Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Beierholm Revisorakademi

Det er også Faglig udviklingsafdeling, som har det overordnede ansvar for indholdet,

kvaliteten og afviklingen af Beierholm Revisorakademi . Akademiet tilbyder specielle kurser,

uddannelsesforløb og efteruddannelse målrettet medarbejdere med HD-eksamen og

minimum 3 års erfaring efter afsluttet eksamen, som ikke ønsker at læse videre til

cand .merc .aud .

I løbet af disse uddannelsesforløb arbejder deltagerne teoretisk og case-baseret med

udvalgte emner inden for revision, erhvervsret og skat/moms .

Beierholm Ledelsesakademi

Beierholm Ledelsesakademi gennemfører et modulbaseret lederuddannelsesprogram af

halvandet års varighed . Målgruppen er partnere, statsautoriserede revisorer og andre

ledere i Beierholm, som herved får styrket deres ledelseskompetencer, så de kan blive endnu

bedre til at møde de ledelsesopgaver og udfordringer, som de møder i hverdagen .

Det første hold startede i 2009 med 15 deltagere . Næste hold er planlagt til start i

efteråret 2010 .

Personalegoder baner også vej for trivsel

Beierholm tilbyder – som mange andre store virksomheder – en vifte af personalegoder til

alle medarbejdere i den landsdækkende organisation . Nogle af disse personalegoder forudsætter

dog hel eller delvis finansiering af medarbejderne via bruttolønnen .

Betalt overarbejde, betalt uddannelse og frihed i forbindelse med uddannelsen til HD, cand .

merc .aud . og statsaut . revisor er blandt de centrale personalegoder, som har et fagligt og

forretningsmæssigt sigte .

Sammensætningen og omfanget af personalegoder skaber imidlertid i sig selv hverken

trivsel eller et godt arbejdsmiljø, men er naturligvis en del af de basisvilkår, som Beierholm

samlet set mener skal være i ethvert ansættelsesforhold . Det handler i ligeså høj grad om

at skabe og tilbyde medarbejderne rammerne for en arbejdspladskultur, som giver den

enkelte medarbejder en spændende og udfordrende dagligdag både fagligt og personligt

– og altid med individet i centrum .

For at sikre at der er balance i det gensidige “bytteforhold” mellem leder og medarbejder,

er alle medarbejdere i Beierholm sikret minimum én årlig medarbejderudviklingssamtale og

en årlig gagereguleringssamtale .

20

Peter Thor Kellmer

Statsaut. revisor, Partner

Peter Thor Kellmer er ansvarlig for det

eksamensforberedende arbejde, og tovholder

for kurserne på Beierholm Revisorakademi.

More magazines by this user
Similar magazines