Dansk Selskab for Otolaryngologi – - dsohh

dsohh.dk

Dansk Selskab for Otolaryngologi – - dsohh

Dansk Selskab for Otolaryngologi

Hoved og Halskirurgi

6. Årsmøde & Generalforsamling

17.-18. april 2009


Kære DSOHH medlem

Det er med stor fornøjelse, at vi inviterer til DSOHH’s 6. årsmøde, som igen i år

afholdes på Hotel Nyborg Strand. Hovedemnerne for dette årsmøde vil være

accelereret cancerudredning og erfaringer fra de fem regioner samt obstruktiv

søvnapnoe syndrom. Udover dette vil professor Jens Overgaard, Afdelingen for

Klinisk Eksperimentel Onkologi i Århus og en af hovedkræfterne bag DAHANCA,

fortælle om status for forskning og behandling af hoved-halscancer. Derefter vil

professor Måns Magnusson fra Lund berette om nyt indenfor svimmelhed. Til sidst

slutter vi af med et foredrag om barokkens genkomst og relation til medicinen ved

professor Carsten Thau, Institut for Bygningskultur, Kunstakademiets Arkitektskole,

som modtog Kleins Legat i 2008.

Programmet byder desuden på workshop’pe i vanskelige luftveje og praktisk tilgang til

udredning af svimmelhed. Derudover vil der traditionen tro være frie foredrag, med

priser til bedste foredrag fra yngre kolleger. Som noget nyt på årsmødet vil der i år

være posterudstilling, hvor resultaterne fra de yngre lægers

forskningstræningsmodul bliver udstillet. Der vil også som noget nyt være pris for

bedste poster.

Vi byder også velkommen til alle udstillere, hvis stande er opstillet i vandrehallen og i

Sal D og E. Vi håber alle vil benytte lejligheden til at besøge udstillerne i pauserne og

få en snak omkring de spændende produkter, som de præsenterer.

Vi ser frem til nogle interessante og hyggelige dage på Hotel Nyborg Strand.

Alle medlemmer af Dansk Medicinsk Selskab kan deltage.

Planlægningskomité

Per Cayé-Thomasen (Overlæge)

Karin Lambertsen (Overlæge)

Liviu-Adelin Guldfred, (Kursist)

Birgit Becker (Overlæge)

Claus Gregers Petersen (Overlæge)

DSOHH Bestyrelse

Lars Vendelbo Johansen (Formand),

Birgit Becker(Næstformand),

Steffen Ørntoft (Kasserer),

Karin Lambertsen (Redaktør),

Liviu-Adelin Guldfred (Sekretær).


Hotelværelser

Værelserne er til disposition fra kl. 13:30 på ankomstdagen. Nøgleudlevering foregår i

receptionen.

Inviterede foredragsholdere

Måns Magnusson

Professor på ØNH-afdelingen i Lund, Sverige. Han er kendt som en fremragende

kliniker og underviser, samt som en af verdens førende forskere indenfor

vestibulogiske emner. Han underviser blandt andet på danske A-kurser og fungerer

internationalt som opponent ved disputatser. Han er medlem af en række

internationale videnskabelige selskaber og har publiceret flere hundrede artikler,

primært indenfor vestibulogi.

Poul Jennum

Overlæge, klinisk forskningslektor, dr. med. fra Dansk Center for Søvnmedicin,

Klinisk Neurofysiologisk Afdeling og formand for Dansk selskab for Søvnmedicin

Carsten Thau

Professor i Arkitekturens Teori og Historie ved Det Kgl. Danske Kunstakademis

Arkitektskole. Uddannet i kunsthistorie og idehistorie ved Johan W. Goethe

Universität i Frankfurt/M og Århus Universitet. Tidligere lektor ved Københavns

Universitet i Moderne Kultur, samt professor ved Arkitektskolen i Århus. 1980-90

kritiker ved dagbladet Information.

Har skrevet bøger og artikler om kunst, filosofisk æstetik, arkitektur, film m.v. Bl.a.

den store monografi om arkitekten Arne Jacobsen (s.m. Kjeld Vindum), Filosofi og

Arkitektur (Kunstakademiets forlag), Rammen Kunst (Statens Museum for Kunst). Har

fungeret som konsulent på udstillinger om kunst, arkitektur og design herhjemme og i

udlandet og er flittig forelæser i mange sammenhænge.

