Fagblad 3 (2008) - Skorstensfejerlauget

skorstensfejerlauget.dk

Fagblad 3 (2008) - Skorstensfejerlauget

Skorstensfejeren

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

… og

hyrdinderne

Oktober

2008

15. årgang

3


Skorstensfejeren

Udgiver:

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Ansvarshavende redaktør:

Lars G. Michelsen

Grejsdalen 11, 5800 Nyborg

65 31 33 65

Redaktionelt stof, annoncer/adressering:

Sendes til Lars Michelsen

michelsen@skorstensfejeren.dk

Copyright:

Citater er tilladt med angivelse af kilde.

Brug af artikler aftales med redaktøren.

Tryk: PoBe sats & repro

Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

74 45 06 70 - pobe@mail.tele.dk

ISSN 1396-0091

Oldermand:

Keld Lützhøft Jensen

Rugvænget 16, 4100 Ringsted

57 67 01 48 - skorstensfejeren@sol.dk

Sekretariatet:

Vibeke Klitaa Jacobsen

Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte

60 16 20 20 - lauget@skorstensfejeren.dk

www.skorstensfejerlauget.dk

Vestre afdeling:

Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand

Kastanieallé 37, Nykøbing Mors

97 72 46 56 - jcs-mors@mail.dk

Østre afdeling:

Formand: Teddy W. Nielsen

Mathildevej 10, 4200 Slagelse

58 52 00 85 - skorstensteknik@post.tele.dk

Hovedkasserer:

Hugo Stjernholm

Grønningen 30, 7550 Sørvad

97 43 85 54 - hugo@skorstensfejeren.dk

Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret

Formand: John Clemmesen

Mellemvej 3, 6430 Nordborg

73 49 00 03

clemmesen@skorstensfejeren.dk

Fagteknisk Udvalg

Formand: Benny Lassen

Vejlands Alle 45, 2300 Sundby

32 52 66 20 - skorstensfejer@city.dk

Skorstensfejerskolen/EUC Syd

Plantagevej 35A, 6270 Tønder

74 12 42 42

Faglærer: Finn Hansen

74 12 46 42 - fh@eucsyd.dk

http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh

Begravelseskassen

Ib Kirkegaard

86 52 18 17 - gaard@mail.tele.dk

Indhold

Leder ...................................................... 2

SkorstensfejerData ............................... 3

Skorstensfejertræf i Italien .................. 4

Prøvningsattesten ................................ 5

Eschfø kongres ..................................... 5

Fællesmøder om sikkerhed ................. 6

Ventilationsanlæg ................................. 8

Nordjyllands klub på ekskursion ........ 10

DAPO - organisationen ........................ 11

Mærkedage ............................................ 12

Skorstensfejeren 3/08

LEDER

Der er nok at tage fat på i dette efterår

Så er vi på vej ind i efteråret. Det bliver

for nogen måske lidt mere surt, og det

bliver koldere og mørkere. Men indenfor

skorstensfejerfaget er der masser af arbejde

at gå i gang med, vi står overfor en

del nye og spændende udfordringer.

Prøvningsattester

I bladet er der en artikel om arbejdet på

dette nye område. Det er ikke altid det

nemmeste at stå hos en forbruger, der

stolt viser sit nye anlæg frem, efter at

han har udleveret den medsendte prøvningsattest

til os, hvis den ikke opfylder

gældende krav.

Vi har da allerede spottet, at vi kan

risikere at komme ud i en længere forklaring

omkring attesten, men jeg tror

på, at det bliver bedre i fremtiden.

Miljøstyrelsen har jo netop meldt

ud, at vi ikke skal undlade at godkende

anlægget i henhold til bygningsreglementet,

men vi skal notere på skorstens-/ildstedsanmeldelsen,

hvis prøvningsattesten

enten mangler eller ikke

er beskrevet i et sprog, som vi forstår.

Det samme vil og må gøre sig gældende,

hvis den ikke opfylder formkravet i bekendtgørelsen

om luftforurening.

Vi skal indsende prøvningsattesten til

miljøstyrelsen, hvorefter miljøstyrelsen

vil rette henvendelse til forhandler/sælger

for at få attesten på plads. Vi kan efterfølgende

tilrette vores kartoteker, når

ny og korrekt udfærdiget prøvningsattest

foreligger.

Der skal ikke herske tvivl om fagets

opfattelse af ordningen, vi følger den

helt til dørs.

Skrotningsordning

Også en ny opgave. Ordningen har ikke

givet anledning til de store problemer.

Branchevejledning

Som omtalt i bladet har der været afholdt

en del møder om branchevejledningen.

