Odense Pilot River Basin

www2.blst.dk

Odense Pilot River Basin

Kolofon

Titel: Odense Pilot River Basin, Demonstrationsprojekt for Vandplanlægning i Odense

Fjord-oplandet. Vandrammedirektivets artikel 13.

Internetversion: Rapporten findes også på Odense Pilot River Basin-hjemmesiden:

www.OdensePRB.ode.mim.dk

Udgiver: Miljøministeriet

Miljøcenter Odense

Ørbækvej 100

5220 Odense

Telefon: +45 7254 4500

E-mail: post@ode.mim.dk

Hjemmeside: www.ode.mim.dk

Redaktion: Harley Bundgaard Madsen (red.)

Stig Eggert Pedersen

Nils Daell Kristensen

Ole Tyrsted ørgensen ørgensen

Øvrige forfattere:

Morten Sørensen

Annette Sode

Kjeld Sandby Hansen

Mikael Hjorth ensen

Susanne V. Thomsen

Erik Vinther

GIS- og dataanalyse Henrik Tornbjerg

Hans Brendstrup

Layout og grafik: Birte Vindt

Dorrit Barrett

Inge Møllegaard

Inga H. Holm

National følgegruppe: Se www.OdensePRB.ode.mim.dk

Politisk/regional følgegruppe: Se www.OdensePRB.ode.mim.dk

Finansiel støtte: EU-LIFE Environment

Cathrine Bøgh Pedersen

Gitte Delcin Andreasen

Lotte Knudsen

Nanna Rask

Peter Wiberg-Larsen

Annita Svendsen

Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, vandplan, indsatsprogram, Odense Fjord-

oplandet, miljømål, miljøpåvirkning, miljøtilstand, overvågning, miljøøkonomi,

landbrug, spildevand, natur, vandløb, søer, kystvande, grundvand.

Bedes citeret: Miljøcenter Odense (2007). Odense Pilot River Basin. Demonstrationsprojekt for

Vandplanlægning i Odense Fjord-oplandet. Vandrammedirektivets artikel 13. Miljøministeriet

- Miljøcenter Odense, pp. 122.

Forsidefoto: an Kofod Winther

Oplag: 600

Udgivelsesår: 2007

Tryk: One2one

ISBN: 978-87-92197-00-9

MILJØMINIST ER I ET

More magazines by this user
Similar magazines