Nr. 1 Marts 2009 36. årgang - Dragør Sejlklub

dragoer.sejlklub.dk

Nr. 1 Marts 2009 36. årgang - Dragør Sejlklub

Nr. 1 Marts 2009 36. årgang

Fastelavnsfest i Dragør Sejlklub - så står den nye sæson for døren...

1


2

Påskefrokost, teambuilding

eller bryllup ?

Konference eller

”fangerne på fortet” ?

En stor is eller blot en

stille øl på kajen ?

Ring og hør mere om

vores mange aktiviteter

eller besøg vores

hjemmeside.

Dragør Fort

Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund

Tlf.: 32 53 13 15 - www.dragorfort.dk

Hæder til Dragørsejlere

Frederik Hvalsø og Søren Zeeberg blev tildelt Dragør Kommunes idrætspris for deres guldmedaljer i DM

for FEVA joller i 2008. Overrækkelsen fandt sted på Dragør Rådhus.


Formandens klumme

Det nye år startede for mig nytårsdag

kl.14:00 i klubhuset, hvor "Smeden og

konen" hjalp formanden med Nytårskuren.

Der var i flere dage købt ind og stegt sild

mm. Da vi året før mønstrede over 50

medlemmer, havde vi købt rigeligt ind, så

vi kunne klare både 60 og 70 medlemmer

til sildebordet, men vi mønstrede igen ca.

50.

20. januar sejlede vi sammen med Bådelauget

i "Avanti" fra Lindenes til Bergen.

Fastelavnssøndag blev afholdt i rigtigt

godt vejr på terrassen med efterfølgende

punch og pølser til ca. 60 personer.

Den første forårsdag med sol og varme,

var dagen, hvor der blev afholdt generalforsamling

og klubhuset var stuvende

fuldt.

Inden generalforsamlingen gik i gang havde

vi besøg af havnefoged John Strøbæk

og formand for BBH, Erik Nicolaisen, som

fortalte om, hvad der sker på havnen.

Generalforsamlingen gik i gang kl. 20 med

Flemming Refsgård ved roret som dirigent.

Alt kørte på skinner og ved valg af

bestyrelse fik vi sænket gennemsnitsalderen,

da John Mathiesen blev afløst af Peter

Vedel Jantzen. Bestyrelsens beretning

andetsteds i bladet.

Bestyrelsen er p.t. i dialog med Havnen,

da flere af pælene indenfor Pilen er i meget

dårlig stand og måske bliver alle pælene

rammet om.

Planerne om renovering af vores toiletter

gik lidt i stå, da de indhentede tilbud oversteg

vores økonomiske formåen, men vi

er i gang med alternative løsninger.

Tilbage er kun at ønske alle et godt varmt

forår og en god sæsonstart.

Jeres formand.

Husk deadline den 17. maj 2009. Bladet udkommer uge 24

3


Kapsejladsudvalget orienterer

Husk at tilmelde din båd til aftensejladserne

2009!

De lyse tider er ved at være tilbage, og

der er ikke så lang tid til, vi igen skal ud og

dyste på kapsejladsbanen. Vi håber på

godt sejlvejr og gode sejladser.

I år er det igen tid til at forny målerbrevet,

hvis man ønsker at sejle kapsejlads. Som

man kunne læse i sidste udgave af Sejler

Bladet er der lavet justeringer i Dansk

Handikap, og som det står skrevet ”bør

det give større retfærdighed på aftenbanerne”.

Det er svært at spå, om det er

tilfældet. Jeg er ikke særlig optimistisk

efter af have kontrolleret enkelte bådes

nye måltal. Differencen mellem en 30 og

36 fods båd på sømiletiden er blevet mindre

i mange tilfælde.

Sammen med det nye målebrev udsendes

også den nye udgave af kapsejladsreglerne

2009-12, som indeholder mange ændringer

i forhold til tidligere udgave.

Jeg har på kapsejladsudvalgets vegne

bedt om sejlernes meninger, om hvad de

4

kunne ønske, vi skal arbejde med for at

kunne fast holde den gode aktivitet, vi har

på aftenbanerne, og helst skabe interesse

for nye mandskaber og tilgang, så vi kan

blive ved med at sejle om kap.