Foredraget på Nyborg Strand vil lægge et tværsnit gennem flere æstetiske genrer

med henblik på at vise en forkærlighed for tvetydigheder og "bedrageriske" billeder.


17.00

21.00

9.00

10.00

10.00-

10.05

10.05

10.45

10.45

10.50

10.50

11.00

11.00

11.05

11.05

11.20

11.20

11.30

11.30

12.00

12.00

12.30

12.30

12.45

12.45

13.45

13.45

14.45

13.45

14.30

DØNHO formøde

(se www.doenho.dk for

yderligere information)

Torsdag 16. april 2008

DSOHH´s Årsmøde

Fredag 17. april 2009

Registrering og kaffe med brød hos sponsorer/udstillere

Ophængning af postere

Auditorium

Velkomst Lars Vendelbo Johansen. Formand DSOHH, Århus

Key-note lecture

Status for forskning

og behandling af

hoved-hals-cancer

TEMA:

Nyeste 48 timer baggrund

for og erfaringer med

accelereret cancerudredning

Baggrund for introduktion af

accelereret cancerudredning

Visitation fra

speciallægepraksis

Hurtig visitation i

patient-perspektiv

Diskussion

Professor Jens Overgaard. Århus

Moderator: Per Cayé-Thomasen

Moderator:

Henrik Møller. Gentofte

Professor Jens Overgaard. Århus

Mikkel Holmelund. Helsingør

Antropolog Anne G Junge. Århus

Pause m/kaffe og besøg hos sponsorer/udstillere, samt ved postere

Key-note lecture

Advances in

vestibular research

and associated clinical

implementation

Diskussion

Professor Måns Magnusson. Lund

Moderator: Per Cayé-Thomasen

Frokost og besøg hos sponsorer/udstillere, samt ved postere

TEMA:

Nye vinde i

speciallægeuddannelsen

Revision af målbeskrivelsen

for den Oto-rhinolaryngologiske

speciallægeuddannelse

Moderator: Peter Illum

Karin Lambertsen og ad hoc udvalget


14.30

14.40

14.40

15.30

15.30

16.30

15.30

16.30

16.30

17.30

15.30

16.20

15.30

15.40

15.40

15.50

15.50

16.00

16.00

16.10

16.10

16.20

16.20

16.40

16.40

17.00

17.00

18.30

Udviklingen i UEMS Ulrik Pedersen. Århus

Posterpræsentation

(forfattere står ved poster)

Kaffepause med kage

og besøg hos udstillere

Workshop I Salon 1

Vanskelige luftveje

Workshop II Salon 2

Praktisk tilgang til udredning

af svimmelhed

Workshop I Salon 1

Vanskelige luftveje

Frie foredrag Hoved-hals

og bihuler

Thyreoidektomi

efterblødning:

Et nationalt studie over

patienter behandlet på

danske Øre-næse-halskirurgiske

afdelinger.

Udgår fra THYKIR/DSHHK

Osteopontin-ekspression i

spytkirtelcancer

Resultater fra tonsillektomi

database:

3349 konsekutive patienter

behandlet med

vismut/adrenalinpasta som

supplerende hæmostasemiddel

Nationalt Indikator Projekt

(NIP):

Ambulant tonsillektomi i

speciallægepraksis

Endoskopisk navigationskirurgi

og mukoceler

Deltagere fra forskningstræningskursus

Uddannelsesregion Vest. Århus

Koordinator: Karin Lambertsen

Overlæge Lene Raun Nielsen og overlæge Knud Illum

Golbækdal, Anæstesiologisk Afdeling. Århus

Koordinator: Per Cayé-Thomasen

Professor Måns Magnusson. Lund

Koordinator: Karin Lambertsen

Overlæge Lene Raun Nielsen og overlæge Knud Illum

Golbækdal, Anæstesiologisk Afdeling. Århus

Moderator:

Christian Godballe. Odense

Anders R Madsen*,

C Godballe, H B Pedersen, C H Sørensen, U Pedersen, T

Frisch, J Helweg-Larsen, L Barfoed, P Illum, J E

Mønsted, B Becker, T Nielsen

Kristine Bjørndal*, C Godballe, J Johansen,

J Overgaard, A Krogdahl. Odense

Thomas Velser, Lisa Barfoed. Slagelse

Marie Louise S Lund, A Kamarauskas, M R Dahl,

J Mainz, T Ovesen. Århus

Michelle C. Nielsen*, J Melchiors, H Glad, C Buchwald.

