lidt drikkevarer og

lidt sødt til ganen til at modstå strabadserne til den

lange tur.

Efter nogle rigtig hyggelige timer på motorvejen i en

næsten hel ny bus og med en god chauffør, ankom vi til

Køln kl. ca. 18,30, hvor vi blev indlogeret på to forskellige

hoteller som lå næsten ved siden af hinanden midt

i byen tæt på Køln domkirke. Vi var selvfølgelig alle lidt

trætte af den lange køretur, men der var da overskud til

at fi nde en god restaurant, hvor vi indtog et godt måltid

mad.

Torsdag morgen begav vi os så til de store messehaller,

hvor alt hvad man kan tænke sig af forskelligt udstyr til

idrætsanlæg og haller var i overfl od. Efter at have gået

rundt på messen i fl ere timer, skulle vi kl. 15,00 være på

28 H llen nr. 195 december 2005

til Køln

en stand, som Virklund Sport sammen med deres samarbejdspartner

”Boen” havde. Her var der lodtrækning

af 3 præmier fra Virklund samt en præmie fra ”Boen.”

Alle som var iklædt den bluse, som vi havde modtaget

fra fi rmaerne, kunne komme i betragtning til præmierne.

1. præmien måtte udtrækkes 2 gange, da den første

vinder ikke havde blusen på, så den heldige vinder af 48

flasker god rødvin blev Torben Larsen, Han Herred

Fritidscenter og Vandrerhjem.

2. præmie på 36 fl asker god rødvin blev vundet af

Jørgen Abildgård, og 3. præmien på 24 fl asker god rødvin

blev vundet af Gregers Holm Larsen, Højene Hallen,

Hjørring. Der var stor stemning på standen, især fra alle

nordjyderne, da alle præmierne jo gik til dem. Den ekstra

præmie fra Fa. ”Boen” var et rigtig fl ot armbåndsur,

som også skulle udtrækkes 2 gange da den først udtrukne

heller ikke havde blusen på. Den heldige vinder

blev herefter Jens Chr. Olesen, som viste stor glæde ved

at modtage uret. Vi siger tak til Firmaerne for de fl otte

præmier samt den gode stemning det frembragte.

Efter en rigtig god dag i messeområdet, var vi så alle

Fra venstre direktør Torben Pedersen, Torben Larsen, direktør Peter Stampe, Gregers Holm Larsen, salgschef Carsten Hansen, Jørgen

Abildgaard og Jens Chr. Olesen.


inviteret til Junckers arrangement, hvor vi fi k en god

gennemgang af deres produkter og en god snak om fælles

problemer vedr. sportsgulve. Derefter havde Junckers

inviteret os på en italiensk restaurant, hvor vi tilbragte

nogle rigtig hyggelige timer med god mad og hygge. Her

var der bl.a. også mulighed for at fortælle lidt historier

og andet underholdning, bl.a. fremførte folkene fra

Ølstykke et par gode sange. En stor tak til Junckers for

et fl ot arrangement.

Fredag tilbragte vi igen det meste af dagen på messen,

IAKS Messen er simpelthen så stor, at det ikke kan lade

sig gøre at se det hele på en dag.

Kl. 17.00 skulle vi så på besøg på Rhein Energi Stadion,

F.C.Køln’s hjemmebane, som lige har gennemgået en

gennemgribende renovering, så det i dag står som et top

moderne og virkelig imponerende arena med plads til

godt 50.000 tilskuere. Det skal i øvrigt også bruges under

de kommende VM kampe i fodbold. Rundvisningen

sluttede med spisning på en af restauranterne på anlægget.

Efterfølgende var der så mulighed for de vandglade

at komme på besøg i Agrippa Bad, et badeanlæg med

1200 kvadratmeter vandoverfl ade, inden- og udendørsbassiner,

fi tnessområde, 200 kvadratmeter saunaland,

solarier og restauration, et imponerende anlæg som tiltrak

mange.

Lørdag morgen kørte bussen så nordpå igen, vi gjorde

ophold i Hamburg, hvor vi overværede en bundesliga

fodboldkamp mellem Hamburg og Schalke 04, sidstnævnte

med tre danske spillere, et fantastisk skue med

en fantastisk stemning, blandt de 50.000 tilskuere.

Søndag morgen gik turen så hjem mod Danmark igen.

Jeg tror, alle har haft en virkelig god og lærerig tur med

mange rigtig gode indtryk som måske resulterer i noget

nyt og spændende i vore hjemlige anlæg. Et stort arbejde

af Jens Chr. Olesen og uddannelsesudvalget var vel gennemført,

en rigtig stor tak til dem.

1956

2006

Virklund Sport ønsker alle kunder og

samarbejdspartnere en glædelig

jul og et godt nytår.

I 2006 fejrer Virklund Sport

50-års jubilæum.

Se mere i vores jubilæumskatalog,

der udkommer 1. januar 2006 og

følg med i jubilæumsaktiviteterne på

www.virklund-sport.dk

Virklund Sport A/S . Korshøjvej 2 . 8600 Silkeborg . tlf. 7020 0455

virklund@virklund-sport.dk . www.virklund-sport.dk

nr. 195 december 2005 H llen 29


Produkt

information

Italiensk for begyndere

Italiensk træningsudstyr er sagen både, når det gælder

effekt, funktionalitet og design.

Glem alt om klodsede træningsmaskiner, der fylder og

ikke er særlig pæne at se på. Sammen med designeren

bag Alfa Romeo og Ferrari har Italienske Bcube udviklet

en helt ny træningsserie, der både giver god effekt og er

fl ot at se på med stilrene, minimalistiske linjer. Udover

den traditionelle sorte farve fås serien i en række fl otte

farver, der sætter kulør på træningslokalet – og gør det

lidt sjovere at dyrke motion.

Displayet på kondicyklen og løbebåndet er udformet

som instrumentbrættet i en bil. Da man netop genkender

symbolerne fra bilen, er displayet meget nemt at betjene

og afl æse. Når det gælder styrketræning, trænes der i

Bcubes maskiner i frie baner, hvilket stiller højere krav

til koordination og udfordrer hele bevægelsesapparatet

og ikke kun musklerne. Både begyndere, let øvede og

professionelle kan træne i maskinerne.

Bcube forhandles i Danmark af KEBO CARE A/S, tlf.

36 39 80 00 mail info@kebocare.dk, www.kebocare.dk

30 H llen nr. 195 december 2005

Lyseng Svømmehal

Skridsikring af gulve.

Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg 75 12 00 42


FSB Messen i køln

TEKST: Per Arild

I sidste nummer af HALLEN, havde vi udskrevet en konkurrence

om, hvem det var der skulle åbne dette års

Kølnmesse. Og ja, det var fodboldlegenden, Edson Arantes

do Nascimento bedre kendt som ”Pele”, der som en overraskelse

den 26. oktober åbnede udstillingen, og i sin tale

slog fast, at dette var verdens største udstilling af idrætstilbehør,

og gik så langt at kalde det for ”a great show”.

Og det må man sandelig give ham ret i. Ikke færre end

481 fi rmaer fra 38 lande deltog i dette års messe, der fyldte

ikke mindre end 48.000 m 2 . 287 af fi rmaerne var fra udlandet,

og 194 fra Tyskland.

Over 16.000 besøgende gik i de tre dage udstillingen

varede gennem tælleapparaterne, og af dem var de 9.600,

(60 %) fra udlandet.

Meget af årets udstilling var, p.g.a. at næste års VM, der

jo som bekendt afholdes i Tyskland, bygget op om kunstgræs,

og fodboldbaner i almindelighed, men også mange andre

sportsgrene fi k speciel opmærksomhed, bl.a. Basketball,

som skal afvikle VM i Japan til næste år. Men også is-sporterne

fi k opmærksomhed, idet en helt lille isbane var bygget

op, og man holdt dagligt opvisninger i både kunstskøjteløb,

var den største …

Eisstockschiessen og ishockey

for ungdom. Alt

dette trak store mængder

af tilskuere.

Også afdelingen for

svømmeanlæg, den såkaldte

Aquanale, havde

stor interesse, og her

kunne man se hvordan

welnessbølgen ruller ud

over verden, og hvad

der fi ndes af forskellige

typer af solarier, ja det

skal man faktisk have set for at fatte.

Danske halinspektører deltog, som tidligere nævnt,

med 2 busser fyldt med interesserede medlemmer, der

alle kom hjem med ny inspiration, og nye ideer til

deres hverdag.

De der ikke nåede med i år, kan allerede begynde at

glæde sig til næste Kølnmesse, der fi nder sted fra den

31. oktober til den 2. november 2007.

nr. 195 december 2005 H llen 31


KOMMUNALE LØNNINGER PR. 1. JANUAR 2006

Månedsløn 7,69% pension 14,2% pension Månedsløn 7,69% pension 14,2% pension

Løn

Grp. 0

samlet Heraf samlet Heraf

Grp. 1

samlet Heraf samlet Heraf

trin

bidrag eget bidrag bidrag eget bidrag

bidrag eget bidrag bidrag eget bidrag

11 16.443,33 1.264,49 421,50 2.334,95 778,32 16.718,42 1.267,46 422,49 2.340,43 780,14

12 16.725,08 1.286,16 428,72 2.374,96 791,65 17.007,08 1.289,20 429,73 2.380,57 793,52

13 17.014,75 1.308,43 436,14 2.416,09 805,36 17.303,92 1.311,55 437,18 2.421,85 807,28

14 17.312,42 1.331,33 443,78 2.458,36 819,45 17.608,83 1.334,52 444,84 2.464,26 821,42

15 17.606,42 1.353,93 451,31 2.500,11 833,37 17.910,25 1.357,20 452,40 2.506,15 835,38

16 17.907,33 1.377,07 459,02 2.542,84 847,61 18.218,83 1.380,43 460,14 2.549,03 849,68

17 18.157,25 1.396,29 465,43 2.578,33 859,44 18.478,17 1.399,75 466,58 2.584,72 861,57

18 18.490,67 1.421,93 473,98 2.625,68 875,23 18.819,75 1.425,48 475,16 2.632,22 877,41

19 18.740,25 1.441,13 480,38 2.661,12 887,04 19.077,75 1.444,76 481,59 2.667,83 889,28

20 18.999,33 1.461,05 487,02 2.697,90 899,30 19.345,42 1.464,78 488,26 2.704,79 901,60

21 19.314,50 1.485,29 495,10 2.742,66 914,22 19.669,42 1.489,11 496,37 2.749,72 916,57

22 19.606,75 1.507,76 502,59 2.784,16 928,05 19.961,67 1.511,58 503,86 2.791,22 930,41

23 19.919,42 1.531,80 510,60 2.828,56 942,85 20.264,75 1.535,53 511,84 2.835,43 945,14

24 20.242,08 1.556,62 518,87 2.874,38 958,13 20.577,50 1.560,23 520,08 2.881,05 960,35

25 20.571,50 1.581,95 527,32 2.921,15 973,72 20.896,42 1.585,45 528,48 2.927,61 975,87

26 20.908,50 1.607,86 535,95 2.969,01 989,67 21.222,33 1.611,25 537,08 2.975,26 991,75

27 21.253,25 1.634,37 544,79 3.017,96 1.005,99 21.555,00 1.637,62 545,87 3.023,96 1.007,99

28 21.605,50 1.661,46 553,82 3.067,98 1.022,66 21.894,42 1.664,58 554,86 3.073,73 1.024,58

29 21.965,83 1.689,17 563,06 3.119,15 1.039,72 22.241,08 1.692,13 564,04 3.124,61 1.041,54

30 22.333,92 1.717,48 572,49 3.171,42 1.057,14 22.594,50 1.720,28 573,43 3.176,59 1.058,86

31 22.710,33 1.746,42 582,14 3.224,87 1.074,96 22.955,50 1.749,07 583,02 3.229,74 1.076,58

32 23.095,08 1.776,01 592,00 3.279,50 1.093,17 23.323,67 1.778,47 592,82 3.284,05 1.094,68

33 23.488,25 1.806,25 602,08 3.335,33 1.111,78 23.699,42 1.808,52 602,84 3.339,53 1.113,18

34 23.890,58 1.837,19 612,40 3.392,46 1.130,82 24.083,17 1.839,26 613,09 3.396,29 1.132,10

35 24.301,25 1.868,77 622,92 3.450,78 1.150,26 24.474,25 1.870,63 623,54 3.454,22 1.151,41

36 24.721,42 1.901,08 633,69 3.510,44 1.170,15 24.873,58 1.902,72 634,24 3.513,47 1.171,16

