Beskrivelse af et virksomhedsinternt ... - Henrik Skovdal

henrikskovdal.dk

Beskrivelse af et virksomhedsinternt ... - Henrik Skovdal

KONFLIKTHÅNDTERING

Kom ud af konfliktskyen!

www.henrikskovdal.dk


KONFLIKTER KOSTER KASSEN

Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen

i enhver organisation.

Når ledere og medarbejdere ikke lærer at håndtere sine konflikter og bruge uenighederne konstruktivt til

at udfordre og udvikle arbejdspladsen, kan det mærkes direkte på virksomhedens bundlinje.

Når virksomheden ikke håndterer sine konflikter er der stor risiko for:

• At virksomhedens medarbejdere får en fjendtlig indstilling til hinanden, hvilket medfører manglende

motivation og manglende vilje til samarbejde

• At medarbejderne tilbageholder vigtige informationer og ressourcer for hinanden

• At der opstår forsinkelser og fordyrelser af virksomhedens projekter

• At nøglemedarbejdere holder op ved langvarige uløste konflikter

• Sygefraværet stiger markant


KONFLIKTER SKAL INSPIRERE OG UDFORDRE

Gevinsterne ved god konflikthåndtering

• At medarbejdere og ledere oplever en øget

motiviation, sammenhold og arbejdsglæde

• At ledere og medarbejdere har markant

mindre sygefravær

• At en positive konfliktkultur kan bidrage til at

fremhæve eksisterende problemer og behov

for nødvendige løsninger

• Konflikter kan inspirere og udfordre til at gå

nye veje

• Fravær af konfliktskyhed i organisationen

kan sætte fokus på nødvendige forandringer

• Medarbejdere som tænker forskelligt kan

berige og inspirere hinanden.

• En positiv konfliktkultur med respekt for

mangfoldigheden kan stimulere

virksomhedens kreativitet.

• Fravær af konflikter er fravær af nytænkning.


HVAD ER UDBYTTET AF DETTE PROGRAM?

Virksomheden får:

• Medarbejdere og ledere der er mere bevidste om egen adfærd, egne værdier og konflikttriggere

• Medarbejdere og ledere der er mere opmærksomme på hvordan negativ adfærd (passiv, submissiv

og aggressiv) kan føre til ineffektivitet og ukonstruktive konflikter

• Medarbejdere og ledere der kommunikerer mere effektivt gennem opmærksomhed på at skelne

mellem fakta, følelser og behov

• Medarbejdere og ledere der kan give konstruktiv feedback og kritik uden at skabe ufrugtbare

konflikter

• Medarbejdere og leder, der får fokus samarbejdet og evnerne til at indgå i stærke relationer.


PROGRAMMETS FORM OG INDHOLD

FORM

Læringsformen er utraditionel og veksler mellem

oplæg om teori og metode i plenum, træning af

konkrete færdigheder og metoder til at integrere

lærings- og udviklingsproces i par og mindre

grupper.

Kurset vil indeholde små dilemma-diskussioner i

par og grupper.

Der vil være træning af deltagernes evne til at

omsætte teorien til en god konfliktanalyse på

baggrund af filmklip og lydklip af

konfliktsituationer.

Alle deltagere vil på kurset udfylde en

konfliktstilstest,(Thomas-Killmans), der afdækker

deltagernes egne konfliktvaner og personlige stil.

Indhold

På kurset arbejder vi med følgende temaer:

• Konflikters natur

• Top 5 årsager til at konflikter opstår

• Forskellige typer af konflikter

• Konflikttrappen – konflikters udvikling

• Konfliktadfærd

• Personlige triggere – din hjernes ømme punkter

• Værdiers betydning for konflikter

• Personlig integritet og troværdighed

• Introduktion til tankerne bag “hjernebaseret

ledelse (neuroleadership) med udgangspunkt i

den nyeste viden indenfor neurovidenskab.

• De personlige, typiske og mest intuitive

reaktionsmønstre i en konflikt.


HVAD GØR DETTE PROGRAM UNIKT?

Udover at give deltagerne den essentielle viden og de kraftfulde teknikker om konflikter,

konfliktadfærd og god kommunikation, går dette program et skridt videre.

Programmet giver medarbejdere og ledere mulighed for at identificere de grundlæggende holdninger,

værdier og vaner, der eventuelt hindrer dem i at udvise en konstruktiv konflikttadfærd.

Programmet giver medarbejdere og ledere udvikling på flere niveauer:

Viden Den essentielle viden om konflikter, konfliktteori og konflikters udvikling

Værktøjer Effektive værktøjer til at analysere og se en konflikt i flere perspektiver.

Vaner Indsigt i de vaner, der er afgørende for, at medarbejdere og ledere kan

udvise en konstruktiv konfliktadfærd.

Holdninger Konkrete teknikker til at håndtere de centrale holdninger, tanker og

følelser, der påvirker evnen til at fremtræde med gennemslagskraft

i forhold til sig selv og andre mennesker.


UNDERVISEREN

Organisationskonsulent Henrik Skovdal har 11 års erfaring med at arbejde

med organisationsudvikling, lederudvikling, forandringsledelse,

konflikthåndtering og teamudvikling i både Danmark og Norge.

Han er uddannet cand. mag i samfundsfag og har en

suppleringsuddannelse i medievidenskab.

Henrik Skovdal arbejder med konflikthåndtering på en spændende og

inspirerende måde. Han er en engageret, humoristisk og passioneret

oplægsholder, der formår at formidle kompliceret stof på en underholdende

og inspirerende facon.

Henrik Skovdal har specialiseret sig i Emotionel Intelligens og

Neruoleadership, og har særligt fokus på, hvordan menneskers

grundlæggende værdier, overbevisninger og holdninger påvirker vores

adfærd i konfliktsituationer.

www.henrikskovdal.dk

Similar magazines