Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Egenkapitalopgørelser

Moderselskab Reserve for

nettoopskr.

efter den Forslag til

Særlig indre værdis Overført udbytte for

Beløb i t.DKK Aktiekapital reserve metode overskud regnskabsåret

Saldo pr . 30 .04 .08 12 .603 225 562 4 .407

Betalt udbytte til aktionærer 277 -4 .407

Køb af egne kapitalandele -7 .975

Salg af egne kapitalandele 7 .773

Årets resultat 30 9 .514

Udbytte for regnskabsåret -4 .916 4 .916

Saldo pr. 30.04.09 12.603 0 255 5.235 4.916

Betalt udbytte til aktionærer 414 -4 .916

Nedsættelse af aktiekapital -603 603

Køb af egne kapitalandele -13 .473

Salg af egne kapitalandele 6 .376

Overført til resultatdisponering -603 603

Årets resultat 21 9 .995

Udbytte for regnskabsåret -4 .294 4 .294

Saldo pr. 30.04.10 12.000 0 276 4.856 4.294

53

More magazines by this user
Similar magazines