Statens Musikråd - Kunst.dk

kunst.dk

Statens Musikråd - Kunst.dk

KAPITEL 1

Indledning

Finn Slumstrup

Formand for Statens Musikråd

2002 var i en vis forstand et år som alle andre i Statens Musikråds

historie. Som det vil fremgå af denne årsberetning passede

rådet butikken på vanlig vis, behandlede læssevis af ansøgninger

og rådgav mange forskellige steder. Samtidig var det et år som

intet andet. Rådets nedlæggelse var besluttet - kun datoen var

længe lidt usikker. Ministeren benyttede sig af sin mulighed for

at give et musikråd instruktioner - i dette tilfælde en instruks

om netop at passe butikken, men ikke igangsætte nye initiativer

eller foretage dramatiske ændringer i den måde den statslige

kunststøtte på musikområdet fordeles. Man må forstå det sådan,

at fornyelse og forandringer bliver der til gengæld tale om,

når Kunstrådet og dets musikfaglige udvalg tiltræder den 1. juli

2003 og Statens Musikråd samtidig nedlægges.

2002 kom dermed uundgåeligt til at stå i afviklingens tegn.

Dette blev understreget af, at årets vanskelige opgave med at

udmønte 15 % besparelser på de frie midler og på støtten til de

rytmiske spillesteder medførte nedlæggelse af statsensembleinstitutionen

ved årets udgang, og at støtten til DIEM ligeledes

ophørte. Lykkeligvis har et energisk arbejde for at redde DIEM

over i andet regi båret frugt, så dette vigtige center for elektroakustisk

musik ikke forsvinder.

Besparelserne medførte også, at en planlagt fusion mellem MIC

og Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik i stedet blev til, at

resterne af Konsulenttjenesten indgik i MIC, og således i en vis

forstand var med til at imødegå de besparelser som MIC - i

lighed med alle andre institutioner under Musikrådet - blev

udsat for.

Transportstøtten blev nedlagt som selvstændig institution, og

Statens Musikråd årsberetning 2002

3

More magazines by this user
Similar magazines