Vi er stadig åbne for gode ideer. En af

klubbens garvede sejlere har været på

banen og meldt ud, at han har noget på

hjerte. Vi glæder os til at høre nærmere.

Hold jer ikke tilbage, kom ud af busken

hvis du har noget, du mener, kan gøres

bedre.

Kate og undertegnede var på et kapsejladsseminar

i Dansk Sejlunion, hvor man

diskuterede den undersøgelse, unionen

havde fået lavet, om kapsejlernes vaner.

Det, vi kom hjem med, var blandt andet, at

vores aktivitet om tirsdagen med spisning

efter sejladserne er noget, vi skal fastholde,

for den sociale del er noget, der savnes

mange steder. Det betyder ikke, at vi

skal lade være med at tænke i forbedringer

for den måde, vi sejler kapsejlads på.

Vi kan altid blive bedre, og sejlerens krav

ændrer sig også.

Besøg vores hjemmeside: www.dragoer-sejlklub.dk


Kapsejladsudvalget orienterer

Kapsejladsudvalget inviterer dig og din

besætning til vores orienteringsaften

den 28. april kl.19:30 hvor Flemming

Refsgaard vil gennemgå regelændringerne

i forhold til tidligere den udgave af kapsejladsreglerne.

Og ikke mindst er der mulighed for at friske

lidt kapsejladssituationer op igen oven

på den lange mørke vinterperiode.

Der vil være mulighed for at købe lidt til

det tørre svælg efter al den regelsnak.

Årets program ser sådan ud:

Fra 1. tirsdag i maj til og med sidste

tirsdag i juni afgives varselssignal

kl. 18:55.

Fra 1. tirsdag i august til og med sidste

tirsdag august afgives varselssignal

kl. 18:55.

Fra første tirsdag i september og resten

af sæsonen afgives varselssignal

kl. 18:25.

Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2008 i Dragør Sejlklub.

Sidste tirsdagssejlads er tirsdag den

15. september.

Klubmesterskabet sejles i weekenden

19. og 20. september. Læs starttidspunkter

i særlig indbydelse til disse

sejladser.

Henning Poulsen, Kapsejladsudvalget

Navn: ________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________

Tlf.: _________________ E-mail ____________________________

Bådens navn: ________________________________________________________

Bådtype: ________________________________________________________

Sejlnr.: _________ TA : ________ TAUD _________________

Tilmelding til Kate Brønden - Jægervej 20 el. kb.ds@mail.dk senest 19. april .

Du kan også tilmelde dig på klubbens hjemmeside

5


Aktivitetsudvalget

Selv om de fleste af bådene står på land,

sker der stadig noget i klubben.

I januar kom Jess og Mary- Ann og viste

billeder og fortalte om deres sommertur

på Norges vestkyst. Der var flotte billeder,

som vel nok kan inspirere nogen, der har

tid til en lang sommerferie. Vi, der arrangerede,

er glade for at Bådelauget tog

mod invitationen og mødte op. Bådelauget

var faktisk bedre repræsenteret end DS

egne medlemmer – stof til eftertanke!

Til gengæld var klubhuset stuvende fuldt,

da vi 22. februar fejrede fastelavn. Det

myldrede med børn i fine udklædninger og

kattebollerne, som Nancy havde været

tidligt oppe for at bage, blev spist med stor

appetit. Køkkenets pølser og Oles punch

fik også ben at gå på.

24. februar havde bestyrelsen indkaldt til

generalforsamling, og 40-50 medlemmer

mødte op for at høre om planerne for den

kommende sæson – se referat andetsteds

i bladet. Heldigvis havde køkkenet forventet

stor sult af de fremmødte, så der var

rigeligt med snitter i pausen.

28. marts kl. 9 starter vi den årlige arbejdsdag

med fælles morgenbord. Her

plejer det til gengæld at knibe med fremmødet,

så vi ser gerne at flere giver en

hånd med, så vi hurtigt kan få klaret en

6

www.dragoer-sejlklub.dk

grundig oprydning og rengøring af vore

fælles faciliteter.

