Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Jens Borup

Statsaut. revisor. Partner, Frederikshavn

Jens Borup er medlem af Beierholms

Kvalitetskontroludvalg

Kvalitet

Det er således Beierholms målsætning, at der ikke må foreligge kundeopgaver, hvor:

- Kvalitetskontrollen vurderer, at anvendelsen af de interne retningslinjer er ufuldstændig

eller utilfredsstillende

- Kvalitetskontroludvalget betegner det udførte arbejde som utilfredsstillende .

Derfor deltager alle partnere og medarbejdere løbende i obligatorisk undervisning og

træning inden for Beierholms til enhver tid gældende regler for sikring af selskabets krav,

normer og standarder for kvalitet – og den overordnede målsætning herfor .

Erstatningssager

Det er naturligvis selskabets overordnede målsætning, at Beierholm ikke bliver involveret i

forsikringsanmeldte ansvarssager .

Selskabet har ved regnskabsårets afslutning ultimo april 2010 enkelte uafsluttede erstatningssager

. I den forbindelse har Beierholm hensat 450 t .DKK til dækning af selskabets

potentielle risiko .

I de seneste fem år har Beierholm udbetalt følgende erstatningsbeløb på afsluttede sager:

År Udbetalt erstatning, t.DKK

2009/10 251

2008/09 108

2007/08 0

2006/07 243

2005/06 427

Professionel ansvarsforsikring

Beierholm har en professionel ansvarsforsikring med en sumdækning på op til 100 mio . DKK

pr . skade og i alt 100 mio . DKK pr . år . Selskabet har påtaget sig en selvrisiko pr . sag på

0,1 mio . DKK .

Ledelsens erklæring om Kvalitetsstyringssystemet

Det er ledelsens opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet i Beierholm fungerer effektivt, og

at selskabets uafhængighedspolitik bliver overholdt .

Revisortilsynet

I henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) er

Beierholm underkastet ekstern kvalitetskontrol .

Denne kontrol omfatter en vurdering af selskabets kvalitetsstyringssystem – herunder

udførelsen af og afhængigheden i forbindelse med de opgaver, som revisor beskæftiger sig med

i henhold til § 1, stk . 2 i Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) .

Kvalitetskontrollen skal gennemføres med højest tre års mellemrum .

HLB International

Alle medlemmer af HLB International er underlagt løbende kvalitetskontrol .

35

More magazines by this user
Similar magazines