RH

Pause med vand, øl og frugt, besøg hos sponsorer/udstillere, samt ved postere

Nordisk Oto-rhinolaryngologi´s

historie

Auditorium

Christian Brahe Pedersen. Århus

Generalforsamling

19.30 Festmiddag og dans


7.30 -

9.00

9.00

10.00

9.00

10.10

9.00

9.10

9.10

9.20

9.20

9.30

9.30

9.40

9.40

9.50

9.50

10.00

10.00

10.30

10.30

11.50

10.35

11.20

11.20 -

11.35

11.40

11.50

11.50

12.15

12.15

12.30

12.30

13.00

Workshop II salon 2

Praktisk tilgang til udredning

af svimmelhed

Lørdag d 18. april 2009

Morgenmad, samt besøg ved postere

Auditorium

Koordinator: Per Cayé-Thomasen

Professor Måns Magnusson. Lund

Frie foredrag - Otologi Moderator:

Therese Ovesen. Århus

Automatisk 2 Alternative

Forced Choice (2AFC)

Audiometri et alternativ til

traditionel audiometri?

Ossikelmodulering ved akut

otitis media

Deregulerede gener i

sporadiske vestibularis

schwannomer

Hvorledes lægerne lærte at

otoskopere

Svimmelhedsklinik i

privathospitalsregi

Jesper H Schmidt*, C Brandt, T Andersen,J C Dalsgaard,

J Bælum. Odense

Rasmus L Salomonsen*, P Cayé-Thomasen. Gentofte

P Cayé-Thomasen, R Borup, S-E Stangerup,J Thomsen,

F Cilius Nielsen. Gentofte

Christian Brahe Pedersen. Århus

S Vesterhauge, P Mikines. Frederiksberg

Drænprojektet i Region Ulf Schønsted-Madsen, L Jung, B Svendstrup. Odense

Syddanmark

Pause m/kaffe + frugt og besøg hos sponsorer/udstillere, samt ved postere

TEMA:

0SAS, Obstruktiv søvnapnoe

syndrom

Obstruktiv søvnapnøe:

metabole, kardiovaskulære og

samfundsøkonomiske

omkostninger.

Moderator:

Claus Gregers Pedersen. Århus

Poul Jennum. Glostrup

CPAP og CRM i otolog praksis Christian Prætorius. Hørsholm

Diskussion

Barokkens genkomst Professor Carsten Thau. København

modtager af Klein Prisen

Afslutning og Alcon-pris

Lars Vendelbo Johansen. Formand DSOHH

uddeling

(bedste foredrag og poster

af ikke-speciallæge)

Frokost tag-med sandwich og kildevand

Nedtagning af postere


Foredrag markeret med * indgår i konkurrence om Alcon pris. Bedste får 5.000 kr., nummer

to får 2500 kr.

Der uddeles desuden Alcon pris på 2500 kr. til bedste poster.

Priserne uddeles til yngre læge som er medlem af DSOHH, vedkommende skal være til stede

ved uddelingen!


POSTERS

Fornavn Efternavn Arbejdssted Opgavetitel

1* Kathrine Otkjær Viborg Sygehus Akut Otitis Media en instruks

2* Jonas Rickers Århus

Universitetshospital

Infantil Myofibromatosis en sjælden årsag til stridor

3* Aleh Baravitski Aalborg Sygehus Myringoplastik prognostiske faktorer

4* Ruta Rukaité Aalborg Sygehus Metastasering til os temporale fra en mammacancer

5* Allan Tving Aalborg Sygehus Haemangioma with infection and ulceration in the

palatine tonsil in a young boy

6* Thomas Frederiksen Århus

Interleukinprofil for Cholesteatomer

W.

Universitetshospital

7* Anders Gregersen Aalborg Sygehus Acute calcifying prevertebral tendinitis

presenting as a retropharyngeal abscess

8* Hanne Owen Århus

Universitetshospital

Anterior septum perforation. En kirurgisk teknik.

9* Lise Moesgaard Aalborg Sygehus/ Is Coblation tonsillectomy superior to traditional ‘cold’

Høreklinikken tonsillectomy?

10* Morten Grøn Århus

Abscederende lymfekunder på halsen. En retrospektiv

Uni.hosp./Aalborg

afsnit Syd.

opgørelse.