Møderne har medvirket til en god start,

men det er klart, at vi ikke når målet

på én gang, men jeg er sikker på det

nåes. Fagets udøvere har stor fokus på

området.

2

Blower Door tæthedskontrol af nye

ejendomme

Hvordan går det mon i øvrigt på dette

område? Det er ikke her, der hersker den

store aktivitet, men jeg er da vidende

om, at der er nogle mestre, som forsøger

sig hermed, men mon ikke der kommer

mere aktivitet hen ad vejen. Organisationen

har et anlæg stående, så hvis der er

kolleger, der vil gøre brug af dette, kan

de kontakte mig.

Skorstensfejerdata

Et andet område, hvor man må sige, det

går strygende, er i SkorstensfejerData.

Der er så meget styr på området, at der

har været ressourcer til også at koncentrere

sig om nye spændende ting.

Jeg vil derfor også her nævne, at vi i

Fyns Klub har haft besøg af SkorstensfejerData,

hvor vi fik en kort gennemgang

af, hvad der er sket, lidt om nye ting og

en lille smule om fremtiden - alt understøttet

af en velforberedt power-point

præsentation. Jeg kan anbefale andre

klubber, at gøre det samme.

Tekniske Eksperter

Det oplyses i bladet, hvor tilmelding

kan/skal foregå. Jeg vil godt opfordre de

skorstensfejere, som endnu ikke har fået

denne uddannelse, til at tilmelde sig. Det

er vigtigt, at vi alle gennemfører uddannelsen,

hvis vi ønsker at kunne betjene

vore kunder på energiområdet. Jeg er

klar over, at det ikke er den nemmeste

ordning for os at håndtere, og så længe

forbrugeren ikke skal have arbejdet

udført, kan det være svært, at få skudt

ordningen helt i gang.

Det er muligt, at vi skal have etableret

opfølgende kurser for de skorstensfejere,

som allerede er godkendte som tekniske

eksperter. En sådan opfølgning kunne

gøres ude i klubberne, således at vi

bliver endnu bedre klædt på til at løfte

denne opgave.

Det er Laugets opfattelse, at opgaven

er af stor betydning for vor fælles indsats

om at søge energiforbruget nedsat

i Danmark.

Lars Michelsen


Lidt nyt fra SkorstensfejerData

SkorstensfejerData

Af Vibeke www.skorstensfejerdata.dk

Vores nuværende skorstensfejersystem

har efterhånden eksisteret i 30-35 år.

Der er selvfølgelig foretaget ændringer

og opdateringer hen ad vejen - det bliver

gennem så mange år til et lidt sammensat

system. Der har derfor - for det ”nye

hold” i SkorstensfejerData - været en hel

del at sætte sig ind i. Vi har nu styr på

systemerne og har fået overskud til også

at koncentrere os om nye ting.

Back-up – automatisk.

Du kan nu få taget back-up af din

harddisk - eks. oldposter arkiveret fra

skorstensfejersystemet, dokumenter,

billeder, regneark, bogholderisystem

m.m. Det, at få taget jævnligt back-up,

er en vigtig rutine, og man får det måske

ikke altid selv gjort. Vi har da haft et

par uheldige mestre, som ville ønske,

at de havde haft en back-up af deres

data. Sker der noget med din harddisk,

kan dette medføre en endog meget stor

ekstra arbejdsbyrde.

Back-up’en sættes op i samarbejde

med os - den kører automatisk, og du

kan arbejde på maskinen samtidigt.

Kommunal indberetning.

Det er jo ved at være sæson for indberetning

af gebyrer til jeres kommuner. Fra

i år ønsker Kommunedata at modtage

indberetningen elektronisk fra kommunerne.

Dette betyder, at man skal sende

en mail med vedhæftet fi l. Du skal bede

din kommune om bidragskode, afl everingsfrist

og mail-adresse på modtager

af indberetningen i din kommune.

Du er altid velkommen til at ringe

til os, hvis du har brug for hjælp hertil.

De mestre, som vi plejer at køre indberetningen

for, klarer vi selvfølgelig

også i år.

Hjemmeside.

På SkorstensfejerDatas hjemmeside fi nder

du beskrivelse af div. vejledninger

og opdateringer til systemet. Du kan bestille

toner til din printer og downloade

div. formularer til udskrift.

Nyt program.

Der arbejdes på udvikling af nyt program.

Når vi er nået så vidt, at der er

”noget at vise”, vil der blive mulighed

for at downloade et demo-program fra

hjemmesiden. Nyt herom meddeles via

mail til jer, såvel som jeg vil lægge information

herom på hjemmesiden.

