Velkomstfolder Tante Olgas Børnehus

tanteolgas.dk

Velkomstfolder Tante Olgas Børnehus

Velkommen til

Tante Olgas Børnehus

0-6 års Institution

Tante Olgas Børnehus Side 1


Velkommen i Tante Olgas Børnehus

Lidt historie

Pr. 1.1.2011 blev vi til Tante Olgas Børnehus – 0-6 års integreret institution, en frivillig fusion ml. to mindre

institutioner for at kunne leve op til kravene fra kommunen om at være en bæredygtig institution – en fusion vi

alle som personale er glade for. Så selvom vi er blevet en større institution, bevare vi stadig de mindre

afdelinger med grobund for det overskuelige og nærværet, som vi vægter højt.

Navnet Tante Olgas Børnehus blev til, efter en navnekonkurrence blandt personale og forældre, med målet om

et lidt anderledes navn med en figur som med udgangspunkt i vores værdier og fantasi netop er et symbol for

det vi vægter. En figur vi bruger i vores pædagogiske praksis, hvor en af vores fædre sammen med os har lavet

et logo af skønne Tante Olga

Tante Olga er en sjov, humoristisk, hjertevarm, glad, karismatisk og til tider temmelig fjollet dame i sin bedste

alder. Engang i tidernes morgen drog hun ud i den store verden fra København, og bor nu i Amerika hvor hun

tager på vildmarksture og møder indianere, cowboy´dere, vilde dyr eller tager en fin kjole på og udforsker byens

kulturer ….og meget mere. Hun er nysgerrig på livet og mennesker, er vild med børn og i at skabe et sted med

plads til den gode barndom i instituionslivet, derfor har hun dette børnehus. Nogle gange kommer hun forbi når

vi ikke er her, og vi kan altid se når hun har været her. For det meste sender hun breve, postkort eller gaver til

os.”

Adresse:

Tante Olgas Børnehus

Sdr. Boulevard 73, 2 sal - 1720 Kbh. V (kontor & børnehave)

Med afdelingen Sdr. Boulevard 60, st. & 1 sal - 1720 Kbh. V (børnehave & vuggestue)

Mail; tanteolga@mail.dk

Hjemmeside; www.tanteolgas.dk

Telefonsystem for afd. nr. 60 & 73

Hovednr. 3322 0601

Tryk 1 Hovedkontor i nr. 73 (lok. 100) m. ledelse

Tryk 2 Kontor i nr. 60 (lok. 106) til brug for ledelse og personale indimellem

Tryk 3 Hjerterummet (lok. 101)

Tryk 4 Spilopperne (lok.102)

Tryk 5 Fiduserne (lok. 103)

Tryk 6 Spirrevipperne (lok. 107)

Tryk 7 Krudtuglerne (lok. 108)

Ledermobil, Kathrine – tlf. 5128 3322

Souschefmobil, Frederikke – tlf. 5120 2508

Systemet er opsat til, at dit opkald `køre` videre til en anden stue, indenfor samme afdeling, hvis ikke telefonen

bliver taget og hvor der kan tages imod en besked. Hvis I ringer til hovedkontoret, og den ikke bliver taget går

den videre til kontoret i nr. 60. Hvis I ikke kan komme i kontakt med nogen er det enten fordi vi alle er ude af

huset eller fordi vi er optaget af aktiviteter med jeres børn – så prøv igen lidt senere

Kodesystem i afdelingen på Sdr. Boulevard 60

Når I som forældre skal ind i nr. 60, er der en kode I selv skal trykke, for at døren åbner.

I får koden når i starter.

Tante Olgas Børnehus Side 2


Pædagogisk profil

Vi arbejder på, en mere jordnær sammenhængende profil for os som samlet hus. Vores særlige fokus og røde

tråd er: Kroppen på Toppen - med afsæt i et af vores værdi sæt; at skabe og bevare det menneskevenlige miljø.

