november 2012 - Avedøre-Kirke

avedoere.kirke.dk

november 2012 - Avedøre-Kirke

AVEDØRE KIRKE

Det nye menighedsråd

november 2012 - februar 2013 Nr. 82


Udgives af Avedøre Kirkes

Menighedsråd, Trædrejerporten 6,

2650 Hvidovre

Tlf. 21 16 25 76 Fax 3649 6403

E-mail: paku@avedoere-kirke.dk

Redaktion: Præsterne, Karin Bech

Maria - Leonore Christensen

Ansvarshavende: Paul Kühle

Layout: Niels Tøstesen og

Maria-Leonore Christensen

Foto: Daniel Hegelund

Korrektur: Birgit Listov-Saabye

Åbent redaktionsmøde:

Torsdag den 17. januar kl. 11.00

Bladet udkommer

torsdag den 14. februar kl. 13

Indlæg til Kirkebladet kan lægges

i kirkens postkasse mrk. »Kirkebladet«

eller sendes som e-mail til

mach@avedoere-kirke.dk

Bliv abonnent på Kirkebladet!

Ring på tlf. 2116 2776 eller send en

e-mail: mach@avedoere-kirke.dk

Abonnementet er gratis.

Tryk: Avedøre kirke: Oplag: 800

På www.avedoere-kirke.dk kan

kirkebladet ses i pdf-format.

Indhold i dette nummer:

Side 2 Der er brug for nyt blod

Side 3 Smukke ord fyldt af håb

Side 4 Interwiev Lisbet Munch

Side 5 Menighedsrådet

Side 6 Guldgravning

Side 7-9 Kirkens medarbejdere

Side 10 Kirkens Kalender

Side 11 Café Hjertetræet

Side 12 Børn og unge

Side 13 Sygruppen og foredrag

Side 14 Der sker i kirken

Side 15 Det sker i kirken

Side 16 Bagsiden

Der er brug for nyt blod

ved Paul Kühle

Sådan siger den afgående formand Lisbet

Munch om årsagen til hendes afgang. Det

nye menighedsråd på 14 kommer til at

bestå af 7 nye og 7 gamle.

Gennemsnitsalderen:

Det afgående råd: 63,75

Det nye råd: 59,92. Hvis man tager

Det nye + 4 supl. 59,77.

Alle menighedsråd i Danmark har en gennemsnitsalder

på 61.

Det passer nok meget godt til dem, der

kommer til gudstjenester og aktiviteter i

vores kirke at gennemsnitsalderen er deroppe.

Personalet følger også meget godt

med.

Men hvad med de unge, de yngre, forældregruppen

til de mange konfirmander og

børn, der også kommer?

Ser man på vores gæstemenighed, Gods

Ambassadors er gennemsnitsalderen i

nærheden af 30 år. Hvorfor kan de?

Vi kender ikke svarene – og drømmen

er jo, at kirken kan rumme

mennesker i alle aldre. Men virkeligheden

er her som mange steder, at

dem der kommer til kirkens aktiviteter

er oppe i årene. Det er nok sådan

det er. Vi kan ikke lave arrangementer

for en helt anden aldersgruppe. Det må

den aldersgruppe gøre og så er vi jo på

vej med det nye menighedsråd 4 år

yngre - og i løbet af de næste år vil en

del af personalet blive udskiftet på

grund af alder til en velfortjent pensionering

– og måske kommer der så nye

yngre på banen.

Det er godt med noget nyt blod i Avedøre

2

kirke – og derfor kan man ikke andet end

byde velkommen til hele 7 nye menighedsrådsmedlemmer,

der begynder 1.

søndag i advent. Vi kender dem nok, men

nu har de mulighed for at bringe noget nyt

ind i kirken, nye tanker, nye spørgsmål, ny

kæpheste, nye emner, nye udfordringer.

Vi er også glade for de 7 gamle, som har

sagt ja til at fortsætte, så der bliver balance.

Så der er nogen, der har erfaring i

den ikke helt enkle opgave at lede og fordele

og løse alle de opgaver som Kirkeministeriet

og det offentlige Danmark påfører

os. En menighedsrådssamling er på 4 år.

Det er længe, men det tager måske et par

år, før man rigtigt kan blive fortrolig med

arbejdet, så det er klogt ikke at lægge for

hårdt ud.

Der er ud over Lisbet Munch 4 andre fra

menighedsrådet, der ikke sidder i det næste.

De skal også have tak for deres arbejde

igennem flere år.

Paul Kühle.

Folkekirkemedlemmerne har lokalt forhandlet

sig frem til listerne og afgivet deres stemme

de steder, der var aftalevalg.

Fakta om Menighedsrådsvalget 2012:

Vælgere: 355.516

Stemmer: 53.263

Stemmeprocent: 14,98%

Højeste stemmeprocent: 70,86%

(Hygum Sogn, Viborg Stift,)

Laveste stemmeprocent: 3,13 %

(Vesterbro Sogn, Københavns Stift)

Nyvalgte menighedsråd: 1.790

Menighedsråd valgt ved afstemningsvalg: 85


Denne skønne sætning, som jeg holder

så meget af og har benyttet i utallige

julehilsner, er en del af det evangelium

som læses 3. søndag i advent.

”Solopgangen fra det høje vil besøge os”

vækker associationer til smukke solopgange

som vi alle har oplevet. Og solen

står jo op hver eneste dag - selv her på

de mest grå og mørke december-dage!

Hvilken glæde er det ikke, at døgnets

rytme er så fast, så selv om alt andet er

kaos, så vælder lyset frem på ny hver

eneste morgen.

Så hvorfor dette løfte om solopgangens

besøg? ”

Solopgangen fra det høje”

er et billede på Jesus Kristus. Det er

Kristus-solopgangen, der vil besøge os.

Vi venter dette besøg til jul, og her i

adventstiden gør vi klar til besøget. Vi

pynter op. I de mørke og korte decemberdage,

tænder vi lys ude og inde for at

holde mørket på afstand. Vi køber gaver,

så vi kan glæde dem vi holder af, og vi

Smukke ord fyldt af håb

” Solopgangen fra det høje vil besøge os

for at lyse for dem,

der sidder i mørke og i dødens skygge,

og lede vore fødder ind på fredens vej” (Lukas 1,79)

Solnopgang ved Avedøre Kirke

samles til adskillige festligheder i løbet

af december for at alle skal kunne være

glade og fyldte af forventning om julens

under:

Solopgangens komme!