Trådløs secure mobil.

Vi har hen over sommeren testet trådløs

secure mobil - mobilfl ex bredbånd med

sikkerhed.

Det nye trådløse secure mobil-modem

er opsat med fast ip-adresse, som

dels betyder noget for sikkerheden,

men som også sikrer en nem adgang til

systemet for dig som bruger.

Modemet sættes i din bærbare computer,

og du kan nu arbejde med dine

data - uanset hvor du befi nder dig.

Modemet med fast ip-adresse (for

sikkerheden) kan udelukkende bestilles

gennem SkorstensfejerData, hvis det

skal kunne bruges til skorstensfejersystemet.

3

Skorstensfejersvend

samt lærling

SØGES

Stabil skorstensfejersvend

søges til veldrevet distrikt.

Gode forhold tilbydes den rette.

Distriktet omfatter Fredericia Kommune,

samt sydøstlig del af Vejle

Kommune (tidl. Børkop).

Blandet by og landarbejde.

Desuden kan vi bruge en lærling

Ring og hør nærmere.

Skriftlig ansøgning er i øvrigt meget

velkommen.

Aut. skorstensfejermester

Per Kjær Jensen

Ekumvej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 46 03

TEKNISK EKSPERT-KURSUS

DET SKAL OPLYSES, AT DER AFHOLDES

TEKNISK EKSPERT-KURSUS DEN 4. NOVEMBER

PÅ BYGGECENTRUM MIDDELFART

HINDSGAVL ALLE 2, 5500 MIDDELFART - PRIS 1800 KR

TILMELDING KAN FOREGÅ VIA

FEMSEKRETARIATES HJEMMESIDE: WWW.FEMSEK.DK

GÅ IND UNDER PUNKT 5A OG DEREFTER KLIK PÅ KURSUS

DER KAN OGSÅ RINGES PÅ TLF. 72 20 39 01

MANDAG TIL FREDAG 9 - 16.

DA TILMELDINGSFRISTEN ER UDLØBET,

NÅR DU FÅR BLADET, HAR JEG AFTALT MED

FEM-SEKRETARIATET, AT SÅFREMT DER ER LEDIGE PLADSER,

KAN MAN STADIG OPTAGES.

SÅ DERFOR, NÅR DU MODTAGER FAGLBLADET,

SÅ SKYND DIG AT TILMELDE DIG!

LARS MICHELSEN

Skorstensfejeren 3/08


Danskere til skorstensfejertræf i Norditalien

Redaktørens kommentar:

Her ser vi skorstensfejer Poul Arne Pedersen

og hans hyrdinder, Marianne og barnebarnet

Mille, i forbindelse med turen til Italien - en

tur, der bød på megen regn.

Det er første gang, det sådan rigtig har

regnet i de mange år, men jeg tror alligevel,

at deltagerne havde en pragtfuld tur og fik

nogle gode minder med hjem.

Marianne har været så venlig at fortælle om

turen og hendes arbejde med hyrdindetøjet.

Tak for det, Marianne.

Vi må så håbe, at første week-end i september

næste år bliver lidt mere tør.

Skorstensfejeren 3/08

Skorstensfejertræf

Af Marianne Pedersen

Første weekend i september bliver Santa

Maria Maggiore og Malesco i Valle Vigezzo

helt sort. Skorstensfejere fra hele

Europa samles for at ære faget. Det hele

dækkes af TV og fotografer.

Denne tradition går helt tilbage til

dengang, man opkøbte små drenge i

landdistikterne, for at de kunne feje

for mestrene inde i de store byer. I begyndelsen

af september drog drengene

hjem, og man holdt en gensynsfest.

Lørdag finder den officielle åbning i

Malesco sted. Her er opstillet en figur af

en lille skorstensfejerdreng. Den er rejst

til minde om en dreng, der faldt ned fra

taget og slog sig ihjel. Det skete i 1982 i

dette område. Her bliver alle, der samles

omkring ham, fotograferet.

Byerne i dalen skiftes til at holde Hellig

Messe. Her bliver skorstensfejerne

og faget velsignet. De forskellige landes

faner er repræsenteret i kirken.

Søndag er paradedag i Santa Maria

Maggiore. Det store optog anføres af

små, italienske børn i dragter, som man

brugte i slutningen af 1800-tallet. Med

jævne mellemrum råber de af deres lungers

fulde kraft: ”Spazzacamino!”

Derefter er der repræsentanter fra

regionerne. Nogle bærer markredskaber

eller hø på ryggen. Andre bærer kurve

med vindruer, og kvinder bærer deres

små børn på ryggen.