Vi arbejder i personalegruppen på at beskrive, definere og skabe aktiviteter med omdrejningspunkt af disse

Kommunikation,

relationer,

venskaber og

sprogmiljø,

nærvær

Udeliv

Kroppen på

Toppen

- det

menneskevenlige

miljø

Krop og

bevægelse,

sanser

Små grupper

Primærvoksen

Nøgleværdier her hos os

En anerkendende og omsorgsfuld omgangstone og kommunikation

Respekt for hinanden i forhold til følelser, tanker, drømme, evner, forskellighed - og at vi er ligeværdige

(lige meget værd) som mennesker uanset baggrund og kultur

At skabe grobund for empati, nysgerrighed og tolerance overfor sine medmennesker

At støtte barnet i at mærke sig selv og udvikle sig som individ – på konstruktiv måde at håndtere og

rumme; sine følelser, behov, tanker – at sige til og fra, ja og nej og anerkende egne grænser

At støtte barnet i at lære at indgå i relationer på en konstruktiv og hensigtsmæssig måde – og evne at

begå sig i sociale relationer – respektere andres grænser, behov og følelser

At skabe en struktur i vores dagligdag som fremmer trivsel og udvikling, hos børn og voksne, hvor vi i

aktiviteter arbejder meget i mindre grupper med en primærvoksen

Fælles morgenåbning og morgenmad

Vi åbner kl. 6.45 hver morgen i afdelingen Sdr. Boulevard 60, i stuen. Det er en medarbejder fra hver afdeling

der åbner, så børnene altid møder en kendt voksen.

Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.45.

Vi tilbyder havregryn, rugbrød, lidt knækbrød, ost, vand, mælk – evt. havregrød til de små vuggestuebørn (efter

behov).

Efter morgenmad, går de børn og den voksne som hører til i børnehaven i nr. 73 i garderoben ca. kl. 7.50 og gør

sig klar til at gå over i deres børnehave, så de er der kl.ca. 8.05.

Samtidigt kl. 8.00 bliver afdelingen Sdr. Boulevard åbnet, af næste personale som møder ind her.

Vi modtager ikke børn på vejen fra afdel. nr. 60, mens vi går over til afdel. nr. 73! Det er både af trafikmæssige

årsager, og fordi det bliver en dum aflevering midt i en gåtur. Så høre du og dit barn til i børnehaven afdl. Nr. 73,

så skal du aflevere dit barn, senest kl. 7.50-tiden i afdl. Nr. 60 eller gå med på turen over til børnehaven i nr. 73,

eller aflevere der i børnehaven kl.8.00.

Tante Olgas Børnehus Side 3


Overgang fra hjemme til vuggestue til Børnehave

“Når du siger ja til at være i daginstitution, siger du ja til fællesskabet”

Det kræver altid en omstilling at starte op et nyt sted, og at gå I institution er en hel anden verden end at være

hjemme I familien – og det skal det være Her hos os skal du og dit barn til at være med I fællesskabet i en stor

gruppe med mange børn, medarbejdere, og andre forældre. I vuggestuen er der typisk 11-12 børn og 3

medarbejdere, og når man så rykker til Børnehave så er der jo pludselig 18-20 børn og 2-3 medarbejdere.

Der er meget man skal lære og rumme som barn I forhold til at begå sig I en store gruppe med sociale

spilleregler, at udvikle selvstændighed I takt med man bliver ældre ved at skal kunne klare flere ting selv, stille

og roligt med hjælp fra de voksne øve sig I konflikthåndtering, at øve sig I at udtrykke sig I forhold til behov,

ønsker, grænser og lære at håndtere alle de følelser og tanker man har.

Det opleves hos mange forældre, som overvældende at gå fra at være hjemme til at være i vuggestue og senere

hen at skifte til Børnehave. Livet i vuggestuen contra børnehave indeholder de samme processer for dit barn, og

det viser sig forskelligt for hvert alderstrin dit barn er i I takt med dit barn udvikler sit sprog, bedre kan udtrykke

følelser, tanker og drømme. Som forældre kan man nogle gange blive lidt overrasket over det mere stille rum

der er I livet I en vuggestue til rummet I en Børnehave hvor der er mere fart på Det er helt naturligt, og som

forældre er I altid velkomne til en snak med os, hvis I har brug for at høre om hvordan det går med jeres barn

eller hvis I er nysgerrige på den nye fase jeres barn skal igennem når det skifter fra hjem til vuggestue til

Børnehave

Indkøring og reaktioner man kan opleve i overgange

At begynde i vuggestue eller børnehave er et samarbejde mellem personale og den enkelte familie, og vi går ud

fra, at I som forældre har indrettet jeres arbejde efter og sat lidt tid af til, at jeres barn nu skal starte i et nyt

sted. Det tager typisk 1-2 uger at starte op et nyt sted, og hvor personalet sammen med dig/jer forældre aftaler,

hvad der er godt for dit/jeres barn. Nogle børn har brug for længere indkøringsperiode end andre – det aftales

de første par dage ud fra det enkelte barn, og de rammer og muligheder vi har her.

