December-februar 2012 - Flakkebjerg Sogn - Fårdrup Sogne

flakkebjergsogn.dk

December-februar 2012 - Flakkebjerg Sogn - Fårdrup Sogne

Gudstjenester mm.

Dato Dag i kirkeåret

Høve Fårdrup Flakkebjerg Skørpinge

24. nov. Torsdag 19.30

Koncert

27. nov. 1. søn. i 14.00 musik-

advent gudstjeneste

4. dec. 2. søn. i

advent

10.30

8. dec. Torsdag 19.30

Fredslys

11. dec. 3. søn. i

13.00 Familie-

advent

gudstjeneste

16. dec. Fredag 10.00

Julearr. for de

mindste

18. dec. 4. søn. i

advent

9.00 NA

20. dec. Tirsdag 9.30

Skoleafslutning

24. dec. Juleaften 14.00 15.30

25. dec. Juledag 9.00 10.30

26. dec. 2. juledag 10.30

1. jan. Nytårsdag 16.00

8. jan. 1. s. e. h3k 9.00 AJ

15. jan. 2. søn. e. h3k 10.30

22. jan. 3. søn. e. h3k 9.00 10.30

29. jan. Sidste søn e.

h3k

9.00 10.30

5. feb. Septuagesima

10.30 9.00

8. feb. Onsdag Aftensang

19.30

12. feb. Seksagesima 10.30

19. feb. Fastelavns

søndag

26. feb. 1. søn. i fasten

9.00 NA

9.00 10.30

AJ: Gudstjenesten forestås af Anna Jakobsen, sognepræst i Gimlinge og Hyllested

NA: Gudstjenesten forestås af Niels Erik Andersen, sognepræst i Boeslunde

Høve - Flakkebjerg

Kirkeblad

Fårdrup - Skørpinge

Nr. 9 December - Februar 2012

JULEN HAR BRAGT...


...b

egynder julen med

Jesus.

I begyndelsen af oktober blev

de første pebernødder og brunkager

sat til salg i supermarkederne.

Et par dage senere var

de første chokoladenisser også

klar på hylderne. Snart kommer

julekataloger fra landets

butikker til din postkasse. Tilbud

om fede julegaver, moderne

julepynt og smart tøj til julefesten

til både voksne og

børn vælter ind ad din brevsprække.

Julen er en forbrugsfest – siger

de i TV-avisen. Butikkerne

kalder ekstra mandskab ind for

at yde bedst mulig service til

juletravle kunder. Gaverne skal

være smartere end sidste år,

tøjet skal være smukkere, bordpynten

kreativ og anderledes.

Smarte forretningsfolk og kreative

designere står klar med

ideer og inspiration til hvordan

vi kan pakke den gode gamle

jul ind på en ny måde.

Men julens budskab er det

samme hvert år – uanset indpakning.

Det er bare let at

glemme når man står midt i

forbrugersamfundets juleglimmer

og glitter, i en skov af gode

tilbud.

I England er flere kirker derfor

gået sammen om at sætte fokus

på julens budskab. Med en

kristen reklame forsøger de at

udfordre julens materialisme.

Undersøgelser viser at kun

2

Uanset hvordan du pakker det ind...

12% af de voksne og 7% af de

unge i alderen 18-24 år kender

Bibelens julehistorie. Det fortæller

ærkebiskoppen af York,

John Sentamu. Han bakker

sammen med mange andre

kirkelige ledere op omkring det

nye tiltag.

Plakaten som gennem efteråret

og juletiden er at se på busskure,

plakatsøjler og i indkøbscentre,

viser smarte unge mennesker

i designertøj, bærende

på luksuriøse julegaver som

bøjer sig over en moderigtig

designet julekrybbe. Den bærer

teksten: However you dress it

up – Christmas starts with

Christ.

På plakaten er hyrderne skiftet

ud med et cykelbud og en gipsarbejder.