25. april kl. 14 starter vi den nye sæson

ved at lade standeren gå til tops. Som

traditionen byder er der efterfølgende et

glas på klubbens regning og selvfølgelig

salg af pølser med tilbehør.

Om aftenen holder vi vårfest. Foreløbig er

det kun datoen, der er på plads for dette

arrangement, så følg med på hjemmesiden

og på opslag i klubben når tiden nærmer

sig.

Og vi er selvfølgelig klar til sikre sejlerne

varm mad, når kapsejladssæsonen starter.

Pinseturen arrangeres i samarbejde med

kapsejladsudvalget. Vi arbejder på, at den

i år kommer til at gå til Landskrona, lykkes

det ikke, har vi kontakt til Helsingør, som

var rammen om sidste års vellykkede tur.

Nærmere følger når tiden nærmer sig.

Vi forsøger konstant at holde hjemmesiden

opdateret med alt hvad aktivitetsudvalget

er involveret i, så det er en god ide

at holde øje med nyhederne her.

Aktivitetsudvalget


Brugerbestyrelsen for Havnen

Som tidligere skrevet har brugerbestyrelsen

(BBH) forskellige opgaver der spænder

fra pladstildelinger, tildeling af skur i

skurbyen, havnens fremtidige udbygning.

Det sidste er det mest spændende selvom

realiseringen af en ombygning af havnen

ikke sker fra dag til dag, slet ikke i en politisk

styret organisation.

I forbindelse med etablering af en fælles

indsejling til Dragørs 3 havne gennem

færgehavnen, skabes der mulighed for

etablering af et større antal bådpladser

som en videreføring af pælepladserne

udenfor ”Pilen”. Heraf kan et antal anvendes

som gæstepladser.

Ved gennemgravning af ”Kofoeds klit” vil

der årligt kunne spares et beløb af størrelsesordenen

2-300.000, da der ikke længere

skal uddybes indtil lystbådehavnen.

Det betyder også at såvel den gamle som

den nye havn kan anvendes året rundt.

Færgehavnen vil stadig delvis kunne anvendes

til anløb af større skibe med en

dybgang på ca. 5 meter, samtidig med at

lodsbådene har og hjemmeværnskutteren

får fast plads i færgehavnen.

BBH vil fortsat presse på for at få sat skub

i udvikling af Dragør Havn.

Jess, Sejlklubbens repræsentant i BBH

Nordre Mole

Pladserne langs Nordre Mole er nu tildelt

for indeværende sæson. Liste er ophængt

i Sejlklubbens entré, ligesom opdateret

Venteliste er ophængt.

Er der nogle der ønsker at bytte pladser,

er der også ophængt Bytteformular.

Det skal indskærpes, at for at stå på Venteliste

skal man selvfølgelig være medlem

af Dragør Sejlklub, læs: ha’ betalt sit kontingent.

Det skal ligeledes understreges, at man

ikke kan være i restance og samtidig beholde

sin pæleplads langs Nordre Mole.

Bliver man slettet af kassereren, vil man

øjeblikkelig miste sin pæleplads. Det samme

gælder hvis man fraflytter Dragør

Kommune.

Kristian Aagaard,

Administrator

7


8

EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Ønsker du dig en ny båd ???

Den sikre kurs mod et billigt bådlån…

Sæt kursen mod 12° 40’ ØST

Vi kan etablere et billigt

bådlån i din bolig

DRAGØR

Mæglerne Bøgvald

Strandgade 34, Havnepladsen

2791 Dragør

Telefon 3253 1025

Opbevaring i ny bygning

Biler, både, MC, campingvogne.

Fra pr. md. kr. 300,- til 600,- + moms. Min 6 mdr.

Lagerrum

Fra 40 til 300 kvm. Egen indgang med tilkørselsforhold direkte til rummet.

Fra pr. md. kr. 2.900,- + moms. Tv-overvågning, alarm, opvarmning.