Vores erfaring, at det er en god idé at give barnet nogle korte dage i de første 14 dage, da det er vigtigt at

barnet føler sig tryg og langsomt vender sig til den nye hverdag. Sæt god tid af til korte dage. Det kan være i har

noget familie eller venner, som kan træde til og hjælpe med at hente i starten.

Det er vigtigt, at I indstiller jer på, at det kan være at det hele bare går rigtig godt, eller at det kan være svært for

både jer og jeres barn at sige farvel om morgenen, og være et nyt sted. Uanset reaktionen, så er det vigtigt at gå

igennem ritualet med at få sagt farvel. Både I og jeres barn skal forholde jer til mange nye og ukendte ting, og

det er vigtigt at vi sammen får talt om hvordan det går. I er altid velkomne til at kontakte os og lige høre,

hvordan det går med dit barn her i den første tid, når han/hun er alene – og vi ringer til jer, hvis det bliver for

svært for dit barn, og det ikke forløber som aftalt og forventet.

Der kan være mange typer reaktioner – for eksempel: glæde, nysgerrighed, ked af det, vred på dig over du går,

mere irritabel, glæde her og vred/gråd derhjemme, meget glæde og alt går fint i 3-4 uger hvor efter der så

kommer en reaktion som ” at nu det ikke sjovt at går det nye sted”.. Snak med os, hvis du som forældre føler dig

usikker på situationen. Det hjælper overgangen, hvis dit barn får noget med hjemmefra, som trøster og giver

tryghed – f.eks. lille bamse, et stk. legetøj, sutteklud..o.l Efter indkøringsperioden de første 1-2 uger med

kortere dage, er det helt almindelig hverdag.

Tante Olgas Børnehus Side 4


Procdure for de første 3 dage

De første dage tales om mange af de praktiske ting, bl.a. barnets vaner, rytmer m.v., således at vi bedst muligt,

ud fra de rammer vi har, kan tilgodese det enkelte barn og dets familie. De første dage aftales desuden mellem

dig/jer og personale en plan for den videre indkøring, med fokus på hvordan det sker bedst muligt med hensyn

til dit/jeres barn.

Første dag

du og dit barn kommer kl. 9.30

du bliver her sammen med dit barn, indtil kl. 11.00 – og går hjem kort før, vi spiser frokost.

Anden dag

du og dit barn kommer kl. 9.30

du og dit barn er velkommen til at spise frokost her, hvorefter I går hjem kl. ca. 11.45-12.00.

Tredje dag

du og dit barn kommer kl. 9.30

Efter aftale med personalet kan dit barn i dag være her lidt alene, og f.eks. spise frokost med og

afhentes lige efter.

Da det er spændende og nyt, for både jer og jeres barn, samt for stuens børn er det vigtigt, at der kun er 1

forældre med barnet af gangen til at køre ind. I må gerne skiftes mellem dagene – men vigtigt der ikke er for

mange på en gang.

Dagens overordnede struktur & rutiner

Fælles morgenåbning og morgenmad

Vi åbner kl. 6.45 hver morgen i afdelingen Sdr. Boulevard 60, i stuen. Det er en medarbejder fra hver afdeling

der åbner, så børnene altid møder en kendt voksen. Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.45.

Vi tilbyder havregryn, rosiner, rugbrød, lidt knækbrød, ost, vand, mælk – evt. havregrød til de små

vuggestuebørn (efter behov).

Kl. ca. 7.50 går de børn og den voksne fra nr. 73 over i egne lokaler.

Vi modtager ikke børn på vejen fra afdel. nr. 60, mens vi går over til afdel. nr. 73! Det er både af trafikmæssige

årsager, og fordi det bliver en dum aflevering midt i en gåtur. Så høre barnet til i børnehaven afdl. Nr. 73, så skal

barnet afleveres, senest kl. 7.45 i afdl. Nr. 60 eller forældre må gå med på turen over til nr. 73, eller aflevere i

børnehaven kl.8.00.

Kl. 8.00 bliver afdelingen Sdr. Boulevard 73 åbnet, af næste personale som møder ind her.

Vuggestuen

Alle børn afkrydses på skema hertil for: kommet, hentet, evt. bemærkninger, fri, syg o.l

Kl. 6.45 – 8.00 Fælles morgenåbning i afd. Nr. 60

Kl. 8.30 Vuggestuen går op til sig selv.

