Formål - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Formål - Ny i Danmark

16

Eleverne lavede små boder, hvor forældrene kunne

bestille tid. Så gav børnene de voksne en rundvisning

på skolen, imens de fortalte om, hvordan deres

fagpersoner færdes/arbejder på skolen, samt hvilke

arbejdsopgaver de har.

citat

”Forældrene synes, det var sjovt at se, at

skolen ruster børnene til at løse selvstændige

og sociale opgaver”

Klassepædagog

Eftertanker

Aktiviteten var en stor succes. Eleverne var glade

og synes, det var spændende at snakke om arbejde.

Der var stor tilslutning til forældreaftenen. Der kom

76 forældre. Vi tror at en af faktorerne til dette er, at

eleverne havde et produkt, som de skulle vise frem.

Dette er en erfaring man kan tage med sig til senere

arrangementer.

Flere forældre tilkendegav vigtigheden af den tidlige

erhvervsorientering og er villige til at modtage

elever på deres arbejdsplads. Ovenstående

fremgangmåde kan bruges til mange forskellige

former for virksomhed. Man kunne evt. besøge en

virksomhed 2 gange. Første gang kunne man få en

almindelig rundtur, og eleverne kan få et indblik i

virksomheden. Hjemme på skolen tales der så om

virksomheden; hvem arbejder der, hvilke opgaver

er der? Etc. Eleverne deles op i faggrupper og forbereder

interviews af forskellige faggrupper. Klassen

besøger virksomheden igen. Denne gang er

eleverne sammen med den faggruppe, de arbejder

med. De laver et interview, tager evt. billeder og

oplever, hvilke opgaver den enkelte faggruppe har.

Hjemme på skolen arbejder grupperne med at lave

en præsentation af deres faggruppe og ender med at

fremlægge for de andre.

Videre arbejde

3. klasse valgte at fortsætte med at se på skolen som

virksomhed.

Formål

Eleverne skal se, at folkeskolen ser forskellig ud og

har forskellige pædagogiske udspring og læringsvinkler

til undervisningen. De skal lære, at folkeskolen

har de samme mål.

Derudover skal de lære, at der næsten er de samme

faggrupper i københavnske folkeskoler: pædagoger,

lærere, ledere, sekretærer, rengøringsassistenter,

pedeller, tandlæger, sundhedsplejersker mm.

Eleverne skal også lære at det er vigtigt, at man kan

tage ansvar og løse de arbejdsopgaver, man får uddelegeret,

lige meget hvilken stilling man har.

Forløb

Tur til Grøndalsvængets Skole: Børnene skal

besøge en 5. klasse og deltage i 3 lektioner, så kan

de se, om der er forskel på undervisningen samt

lokaler. De kan også se, at skolen er opbygget

anderledes.

Børnene skal se, hvilke faggrupper der er på Grøndalsvængets

skole.

Tur til Husum skole samt Korsager skole (de skal

se, hvordan skolen er opbygget, samt hvilke faggrupper,

der er på skolen)

Turen slutter hos en pensionist (pædagog), som

fortæller lidt om, hvad det vil sige at være pensionist,

og hvordan man kan optjene sin pension.