Så er det skorstensfejernes tur. Landene

bliver præsenteret i alfabetisk orden

både med navneskilt og faner. Efter

paraden ses fejere på tagene rundt om i

byen. Den officielle afslutning foregår i

parken bag ”Villa Antonio”, hvor også

skorstensfejermuseet har til huse. Ved

denne lejlighed overbringes gaver til

museet.

Mandag er for skorstensfejere en

historisk udflugtsdag. I 1839 kæntrede

en båd med 20 drenge i alderen 8-13 år

en stormfuld nat på Lago Maggiore. 18

drenge druknede. To drenge reddede

sig i land i Cannobio. Den ene dreng,

Giorgio, har skrevet sin historie, som

bliver genfortalt i ”De sorte brødre” af

4

Lisa Tetzner. Udflugterne er til steder,

som Giorgio har nævnt.

Da jeg for anden gang havde stået

som tilskuer til optoget i Santa Maria

Maggiore, bestemte jeg mig for selv

at deltage, ikke som fejer - for det er

jeg ikke – men som hyrdinde. Dette

forelagde jeg for dem, som jeg boede på

hotel med, og fik det svar, at så kunne

det være sjovt, om det blev efter Dronning

Margrethes design til teatret.

Det var en udfordring! Jeg vidste ikke

engang, at dronningen havde designet et

hyrdindekostume. Jeg lånte en bog, der

fortalte om dronningens samarbejde

med teatret, og heri var der et godt billede,

som kunne bruges som arbejdsmateriale.

Jeg tog en kopi. Tilgiv mig!

Først af alt: jeg var korthåret. Dronningens

hyrdinde havde en lang sidefletning,

så jeg lod håret vokse. Det er dog

endnu kun blevet til en sidehestehale.

Dernæst gik jagten på gult stof med røde

blomster ind - selv på Malta søgte jeg.

Umuligt. Så måtte jeg jo selv lave det.

Ud og finde en skabelon og maling.

Jeg havde aldrig prøvet stofmaling før.

Blusen skulle klippes først, for at roserne

kom til at sidde ens på de forskellige

dele. Borten i halsen havde jeg liggende

fra en gammel dug. Jeg fandt en tilsvarende,

så der også kunne komme borter

på ærmerne. Rosen, der samler borten i

halsen, er et hårpynt. Det er også sådan

et, der sidder i hatten.

Flæserne på nederdelen har jeg snydt

med. De skulle være hvide, lyserøde og

bodeaux. Jeg nøjedes med at sy en smal

hvid og bred lyserød sammen og måtte

ved påsyning lave tungerne selv.

Hyrdestokken fik jeg opskrift på af

”Alko-holdet” fra Ålborg. De havde

været med i et H.C. Andersen-optog.

Til Milles dragt måtte jeg nedfotografere

min skabelon for at kunne male

samme motiv. Der er brugt det sidste af

dugens borter til denne dragt. Den har

dog lyserøde roser, da barnet bad om

dettte. Alt i alt: Det har været en sjov

udfordring.


Problemer med prøvningsattesten

Prøvningsattesten

Af Lars Christensen

Vi har nu i henhold til Bekendtgørelse

nr. 1432 af 11. dec. 2007 attesteret prøvningsattester

på biobrændselsanlæg

og brændeovne siden 1. juni. Der har

været mindre misforståelser fra kundernes

side, som vi uden dramatik har

afhjulpet. Men det er problematisk,

når producenter eller forhandlere ikke

vedlægger prøvningsattest, når ildstedet

skal godkendes.

Incitamentet for denne bekendtgørelse,

der pålægger producenten at afprøve

produktet for såvel emission som

virkningsgrad, er at opnå miljømæssig

gevinst. Derfor er det ikke tilfredsstillende,

når visse producenter anvender

internettet således, at ”kunder” selv kan

downloade en attest til godkendelse.

Denne mulighed har bevirket, at vi

nu kan konstatere, at produkter, der har

flere år på bagen, nu søges godkendt

trods intentionerne bag bekendtgørelsen.

Et ildsted kan meget vel ligne et

godkendt produkt, der er afprøvet, men

producenten har modificeret produktet

således, at det kan efterleve de gældende

krav jvf. bekendtgørelsen.

Dette pålægger derfor os skorstensfejere,

at vi i forbindelse med godkendelsen

af produktet påviser, om produktet

er i overensstemmelse med produktbeskrivelsen,

hvilket kan være vanskeligt

i nogle tilfælde.