De vise mænd er tre

succesfulde iværksættere. I

stedet for guld, røgelse og myrraskær,

bærer de på ikoniske

skatte fra den moderne kultur:

En Swarovski parfumeflaske,

et Fabergé-æg og et diamantbesat

kranium i stil med det,

kunstneren Damien Hirst fremstillede

i 2007 med titlen ”for

the love of God”. Jomfru Maria

er iklædt en moderigtig blå

kjole og Josef knæler som en

kreativ kunstnertype ved hendes

side.

Motivet viser mødet mellem

kristendom og forbruger kultur

og sætter fokus på at uanset

hvordan du pakker julen ind, så

er udgangspunktet altid det

samme. Nemlig Kristus. Vi

fejrer jul fordi Gud ville os

mennesker så meget, at han

kom til verden som én af os.

Han blev født som én af os,

levede med os her i verden

hvor vi holder af at være, han

døde som én af os – men opstod

igen for at vise os, at hos

Gud er livet større end noget

andet vi kan forestille os. Ja

større end selve døden. Og

midt i julens glimmer og pynt

er hans kærlighed det lys der

skinner allerstærkest, nøjagtig

som det sker på plakaten fra

England: Lyset stråler ud af

krybben og det de alle samles

om er ikke pynten, tøjet og

gaverne. Nej, det er det lille

Jesusbarn – Kristus.

Glædelig Jul!

Grith Seersholm, Sognepræst

Kirkelig vejviser

Sognepræst:

Grith Seersholm, Bygaden 4, Høve, 4261 Dalmose, 58188312

Træffes bedst om formiddagen på hverdage. Fredag er præstens

fridag.

Graver for Høve og Flakkebjerg kirkegårde:

Camilla Fejring Pazyj: 22485120

Graver for Fårdrup og Skørpinge kirkegårde:

Gunner Jørgensen: 20294332

Menighedsrådsformand for Høve, Flakkebjerg og Fårdrup:

Jette Rolsted, Snekkerupvej 5B 4200 Slagelse, 58185455

Kirkeværge i Høve:

Aase Andersen, Bygaden 13, 4261 Dalmose, 58188087

Kirkeværge i Flakkebjerg:

Kirsten Bruun, Flakkebjerg Elmevej 10, 4200 Slagelse, 58186142

Kirkeværge i Fårdrup:

Brian Altenburg, Snekkerupvej 19, 4200 Slagelse

Regnskabsfører i Flakkebjerg og Fårdrup:

Tove Pedersen: Jellingevej 4, 4261 Dalmose, 58188144

Kasserer i Høve:

Leni Hansen, Sorø Landevej 318, 4261 Dalmose, 58188435

Menighedsrådet i Skørpinge sogn:

Formand: Anders Nielsen, Skoletoften 16, 4200 Slagelse, 58584320

Kirkeværge: Mette Ninn-Hansen: Slagelsevej 28, 4200 Slagelse, 58584350

Kasserer: Tove Pedersen: Jellingevej 4, 4261 Dalmose, 58188144

Kirkebladet omdeles af Sjællandske medier.

Kirkebladet redigeres af redakudvalget som består af:

Grith Seersholm, sognepræst, Anders Friis, Flakkebjerg, Tove Pedersen, Skørpinge, Aase Andersen,

Høve

Alle er velkomne til at bidrage med indlæg til kirkebladet – jo flere der bidrager, jo mere

spændende bliver det for os alle at læse. Deadline for næste kirkeblad er 1. november. Indlæg

sendes til sognepræsten på mail: grse@km.dk

11


Interview med menighedsrådsmedlem

I

efteråret 2012 er der valg til menighedsrådene. Derfor fortæller nogle af menighedsrådsmedlemmerne

om arbejdet i menighedsrådet. Til dette blad har jeg valgt at stille nogle spørgsmål til

Ulla Hjermind som har siddet i menighedsrådet for Flakkebjerg sogn siden sidste valg i 2008.

Hvordan kom du ind i rådet?

”Jeg blev spurgt om jeg ville stille op til rådet af en af de andre fra menighedsrådet.”

