llartin Sad.olin - Korinther-kana_len - Drabant 22

drabant22.dk

llartin Sad.olin - Korinther-kana_len - Drabant 22

llålebreve.

OBS ! oBs ! oBs ! oBs !

oBs !

Dansk sejlunion har laveE en fejl !

5

DS har udsendc nålebreve lydende på 5.00, hvilket i.kke er i over-

ensstemmelse rned den aftalte procedure (se Drabant 22-Nyt nr.

I årgang 1990).

Henry har aftalt ny procedure (den sidste - sikke noget rod (red.),

og den skal være følgende:

1. Det udsendte girokort betales.

2. I har fåetE.ilsendt et nålebrev lydende på 5.O0.

3. Kontakt jeres klubmå1er, sorn skal kontrollere

SPL-må1et (nax. 245 cn), når f har fået nast på

båden.

4. Klubmåleren skal attestere SPL-nå1et på vedlaSte

formular, som b1.a. afhensyn ti1 Fyn Rundt skal

returneres til Henry Larsen

St. GråbrødresEræde 4

4000 Roskilde

senest den 15. naj 1990.

5. Henry sender attesterne samlet ind til Dansk Sejl-

uni-on, hvorefter han modtager "standardbåds-1abels"'

som ban sender ti1 alIe, som har fulgt denne Proce-

dure,

HVIS I IKKE FÅR BRAGT TINGENE I ORDEN I TIDE, BLIVER

DET UDSENDTE 5.OO MÅLEBREV KENDT UGYLDIGT OG I VIL

More magazines by this user
Similar magazines