Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

“Den Beierholmske måde – masser af praktisk

erfaring med kundeopgaver og støtte

af en personlig mentor – var for mig den

rigtige eksamensforberedelse”.

Thomas Nic. Nielsen

Statsaut. revisor, Aalborg

Thomas Nic. Nielsen blev ansat som revisorelev

i 1998 og bestod revisoreksamen

den 16. november 2009.

Medarbejdere

Fokus på nye indsatsområder

Direktionen og HR-ledelsen har fortsat fokus på at skabe yderligere forbedringer, optimeringer

og effektiviseringer . Det vil i det kommende år ske med udgangspunkt i følgende fem

indsatsområder:

- Beierholm Ledelsesakademi

- Rekruttering

- Modtagelse af nye kolleger

- Sygefravær

- Ledersparring .

Plads til talenter og individer

For Beierholm er enhver medarbejder et talent med særlige kompetencer . Derfor er det

også afgørende at give hvert enkelt talent optimale muligheder og betingelser for at udvikle

sig fagligt og personligt . Samtidig skal denne udvikling sikre, at den enkelte medarbejder

også oplever en god balance mellem arbejdslivet og privatlivet uden for virksomheden .

Derfor er ledelsen og hele kulturen i Beierholm meget optaget af at udvikle og stille de

nødvendige ressourcer til rådighed for, at hver enkelt medarbejder løbende lærer og bliver

dygtigere til sit arbejde – og til samarbejdet med andre kolleger . Det sker gennem målrettet

intern og ekstern uddannelse på mange planer .

Livslang læring sat i system

På linje med den obligatoriske efteruddannelse af de statsautoriserede revisorer tilbyder

Beierholm efteruddannelse til alle øvrige medarbejdere . I 2009/10 har de enkelte medarbejdere

i gennemsnit haft 93 uddannelsestimer mod 86 uddannelsestimer i året forinden .

Beierholm tilbyder den interne undervisning i faste forløb for alle yngre medarbejdere og et

valgfrit kursusudbud til de mere erfarne medarbejdere .

For at sikre det samlede uddannelsesbehov i Beierholm i forhold til medarbejdernes

kompetenceområder, anciennitet og ønsker er det nødvendigt at udvikle en bred vifte af

faglige kurser . I 2009/10 har Beierholm således gennemført ét eller flere kurser inden for

59 forskellige emneområder . Her anvendte Beierholms egne partnere og medarbejdere

2 .975 arbejdstimer som undervisere på disse kurser . Evalueringen af kvaliteten af disse

uddannelsesforløb har helt generelt været meget høj .

Branchens højeste beståelsesprocent

Beierholms medarbejdere, som uddanner sig til statsautoriserede revisorer, har igen i år

opnået den højeste beståelsesprocent til den afsluttende revisoreksamen blandt de større

revisionsfirmaer . Det fremgår af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nyeste eksamensliste .

Dette flotte resultat dokumenterer endnu en gang, at Beierholm giver rum til, at de

revisorstuderende kan passe deres studier, selvom hverdagen er travl . Det dokumenterer

også, at vores filosofi om nærhed til kunden skaber et fantastisk eksamensforberedende

miljø, hvor de daglige opgaveløsninger i sig selv giver træning forud for eksamen .

Endelig viser resultatet, at Beierholms studerende har stor glæde af den interne mentorordning,

hvor Faglig udviklingsafdeling fungerer som rådgiver og personlig coach for de

studerende i de sidste faser af uddannelsen .

19

More magazines by this user
Similar magazines