Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Forord

Et besværligt år

– men også lyspunkter

Vi skaber balance er Beierholms motto, som er knyttet til vores firmanavn . Det tager vi

både bogstaveligt og alvorligt . For en del af Beierholms succes er netop baseret på vores

vilje og evne til at involvere os i kundernes hverdag på en værdiskabende måde . Det er nemlig

forudsætningen for, at vi kan hjælpe med at skabe balance . Det sker både i opgangstider

– og når krisen kradser . Er vores kunder truede på deres overlevelse på grund af tidernes

ugunst, kan Beierholm i de fleste tilfælde alligevel skabe værdi ved at være med til at

begrænse den kriseramte virksomheds tab . Er vores kunde uberørt af krisen, kan vi bidrage

til at skabe yderligere vækst og værdi .

Mange af Beierholms kunder har formået at navigere igennem krisens udfordringer . Men et

voksende antal virksomheder i forhold til tidligere år har måttet kaste håndklædet i ringen,

fordi grundlaget for at drive en sund forretning ganske enkelt ikke længere er til stede .

Når der er vindere, er der også tabere

Prisen for taberne er desværre uforholdsmæssig høj – og tabene forplanter sig ofte til den

kriseramte virksomheds relationer . Hos Beierholm har det udmøntet sig i stigende tab, større

hensættelser på tilgodehavender og lavere indtjening på en række udførte kundeopgaver .

Vi har altid fokus på det positive

Samlet set har Beierholm dog grund til at være tilfreds med 2009/10 . Vi er igen nået et godt

stykke på vej til at realisere vores målsætning om, at Beierholm skal være en unik virksomhed

– og blandt de større og mest respekterede i branchen . Og det sker med udgangspunkt i

vores værdier .

Blandt de synlige resultater af indsatsen kan vi bl.a. nævne følgende:

- Beierholm har igen opnået den største kundetilfredshed og det bedste image i Aalunds

analyse Revisionsbarometret 2010

- Great Place to Work giver i den landsdækkende trivselsundersøgelse Beierholm en

placering som nr . 11 blandt Danmarks store arbejdspladser (flere end 500 medarbejdere)

og en placering som nr . 49 på den samlede liste over Danmarks bedste arbejdspladser .

Dermed er Beierholm blandt de kun 50 danske virksomheder, der må benytte det officielle

logo for Great Place to Work

- I den officielle oversigt for 2009 over beståelsesprocenter for statsautoriserede revisorer

er Beierholm igen noteret for at have branchens højeste beståelsesprocent

- Beierholm har også i 2009/10 haft forretningsmæssig udvikling og vækst – bl .a . via fusion

med flere revisionsvirksomheder og ved at optage dygtige statsaut . revisorer som nye

partnere .

Med nogle af branchens dygtigste og mest respekterede medarbejdere og branchens

mest tilfredse kunder har vi det bedst tænkelige grundlag for at forsætte den positive

udvikling . Denne mulighed vil vi forvalte med omhu og respekt for derved at sikre den

ønskede balance . Derfor vil vi også i fremtiden gøre almindelige ting ualmindeligt godt eller

endnu bedre . For det er effektivitet og kvalitet på alle planer, som skaber værdi og resultater .

Tage Borregaard

Adm . direktør . Partner

2

Tage Borregaard

Adm. direktør. Partner

More magazines by this user
Similar magazines