Hvalsø Ejendomme as - tlf. 32 84 84 49

Skriv et indlæg i dit klubblad


Ansvarshavende:

Bent Ibsen

Drogdensvej 26

Tlf. 3253 3001 / 4080 1166

bent@bibcom.dk

Kate Brønden

Tlf. 3253 5960

kb.ds@mail.dk

Formand:

Rolf Ertner

Kai Lippmanns alle 15

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

Kasserer:

Jens Boldreel

Bylaugsvænget 60

Tlf. 3253 3977

jens.boldreel@webspeed.dk

Aktivitetsudvalg:

Dorte Knudsen

Tlf. 3253 7620

Dommerbåd:

Rolf Ertner

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

Kapsejladsudvalg:

Henning Poulsen

Tlf. 3253 8341

henningpoulsen@mail.dk

Ungdomsudvalg:

Søren Hvalsø

Tlf. 3253 4265

soren@hvalsoe-as.dk

Klubhusudlån:

Marianne Ertner

Tlf. 3253 2456

rolf.ertner@stofanet.dk

10

Dragør Sejlklubs redaktion

Annoncer:

Greta Christiansen

Tlf. 3253 1545

greta.finn@mail.dk

www.dragoer-sejlklub.dk

Webmaster:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001

bent@bibcom.dk

Dragør Sejlklubs bestyrelse

Bestyrelsesmedlem:

Peter Vedel Jantzen

Nørregade 8

Tlf. 3253 1032

pvj@volund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Kim Pedersen

Skipperstræde 4B

Tlf. 3253 0550

pedersen.kim@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Guje Løvgreen

Lundegårds Strandvej 14A

Tlf. 3253 3429

guje@tiscali.dk

Webredaktør:

Birgit Ottosen

Tlf. 3135 5560

bb.ottosen@gmail.com

Næstformand:

Lars Juel Christensen

Bymandsgade 8

Tlf. 3251 9606

larsjc@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Søren Hvalsø

Øresunds Allé 55

Tlf. 3253 4265

soren@hvalsoe-as.dk

Dragør Sejlklubs kontaktpersoner

Bladudvalg:

Bent Ibsen

Tlf. 3253 3001 / 4080 1166

bent@bibcom.dk

Drager:

Mik Jensen

Tlf. 3253 5979 / 2041 4142

mj@fd.dk

Klubhusudvalg:

John Mathiesen

Tlf. 3253 0712

lj.mathiesen@mail.dk

Revisor:

Robin Lercke

Tlf. 3253 3144

Pladser, Nordre Mole:

Kristian Aagaard

Tlf. 3253 4050

k-aagaard@privat.dk

Brugerbestyrelsen:

Jess Brønden

Tlf. 3253 4501

lokkevej7@gmail.com

Finnjoller:

Lars Juel Christensen

Tlf. 3251 9606

larsjc@stofanet.dk

Målerudvalg:

Jess Brønden

Tlf. 3253 4501

lokkevej7@gmail.com

Flagchef:

Jørgen Palm Steffen

Tlf. 3253 3477

Havnekontor:

Tlf. 3253 0532

12°41’ ØST trykkes af Skalbo & Co, Dragør


På www.dragoer-sejlklub.dk finder du

de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen.

Søndag d. 22. kl. 13:00

● Søndagsfrokost

Lørdag d. 28.

● Arbejdslørdag - mød op!

Tirsdag d. 31.

● Klubhuset udlånt

Søndag d. 19.

● Klubhuset udlånt

Lørdag d. 25.

● Standerhejsning

Lørdag d. 25.

● Vårfest

Tirdag d. 28.

● Kapsejladsorientering

Brug af klubhuset

Marts Maj

Tirsdag d. 5. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 12. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 19. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Søndag d. 17.

● DEADLINE FOR 12°41 ØST

Tirsdag d. 26. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Fredag d. 29. - mandag d. 1. juni

● Pinsetur - se mere på hjemmesiden

April Juni

Tirsdag d. 2. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 9. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Lørdag d. 13.