Kl. 9.00 Forældrene skal senest aflevere her eller kl. 11.00.

Kl. 9.00 Dagens aktiviteter går i gang.

Kl. 11.00 Frokost

Kl. 11.30 Børnene gøres klar til middagslur

Kl. 12.00-14.00 Sover til middag

Kl. 14.00 Frugt og eftermiddags hygge

Kl. 15.30-17.00/fre. Kl.16 Vuggestuen går ned i børnehaven, og leger til afhentning/lukketid –

og der ryddes op på stuen inden

Tante Olgas Børnehus Side 5


Børnehaven

Alle børn afkrydses på skema hertil for: kommet, hentet, evt. bemærkninger, fri, syg o.l

Kl. 6.45 – 8.00 Fælles morgenåbning i afd. Nr. 60

Kl. 7.50 Børn og voksen til afd. 73, går der over – og der møder endnu en

personale ind kl. 8.00 og åbner nr. 73

Kl. 9.15 Forældrene skal senest aflevere her og være ude af døren kl. 9.30

ellers aflevere kl. 11.00.

Kl. 9.30 Dagens aktiviteter går i gang.

Kl. 10.45 Samling

Kl. 11.00 Frokost

Kl. 11.30/11.40 Børnene der skal sove gøres klar til middagslur

Kl. 12.00-13.30 Sover til middag og øvrige børn er på legepladsen

Kl. 14.00 Frugt

Kl. 14.30-

17.00/fre. Kl.16 Lege og eftermiddagsaktiviteter til afhentning/lukketid.

Kl. 15.30-17.00/fre. Kl.16 i afd. Nr. 60: Vuggestue og børnehave fælles her.

At starte fra vores egen vuggestue til vores egne børnehavegrupper

Samme indkøringsprocedure gælder – dog med en anden form for overgang ml. stuerne.

Inden barnet starter i en af vores børnehavegrupper kommer barnet på besøg 4-5 gange. Typisk om

formiddagen, hvor barnet kommer ned/over og lege eller er med på en lille tur, er med til samling, eksempelvis

spiser frokost i børnehaven. Det er også en mulighed at en vuggestuevoksen går med barnet på besøg i

børnehaven, evt. med en god kammerat.

Selvom barnet er vant til at komme i børnehaven, og kender til de voksne der, så er det noget nyt pludselig at

skulle være der hele dagen. Med mange nye børn, voksne, rutiner og strukturer o.l at forholde sig til.

Det er derfor vigtigt, at barnet i den 1 uge får nogle korte dage.

Inden start i børnehaven, fra vores vuggestue afholdes der et overleveringsmøde. Med én voksen fra

vuggestuen og én voksen fra børnehaven, samt forældrene. Med tid til spørgsmål, snak om forventninger o.l

At starte fra vuggestue/dagpleje ”udefra”, i vores børnehave

Vi forsøger, at der enten kommer en voksen fra barnets vuggestue/dagpleje og evt 1-2 kammerater på besøg 1

times tid inden barnet starter her i børnehaven – dog er det mest sædvanligt at det er dig/jer forældre, som 1-2

uger inden i starter kommer forbi på besøg 1-times tid.

Tante Olgas Børnehus Side 6


Huskeliste.

Skiftetøj til dit barn, som ligger fast i børnehaven – undertøj, strømper, t-shirt, bluser, bukser m.v. – tjek

jævnligt at der er nok skiftetøj til dit barn.

Regntøj og gummistøvler, som ligger fast i institutionen.

Sutsko

Overtøj og fodtøj skal passe til årstiden – Vi er ude hver dag!

Bleer – skal du/I selv medbringe bleer når barnet starter i børnehaven – tjek jævnligt at der er nok bleer

til dit barn.

Sut/sovedyr – hvis dit barn sover til middag og har brug for sut og/eller sovedyr. Når barnet ikke sover,

vil det ligge på hans/hendes plads eller i barnets kasse.

Navn i alt tøj, sko, sovedyr m.v. – så vi ved hvem det tilhører, samt letter vores og jeres arbejde med at

finde det.

Personalet har ikke ansvar for at lede og hele tiden vide, hvor børnene har lagt deres ting – det er

sjældent noget er væk i længere tid – og sutsko kan blive gemt mange gode steder.