”Solopgangen fra det høje vil besøge

os” lyse op for os, og gøre alting godt og

klart. Det er en meget smuk profeti. Den

hører til i en smuk lovprisning fra en

gammel mand, der i sin høje alder bliver

far. Det drejer sig om den gamle tempelpræst,

Zakarias gift med Elisabeth, der

var lige så gammel. Èn dag da Zakarias

gjorde tjeneste i templet kom englen

Gabriel, og fortalte Zakarias at han og

Elisabeth skulle få et barn, som de altid

havde ønsket det. Zakarias tror dog ikke

englens ord, for hvordan skulle de to

gamle mennesker dog kunne få et barn?

Zakarias blev stum for sin manglende

tillid til Guds løfte om at livet stadig

havde en hel masse godt at give til de to

gamle mennesker. Men Zakarias bliver

far og med den lille dreng - det er Johan-

3

af Ida Kongsbak

nes - Johannes Døberen i armene får

han sin stemme igen af ren glæde og

taknemlighed. Han siger ikke bare pænt

tak! Men han bryder ud i en vældig

sang og ordene om Solopgangen der vil

besøge os, er del af denne lovsang.

Johannes blev det første menneske,

som forkynder, at Jesus fra Nazareth er

verdens fredskonge og frelser - ja, at han

er Guds søn! Johannes opgave var at

bane vejen for Jesus!

”Solopgangen fra det høje vil besøge

os for at lyse for dem, der sidder i

mørke og i dødens skygge, og lede

vore fødder ind på fredens vej!”

Det er smukke ord! Og fyldt af håb er

de! Håb fordi de fortæller os at Gud

kerer sig om os mennesker. Han kommer

til os også når vi er midt i mørket og i

dødens skygge! Dér hvor vi har allermest

brug for lyset ude fra, skinner han

for os, og hjælper os til at finde vejen vi

skal gå!

God adventstid med ønsket om at

Kristussolen fra det høje vil varme og

oplyse vore sind og hjerter til nyt livsmod

og nye kræfter!


Interviewer: Paul Kühle

Lisbet Munch genopstiller ikke til det nye

menighedsråd og stopper dermed som

formand efter 16 år på posten. Hun ser

tilbage på sin tid med 40 menighedsrådsmedlemmer

og store såvel ydre som indre

forandringer i kirken.

”Det begyndte egentlig tilbage i 1992,

hvor den tidligere kirkeminister Torben

Rechendorff på Risbjerggård fortalte om

folkekirken – og jeg hørte det, og han var

om nogen en kirkeminister, som arbejdede

med at give folkekirken nye muligheder:

Sognemedhjælpere, minikonfirmander,

bl.a. Og det var spændende at høre om.

Johannes Sørensen, som var formand i

Avedøre, spurgte mig om jeg ikke ville

komme til opstillingsmøde – og det gjorde

jeg og kom ind fra 1992-96 som menigt

medlem – det var i den periode Aktiv

Kirke foldede sig ud – og en meget turbulent

og spændende periode.

Da der fra flere sider i 1996 blev peget på

mig som ny formand efter Søren Andersen,

sagde jeg ja til det ansvar, og det har

jeg ikke fortrudt.”

”Mine omgivelser har udtrykt om ikke

chok, så overraskelse over at jeg blev

formand og er blevet ved med det. 20 år er

jo et halvt arbejdsliv!”

Hvordan er det så gået, Lisbet.

Har du nået det, du ville?

”Jeg har taget udfordringen op - og selv

om alt ikke er gået helt som håbet, synes

jeg meget er gået godt.

I dag er der en større menighed end for 16

år siden – nye tiltag som Tænkepausen

tirsdag morgen er sådan noget der er kommet

til i min tid - LOK – kreds, at man

ikke bare kommer til gudstjeneste, men

også aktivt er med til at gøre noget. Det at

læse op i gudstjenesten, giver en helt anden

oplevelse af fællesskabet. Det er som

om pigerne synger smukkere, og præsten

prædiker bedre. Arbejdet med at gøre

Efter 16 år som formand....

Lisbet Munch genopstiller ikke til det nye menighedsråd og stopper dermed som formand

efter 16 år på posten. Hun ser tilbage på hendes tid med 40 menighedsrådsmedlemmer

og store såvel ydre som indre forandringer i kirken.

menhænge, vi hver for sig lever i,

og omsættes til handling dér. ”

Kirken skal kunne rumme traditionelle

aktiviteter som gudstjenester, studiekredse,

bibelkredse, foredrag, koncerter som man

venter i en kirke med plads til de store

tanker, men vores kirke skal også kunne

rumme mennesker som de nu engang er og

udbygge fællesskabet og forsøge også at

gøre noget for andre, der har betydning.

Der er ikke så mange relationer tilbage i

familie, naboskaber, arbejdspladser og

derfor er det vigtigt, kirken giver nye relationer

i alt hvad der sker lige fra caféen til

bridgegruppen.”

gudstjenesten bedst mulig sker i samspil

mellem læserne, menighedsråd og præster.

Det er nok præsterne, der ofte får deres

vilje, men altid efter drøftelse i menighedsrådet.

Og jeg synes præsterne er gode til at

lytte, så det ikke bare er deres gudstjeneste,

men vores.

For mig er det vores opgave at fastholde

kirken i folks bevidsthed også selv om de

ikke kommer hver søndag, men når de har

brug for den, så ved de hvor den er – og så

skal den være der og med kvalitet.”

I kirken sker der meget andet

end gudstjenester. For 16 år siden

sagde du: ”Det helt afgørende er

budskabet, der lyder – et budskab,

som modtages af den enkelte

og bringes med ud i de sam-

4

Kirken ser anderledes ud i dag

end for 16 år siden.

