Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Gennemsigtighed

Først og fremmest med

åbenhed og indsigt

Allerede før den nye revisorlov stillede egentlige krav om øget åbenhed og gennemsigtighed

i revisionsbranchen, valgte Beierholm at vise vejen frem, når det gælder åbenhed om og

indsigt i revisionsbranchens virksomheder . Det skete dengang ved at publicere en af de

mest omfattende og informative årsrapporter for en revisionsvirksomhed .

I dag er branchen som helhed godt på vej, når det gælder information og øget åbenhed – og

Beierholm gør fortsat en dyd ud af og sætter en ære i at ligge i front på dette område .

Selv om det i henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

først fra 2009/10 er et formelt krav at rapportere om gennemsigtighed i forbindelse med

en lang række forhold i revisionsvirksomheder, præsenterer Beierholm nu for tredje år

i træk en komplet og omfattende årsrapport, som på alle punkter lever op til lovens krav .

For en god ordens skyld skal vi nævne, at denne årsrapport og hermed rapport om gennemsigtighed

naturligvis også er publiceret på selskabets hjemmeside på www .beierholm .dk .

Beierholm har modtaget mange positive tilkendegivelser om initiativet for at sikre åbenhed

og gennemsigtighed i revisionsbranchen fra både kunder, kolleger i branchen og fra mange

andre interessenter . Det har givet inspiration til fortsat at vise vejen, når det gælder åbenhed .

Med årsrapporten for 2009/10 følger Beierholm op på de seneste års tiltag – og understøtter

målsætningen om øget åbenhed i branchen med en række nye informationer, som

yderligere giver indsigt i selskabets virksomhed og drift, vores værdier og visioner .

Vi håber, at dette igen i år vil blive vel modtaget af både kunder, medarbejdere og andre

interessenter .

40

More magazines by this user
Similar magazines