● Amager Cup

Tirsdag d. 16. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 23. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Tirsdag d. 30. kl. 19:00

● Tirsdagskapsejlads

Brug af klubhuset udover udvalgenes faste mødedage skal meddeles udlånsadministrator

Marianne Ertner.

Check kalenderen på klubbens hjemmeside

På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter.

www.dragoer-sejlklub.dk

11


12

SNEDKER-

TØMRERARBEJDE

Ejendomsreparation

Forsikringsskader

Gulvafslibning

Vinyl- og linoliums-

arbejde

JAN SCHMIDT

OG SØN

Amager Landevej 233-237

32 50 92 07

Biltlf. 28 12 44 08

Erik Mortensen

Kirstinehøj 25B, 2770 Kastrup

Tlf. 3258 4747 im@imsadelmager.dk


Farvel til soldaterne

Til jer der har i sinde at sejle en tur gennem

Bøgestrømmen i den kommende

sæson.

I skal ikke lede efter ”soldaterne”, da disse

er blevet inddraget, og fundamenterne er

bortsprængt.

Som I kan se af billedet ligger de nu på

land.

© Michael Peyton

»Bare rolig min dreng. De der kapsejlere ved, hvad de gør.«

Følg med i Dragør Havn

Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring

havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub

er repræsenteret. dragoerhavn.dk

13


Generalforsamling 2009

Orientering fra Havnen

Dragør Sejlklub havde fået gæster denne

aften: Vores nye havnefoged John Strøbæk

og formanden for BBH Erik Nicolajsen

var kommet for at præsentere sig selv

og informere lidt om deres opgaver.

Først og fremmest var deres fremmøde

ment som en invitation til en god og åben

dialog.

De fortalte blandt andet, at arbejdet med

at installere brugerbetalt strøm vil blive

færdiggjort i år. Man kan allerede nu se en

væsentlig reduktion i strømforbruget (fra

2007 til 2008 på 17% svarende til 48.053

kWh)

I den kommende sæson vil man lade politiet

tage sig af de trailere som efterlades

på havneområdet .

Der arbejdes på udskiftning af en del af

pælene på nordre mole, forhåbentligt efter

en ny rammeplan i samarbejde med Dragør

Sejlklub.

Et spørgeskema vil blive udsendt I forbindelse

med tilsendelsen af nyt pladsnummer,

da havnen håber på gode ideer og

saglig kritik.

Havnen har hvert år 7-8000 gæstesejlere,

og det kniber med pladsen, derfor opfordres

alle til at sørge for at få vendt de rød/

grønne skilte, når man forlader sin plads.

Der arbejdes på Internetadgang via havnekontoret.

Det forventes at kommunalbestyrelsen i

foråret godkender et forslag fremtidsplanerne

for havnen.

Udvalgenes planer for den kommende

sæson:

Bladudvalget

Vil fortsat udgive 4 numre pr år, men bliver

jævnligt forsinket fordi det er meget

vanskeligt at få stof fra medlemmerne.

Krisen rammer også her, flere annoncører

14

har trukket deres annoncer tilbage, så vi

skal arbejde på at finde nye annoncører,

som vil støtte klubben.

En debat om vigtigheden af at have et

blad i trykt form viste, at det det fortsat er

et medlemsønske, og indtil videre kan vi

næppe skære ned på antallet af blade.

Aktivitetsudvalget

Er desværre ramt af ”udmeldelser”, så vi

håber meget at nye medlemmer snart

finder vej til udvalget.

Vi har haft en del arrangementer i vinterens

løb og har endnu 2 på programmet

inden standerophaling og forårsfest.

10. marts er der i samarbejde med kapsejladsudvalget

brandslukningskursus

efterfulgt af videofilm.

17. marts byder vi på vinsmagning for de

tilmeldte

22. marts holder vi den traditionelle søndagsfrokost

28. marts er der arbejdslørdag, hvor alle

opfordres til at give en hånd med.

25. april går standeren i top kl. 14 og om

aftenen er der forårsfest

Pinseturen arbejdes der på, vi håber at få

en aftale i stand i Landskrona.