”Der er sket virkelig meget med kirkens

fysiske udseende, taget, gården, men også

det mere lyse kirkerum og mødelokaler -

jeg vil gerne takke Flemming Petersen og

Greta Mortensen, for uden dem var den

enorme ombygning ikke sket, for ingen

havde turdet. Siden har vi i udsmykningsudvalget

arbejdet på at følge op, så kirken

fremstår smuk og indbydende. Det har

været spændende at arbejde med kunst

– og finde det billede, som lige passer ind i

kirken – på det sted, hvor det er. Lige fra

graffitien i kælderen til Mette Hjorths 16

bibel billeder i våbenhuset. Sidst er vi

blevet beriget med Deolinda Fonsecas

billede i mødelokale 2. Alt er blevet led i

kirken og er med til at give den profil.”

Hvad var det bedste, der skete i

din tid? Og det værste?

”Caféens indvielse i 2001! At det kunne

lade sig gøre – og at den stadig kører og

har en enorm betydning for, hvordan man

ser på kirken, og hvad kirken kan.

Ansættelse af personale og valg af præster!


Det nye menighdesråd

Der indkom en fælles kirkeliste

til menighedsrådsvalget den 13.

november, så derfor er det de 14

første på listen, der er valgt:

Greta Mortensen

Flemming Petersen

Anne-Birgitte Zoëga

Daniel Hegelund-Jensen

Johnni Andersen

Bo Stuhr Svensson

Birthe Klarskov

Karen Hegelund-Jensen

Else Hall

Jette Morgenstjerne

Jens Holsted

Svend Larsen

Birthe Scheil

Helen Zenth

Der er kun tre tilbage, der ikke er ansat i

min tid. Det har været mest rigtige valg,

hvor hver især har ydet noget særligt, men

nogle var forkerte valg, og det er vigtigt,

at man tager konsekvensen af det og kommer

videre. Personalesiden viser en stor

kontinuitet, som også kan genfindes på de

vigtigste poster i menighedsrådet.

Det mest ærgerlige var nok, at samarbejdet

med Fosie Forsamling i Malmø gik i stå,

for det var spændende og udviklende at

møde tanker fra den anden side af sundet.

Det blev til 16 år som formand

– og det er længe!

”Jeg ville være gået for 4 år siden men lod

mig overtale til en gang til, men nu er det uigen-

Den 14. november var der konstituerende

møde og her blev

Anne-Birgitte Zoëga valgt som

formand, Johnni Andersen som

næstformand, Greta Mortensen

som kasserer, Flemming Petersen

som driftsansvarlig, Birthe

Klarskov som personalekontaktperson

og Daniel Hegelund-Jensen

som formand for arbejdsmiljøudvalget.

Desuden blev alle de

andre poster fordelt.

Menighedsrådet vil forsat

holde møde 2. onsdag i måneden

kl. 19.00.

Det nye menighedsråd tiltræder

1. søndag i advent.

kaldeligt. Avedøre kirke har brug for nyt blod.

Hvad er vigtigt at sige til den nye

formand?

Jeg har haft det som vigtigt, at menighedsrådsmedlemmerne

var engagerede og

entusiastiske, for det er det, der virker. At

det ikke bare er en 4-5 medlemmer, der

laver det hele, at man kan brede ansvar og

mulighed for initiativer ud til hele menighedsrådet.

Derfor forsøgte vi med en anden struktur

for 8 år siden med Liv&vækst- og bygningsudvalget,

hvor det var muligt for

MRmedlemmer at tage egne initiativer og

være tættere på ansvar, men det er ikke

lykkedes så godt. Og alligevel vil jeg rose

Deolinda Fonseca har udført maleriet i mødelokale 2

5

”En stor tak til alle i og omkring

Avedøre Kirke som i

16 år har givet mig støtte og

respons som formand. Min

tid i menighedsrådet har

givet mig stor glæde. Nu vil

jeg ønske fortsat god vind til

det nye råd og glæde mig til

fortsat at komme som kirkegænger

og frivillig”

Kærlig hilsen

Lisbet

mange MRmedlemmer for deres indsats.

Det, der står på spil, er jo om det hele skal

overlades til professionelle eller om vi

glade amatører kan. Jeg tror på det – og at

det er vigtigt at den enkelte sognekirke i

sin opbygning finder sin egen grundtone,

som lige passer i det sogn.

Mine principper:

1. Ikke forholde sig til det der er besluttet,

vi ikke skal.

2. Mødet må ikke vare for længe. Ingen

beslutning efter 22.30

3. Dagsorden skal være velunderbygget.

4. Alle skal have mulighed for at komme

til orde, men der skal ikke være tvang.

Hvad skal du så kaste dig over?

Slægtsforskning vil jeg gerne bruge tid

på. Og så har jeg en drøm om at få skrevet

noget til mine børnebørn, om hvordan

det var engang, om udviklingen og om

det at have været med i hele den udvikling,

der er sket i min levetid. Og så

kommer jeg jo nok forbi …


af Ida Kongsbak

En mandag i september var Annette

Bennedsgård fra Kirkefondet på besøg i

”Boblerne”.

Annette Bennedsgård fra

Kirkefondet på besøg

Annette er ansat i et projekt ”Lokal Kirkeudvikling”

- et projekt, der har til formål

at give nyt liv til lokale kirker. Indtil

nu er 20 menigheder fra forskellige

steder i landet gået i gang med projektet.

Repræsentanter fra de forskellige sogne

mødes regelmæssigt over tre år for at

udveksle: Hvad der går godt, og hvad

der går mindre godt i de forskellige

sogne. Alt sammen med det formål at

øge engagementet i de lokale kirker og

gøre dem til gode kirker, hvor menne-

Støttekoncert

med Fangekoret

søndag d. 17. feb. kl. 14.30

i Risbjerg kirke.

Billetter til 60 kr.

kan købes på kirkekontorerne

i alle Hvidovre kirkerne.

Overskuddet går ubeskåret

til projekt

Mayaja i Tanzania

Boblerne på guldgravning

sker har lyst til at være med!