37 25.150,67 1.934,09 644,70 3.571,40 1.190,47 25.280,67 1.935,49 645,16 3.573,99 1.191,33

38 25.606,33 1.969,13 656,38 3.636,10 1.212,03 25.715,17 1.970,30 656,77 3.638,26 1.212,75

39 26.063,83 2.004,31 668,10 3.701,06 1.233,69 26.147,67 2.005,21 668,40 3.702,73 1.234,24

40 26.531,67 2.040,29 680,10 3.767,50 1.255,83 26.589,00 2.040,90 680,30 3.768,63 1.256,21

41 27.009,67 2.077,04 692,35 3.835,37 1.278,46 27.039,08 2.077,36 692,45 3.835,96 1.278,65

42 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57

43 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50

44 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23

45 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77

46 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15

47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,40 1.447,47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,40 1.447,47

48 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00

49 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61

50 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15

51 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,56 1.960,52 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,56 1.960,52

52 45.894,75 3.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82 45.894,75 3.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82

53 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51

54 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43

55 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45

55+ 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86

Antal timer Sats Pr. måned

Indtil 200 0 0

201-400 1 589,07

401-600 2 978,62

601-900 3 1.491,68

901-1200 4 2.023,74

OVER 1200 5 2.612,82

32 H llen nr. 195 december 2005

Bemærk at pensionssatserne er opgjort pr. gruppe

§ 12 tillæg: Arbejde i forskudt tid samt uplanlagt arvejde

udover den aftalte norm


Månedsløn 7,69% pension 14,2% pension Månedsløn 7,69% pension 14,2% pension

Løn

Grp. 2

samlet Heraf samlet Heraf

Grp. 3

samlet Heraf samlet Heraf

trin

bidrag eget bidrag bidrag eget bidrag

bidrag eget bidrag bidrag eget bidrag

11 16.909,00 1.269,51 423,17 2.344,22 781,41 17.184,08 1.272,47 424,16 2.349,69 783,23

12 17.202,33 1.291,30 430,43 2.384,45 794,82 17.484,42 1.294,34 431,45 2.390,06 796,69

13 17.504,08 1.313,70 437,9 2.425,82 808,61 17.793,25 1.316,82 438,94 2.431,57 810,52

14 17.814,00 1.336,73 445,58 2.468,34 822,78 18.110,50 1.339,92 446,64 2.474,23 824,74

15 18.120,75 1.359,47 453,16 2.510,34 836,78 18.424,58 1.362,74 454,25 2.516,38 838,79

16 18.434,58 1.382,75 460,92 2.553,33 851,11 18.746,08 1.386,10 462,03 2.559,51 853,17

17 18.700,42 1.402,14 467,38 2.589,13 863,04 19.021,42 1.405,60 468,53 2.595,51 865,17

18 19.047,58 1.427,93 475,98 2.636,75 878,92 19.376,75 1.431,47 477,16 2.643,29 881,10

19 19.311,42 1.447,28 482,43 2.672,48 890,83 19.648,92 1.450,91 483,64 2.679,19 893,06

20 19.585,00 1.467,35 489,12 2.709,55 903,18 19.931,17 1.471,08 490,36 2.716,44 904,48

21 19.915,17 1.491,76 497,25 2.754,61 918,20 20.270,08 1.495,58 498,53 2.761,66 920,55

22 20.207,42 1.415,23 504,74 2.796,11 932,04 20.562,33 1.518,05 506,02 2.803,16 934,39

23 20.503,58 1.538,10 512,70 2.840,18 946,73 20.848,83 1.541,81 513,94 2.847,04 949,01

24 20.809,75 1.562,73 520,91 2.885,66 961,89 21.145,17 1.566,34 522,11 2.892,34 964,11

25 21.121,33 1.587,87 529,29 2.932,09 977,36 21.446,42 1.591,37 530,46 2.938,55 979,52

26 21.439,50 1.613,59 537,86 2.979,57 993,19 21.753,25 1.616,96 538,99 2.985,81 995,27

27 21.763,83 1.639,87 546,62 3.028,11 1.009,37 22.065,58 1.643,12 547,71 3.034,11 1.011,37

28 22.094,42 1.666,73 555,58 3.077,71 1.025,90 22.383,33 1.669,84 556,61 3.083,45 1.027,82

29 22.431,58 1.694,18 564,73 3.128,40 1.042,80 22.706,75 1.697,15 565,72 3.133,88 1.044,63

30 22.775,00 1.722,23 574,08 3.180,19 1.060,06 23.035,58 1.725,03 575,01 3.185,37 1.061,79

31 23.125,17 1.750,89 583,63 3.233,12 1.077,71 23.370,33 1.753,53 584,51 3.237,99 1.079,33

32 23.481,92 1.780,18 593,39 3.287,19 1.095,73 23.710,67 1.782,64 594,21 3.291,75 1.097,25

33 23.845,58 1.810,10 603,37 3.342,44 1.114,15 24.056,75 1.812,37 604,12 3.346,64 1.115,55

34 24.216,50 1.840,69 613,56 3.398,94 1.132,98 24.409,08 1.842,77 614,26 3.402,77 1.134,26

35 24.593,92 1.871,92 523,97 3.456,60 1.152,20 24.766,75 1.873,78 624,59 3.460,04 1.153,35

36 24.978,83 1.903,85 634,62 3.515,57 1.171,86 25.130,92 1.905,49 635,16 3.518,58 1.172,86

37 25.370,83 1.936,46 645,49 3.575,77 1.191,92 25.500,83 1.937,86 645,95 3.578,36 1.192,79

38 25.790,58 1.971,11 657,04 3.639,77 1.213,26 25.899,42 1.972,29 657,43 3.641,93 1.213,98

39 26.205,67 2.005,83 668,61 3.703,88 1.234,63 26.289,50 2.006,74 668,91 3.705,55 1.235,18

40 26.628,75 2.041,33 680,44 3.769,43 1.256,48 26.686,08 2.041,95 680,65 3.770,57 1.256,86

41 27.059,50 2.077,58 692,53 3.836,37 1.278,79 27.088,83 2.077,90 692,63 3.836,95 1.278,98

42 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57

43 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50

44 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23

45 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77

46 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15

47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,50 1.447,47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,40 1.447,47

48 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00

49 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61

50 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15

51 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,60 1.960,52 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,56 1.960,52

52 45.894,75 2.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82 45.894,75 3.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82

53 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51

54 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43

55 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45

55+ 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86

nr. 195 december 2005 H llen 33


KOMMUNALE LØNNINGER PR. 1. JANUAR 2006

Løn

trin

Månedsløn

Grp. 4

34 H llen nr. 195 december 2005

7,69% pension 14,2% pension

samlet

bidrag

Heraf

eget bidrag

samlet

bidrag

Heraf

eget bidrag

11 17.374,58 1.274,52 424,84 2.353,47 784,49

12 17.679,67 1.296,44 432,15 2.393,94 797,98

13 19.993,42 1.318,98 439,66 2.435,56 811,85

14 18.315,67 1.342,13 447,38 2.478,31 826,10

15 18.635,00 1.365,01 455,00 2.520,56 840,19

16 18.961,92 1.388,43 462,81 2.563,81 854,60

17 19.243,50 1.407,99 469,33 2.599,94 866,65

18 19.604,58 1.433,93 477,98 2.647,83 882,61

19 19.882,58 1.453,43 484,48 2.683,84 894,61

20 20.170,67 1.473,67 491,22 2.721,21 907,07

21 20.515,83 1.498,22 499,41 2.766,55 922,18

22 20.808,08 1.520,70 506,90 2.808,05 936,02

23 21.087,83 1.544,39 514,80 2.851,80 950,60

24 21.377,33 1.568,84 522,95 2.896,95 965,65

25 21.671,33 1.593,79 531,26 2.943,02 981,01

26 21.970,42 1.619,30 539,77 2.990,13 996,71

27 22.274,42 1.645,37 548,46 3.038,27 1.012,76

28 22.583,25 1.671,99 557,33 3.087,42 1.029,14

29 22.897,33 1.699,20 566,40 3.137,67 1.045,89

30 23.216,00 1.726,98 575,66 3.188,95 1.062,98

31 23.540,00 1.755,36 585,12 3.241,36 1.080,45

32 23.868,92 1.784,35 594,78 3.294,90 1.098,30

33 24.202,83 1.813,94 604,65 3.349,54 1.116,51

34 24.542,50 1.844,20 614,73 3.405,42 1.135,14

35 24.886,58 1.875,07 625,02 3.462,42 1.154,14

36 25.236,17 1.906,62 635,54 3.520,68 1.173,56

37 25.590,83 1.938,83 646,28 3.580,15 1.193,38

38 25.974,92 1.973,10 657,70 3.643,44 1.214,48

39 26.347,58 2.007,37 669,12 3.706,71 1.235,57

40 26.725,83 2.042,37 680,79 3.771,35 1.257,12

41 27.109,25 2.078,12 692,71 3.837,36 1.279,12

42 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57

43 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50

44 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23

45 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77

46 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15

47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,40 1.447,47

48 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00

49 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61

50 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15

51 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,60 1.960,52

52 45.894,75 3.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82

53 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51

54 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43

55 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45

55+ 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86

Befordringssatser 2006

Pr. 1. januar 2006 er befordringssatserne:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,30 kr. pr. km.


nr. 195 december 2005 H llen

35


1m

36 H llen nr. 195 december 2005

DE TO PRO 750 Podiesystem

2m

For mere information kan du ringe til os:

DETO er nu også blevet leveringsdygtige af rigsystemer

samt kraner. Derfor giver det os nu mulighed for, at lave en

totalløsning til dem.

Dækplade: 15 mm møbelplade

Størrelse: 100*200 cm standard

Vægt: 29 kg

Belastning: 750 kg/m 2

Højde: Op til 140 cm u/ diagonaler

Understel: 40*40 mm / 48 mm Ø

DE TO Handel

Gjorslevvej 2

4660 Store Heddinge tlf.: 56 50 04 24 e-mail: info@deto-denmark.dk

Flexsand

– unikt infill

materiale til kunstgræsbaner.

Flexsand er naturligvis

udviklet som infill til nye

baner. Men det er også perfekt

til opgradering/renovering af en ældre

2.generationsbane. Ved at udskifte de

gamle sandfyldte baner med Flexsand,

kan banen få udseende og egenskaber der

fuldt lever op til FIFA krav. Efter test, kan

banen opnå godkendelse ved DBU som

3.generations bane.

PV-Sand A/S | Ågade 103, Pjedsted | DK-7000 Fredericia | Denmark

Tel +45 75 954 399 | Fax +45 75 954 225 | www.pvsand.dk | pvsand@pvsand.dk

Flexsand giver dit kunstgræs egenskaber der kommer så tæt på naturgræs, at kun duften mangler

Flexsand består af sorteret kvartssand, hvor hvert sandkorn er belagt med et

lag gummi.

Nogle af fordelene ved Flexsand er:

Græsset føles som naturgræs på huden.

Plænen ser optisk korrekt ud med den grønne farve.

Der er ingen lugtgener.

Med sin runde form og høje vægt arbejdes Flexsand

hurtigt ned i banen, så banen kan godkendes hurtigt.

Flexsand er et enkelt ensartet produkt, som giver

meget nem vedligeholdelse

Mest miljøvenlige infill materiale på markedet.

Brandsikkert til stadioner og indendørs baner.


Klædt på til fremtidens

TEKST Steen Engelund

udfordringer!

Nyt kursusinitiativ fra Halinspektørforeningen

”Hele ledelsen dvs. bestyrelse og halinspektør skal samarbejde

om at lave idrætsanlæggets fremtidige strategi”.

Det var et af budskaberne da 17 bestyrelsesmedlemmer og

halinspektører fra en række haller på Fyn satte sig sammen

den 22. november i Nyborg.

HI havde allieret sig med en konsulent udefra, som

sammen med foreningens formand og ansatte fra sekretariatet

stod for dette ”gå hjem arrangement”. Aftenen bød

på mange spændende provokationer fra Lars Friedberg,

men også på mange gode diskussioner om værdien af at

samarbejde og værdien af at hvert enkelt idrætsanlæg

bliver bevidst om sin mission og hvad man vil styre efter

i fremtiden. Samtidig blev der tid til at gennemgå nogle af

de formelle spilleregler for hallerne.

Deltagerne var helt overvejende positive over for initiativet,

men fl ere havde også konstruktive forslag til form

og indhold .