11* Dorit Tusholt Viborg Sygehus Fremmedlegemer i bronkier hos børn

12* Mette B. Thorup Århus

Expression of the epidermal growth factor system in

Universitetshospital human middle ear cholesteatoma


Abstracts

Thyreoidektomi efterblødning: Et nationalt studie over patienter behandlet på

danske Øre-næse-halskirurgiske afdelinger.

Anders Rørbæk Madsen, Christian Godballe, Anders Rørbæk Madsen, Henrik Baymler Pedersen, Christian

Hjort Sørensen, Ulrik Pedersen, Thomas Frisch, Jens Helweg-Larsen, Lisa Barfoed, Peter Illum, Jonas

Elmose Mønsted, Birgit Becker, Troels Nielsen.

Udgår fra THYKIR/DSHHK

Da blødning efter thyreoidektomi er en potientielt livstruende tilstand fandt vi det vigtigt at konkretisere

hyppigheden og at identificere mulige årsager til denne komplikation. En national database over al

thyreoideakirurgi udført inden for det øre-næse-hals kirurgiske speciale (THYKIR) blev etableret i januar

2001. Dette landsdækkende kohorte studie repræsenterer 5490 patienter inkluderet indtil december 2007.

Totalt var blødningsfrekvensen 4,2 % med stor variation imellem afdelingerne. Multipel regressionsanalyse

identificerede alder, hankøn, malign histologi og operationstype/omfang som selvstændige risikofaktorer for

efterblødning.Patienter med dræn havde længere indlæggelsestid og højere infektionsrate.

Blødningstidspunktet var mediant 3 timer postoperativt (range 0-105 timer). Sammenlignet med international

litteratur er vores incidens af thyreoidektomi efterblødning relativt høj. Forbedringer må søges ved

erfaringsudveksling afdelingerne imellem samt øget fokus på korrekt kirurgisk teknik og omhyggelig

hæmostase.

Osteopontin ekspression i spytkirtelcancer.

Kristine Bjørndal, Christian Godballe, Jørgen Johansen, Jens Overgaard, Annelise Krogdahl

Baggrund: Spytkirtel karcinomers patogenese er kompleks, og det har vist sig vanskeligt at finde

prognostiske markører for disse karcinomer, som kan opdeles i 24 forskellige subtyper med varierende

malignitetspotentiale.

En række karcinomer udtrykker osteopontin, som spiller en vigtig rolle i tumor udvikling, invasion og

metastasering. Undersøgelser har vist korrelation mellem osteopontin ekspression, klinisk stadie og

overlevelse i flere cancer typer. Osteopontin ekspressionen i spytkirtel karcinomer er kun undersøgt i få, små

studier med modstridende resultater.

Formål: At vurdere den cellulære fordeling af osteopontin i spytkirtel karcinomer og korrelere denne

ekspression til histologisk undertype, stadie og overlevelse.

Metode: I perioden fra 1990-2005, blev 199 patienter behandlet for et spytkirtel karcinom på Odense

Universitet Hospital. Alle karcinomer er revideret af den samme patolog. Snit fra kirurgisk formalinfikseret

væv er inkuberet med primært antistof mod osteopontin. De immunhistokemiske analyser er evalueret både

med hensyn til antallet af farvede cancer celler og farveintensiteten.

Kliniske data er ekstraheret fra den nationale database DASPYTCA, som netop nu er under opbygning i

DAHANCA-regi.

Resultater: Spytkirtel karcinomer over-eksprimerer osteopontin. Vi vil præsentere disse data og korrelationen

til histologisk subtype, stadie og overlevelse.

Resultater fra tonsillektomi database. 3349 konsekutive patienter behandlet med

vismut/adrenalinpasta som supplerende hæmostasemiddel

Thomas Velser, Lisa Barfoed

Formål

At klarlægge antallet af primære og sekundære reblødninger efter tonsillektomi ved brug af bismutsubgallat/adrenalin

pasta.

Materiale og metode

Prospektiv, konsekutiv database fra 1. januar 1990 til 31. december 2006. 3349 patienter registreret

i perioden. 63 forskellige operatører med forskellig erfaring. Der er anvendt kirurgisk metode samt

metode til hæmostase efter operatørens præference bortset fra afsluttende 5 minutters kompression

med vismut-subgallat/adrenalinkrølle hvilket er ens ved alle indgreb. Primær (indenfor de første 24


timer) samt sekundær (fra 24 timer til 14 dage postoperativt) reblødning , defineret som kontakter til

sygehus med blødning som henvendelsesårsag, er registreret.

