faldet i antal lærerstillinger

dlfviborg.dk

faldet i antal lærerstillinger

Ændring i elevtallet og fald i fuldtidslærerstillinger

DATAGRUNDLAG: KVALITETSRAPPORTERNE

ALMEN Elevantal Fuldtidsstillinger

2007 10374,00 958,17

2012 10422,00 849,64

Elevtalsstigning 48,00

SPECIAL

2007 493,00

2012 439,00

Elevtalsfald 54,00

ALMEN OG SPECIAL

Elevtalsændring i % 0,00 %

Ændring i antallet af lærerstillinger i alt

Fald i fuldtidsstillinger 108,53

Fald i fuldtidsstillinger i % 11,33

Hvis fald i fuldtidsstillinger skulle modsvare elevtalsfaldet skulle reduktionen kun

udgøre:

DATAGRUNDLAG FOR ANTALLET AF STILLINGER:

Lærere m.fl. i folkesk. og

spec.underv.

Lærere, grundløn

.

Antal

personer

Antal

fuldtid

Lærere m.fl. i folkesk. og

spec.underv.

Lærere, komb.løn

.

Antal

personer

Antal

fuldtid

0

Ændring i antallet af

fuldtidslærerstillinger i

årene 2007 og 2012

borg kommune Viborg kommune Vib. Kommune

August 2012 August 2012

Samlet 636 616,9 Samlet 231 232,8 849,64

Mænd 179 174,2 Mænd 82 82,5

Kvinder 457 442,7 Kvinder 149 150,2

Kvinder i % Kvinder i % af m

August 2007 August 2007

Samlet 590 571,6 Samlet 380 386,6 958,17

Mænd 168 163,1 Mænd 131 133,8

Kvinder 422 408,5 Kvinder 249 252,8

Kvinder i % Kvinder i % af m Stillingsnedg. i alt fra


Udvikling Udvikling

2007 ‐ 2012:

Samlet 7,8% 7,9% Samlet -39,2% -39,8% 108,53

Mænd 6,5% 6,8% Mænd -37,4% -38,3%

Kvinder 8,3% 8,4% Kvinder -40,2% -40,6%

Hele Landet Hele Landet Hele Landet

August 2012 August 2012

Samlet 36.478 35.237,6 Samlet 13.959 13.901,8 49139,33

Mænd 10.745 10.489,4 Mænd 4.907 4.932,9

Kvinder 25.733 24.748,1 Kvinder 9.052 8.968,9

Kvinder i % Kvinder i % af m

August 2007 August 2007

Samlet 32.195 31.140,5 Samlet 22.567 22.502,0 53642,54

Mænd 9.616 9.346,0 Mænd 7.987 8.048,4

Kvinder 22.579 21.794,5 Kvinder 14.580 14.453,6

Kvinder i % Kvinder i % af m

Udvikling Udvikling

Samlet 13,3% 13,2% Samlet -38,1% -38,2% Stillingsnedg. i alt fra

Mænd 11,7% 12,2% Mænd -38,6% -38,7% 2007 ‐ 2012:

Kvinder 14,0% 13,6% Kvinder -37,9% -37,9% 4503,21

More magazines by this user
Similar magazines