Formål - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Formål - Ny i Danmark

14

Job på skolen

Kort fortalt…

2.-4. klasse på Tingbjerg Heldagsskole arbejdede med job på skolen. Eleverne

interviewede medarbejdere på skolen og forberedte en forældreaften, hvor de

viste forældrene rundt på skolen.

Tidsforbrug

Forberedelse: ca. 8 timer

Elevtimer: ca. 30 timer

Formål

Formålet med denne aktivitet var at give eleverne et

indblik i en virksomheds opbygning og forskellige

jobfunktioner. På en skole er der mange forskellige

faggrupper, og det er derfor oplagt at bruge skolen

som virksomhed, da alle eleverne kender den.

Derudover var det et ønske at lære eleverne sammenhængen

mellem at gå i skole og så at gå på arbejde.

Ydermere skulle eleverne få en forståelse af,

at de forskellige faggrupper har et ansvar for at løse

forskellige opgaver.

Forberedelse

De tre klassers lærere og pædagoger holdt forberedelsesmøder.

Her blev indholdet af projektet aftalt.

De havde bl.a. følgende overvejelser:

Det tværfaglige arbejde skulle være i højsæde.

Det var vigtigt at eleverne respekterede og havde

forståelse for hinandens produkter, idet tre forskellige

klassetrin arbejdede sammen.

Det blev vægtet højt, at eleverne skulle opøve fær-

dighed i interview, såvel skriftligt som mundtligt.

Eleverne skulle kunne arbejde i makkerpar og have

forståelse for hinandens stærke og svage sider.

Arbejdet i små grupper skulle sikre at de blev ansvarlige

for at arbejde selvstændigt.

Der blev sendt et brev hjem til forældrene med en

beskrivelse af forløbet. Derudover blev de inviteret

til en forældreaften.

Lærerne og pædagogerne aftalte med de forskellige

faggrupper, at det var i orden, at eleverne besøgte

dem, lavede interview og kom i praktik hos dem.

Forløbet

Samtale om den enkelte elevs jobdrømme.

Hvilke job kender I?

Hvilket job kunne I godt tænke jer?

Hvad ved I om netop jeres ønskejob?

Hvad skal der til for at få drømmejobbet?

Skole/undervisning i Danmark.

Hvorfor går vi i skole?

Hænger det sammen med det at tage en uddannelse?

Eleverne talte om hvad en virksomhed er.

Kender I nogen virksomheder?

Hvordan kan en virksomhed være bygget op?

Hvorfor er der forskel på hvordan en virksomhed er

More magazines by this user
Similar magazines