Resultater

3349 patienter opereret og registreret. 57 patienter med primære reblødninger, 67 med sekundære

reblødninger, 18 patienter måtte have foretaget hæmostase i GA hvliket svarer til 0,5% af alle

tonsillektomerede.

Diskussion og konklusion

Er der effekt af afsluttende kompression med vismut-subgallat/adrenalin pasta på antallet af

primære og/eller sekundære reblødninger? Vores resultater sammenlignet med flere større

udenlandske resultater tyder på et meget lavt antal anæstesikrævende reblødninger. Om dette

skyldes pasta alene, bør belyses med en randomiseret undersøgelse.

Nationalt indikator projekt (NIP): Ambulant tonsillectomi i speciallægepraksis.

Marie Louise Sjøhart Lund, Audrius Kamarauskas, Mads Ronald Dahl, Jan Mainz, Therese Ovesen.

Introduktion: Der er iværksat 6 nationale indikatorprojekter (NIP) i hospitalsregi med henblik på at opnå mål

for kvalitet på forskellige niveauer og for at kunne monitorere den temporære ændring i kvalitet. Der har

imidlertid ikke været lignende tiltag i speciallægepraksis, hvor en sådan kvalitetsmåling er ønskelig både fra

de praktiserende speciallægers side, samfundet og brugerne. Endvidere er lignende studier ikke

tilgængelige i den internationale litteratur.Formålet med studiet er således at identificere relevante indikatorer

og standarder for ambulant tonsillektomi udført i speciallægepraksis i Danmark.

Metode og materialer: På baggrund af evidensgraduering af litteraturen (grad I-IV) blev 6

indikatorer og tilhørende standarder identificeret for kvaliteten af tonsillektomi: postoperative smerter,

postoperativ blødning, spiseproblemer og infektion, livskvalitet og symptomfrihed 2 år postoperativt. Der blev

herefter udarbejdet spørgeskemaer til patienter/forældre,registreringsskemaer til operatørerne samt et

skema til telefoninterview ca. 2 år efter det operative indgreb. Efter et pilotstudie initieredes

inklusionsperioden for 2 år, som afsluttedes 1.4. 2006. I løbet af de efterfølgende 2 år interviewede

forfatterne de inkluderede patienter. Da det imidlertid resulterede i en lav svarprocent konverteredes

telefonskemaet til et spørgeskema, der udsendtes til patienterne med en deraf følgende betydelig stigning i

svarprocenten.

Resultater: 14 praktiserende øre-næse-halslæger foretog størstedelen af de ambulante

tonsillektomier i speciallægepraksis i Danmark i studieperioden. Der blev i alt inkluderet patienter prospektivt

og konsekutivt i henhold til de af DSOHH udarbejdede anbefalinger. De præliminære resultater for de 6

indikatorer præsenteres og diskuteres.

Konklusion: Det er muligt at opnå valide mål for kvalitet i speciallægepraksis med den anvendte NIP metode.

Ambulant tonsillektomi i speciallægepraksis i Danmark udføres med en meget høj grad af kvalitet samt

brugertilfredshed.

Endoskopisk navigations kirurgi og mucoceler.

Michelle C.Nielsen, H. Glad, J. Melchiors, Chr.Buchwald

Introduktion: Endoskopisk navigations næse/bihulekirurgi, ”Computer Aided Surgery Functional Endoscopic

Sinus Surgery” (CAS FESS) har været anvendt på Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, siden

1998, som led i den fortsatte udvikling af minimal invasiv næse/bihulekirurgi. Formålet med studiet var at

vurdere resultatet samt gennemførligheden af CAS FESS operationerne i behandlingen af mukoceler.

Materiale og metoder: Retrospektivt studie af 26 konsekutivt opererede patienter fra 1998 til 2007.

Diagnosen ”mukocele” blev stillet pre- eller peroperativt dels ved CT og/eller MR skanning, dels ved

klinikken. Alle patienterne, fraset en, blev opereret af samme kirurg (C. Buchwald). Resultatet af CAS FESS

operationerne blev primært bedømt på den postoperative morbiditet, recidiv samt tilfælde af konvertering til

ekstern adgang.

Resultater: Patienternes medianalder var 55 år (spændvidde: 10 75 år). Kønsfordeling 1:1. Median

opfølgningstiden var 18 måneder (spændvidde: 2 uger 96 måneder). I kun et tilfælde var det nødvendigt at


konvertere til ekstern adgang (Luc-Caldwell). Ingen alvorlige postoperative komplikationer. Ingen mortalitet.

