Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

“Nærhed til kunderne er med til at sikre,

at Beierholm skaber værdi og balance for

kunderne”

Morten Normann Alsted, København

Statsaut. revisor, Partner

Fortsat vækst med nærhed

Organisation

i samarbejdet med vores kunder

I 2009 var der 13, i 2010 er der 14, og i 2011 vil der indtil videre være 15 kontorer i Beierholms

organisation . Vi vokser – både organisk og via akkvisition . Styret og helt efter planerne . Det

satser vi på at fortsætte med i de kommende år – i takt med den fortsatte tilgang af nye

kunder, nye partnere og medarbejdere – og via fusion med nye revisionsvirksomheder .

Beierholm satser fortsat på vækst med udgangspunkt i de geografiske afdelinger, som hver

især tilbyder kunderne i deres respektive lokalområde full-service inden for revision,

forretningsrådgivning og ydelser efter de højeste standarder inden for selskabets forretnings-

og kompetenceområder .

Denne organisering sikrer, at alle kunder bliver betjent kompetent og ensartet efter Beierholms

overordnede standarder . Via de lokale partnere har kunderne direkte adgang til Beierholms

centrale kompetencecentre, mange års viden, dokumenteret erfaring og alle øvrige ressourcer

i Beierholms landsdækkende organisation .

Beierholms geografiske tilstedeværelse som en aktiv og engageret deltager i lokalområdernes

erhvervsliv, kulturaktiviteter og områdets samlede udvikling giver således kunderne

sikkerhed for, at Beierholms revisorer og andre rådgivere har et indgående kendskab til

rammebetingelserne for netop at drive virksomhed i det pågældende geografiske område .

Det er med til at sikre, at Beierholm skaber værdi og balance for kunderne .

Spidskompetence og korte beslutningsveje

Hver Beierholm-sektion bliver ledet af partnere, som er statsaut . revisorer, og som har det

lokale ansvar for at overholde og efterleve Beierholms forretningsmæssige strategier,

interne normer og krav til kvalitet, pris og service – og de lovgivningsmæssige regler .

De geografiske sektioner fungerer i princippet som selvstændige revisionsvirksomheder

i forhold til betjening af de lokale kunder . Det sker med udgangspunkt i en stab af dygtige

medarbejdere, som bliver ledet af en eller flere statsaut . revisor . Den enkelte afdeling

samarbejder direkte med kunderne – og sammen aftaler og planlægger de samarbejdets

indhold og omfang med udgangspunkt i Beierholms overordnede retningslinjer og anbefalinger .

Når det gælder rådgivning om særlige forhold, kan Beierholms kunder via den lokale partner

trække direkte på de centrale kompetencecentre inden for bl .a . skat, moms og afgifter, IT

og HR – og fællesafdelinger inden for bl .a . marketing og administration .

39

More magazines by this user
Similar magazines