Kig i vores rodekasse, hvis der er noget tøj, legetøj m.v. som du mangler.

Ryd op på dit barns garderobeplads, og vær med til at holde orden.

Giv os besked, når dit barn holder fri eller er syg – ring senest kl.8.00 af hensyn til vores planlægning af

dagen.

Giv os besked, når det er andre end dig der henter dit barn – vi må ikke udlevere barnet til andre uden

din tilladelse.

Tjek dagligt nyheder og informationer på vores f.eks. intranet, whiteboardtavler, dagbøger,

opslagstavler o.l

Stamkort

Når dit barn begynder her i Tante Olgas Børnehus, er der forskellige oplysninger vi har brug for, så stamkort skal

udfyldes med diverse arbejdstelefonnumre, mobilnumre, hjemmenummer, vaccinationer, samt diverse navne

og telefonnumre på øvrig familie/venner der må/kan hente dit barn. Husk at sørge for at opdatere ændringer i

disse oplysninger. Barnet kan IKKE være her, hvis ikke vi har dit/jeres telefonnummer, og kan få fat I jer, hvis der

er brug for det. Stamkort udfyldes af dig/jer på vores intranet.

Ankomsttid – afhentning – uafhentet barn

Ankomsttid –

o Vuggestuen – du skal aflevere dit barn senest kl. 9.00, medmindre andet er aftalt.

o Børnehaven – du skal aflevere dit barn senest kl. 9.15, medmindre andet er aftalt.

o Det er vigtigt at respektere at vores aktiviteter med dit barn går i gang her

o Husk at læse opslag, hvis vi skal på en tur som kræver, at vi tager tidligere af sted.

o Hvis I er forsinkede, eller jeres barn ikke kommer, så husk at give os besked inden kl. 8.00, så vi

kan planlægge dagen og undgå at bruge unødig vikardækning.

Afhentning – Giv os besked hvis dit barn bliver hentet særligt tidligt – det hjælper os i vores daglige

planlægning af f.eks. ture/vikarer/møder m.m.

Uafhentet barn – Vi forsøger, at få fat i forældrene eller øvrige kontakt-personer ud fra

stamkortoplysninger, efter ca.15 minutter uden held til at få fat I nogle, er vi pålagt procedure om at

kontakte Den Social Døgnvagt, som herefter overtager ansvaret for barnet og forsøg på at få fat I jer

som forældre.

Andre end dig der henter

Det er vigtigt du giver os besked, hvis det er andre end dig der henter. Sørg for at skrive det ned i info/forældrekalenderen

i Hjerte-rummet. Vi må ikke udlevere dit barn til andre end forældrene medmindre andet er aftalt.

Hvis det er mere faste personer der henter dit barn, så kan det skrives på stamkortet.

Tante Olgas Børnehus Side 7


Tøj

Jeres barn skal have skiftetøj liggende fast i institutionen – hellere mere end for lidt tøj. Det er nemlig ikke kun

dit barn, det påvirker men også de andre kammerater på stuen, hvis ikke der er tøj der passer til eventuel

udendørsaktivitet i de forskellige årstider. Så sørg for at både skiftetøj, overtøj samt fodtøj svarer til årstiden, og

passer til barnets alder. Det er vigtigt, at jeres barn altid har regntøj og gummistøvler, da regnvejr og store

vandpytter er sjove at være ude i, når bare man har det rigtige tøj på. HUSK navn i alt tøj, da vi ellers ikke er I

stand til at hjælpe med at holde styr på, hvem der ejer hvad. Tjek i vores rodekasse, hvis der er noget du

mangler.

Du vil helt sikkert opleve, at dit barns f.eks. sutsko, måske regnbukser “forsvinder” indimellem – sutsko kan

gemme sig de mest mærkværdige steder, men dukker for det meste op igen – og f.eks. regnbukser kan forbyttes

med andre, og dukker for det meste også op igen.

Bleer

I vuggestue får barnet indtil videre bleer i institutionen. I børnehaven skal du selv medbringe bleer - hvis jeres

barn bruger ble, samt jævnligt huske at checke og fylde op, så vi ikke løber tør.

