Tab og svind Tab Registreret (kendt) Kriminelt ... - trojka.dk

itrojka.dk

Tab og svind Tab Registreret (kendt) Kriminelt ... - trojka.dk

Tab

Registreret

(kendt)

Tab og svind

Svindbegrebet

Kriminelt

• Kundetyveri

• Personaletyveri

• Leverandørtyveri

• “Ejertyveri”

Fig. 20.1 Oversigt over begreberne tab og svind.

Svind

Uregistreret

Administrativt

• Arbejdsrutiner

• Papirarbejde

• EDB-disciplin


Retningslinier ved leverandørers besøg i butikken

• Der udarbejdes skriftlige retningslinier for besøgendes færden i virksomheden

• Porte, yderdøre og andre adgangsveje til varemodtagelsen bør være sikrede, låste

eller bemandede

• Sæt evt. en klokke op, så virksomhedens personale opdager, at der er besøg

• Varemodtagelse, varelager og salgslokale bør være fysisk adskilt

• Der bør altid være en medarbejder til stede ved varemodtagelse og returnering af

varer

• Følgesedler bør afstemmes, før der kvitteres for modtagelsen

• Lad aldrig varer, som er modtaget, stå ubevogtet uden for forretningen

• Sørg for, at der altid er ryddeligt i modtagelsen og på lageret. Det signalerer orden

og overblik

Fig. 20.2 Retningslinier ved besøg af leverandører og andre samarbejdsparter.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd, 2009.


Administrative årsager til svind

• Varer, der beskadiges ved håndtering og ikke registreres

• Manglende kontrol ved varemodtagelse og ved kasselinierne

• Utilstrækkelig lagerstyring

• Fejl i papirgangen

• Forkerte registreringer i butikkens edb-system

Fig. 20.3 Svind som skyldes administrative forhold.

More magazines by this user
Similar magazines