Disse fællesmøder har en stor betydning

for samarbejdet landene imellem,

erfaringsudveksling på alle områder,

herunder tekniske problemstillinger på

fyringsområdet og uddannelsesmæssige

udfordringer

Problemer på skorstensområdet med

bl.a. våde skorstene er et europæisk problem,

kunne vi konstatere under mødet.

Der hersker ingen tvivl om, at skorstensløsninger,

specielt på oliefyrsområdet,

ændres i fremtiden.

Hver gang, en gammel, udtjent kedel får rebet

om halsen, er der en ny mulighed for et forbedret

klima - til glæde for alle!

Det vil være naturligt for os at påpege, at der er

tilskudsmidler, når kunderne tøvende overvejer

næste træk i deres dispositioner.

For at modvirke dette og for at sikre,

at der kun omsættes korrekte produkter

på markedet, bør producenter og

forhandlere vedlægge attesten sammen

med leverancen af produktet samt påføre

serienummer på det enkelte produkt, for

at vi derved kan følge produktet i hele

dets levetid. Denne beskedne indsats

vil være en klar gevinst for alle - ikke

mindst for miljøet.

Eschfø kongres

Der har været afholdt kongres i den europæiske skorstensfejerføderation.

Uddannelsesmæssigt ligger vi godt i

i forhold til det øvrige Europa, hvilket

borger for godt håndværk til gavn for

energi og miljø og til glæde for kunderne.

Ser man på de øvrige europæiske

lande, kan man fastslå, at skorstensfejningen

i DK er at regne for en af de bedst

organiserede og fungerende ordninger.

Dette ses tydeligt, når man sammenligner

antallet af forgiftningsulykker og

brande med landene omkring os. LM

5

En tragisk død for en fri fugl.

Vi oplever det alle sammen.

Jeg blev kontaktet af en kunde, der

havde problemer med at tænde op. Jeg

slog efter i kartoteket for at se, hvornår

der var fejet sidst. Ikke så længe siden,

men det kunne jo være mange ting, så

jeg tog derud.

Jeg begyndte med at mærke efter træk

ved brændeovnen, der var tilsluttet en

skorsten med 15 cm lysning. Resultat

var nul træk. Okay, på med kosten, op

på loftet, af med renselemmen. Og dér!

Lige ud for renselemmen sad en meget

stor due, som mildest talt havde “hængt

sig selv fast”.

Den må være kommet ned i skorsten

med hovedet først for så at have vendt sig

på den ekstra plads, der er ved lemmen.

- Vi finder sommetider en død allike

eller en anden slags fugl i skorstenen,

men det er sjældent, de sidder så godt

fast som denne.

Billedet er taget med vores arbejdstelefon,

deraf kvaliteten. Kan også ses

på www.skorstensfejeren.com sammen

med andre billeder.

Michael Klein Rasmussen

Kommentar til

prøvningsattester

Som opfølgning på bekendtgørelsen har

miljøstyrelsen lavet en tilskudsordning

til skrotning af udtjente fastbrændselskedler

. - Det er min opfattelse, at denne

ordning også er blevet godt formidlet ud

til forbrugerne, da der bliver foretaget en

del ændringer, hvor forbrugeren enten

overgår til anden alternativ opvarmning,

eksempelvis fjernvarme eller nyt, energivenligt

oliefyringsanlæg. LM

Skorstensfejeren 3/08


Fælles møder om fælles sikkerhed

Skorstensfejeren 3/08

Der lyttes fra deltagerne. Søren Schytte fra forbundet fortæller om den nye, fælles branchevejledning.

Fællesmøder om sikkerhed

af Lars Michelsen

Der har i den forgange tid været afholdt

fyraftensmøder rundt omkring i Danmark

vedr. den nye branchevejledning.

Dialogen har været positiv og informativ,

og jeg er af den opfattelse, at vi alle

- både lærlinge, svende og mestre - her

trækker på samme hammel.

Det arbejde, der er lagt i den nye branchevejledning,

er flot, og der kunne ved

de afholdte møder konstateres en meget

bred enighed blandt deltagerne om, at

værktøjet nu er kommet, og nu skal

det bruges på en konstruktiv og positiv

måde. Ikke noget med bål og brand. Det

er det lange, seje træk, der skal til.

Jeg deltog i to af møderne i henholdsvis

Odense og Kolding. Fremmødet var

pænt, og forbundets repræsentanter udførte

et godt stykke arbejde, og det var et

godt tiltag, at vi mestre blev indbudt.

Som det gennem tiden både er sagt og

skrevet, har vi som arbejdsgivere ingen

interesse i, at vore ansatte kommer til

skade, tværtimod. Vi vil meget gerne

sikre et godt arbejdsmiljø til gavn og

glæde for os alle.