Det er et spændende projekt, og det er

en overvejelse værd, om det kan være en

idé for os i Avedøre Kirke at gå med i et

sådan projekt. Denne mandag i september

kom Annette, som er tovholder på

projektet, og lod ”Boblerne” smage en

lille bitte del af dette. Hvad er godt hos

os? Hvorfor kommer vi i kirken? Hvorfor

er der andre som ikke kommer?

Hvad mon de tænker, og hvad kunne de

drømme om?

Her er forskellige svar fra dagen:

”Det er godt at komme i Avedøre kirke,

for her sker så meget forskelligt ,og der

er et godt fællesskab”! ”Her møder man

mange søde og hjælpsomme mennesker”,

”Det er en daglig glæde at kunne

gå i Café Hjertetræet og spise”, ”Her er

mange interessante arrangementer: Foredrag,

kurser, debatter, gudstjenester med

gode prædikener etc.” Mange har oplevet

at blive mødt med åbenhed, når man

kom som ny! ”Her er vi også med til at

række ud over os selv, når vi hører om

Mayaja og samler penge ind for at

hjælpe andre!”

Hvorfor kommer du i kirken?

Sådan lød et af spørgsmålene. Og her er

nogle af svarene: ”Jeg henter energi ved

tænkepauserne”, ”Man bliver klogere af

at gå i kirke”, ”Her er der sammenhæng

mellem det hellige og hverdagslivet”,

”Jeg har glæde af at være med i et godt

fællesskab”! ”Det er skønt at synge så

mange nye salmer”!

6

Hvorfor kommer jeres naboer ikke?

lød næste spørgsmål! ”Der er store fordomme

om kirken. Nogen spørger: ”Sidder

I så og beder fadervor hele tiden?”

”Skal du i Kirken. Nå, men er der da

noget galt,”. Andre tænker: ”Hvad skal

jeg bruge kirken til. Jeg lever jo fint

uden! ”. ”Godt den er der, når vi har

brug for den til højtiderne og til bryllupper

og begravelser”

På spørgsmålet:

”Hvad skal kirken holde op med?”

lød der forskellige svar. ”Dårlige og

kedelige præster bør fyres!”, ”Hold ikke

dårlige begravelsesgudstjenester” ”Kirkens

skal ikke tivoliseres, den skal være

seriøs”! ”Det kunne være rart, hvis ikke

prædikener var så monologiske!”, ”Præster

skal tale enkelt og livsnært, så det

kan forstås”!

Det her er udpluk af, hvad der blev

sagt. Som præst var det rigtig givende at

være med på denne dag. Ved at lytte til

de mange udsagn, lærte jeg noget om,

hvad der er vigtigt at gøre for at også

Avedøre kirke kan blive et endnu bedre

sted at være med! Det var vigtigt at høre

og fornemme, hvad der rører sig i dem,

som bruger kirken i dagligdagen. Her

var netop en mulighed for ikke bare at

være en præst, der skal prædike på søndag

-men at være en lyttende præst. Mon

ikke også at de som var med fik noget ud

af at lytte til hinanden og låne ord fra

hinanden til bedre at forstå, hvad det er

at være kirke?

Fra d. 6.til d. 21. februar rejser jeg

igen til Tanzania med en gruppe. Et af

formålene med denne tur er, at

komme hjem med projekter til

skolerne. Skole-kirkekonsulenter fra

Glostrup-, Rødovre-Hvidovre-,

Hillerød- og Trygvevælde- provsti skal

med på turen. For det er vigtigt at

børn i dag får global bevidsthed – de

skal være verdensborgere, siger man!

Den dimension vil vi gerne med denne

tur være med til at styrke!


SOGNEPRÆSTER

Personale og menighedsråd

Paul Kühle, daglig leder

Kærgårdsvej 25, Træffes på bopælen tirsdag kl.

18-19. Træffes i kirken mandag og onsdag kl.

9,30-10,30, helst efter aftale. Fridag fredag.

Mobil: 21 16 25 76

E-mail: pck@km.dk

Inge Stagsted Lund

Avedøregårdsvej 40, Træffes tirsdag, torsdag og

fredag 9.30 -10.30 I kirken på onsdag kl. 17 -18

på bopælen samt efter aftale. Fridag mandag,

Mobil: 21 16 26 55

E-mail: ilu@km.dk

Karin Kjær Helmersen,

Vestre Kvartergade 2,st tv,

træffes i kirken tirsdag og torsdag

10 -11 samt efter aftale

Mobil: 21 16 29 61

E-mail: kkhe@km.dk

CAFÉ HJERTETRÆET

Laila Ullmann, Caféleder:

Træffes normalt i cafeen,

Mobil: 21 16 26 03

Caféen: 21 16 25 58

E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

KIRKENS KONTOR

ORGANISTER

Ida Kongsbak

Ørumvej 23, Træffes onsdag og fredag kl. 9,30

- 10,30 i kirken og tirsdag og torsdag kl. 17-18,

samt efter aftale. Fridag mandag.

Mobil: 21 16 27 35

E-mail: iko@km.dk

Birgit Jørgensen, Kordegn

Kordegnekontor åbent tirsdag og onsdag

kl. 10-14, torsdag kl. 13-18 og fredag kl. 10-13,

mandag lukket.

Mobil: 21 16 25 07

E-mail: bij@km.dk

Wents Reinbergs

Norgesvej 60, 4700 Næstved,

Mobil: 21 16 28 62

E-mail:

were@avedoere-kirke.dk

Karin Bech

Bygaden 71, 2605 Brøndby,

tlf. 2116 28 42

E-mail:

kajo.bygaden@gmail.com

7

SOGNEMEDHJÆLPER

KIRKETJENERE

Maria-Leonore

Christensen

Træffes normalt mandag til

torsdag kl. 10-12 i kirken,

og gerne efter aftale, Mobil: 21 16 27 76

E-mail: mach@avedoere-kirke.dk

Finn Christensen

træffes normalt i kirken

- undtagen mandag

Mobil: 21 16 26 71 eller 25 88 99 67

E-mail:

fich@avedoere-kirke.dk

Michael Munch, Kirketjenerafløser

Træffes, når han afløser Finn på

Mobil: 21 16 26 71

E-mail:

mimu@avedoere-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET

Formand: Lisbet Munch

tlf. 36 78 98 08 indtil 2/12-2012

NY formand fra 2/12-2012

Anne-Birgitte Zoëga

Mobil: 24 65 01 18

E-mail: abzoega@gmail.com

Driftsansvarlig:

Flemming Petersen,

tlf. 36 78 72 22

E-mail:

flpe@avedoere-kirke.dk

NÆSTE MØDER I MENIGHEDSRÅDET

Normalt den 2. onsdag i måneden kl. 19.00.