Kurset eller temaaftenen er et pilotprojekt som HI har

startet for at lave et fælles kursus for bestyrelsesmedlemmer

Digital uheldsrapportering

for danske svømmehaller

Rådet for Større Badesikkerhed har påtaget sig opgaven

med at indsamle og behandle uheldsrapporterne fra de

danske svømmehaller.

Sådan gør du:

• Du kan gå ind på Rådets hjemmeside: www.badesikkerhed.dk

• Her kan du trykke på:Uhelds-rapporter.

• 1. gang skal du kontakte Rådet for at få et password.

• Herefter går ud bare ind på siden, udfylder rapporten

og sender den til Rådet.

og halinspektører. Foreningen vil efterfølgende arbejde på

at udbrede dette initiativ til hele landet så alle selvejende

institutioner (eller andre) der har lyst til at deltage får en

mulighed for dette.

• Rådet vil med det samme returnere en mail, som

er uheldsrapporten og dermed kvittering.

• Uheldsrapporten kan nu indsættes i en mappe.

Efterfølgende vil vi alle kunne få glæde af den opsamling

og registrering af uheldsrapporterne.

Jeg skal indtrængende opfordre ALLE

SVØMMEHALLER til at få tilmeldt sig hurtigst muligt.

Ambitionen er at fra 1. januar vil vi få et klart billede

af hvilke uheld der sker i danske svømmehaller.

Jørgen Mosbæk

nr. 195 december 2005 H llen 37


Kunstgræs

– er det fremtiden på danske fodboldbaner? oldbaner?

Kunstgræsbanerne har gjort deres indtog i de

europæiske klubber og på den seneste sportsmesse

i tyske Køln var kunstgræsset fremtrædende

som produkt. Men større nyskabelser

på selve kunstgræsset, var der dog ikke tale

om. De tydeligste var på det underliggende,

støddæmpende lag og på banefyldet.

TEKST: konsulent Ejvind Næsborg

Nu-situationen

Kunstgræsbanerne i Danmark fi ndes i to typer eller generationer

om man vil. 2. generationsbaner, der er kortstråede med sandfyld,

primært etableret før år 2000. Og til træningsformål.Der fi ndes i

Danmark 4 overdækkede og 8 åbne kunstgræsbaner af denne

type. Denne type baner er primært etableret for at give forbedrede

vintertrænings-muligheder for klubbernes bedste hold, men

breddefodbolden har også megen stor glæde af disse baner.

På anlæg, hvor naturgræsbanekapaciteten er stærkt begrænset

og i situationer med vanskelige vejrforhold, har der i lokaluni-

onsregie været givet tilladelse til afvikling af enkeltstående turneringskampe

på sekunda- og ungdomsniveau.

Men det er 3. generationsbanerne, der er fremtiden og som

tiltrækker sig opmærksomheden. Disse kunstgræsbaner er det

nærmeste man kommer naturgræs i funktionalitet og udseende.

De er karakteriseret ved, at stråene er lange (ca. 50-70 mm), at

banefyldet består af et lag kvartssand nederst i græstæppet og

et lag gummigranulat øverst (eller en blanding heraf) samt at ca.

20 mm af kunstgræsset ikke står som frie strå.

De nye baner lægges ofte direkte på afrettet grus- og stenmelsunderlag

eller med en støddæmpende måtte mellem grus og

kunstgræstæppe, for at de fodboldfunktionelle egenskaber med

sikkerhed kan opnås.

Der er de seneste år etableret 10 baner af denne type og yder-

38 H llen nr. 195 december 2005

ligere 10 -12 baner er undervejs, nogle godt hjulpet på vej af

økonomisk støtte fra DBU. Udgangspunktet for at udvikle denne

type kunstgræsbaner har været, kvalitativt at komme så tæt på

naturgræsbanernes spilfunktionelle egenskaber som muligt. Dette

er lykkedes overordentlig fl ot - både kvalitativt og visuelt.

For de spilfunktionelle egenskaber, der er støddæmpning,

deformation, boldopspring, boldrulning, friktion samt jævnhed

og vandgennemtrængelighed er der nu, efter et langvarigt udviklingsarbejde

blevet fastsat kriterier, der er godkendt af FIFA

og UEFA., således at også kampe på højt nationalt og internationalt

niveau kan afvikles på kunstgræs.

Det drøftes p.t. om der også i Danmark vil kunne tillades afviklet

turneringskampe på denne type baner udover det niveau,

der p.t. er fastsat af DBU og lokalunionerne i de gældende turneringsreglementer.

En sådan tilladelse fi ndes i Sverige og Norge

og i en del andre europæiske lande.

Kommer tilladelsen vil det givetvis sætte gang i etableringen

af 3. generations kunstgræsbaner til kampafvikling og også til

træningsformål til erstatning for de dårlige vinterbaner, f.eks.

grusbaner. Og kunstgræsbelægninger på de bedste danske stadions

er absolut en mulighed, indenfor en kortere årrække. Når

fremtidens kunstgræsbaner skal anlægges i Danmark, vil DBU

således, som betingelse for at give tilladelse til kampafvikling,

forlange at baneleverandøren dokumenterer, at de spilfunktionelle

egenskaber på leverancen er aftalt og kan eftervises, når

banen er lagt.

DBU har beskrevet kravene til denne banetype i publikationen:

”Anlæg af kunstgræsbaner Fodbold” – vejledning og beskrivelse

m.m.

Etablering og drift af en kunstgræsbane

Kunstgræsbaner til erstatning for almindelige naturgræsbaner

eller grusbaner giver en optimal og driftssikker udnyttelse hele

året, uden at stille særlige krav til spillernes fodtøj eller til de

anvendte rekvisitter.

Såfremt man som stadionejer eller klub overvejer etablering,

omlægning eller udvidelse af sine spillearealer til fodbold i trænings-

og turneringssammenhænge, vil det være naturligt at

overveje om løsningen kunne være en kunstgræsbane.

Etableringsudgifterne afhænger i høj grad af de lokale forhold

for anlægsarbejdet og naturligvis også af kunstgræstæppets type

med sand-/gummifyld. Derfor er det nærmeste bud før de

konkrete forhold kendes at en kunstgræsbane løber op i 3 – 4

mill. kr. for jordarbejde og banebelægning tilsammen.Hertil

kommer så investering i belysning og i evt. indhegning.

Driftsudgifterne derimod er pr. anvendt time markant lavere

på grund af den væsentlig højere anvendelsesfrekvens, som en

kunstgræsbane har. Sammenlignet med en naturgræsbane eller

en grusbane er muligheden for udnyttelse 4 – 5 gange større end

for naturgræsbanen. Og det er her den væsentligste driftsmæssige

fordel ligger.

Vedligeholdelse af kunstgræsbanen er helt afgørende for at

have en god bane at spille på. Den skal i dagligdagen varetages

omhyggeligt efter baneleverandørens forskrifter, hvilket også er


TEMADAG: Udendørs kunstgræsbaner

TEKST Karl-Åge Søltoft

Der er stor interesse for at etablere kunstgræsbaner i forbindelse med

idrætsanlæggene rundt om i kommunerne. Interessen bliver ikke mindre

i forbindelse med den kommende ændring af den kommunale struktur,

hvor vi får væsentlig større kommuner. De nye store kommuner har bedre

økonomiske muligheder for at etablere de relativt dyre baner. Derfor tror

vi, at de udendørs kunstgræsbaner vil blive aktuelle rigtig mange steder.

Men det er ikke alene den kommende ændring af den kommunale

struktur der skaber en øget interesse for kunstgræsbaner, det er også udviklingen

af nye banetyper, en ændret holdning til værdien af at spille på

kunstgræs og udvidelsen af den udendørs sæson med træning hele året

rundt.

En række faktorer der sammen peger i retning af en eksplosiv vækst i

kunstgræsbaner.

Halinspektørforeningen vil gerne være på forkant med situationen, vi

vil gerne klæde vore inspektører på til den kommende udfordring.

betingelsen for at leverandørgarantien på banens fodboldmæssige

kvaliteter (oftest 5-7 år) kan opretholdes.

Når man skal vælge kunstgræsbane

DBU anbefaler anvendelse af FIFA godkendte produkter (STAR

2 og STAR 1), der tager udgangspunkt i en række fodboldfunktionelle

egenskaber (kvalitetskrav) af teknisk og sikkerhedsmæssig

art. Der fi ndes på det danske marked fl ere leverandører og

produkter med forskellige opbygningsløsninger, der kan overholde

disse krav.

Der kan herom henvises til DBUs publikation: ”Anlæg af

kunstgræsbaner Fodbold” – vejledning og beskrivelse m.m. – der

vil foreligge i januar 2006 med de nye FIFA bestemmelser indarbejdet.

Disse omfatter også FIFAs kvalitative retningslinier for

anvendelse af kunstgræsbaner til turneringskampe, hvilket er

tilladt i det meste af Europa fra 2006.

De danske bestemmelser fi ndes i respektive turneringsreglementer

(til og med DS) og i Fællesreglementet. I divisionerne er

det i Danmark ikke tilladt at afvikle turneringskampe på kunstgræs.

Ved anlæg af kunstgræsbaner stilles der store krav til

bundopbygning, dræning, belysning m.v. Opfyldelsen af disse

krav er altafgørende for opnåelse af et godt slutresultat, og særligt

for turneringsbaner, for at kunne opnå godkendelse hos DBU

til afvikling af turneringskampe.

Det er derfor vigtigt. når man står overfor at skulle træffe beslutning

om anlæg af en kunstgræsbane til fodbold, at man

stiller de ”rigtige spørgsmål”, der bl.a. er følgende:

• Hvilke krav stilles der til banens brug og størrelse til træning

og turneringskampe?

• Skal banen bruges til andet end fodbold, f.eks. Amerikansk

fodbold og rugby?

• Hvilken kunstgræstype, som opfylder de spilfunktionelle

krav, ønskes anlagt?

• Er jordbundsforholdende på stedet i bæredygtige m.m.?

• Er de påtænkte belysningsforhold tilstrækkelige til banens

brug om vinteren?

• Er de påtænkte hegnsforhold tilstrækkelige?

• Er der afl øbsforhold og brønde i nærheden til brug for tilslutning

af dræn?

• Er der mulighed for sneoplæg?

Halinspektørforeningen vil også skabe debat omkring kunstgræstyper, opbygningen

af banerne og ikke mindst pasningen af banerne. Hvordan passer vi en kunstgræsbane,

hvilke erfaringer fi ndes der? Vi har allerede en række kunstgræsanlæg

i Danmark, men det har de også i Norge og Sverige. I de andre nordiske lande er

udfordringen i pasningen anderledes, der udsættes kunstgræsbanerne for mere

ekstreme betingelser end i Danmark, eller gør de? Vi kan også i Danmark opleve

strenge vintre med meget høje frostgrader og megen sne, det skal vi også være

forberedt på at klare, og det er for sent, når vi først har situation.

Halinspektørforeningen vil sætte fokus på de ovennævnte udfordringer, og vi

vil gøre det sammen med personer og fi rmaer der har erfaringen og viden på

området. Vi indbyder ikke alene vore egne medlemmer, men også klubber, kommuner

eller andre der har en interesse i udviklingen inden for udendørs kunstgræsbaner.

Halinspektørforeningen kalder til temadag d. 14. juni. Stedet vil blive annonceret

når det endelige program foreligger, men reserver dagen allerede nu.

Til hjælp herfor har DBU udarbejdet en kort vejledning i indhentning

af tilbud og efterfølgende vurdering heraf, samt en

række gode råd om vedligehold af kunstgræsbaner.

Fremtiden?

Kunstgræsbaner på de bedste danske stadions er absolut en

mulighed, indenfor en kortere årrække. Og det er indlysende, at

det vil medføre betydelig mere fl eksibilitet i anvendelsen af

vore stadions til andet end fodbold, f.eks. andre idrætter og

koncerter. Og dermed øges det økonomiske indtjeningsgrundlag

for stadion, men ikke nødvendigvis fodboldspillets kvalitet.

Når fremtidens kunstgræsbaner skal anlægges i Danmark, må

det forventes at der stilles krav om, som betingelse for at give

tilladelse til kampafvikling, at baneleverandøren kan dokumentere,

at de spilfunktionelle egenskaber på det leverede produkt

er opfyldt og kan eftervises, når banen er lagt.

Der er i slutningen af 2005 en del europæiske leverandører,

der kan dokumentere FIFA godkendelse på fl ere af deres produkter,

og en sådan godkendelse vil være nødvendig, hvis

kunstgræsbanerne skal anlægges på danske stadions.