Fem ud af 26 patienter (19 %) fik recidiv. Alle reoperable endoskopisk.

Konklusion: Behandling af mukoceler med endoskopisk navigations kirurgi er et sikkert indgreb, med

recidivrate sammenlignelig med de klassiske procedurer med ekstern adgang. Ekstern adgang kan undgås i

de fleste tilfælde.

Ossikelmodulering ved akut otitis media

Rasmus Lysholdt Salomonsen, Per Cayé-Thomasen

Baggrund: Eksperimentelle studier af otitis media har vist massiv modulering og remodulering af det

knoglevæv, der omgiver mellemøret. Initialt ses resorption ved osteoklast-aktivitet, efterfulgt af massiv

osteoneogenese, herefter remodulering. Disse forandringer af knoglevævet genfindes dog ikke i den ossøse

labyrintkapsel. Dette studie belyser kvalitative og kvantitative knogleforandringer svarende til ossiklerne

under akut otitis media.

Materiale og metode: Streptococcus pneumonia type 3 inokuleredes i mellemørekaviteten på rotter. Herefter

blev rotterne aflivet på dag 1 til 28. Forekomst af osteoresorption og osteoneogenese sv.t. knoglevævet

omgivende mellemøret og sv.t. ossiklerne registreredes og semi-kvantiteredes ved lysmikroskopi.

Resultater: Både osteoresorption og osteoneogenese fandt sted sv. t. ossiklerne, idet initial resorption

fulgtes af neogenese. Semi-kvantitering viste imidlertid, at disse processer er forsinkede og langt mindre

udtalte, end hvad der gør sig gældende for knoglevævet omkring mellemøret. Der var ingen tegn på

remodellering af nydannet eller oprindeligt ossikulært knoglevæv.

Konklusion: Ossiklerne er sæde for både osteoresorption og osteoneogenese ved akut otitis media, om end

disse processer er forsinkede og langt mindre udtalte, end hvad der gør sig gældende for knoglevævet

omkring mellemøret. Remodellering finder ikke sted i op til 28 dage efter akut infektion. Studiet støtter tesen

om, at en enkelt episode af akut otitis media kan føre til en patologisk modulering af ossiklerne, hvilket

potentielt kan medføre en ændring af ossikelkædens konduktive egenskaber. Endvidere støttes

tilstedeværelsen af en morphogenetisk kontrolmekanisme, der forebygger modulering, hvilket tidligere er

fundet sv.t. den ossøse labyrintkapsel.

Deregulerede gener i sporadiske vestibularis schwannomer

Per Cayé-Thomasen , Rehannah Borup, Sven-Eric Stangerup, Jens Thomsen, Finn Cilius Nielsen

Formål: Ved hjælp af cDNA microarray-teknologi afdækker dette studie gen-expressionen i nervus

vestibularis overfor samme i tumorvæv fra vestibularis schwannomer, for at identificere gener associeret

med tumorigenesen.

Materiale og metoder: RNA isoleredes fra 3 vestibularis nerver (kontrol) og 16 ikke-cystiske, sporadiske

vestibularis schwannomer, v.hj.a. Trizol® i h.h.t. standard procedurer. 5 ug RNA mærkedes og

biotinyleredes for at producere cRNA, der hybridiseredes til HG-U133A cDNA microarray chips. De

fluorescerende hybridiseringer importeredes til programmet dChip v.1.3 og normaliseredes ved ”invariant set

normalization”. Deregulerede gener i tumorvæv identificeredes ved mindst 2-fold op- eller nedregulering

sammenlignet med kontrol, med en konservativ p-værdi


Der var i mange år uopfyldte ønsker hos lægerne om at kunne se trommehinden i diagnostisk henseende

hos patienter med øresmerter.

I tiden før elektriciteten kom i menneskets tjeneste, var det et stort problem, at få lys nok ind i øregangen.

Samtidig var det vanskeligt at gøre synsakse og lysets akse parallelle.

De første tiltag til otoskopi er omtalt i 1300-tallet, men det var en lang vej til at otoskopien blev alle

lægers diagnostiske hjælpemiddel.

I denne korte historiske oversigt omtales de læger, som ydede en indsats i udviklingen af otoskopien

Svimmelhedsklinik i privathospitalsregi.