Hvad er dit mål med at sidde i rådet?

”Jeg har siddet i skolebestyrelsen på Flakkebjerg skole i 10 år og for mig er der en naturlig sammenhæng

i at være med i arbejdet omkring skole og kirke som er nogle af de "nære" ting, der har

med min og familiens hverdag at gøre. Jeg tror på vigtigheden af at der er gode tilbud til os alle

sammen på land og i by - blandt andet med afsæt i kirken. Derfor vil jeg gerne være med til at

arbejde sammen med andre om gode aktiviteter for børn og voksne. Det er min overbevisning, at

vi har brug for folkekirken i vores travle, moderne samfund og derfor er det spændende at kunne

være med til at skabe nærvær både i og udenfor gudstjenesten.”

Hvordan påvirker det din hverdag at du er menighedsrådsmedlem?

”Da jeg har aftenarbejde en til to gange om ugen kan det af og til være svært at nå menighedsrådsmøderne

- eller at være med til et arrangement simpelthen på grund af tidsnød.”

Regner du med at fortsætte i rådet efter valget 2012?

”Jeg har endnu ikke taget stilling til eventuel fortsættelse i rådet efter valget i 2012 - det afhænger

af mine fremtidige arbejdstider. ”

10

Vil du synge i kor?

Er du glad for at synge? Kunne du tænke dig at synge

sammen med andre? Så er det måske noget for dig at være

med til at starte et nyt kor op her i vores lokalsamfund.

Koret ledes af organisten ved Flakkebjerg og Skørpinge

kirker, Torđur à Brunni. Der planlægges en ugentlig

øveaften i Flakkebjerg kirke.

Kontakt præsten hvis du er interesseret.

Høstoffer

ed høstgudstjenesterne i de fire kirker og ved høst-

V frokosten i fælleshuset blev der samlet ind til Folkekirkens

nødhjælps arbejde på Afrikas horn. I alt blev

der samlet 2873,50 kr. ind. For de penge kan 8 familier

på 8 få mad og vand i 14 dage. Et flot resultat. Tak for

alle bidrag. I skrivende stund har danskerne tilsammen

indsamlet mere end 30 millioner kr. til området.

Læsekredsen datoer og titler

Læsekredsen

17. november – vi taler om Glimmerbøsserne af Karin Brunk Holmquist

15. december – vi taler om Muriel Barbery: Pindsvinets elegance

26. januar – vi taler om Annemarie Løn’s Prinsesserne

Alle læsekredsaftener begynder kl. 19.00. Vi mødes i Kobberhuset ved Flakkebjerg kirke og skiftes

til at fortælle om bogen og forfatteren. Alle er velkomne til at deltage.

Måltidsfællesskab og samtaleaftener – kirke på vej

åske føles det af og til som om præsten er den ene-

M ste der må og kan tale om tro, eksistens og livet

med Gud. At de store spørgsmål er noget vi ellers må

tumle med i ensomhed. Men kirken og troen og tankerne

om liv og død er ikke alene præstens – det er vores alle

sammens. At gå i kirke om søndagen er ikke den eneste

måde man kan lade sin tro komme til udtryk.

Samtale med andre kan være livgivende og styrkende for

troen og hverdagen i et liv som kristen. Men det kan være

svært at finde tid og rum for sådanne samtaler. Her i sognene har du nu mulighed for at deltage i

et fællesskab hvor troen på Gud er drivkraften. Vi spiser sammen og taler med hinanden som

kristne. Har du lyst til at være med, kan du kontakte præsten og høre nærmere.