Sove til middag

Vuggestuen:

Børnene har mulighed for at sove til middag efter frokost fra ca. kl. 11.30-13.00 – samt efter aftale

formiddag/eftermiddag, afhængig af alder og behov. Aftales med personalet. Børnene sover inde, på

madras/seng. Vi arbejder tæt sammen med dig som forælder i forhold til barnets behov for f.eks. sovedyr, sut o.

lign

Børnehaven:

Der er mulighed for at dit barn sover til middag efter frokost, hvilket vil sige fra kl.ca.12.15-13.30. Børnene kan

ikke sove til efter 13.30. Vi har madras og tæppe til de børn der sover, og der er hver dag 1-2 voksne som

primært har sovebørnene. Vi arbejder tæt sammen med dig som forælder i forhold til barnets behov for f.eks.

sovedyr, sut o. lign, samt overgangen fra ikke at sove til middag mere. Vi putter og sidder indtil de falder til

ro/småsover - i ca. 10-15 minutter, herefter har vi et øje på børnene.

Sygdom

Når børnene afleveres her hos os, skal de kunne deltage i aktiviteter både indendørs og udendørs. Vi modtager

ikke syge eller smittebærende børn i institutionen – og vi ser på barnets almene tilstand, og ikke kun på om de

har feber, for at vurdere om barnet er i stand til at deltage i hverdagen.

Er der smitsomme sygdomme blandt børn eller personale, sætter vi et opslag op om det. Det gælder f.eks.

diverse børnesygdomme, dårlig mave, voldsom forkølelse (også selvom barnet ikke har feber), lus etc. Hvis jeres

barn bliver syg i løbet af dagen, kontakter vi jer og beder jer om at hente jeres barn. Er vi nødt til at ringe 112

eller tage på skadestuen kontakter vi jer hurtigst muligt, og beder jer om at møde os, hvorefter vi vil overlevere

barnet til jer forældre. Sker dette bliver personalet bedt om at vise barnets stamkort – derfor er det vigtigt, at

det er udfyldt og afleveret til børnehaven – og at det hele tiden er opdateret med nye

oplysninger/telefonnumre o. lign.

Medicin

Som hovedregel giver vi ikke barnet medicin i institutionen. Undtagelsen kan være ved en kronisk lidelse, hvor

barnet har brug for særlig medicin – og hvor personalet skal have tilladelse, samt instrueres i at give dette. Har

barnet lægeordineret medicin, skal der være en original emballage samt en udførlig instruktion. Vi giver f.eks.

Tante Olgas Børnehus Side 8


ikke hostesaft, drypper øjne ved øjenbetændelse, penicillin osv.

Hygiejne

Vi opfordrer til, at man vasker hænder med sit barn, når man kommer om morgenen, da erfaring viser, at god

hånd-hygiejne mindsker sygedage. I dagligdagen sørger vi for, at børnene jævnligt vasker hænder - før spisetid,

efter toiletbesøg, efter sjov leg med vand/sand/mudder o. lign. Når barnet er ved at nå den alder, hvor han/hun

selv skal øve sig i at tørre sig efter toiletbesøg – gør vi meget ud af hvordan og tjekker efter.

Vi samarbejder indimellem med sundhedsplejersken omkring bl.a. hygiejne.

Fridage og ferie

Giv os besked når dit barn holder fri og ferie, så vi har mulighed for at planlægge dagen i forhold til ikke unødigt

at indkalde vikarer eller bytte rundt på vores egne arbejdstider. Og hold øje med vores opslag i ferietider!

Legetøj

Børnene må gerne have legetøj med i børnehave hver dag, og de har stor glæde ved at have et stykke legetøj/en

pynteting med. Der er også lidt tryghed i at have noget med hjemmefra og forbinde de to verdener, samt en

vigtighed i læringen omkring at dele sin glæde ved noget med andre, det at låne ud eller sige nej til at andre må

låne, det selv at huske hvor legetøjet/pyntetingen er blevet lagt eller øve sig at lægge det væk i sin skuffe, når

det ikke lige bruges m.m.

Vi opfordrer dog til at børnene kun har ét stykke legetøj med og UDEN lyd! Selv legetøj med lidt lyd, bliver til

meget støj for os alle, når mange børn har legetøj med lyd, med. Som personale påtager vi os ikke ansvaret for

barnets private legetøj.

Børnefødselsdage

En lille markering af barnets fødselsdag er en vigtig begivenhed. Vi er en `gavefri` institution, dvs. vi fra børn og

personale giver en lille samling tegninger eller nogle sjove foto til fødselsdagsbarnet – derfor betyder det også

at gaver indbyrdes mellem gode venner/legekammerater skal foregå privat.

Når dit barn har fødselsdag kan det markeres på 2 forskellige måder.