Møderne er normalt åbne, og der er spørgetid det

første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer

spørgsmål.

Sager til behandling skal afleveres til formanden

senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og

referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på

kirkekontoret.

Onsdag den 12. december 2012 kl. 19:00

Onsdag den 9. januar 2013 kl. 19:00

Onsdag den 13. februar 2013 kl. 19:00

Onsdag den 13. marts 2012 kl. 19:00

Kirken er indviet den 27. november 1977


CAFÉ HJERTETRÆET

Kirkens aktiviteter

MENIGHEDSPLEJEN SANG OG MUSIK

Kirkens arbejde med diakonale opgaver.

Menighedsplejen modtager gerne gaver.

Konto hos Nordea: 0169 kt 8690-296366.

Indsamlingsbøsse i våbenhuset. Daglig henvendelse til

præsterne. Formand: Birthe Scheil: tlf. 36 16 89 15

SORGGRUPPEN

mødes onsdag kl. 14 - 16 i ulige uger i kirken.

Kontakt forinden

Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35

Lis Corneliusen, psykoterapeut

Mobil: 22416667 e-mail: liselna@hotmail.com

KIMELAUGET

Daglig leder: Laila Ullmann,

Mobil: 21 16 26 03/ 20 86 64 64

E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

Åbningstider i caféen:

mandag - fredag kl. 10 – 14,

Tilbyder servering efter bisættelser, m.m

Souschef

Roxana Chelu

Mobil: 21 16 25 58

roch@avedoere-kirke.dk

Brug for frivillige medhjælpere.

CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET

Støtter cafédriften og er for alle, der vil være

med til at gøre Hjertetræet så godt som muligt.

Medlemskab: 120 kr. om året.

Formand: Henning Johansen: 24 24 42 06.

E-mail: hanneoghenning@youmail.dk

CAFÉSTYRELSEN

Claus Jørgensen(formand), Helen Zenth, Bente

Fussing, Kirsten Wichmann, Paul Kühle,

indtil 2. 12. 2012

Caféens leder: Laila Ullmann

Kasserer: Finn Christensen

Kimer manuelt ved højtiderne.

Karin Andersen tlf. 36 49 48 78

Nye svende er velkommen.

FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE

Åben man. 17-20, ons. 13-15,30,

tors. 3-16 og fredag 10-14

Leder: Niels Pedersen tlf. 36 34 36 06

Hjemmeside: www.fritidsbutikken.dk

8

LIV OG VÆKST

BØRNEKORET

synger ved Gud og Lasagne-gudstjenester og

enkelte koncerter. Øver onsdag

Spirekoret fra kl. 14:30 -15.30, 8 - 9 år

Børnekoret fra kl. 15:30 - 17:00, 10 - 15 år

Børn fra 10 - 15 år er velkomne.

Korleder: Karin Bech tlf. 21 16 28 42

E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

AVEDØREKORET

Vi er 20 mænd og kvinder, der synger sammen

onsdag aften kl. 19 - 21. Vi synger meget

forskelligt. Nye er velkomne til at komme, høre

og se, hvem vi er.

Korleder Wents Reinbergs.

MORGENRØDEN

mødes mandage i lige uger kl. 10 -12 til morgensang

og hygge, historier, et lille digt, m.m. 10 kr.

for morgenbrød og kaffe.

Korleder: Kari n Bech

Kaffeleder: Rita Jensen

PIGEKORET

Dette kor, 16 piger, medvirker ved alle

højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i

kirken. Beskeden løn.

Optagelsesprøve.

Korleder Wents Reinbergs.

L&V-udvalget

Udvalget har budgetansvar for kirkens akti

viteter.

Formand: Helen Zenth indtil 2.12.12

Daglig kontakt: Daglig leder Paul Kühle

Fælles morgenkaffe hver tirsdag kl. 9.30

GRUPPEKONTAKT

Alle er velkomne. Her kan du være med til at

forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om,

hvad der foregår, og komme med nye idéer.

Næste gruppekontaktmøde: 13. feb. kl. 17:00

Daglig kontakt: Maria-Leonore Christensen

LOK LÆSE-OP-KREDS

Hver søndag læses nogle af gudstjenestens

tekster af lægfolk.

Vil du være med, så kontakt

Preben Zenth tlf. 36 77 94 60:

PZ@dbmail.dk eller

Helen Zenth tlf : 36 77 61 70

E-mail: helenzenth@dbmail.dk


Børn og Voksne

FOR BØRN OG UNGE FOR VOKSNE

FOR VOKSNE

KONFIRMANDERNE

Daglig henvendelse til præsterne.

Mobil:

Inge Lund: 21 16 26 55

Ida Kongsbak: 21 16 27 35

Paul Kühle: 21 16 25 76

MINIKONFIRMANDERNE

For elever, der går i 3. klasse.

onsdag kl.14.00 - 15.30,

Kontakt Inge Lund, mobil: 21 16 26 55

Medhjælp: Charlotte Ustrup

CHTU@KM.DK

KFUM-spejderne Avedøregruppe

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen,

Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand

Mobil: 22 10 11 22

Ulvene 7 -12 år, mandage 17:30 - 19:00

i Avedøre Kirkes kælder

Viktor Pedersen,

Mobil: 2091 6078

Spejdere: 12 -17 år,

torsdag 19 - 21,

i Bymuren 125,

Spejderleder:

Heidi Lydeking

Larsen

Mobil: 4075 8413

LITTERATUR

STUDIEKREDS

mødes normalt 2. torsdag i måneden

kl. 17:00 - 19.00. Start igen den 13. september.

Ida Kongsbak,

Mobil: 21 16 27 35

LÆGEURTELAUG

Snak om lægeurter, sygdom og sundhed.