3


Døbte, døde, viede

Flakkebjerg:

Døbt: 28. aug. Emma Amisha Permin

11. sep. Oliver Geill Teilmann Christensen og Magnus Geill Teilmann Christensen

Viede: 10. sep. Hanne Aaskov Lydiker og Michael Lydiker

5. nov. Ann Dahlenborg Jensen og Dennis Jensen

Begravet:

10. sep. Michael Jonny Hansen

4. nov. Edith Jensen

6. nov. Kurt Bjarne Leisted Olsen

Bisat:

8. sep. Ejvind Winther

Høve:

Døbt: 4. sep. Casper Stausholm Rosef

Fårdrup:

Døbt: 9. okt. Rosa Tornehave Madsen

Velsignelse af sølvbryllup:

27. aug. Connie og Robin Jensen

Kirkebil

lle ældre og gangbesværede der bor i Høve, Flakkebjerg, Fårdrup eller Skørpinge sogne kan

A gratis bestille kirkebil til gudstjenesterne i en af kirkerne hos Arnes busser på tlf. 20 12 62

18. Kirkebilen skal bestilles senest lørdag eftermiddag.

4

Præsten holder fri

17. & 18. december

29. - 31. december

7. & 8. januar

13. - 19. februar

20. - 24. februar træffes præsten ikke pga. provstikursus.

æsekredsen havde beslut- L tet inden sommerferien at

besøge Jægerspris slot med

børnehjems museet hvor noget

af vores sidst læste bog

foregår. (”Den tynde hud ”af

Troels Kløvedal).

Det blev planlagt som

en udflugt den 7. september for

alle i vores 4 sogne, men ikke

så mange tog imod invitationen.

Så det var en lille flok på

5, der onsdag formiddag satte

kursen mod Hornsherred i

Griths bil.

Vel ankomne, med bilen parkeret

træder

man ind på

gårdspladsen,

der i

midten er

udsmykket

med en stor

kronhjort i

bronce .

Vi betalte entre og gik

en trappe op og så Frederik d.

7.’s stuer, med meget blomstrede

møbler og domineret af

røde farver.

Så kom børnemuseet med

Sogneudflugt til Jægerspris slot

mange detaljer fra tidligere tids

dagligliv. Stiftelsen blev oprettet

i 1874 og skulle være til

gavn for fattige piger især af

almuen. I tiden løb har over

3000 børn haft deres hjem på

stiftelsen og stadig i dag er der

en børnehave på stedet. Hvert

år på grevinde Danners og

Frederik d. 7.’s bryllupsdag

den 7. august samles tidligere

og nuværende børnehjemsbørn

for at lægge kranse og synge

ved grevinde Danners grav.

Børnene levede i små grupper

med en plejemor og et par store

piger, de var der indtil deres

16. år og kom som oftest i huset

hos det lidt bedre borgerskab.

Alle blev udstyret med

en kommode indeholdende alt

hvad en ung tjenestepige kunne

få brug for. Formaningen når

Om at glæde sig

de tog af sted lød ”pas på

mandfolkene og betal din sygekasse.”

På billedet ses en børne

spiseplads og bagved skabet

hvor hvert barn havde en hylde

på ca. 30x 20 cm. Til deres

private ting.

Efter denne oplevelse gik vi

ned på kirkegården og blev

slået af hvor mange ”piger” der

ikke blev ret gamle for bare

60-70 år siden. Videre ind i

den store park og se Grevindens

grav som befinder sig i en

gammel gravhøj som den arkæologi

elskende Frederik d. 7.

havde fået udgravet.

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive

kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget,

men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse

med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og

tanker i Kristus Jesus. Fil:4;4-7

Anne-Lise Kristensen

Høve

9


vem kan dog forstå det?

H Når et lille barn bliver

født, er det et under - hver

gang! Vi ser de små fingre, de

fine øjenbryn, den sarte hud -

og fyldes med undren og glæde

over den fine skabning, vi

holder i vore hænder. Maria og

Josef har nok haft de samme

følelser, da de endeligt kunne

betragte deres førstefødte barn,

i en stald henne i Bethlehem,

hvor de måtte bruge dyrenes

foderkrybbe til vugge...