Udvalget vil som vanligt sørge for en varm

ret efter tirsdagssejladserne.

Vi forsøger ved alle arrangementer, at

informere så bredt som muligt. Der vil altid

være opslag i klubben og nyt på hjemmesiden,

og som oftest også et indlæg i Dragør

Nyt.

Dommerbåd

Bestyrelsen har bevilliget penge til fornyelse

af apteringen, som er totalt nedslidt.

Materialer indkøbes og reparationen udføres

af medlemmer under John Mathiesens

kyndige vejledning inden sæsonstart.

En hurtig tur på land vil blive brugt til for-


Generalforsamling 2009

(Fortsat fra side 14) vi følger Dansk Sejlunions regler og frem-

nyelse af bundmalingen.

over ikke tillader at der ryges i klubhuset.

Drager

Klubhusudvalget er også en vigtig delta-

Desværre ikke altid lige megen aktivitet – ger i arbejdsweekenden 28. marts og lo-

man gør hvad man kan for at få de 7 både ver at alle frivillige nok skal blive sat i ar-

ud at sejle om tirsdagen.

bejde.

Finnjoller

Nordre mole

Er aktive også i vintersæsonen – nogle En ajourført liste over pladstildeling og

sejler hjemme andre i Vallensbæk, hvor venteliste er ophængt på opslagstavlen.

der trænere fra Sejlunionen.

Kristian gør opmærksom på, at havnekon-

Planen for den nye sæson er sejlads i

weekenden og 2 aftener om ugen. Klubben

bliver repræsenteret ved veteranmetoret

har præciseret, at havnepladser er

gæstepladser, når den retmæssige lejer

er borte.

sterskabet i Frankrig.

Ungdomsudvalget

Kapsejladsudvalget

Starter atter sæsonen med en orienteringsaften,

hvor Flemming Refsgaard vil

gennemgå nye og repetere gamle regler

Har stadig god fremgang og kan fastholde

sejlere, der vokser ud af optimistjollen

efter anskaffelsen af de nye Feva-joller,

som de unge har taget godt imod.

af betydning for vore tirsdagssejladser. Man har vinterundervisning i klubben og

Der vil blive sejlet tirsdagssejladser og

klubmesterskab.

for feva-jollesejlerne er der vintersejlads i

Skovshoved.

Vi er igen i år i samarbejde med naboklubberne

om Amager Cup, som bliver holdt

13. juni i Lynettten og 5. September i Kastrup

I den kommende sæson vil der være træning

for alle, efterfulgt af fællesspisning

om mandagen og or de øvede stilles trænere

og følgebåd til rådighed om torsdagen.

Arbejder sammen med aktivitetsudvalget

på at arrangere pinsetur.

Valg til bestyrelsen

På valg var Guje, Kim, Søren og John,

Klubhusudvalget

sidstnævnte genopstillede ikke.

Har indhentet tilbud på renovering af toiletter

og bygning af garderobe på nordsiden

af huset, men har måttet sande, at

vore midler ikke slår til. Der arbejdes videre,

så vi får forbedrede forhold på toiletter-

Til erstatning for John blev Peter Vedel

Jantzen valgt. Peter har i de to sidste sæsoner

arbejdet tæt sammen med Søren i

ungdomsafdelingen. Øvrige blev genvalgt.

ne og en garderobe opsat i det eksisteren- Formanden takkede John for hans indsats

de gangareal.

En bestyrelsesbeslutning har fastslået, at

gennem mange år .

Skriv et indlæg til 12°41’ ØST

Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, billeder og

egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne.

