Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Ledelsesberetning

Nøgletal

Beløb i t.DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

Rentabilitet

Overskudsgrad 3,1% 3,6% 2,2% 2,2% 5,6%

Afkast af investeret kapital 4,9% 5,7% 3,5% 3,4% 9,3%

Egenkapitalens forrentning 45,1% 46,8% 27,6% 40,4% 58.9%

Aktivernes omsætningshastighed 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7

Soliditet

Egenkapitalandel 8,0% 8,9% 7,5% 8,5% 12,0%

Øvrige

Antal del- og kapitalpartnerandele 45,2 47,5 47,4 48,0 36,8

Antal medarbejdere (gnsn.) 524 501 451 416 330

Antal medarbejdere, ultimo 548 544 490 452 359

Nettoomsætning /del- og kapitalpartnerandel 9.360 8.751 7.799 7.005 6.617

Indeks 141 132 118 106 100

Nettoomsætning / medarbejder 807 830 820 808 738

Indeks 109 112 111 109 100

Personaleomkostninger / medarbejder 575 587 604 592 511

Indeks 113 115 118 116 100

Andre eksterne omkostninger / medarbejder 168 168 153 150 152

Indeks 111 111 101 99 100

Definitioner for beregning af nøgletal

Overskudsgrad

Afkast af investeret kapital

Egenkapitalens forrentning

Aktivernes omsætningshastighed

Egenkapitalandel

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.

6

Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Resultat af primær drift x 100

Samlede aktiver

Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Nettoomsætning

Samlede aktiver

Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver

More magazines by this user
Similar magazines