Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Egenkapitalopgørelser

Koncern

Forslag til

Særlig Overført udbytte for

Beløb i t.DKK Aktiekapital reserve overskud regnskabsåret

Saldo pr . 30 .04 .08 12 .603 787 4 .407

Betalt udbytte til aktionærer 277 -4 .407

Køb af egne kapitalandele -7 .975

Salg af egne kapitalandele 7 .773

Årets resultat 9 .544

Udbytte for regnskabsåret -4 .916 4 .916

Saldo pr. 30.04.09 12.603 0 5.490 4.916

Betalt udbytte til aktionærer 414 -4 .916

Nedsættelse af aktiekapital -603 603

Køb af egne kapitalandele -13 .473

Salg af egne kapitalandele 6 .376

Overført til resultatdisponering -603 603

Årets resultat 10 .016

Udbytte for regnskabsåret -4 .294 4 .294

Saldo pr. 30.04.10 12.000 0 5.132 4.294

52

More magazines by this user
Similar magazines