Formål - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Formål - Ny i Danmark

citat

Anden del af aktiviteten foregik på Københavns

Tekniske Skole på Rebslagervej.

Uddannelsesinstitutionen ligger i børnenes nærmiljø,

og det var derfor naturligt at vælge denne skole.

Skolen har bl.a. grundforløb indenfor bygge og anlæg,

som hænger godt sammen med de håndværksfag,

som eleverne har oplevet på skolen. Vejlederen,

der viste rundt, var god til at fange børnenes

interesse. De kom rundt på alle de forskellige uddannelser,

og fik lov til at kigge de studerende over

skuldrene, hvilket gjorde det meget interessant og

pirrede elevernes nysgerrighed. Mange af eleverne

fik besvaret spørgsmål af de studerende. Der var

også mange ting, eleverne kunne røre ved, og dette

var også med til at fastholde deres opmærksomhed

og interesse.

Efter hjemkomst til skolen udarbejdede eleverne

en portfolie, mens de stadig havde besøget friskt i

hukommelsen. Eleverne skulle forstille sig hvilken

af oplevede uddannelser,de selv kunne tænke sig at

tage. De skulle tegne en tegning af fx en elektriker

samt lave en kort skriftlig fremstilling, hvor de fortæller,

hvorfor de har valgt dette fag.

Tegningerne og beskrivelserne bliver gemt og brugt

i forbindelse med senere forløb omkring uddannelsesvalg.

citat

”Kan en pige også være håndværker?”

Elev, 4. klasse

”Besøget indeholder mulighed for at børnene

kan se og røre og appellerer derfor til,

at de bruger og får stimuleret deres sanser”

Klassepædagog

Eftertanker

”Der er en del skoler, der bliver renoveret

lige for tiden og hvorfor ikke udnytte dette i

undervisningen”

Lærer

Aktiviteten på skolen forløb rigtig godt. Første del,

hvor håndværkeren fortalte, var for en del af eleverne

lidt for abstrakt. Derfor var turen rundt på skolen,

hvor de så, hvordan de forskellige håndværkere

arbejdede, rigtig god. Håndværkeren, som vi havde

fået fat på, var uddannelsesansvarlig i forhold til

lærlingene og havde derfor en naturlig tilgang til

det at formidle, hvilket var rigtig godt.

Besøget på teknisk skole var også en succes. Københavns

Tekniske Skole på Rebslagervej har primært

”mandefag”. Det vil være en god idé at følge

op på aktiviteten ved at besøge fx CPH West på

Glentevej. Dette er en teknisk skole, der også ligger

i skolens nærmiljø og bl.a. har frisøruddannelsen.

På den måde får eleverne også et indblik i, at

tekniske skoler er meget forskellige, alt efter hvilke

uddannelser de har.

Man kunne også…

De følgende ideer kan bruges som supplement til

ovenstående tema om håndværk. Pluk det ud, der

passer til dine elever.

Brainstorm:

Hvad betyder ordet håndværk egentligt?

Lav en brainstorm over alle de håndværk, I kender.

Som lærer kan du få inspiration på www.ug.dk eller

på www.minfremtid.dk

Alle skoler i København er tilmeldt www.minfremtid.dk.

Brug evt. smartsøgnings-funktionen.

citat

21

More magazines by this user
Similar magazines