Godkendelsen omfatter såvel kunstgræstæppet som det banefyld,

der er nødvendigt for at opnå de fodboldfunktionelle

egenskaber. Og netop her, var der på den nylig afholdte messe

i Køln mange varianter på vej.

Hvor der på selve kunstgræstæppet er variationer i strålængde,

stråtykkelse og udformning samt i det anvendte materiale,

så er der på underlaget en del varianter, der både omfatter

støddæmpende måtter af forskellig beskaffenhed og nogle som

opererer helt uden støddæmpende måtte. Her er det interessant

at se, hvorledes den støddæmpende effekt (o.a. af egenskaberne)

kan opnås på meget forskellig måde, f.eks. ved opbygning på

lameller, der er fyldt med bevægeligt, ikke fjedrende materiale.

Så den støddæmpende effekt består alene i lamellernes evne til

at optage tryk. Og her er vi så ved det andet interessante tiltag,

nemlig banefyldet.

Hvor der indtil nu har været et banefyld, der bestod af et lag

kvartssand nederst i tæppet og der ovenpå forskellige tykkelser

og varianter (kvaliteter) af gummigranulater, afhængig af den

støddæmpende måttes tykkelse eller mangel, så er der nu en

meget større variation af gummigranulater til rådighed, ▼

nr. 195 december 2005 H llen 39


▲ både genbrugsgummi (SBR) og teknisk fremstillet gummi

(EPDM). Som nye varianter af banefyld ses nu coated sand eller

plastikkugler eller f.eks. gummigranulat og kvartssand blandet,

alle varianter der kan opfylde de fodboldfunktionelle egenskaber,

og som giver et godt bud på banefyld, der kun består af ét produkt,

og som derfor bliver enklere at fylde i banen og meget nemmere

(og billigere) at udføre vedligeholdelse på. Det er nemt at tabe

overblikket, hvis man prøver at få alle varianter kombineret og

med i sine overvejelser. Det er enklere at foretage sit eget valg,

hvis man husker på, at det er det valgte produkt – og det er hele

40 H llen nr. 195 december 2005

joooddddleee

TEKST: Geert Madsen

Der er ingen grund til at skjule budskabet: Alle deltagere

i HIs årsmøde i Vingstedcentret den 22., 23. og 24. maj skal

lære at jodle. I hvert fald hvis de vil være med til at sætte

deres festlige præg på kammeratskabsaftenen.

Den kommer nemlig

til at stå i Oktoberfestens tegn.

Der er gennem de senere år skabt

tradition for, at kammeratskabsaftenen

afvikles over et konkret tema.

I 2006 byder arrangementsudvalget

på alt, hvad hjertet kan begære af

sang og bægerklang. Til formålet

bliver der opstillet et telt med lange

borde og bænke, der bliver serveret

masser af kolde øl i store krus, musikken

bliver ikke til at tage fejl af,

og påklædningen… Ja, gæt selv!

– Vi kan kun opfordre alle til at

fi nde læderbukserne frem. Vi skal

have stemningen helt op at ringe,

lyder det med et glimt i øjet fra HIs næstformand, Ole

Østergaard, der også er formand for arrangementsudvalget.

Han vil bestemt ikke udelukke, at den bedste

”udklædning” vil blive præmieret. Hvad præmien mere

konkret går ud på, vil han ikke afsløre, men han lader

dog alligevel forstå, at den kan have noget med temaet

at gøre. Måske en rejse til Oktoberfesten i Bayern. Hvem

ved?

Arrangementsudvalget har i det hele taget lagt hovederne

godt og grundigt i blød for at leve op til de forventninger,

der hvert år med rette stilles fra deltagerne

i årsmødet. Det gælder også hvad afviklingen af gallefe-

Alle sejl bliver sat til for at alle deltagere skal

kunne jodle, når de vender hjem efter kammeratskabsaftenen

i forbindelse med årsmødet i

Vingstedcentret, lyder det fra formanden for

arrangementsudvalget, Ole Østergaard.

banesystemet det handler om, både underlaget, selve kunstgræstæppet

og banefyldet - der skal være godkendt (FIFA Certifi kat).

Og et sådant krav vil være medvirkende til at begrænse det

deltagerfelt, man skal søge i og samtidig sikre, at man får en

kunstgræsbane, der også vil kunne anvendes til de aktiviteter,

som man har behov for. Og glædeligvis fi ndes der i Danmark og

i Norden et antal leverandører, der har godkendelse på deres

produkter og derfor er i stand til at opfylde de høje krav på banekvaliteten,

som har været betegnende for de baner, der hidtil

er anlagt i Danmark.

Alle deltagere i årsmødet kan lære at

sten angår. De sidste aftaler omkring underholdningen

er endnu ikke på plads, men kontrakten med aftenens

orkester ”Moondance” er til gengæld underskrevet, og

af den fremgår det, at der skal

være styr på lydstyrken, så kritikken

fra i år ikke gentager sig. Ingen

behøver ifølge Ole Østergaard er

medbringe høreværn.

Også ledsagerturen er på plads.

Den kommer i år til at gå til Den

Gamle By i Århus, hvor der bliver

guidet rundvisning. Middagen

bliver indtaget samme sted, hvorefter

deltagerne får mulighed for

en hyggelig shoppingtur i Århus

City. Og skulle nogen have lyst til

at afl ægge det nye kunstmuseum,

Aros, et besøg, bliver det også muligt.

– Vi håber med dette spændende

program at få antallet af deltagere i ledsagerturen til

at stige, lyder det fra Ole Østergaard, som også har et

par kommentarer til den forestående fagudstilling.

– Alt tyder på, at udstillingen i 2006 bliver større end

i år, selv om man næsten ikke skulle tro det muligt. Men

salget af stande er allerede godt i gang, og vi kan mærke

en meget stor interesse. Det er fantastisk at se, at en

messe på kun seks timer kan få så stor opmærksomhed

fra udstillernes side, men det skyldes nok i høj grad, at

de besøgende er beslutningstagere, og at udstillerne

derfor kommer i direkte kontakt med potentielle købere,

siger arrangementsudvalgets formand.


TEMADAG: DRIFTSFORMER

Hvordan organiserer vi driften

TEKST: Karl-Åge Søltoft

Vi er bekendt med fl ere typer af driftsformer i Danmark.

Der er kommunale anlæg, der kan være præget af større

eller mindre selvstændighed i det daglige. Vi har selvejende

institutioner, med større eller mindre økonomiske

bindinger til deres respektive kommuner. Vi har meget

få anlæg der eksisterer som rene forretninger, uden direkte

eller indirekte tilskud fra deres respektive kommuner.

Hvad er udfordringerne ved de forskellige driftsformer,

hvad er godt og hvad er mindre godt? Mange anlæg vil

i de kommende år opleve, at skulle gå fra selvejende til

kommunale anlæg, eller den anden vej rundt, og hvad

betyder det for dagligdagen? Hvad kan vi gøre for at

forberede os til en eventuel ændring i driftsformen, og

hvordan sikrer vi indfl ydelse i en eventuel overgang fra

en driftsform til en anden? Et er driftsformen, men hvad

med organiseringen på de enkelte anlæg eller grupper

af anlæg?

Organiseringen indenfor et anlæg eller gruppe af anlæg,

byder på forskellige muligheder for organisering uanset

hvilken driftsform det drejer sig om. Vi må ikke være

fremmede for at kigge vores organisering efter med

jævne mellemrum, vi kan altid gøre det lidt bedre.

Samfundet omkring anlæggene ændrer sig, udfordrin-

Ny formand for

Uddannelsesudvalget

Tommy Thomsen, 53 år, centerleder i

Sæby Fritidscenter.

Gift med Tove, der er advokatsekretær,

sammen har vi 3 børn der alle er

flyttet hjemmefra. For 1½ år siden

havde jeg den lykke at blive bedstefar

til en herlig dreng, der bor i

Randers.

Har stort set i hele mit voksne arbejdsliv været beskæftiget

i idrætsanlæg, således startede jeg i 1973 i den

dengang nyopførte svømmehal i Hirtshals som bademester

/ svømmeinstruktør. Senere leder af idrætshal og

anlæg i Aalbæk, Vildbjerg og de seneste 18 år i Sæby. I

perioden er det dog blevet til et par afstikkere fra sporten,

i form af politibetjent i København og forsikringsassurandør

i Skagen.

Siden først i 80-erne har jeg haft fl ere tillidshverv i HI.

på vore anlæg

gerne bliver anderledes, det skal vi være opmærksomme

på. Hvis vi ikke ændrer os med udviklingen omkring os

nedlægger vi os selv.

Vi skal være rationelle i vores drift, men samtidig

sikre at vore brugere oplever en tilfredshed, og ikke

alene får opfyldt deres forventninger, men gerne en

smule mere end det. Det sidste er det der skaber reel

tilfredshed. Det gør vi kun ved at hele tiden at have fokus

på vores organisering, den skal sikre en optimal drift til

gavn for vore brugere og indenfor de rammer som vore

politikere har givet os.

Halinspektørforeningen vil sætte fokus på de forskellige

driftsformer og på hvor udfordringerne ligger.

Ligesom vi vil sætte fokus på de forskellige måder at

organisere sig på. Hvilke muligheder fi ndes der for at

skabe udvikling inden for de afstukne økonomiske rammer?

Det vi gjorde i går og i dag, er måske ikke den

rigtige måde at løse opgaverne på i morgen, og det skal

vi forberede os på.

Halinspektørforeningen indbyder til en temadag d. 16.

marts, stedet vil blive annonceret senere når det endelige

program ligger klart, men reserver dagen allerede

nu. Det bliver en spændende dag hvor alle halinspektører,

der gerne vil udvikle sig, bør deltage.

De første år som områdeleder for Nordjylland (område

14) og derefter medlem af kursusudvalget - det nuværende

uddannelsesudvalg. I 1986/87 snusede jeg for

første gang til arbejdet i forretningsudvalget, som 1.

suppleant måtte jeg træde til da et medlem trak sig midt

i valgperioden.

Noget af fritiden går med lokalpolitisk arbejde, jeg har

således været valgt for en borgerliste i Sæby Byråd de

senest 12 år, alle år med sæde i økonomiudvalget og i de

seneste 8 år som gruppeformand for en gruppe på 6

medlemmer. På 4. år medlem af Kommuneforeningen i

Nordjyllands Amt. Jeg føler dog nu at være mæt af politik

og stillede derfor ikke op til genvalg i Ny Frederikshavn

kommune. For at holde vægten nogenlunde i ave og

holde kroppen fi t for fi ght, har jeg en målsætning om at

svømme 100 km, løbe 500 km og cykle 5.000 km om året.

En målsætning jeg dog ikke helt når hvert år, da det godt

kan knibe med tid til det hele.

nr. 195 december 2005 H llen 41


Prøvehallen

Prøvehallen

TEKST: Per Arild

Hvem har ikke hørt historien om de to gamle skolekammerater,

Dirck Passer og Keld Petersen, der mødes og

begynder at udveksle ”memoirer” og det viser sig, at den

ene har gået på Nansensgade og den anden på

”Rughavevej”.

HALLEN har afl agt besøg i Valby, hvor det viser sig,

at Valby skole der lå på Rughavevej, og som stammer

fra forrige århundredeskifte, nu er fl yttet til nyere og

mere tidssvarende lokaler i den gamle porcelænsfabrik

Nordens nedlagte lokaler. Det kan måske lyde underligt,

at jeg kalder det ”nye og mere tidssvarende lokaler” for

det er faktisk i Nordens gamle ovnhal og maskinhus, der

stammer fra første verdenskrig, at man nu har fået en

helt ny og moderne skole med tre spor.

Skolens muligheder for at dyrke en eller anden form

for idræt, har dog altid været sparsomme. Det strakte sig

til lidt rundbold i skolegården, fodbold blev spillet i

Søndermarken der lå et kvarters gang væk, og den lille

gymnastiksal der var knyttet til skolen, var ikke meget

større en forhallen til et større idrætsanlæg i dag.

Dette har man med fl ytningen nu rådet bod på, idet

man ligeledes på porcelænsfabrikken Nordens areal, har

indrettet den gamle prøvehal, hvor man tidligere testede

de store porcelænsklokker, som man kender fra telefonpæle,

fra transformatorstationer o. lign, til et nyt idræts-

og kulturhus i Valby, der til hverdag kan benyttes af

Valby skole.