Efterlysning

Er der nogen kolleger, der kan fortælle

mig, hvor vi kan skaffe en røgvendeplade

til denne ovntype.

Lars Michelsen

6

SKORSTENS-

FEJER

TØJ

Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi!

Skorstensfejertøj

i den velkendte kvalitet

fra Grenaa Dampvæveri.

Produceret i Danmark.

Leveringstid 8 dage.

For yderligere oplysninger kontakt:

Vivi Klattrup

Havrevænget 20, 4690 Haslev

56 31 12 43 / 22 52 31 60 (10-17)

vijan@stofanet.dk

www.skorstensfejertoej.dk


Annonce

7

Skorstensfejeren 3/08


Ventilationsanlæg og deres vedligeholdelse

Staldrensning

Af Lars Michelsen

Vi blev kontaktet af en landmand i distriktet,

fordi han havde problemer med

nedfald fra udsugningen i svinestalden.

Der faldt store ”kager” ned i stierne af

og til, hvilket ikke måtte forekomme.

Da bygningerne er kontrollerede

stalde, kunne vi ikke umiddelbart begynde

arbejdet, men heldigvis skulle

alle staldene rengøres et par dage efter

for ny besætning.

Vi fik lejet en lift, således vi kunne

nå op på en sikker måde. Det skal her

nævnes, at der var god plads i gården,

så tilkørsel med lift var nem.

Aftrækkene var forsynet med automatiske

spjæld over motor, hvilket jeg

aldrig har været klar over. Motorerne

måtte helst ikke stå stille ret længe ad

gangen på grund af luftfugtigheden.

Ifølge landmanden kunne de tage skade,

hvis de ikke kørte i alt for lang tid.

Vi var nødsaget til at foretage tørrensning

sådan at forstå, at det foregik med

ganske almindelige skorstensfejerkoste.

Vi var dog nødsaget til at skrabe siderne

i noget af afkastet, da det ikke var det

hele, der sad løst.

Resultatet af rensningen var OK,

men vi ville nok hellere have renset det

med højtryk. Men da landmanden var

tilfreds med resultatet, kunne vi også

være det.

Kan man så lære noget af dette? Jo,

vi har i distrikterne en masse af disse

aftræk rundt omkring, og hvis vi er lidt

om os, kan vi også skabe lidt arbejde

her.

Det kræver dog, at vi er fleksible og

kan rykke ud forholdsvis hurtigt, da

landmænd i dag ikke har tid til at vente

for længe, og det er vigtigt at forholde sig

til, hvilket resultat landmanden ønsker.

Og pas på med vand!

Det drejede sig her om tre afkast

fordelt på to stalde. De to afkast kunne

vi nå fra ét sted, og til det tredje skulle

liften flyttes.

Vi hentede liften hos udlejeren kl. 7

og kørte ud på ejendommen, hvor vi fik

renset aftrækkene. Landmanden havde

Skorstensfejeren 3/08

En praktisk foranstaltning med en lang, stærk og

smidig arm, når man skal holdes over potten.

samtidig fået sat sin højtryksrenser op,

for han ville gerne have, at vi udlagde

algemiddel på en del af taget, nu da vi

alligevel var deroppe.

Vi nåede at aflevere liften ved middagstid.

Udlejeren havde sagt på forhånd,

at såfremt vi var retur der omkring, ville

lejen kun andrage halvdelen af en dagsleje,

så alt i alt blev det overkommeligt

for landmanden. 4-5 timers arbejde for

en mand, samt ca. 900 kr. for liftleje.

8


Annonce

9

Skorstensfejeren 3/08


Nordjyder på virksomhedsbesøg

Nordjyllands klub på ekskursion hos Kierulff A/S

Tyve nordjyder på virksomhedsbesøg hos Kierulff A/S, Langeland.

Af Lars Christensen

Virksomheden Kierulff A/S har i

mere end 40 år været leverandør af

skorstene, Metalbestos-stålskorstene

samt VVS artikler.

Besøget begyndte med en historisk

gennemgang af virksomheden fra den

spæde start med en ihærdig iværksætter,

der producerede åbne pejse, ”Langelandspejsen”

til det danske marked

samt eksport, til at blive markedsførende

indenfor skorstene m.m. til i dag, hvor

der er 25 ansatte, der står for klargøring,

forsendelse samt administration.

Efterfølgende overtog den tekniske

chef ordet. Vi fik indledningsvis en

gennemgang af, hvilke grupperinger

virksomheden befandt sig i, da mange

afgørelser, normer for prøvninger, definitioner

af produkter, bliver formuleret

til konkret tekst for endelig standardisering.