Kontakt: Karin Helmersen

træffes i kirken mandag og torsdag 9.30

-10:30 samt efter aftale

Mobil: 21 16 29 61

e-mail: kkhe@km

9

KONVERSATION

PÅ ENGELSK

Hver 3. torsdag i måneden kl. 10-12.

Boyd Lichfield

boydlichfield@gmail.com

mobil: 22 79 83 31

BOBLERNE

Vi mødes mandag i ulige uger i kirken

kl. 10 - 12 eller ved stationen. Skiftevis

debat og udflugter med kulturelt indhold.

Program på side 14.

Formand Kirsten Wichmann

Tlf: 36 78 01 72, E-mail: wicok@pc.dk

VENSKABSKREDSEN

Mødes den 1.og 3. onsdag i menighedssalen

kl. 14:00 -16:30 Nye er altid velkomne.

Formand: Erwin Varling,

Landskrona, mobil: 0046418620015

Næstformand: Birthe Scheil.

Kasserer: Kirsten Wichmann Tlf. 36 78 01 72.

SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN

Mødes næsten hver onsdag kl. 10 -13.

Kontakt: Karin Bech, mobil: 21 42 34 97

E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

KIRKENS BRIDGEGRUPPE

Spiller hver anden onsdag kl. 17:00 i kirken

Kontaktperson: Annette Kühle

Tlf. 36 78 75 98.

WII - GRUPPEN

øver hver onsdag kl. 12:00 til 13:30

Kontakt: Jette Jensen

Mobil: 20 88 79 23

MAYAJA - et udviklingsprojekt

i Tanzania

vores indsamlingsprojekt i samarbejde med

Danmission

Kontakt: Rita Haugaard

Mobil: 20 43 04 32


kl.

Gudstjenester og aktiviteter i kirken

NOVEMBER

25 søndag 10:00 Højmesse

Sidste søndag i kirkeåret ved

sognepræst Paul Kühle.

Teksten er fra Matt 11,25-30

26 mandag 9:00 Boblerne kirken:

Juledekorationer

Juledekorationer

28 onsdag 17:00 Gud og lasagne

30 fredag 16:00 Cafeforeningen

Julebuffet

DECEMBER

2 søndag 10:00 Festgudstjene

ste 1. søndag i advent ved

kirkens præster. Nyt MR, jule

marked

3 mandag 10:00 Boblerne kir

ken: Juleafslutning

6 torsdag 19:00 Syng Julen ind

9 søndag 10:00 Højmesse

2. søndag i advent ved

Karin Helmersen. Luk 21,1-9

10 mandag 10:00 Børnehavekor

koncert i kirken

13 torsdag 10:00 Engelsk Konver

sation

13 torsdag 16:00 Adventsmedita

tion ved K. Helmersen /Wents

16 søndag 10:00 Julens budskab

i ord og musik ved Ida Kongs

bak og kirkens 3 kor

18 tirsdag 12:00 Tænkepause

med efterfølgende julefrokost

Tænkepause hver tirsdag kl. 9.15

20 torsdag 16:00 uddeling af

julehjælp

23 søndag 10:00 Højmesse

4. søndag i advent ved sogne

præst Paul Kühle, Joh 1,19-28

24 13:00 Julegudstjeneste

børnevenlig ved Inge Lund

14:30 Julegudstjeneste

ved K. Helmersen. Luk 2,1-14

16:00 Julegudstjeneste

pastor Paul Kühle.

18:00 Juleaftensfest

23:30 Midnatsgudstjeneste

Julenats gudstjeneste ved Ida

Kongsbak.

25 10:00 Højmesse, Juledag ved

pastor Inge Lund. Lukas 2,1-14

26 10:00 Højmesse

2. juledag ved pastor Ida

Kongsbak Matt 23,34-39

27 torsdag 15:00 Juletræsfest

30 10:00 Højmesse Julesøndag

ved pastor Inge Lund.

Teksten er fra Matt 2,13-23

JANUAR 2013

1 tirsdag 14:00 Gudstjeneste

pastor K. Helmersen. Luk 2,21

4 fredag 18:00 Cafeforeningen

Nytårskur

6 10:00 Højmesse. Hellig tre

kongers-søndag ved I. Lund.

10 torsdag 17:00 Litteraturkreds

10

13 10:00 Højmesse 1. søndag e.

Helligtrekonger Ida Kongsbak

17 17:00 Litteraturkreds

18 fredag 9:00 Kursus for de

frivillige i kirken

20 10:00 Højmesse Sidste søndag

efter Helligtrekonger ved Paul

Kühle

23 onsdag 17:00 Gud og lasagne

27. Højmesse v. Karin Helmersen

29 tirsdag 10:15 Fra fragtskib til

kirkeskib. Ved Lisbeth Chri-

stensen

FEBRUAR 2013

3 3. søndag i fasten, Lukas 11,14-

28. Denne gudstjeneste øger

Musikkens anvendelse. Wents

Reinbergs og Ida Kongsbak

10 Højmesse:Fastelavns søndag

ved Inge Lund. Matt 3,13-17

17 Højmesse. 1. søndag i fasten

ved Paul Kühle. Matt 4,1-11

21 torsdag 19:00 Foredrags

række i Avedøre Paul Kühle:

”Min mor er født i Kina”, Bil

letter til kinesisk mad kan

købes forinden

24 2. søndag i fasten ved Karin

Helmersen. Mat 15,21-28

24 16:00 Gospelkoncert

27 onsdag 17:00 Gud og lasagne

Ingen tilmelding


Café Hjertetræet

MENU for november

Fredag 23 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød

Mandag 26 Pariserbøf med det hele

Tirsdag 27 Kylling i karry med ris

Onsdag 28 Gammeldags gule ærter med kogt flæsk & pølse

Torsdag 29 Hakkebøf eller kalvelever, bløde løg, sovs & kartofler

Fredag 30 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød

December 2012

Mandag 3 Spaghetti med kødsovs

Tirsdag 4 Stegt flæsk med kartofler & persillesovs

Onsdag 5 Flæskesteg med hvide & brunede kartofler.