Bladudvalget

15


Bestyrelsens beretning og planer for sæsonen

Den forløbne sæson i stikord:

● Søndagsfrokost i marts

● Diasshow/foredrag med Liljen fra Bådelauget

● Standerhejsning sidste lørdag i april

● Samme aften holdt klubben vårfest

● Kapsejladsorientering sidst i april

● Tirsdagssejladserne startede 6. maj

● Pinsetur til Helsingør

● Sankt Hans fest

● Ullerup Marked i dårligt vejr og med

dårlig placering på pladsen

● Get Moving i uge 41 med Nordstrandskolen

og Peter Olsen

● Amager Marineforening mindedes 200

året for Roflotillens kamp ved Falsterbo

med reception i DS

● DS mesterskaber og velbesøgt fællesfrokost

blev afholdt i september

● Standernedhaling og Afriggerfest i oktober

● Fællesudvalgsmøde i november

● Velbesøgt julefest

● Nytårskur, igen med fuldt hus

● Fastelavnsfest med fuldt hus

Dragør Bådelaug holdt et velbesøgt

foredrag i klubben om ”Liljen”s kapsej-

Målerudvalget orienterer

Det er nu ved at være tid til fornyelse af

målebreve. Indenfor den nærmeste tid

kommer der girokort fra Dansk Sejlunion

til indbetaling. Det vil selvfølgelig også

være muligt at betale over netbank etc.

Det er vigtigt ikke at indbetale hvis du har

et ny sejl i støbeskeen, ændringer på rig

16

og skrog og lignende, før disse ændringer

er meddelt Sejlunionen.

Målerudvalget ønsker alle en god kapsejladssæson.

Jess

lads i det østlige Middelhav

● DS fik opsat breddeskilte på Nordre

mole

● Kapsejladserne har været fint besøgt og

der har været godt fyldt op i klubhuset.

● Plankeværkerne er blevet malet

Ungdomsafdelingen

● Der er anskaffet 3 stk 29-ere med støtte

fra bl. A. Torm og DS.

● DS fik et par danmarksmestre i Feva

● Reception på Rådhuset i januar.

Den kommende sæson:

● Der er flere dårlige pæle langs Nordre

mole og der er behov for en justering ad

pladsbredderne. Der arbejdes sammen

med Havnen og BBH på forskellige

løsninger.

● Klubhusets toiletter og garderobe trænger

til modernisering. Der indhentes

tilbud på forskellige løsninger.

● Dommerbådens aptering er nedslidt og

vil blive fornyet af "Tordenskjolds soldater".

● Deltagelse i debatten omkring havnens

udvikling

● Fastholde og højne niveauet i vores

aktiviteter

Bestyrelsen


Den

nyvalgte

bestyrelse

Jens Boldreel

Kasserer

Kontaktpersoner

Bent Ibsen

Redaktør

Rolf Ertner

Formand

Kim Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Henning Poulsen

Kapsejlads

Birgit Ottosen

Web-redaktør

Peter V. Jantzen

Bestyrelsesmedlem

Søren Hvalsø

Bestyrelsesmedlem

Mik Jensen

Drager

Kristian Aagaard

Molepladser

Lars J. Christensen

Næstformand

Guje Løvgreen

Bestyrelsesmedlem

Jess Brønden

Måler

Ole Strømberg

Ass. Flagchef

17


18

Kongevejen 4

2791 Dragør

Telefon: 32 53 60 30

Fax: 32 53 69 22

E-mail: optik@gaas.dk

www.gaas.dk


Fastelavnsfest i sejlklubben

19


Dragør Sejlklub

Strandlinien 1B

2791 Dragør

20

Gælder ikke

tilbuds- og kampagnevarer

10% rabat

på vejledende udsalgspris

på alle varer fra:

Palby

Marineworld

Columbus

Olympic

Borup Kemi

Total olie

og maling fra:

● Jotun

● International

● Hempel

● Sigma

B

Sdr. Tangvej 14

2791 Dragør

Tel: + 45 3253 4276

Åbningstider:

Mandag - fredag: 9.00 - 17.30

Lørdag 9.00 - 14.00

Søndag 10.00 - 14.00

Fax: +45 3294 4276

E-mail: bue@bue-net.dk

15% rabat

på vejledende udsalgspris

eller

10% rabat

på kampagnepris på

bådmotorer:

Tohatsu

Suzuki

Rhino elmotor

Kig ind på vores hjemmeside: www.bue-net.dk

B

More magazines by this user
Similar magazines