I institutionen – dit barn medbringer f.eks. boller, frugtspyd til at dele ud enten til børnene i barnets

egen gruppe eller til alle børn i hele huset. I ferietid, hvor mange børn holder fri er det kutyme at dele

ud til alle børn. Vi holder typisk fødselsdag med sang og udeling ved formiddag eller ved frugttid - og

du/i som forældre er velkomne til at deltage.

Hjemme hos jer – I kan invitere dit barns gruppe hjem til jer, og sørg for at aftale nærmere dato med

stuepersonalet. Det er en god idé at lave en invitation, som vi læser op for de andre børn.

Vi kan være hos jer kl.ca.10.00 – og er hos jer ca. 1 ½-2 timer.

Årskalender

Hvert år udarbejder vi et årskalender, som er en oversigt over de overordnede arrangementer der er for børn og

personale, og for os alle – børn, personale og forældre. Du kan hente den på vores hjemmeside:

www.tanteolgas.dk eller få en kopi i institutionen. Den hænger desuden på opslagstavlerne ved forældreinfo.

Tante Olgas Børnehus Side 9


Lukkedage

Der er ml. 7 lukkedage på et år, hvoraf vi holder pædagogiske dage på 2 af dem.

Oversigten over vores lukkedage finder du på vores hjemmeside: www.tanteolgas.dk eller få en kopi i

institutionen. Den hænger desuden på opslagstavlerne ved forældreinfo.

Pædagogisk grundlag – værdier og profil

Udarbejdelsen af en virksomhedsplan er under forandring fra BUF´s side – vi har derfor valgt at lave et

pædagogisk grundlag med vores profil og beskrivelser af vores værdier, pædagogiske tanker og mål.

Du kan hente den på vores hjemmeside hvis du er interesseret

Intranet

Via vores hjemmeside: www.tanteolgas.dk bliver de forældre der har børn indskrevet tilknyttet vores intranet

med eget login. Det er vores kommunikationsplatform i forhold til f.eks. nyhedsbreve, gruppenyt, årskalender,

oversigt over grupperne og personale o.l

Procedure for forældresamarbejde!

Formål; at synliggøre dit barns liv her hos os, vidensdeling om dit barn i forhold til udvikling og trivsel her og

hjemme - samt at skabe åbenhed, tryghed og dialog mellem forældre og personale, som er hinandens vigtige

sparringspartnere omkring barnet.

Daglig kontakt og arrangementer

Vores hus skal emme af hygge, omsorg, en varm og rar omgangstone, glæde, åbenhed og nysgerrighed

overfor hinanden. Vær med til at skabe en god stemning

Husk at hilse på/sige farvel til hinanden

Barnets dag, spørg til barnets dag og fortæl om barnets dag/oplevelser hjemme o.l, ligesom medarbejdere

her fortæller lidt om barnets dag her i huset både i snak og i dagbog o.l. Begge parter med føling på at det

kun kan blive en kort snak, da dagens aktiviteter skal i gang, er i gang eller der er mange der skal

afleveres/hentes.

Udvikler snakken sig til at tage tid eller er det særligt følsomme emner der viser sig, så aftal tid til mere

snak en anden dag i form af en forældresamtale.

Forældremøder og andre arrangementer – som forældre mød op, og vær med til at bidrage til et godt og

interessant arrangement – vi som personale glæder os til disse stunder med tid til snakke

Intranet, ugeplan, årskalender og nyhedsbreve, dokumentation o.l – følg med, kig & læs & spørg

Giv gerne medarbejderne en positiv feedback, når du synes der sker noget godt – det varmer, ligesom vi

som personale har en positiv kontakt med jer som forældre

Vær nysgerrig på aktiviteter, pædagogik, arrangementer, barnets og gruppens udvikling – spørg hvis der

noget du som forældre ikke forstår, bidrag med gode ideer – og som medarbejder gør vores arbejde og liv

her i huset synligt for andre der kommer her

Forældresamtaler i løbet af året – vi tilbyder

Opfølgningssamtaler - med alle nye børn efter ca. 3-4 måneder.

Forældresamtaler - med alle forældre 2 gange årligt, max. 20-30 minutter – hold øje med opslag.

Ekstra forældresamtaler - med alle forældre som har behov for ekstra samtale, enten på jeres eller vores

opfordring.

Tante Olgas Børnehus Side 10

More magazines by this user
Similar magazines