Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Beierholm er medlem af HLB International,

der er et verdensomspændende netværk af

uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere.

Selskabet

og dets hovedaktiviteter

Ledelsesberetning

Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er en revisions- og rådgivningsvirksomhed

– ejet af en kreds af partnere, som også er selskabets aktionærer . Selskabets ejerfortegnelse

fremgår af note 15 .

Selskabet er i dag blandt Danmarks større revisions- og rådgivningsvirksomheder med en

landsdækkende organisation, som er repræsenteret med 14 geografiske kontorer .

Hvert kontor bliver ledet af statsautoriserede revisorer, som er partnere i Beierholm . De

enkelte kontorer og afdelinger har direkte adgang til Beierholms meget anerkendte kompetencecentre

inden for bl .a .

- Revision

- Regnskab

- Skat

- Moms & afgifter

- Besvigelsesrisiko og opklaring

- IT & IT-revision

- Human Resources Management .

Beierholm har også interne fællesafdelinger inden for HR, IT, marketing og administration,

som servicerer den landsdækkende organisation .

Internationalt

Beierholm er dansk repræsentant for og medlem af HLB International, der er et verdensomspændende

netværk af uafhængige revisionsvirksomheder og virksomhedsrådgivere .

Netværket er repræsenteret i flere end 100 lande .

Statsautoriseret revisor Mogens Andersen, der er partner i Beierholm, blev i 2009 valgt

som Chairman for HLB International .

Et tilfredsstillende resultat

Beierholm har i 2009/10 realiseret en nettoomsætning på 423,1 mio . DKK mod 415,7 mio .

DKK i 2008/09, hvilket svarer til en fremgang på knap 2% .

Det regnskabsmæssige resultat i 2009/10 blev på 10 mio . DKK mod 9,5 mio . DKK i 2008/09 .

Selskabet har i årets løb realiseret større tab og hensættelser på tilgodehavender end

budgetteret som følge af konsekvenserne af den globale økonomiske krise og den generelle

udvikling i dansk erhvervsliv .

På den baggrund finder Beierholms ledelse det samlede regnskabsmæssige resultat tilfredsstillende

. Også selv om selskabets vækst og nøgletal generelt er lavere end budgetteret,

men dog stort set på linje med de overordnede mål .

Ved vurderingen af Beierholms regnskab og resultat er det vigtigt at være opmærksom på,

at alle aktionærer er partnere i selskabet, og at deres resultatafhængige arbejdsvederlag

er indregnet under personaleomkostninger .

7

More magazines by this user
Similar magazines