På alterbilledet i Kirkerup

Kirke ser vi netop denne

jule-scene: Josef står lidt afsides

og ser eftertænksomt på

Jesusbarnet, mens Maria sidder

ved Jesu seng og næsten ikke

kan slippe ham. Nu er der tumult

ved døren: tre mænd

stormer ind. De er ikke farlige -

fattige hyrder, som de er, kun

Jul – til at forstå ?

beklædt med nogle pjalter, men

de forstyrrer alligevel den

smule fred, som den lille familie

har fundet i sin krog. Med

store armbevægelser fortæller

den unge mand, hvad han og

hans kammerater lige har

oplevet, og hvorfor de måtte

komme og se det lille barn:

pludselig havde Herrens engel

stået foran dem og talt til dem

med disse ord: "Frygt ikke! Se,

jeg forkynder jer en stor glæde,

som skal være for hele folket: I

dag er der født jer en frelser i

Davids by; han er Kristus, Herren.

Og dette er tegnet, I får: I

skal finde et barn, som er svøbt

og ligger i en krybbe".

Overrasket ser Maria op

- den unge mands ord vækker

genklang i hendes ører! "Frygt

ikke!" - sådan sagde engelen

Gabriel, da han var kommet

ind til hende og havde

forkyndt, at hun skulle føde et

barn, og at dette barn skulle

kaldes helligt, Gud Søn! Dengang

havde Maria ikke forstået

noget som helst - hvor meget

forstår mon hyrderne nu af

denne sammenhæng mellem en

frelser for hele folket og et

barn i en krybbe? Maria havde

bøjet sig for englens ord: "Se,

jeg er Herrens tjenerinde. Lad

det ske mig efter dit ord."

Heller ikke hyrderne ræsonnerer

over englens budskab. De

tænker praktisk: "Lad os gå ind

til Bethlehem og se det, som er

sket" - og de finder ganske

rigtigt barnet, som ligger i

krybben. For en hyrde er et

nyfødt barn sikkert ikke den

helt store sensation - de har

mange gange holdt et nyfødt

lam i deres hænder! Nej, det

er englens ord, der gør dette

barn til et under for dem; det

himmelske budskab åbner

deres øjne for, at Guds frelse er

nær og ganske håndgribelig i

dette lille barn.

Hvem kan dog forstå

det! Hyrderne hengiver sig

ikke til spekulationer - de overgiver

sig til den glæde, som

englen har forkyndt for dem,

og svarer med jubel og lovsang

over barnet i krybben. Lad os

gøre som dem.

Glædelig jul.

Erika Diderichsen, Sørbymagle

Konfirmanderne maler fællesskabsmalerier

n af de første opgaver de

E kommende konfirmander

blev præsenteret for til konfirmationsforberedelsen

var at

illustrere skabelsen. De havde

hjemmefra læst Bibelens første

kapitel som beskriver hvordan

Gud skabte verden.

I Fælleshuset blev de delt i fire

grupper som hver fik tildelt et

lærred på ca 180x 40 cm.

Sammen med kunstneren

Estrid Eriksen fra Gimlinge

fyldte de lærrederne ud: Først lod de lyset skinne i mørke, så bredte jorden sig ud, og havet, så

tændtes sol, måne og stjerne og jorden begyndte at myldre af liv: Dyr, fugle , fisk og mennesker.

Resultatet blev fire smukke malerier, hvor alle konfirmander har bidraget med lidt til helheden.

Billederne kan ses i løbet af december måned i Flakkebjerg kirke.

Kristuskrans-gruppe

D er findes tre former for træning: Fysisk,

psykisk og åndelig. Alle tre er vigtige og er

blevet praktiseret af mennesker til alle tider. Men

den åndelige træning – især den religiøse har det

med at glide lidt i baggrunden i vores travle hverdag.

Den åndelige træning hjælper os til at finde

ind til os selv, vores medmennesker, naturen og

Gud.

Kristuskransen er en træningsredskab til

den åndelige træning. Det er en perlekrans med 18

perler, som hver især har en eftertænksom bøn

tilknyttet – i stil med de katolske rosenkranse. Kristuskransen er en fysisk påmindelse om at bruge

tid på den åndelige dimension i livet og er en guide til personlig meditation.

