Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Medarbejdere

Med afsæt i Beierholms værdilinje: “Vi skaber balance” har det i de seneste to år været et

klart mål at nedbringe antallet af overarbejdstimer pr . medarbejder og samtidig øge antallet

af afspadseringstimer for derved at skabe bedre balance i arbejdslivet for de berørte

medarbejdere . Også her bærer indsatsen frugt, idet nettooverarbejdet i gennemsnit er

reduceret med 41 timer pr . medarbejder siden 2007/08 .

I den følgende tabel viser vi den gennemsnitlige fordeling af overarbejdstimer og afspadsering

i de seneste fem år:

Timer pr. medarbejder

2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Overarbejde 160 180 193 177 134

Afspadsering 70 69 62 58 62

Nettooverarbejde 90 111 131 119 72

Sygdom

I 2009/10 har Beierholm opg jort medarbejdernes samlede sygdomsfravær til 3,4%, hvilket

er på samme niveau som året før . Heraf var 36% af sygdomsfraværet betinget af langtidssygemeldte*)

medarbejdere .

Ledelsen ønsker fortsat fokus på og en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet .

Der vil derfor løbende blive gennemført vurderinger og analyser for at afdække de mulige

årsager til sygdomsfraværet – herunder om de er arbejdsbetingede – og mulige tiltag for

at begrænse sygefraværet .

Det er desuden fortsat ledelsens målsætning at tilbyde hjælp og støtte til Beierholms

langtidssyge medarbejdere, hvor det er muligt, for derved at hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet

på de vilkår, som passer bedst til den enkelte person .

*) Beierholm anvender her Dansk Arbejdsgiverforenings definition af langtidssygdom, som

omfatter et sygdomsforløb, der strækker sig over mere end 14 sammenhængende dage .

22

More magazines by this user
Similar magazines