Den gamle prøvehal er blevet omskabt til en pragtfuld

bygning, hvor man har bevaret meget af det store rums

storslåede stemning. Specielt i foyerens trappetårn fornemmer

man, hvor stort rummet har været.

I stueetagen har man indrettet en dramasal og en

42 H llen nr. 195 december 2005

multisal på 18 x

20 meter, og med

ca. 7 meter til underkant

af rig. I

salen vil der være

plads til mellem

125 – 200 tilskuere.

Salen vil kunne

benyttes til

teaterforestillinger,

koncerter, Træningshal på 2. sal

konferencer, fester

og andre kulturelle arrangementer.

På 1. sal er der øvelokaler og mindre idrætslokaler,

men det der imponerer mest, er 2. sal hvor man har

indrettet en fuldt udstyret sportshal, der vil kunne benyttes

af det københavnske idrætsliv. Hallen har ikke internationale

mål, men kan med stort held benyttes til mindre

pladskrævende sportsgrene. Der er således 3

badmintonbaner, 2 minihåndboldbaner, 1 alm. håndboldbane,

2 basketballbaner på tværs, og 1 på langs.

Etableringen af de ovenfor beskrevne faciliteter, kostede

37,4 millioner kr. men i byggesagen, havde man

”glemt” at medtage installationer der er nødvendige for

at kunne drive et multihus, så med en ekstra bevilling

vedtog magistraten, at bevilge yderligere 987.000 kr. til

lys og lydanlæg, og her har man med assistance fra

Firmaet North Star i Farum, fået indrettet det mest moderne

og velfungerende anlæg, der lever op til nutidens

krav. Sportshallen er indrettet af Virklund Sport.

Kommer du forbi Valby er dette nye anlæg absolut et

besøg værd.

Din leverandør af nyt & brugt motionsudstyr

Salg til såvel private – institutioner – klubber og professionelt brug.

Stort udvalg – fl ere mærker

Ågade 16, 7600 Skive

tlf. 97 52 81 88 – fax 97 51 12 86

Se mere på www.sportimex.dk


Professionelt udstyr til lavpris

Gå ikke glip af en enestående chance for at få et superflot,

professionelt løbebånd fra italienske Bcube. NU TIL LAVPRIS.

Yderligere tilbyder vi Bcube kondicykler i et flot italiensk design

og høj kvalitet med mange gode detaljer. NU TIL LAVPRIS.

SPAR 25% ved bestilling inden den 1. januar 2006

Eksempel:

Bcube løbebånd standard,

inkl. Polar pulsbælte

Flere prædefinerede

programmer og tests.

Vælg mellem tre farver:

Gul, blå eller grå/sort

Før kr. 51.500,-

Nu kr. 38.625,-

SPAR

25%

Du kan vælge mellem flere modelvarianter.

Alle priser er ekskl. moms

For yderligere oplysninger og bestilling kontakt:

Sjælland/Bornholm: Jylland/Fyn:

Helle Balsby-Christensen Thomas Olsen

tlf. 40 57 43 77 tlf. 40 57 43 71

SPAR

25%

Eksempel:

Bcube kondicykel standard,

inkl. Polar pulsbælte

Belastning: 35-500 watt

Før kr. 21.200,-

Nu kr. 15.900,-

nr. 195 december 2005 H llen 43


TEKST: Per Arild

De nuværende 271 kommuner nedlægges, og bliver erstattet

af 98 nye kommuner.

Heraf er de 66 sammenlagte, og 32 kommuner uændrede.

De mindste kommuner er øerne Læsø, Samsø, Fanø,

og Ærø, som alle har under 10.000 indbyggere. Den

største kommune er København med over 500.000 indbyggere.

Ved valget den 15. november valgtes medlemmerne

til de nye regionsråd og til de nye kommunalbestyrelser.

I de kommuner som ikke ændres p.g.a. reformen,

træder de nye kommunalbestyrelser til den 1. januar

2006. I de kommuner der skal sammenlægges som følge

af strukturreformen, fortsætter den nuværende kommunalbestyrelse

indtil 1.januar 2007.

44 H llen nr. 195 december 2005

Fakta om

strukturreformen

De nyvalgte medlemmer, danner et sammenlægningsudvalg,

som frem til 1.januar 2007 skal forberede sammenlægningen.

Det gamle byråd er fungerende indtil

denne dato.

Når kommunerne så den 1.januar 2007 lægges endeligt

sammen, er de valgte fra den 15. november så den nye

kommunalbestyrelse.

De nuværende amter erstattes af fem regioner, nemlig

Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og

Hovedstaden.

De nye kommuner overtager en hel række opgaver fra

amterne. Det drejer sig bl.a. om fl ere opgaver med børn,

handicappede og særligt udsatte grupper.

Kommunerne får også fl ere opgaver med naturbeskyttelse,

veje, voksenuddannelse, sundhed og beskæftigelse.

Tak for godt samarbejde

i det forløbne år...

Vi er klar til nye opgaver

i 2006...


Tekst Geert Madsen

Store mængder af bundet klor

lukkede Børkop Svømmehal

Årsagen til problemet er endnu ikke fundet

I fi re uger har Børkop Svømmehal været lukket med store

økonomiske tab til følge. Årsagen er ifølge en undersøgelse

foretaget af Teknologisk Institut, for store mængder af bundet

klor i vandet. Hvordan det er sket, foreligger der endnu ikke

et endegyldigt svar på.

- Koncentrationen af bundet klor steg voldsom fra denne

ene dag til den anden, og så var der ikke andet at gøre end at

lukke badet og tilkalde eksperter fra Teknologisk Institut.

Undersøgelserne viste, at problemet kun kunne skyldes brugen

af et afkalkningsprodukt med sulfominsyrer. Det er et

produkt, som binder kloret til vandet ligesom bakterier, og

brugen bør derfor være bandlyst i enhver svømmehal, siger

tilsynsførende fra Børkop Kommune, Holger Iversen.

Da skaden først var sket, var der kun ét at gøre for de ansatte

i Børkop Svømmehal: Lukke badet omgående og få tømt

bassinet for vand. I princippet skete det ved at tage bundproppen

i bassinet ud, men helt så let gik det nu alligevel ikke.

- At tømme næsten 800 m 3 vand ud af et bassin er ikke

bare noget, man sådan lige gør fra den ene dag til den anden.

Det er en lang proces, hvor der skal tages hensyn til det tryk,

Sidste nyt i sagen

Pas på rengøringsmidler, som indeholder sulfaminsyre!

I fl ere tilfælde har vi været kaldt ud til svømmehaller, hvor

man pludselig har oplevet en stor stigning i indholdet af bundet

klor. Det viser sig, at årsagen til det høje indhold af bundet

klor skyldes, at man enten selv eller en fremmed håndværker

har brugt et kalkfjernende rengøringsmiddel, som indeholder

stoffet sulfaminsyre.

Sulfaminsyre indgår som det aktive stof i visse rengøringsmidler

og især i specialmidler, som murerne anvender til at

rengøre klinkerne med efter klinke- eller fugearbejder. Når det

sulfaminholdige rengøringsmiddel kommer i kontakt med

bassinvandet enten under selve rengøringsarbejdet, eller efter

en bassintømning for reparation eller nylægning af klinkerne

og fugerne, så indgår sulfaminsyre i en reaktion med kloren

og danner stoffer, som er i familie med kloraminer. Det er

overordentlig vanskeligt efterfølgende at nedbringe/fjerne

sulfamin-klorforbindelserne fra vandet, selv ved behandling

over aktivt kulfi lter eller UV-lys. Ofte er den eneste og meget

dyre løsning at udskifte al vandet i bassinet.

Vi anbefaler derfor, at man kontrollerer om nogle af de

kalkfjernende rengøringsmidler, som er i svømmehallen, indeholder

sulfaminsyre (det skal fremgå af databladet eller

etiketten). Hvis dette er tilfældet, bør disse midler udskiftes

med andre og mere velegnede typer. Hvis man skal have repareret/udskiftet

klinker og fuger i og omkring bassinet, så

skal man også sikre sig, at håndværkerne ikke bruger et afkalkningsmiddel,

som indeholder sulfaminsyre.

Kilde - Teknologisk Institut, Center for Svømmebads-teknologi

der er inde i bassinet og udenfor for ikke at ødelægge noget.

Så det tog adskillige dage at få vandet ud, få bassinet gjort

rent og fyldt nyt vand i, hvorefter det skulle varmes op til 28

grader, fortæller Holger Iversen.

I forbindelse med tømningen har Teknologisk Institut taget

nogle overfl ade prøver af bassinets fl iser for måske på den

måde at kunne fi nde ud af, hvad det er for et afkalkningsprodukt

med sulfaminsyre, der er blevet anvendt. Svaret foreligger

endnu ikke, men problemet er måske opstået i forbindelse

med, at Børkop Svømmehal lige inden mængden af

bundet klor steg voldsomt, havde håndværkere på besøg.

- Vi vil ikke pege på en konkret ”synder”, inden vi med 100

procent sikkerhed kan sige, hvad årsagen kan være, lyder det

fra Holger Iversen, som heller ikke har et endeligt overblik

over, hvad de fi re ugers lukning og eksperthjælpen fra Teknisk

Institut kommer til at koste. Men helt billigt har det ikke

været.

Trods mange forsøg har det ikke for Hallen været muligt

at træffe halinspektør Else Møller for en kommentar til det

skete.

nr. 195 december 2005 H llen 45


Produkt

information

Flexsand ® er et nyudviklet produkt til brug som infi ll

materiale i kunstgræs. Produktet består af en special kvalitet

af kvartssand belagt med en fl eksibel hinde af gummi.

Pv-sand A/S som ligger i Pjedsted ved Fredericia har

udviklet et nyt miljøvenligt gummi coated sand som

infi ll i kunstgræsbaner til brug på sportsoverfl ader.

Flexsand er karakteristisk ved dets bløde overfl ade,

baseret på formen af sandkornene og den specielle type

gummi som giver produktet en høj grad af fl eksibilitet.

Gummibelægningen er grøn, hvilket giver kunstgræsset

udseende af naturgræs, en fordel for dets æstetiske kvalitet

både for publikum og på TV-udsendelser. Den

bløde overfl ade på gummiet giver også spilleområdet en

høj grad af fl eksibilitet.

Miljøvenligt

Miljømæssigt er Flexsand en stor forbedring da det er

totalt fri for forurening med tungmetaller. Den specielle

gummi som anvendes er UV-resistent og bliver ikke hårdt

eller nedbrydes ved brug gennem årene. Flexsand eliminere

også støv afl edt fra sandfraktionering. Det er også

modstandsdygtigt mod brand, hvilket gør det yderst

anbefalet som infi ll materiale til indendørs områder.

Produktet og processen er patenteret og produktnavnet

Flexsand er varemærkeregistreret.

Adskillige sportsfunktionelle tests er blevet udført både

hos ISA-Sport i Nederlandene, Dansk Teknologisk Institut

og Norsk Byggforsk. På basis af disse tests har Flexsand

opnået fortræffelige resultater i forskellige kunstgræs

konstruktioner. Flexsand har allerede opnået en UEFA

godkendelse i et system (Reality Flexgrass) som er udviklet

af Virklund Sport, og Pv-sand A/S arbejder på godkendelse

med næsten alle større kunstgræs producenter.

46 H llen nr. 195 december 2005

Syntetisk kunstgræs sand

En gang brug er nok

Flexsand er bedre end traditionelle infi ll materialer, idet

den højere specifi kke vægt gør, at det bliver i konstruktionen

(i græsset) og at det ikke bliver opladet med statisk

elektricitet som traditionelt gummi infi ll (SBR). Alle som

har brugt tid på kunstgræsbaner, ved at meget gummi

klæber til huden og tøjet. Ved anvendelse af Flexsand,

er dette et mindre problem. Traditionelt er konstruktioner

blevet opbygget i lag, hvor man brugte silicasand og

gummi, men ved brug af Flexsand er kun et infi ll nødvendigt.

Dette betyder at der er mindre risiko for sætning

og færre problemer da konstruktionen kun er fyldt med

et homogent materiale. Den grønne farve på Flexsand

skaber også færre problemer end den traditionelle sorte

når det udsættes for sollys, da SBR baner bliver ekstremt

varme. Hvis banen er på et indendørs areal, er Flexsand

fuldstændigt støvfri, såvel som det er modstandsdygtig

mod brand, hvilket er afgørende i sikkerhedsmæssige

sammenhæng.