Torsdag 6 Røget skinke med flødekartofler & sennep

Fredag 7 Dejlig BRUNCH eller frisksmurt smørrebrød

Mandag 10 Ovnstegt laks med ris & tomatsovs

Tirsdag 11 Medisterpølse med kartofler og stuvet hvidkål

Onsdag 12 Gammeldags oksesteg med kartofler og sovs

Torsdag 13 Frikadeller med kartofler & stuvet blomkål

Fredag 14 Lukket Julefrokost

Mandag 17 Fish and chips med citron & remoulade

Tirsdag 18 Skipperlabskovs

Onsdag 19 Stegt flæsk med kartofler og persillesovs

Torsdag 20 Ungarsk gullasch med hjemmelavet kartoffelmos

Fredag 21 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød

Caféforeningen Hjertetræet

Julebuffet

fredag den 30. november kl. 16:00

Det er Laila´s gode julebord

Pris for dette arrangement er

Medlemmer kr. 110,-

Ikke medlemmer kr. 140,-

Der kan købes vin, øl og vand

til sædvanlige priser

Billetter kan købes i cafeen

senest 26. november

11

Nytårskur

Glædelig jul ønsker

Anne og Laila og hele

cafépersonalet

fredag den 4. januar 2012 kl. 18:00

Husk at sætte kryds i din nye kalender.

I vil høre nærmere om arrangementet.

God fornøjelse!

Julehjælp 2012

Fra den 27/11. til den 11/12 kl. 12:00 kan der søges julehjælp i

Avedøre Kirke.

Ansøgningsskema udleveres af kordegnen på kirkekontoret,

men skal afleveres ved en personlig samtale med en af os

præster.

Med venlig hilsen

sognepræsterne

Karin Helmersen og Inge Lund


Spirekor kl. 14:30 til 15:30

Børnekor kl. 15:30 til 17:00

om onsdagen i Avedøre Kirke

Børn og unge

ved Inge Lund og Charlotte Ustrup

Minikonfirmand-undervisning

for børn i 3. klasse

hver onsdag fra 14 - 16.

Minikonfirmanderne laver figurer. Her maler de et kors,

der skal bruges til en skraldemand.

Spire- og Børnekoret fortæller:

Vi har nu øvet og sunget i et par måneder og har deltaget i

Gud & Lasagne gudstjenesterne 2 gange. Den 28. nov. kl.

17.00 er vi også med, når Dukketeatret Svantevit kommer og

opfører fortællingen om Jesu fødsel.

Samme dag vil Birthe Klarskov besøge os som hun heldigvis

gør hvert år, og hun forærer os nogle helt specielle

ulandskalendere med opgaver. Hele dec. måned vil vi øve nye

som gamle julesange og – salmer, og den 21. dec. skal vi

synge på det nye plejehjem Dybenskærhave som ligger på

Byvej. Det er kl. 13.30, og det glæder vi os til. Så starter julen

for os alle sammen.

Kærlig hilsen Karin Bech.

Den 24.02.13 kl. 16.00 er der koncert

med Gospel Unlimited kor og orkester fra Brorsonskirken.

12

Er det nødvendigt at gå til præst?

Et af årets konfirmandhold testede

deres paratviden om Jesus. Det blev i

løbet af kort tid til 41 fakts om Jesus.

Ret godt scoret.

Er det så nødvendigt at gå til præst?

JA - for forberedelse til konfirmation

er også at lære kirken og

gudstjenesten at kende. Det handler

om at føle sig hjemme i kirken. Det er

også en vigtig del at være sammen,

løse opgaver og have det sjovt og

ikke mindst at prøve at finde ud af

hvordan kristendommen har betydning i ens eget liv.

Hogg skriver:

Fakts om Jesus:

Talte med fattige og udskudte

Tog en røver med i Paradis

De skriftkloge hadede ham

Modstod Djævelen

Han opstod fra de døde

Mættede 5000 mennesker

Hejsa!

Vi andre blev enige om at billederne taler for sig selv, men

at:

Det var en rigtig god gudstjeneste som aktivt engagerede

spejderne - de skulle både lave lidt teater og sige ind- og

udgangsbøn.

Derudover var det meget relevante emner der blev taget op

- Tid, Tillid og Afkald. Noget som vi alle kan forholde os til,

dog desværre sjældent gør.

Og selvfølgelig var vi glade for valget af sange - der var en

del velkendte "spejdervenner" imellem.

Tusinde tak til Avedøre Kirke for deres indsats. Vi ser frem til

et fortsat frugtbart samarbejde.


Sygruppen har været i Burlöv.

En dejlig solskinseftermiddag her i

oktober drog Sygruppen til Burlöv for

at besøge Carita og den Sygruppe, der

hører til der i kirken. De har for et år

siden besøgt os med stor glæde. Vi var

14 personer, men da der var lidt sygdom

Min mor

er født i Kina....

Sygruppen i Sverige

kom Åse og Kirsten med i stedet for. Herligt!

Vi blev modtaget med åbne arme og

en lækker kyllingesalat. Senere kom der

kaffe og kage på bordet. Men deres velkomst

og umiddelbare glæde over at se

os, var dog det mest rørende. Og selvom

vi drillede lidt med at vi var kommet

til Østdanmark, var humøret højt,

og snakken gik på kryds og tværs.

Skånsk, svensk, tyrkisk, kinesisk og

dansk. Men dog mest kropssprog.

De havde lagt deres flotte håndarbejder

op på scenen i deres store

sal og vi gjorde det samme. Så blev

der ellers købt og solgt begge veje.

Der blev vekslet ideer og penge, vi

fik solgt rigtig meget til fordel for Ma-

Foredrag

den 21. februar kl. 19:00

i Avedøre Kirke

ved Paul Kühle

Madbilletter á 50 kr. til kinesisk mad kl. 17:30 kan

købes før d. 19. febr. i Café Hjertetræet

Tirsdag d. 22. januar. kl. 19.00 i Avedøre Bibl.

Musikalsk foredrag

om Halfdan Rasmussen

med

Berit og Asger

Christensen

Poeten Halfdan Rasmussens

rim og remser for børn

og hans “Tosserier” for voksne

er nok det, der har gjort ham allermest kendt.