Har du lyst til at lære Kristuskransen at kende og finde ud af om den er et træningsredskab

som passer til dig, eller har du bare lyst til at udveksle erfaringer med kransen med andre, er du

velkommen i denne gruppe, som mødes i Fælleshuset i Høve 4-5 gange i løbet af vinteren. Første

gang er torsdag d. 12. januar kl. 19.30. Tilmelding modtages gerne på 58188312 eller mail

grse@km.dk.

Kransen kan købes hos præsten fra første mødegang. Den koster 40 kr.

8 5


Flakkebjerg kirke 24. november kl. 19.30

Musik gudstjeneste første søndag i advent

Høve kirke 27. november kl. 14.00

I et smukt sammenspil med den traditionelle højmesse synger

Bel Canto koret i Høve kirke 1. søndag i advent.. Bel

Canto koret består af 29 dygtige amatørsangere, og er kendt

for at skabe unikke koncertoplevelser på et højt niveau. Koret

har til huse i Slagelse og synger undervejs i gudstjenesten

bredt repertoire af blandt andet rytmiske gospelsange, danske

og udenlandske sange samt klassiske kornumre.

Efter gudstjenesten serveres der kaffe og æbleskiver i fælleshuset.

Fårdrup kirke 8. dec. kl. 19.30

En fredfyldt aftengudstjeneste

Jesus blev født til jul. Han kom til verden for at bringe fred til mennesker.

Det sang englene for hyrderne på marken. Fred til mennesker med Guds

velbehag…

I Betlehem brænder en evig flamme i grotten hvor Jesus efter sigende blev

født. Ved dette lys tændes fredslyset, som hvert år bringes rundt i hele verden

med budskabet: Fred på jorden!

6

Koncert

Her i den kolde og mørke tid er det rart at have noget at se frem til.

Derfor har menighedsrådet engageret en musikgruppe til at optræde

i kirken. Deres optræden vil være en blanding af rytmisk og klassisk

musik, kombineret med lyskunst. Det gennemgående tema er kampen

mellem lyset og mørket.

Gruppen består af Felix Grimm, grafisk designer, Christina Nielsen

sanger og medstifter af Copenhagen opera festival, Peter Møllehøj,

akkampagnatøruddannet på Royal College of Music i London, Stephan

Skipper Skov, sanger og sangskriver og guitarist Ask Nørholm..

Anders Friis

Familiegudstjeneste og julemøde

Flakkebjerg Kirke 11. december kl. 13.00

3. søndag i advent kl. 13. er der familiegudstjeneste i Flakkebjerg kirke med efterfølgende julemøde

i forsamlingshuset. Ved gudstjenesten medvirker børn fra kirkeklubben. Efter gudstjenesten

går vi til forsamlingshuset hvor der serveres kaffe og lagkage og hvor præsten læser årets julehistorie.

Alle er velkomne: børn, voksne, små og store.

Flakkebjerg kirke 16. december kl. 10.00

Julearrangement for de mindste

Jul er en fest for børn og barnlige sjæle – fyldt med glæde og

forventning. Men hvorfor fejrer vi egentlig jul? Det prøver vi at

finde ud af 16. december kl. 10, når Flakkehavens børn inviteres

på julebesøg i Flakkebjerg kirke. Arrangementet er tilrettelagt

for børnehavebørn, men alle er velkomne – forældre, søskende,

bedsteforældre, dagplejere og dagplejebørn.

Foredrag

Sørbymagle forsamlingshus 8. marts 2012 kl. 19.00

Søren Dahl, den altid sprudlende vært fra det kendte radioprogram Café

Hack, også kendt som ”en sjov kristen én” kommer til Sørbymagle og

taler om ”Det gode liv”. Om livsglæde og ikke mindst livskvalitet.

Arrangementet er et fællesarrangement for sognene i den gamle Hashøj

Kommune. Alle er velkomne.

7

More magazines by this user
Similar magazines