Opgradering af eksisterende baner

Flexsand har gennem tests bevist, at det kan give en

ældre 2. generationsbane egenskaber der matcher de nye

3. generationsbaner. Ved at udskifte det almindelige sand

med Flexsand kan disse baner således opnå status som

3. generationsbaner ved DBU.

Når man analyserer det nuværende og fremtidige

marked for kunstgræs er det sandsynligt at Flexsand vil

spille en afgørende rolle i mange større stadioner, men

på grund af de miljømæssige fordele, er det også sandsynligt

at mange andre kategorier af almindelige baner

vil drage fordel af den næste generation af infi ll.


Udstillingsfirmaet PH service kan tilbyde:

• Totalløsning indenfor udstillinger, messer overalt i Danmark

• Udstillingsopbygning fra 10 – 10.000 løbende meter

• Strøm og lys til alle formål

• Tæpper, stofbeklædning incl. montering

• Tæpper, stofbeklædning og tape leveres en gros

• Har du specielle opgaver, har vi et stort netværk af underleverandører, vi henviser

gerne, hvis det er nødvendigt

Stor erfaring, vi har opbygget mere end 500 messer siden 1984, ring og få referencer.

Uforpligtende tilbud gives, konsulentbistand ydes gerne.

Kontakt: Peder Hansen, mobil 40161207

PH service • Hesselbjergvej 9 • DK-5953 Tranekær • Tlf. 62551207 • Fax 62551209 • mail@phservice.dk

> Billet- og adgangskontrol

for sport, fritid og kultur

> Adgangskontrol med

foto-overvågning

> Stadion tællesystemer

og adgangskontrol

> Pc’ere, printere,

POS-udstyr m.m.

> Elektroniske skabslåse

og styresystemer

> Pantlåse til kort og mønt

for nøglestyring

“Danmarksmester”

i Billet- og Adgangssystemer

billet > adgang > kontrol

> Indretning og salg af

garderobe og omklædning

> Skranker for billetsalg

> Billet- og vekselautomater

> Adgangsmøller

(tælleapparater)

> Gruppe- og handicaplåge

samt rustfrit rækværk

> Trykning af billetter

> Salg af nøgle- og

kontrolarmbånd

Rekvirer vore specialbrochurer eller se vor hjemmeside www.dux.dk

TÆLLER- & ADGANGSSYSTEM

DUX TÆLLER- & ADGANGSSYSTEM

STRANDGADE 21

TROENSE

DK-5700 SVENDBORG

DENMARK

TEL.: +45 6322 5130

FAX: +45 6222 7990

dux@dux.dk

www.dux.dk

nr. 195 december 2005 H llen 47


48 H llen

nr. 195 december 2005


Masser af uro

ved halbal

KORT NYT

Betjente fra politiet i Tønder og fra Grænsepolitiet

i Padborg måtte tilkaldes, da et halbal i Sportshallen

på Zeppelinvej i Tinglev på det nærmeste eksploderede

i druk og vold.

Såvel en 36-årig som en 18-årig blev begge

anholdt for trusler mod politiet. Den 36-årig var

meget fuld og nægtede at efterkomme politiets

anvisninger, og han truede betjentene med at slå

dem ihjel, da han blev anholdt. Den 18-årige ville

ikke oplyse sit navn til politiet, og han truede

betjentene med tæsk.

I forbindelse med halballet blev en 19-årig sigtet

for salg af ecstasy-piller, en 22-årig pige måtte

på grund af overdreven indtagelse af alkohol i

bevidstløs tilstand bringes til skadestuen i

Aabenraa, en 16-årig dreng blev udsat for vold

og fi k brækket kæben, og en anden 16-årig blev

sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi han

havde en ulovlig kniv på sig, oplyser

JydskeVestkysten.

Hjælp til

ombygning på

nettet

KORT NYT

I de kommende mange år skal Danmarks mange

haller og udendørs idrætsområder ombygges og

fornys. Derfor vil Center for Idræt og Arkitektur

skabe et værktøj til bygherrer, brugere og rådgivere

på nettet – www.fornydinhal.dk

Værktøjet er en netbaseret udgave af centrets

”Manual til opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter”,

som skal virke som inspiration til

brugere, behovsafklaring for bygherrer, vejledning

for rådgivere, planlægningsredskaber for embedsmænd

og så videre. Fordelen ved den netbaserede

rådgivning er ikke mindst, at siden kan

udbygges og opdateres hele tiden.

Foreløbig vil www.fornydinhal.dk udvikles og

drives frem til 2008 ved hjælp af midler fra Lokale-

og Anlægsfonden. Sitet vil være i luften fra sommeren

2006.

Når gulvet skal bringes

op på mærkerne

Også gulvet kan blive træt – efter mange

slidsomme øvelser og kampe.

AG Gulvservice bringer hal- og gymnastiksalsgulve

op på mærkerne – 1000 m 2

på en uge. Så kan det hele klares uden større

tab på driften af hallen.

Afslibning

Opstregning

Lakering

Vedligeholdelse

Harpiksfjerner på pletten.

Junckers harpiksfjerner H2O er et effektivt

middel som fjerner harpiks. Virketid

– max. 3 min.

Ring og hør nærmere.

Helsingforsgade 23 8200 Århus N.

Tlf. 86 16 36 88 Fax 86 16 32 44 www.ag-gulvservice.dk info@ag-gulvservice.dk

nr. 195 december 2005 H llen 49


Uddannelsesbehovet vil være enormt

TEKST: Anita Primdahl

Man kan i Nyhedsmagasinet Danske kommuner læse, at

”behovet for efteruddannelse vil være enormt de kommende

år. De mange nye opgaver vil skabe behov for nye

kompetencer hos de ansatte. Samtidig skal nye ledere

lære om ledelse …”

Derfor kan man godt undre sig, når man i FTF’s nyhedsbrev

Resonans kan læse, at kun 35% af FTF-gruppen oplever,

at der sker nogen efter- og videreuddannelse på

deres arbejdsplads.

Vi vil derfor opfordre vore medlemmer til at tænke over

et efteruddannelsesforløb, være opmærksom på, hvad det

er for krav der vil blive stillet fremover, og så blive opkva-

50 H llen nr. 195 december 2005

de kommende år

lifi ceret på de områder. Der bliver også store udfordringer

i forbindelse med kommunesammenlægningerne, man

skal kæmpe for at fastholde sin stilling, sørge for at være

synlig, gøre opmærksom på sine funktioner, være med til

at skabe gode og interessante job.

Gør brug af de kurser som Halinspektørforeningen

udbyder, vi kan tilbyde fl ere muligheder for udvidelse af

aktivitetsniveauet i anlæggene, blandt andet ved vore

forskellige wellnesskurser/temadage. Samtidig planlægger

vi i samarbejde med et konsulentfi rma, at afholde

nogle leder/medarbejderkurser, eventuelt som regionalkurser,

eller som individuelle kurser for de store anlæg.


WELLNESS I VOLDUM

Historien om, hvordan man kan lave wellness

arrangement i en ganske almindelig hal

TEKST/FOTO: Niels-Jørn Mogensen

Kom og prøv en helt ny type arrangement i Voldum-

Hallen . Sådan lød opfordringen til områdets beboere.

Kl.18.00 serveres en let anretning i cafeteriet – derefter

når efterårsmørket falder på og stjernehimlen står klar,

har vi fyret op i det udendørs spabad, omgivet af fakler

og levende lys.

Inden døre har vi fyret op i vore to saunaer og i dagens

anledning tilsat velduftende olier til saunagus. Omklædningsrummene

er pyntet op og omdannet til badstuecafe,

hvor man kan dampe lidt af og blive kølet ned

både udvendig og indvendig.

Vore 2 professionelle fysioterapeuter tilbyder behagelig

wellness massage til at løsne de ømme muskler kort

sagt den ideelle mulighed for en afslappende aften efter

ugens ræs.

Lyder det ikke fristende? Det syntes vi da selv, da vi

sendte annoncerne af sted med ovenstående ordlyd.

Inspireret af Halinspektørforeningens temadag om wellness

og af nogle praktiske fi f fra en kollega fra en af

svømmehallerne, sprang vi ud i forsøget med at lave

sådan en gang wellness i hallen.

Kollegaen henviste til fi rmaet DENFORM i Århus, der

producerer spabade m.m., og som også har en transportabel

en af slagsen til udlejning (plads til 8 personer),

bygget op på en stor trailer lige til at spænde efter bilen.

Denne blev placeret lige uden for nødudgangen ved

hallens gavl, tilsluttet strøm(kraft) og fyldt op med vand

fra den varme hane. Derefter blev opstillet nogle læsejl

fra campingvognen, og en række fakler sørgede for den

rette belysning. Ganske kort efter stod spa`en dampende

og indbydende klar til at tage mod gæster. Massageaf-

delingen blev indrettet i hallens 2 dommerrum, der var

lige plads nok til de lånte massagebrikse. Her var selvfølgeligt

også gjort noget for den rette stemning. Lidt

blomster, levende lys og en ghettoblaster med dæmpet

afslapningsmusik gør underværker i et dommerrum.

Til at udføre massagen havde vi allieret os med 2 lokale

fysioterapeuter, som begge sammen med deres familier

deltager aktivt i idrætsforeningen.

Voldum-Hallen har hele sit 22 år lange liv haft 2 saunarum.

Det er ikke mange gange de har været tændt.

Denne aften kom de endelig til ære og værdighed. Der

blev virkelig svedt igennem, og undertegnede eksperimenterede

med forskellige dufte på saunaerne. Som en

ekstra attraktion denne aften, kunne vi kl. 20.59 smage

på det netop frigivne X-mas julebryg i badstue-cafeen,

hvilket absolut ikke gjorde den gode stemning dårligere.

Alt i alt en rigtig vellykket aften. Vi blev ikke overrendt

– de kun 16 deltagere havde god plads. Vi havde ved

tilmeldingen skrevet max. 50 personer, det havde helt

sikkert været for mange, 30 var nok mere passende. Da

gæsterne gik hjemad ved midnatstid, var de enige om,

at de havde haft alle tiders aften, og at de ikke ville fortælle

det til nogen. De ville have det hele for sig selv

næste gang også. At bedømme efter snakken i byen, er

det ikke lykkedes for dem at holde tæt!

Herfra kan vi kun sige til kollegerne: PRØV DET! – vi

er i fuld gang med at planlægge næste wellness aften.

nr. 195 december 2005 H llen 51


52 H llen nr. 195 december 2005

Dolphin ProX med Caddy og

fjernbetjening

24 mdr. garanti eller

3000 arbejdstimer

AquaTec ApS Strandvejen 75, Saksild DK-8300 Odder

Tlf. 86 54 15 00 info@aquatec-dk.com www.aquatec-dk.com

Juletilbud

AquaTec ønsker alle

Glædelig Jul & Godt Nytår

Juletilbud 1

Få 1000,- kr. for jeres gamle

automatiske bundsuger

– uanset model/type

Ved køb af 1 stk. Dolphin ProX til

kr. 16.500,- ekskl. moms

Bestil nu til levering i januar 2006

Juletilbud 2

Lej Dolphin ProX for kun 750,-

kr./måned ekskl. moms

I har altid en funktionsdygtig

bundsuger

48 timers servicegaranti

Lejeaftalen tegnes for minimum 3

år

Ring og forhør nærmere på tlf. 86 54 15 00

For andre Dolphin modeller besøg www.aquatec-dk.com


Wellnesskursus

Wellnesskursus

TEKST/FOTO: Anita Primdahl

Ylang Ylang-blade drysset i

brudesengen giver stor

frugtbarhed – men pas på,

hvis der drysses for mange,

giver det øget sexlyst, det

var blot noget af det deltagerne

på HI’s første Wellnesskursus

lærte, da vi nåede

til emnet om æteriske

olier og virkningen af samme.

Man skal have kendskab

Der bliver smurt mudder på til de forskellige planters

virkning, for at kunne vælge

lige præcis de planter, der skal bruges i de forskellige behandlinger.

Specielt ved saunagus er det vigtigt, at vide

hvad man har med at gøre, fordi nogle planter/dufte kan

være direkte ubehagelige og give hovedpine. Ligesom det

er vigtigt, at man ikke får opkvikkende olier, hvis man skal

have beroligende virkning.

Det er bedst at bruge rene olier, med rene olier, menes

olier der er æteriske, det vil sige, at de ikke er tilsat kemiske/kunstige

duftstoffer, der blandt andet kan fremkalde

allergi.