Virksomheden udtrykker det således:

”Hvis vi ikke havde overskud til at deltage

i dette samarbejde, ville det påvirke

virksomhedens lønsomhed i forhold til

konkurrenterne på såvel det danske som

det øvrige europæiske marked.

Vi fik herefter eksempler på afprøvningsmetoder,

hvor vi selv kunne

konstatere, hvilken forskel det gør, når

skorstenen føres igennem etageadskillelsen

med tætsluttende krave eller ej.

Der blev stillet mange spørgsmål

til begge foredragsholdere, og vi fik

udbytterige svar, der kan bruges i hverdagen.

Afslutningsvis fik vi en rundvisning

på fabriksområdet. Her har dels en

mindre produktionsenhed til huse såvel

som et lager, der fungerer som ”buffer”

for danske grossistvirksomheder, så

produkterne nu kan leveres med kort

varsel. Dette kan lade sig gøre ved brug

af høj standard inden for logistik.

Skorstensfejeren 3/08

Rundvisning på virksomheden

foredrag med computerbilleder

og udbytterig spørge- og

diskussionstid.

Besøget kan anbefales til andre

klubber.

10


Nye skorstensfejermestre

Brændeovnsleverandører danner ny slagkraftig organisation

Brancheforeningen for de danske leverandører af pejse og brændeovne, DAPO, samler nu alle producenter

og importører af brændeovne i Danmark. Den nye brancheforening har bl.a. som mål at styrke

informationen om gode fyringsvaner til danske brændeovnsejere.

København, den 4. september 2008 - Samtlige danske producenter og leverandører af pejse og brændeovne

samler sig nu i én brancheforening, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne

(DAPO). Efter flere fyringssæsoner plaget af myter om brændeovnenes bidrag til partikelforureningen,

ønsker branchen bl.a. at kunne lægge større vægt bag oplysningsindsatsen til danskerne. Målet er at

kommunikere fakta om brændefyring til en endnu bredere kreds af både brugere og kritikere.

”Der er blevet malet et billede af forureningen fra brændeovne, der er helt ude af trit med udviklingen,”

fortæller DAPOs formand, adm. dir. i Morsø Jernstøberi, Peter Jessen Hansen. ”Det er klart, at hvis

man fyrer forkert, eller hvis man bruger en utidssvarende ovn, så giver det naturligvis ikke et retvisende

billede af partikelforureningen fra brændeovne. Så udover nogle bedre muligheder for at skille myter

fra fakta i den offentlige debat, giver udvidelsen af medlemskredsen os også bedre muligheder for at

kommunikere til brugerne om, hvordan de fyrer på den mest miljørigtige og økonomiske måde.”

Peter Jessen Hansen er også meget optaget af at udbrede kendskabet til brændefyring som en CO 2 -

neutral varmekilde.

”Selvom de hyppigste årsager, til at folk vælger at købe en brændeovn, er tanken om hyggen foran

pejsen og de stigende oliepriser, så er brændefyringens bidrag til Danmarks CO 2 -besparelser også

noget, som vi gerne vil udbrede kendskabet til,” lyder det fra Peter Jessen Hansen, der fortsætter: ”Der

er ikke mange, der ved, at vi kan spare fem tons CO 2 hvert år for hver ny brændeovn, der stilles op.”

Brancheforeningen for danske leverandører af pejse og brændeovne er en nyoprettet forening, der

bevarer forkortelsen DAPO fra den tidligere producentforening. Sammenlægningen af de to tidligere

foreninger betyder, at den nye forening repræsenterer 16 virksomheder på det danske marked for

brændeovne med en samlet årlig omsætning på mere end 400 mio. kr.

For yderligere information, kontakt:

Formand, adm. dir. i Morsø Jernstøberi, Peter Jessen Hansen

på telefon 40 35 85 87 eller pjh@morsoe.com

FAKTA:

• Miljøstyrelsen vurderer, at det kun er godt 15% af de danske brændeovne,

• der lever op til de seneste standarder

• Syv ud af ti brændeovne er i brug flere gange om ugen

• Brændefyring er 100 procent CO 2 -neutral

• Danskernes brug af brændeovne sparer hvert år miljøet for 750.000 tons CO 2

11

Skorstensfejeren 3/08


Mærkedage

60 år

Klubformanden i Århus

Jørgen Keis

kunne i juli måned fejre sin

60 års fødselsdag.

Jørgen valgte at fejre dagen med sin

familie under sydens palmer, men alligevel

skal der fra klubben lyde et stort

TIL LYKKE.