Søren Vesterhauge, Pernille Mikines

I januar 2006 etablerede vi en svimmelhedsklinik på Privathospitalet Hamlet. Klinikken er en del af Hamlets

øre-næse-halskirurgiske center, som består af en ØNH-afdeling, en audiologisk funktion med

høreapparatsalg og svimmelhedsklinikken. Der er ansat tre faste fuldtidsoverlæger og tre

audiologiassistenter i centret. Den ene overlæge (SV) bruger ca. halvdelen af sin tid på

svimmelhedsklinikken. Svimmelhedsklinikken er et samarbejde mellem Hamlet (SV) og Copenhagen

Balance Lab Aps (PM), som fysisk har plads sammen med ØNH-afdelingen.

I kalenderåret 2008 blev ydet i alt 480 svimmelhedskonsultationer, hvoraf de 228 var

førstegangskonsultationer. 49% af de nye patienter var forsikringspatienter, 39% var selvbetalere, 7% var

henvist fra det offentlige efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg og 5% af patienterne var henvist mhp. en

speciallægeerklæring.

64 % af de nye patienter var kvinder. Medianalderen for kvinderne var 49 (13-94) og for mændene 51 (24-

85). Den hyppigst forekommende diagnose var BPPV (31%), herefter fulgte migræneassocieret svimmelhed

(mav) (18%), centrale forstyrrelser (17%), perilymfatisk fistel (11%) og mb. Menière (10 %).

Diagnosefordelingen afspejler næppe sygdommens reelle incidens, idet et flertal af patienterne havde søgt

speciallægehjælp (ØNH eller neurolog) før konsultationen.

BPPV var den hyppigste sygdom både hos mænd og kvinder. Hyppigheden af centrale forstyrrelser steg

næsten eksponentielt med alderen, således at de ikke helt uventet var den hyppigst sygdomsårsag hos

patienter over 70 (48 %). BPPV-hyppigheden aftog lidt med stigende alder, men var dog stadig

sygdomsårsag hos 29 % af de over 70-årige.

Sygdomsbilledet gennemgås lidt mere i detaljer sammen med de anvendte diagnostiske kriterier og

behandlingsmæssige principper.

Drænprojektet i Region Syddanmark

Ulf Schønsted-Madsen, Lotte Jung, Berit Svendstrup.

Med baggrund i den debat, der har været rejst om begrundelsen for de mange drænanlæggelser hos 30.000

danske børn pr. år, er der foretaget en kvalitetsudviklings undersøgelse af denne problemstilling.

Inklusionskriterierne er børn i alderen 0 6 år (førskolealderen) ved første dræn- behandling. Undersøgelsen

er foregået i ørelægepraksis i Region SydDanmark. Data behandlet af Audit Projekt Odense.

Undersøgelsen afdækker, hvilke indikationer drænbehandlingen foretages på. Den viser, at den

observationstid, der går forud for indgrebet, er tilstrækkelig sagligt begrundet.

Den tilsigtede effekt på barnet, familien og dennes mikromiljø er opnået. Undersøgelsen foregik ved

spørgeskemaer, et sæt til forældrene og et til ørelægen kombineret med journaloptagelse, objektiv

undersøgelse, tympanometri og, hvor muligt, måling af otoacustiske emissioner. Et præoperativt skema og et

opfølgende skema tre måneder efter. Både forældre, uafhængige af lægen, og ørelægen udfyldte

skemaerne. Projektets databearbejdning er foretaget af Audit Projekt Odense.

Konklusion:

1. Forældre til ørebørn vurderer, at mellemøreproblemer påvirker såvel barnets som familiens hverdag

negativt i betydelig grad. Indlæggelse af dræn har en markant positiv effekt på barnets og familiens

trivsel, og effekten indtræder straks eller i løbet af få dage.

2. Undersøgelsen viser, at der foreligger sikre objektive fund som baggrund for drænindlæggelse.


3. Observationstiden forud for drænindlæggelsen er mere end 3 måneder, (som anbefalet af Dansk

Selskab for Otolaryngologi-Hoved og Halskirurgi (DSOHH)).

4. 3 måneder efter operationen er drænene på plads og velfungerende hos mere end 90 %, og det

vises, at 90 % af børnene har fået bedre hørelse.


Sponsorer:

www.alcon.com

www.emar.dk

www.karlstorz.com

www.sharecon.com

More magazines by this user
Similar magazines