Wellness er en oplevelse, noget behageligt for krop og

sjæl, mens behandlinger er noget andet, det er en behandling

af en sygdom. Wellnessbehandlinger er således velvære

og det er disse behandlinger vi arbejder med. Når

man arbejder med wellness, skal man være indstillet på,

at give en god oplevelse hele vejen igennem. Vigtigt med

omgivelserne, hvordan man modtages, hvordan man

serviceres m.v. siger Lone Lohmann fra Slotssøbadet.

Den røde tråd er vigtig igennem hele oplevelsen, udtaler

Gita Grauslund, Fredericia Kurbad. Personalet skal alle

give den samme behandling, men gerne på hver sin måde,

men efter samme koncept, derfor er det vigtigt, at man

Middagen indtages i badekåber, så deltagerne er klar til stilleaften bagefter

jævnligt holder øvelsesaftener med hele personalet, for at

rette ind, hvis nogle er kommet for langt væk fra konceptet.

Den røde tråd kan også være produkterne. De produkter,

der behandles med kan også købes med hjem. Det er

gode rene produkter, uden tilsætning af hverken kemi,

parabener m.v.

Saunagus er en oplevelse for sig, dejlige varme dufte,

der hvirvler rundt som varme strejf – herligt.

Forkælelse er - som Bo Hegelund Jensen fortæller, når

konen kommer hjem, står man klar med et rigtigt varmt bad

med en dejlig duftolie med afslappende/afstressende virkning

- har man sauna, laver man en dejlig saunagus - hvorefter

man masserer fruen ind i en god peeling og derefter

smører man en mudderindpakning og en ansigtsmaske på.

Når mudderet er vasket af, og fruen er iført afslappet tøj,

serveres middagen. Det er total forkælelse – og som Bo

slutter, så er fodboldkampen i fjernsynet sikret!!

Det er vigtigt at lave nogle regler både for behandlingerne,

og regler for behandling af børn. Man bør sikre sig

forældrenes underskrift på at børn under 18 år kan behandles,

eller sørge for at forældre eller andre voksne er

til stede – for at sikre sig selv.

Wellnesskurset varer 2 dage incl. en overnatning,

hvorefter deltagerne har fået en basisviden, som

de selv kan arbejde videre med. Man vil nu være

i stand til at udføre en peeling, mudderindpakning

og ansigtsbehandling.

Kurset vil fremover være en del af Halinspektørforeningens

kursustilbud og blive udbudt

forår og efterår.

Meget af Gitas store viden om produkterne har hun hentet via sine mange bøger

nr. 195 december 2005 H llen 53


TEMADAG

Spinning og og motion

TEKST/FOTO: Anita Primdahl

Det er altså lidt irriterende, at man aldrig kan være der

inde, der er altid så mange mennesker, det var de første

kommentarer vi fi k af taxachaufføren, der kørte os til

Vejen Idrætscenter, bedre reklame kan de vel næppe

ønske sig.

Jakob Sander, blev da også glad for at høre dette, da

det er et luksus problem. I Vejen kommune bor der ca.

6000 mennesker, og der kommer ca. 2500 mennesker

dagligt i Vejen idrætscenter, der altid har åbent.

Jakob selv sørger mest for at udvikle det sociale på

anlægget. Det gør han på mange måder, en af dem kan

være at han en dag samler de ældre til bankospil, hvor

de får hver en plade, gevinsterne er sponserede ting, det

er god hjerneaktivitet for de ældre - hvilket er med til at

holde dem i gang. De afholder temadage, synge dage for

de ældre, de arrangerer badminton weekender, ældre

festival og meget mere.

Folk på sygedagpenge, får et medlemskab for 50 kr. i

sygeperioden – det viser sig, at folk der er aktive under

en sygeperiode, kommer sig væsentlig hurtigere end de

ikke aktive. For ledige og pensionister har de motionsparaplyen,

som tilbydes ved første besøg på kommunen

Så kom der ”gang i deltagerne” sveden driver

54 H llen nr. 195 december 2005

– første måned er der

gratis medlemskab, så

folk kommer ud og i

gang med det samme.

HALINSPEKTØRFORENINGEN

Sekretariat:

SOLRØD CENTER 57, 1. 2680 SOLRØD STRAND, TLF. 56147444, FAX 56145372

Hvilke muligheder er der for motion i dit anlæg, kan du

have spinning, hvordan virker det, hvordan kommer du i

gang, det og mange andre spørgsmål får du svar på hvis

du deltager i denne temadag, hvor du også selv skal være

aktiv.

Arrangør

HALINSPEKTØRFORENINGEN

www.h-i.dk

I Vejen har de ikke sociale problemer at slås med, som

de har mange steder i hovedstadsområdet, her er problemet

ensomhed blandt ældre, enlige m.fl . Derfor er det

vigtigt at være med til at skabe netværk for disse grupper.

Miljøet spiller en stor rolle, folk skal føle sig godt tilpas

i anlægget, føle sig velkommen, gerne et højskolemiljø.

De fl ytter hele tiden om i anlægget, fl ytter en dør, et

vindue m.v. for at tilpasse sig behovene fra brugernes

side.

3. halvleg er vigtigt for Jakob, derfor er det også tilladt

at drikke øl i deres omklædningslokaler, det kan være

at han en gang i mellem siger til dem, at nu skal de da

snart op i kantinen og købe noget ordentligt øl, så de

ikke kun får de tyske dåser, som de slæber med.

Maria Hoeck, ernæringsterapeut fortalte om deres

tilbud til overvægtige, og forskellige temadage om sundhed

og ernæring.


Vi fi k en introduktion til hvad spinning er i Vejen

idrætscenter, og hvordan det kan bruges i de forskellige

anlæg. Vi fi k vejledning i, hvordan man med fordel kan

indrette motionsrum, hvilke maskiner det er at foretrække

samt rigtig megen anden information, af top

engagerede Tina Pedersen, fra Motionsafdelingen.

Derudover fortalte Edvard Køhrsen, Slotssøbadet hvad

man kan gøre for at skabe større aktiviteter i anlæggene,

og få fl ere folk til at komme. Lave grupper, barselsgrupper,

overvægtige, enlige m.v. Lav en dag, hvor man kan

prøve at spille Squash gratis. Holde temadage eksempelvis,

sund mad/produkter lav også noget der ikke har

med motion at gøre, lav konkurrencer med andre motionscentre

osv. Sørg for god PR af anlægget og arrangementerne.

Sørg for velinformeret og engagerede medarbejdere.

ap@h-i.dk

Grafisk Linie 3200

Tina Pedersen fortæller engageret om udviklingen

i Vejen Idrætscenter

Koncentrationen var stor

Tina forsøger at få ”gang i deltagerne”

SKABE

Holdbarhed

design &

funktion

SONESSON INDRETNING

Turebyvej 1 · 4682 Tureby

Tlf. 56 28 35 00 · Fax 56 28 35 48

danmark@sonesson.com · www.sonesson.com

nr. 195 december 2005 H llen 55


TEMADAG

TEKST/FOTO: Anita Primdahl

Aqua power fi tness blev kåret som Danmarks bedste form

for vandgymnastik i Fredericia! Det var hvad 39 deltagere

på foreningens temadag om aktiviteter i vand stemte på.

Der var drøn på, da Bo Hegelund Jensen dirigerede rundt

med forsamlingen i vandet, vi fi k rørt stort set alle muskelgrupperne,

vi løftede vægte i vand, de er tunge når armene

og vægte er under vand! Men en rigtig sjov og humørfyldt

time fi k vi med Bo, der også viste os disciplinen

jogging i vand, hvor niveauet skulle helt op på 99 % af max

ydelsen!!

56 H llen nr. 195 december 2005

Aktiviteter i vand

Conni Lind viser hvordan øvelserne udføres

Vægtene er knap så tunge, når de holdes over vandet

Aqua-rytmik og par-øvelser var

nogle af øvelserne vi fi k afprøvet med Rigmor Toft,

det var heller ikke spor afslappende – vi fi k vist nogle

øvelser, som kan indgå i andre programmer/øvelser så

man kan kombinere med ens eget program. Ligesom vi fi k

prøvet at lave nogle øvelser, hvor vi skulle samarbejde to

og to, men også sammen med hele holdet.

Tai Chi i vand med Conni Lind som instruktør - var en

dejlig afslappende form for motion, man kan nærmest sige,

at det kan virke meditativt at dyrke Tai Chi – men også

krævende tag ikke fejl af det - at gøre bevægelserne rigtigt

og sørge for at have balancen placeret rigtig kan være

svært.

En god afveksling til de andre lidt ”hårdere” former for

vandgymnastik vi prøvede.

Der blev bagefter drøftet andre tiltag, som man kunne

lave for at skabe inspiration til vandgymnastik, her blev

blandt andet nævnt specielle områder, eksempelvis vandgymnastik

for handicappede, for ældre, for overvægtige

børn, kampsport i vand, volleyballspil i vand m.m.

Halinspektørforeningen tager opfordringerne til efterretning.

Der blev givet gode råd om markedsføring. Sørg for at

brede kendskabet ud til så mange som muligt, for at få

fl ere kunder, lav jeres eget særpræg.

Under erfaringsrunden, blev der

også givet gode råd. En havde en

gang om ugen besøg af en fysioterapeut,

hvor kunderne så kunne stille

spørgsmål til, hvilke øvelser man

måtte gøre, hvis man havde en skade.

Fordelen for kunden, er at få svar

på tvivlspørgsmål og øvelserne om

der eventuelt skal en behandling til.

For fysioterapeuten kan de eventuelt

få kunder ved at være en kendt person

i de kredse. Så alle kan drage

fordel af denne ordning.

Personalet er også vigtigt i alle

disse sammenhæng, det er vigtigt

med kompetent personale, der ved

hvad de taler om, og at de er interesseret

i deres job. Og ansætte personale

så det afspejler mangfoldigheden

i mennesker - og ikke kun

strømlinede personer, med de korrekte

mål, vægt og udseende!

HALINSPEKTØRFORENINGEN

Sekretariat:

SOLRØD CENTER 57, 1. 2680 SOLRØD STRAND, TLF. 56147444, FAX 56145372

Vil du være med til at kåre den bedste form for vandgymnastik?

Så deltag i denne temadag, her får du lejlighed

til at prøve mange former for aktiviteter i vand, få

gode ideer til aktiviteter i din egen svømmehal, og bagefter

stemme på den form for vandgymnastik, du mener

skal være Danmarks bedste vandgymnastikform.

Arrangør

HALINSPEKTØRFORENINGEN

www.h-i.dk

Der løbes i vand og humøret

er højt

Bo Hegelund Jensen, vandt for

instruktion i Danmarks bedst

form for vandgymnastik, Aqua

Fittness


Dr. Kern solarier

Danmarks største udvalg

i brugt motionsudstyr

C+P skabe & bænke Concept 2 romaskiner

Nirvana massagesenge

Body Bike

Technogym

motionsudstyr

Aerobic udstyr

Pedan

tilbyder

en Verden af

Wellness

Produkter

PEDAN kan tilbyde en meget bred

vifte af produkter. Dette er uanset

om det er i forbindelse med

indretning af motionscentre, eller

blot lidt godt udstyr til hjemmetræning.

Vores ydelser indbefatter

også support, rådgivning, finansiering

og kundeservice. PEDAN A/S er

en særdeles velrenommeret virksomhed

med en sund økonomi og

en god og veletableret organisation.

Vores nøgleord er kvalitet,

knowhow og kundeservice.

PEDAN A/S repræsenterer en af

verdens absolut førende producenter

af professionelt motionsudstyr;

TECHNOGYM. Med

Technogyms brede produktprogram

leverer vi indenfor alle kundesegmenter.

Vi har den erfaring og de

kvalitetsprodukter, der kan hjælpe

dig til at få en optimal løsning.

Endvidere er vi distributør af Body

Bike, Concept 2 Indoor Rower,

Nirvana massagesenge, Dr. Kern

solarier, aerobic udstyr, C+P

omklædningsskabe og bænke.

Derudover har vi Danmarks største

udvalg af brugt motionsudstyr. På

www.pedan.dk kan du løbende se,

hvad vi kan tilbyde af brugt udstyr.

Efter mere end 25 år i branchen, har

vi en erfaring og knowhow, der gør

os til en solid, seriøs og ikke mindst,

professionel samarbejdspartner.