Nu, hvor jeg sidder og skriver disse

fattige ord til Jørgen, kan jeg ikke forstå,

at det er 10 år siden, jeg sidst skrev lidt.

Jørgen er jo stadig den unge, slanke

mand i fuld vigør, og der er næsten

ikke den plads i faget, som han ikke

har bestredet.

Altid er han vores mand, og altid er

han klar til at yde en indsats for sit fag.

Fornylig så vi igen Jørgen i fjernsynet,

hvor han på bedste vis forklarede for

seerne, hvordan den nye brændeovnsbekendtgørelse

skulle forstås.

Jørgen elsker naturen, og ofte kan

han ikke nøjes med, hvad der sker på

landjorden. Så flyver han selvfølgelig.

Vi håber, at du Jørgen trods de 60 år

stadig i mange år vil være aktiv i fagets

tjeneste.

På klubbens vegne, IB

Skorstensfejeren 3/08

25 års jubilæum

Skorstensfejermester

Johan P. Nielsen, Bjerringbro

kunne 1. september fejre 25 år

som mester.

Johan blev ansat som mester i det tidl.

Kjellerup distrikt den 1. sept. 1983.

Senere overtog han efter Leif Petersen

også Bjerringbro distriktet, som han

kendte godt, idet han var svend i Bjerringbro

inden ansættelsen som mester

i Kjellerup.

Johan er og har været en af de store

drivkræfter for skorstensfejerfaget og

dets udvikling. Derfor var det oplagt

at indvælge Johan i det fagtekniske

udvalg, hvor han har gjort et godt og

stort arbejde til gavn for kolleger og for

skorstensfejerfaget.

Johan er en rigtig handyman, hvad

man tydeligt kan se bl.a. i hjemmet, men

mon ikke Metha ind imellem skubber

lidt på?

Johan, der skal lyde et stort til lykke

og tak for de mange års godt samarbejde

og venskab. Jeg håber, du og Metha må

få rigtig mange gode år sammen fremover,

så I rigtig kan nyde jeres nyrenoverede

hus i Bjerringbro og sommerhuset

i Fjellerup, hvor I jo kan sejle en tur i

lystyachten, hvis det bliver for kedeligt

at ligge og dase på terrassen.

Jeg er sikker på, at jeg har alle kolleger

i klubben bag mig med et rigtig

hjerteligt og stort til lykke.

Jens Chr.

12

Rundboldfinale

Eleverne på skorstensfejernes grundforløb,

august 08, vandt finalen i rundbold

til tekniske lege i Aabenraa.

Resultatet blev 41-2 mod et langt

yngre hold. Det tog kun en lille uge at

komme over de obligatoriske fiberskader

osv. Holdet bestod i finalen af ca.

50% skadede spillere, bl.a. en brækket

arm.

Der opstod dog en fantastisk kampgejst

på trods. Præmien var 400 kr

til en pokal, som står på skolen. Forhåbningerne

lå helt i bund i starten af

turneringen, men kom efterhånden op

på vinderniveau. Med en gennemsnitsalder

tæt på de 30 var der en fantastisk

stemning oven på finalesejren.

Smilehullet

En skorstensfejermester drøftede i

en frokostpause et interessant fysisk

fænomen med svenden og yngstelærlingen.

- Man var kommet ind på det

mystiske omkring blodomløbet i den

menneskelige krop. For at gøre det helt

klart, prøvede mester med en situation,

som nok kunne tænkes.

»Hvis jeg for eksempel gled på et

tag, men med lidt held og behændighed

kom til at hænge fast med det yderste

af fødderne i tagrenden, så ville blodet

løbe mig til hovedet, og jeg ville blive

helt rød i ansigtet.

Kan I så forklare, hvorfor det ikke

løber ned i fødderne, når jeg står normalt

oprejst?«

»Ja,« sagde yngstelærlingen. »Dine

fødder er jo ikke tomme.«


Annoncer

13

Skorstensfejeren 3/08


Annoncer

Skorstensfejeren 3/08

Redaktionen opfordrer til…

at man vedhæfter portrætter, når der indsendes

meddelelser om kollegers mærkedage.

Andre billeder, der kan illustrere

indsendte artikler og debatindlæg,

er også velkomne - helst

som vedhæftede jpg-filer,

der ikke er reduceret i

dpi - med andre ord:

den direkte originaloptagelse

fra kameraet

uden bearbejdning.

Vi klarer resten.

14


Efteruddannelse

15

Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

74 45 06 70 pobe@mail.tele.dk

Skorstensfejeren 3/08


Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg

More magazines by this user
Similar magazines