Foredragsrækken i Avedøre

Foredrag og sang

13

yaja. Efter vi nu har set dem flere gange

kan vi efterhånden genkende mange af

skåningerne, og vi fryder os over deres

åbenhed og hjertevarme. De er rigtig

mange, og deres kirke er ny – kun 100 år!

Kirkehøjskolen i Hvidovre

Sebastian Dorset

i Hvidovre Kirke

ons. den 28. nov. kl. 19.00

Hvad siger det om vores samfund

at biblen for første gang siden Guttenbergs dage er blevet

overgået som den mest trykte bog – af IKEA-kataloget?

Tilmelding til Hvidiovre Kirkekontoret

senest den 14. nov.

Lisbeth Christensen:

Fra fragtskib til

kirkeskib.

Lisbeth har sejlet som

telegrafist på de 7 verdenshave.

Mødet med Sømandskirkerne fik

hende til at blive præst i Br.Vester Kirke. Hør

den spændende beretning:

Tirsdag den29. jan. kl 10.15

i kirkens konfirmandlokale


Inspirationsdag

med

Jørgen Anker Jørgensen

(Bror til Hans Anker Jørgensen)

Fredag den

18. januar kl. 9 - 15

Tema:

Fællessang og dens betydning for fælleskabet

Efter frokost et mere underholdende program

med udgangspunkt i Danmark som mit fædreland

og med egnshistorier fra de steder i landet,

jeg har tilknytning til.

Også dette foredrag krydret med sange fra højskolesangbogen.

Gud og Lasagne

Onsdag den 28. november kl. 17:00

DUKKETEATERET SVANTEVIT,

”Jule-evangeliet”.

Den bibelske barselshistorie fortalt med dukkespil.

HUSK OGSÅ:

GUD & LASAGNE i 2013:

onsdag den 23. jan., 27. feb., 20. marts, 24. april og 22 maj.

Pris: 10 kr. for børn, 20 kr. for voksne, max. 50 kr. pr. familie.

INGE LUND

Det sker i kirken

Mandag den 26. november fra kl. 9

i Avedøre Kirke:

Juledekorationer til fordel for

menighedsplejen. Kom og vær med til en hyggelig

formiddag.

Mandag den 3. december kl. 10 i Avedøre Kirke:

Juleafslutning

Hent programmet for det nye år i kirken,

mail mach@avedoere-kirke.dk eller ring til Maria på

2116 2776 for at få tilsendt et program.

Vi mødes igen i det nye år:

Mandag den 14. Januar kl. 10 i kirken

Kom til kirkens fødselsdag!

Litteraturkreds

program

Vinter 2012 - 2013

10. januar: David Grossman: Kvinde på flugt

fra meddelelse

28. februar: Katryn Stocket: Niceville

21. marts: Jon Kalman: Himmel og Helvede

18. april: Marilyn Robinson: Hjemme

16. maj: Haruki Murakami: Kafka på stranden

14

Søndag den 2. dec. kl. 10:00

Festgudstjeneste, julemarked og

frokost (50 kr.)

Mød det nye menighedsråd.


Hele ”tænkepause-kaffe-folket” har

mulighed for at få en hyggelig julefrokost

tirsdag den 18. dec. kl. 12.00 efter

tænkepausen i kirken. Billetter á 40 kr. købes senest

tirdagen forinden den 11. dec. i Caféen.

M U S I K O G L Y S

MEDITATION OVER JULENS MYSTERIUM

Torsdag den 13. december kl. 16.00

Julens fortællinger

3. søndag i advent den 16. december kl. 10

vil der på højmessens plads, være ”julens fortællinger”.

Her kommer vi til at høre julens budskab i ord og sang.

Særligt sang vil præge gudstjenesten, for alle kirkens tre

kor medvirker nemlig. Glæd dig derfor til at synge sammen

med og lytte til Avedøre koret, pigekoret og børnekoret!

Ind imellem sangen skal vi høre tekster,

der handler om julens budskab.

Det sker i kirken

ved sognepræst KARIN HELMERSEN

og organist WENTS REINBERGS

GUD BLEV MENNESKE I MARIAS BARN

15

KONCERTER I AVEDØRE KIRKE

6. december kl. 19.00

SYNG JULEN IND

Program: Syng de dejligste julesalmer sammen

med Avedøre koret og kirkens pigekor!

Gratis adgang til arrangementet.

Der kan købes gløgg og æbleskiver.


Søn. 2. 12. kl. 10

Kirkens Fødselsdag

Festgudstjeneste

Kirkefrokost (50 kr.)

Julemarked

Nyt menighedsråd!

Ons. 28. 11. kl. 17

Julens Evangelium

Dukketeater Svantevit

Lasagne til 10 kr, 20 kr.

og 50 kr. for en hel familie

Tors. 13. 12. kl. 17

Musik og lys

Meditation over

julens mysterium

ved pastor Karin Helmersen

Musik: Wents Reinbergs

Tors. 6. 12. kl. 19:00

”Syng julen ind”

med organist

Wents Reinbergs

og Pigekoret

Søn. 16. 12. kl. 10

Julens fortælling

i musik og sang

ved Ida Kongsbak

og Wents Reinbergs

24. 12. kL. 13

Familiegudstjeneste

ved Inge Lund

Her kan du tage

dine børn

eller børnebørn med.

24. 12. kl. 18

Juleaftensfest med

Paul Kühle og

alt det, der hører julen til.

70 kr. for voksne

40 kr. for børn (4-16 år)

Biletter købes før den 20.12

27. 12. kl. 15 - 17

18. 12. kl. 12.00

Tænkepause og

Julefrokost (40 kr.)

Tænkepause kl. 9.15

bortfalder

24. 12. kL. 14.30

Julegudstjeneste

ved Karin Helmersen

24. 12. KL. 16.00

24. 12. kl. 23.30

Juletræsfest for børn

og barnlige sjæle

i menighedssalen.

Julegudstjeneste

ved Paul Kühle

Midnatsgudstjeneste

Ida Kongsbak

KIRKENS JULEKALENDER

More magazines by this user
Similar magazines