PEDAN A/S

- din wellness partner -

Københavnsvej 224 - 4600 Køge

tlf. 56 65 64 65 - fax 56 65 97 65

e-mail info@pedan.dk

www.pedan.dk

www.technogym.com

nr. 195 december 2005 H llen 57


• Vekselbadsprincippet

Det er vekselvirkningen i mellem saunaen

eller dampbadets varme og det kolde vand

der får blodomløbet i gang. Dyppekarret er

perfekt til formålet. En tur i dyppekarret

efter bad i sauna eller dampbad køler hurtigt

kroppen ned og fuldender badeoplevelsen!

• Vandbesparende

Automatisk efterfyldning sørger for, at der

efter hver badende vil blive fyldt efter med

frisk vand – og kun med den mængde, som

er nødvendig.

58 H llen nr. 195 december 2005

DYPPEKAR

TIL ISKOLD

AFSVALING

Dyppekar i tommetykt kambalatræ

udført efter gamle bødkertraditioner

• Rengøringsvenligt

Karret er behandlet med en speciallak,

som betyder, at det nemt rengøres med

almindelige rengøringsmidler.

• Et godt tilbud til dine gæster

Dyppekarret er en nem måde at tilbyde dine

gæster endnu mere badeglæde!

• Vippespand til koldt pjask

Et andet godt alternativ til kold afsvaling.

Se foto til højre. Pris ekskl. moms:

kr. 2.132,-

MERE INFORMATION

Læs mere om dyppekar,

sauna, dampbad og

motionsudstyr på

www.sagatrim.dk eller

ring og få tilsendt

brochurer.

Du kan også få gratis

konsulentbesøg.

KONTAKT OS

Telefon 3811 4811

Mail: info@sagatrim.dk

www.sagatrim.dk

Tomsgårdsvej 15 • 2400 København NV • Tlf 3811 4811 • Fax 3811 4812


TEMADAG

Saunagus

TEKST/FOTO: Anita Primdahl

Dagen startede tidligt for de fleste, temadagen blev

nemlig afholdt i Nørresundby Idrætscenter, som er et

stort center

med mange

aktiviteter og

særpræg et af

dem er deres

saunahytter,

som er helt

speciel.

Lars Dam

Møller fra

Nørresundby

startede med

at byde vel-

Interessen blandt deltagerne var stor, da Finn Lippert kommen,

Sørensen fortalte.

hvorefter Finn

Lippert Sørensen, DGI fortalte, at saunakulturen udsprang

fra blandt andet østeuropa, hvor man havde kilder, som

man brugte som helse, da vi ingen kilder havde, opfandt

man saunakulturen. Indianerne, der varmede sig op ved

ilden, og siden fandt ud af, at hvis de tog deres skindklædestykker

af, og varmede det var det faktisk rigtigt

rart at få på igen, og at man ved at skrue op for varmen

kunne jage forkølelser og andet bort. Disse og mange

andre historier er Finn rigtig god til at fortælle, og det er

en god ting, da de

fl este der kommer i

saunaen og får guset,

gerne vil høre

historierne bag, og

gerne mange.

Olier har mange

forskellige virkninger,

og det er vigtigt

at kende virkningerne

af de olier

man bruger, det er

også en god ide, at

fortælle om, hvad

olien virker på, eksempelvis

er citron

opløftende osv. Sørg

for at få et godt

kendskab til olierne.

I Finland har de

flere saunaer end

biler, det fortæller

HALINSPEKTØRFORENINGEN

Sekretariat:

SOLRØD CENTER 57, 1. 2680 SOLRØD STRAND, TLF. 56147444, FAX 56145372

Kom og hør om saunaen og gusets historie.

Se, mærk, duft og prøv selv, hvordan det er at lave

gus.

Arrangør

HALINSPEKTØRFORENINGEN

lidt om, hvor udbredt saunakulturen

er der. Der har

de også loger, som vi kender det fra frimurerlogen i

Danmark, de har saunaloger, hvor folk med samme interesse

kan blive medlem.

Helbredsmæssigt er det klogt at spørge deltagerne i

saunagus inden, om der er nogle med for højt blodtryk,

eller dårligt hjerte, eller nogen er gravide, da det kan

have betydning ved et sauna besøg. Generelt er det

meget vigtigt at holde øje med folk i saunaen, da der tit

er nogen, der bliver dårlige, enten fordi de ikke har drukket

nok, eller simpelthen ikke kan tåle varmen. Sørg for

at få dem ud, og giv dem noget at drikke, tjek at de kommer

helt til sig selv igen og er helt klare ellers tilkald en

ambulance.

Lav temaer i saunaen, det kan være juletemaer, forkølelsestema

(løsner snuer), lav temaer der følges op i cafeteriaet

bagefter med mad over samme emne og meget

mere.

Besøg andre steder for at få inspiration.

I praksis blev der demonstreret saunagus med birkeblade

til at banke sig med imellem gusene, og Helle fra

Nørresundby demonstrerede et julegus med efterfølgende

vandforstøvning og spuling til de seje!! Og Lars

viste et ”folkegus”, så der var noget for deltagerne at gå

hjem og prøve.

nr. 195 december 2005 H llen 59


NYT I HALINSPEKTØRFORENINGEN:

Kursus i wellness massage

TEKST: Ulla Jensen

Som noget helt nyt vil Halinspektørforeningen tilbyde

et kursus i wellness massage. Kurset er bygget op med

2 moduler af 2 dage (8 timer pr. dag) + 1 modul af 3

dage incl. prøve, med 2 uger mellem modulerne.

Kurset vil blive udbudt første gang I foråret 2006, der

vil maksimalt kunne deltage 14 på hvert kursus.

Kurset er opbygget med henblik på uddanne dygtige

wellness massører, som efterfølgende vil kunne give en

afspændende og afslappende fuldkrops-massage. Dvs.

man vil ikke kunne behandle evt. skavanker/problemer

som kunden måtte komme med, men udelukkende give

en massage som emmer af velvære! Uddannelsen indeholder

også undervisning i hvordan man håndterer en

behandlingsseance fra start til slut, så man vil kunne yde

en professionel kundepleje.

Underviserne på kurset er lægeeksamineret massør Bo

Hegelund Jensen og fysioterapeut Ulla Jensen.

60 H llen nr. 195 december 2005

Kursusindhold:

Teoretisk massage: forskellige massagegreb, massageretninger,

massagens virkning, kontraindikationer for

massage m.m.

Praktisk Massage: hvor du lærer at udvælge de rigtige

greb til den specifikke situation, lejring af kunden,

m.m

Kundepleje: kundens oplevelse er ikke kun selve behandlingen,

men starter så snart han træder ind af døren.

Du lærer at håndtere et forløb fra modtagelse af kunden

til du siger ” tak for i dag ”. Bevægeapparatets anatomi

(knogler, muskler)

Ergonomi: du lærer at bruge din krop rigtigt og varieret,

så du kan holde til dit arbejde i mange år

Der skal forventes en del teoretisk og praktisk hjemmearbejde.

Hvorfor leve med risikoen for legionella og andre bakterier i vandet?

BIN-X systemet er et mekanisk ultrafiltreringssystem, der tilbageholder

legionellabakterier, andre bakterier samt alle partikelbårne stoffer fra såvel

koldt som varmt brugsvand.

Systemet har vist sin styrke gennem installationer på sygehuse, hvor

uafhængige analyser har dokumenteret resultaterne.

BIN-X systemet er udstyret med automatisk rensefunktion, der udskyller det

bortfiltrerede materiale til afløb.

Vi kan levere færdige systemer til drikkevandskølere, isterningsmaskiner og

andre standardløsninger og individuelt tilpassede systemer til mange forskellige

applikationer og ethvert vandforbrug

BIN-X systemet er VA-godkendt til alle koldt- og varmtvands installationer.

Systemerne kan anvendes i hospitaler, skoler, idrætsanlæg, industrivirksomheder,

beboelsesejendomme og private boliger m.v.

Kontakt os for nærmere præsentation.

BIN-X A/S

Møllevej 9 F.1

2990 Nivå

Telefon:

Fax:

e-mail:

45 76 76 28

45 76 76 38

bin-x@bin-x.com

www.bin-x.com


KONTAKT ANNETTE SØRENSEN TLF. 35 86 09 10

ELLER BJARNE SIMONSEN

nr. 195 december 2005 H llen 61


Nyt 62 H llen

62 H llen

nr. 195 december 2005

om Grøn Nøgle

Grøn nøgle

Der er nu 13 anlæg med - og der

behandles i øjeblikket ansøgninger

fra 6 anlæg, dit anlæg kan blive

det syvende anlægs ansøgning vi

skal behandle.

Nyt fra Grøn Nøgle

Det næste ERFA-møde i Grøn Nøgle bliver i foråret og nogle

af emnerne, der kommer på dagsorden vil være:

• Rygepolitik

• Hvordan inddrager man medarbejderne mest muligt

Politikken/handlingsplaner for håndtering af Grøn Nøgle.

IDÉER ?

Har du idéer til KURSER eller TEMADAGE

er du ALTID VELKOMMEN

til at kontakte

uddannelsesudvalget eller

Halinspektørforeningens sekretariat

Halinspektørforeningen

Solrød Center 57,1 • 2680 Solrød Strand

post@h-i.dk • www.h-i.dk

Organisation for ledende medarbejdere

i fritidssektoren

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Kommende anlæg

Rudegård Idrætshallen

Furesøbadet

Slangerup

Bagsværd Svømmehal

Gladsaxe Sportscenter

Næstved Hallerne

Sydthy Svømmehal

Vestbadet, Rødovre

Slotssøbadet, Kolding

Tåstrup Svømmehal

Glostrup Idrætspark

Glostrup Svømmehal

Hvissinge Hallerne


KURSUSKALENDER ÅR 2005

Tid/

Kursus-nr.: Kursus Sted:

Forår/efterår Basiskursus

Forår/efterår Wellnesskursus

23.03, 24.03,

06.04, 07.04,

19.04, 20.04,

21.04 2006

01.03. –

03.03.2006

25.04 –

26.04.2006

26.04 –

28.04.2006

Massagekursus (7 dage)

Grundkursus 2 for ansatte

i svømmeanlæg (G 2)

ERFA-møde for

skøjtehalsledere

Grundkursus 1 for ansatte

i svømmeanlæg (G 1)

16.03.2006 Temadag, Driftsformer

på idrætsanlæg

14.06.2006 Temadag Kunststofbaner

11.10 –

13.10.2006

14.11 –

16.11.2006

Grundkursus 1 for ansatte

i svømmeanlæg G 1

PRIS KATEGORIER

Grundkursus 2 for ansatte i

svømmeanlæg (G 2)

Fredericia

Idrætscenter

Køge

Svømmeland

Hørsholm

Skøjtehal

Slotssøbadet,

Kolding

Ishøj Idræts- og

Fritidscenter

Køge

Svømmeland

Slotssøbadet,

Kolding

Tilmelding

senest:

20.02.2006

Priskategori:

Arrangør:

Afbudsreglerne er:

I anlæg hvor inspektøren er medlem af HI er reglerne ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, og senest dagen før kurset, opkræves

halvt kursusgebyr. Ved udeblivelse eller afbud på kursusdagen, opkræves fuldt kursusgebyr. For deltagere, som kommer fra anlæg, hvor

inspektøren ikke er medlem af HI er prisen pr. deltager + 20% af deltagerprisen for medlemmer af HI.

5

8

10.02.2006 4

05.04.2006

10.04.2006 4

01.03.2006 8

01.06.2006 8

26.09.2006 4

01.11.2006 4

Priskategori

Kursustype Medlemmer

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Halinspektørforeningen

Tlf. 56 14 74 44 • Fax. 56 14 53 72

Medlemmers

ansatte Andre

2 ERFA-møde for svømmehalsledere 3.345,00 3.640,00 3.980,00

3 Tekniske Praktisk 1 og 2 (2 døgn med overnatning) 3.400,00 3.740,00 4.080,00

4 Grundkursus 1 og 2 uden overnatning 2.500,00 2.750,00 3.025,00

5 Basiskursus (1 døgn) 2.900,00 3.190,00 3.509,00

7 Temadage 975,00 1.075,00 1.175,00

8 Wellnesskursus (1 døgn) 2.600,00 2.860,00 3.146,00

Kursuskalender bliver løbende opdateret på foreningens hjemmeside

www.h-i.dk – og i løbet af januar, vil man kunne se de fl este af

forårets kurser.

Følg med under kursuskalenderen på hjemmesiden.

om om uddannelse

Nyt

H llen 63

nr. 195 december 2005 H llen 63


Magasinpost

Afsender:

Halinspektørforeningen

Solrød Center 57,1

2680 Solrød Strand

ID NR. 2127

More magazines by this user
Similar magazines